Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
december
november
oktober
september
augusti
juli
juni
maj
april
mars
februari
januari
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
1376 artiklar
 
Nämndemän kan försvinna
Systemet med politiskt tillsatta nämndemän kan vara på väg att försvinna. Justitieminister Beatrice Ask (M) är beredd att se över systemet sedan en undersökning visat att många domare vill få bort de politiskt tillsatta nämndemännen.
28 dec 11

Inkomstklyftor vidgas i Sverige
Sverige dras isär. Många har fått det bättre ekonomiskt, enligt SCB. Men att de med allra lägst inkomster verkar halka efter ser finansminister Anders Borg (M) som besvärande.
28 dec 11

Elva år för journalister
De båda svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson döms till elva års fängelse i Etiopien. Domen inger oro för hur det är ställt med pressfrihet och yttrandefrihet i Etiopien, enligt ett uttalande från EU.
27 dec 11

Flyktinghjälpen ett misslyckande
Nästan en fjärdedel av Afghanistans befolkning är återvändande flyktingar, många av dem i stor nöd. Men UNHCR:s lokala chef kallar flyktingorganets strategi i landet för ett stort misstag.
27 dec 11

Skolk kan drabba familjen
När ungdomar skolkar går de miste om studiestödet. Vid årsskiftet skärps reglerna ytterligare. Då kan även inackorderingstillägget försvinna. Dessutom påverkas familjens ekonomi om flerbarnstillägget är kopplat till det skolkande barnet. Är föräldrarna separerade stoppas det förlängda underhållsstödet och bostadsbidraget minskas.
27 dec 11

Vi är empatiska
I detta finanskraschernas tidevarv kan det tyckas rimligt att den logik som fört det globala finansiella systemet till avgrundens rand ifrågasätts. I sitt nya alster ’Empatins tidsålder’ söker primatologen tillika professorn i psykologi Frans de Waal svaren i människans nedärvda förmåga att känna med andra individer.
27 dec 11 – Frans de Waal: Empatins tidsålder – hur naturen lär oss skapa ett humanare samhälle

Sahlin vill utse S-ordförande öppet
Mona Sahlin, tidigare S-ledare som ersattes av Håkan Juholt vid en extrakongress i år, kräver att Socialdemokraterna utser nästa partiordförande i en öppen process. Hon vill skrota "hemlighetsmakeriet runt valberedningen", uppger Ekot i Sveriges Radio.
25 dec 11

Polisen utreder barnläkarens kritik
Polisen ska nu internutreda sin behandling av läkaren som åtalades för att ha dödat ett spädbarn på Astrid Lindgrens sjukhus.
24 dec 11

Alternativa jular på flera håll
I dag beger sig hundratals människor till Immanuelskyrkan i Stockholm för att slippa fira jul i ensamhet. På många håll i landet hölls alternativa jular.
24 dec 11

Hot mot politiker kartläggs
Svenska politiker utsätts för hot, våld och trakasserier. Men i vilken omfattning? Det ska världens största undersökning i sitt slag ge svar på.
22 dec 11

”Oacceptabelt” sa Socialstyrelse-GDn
I en öppen hearing i riksdagen sade Socialstyrelsens GD att kommunerna måste ta ett större ansvar för kvaliteten i äldrevården. De aktörer som har direkt kontakt med äldre - intresse-organisationer, fackförbund och medicinska forskare - menade att det behövs mer resurser. Mycket mer resurser. Men SKL:s representant försvarade kommunerna.
21 dec 11 – Kvaliteten i äldreomvården, hearing, Socialstyrelsen: Öppna jämförelser 2011 – Vård och omsorg om äldre 

Regeringen stryks medhårs
Sveriges regering får tummen upp av OECD för det ”efterfrågestyrda” system för arbetskraftsinvandring som infördes i slutet av 2008 - trots att hälften av all arbetskraftsinvandring sker till yrken där det officiellt sett inte råder brist på folk.
21 dec 11 – ECD Recruiting Immigrant Workers SWEDEN

- Alliansen ingav förtroende
Alliansen fick höga betyg från väljarna inom områden som var i fokus inför valet 2010: skatter, sysselsättning och ekonomi. Andelen röstande som bytte parti minskade, och förtroendet för politiker ökade kraftigt. Så behöll den borgerliga koalitionen regeringsmakten.
21 dec 11 – Statistiska centralbyrån i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universite: SCB: Åttapartivalet 2010

Ett inte särskilt gott nytt år
2012 blir ett år med svag tillväxt och hög arbetslöshet - Konjunkturinstitutet räknar med cirka 8 procent. Så länge skuldkrisen i Europa håller i sig består osäkerheten och därmed svag tillväxt även i den svenska ekonomin, konstaterar KI i analysen för december månad.
21 dec 11 – KI: Konjunkturläget december 2011

Minskad sekretess i vården
Informationsutbytet mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste underlättas, menar regeringen. Och ger en särskild utredare i uppdrag att väga behovet av känslig information, till exempel om en patients medicinering, mot kravet på att skydda den enskildes integritet.
21 dec 11 – Dir 2011:111

Kim Jong-Uns rike
Nordkorea är ett sällsamt land. I Barbara Demicks intervju- och reportagebok ”Inget att avundas” kallas det för världens mest slutna rike, en titel det finns visst fog för. Ett slutet rike som också är hemlighetsfullt, varvid förstahandsuppgifter om tillståndet i landet är sällsynta. Författaren har intervjuat en mängd avhoppare vilket skapat en sällsynt skarp bild av inte bara en sträng diktatur, utan också av människorna som växt upp och levt i densamma.
21 dec 11 – Demick, Barbara: Inget att avundas

Mer handledning för upphandling
I svallvågorna efter debatten om skandaler inom äldreomsorgen ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett "vägledande underlag" för kommunerna när de upphandlar vård- och omsorgstjänster enligt lagen om offentlig upphandling. Myndigheten ska också utarbeta ett förfrågningsunderlag för kommuner som väljer att införa valfrihetssystem, samt en vägledning för hur den uppköpta verksamheten därefter kan utvärderas.
21 dec 11 – Regeringsbeslut 2011-12-21

Handisam får övervakarroll
Myndigheten Handisam får i uppdrag av regeringen att systematiskt beskriva, följa upp och analysera vilket faktiskt genomslag funktionshinderspolitiken har i förvaltningen och för de individer som lever med någon typ av funktionsnedsättning.
21 dec 11 – Regeringsbeslut 2011-12-21

Ja till storregion i söder
Efter flera timmars debatt sade landstingsfullmäktige i Kalmar län i dag ja till att ingå i en framtida storregion tillsammans med Skåne, Blekinge och Kronobergs län. Det blev votering med röstsiffrorna 57-9.
21 dec 11

Svenskar dömda för terrorbrott
Etiopisk domstol dömde under onsdagen journalisterna Martin Shibbye och Johan Persson för terrorbrott och olaglig inresa i landet. Svenskarna riskerar 18 års fängelse och deras advokat vill se kraftfulla politiska påtryckningar.
21 dec 11

Reinfeldt: Vi kontaktar Etiopien
Statsminister Fredrik Reinfeldt lovar kontakta Etiopiens regering för att de svenska journalisterna Martin Shibbye och Johan Persson ska släppas fria. V-ledaren Lars Ohly kritiserar dock Sveriges agerande i fallet.
21 dec 11

Kommunal kräver 3,5 procent
Stopp för uppstyckade arbetsdagar och en löneökning på minst 860 kronor per månad, eller 3,5 procent, var två punkter i fackförbundet Kommunals avtalskrav, som överlämnades till motparterna i avtalsförhandlingarna på onsdagen.
21 dec 11

Tjänstemän kräver 3,6 procent
Minst 3,6 procent mer i lön. Det kräver de kommunala tjänstemannafacken Vision och Akademikerförbundet SSR när avtalsrörelsen i kommuner och landsting nu drar i gång. Avtalskraven överlämnades i dag till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
21 dec 11

Riksbanken sänkte reporäntan
Riksbanken sänkte på tisdagen reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,75 procent. Samtidigt sänker banken prognosen för den framtida styrräntan.
20 dec 11 – Riksbankens räntebeslut: Reporäntan sänks till 1,75 procent

Saabs konkurs är ett faktum
Vänersborgs tingsrätt har beviljat Saab Automobiles begäran om konkurs. I eftermiddag mötte en uppgiven Victor Muller medierna. Han sade att han inte ångrar något och säger att det här inte nödvändigtvis innebär slutet för Saab.
19 dec 11

Växthusgasutsläppen ökade kraftigt
Sveriges utsläpp av växthusgaser ökade relativt kraftigt 2010, jämfört med året innan. Ökningen var nästan elva procent, från 59,7 miljoner ton till 66,2 miljoner ton, enligt färsk statistik från Naturvårdsverket.
19 dec 11

Rekordstöd för MP i ny Sifo
Miljöpartiet får rekordhöga siffror medan Socialdemokraterna slår bottenrekord i Sifos decembermätning. MP får 12,3 procent, en uppgång med 2,3 procentenheter. Alliansen får tillsammans 49,6 procent och de rödgröna 44,0.
18 dec 11

KD:are vill att Odell drar sig ur
Mats Odell säger att det är av omtanke om partiet som han inte ger upp inför rikstinget den 28 januari. Flera ledande kristdemokrater anser att han borde dra tillbaka sin kandidatur till partiledarposten. De tycker att partiledarfrågan står i vägen för politiken.
17 dec 11

Hur förhålla sig till nya Europapakten?
Efter EU-toppmötet i Bryssel satsar eurozonen på en mellanstatlig pakt med stramare budgetregler. Sex ytterligare EU-länder som inte infört euron uppges vilja gå med. Storbritannien har sagt tvärt nej till uppgörelsen. I Sverige lutar det åt nej. Bara folkpartiet pläderar för en anslutning.
15 dec 11 – Webbbsändning SVT Forum: Fredrik Rinfledt återrapporterar till riksdagen efter toppmötet i Bryssel 8 - 9 december 2011

Gillar nya Malmö
Det är svårt att karaktärisera Per Svenssons bok om Malmö. En stad som han känner ett slags hatkärlek till. Boken är både turistguide, med generösa beskrivningar över vilka arkitekter som ritat vad i staden och en historiebok som berättar om framsynta män som byggt en modern stad och sina industrier av det som en gång var en avkrok grundad på rik tillgång på sill.
15 dec 11 – Per Svensson: Malmö. Världens svenskaste stad - En oauktoriserad biografi

Maktpartierna överens om FRA
Regeringen och Socialdemokraterna har kommit överens om att Säpo och Rikskriminalpolisen får använda sig av FRA:a omstridda signalspaning. Piratpartiet protesterar mot vad de kallar "massavlyssning" av folket.
15 dec 11

Presstödet ska utredas
Nu är det dags: en parlamentarisk kommitté ska syna det statliga stödet till dagspressen "utifrån en bred genomlysning av konkurrensförhållandena på mediemarknaden", som regeringen skriver i direktiven.
15 dec 11 – Dir 2011:112

Ägare plockade ut kvarts miljard
Ole Salsten, en av friskolekoncernen Baggiums grundare och S-politiker i Kungsbacka, lämnar politiken. Anledningen är den granskning av friskolors vinstuttag som UR-programmet Världens bästa skitskola gjort, där Baggium fick hård kritik från Skolinspektionen.
15 dec 11

Rekordmånga pensionärer jobbar
I fjol hade 41 procent av 66-åringarna en arbetsinkomst, visar en ny rapport. Socialförsäkringsministern menar att den gamla 65-årsgränsen nu slutgilitigt ersatts av en flexibel pensionsålder från 61 år. En annan lägesbeskrivning är att det helt enkelt blivit svårare att gå i pension.
15 dec 11 – Ds 2011:42

Mats Odell kan bli petad
Mats Odell får sluta som andre vice ordförande och ledamot i Kristdemokraternas partistyrelse, erfar TV4:s Nyheterna. Beskedet uppges kunna komma under fredagen.
15 dec 11

Miljarder till utsatta äldre
Regeringen satsar 4,3 miljarder kronor de kommande åren för att "utveckla vården och omsorgen om de mest utsatta äldre", uppger socialminister Göran Hägglund.
15 dec 11 – TT

Nya tag mot bidragsfusk
Lättare att göra rätt - och hårdare kontroll av grovt fusk. Så ska problemen med försäkringssystemen rättas till.
15 dec 11 – TT

80 procent nej till euron
Om det hade varit en folkomröstning om euron i november skulle cirka 80 procent av svenska folket röstat nej. Motståndet är rekordhögt. Ja-sägarna har krympt till 11 procent, och de som inte vet till drygt 8 procent. Även stödet för Sveriges EU-medlemskap har sjunkit.
14 dec 11 – SCB: EU- och eurosympatier i november 2011

"Fullt godtagbart"
Telefonövervakningen har ökat konstaterar regeringen i en särskild skrivelse till riksdagen. I våras stod det klart att polisen beviljats över 2 500 avlyssningstillstånd under 2010 - en ökning med över 50 procent mot året innan. Även själva avlyssningstiden har ökat kraftigt.
14 dec 11 – Skriv 2011/2012:39

Nya regler för rikets säkerhet
Före detta Rikspolischefen Sten Heckscher har fått i uppdrag att göra en översyn av säkerhetsskydds-lagstiftningen. Den nuvarande lagen från 1996 behöver uppdateras för att Säpo och andra aktörer ska kunna avvärja hot mot rikets säkerhet, menar regeringen.
14 dec 11 – Dir 2011:94

Myndighetschefers fallskärmar naggas
Åldersgränsen för när myndighetschefer kan få inkomstgaranti bör höjas från dagens 55 till 61 år. Dessutom bör reglerna om avräkning mot andra inkomster skärpas. Det menar regeringens utredare Sten Heckscher.
14 dec 11

Hyresmarknaden utreds igen
Regeringen säger sig vilja stärka hyresmarknaden. Men det ska inte ske genom att staten satsar pengar på allmännyttan. Tvärtom så ska vägen för oreglerade bostadsmarknader jämnas.
14 dec 11 – Dir 2011:108

Superlärare till problemområden
Skolverket ska fördela 20 miljoner kronor per år under perioden 2012 till 2014 på högst tio skolor i stadsdelar som präglas av "utbrett utanförskap". Pengarna ska gå till handledning av lärare - och den ska skötas av specialrekryterade lärare. Regeringen vill få fram best practice-exempel.
14 dec 11

Staten ska ta emot PRAO med handikapp
Arbetsförmedlingen får i uppdrag att ta fram ett praktikantprogram i statliga myndigheter för personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga.
14 dec 11

Ny myndighet tar över tolktjänst
Utredaren Greger Bååth underkänner dagens system för tolktjänster. Ansvaret vilar på för många aktörer och i en och samma situation kan olika regelverk gälla. En ny statlig myndighet borde ta över ansvaret från landstingen och samla alla tolktjänster under ett tak.
14 dec 11 – SOU 2011:83

Studiemedel vid sorg
Föräldrar som pluggar när deras barn dör ska ha rätt till en sorgeperiod med studiemedel. För den perioden, som ska vara tidsbegränsad, kan skulderna i efterhand skrivas av helt.
14 dec 11 – Prop 2011/2012:42

Höjd kommunalskatt i 63 kommuner
63 av landets 290 kommuner ska höja den totala kommunalskatten nästa år. I sex kommuner sänks den, enligt SCB.
13 dec 11 – Kommunalskatter 2012. Pressmeddelande från SCB Nr 2011:362

Löneavtal ger 3 procents påslag
Efter rejäl nattmangling blev det klart: 300 000 anställda i industrin får 3,0 procents påslag över 14 månader.
12 dec 11

Jonas Sjöstedt föreslås bli partiledare
Vänsterpartiets valberedning föreslår att Jonas Sjöstedt blir ny vänsterledare efter Lars Ohly. "Jag blev väldigt glad och rörd, säger Sjöstedt. Men Rossana Dinamarca ger inte upp, och det kan bli strid om posten på kongressen
10 dec 11 – Presentation av Jonas Sjöstedt på riksdagens hemsida

Sverige tveksamt till eurolösning
Eurozonen satsar på en egen pakt om stramare budgetregler vid toppmötet i Bryssel. Sverige uppges vilja delta i arbetet, men en anslutning till avtalet är "en öppen fråga", enligt statsministern.
9 dec 11

Säpo kan få signalspana
Även Säpo och Rikskriminalpolisen ska få tillgång till signalspaning från FRA, föreslår justitiedepartementet. Justitieministern kallar förslaget "minimalistiskt", med kraftiga begränsningar.
8 dec 11 – Ds 2011:44

Så kan Europa bli mer toppstyrt
Den överstatliga kontrollen av euroländernas ekonomier ska skärpas. Tyskland och Frankrike menar att det krävs en ändring av EU:s fördrag för att kontrollmekanismerna - och eventuella straff - verkligen ska fungera. Men många politiker bävar inför en sådan process. Under det pågående toppmötet i Bryssel står därför en politisk genväg i fokus. Dessutom kan valutafonden IMF komma att stärka sitt grepp om euroländerna.
8 dec 11 – Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) i EU-nämndens öppna samråd inför toppmötet (webbutsänding) , Tyska Süddeutsche Zeitung - Angela Merkels och Nicholas Sarkozys förslag, framförda till Hermann Van Rompuy inför toppmötet.

Rätt analys, fel lösning
När jag läser Anne-Marie Pålssons svidande vidräkning med riksdagen får jag en känsla av dejà vu. Det är ju – nästan – samma bild av ett maktlöst transportkompani som jag själv målade upp i min doktorsavhandling i sociologi för nästan trettio år sedan (Riksdagen inifrån, Prisma 1983). De allra flesta av Pålssons riksdagskolleger 2002- 2010 underordnade sig lydigt en hotande och domderande partiledare, krökte underdånigt ryggen när partipiskan ven och slickade girigt i sig varjehanda belöning, i form av uppdrag i utskott, utredningar och statliga styrelser.
8 dec 11 – Anne-Marie Pålsson: Knapptryckarkompaniet

Liu Xiaobo tystad
Lagom till Nobeldagen kommer boken ”Jag har inga fiender, jag hyser inget hat” av förra årets fredspristagare, Liu Xiaobo. Boken är en samling texter skrivna under 20 år fram till 2009 då Liu dömdes till elva års fängelse för ”anstiftan till omstörtande verksamhet”. Det är första gången Liu Xiaobos texter ges ut på svenska. Många av dem är ursprungligen publicerade på internet.
8 dec 11 – Liu Xiaobo: Jag har inga fiender, jag hyser inget hat

Fredspris går till annat
Av 121 utdelade fredspris är endast 70 berättigade enligt juristen och Nobel-historikern Fredrik S. Heffermehl. I ”Nobels fredspris, visionen som försvann” går han till storms mot den norska Nobelkommittén som han anser har svikit Nobels yttersta vilja och format ett eget pris.
8 dec 11 – Fredrik S. Heffermehl: Nobels fredspris, visionen som försvann

Ring för hårda myndigheter
De myndigheter som samarbetar för att bekämpa organiserad brottslighet - däribland Försäkringskassan och Migrationsverket - ska i princip helt fritt kunna utbyta information om enskilda personer. I gengäld ska en absolut sekretess upprättas kring den "ring" av myndigheter som samverkar i enskilda ärenden.
8 dec 11 – SOU 2011:80

Laglig rätt att själv välja hjälpmedel
Det bör skrivas in i hälso- och sjukvårdslagen att landsting och kommuner är skyldiga att låta personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel vara med och påverka vilket hjälpmedel han eller hon får tillgång till. Det menar statens särskilde utredare.
8 dec 11 – SOU 2011:77

S-raset fortsätter
Socialdemokraterna får bara knappt 28 procent av väljarstödet i SCB:s partisympatiundersökning och slår därmed sitt eget bottenrekord från i fjol. Moderaterna och Miljöpartiet är vinnare. Kristdemokraterna ligger under strecket.
7 dec 11 – Partisympatiundersökningen (PSU) november 2011

Soldatvåld ska lagregleras
Svensk militär personal bör få ett nationellt mandat att "under vissa förutsättningar" använda våld och tvång i internationella insatser; till exempel i Afghanistan. Men de ska samtidigt åläggas att följa folkrätten och respektera de mänskliga rättigheterna.
7 dec 11 – SOU 2011:76

LO-ekonomer reviderar ned prognos
BNP växer med 1,3 procent nästa år, inte 3 procent som tidigare förmodat. Arbetslösheten ökar till 8 procent, i stället för att ligga på runt 7 procent. Men trots avmattningen i ekonomin finns det utrymme för att öka lönerna - det är till och med nödvändigt, menar LO-ekonomerna.
7 dec 11 – LO: Ekonomiska utsikter. Hösten 2011

E-boksuccé smäll för biblioteken
Det starkt ökande e-bokläsandet har blivit en ekonomisk chock för biblioteken. För varje e-bok som lånas ut betalar biblioteken 20 kronor till e-boksdistributören Elib.
7 dec 11

Prognos: Fler arbetslösa
Arbetslösheten bedöms stiga nästa år och sedan ytterligare till 8,5 procent 2013, enligt Arbetsförmedlingen. Nu växer oron för att de grupper som har svårast att få jobb, som äldre och lågutbildade, kommer att växa.
7 dec 11

Sociologi och naturvetenskap i par
Vad gör vi åt diskrimineringen mot människor med utländsk bakgrund? Det som dessa människor själva inte sällan gör är att via utbildning kompensera för de hinder som diskrimineringen medför. I Elitutbildning: En strategi för erkännande? intervjuas juridikstuderande av utländsk bakgrund vid två universitet. Materialet analyseras med Axel Honneths teori enligt vilken det är betydelsefullt att man får ett erkännande av andra människor för sina bidrag till samhället.
5 dec 11 – Hedvig Ekerwald

Elitutbildning: en strategi för erkännande?
En studie om anti-diskrimineringsstrategier bland juriststudenter med ursprung i Mellanöstern1
5 dec 11 – Evin Ismail

Att göra sig anställningsbar
Om instrumentella identitetspositioner och könad säljbarhet
5 dec 11 – Marinette Fogde

Mångfaldsbarometern
Sju år av attitydmätningar
5 dec 11 – Orlando Mella

Recension
Catrine Andersson, Hundra år av tvåsamhet: Äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909–2009, Lund: Arkiv, 2011
5 dec 11 – Åsa Lundqvist

Recension
Malinda Andersson, Blodets och rötternas logik: Internationell adoption i välfärdens diskursiva praktik, Uppsala: Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 2010
5 dec 11 – Mats Börjesson

Recension
Helena Holgersson, Icke-medborgarskapets urbana geografi, Göteborg, Glänta produktion, 2011
5 dec 11 – Carina Listerborn

Recension
Känslan för det allmänna: Medborgarnas relation till staten och varandra, Kerstin Jacobsson (red.), Umeå: Boréa, 2010
5 dec 11 – Ingrid Grosse

Recension
Sven-Eric Liedman, Hets! En bok om skolan, Stockholm: Bonniers, 2011
5 dec 11 – Jan Morawski

Recension
Jessica Mjöberg, Innerlighetens tid: En sociologisk undersökning av intimitet och senmodernitet, Uppsala: Sociologiska institutionen, 2011
5 dec 11 – Thomas Johansson

Recension
Olli Pyyhtinen, Simmel and ‘The Social’, New York: Palgrave MacMillan, 2010
5 dec 11 – Lennart E. H. Räterlinck

Recension
Daniel Sjödin, Tryggare kan ingen vara: Migration, religion och integration i en segregerad omgivning, Lund Dissertation in sociology 98, Lund: Lunds universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten, 2011
5 dec 11 – Rolf Lidskog

Recension
Sociologik: Tio essäer om socialitet och tänkande, Christian Abrahamsson, Fredrik Palm och Sverre Wide (red.), Stockholm: Santérus förlag, 2011
5 dec 11 – David Redmalm

Recension
Henrik Stenberg, Gemenskapens socialpsykologi, Malmö: Liber 2011
5 dec 11 – Lars-Erik Berg

Replik på Anders Ramsays recension
Anders Ramsay har recenserat min bok ”Kapital”. Jag känner dock inte alls igen mig i hans recension och vill därför förtydliga vad jag menar. Min utgångspunkt i boken är att kapital nu för tiden verkar kunna definieras på så många olika sätt. En definition har dock nästan glömts bort. Det är heller inte vilken definition som helst. Som jag ser det skiljer den sig från de andra. Enligt denna definition är kapitalet i grund och botten en social relation, nämligen den sociala relation som uppstår mellan den som köper och den som säljer arbetskraft. Även t ex pengar, maskiner, fastigheter och lastbilar kan vara kapital men bara när dessa ting förmedlar detta särskilda förhållande mellan människor, som Marx formulerar det. Och det är från honom som denna definition härstammar.
5 dec 11 – Mikael Stigendal

Anders Ramsay svarar Mikael Stigendal
Visst blir man som samhällsvetare nyfiken på en bok som avser att reda ut olika innebörder av begreppet kapital. Så vitt jag vet har inget liknande gjorts tidigare. Men intresset övergår snart i besvikelse över en bok som bygger på ett antal idiosynkrasier, missförstånd och rena felaktigheter. Om Stigendal inte känner igen sig och har behov av att förtydliga sig, så beror det på att han byggt upp en solipsistiskt konstruerad begreppsvärld, såsom när han ser sin egen ”bruksvärdedefinition” operera lite varstans, och det gör det inte helt lätt för läsaren att följa honom.
5 dec 11 – Anders Ramsay

Arkivering och återanvändning av kvalitativa data
Policy trender och akademiska kontroverser
5 dec 11 – Zoran Slavnic

Klimathot inte lika hett
Fredrik Reinfeldt har slutat prata om klimathotet. Efter klimatmötet i Köpenhamn 2009 har ämnet blivit betydligt mer sällsynt på statsministerns agenda. Klimatdebatten har klingat av, erkänner Reinfeldt.
5 dec 11

Juholt skärper tonen mot vårdvinster
S-ledaren Håkan Juholt vill riva upp kompromissbeslutet på kongressen 2009 om vinstuttag i vården. Han lovar nu ett besked i vår som ska följas av ett "knivskarpt" beslut på nästa kongress 2013.
3 dec 11

4/2011 Tema musik
Nationalencyklopedin är påtagligt tveksam till att definiera vad musik är. Efter några reservationer slår man fast att ”allmänt kan dock musik sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud”. Det kan väl duga som minsta gemensam nämnare för en företeelse som tar sig så många uttryck, väcker så många känslor och används till så mycket. I detta nummer betraktar vi musiken och dess verkan ur en mängd infallsvinklar, men i grunden kretsar det runt två frågor: vad musiken gör med oss och vad vi gör med den.
1 dec 11 – Framtider nr 4 2011

”Singelns” återkomst
Den digitala revolutionen har förändrat medielandskapet i grunden; skivbranschen går på knäna och upphovsrätten är i gungning, men kanske kan också en annan, mer subtil förändring märkas vid horisonten.
1 dec 11 – Hasse Huss

The times they are a-changin’ – om populärmusikoch revoltens mytologi
Populärmusikens historia skrivs fortfarande på ett sätt som påminner om 1800-talets historieskrivning, med ett aktörsorienterat perspektiv på fornstora manliga hjältar. Denna traditionsbundna kanon är en spegling av det samhälle där populärmusiken, som vi känner den, växte fram: efterkrigstidens genushierarkiska västvärld. Historien har skrivits av och för män som hellre samlat på skivor än dansat till dem.
1 dec 11 – Johan Bergman, Mikael Byström och Nikolas Glover

Vad gör vi med musik?
Musik, och speciellt att lyssna på musik, är ett av svenskarnas allra största fritidsintressen. Med tanke på detta är det märkligt att det finns så få studier av människors bruk av musik. Vad gör vi egentligen med musik? Varför är musiken viktig? Vad gör den med oss?
1 dec 11 – Lars Lilliestam

Musikterapi med potential
Musikterapi kan användas för att nå bestämda mål inom behandling, vård och undervisning. I Sverige bedrivs den än så länge i ytterst liten skala. Maria Nyström ger här en översikt över musikterapins uppkomst och användbarhet inom främst vården och omsorgen. Ett stort problem är att forskningen på området står så långt från den praktiska musikterapin.
1 dec 11 – Maria Nyström

Framtidsfrågan
Dalande publiksiffror och allt äldre konsertbesökare signalerar en kommande kris för konstmusik och opera. Men här syns också prov på nytänkande – som när konserthus låter symfoniorkestrar tolka tevespelsmusik eller när tyska operahus sätter upp verk baserade på sci fi-serien Star Trek.
1 dec 11 – Framtider nr 4 2011

Sverige i framtiden
Institutet för Framtidsstudier avslutar nu forskningsprogrammet Sverige i framtiden som haft fokus på tre kritiska frågor: socialt utanförskap, integration och pluralism samt välfärdsstatens finansiering. Kraftfulla sociala investeringar i människors kunnande och färdigheter är en nödvändighet för att ge Sverige en hållbar framtid. Ytterst står den sociala sammanhållningen på spel.
1 dec 11 – Joakim Palme

Sverige i framtiden
Sverige i framtiden har varit Institutets senaste forskningsprogram under VD Joakim Palme. Det har främst inriktats på framtidens befolkningsstruktur och institutioner, med såväl svenska som internationella analyser. Tre av programmets större delprojekt presenteras här. Ett fjärde delprojekt, Framtidsstudier om framtidsstudier, publicerar 2012 en antologi om vad framtidsstudier egentligen är och kan vara.
1 dec 11 – Per Strömblad, Olof Bäckman och Peter Johansson

Peter Hedström är ny vd
Efter åtta år vid University of Oxford flyttar sociologen Peter Hedström hem till Sverige och blir ny vd för Institutet för Framtidsstudier.
1 dec 11 – Leif Åberg

Fans eller producenter? Musikens betydelse för tonårstjejer
Nyligen presenterade norska NRK en undersökning som visade att kvinnliga soloartisters närvaro ökade på försäljningslistorna i Sverige och Norge första halvåret 2011. Och visst är det sant att artister som Shakira, Lady Gaga och Beyoncé under 2000-talet varit mycket framgångsrika, och att kvinnor i dag syns mer. Men betyder det att musikens värld håller på att bli jämställd?
1 dec 11 – Ann Werner

Dansen och makten
Dansen är en naturlig urkraft som funnits i alla kulturer och från tidig barndom, liksom bland flera djurarter. Ett uttryck för lekfullhet, rytmkänsla och kreativitet, för kroppslig och andlig förfining, men också nära sammankopplad med lust, berusning och extas. Som ett sätt att komma andra nära, betydligt närmare än vad som annars varit socialt acceptabelt, har dansen vunnit bred popularitet i alla ungdomsgenerationer.
1 dec 11 – Mattias Svensson

Framtidens musikscen – öppen för alla?
Kvinnor är betydligt mer aktiva inom den elektroniska dansmusiken än vad många tror. Den manliga dominansen finns kvar bland dj:ar och klubbar, men naggas i kanten av kreativa kvinnliga nätverksbyggare. Frågan är om sociala medier och nätverk kan ge oss en mer jämställd musikscen framöver.
1 dec 11 – Anna Öström

Kriget på dansgolvet – elektronisk musik och militär estetik
Svarta kängor, kraftfulla emblem och kamouflagenät. Den stöveltrampande synthscenen har ofta flirtat med totalitära symboler och militär estetik. Men det ambivalenta förhållandet mellan makt och musik handlar inte nödvändigtvis om politik.
1 dec 11 – Johanna Paulsson

Essä: I mellanrummet mellan ljud och text
Hur beskriver man kollektiva musikupplevelser som förutsätter ordlöshet? Text är ett trubbigt instrument att närma sig musik och vad som sker i dansmusikkulturer. Som dj, producent och forskare har Anna Gavanas utforskat den elektroniska dansmusikens sociala och politiska potentialer bortom de verbala budskapen.
1 dec 11 – Anna Gavanas

Ledare: Är det penningpolitiska ramverket ristat i sten för evigt?
1990-talet var inflationsmålens årtionde. Land efter land införde implicita eller explicita inflationsmål som penningpolitikens enda eller huvudsakliga målvariabel. 15 år av osedvanligt stabil ekonomisk utveckling följde och ett nytt paradigm för den ekonomiska politiken etablerades. Centralbanken justerar styrräntan över konjunkturcykeln så att BNP-gapet sluts och inflationen hålls kring målet, medan finanspolitiken fokuserar på de långsiktiga frågorna.
1 dec 11 – Annika Alexius

Är föräldrar effektivare studenter?
Det är ovanligt att högskolestudenter skaffar barn, inte desto mindre har en fjärdedel av de kvinnliga högskolestudenterna barn. I Sverige som i många andra länder har högskolestudierna förlängts och förlagts till högre åldrar. Utifrån ett stort registerdataset som innehåller utfall i högre utbildning finner vi att studenter med barn verkar vara något mer effektiva i sina studier bland de som tagit examen. Att bli förälder verkar snabba upp pågående studier men inte studier som påbörjats efter det att man blivit förälder. Resultaten indikerar också att studenter med barn till en lägre grad hoppar av studierna eftersom sannolikheten att ta examen är högre jämfört med studenter utan barn.
1 dec 11 – Daniel Hallberg, Thomas Lindh och Jovan Zamac

Det svenska korruptionsproblemet
Sveriges höga placeringar i jämförande internationell statistik, såsom Corruption Perception Index, tas ofta till intäkt för att problem med rättsröta tillhör undantagen i landet. Sedan Göteborgsskandalen rullades upp under 2010 har korruptionsfrågor emellertid plötsligt hamnat i strålkastarljuset för journalister och samhällsvetare. Samtidigt har problemet börjat tas på allt större allvar även på policynivå. I artikeln visar vi att svenska korruptionsproblem funnits långt före Göteborgsskandalen och att den inhemska rättsrötan ter sig bekymmersam vid en närmare granskning av sverigespecifikt material, åtminstone i förhållande till okritiska hänvisningar till fina placeringar i internationella rankingar.
1 dec 11 – Gissur O Erlingsson och Jonas Linde

Egenföretagande bland invandrare och svenskfödda i Sverige – en flernivåanalys
Forskningen om etniskt företagande har ökat internationellt och efter hand också i Sverige. Motivet är både teoretiskt och praktiskt. Man vill förklara de skillnader som finns mellan olika etniska gruppers företagande t ex beträffande drivkrafter för företagandet. Man vill också visa möjligheterna till integration genom egenföretagande t ex genom att peka på hinder för företagandet som bör undanröjas. En viktig fråga, som också är en huvudfråga i denna artikel, är vilka faktorer som har betydelse för den individuella benägenheten att vara egenföretagare. Det är en fråga som ofta tar sin utgångspunkt i de skillnader som finns mellan olika etniska gruppers andel egenföretagare.
1 dec 11 – Henrik Ohlsson, Per Broomé och Pieter Bevelander

2011 års Ekonomipris till Thomas Sargent och Christopher Sims
Årets ekonomipristagare har utvecklat empiriska modeller som kan användas till att studera hur ekonomisk politik påverkar makroekonomin – men också hur makroekonomin påverkar den ekonomiska politiken. Enligt prismotiveringen tilldelas de priset ”för deras forskning om orsak och verkan i makroekonomin”. För sådana frågor har förväntningsbildningen central betydelse. Thomas Sargent har främst utvecklat metoder för att estimera s k strukturella makromodeller, medan Christopher Sims har utvecklat metoder för att estimera modeller på s k reducerad form. De två ansatserna kompletterar varandra och används i dag av forskare och beslutsfattare över hela världen.
1 dec 11 – John Hassler, Per Krusell, Mats Persson och Torsten Persson

Bokanmälan: Kina: Nygammal supermakt eller nymaoistiskmaktillusion?
I boken Kina: Den nygamla supermakten sammanfattar Klas Eklund landets tre tusen år långa politiska, ekonomiska och sociala historia på tre hundra sidor. Boken ger både en introduktion till breda ämnesområden, samt specifika beskrivningar av individuella beslutsfattare och aktuella händelser.
1 dec 11 – Johanna Rickne

Ekonomporträtt: Guy Arvidsson 1918–1973
Guy Arvidssons främsta insatser som forskare låg inom ränte- och investeringsteorin, i analyser av teorin för indexlån samt i bidrag inom välfärdsteorin. En viktig insats var här hans analys av konsumentöverskottsbegreppet som han tillämpade vid sin precisering av villkoren för optimal allokering av forskningsresurser inom läkemedelsindustrin. Han hade sinne för viktiga praktisk-politiska problem och en analytisk förmåga att lösa dem. Arvidsson var en framstående och färgstark person som lämnade få personer oberörda.
1 dec 11 – Roland Andersson och Ingemar Ståhl

”Den fullkomliga kvinnan”
– exempel på idealiserad destruktiv narcissism
1 dec 11 – Pirjo Lantz

Från redaktionen: Klimat i ord och handling
Tre saker återkommer i snart sagt varje text i det här numret av TGV med temat Klimat. Det handlar om plats, tid och agens. Frågor om platsen, dess materiella och symboliska betydelse: vad betyder platsens/jordens/geografins konkreta materialitet i förhållande till klimatproblemen? Vad betyder den geografiska plats olika människor befinner sig på för deras nuvarande och kommande chanser till överlevnad och goda livsförutsättningar? Hur ser de globala kopplingarna ut mellan olika platser, klimatet och klimatpolitiken? Hur KÄNNS den globala uppvärmningens materiella påverkan på plats, mot vår hud?
1 dec 11 – Anna Lundberg, Emma Strollo, Amelie Björck

Ekomodern maskulinitet - eller historien om hur Arnold Schwarzenegger blev 2000-talets miljöhjälte
Arnold Schwarzenegger är en av vår tids mest kända skådespelare, som också gjort politisk karriär. En viktig del i hans politiska profil är engagemanget i miljöfrågor. Som Kaliforniens guvernör satte han stark press på bilindustrin, vilket gjorde honom världsberömd, även som miljöhjälte. Men hur hänger dessa roller ihop? Martin Hultman utreder kopplingarna mellan Schwarzeneggers karriär som actionskådespelare och miljöengagerad politiker.
1 dec 11 – Martin Hultman

Det nakna ordet: Den protesterande kroppens transkorporala etik
I kampen för att uppmärksamma globala miljöhot och konflikter tar aktivister världen över till alltmer drastiska medel. Stacy Alaimo analyserar de nakenprotester som under senare år blivit allt vanligare. Vad uppnår den ekotantriska aktivisten “la tigresa” när hon strippar för träden och jagar skogshuggare med megafon? Varför ställer sig 600 personer nakna på en glaciär i Schweiz, och hur kan dessa aktioner kopplas till feministisk teori om materialitet?
1 dec 11 – Stacey Alaimo

Framtiden brinner
I Stephen Kings film Langoljärerna hamnar vi på en övergiven flygplats. Nyss var människor här men de har följt klockans tickande in i nästa lager av tid och de materiella rum där tiden nyss utspelat sig lämnas öde bakom dem. Livet är i ständig rörelse men materien klarar inte av temporal förflyttning. Rummet är långsammare än tiden, på väg mot fullständigt stillestånd, katatoni. Inga smaker finns kvar, inga lukter, inga krafter. Bensin förvandlas till vatten, tändstickorna fungerar inte.
1 dec 11 – Aase Berg

Intersektionalitet för klimatsolidaritet - Om klimatdiskussionen i Bolivia och vikten av analytisk komplexitet
Klimatförändringarna står i dynamisk relation till mänskliga levnadsförhållanden och samhälleliga och personliga identitetskonstruktioner. Mot bakgrund av den intensiva bolivianska klimatdiskussionen, pläderar Anna Kaijser för ett intersektionellt perspektiv på klimatfrågan, som motdrag mot konserverande förenklingar.
1 dec 11 – Anna Kaijser

Satelliter TGV 4 2011
Elin Wägners miljöengagemang beskrivs ibland som flummig jordromantik och en reträtt efter misslyckandet med det stora kvinnliga uppropet ”ner med vapnen”, som hon resultatlöst drev ända till nationernas Förbund i september 1935. En sådan historieskrivning missar att Wägners credo gör feminism, pacifism och miljöansvar till oskiljbara delar av en och samma kamp för världsrättvisa.
1 dec 11 – Tidskrift för genusvetenskap nr 4 2011

Molnfödelse
En sommardag satt jag mitt i österrikiska alperna, halvvägs upp mot den berömda glaciären Grossglockner, och väntade på en bil som skulle orka upp då jag inte gjorde det själv. Över det stora ödsliga berglandskapet välvde en fläckfri blå himmel. Varenda kontur längs hela den väldiga taggiga horisonten stod klar och knivskarp mot det blå. Det var en värld utan moln.
1 dec 11 – Elin Wägner

Framsynta krav från en vängrupp
Lisa Gålmark läser Elin Wägner
1 dec 11 – Lisa Gålmark

Det finns inga skadedjur
Birgitta Rydhagen läser Elin Wägner
1 dec 11 – Birgitta Rydhagen

När frågan är viktigare än svaret
Sverker Sörlin läser Elin Wägner
1 dec 11 – Sverker Sörlin

Sveriges genusforskarförbund
Sveriges genusforskarförbund behöver dig!
1 dec 11 – Malin Rönnblom

Män pratar miljö - Diskursiva maskuliniteter i mäns samtal om klimatförändringar och miljövänliga resor
Det är belagt att svenska män är mindre benägna att resa miljövänligt än svenska kvinnor. Men hur förklarar män sina miljöval? Genom fokusgruppsamtal finner Emmy Dahl intressanta mönster, vad gäller relationerna mellan maskulinitet, femininitet och synen på det egna valet av transportmedel. Kärleken till bilen eller cykeln visar sig till exempel vara påfallande lika.
1 dec 11 – Emmy Dahl

Berättelser om sexuellt våld i feministisk forskning
Berättelser om sexuellt våld tenderar att återupprepa just de historiska hierarkier som driver fram våldet ifråga. Monika Edgren granskar den feministiska forskningen kring dessa berättelser, såsom de återges i vittnesmål, skönlitteratur och medierapportering. Fram träder möjligheten till en mer komplex förståelse, bortom reduktiva klyvningar av typen offer/förövare och vi/de.
1 dec 11 – Monika Edgren

Recension
Linn Egeberg Holmgren. IngenMansLand: Om män som feminister, intervjuframträdanden och passerandets politik. Uppsala Universitet 2011
1 dec 11 – Jenny Gunnarsson Payne

Recension
Det politiska äktenskapet. 400 års historia om familj och reproduktion. Red. Bente Rosenbeck & Hanne Sanders Makadam i samarbete med Centrum för Danmarksstudier vid lunds universitet, 2010
1 dec 11 – Catrine Andersson

Recension
Fia Sundevall Det sista manliga yrkesmonopolet. Genus och militärt arbete i Sverige 1865–1989 Makadam Förlag 2011
1 dec 11 – Anders Ahlbäck

Ledare: Individualisera och korta föräldraledigheten
Mitt i en stormande eurokris är det viktigt att beakta ekonomiska fundamenta för att optimera förutsättningarna för långsiktig tillväxt. Det talas t ex mycket om vikten av en välutbildad arbetskraft. Samtidigt domineras universitetsutbildningen av kvinnor sedan decennier. Hälften av kvinnorna i åldrarna 25–44 år har redan nu eftergymnasial utbildning medan motsvarande siffra för män är 37 procent. Ett oroväckande faktum är att kvinnor nu, liksom tidigare, arbetar färre timmar på den formella arbetsmarknaden än män. Arbetsmarknadsanknytningen är starkare i och med högre utbildning, men i genomsnitt förvärvsarbetar en kvinna med eftergymnasial utbildning fortfarande ca tre timmar mindre i veckan än en motsvarande man enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar.
1 dec 11 – Anne Boschini

3:12-reglerna har blivit för generösa och används för skatteplanering
Sedan år 2006 har det skett stora förändringar i de s k 3:12-reglerna. Syftet har bl a varit att skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap och småföretagare. Vi finner dock klara belägg för att reglerna utnyttjas i skatteplaneringssyfte. Bland annat grundas bolag för att göra det möjligt för ägare att omvandla inkomst (från förvärvsinkomst till kapitalinkomst) genom 3:12-reglerna. Det är särskilt höginkomsttagare som grundar holdingbolag eller skalbolag efter reformen. En omfattande inkomstomvandling genom att utnyttja 3:12-reglerna får samhällsekonomiska konsekvenser vid sidan av förlorade skatteintäkter, bl a eftersom inkomstskillnaderna efter skatt ökar.
1 dec 11 – Annette Alstadsæter och Martin Jacob

2012 års Ekonomipris till Lloyd Shapley och Alvin Roth
Årets ekonomipristagare har utvecklat modeller för hur man ska fördela knappa resurser i de fall då den vanliga marknadsmekanismen inte kan användas. Lloyd Shapley utvecklade den teoretiska tankeramen på 1950- och 1960-talen och Alvin Roth anpassade den till en rad praktiska problem på 1980- och 1990-talen. Det kan handla om att fördela läkare till olika sjukhus, elever till olika skolor, eller mänskliga organ för transplantation till olika patienter. Shapleys och Roths forskning visar hur en abstrakt, matematisk teori kan vara ytterst användbar i angelägna, praktiska sammanhang.
1 dec 11 – Tore Ellingsen, Peter Englund, Per Krusell, Mats Persson och Tomas Sjöström

Snabbväxande företag i Sverige - en jobbskapande sprintstafett
I denna analys studeras hur snabbväxande företag samt deras jobbskapande har utvecklats i Sverige 2004–09. I linje med tidigare forskning visar resultaten att dessa snabbväxare är viktiga för sysselsättningstillväxten. Exempelvis stod de snabbväxande företagen för ca 60 procent av alla nettoskapade jobb 2006–09. Vidare tycks det vara en stor omsättning bland snabbväxarna. Enbart omkring sju procent av dem, s k uthålliga snabbväxare, fortsätter att växa snabbt. Dagens vinnare är alltså inte morgondagens vinnare. Om Sverige ska få fler snabbväxande företag pekar detta på ett behov av en framåtblickande och bred näringspolitik som underlättar för morgondagens vinnare att starta och växa.
1 dec 11 – Carl Oreland

Hur välfärdstjänsterna används och omfördelar hushållens ekonomiska resurser
Sverige hade 2009 näst högst andel av BNP som gick till individuell offentlig konsumtion bland OECD-länderna. När vi beaktar vilka välfärdstjänster hushållen konsumerar ger det en mer nyanserad bild av deras ekonomiska välfärd än om välfärden endast beskrivs med den disponibla inkomsten. Inkluderas välfärdstjänsterna får i princip alla grupper, förutom de äldre, en jämnare fördelning av den ekonomiska välfärden mätt som ginikoefficient (minskades totalt med 11,7 procent). De stora brukarna av välfärdstjänster är främst barnfamiljer och pensionärer.
1 dec 11 – Fredrik W Andersson, Leif Johansson och Karin Olin

Omreglering så att (nästan) alla blir vinnare – exemplet vattenkraft
I denna artikel diskuterar vi några av de konflikter som råder kring vattenkraften. En omreglering sådan att i princip alla vinner presenteras. Förslaget tillämpas på Ljusnan där två dammar vid utloppet föreslås bli utrivna och kraftverksägaren kompenseras med en utbyggnad 15 mil uppströms. Lax och andra arter kan då vandra 15 mil uppströms för lek. Vidare förbättras rekreationsmöjligheterna för de kringboende.
1 dec 11 – Per-Olov Johansson och Bengt Kriström

Coase, fyrtornet och marknaden - privata och statliga fyrar i Sverige före 1840
Fyren har bland ekonomer ofta utgjort det klassiska exemplet på ett marknadsmisslyckande. Eftersom marknadens aktörer inte kan ta betalt för fyrar är de inte intresserade av att tillhandahålla dem, vilket ger staten en viktig roll. I en berömd artikel av Coase utmanades denna slutsats. Coases tes om den fria marknadens välsignade roll vad gäller produktionen av kollektiva nyttigheter behöver dock kompletteras med insikten om hur viktiga statens regleringar är. Denna uppsats belyser hur privata och statliga fyrar i Sverige före 1840-talet kom till och hur förhållandena mellan staten och privata entreprenörer reglerades.
1 dec 11 – Erik Lindberg

Gösta Rehn (1913–96) – en otålig samhällsreformator
Gösta Rehn är en av de mest inflytelserika svenska nationalekonomerna under efterkrigstiden. Han var en central aktör i den ekonomisk-politiska debatten i Sverige under främst 1940- och 1950-talen och bidrog i hög grad till genombrottet för den aktiva arbetsmarknadspolitiken och den solidariska lönepolitiken, två hörnpelare i ”den svenska modellen”.
1 dec 11 – Lennart Erixon och Eskil Wadensjö

Försäkringsmässighetens problem - om dolda fördelningseffekter i socialförsäkringarna
I debatten om de svenska socialförsäkringarna hörs begreppet försäkringsmässighet ofta och från många håll. Bland fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, intresseorganisationer, statliga utredningar och myndigheter uttrycks en vilja att öka försäkringsmässigheten i socialförsäkringarna. Trots denna gemensamma strävan är de policyslutsatser som dras utifrån argument om försäkringsmässighet långt ifrån entydiga. Exempelvis motiverades de förändringar av arbetslöshetsförsäkringen som regeringen gjorde efter maktskiftet 2006 med att de ökade graden av försäkringsmässighet i försäkringen. Samtidigt kunde både LO och TCO argumentera för att samma reformer minskade försäkringsmässigheten.
1 dec 11 – Axel Cronert och Johannes Danielsson

Pensionärernas osäljbara aktier
Min huvudtes i Håkansson (2012) var att pensionärer ofta möter höga marginaleffekter. För pensionärer med bostadstillägg är marginaleffekterna 80–92 procent vid en inkomsthöjning på upp till 100 000 kr från den lägsta pensionen på 96 000 kr, som gäller för en ensamstående s k fattigpensionär. För pensionärer med hemtjänst är marginaleffekten 100 procent snarare regel än undantag. Undantag finns, exempelvis Kungsbacka kommun. Där kan en inkomstökning på 100 kr medföra att skatten höjs med 30 kr och att bostadstillägget sänks med 50 kr, samtidigt som avgiften för hemtjänst höjs med mer än 4 000 kr.1
1 dec 11 – Sune Håkansson

Bokanmälan: Institutionernas roll förekonomisk utveckling
Daron Acemoglu och James Robinsons bok Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty kommer sannolikt att bli ett av de mest uppmärksammade boksläppen under 2012. Författarna är sedan drygt ett decennium bland de mest citerade forskarna i samhällsvetenskap och har redan en enorm vetenskaplig produktion bakom sig. Bland de viktigare bidragen märks t ex Acemoglu m fl (2001, 2002, 2005a) samt översiktsartikeln Acemoglu m fl (2005b).
1 dec 11 – Ola Olsson

Bokanmälan: Allsidig lärobok om tjänstesektorn
Åtta av tio jobb finns i tjänstesektorn. Mer behöver kanske inte sägas för att motivera behovet av en allsidig lärobok om den svenska tjänsteekonomin för högskoleutbildningar i nationalekonomi, företagsekonomi och ekonomisk historia. Denna antologi med 14 bidrag från forskare och experter med olika perspektiv på förutsättningar och särdrag för produktion av tjänster är mycket välkommen. Bidragen är genomgående mycket kvalificerade, presenterar åtskillig ny forskning och bryter i flera fall mot invanda uppfattningar. De är kortfattade och välskrivna. Antologin förtjänar därför att läsas inte bara av studenter utan av alla ekonomer som vill hålla sig uppdaterade om den svenska samhällsekonomins utveckling och om forskningsläget på olika områden.
1 dec 11 – Lars Hultkrantz

Utvecklingsledare på vetenskaplig grund
Spänningsfälten mellan evidensbaserad praktik och aktionsforskning. Det ställs allt högre krav på att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och att pedagogisk forskning ska utveckla skolans verksamhet (OECD 2003). I detta sammanhang förslås särskilda utvecklingsledare, inte sällan forskare inom det pedagogiska fältet, fylla en viktig funktion.
1 dec 11 – Magnus Levinsson

Föräldraskap i förtätad dokumentations- och bedömningspraktik
Den här artikeln ingår i ett projekt som syftar till att beskriva och analysera barn, föräldrar och lärare i förtätad bedömnings- och dokumentationspraktik i Sverige. I det följande presenteras en inledande delstudie som fokuserar föräldraskap. Med förtätad avses en intensifierad dokumentation och bedömning i samverkande kommunikationsformer genom såväl elektroniska (online) som icke-elektroniska former (offline).
1 dec 11 – Ann-Christine Vallberg Roth

Arbetardöttrar, post-progressivism och den förvirrande lärarutbildningen
Debattinlägg: Lärarstudenter har de senaste decennierna mötts av paradoxala budskap som de sällan kunnat hantera själva. Jag är själv lärarutbildare sedan snart ett decennium och har försökt hantera studenters förtvivlan och frågor. Men till slut har jag blivit lika frågande som de och har kommit fram till denna enkla men bekymmersamma tes:
1 dec 11 – Jan Sjunnesson

Pedagogiken, lärarutbildningen och skolutvecklingen
Debattinlägg: Min omedelbara reaktion på första versionen av Jan Sjunnessons kritiska inlägg »Arbetardöttrar, post-progressivism och den förvirrande lärarutbildningen» var att det inte borde publiceras och kommenteras.
1 dec 11 – Karl-Georg Ahlström

Tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige – forum för pedagogisk debatt?
Redaktionell kommentar: Den 15 april landade Jan Sjunnessons debattinlägg »Arbetardöttrar, post-progressivism och den förvirrande lärarutbildningen» i redaktionens e-postlåda. Det är inte så ofta där landar några debattinlägg, varför jag naturligtvis glad i hågen började ta del av hans synpunkter beträffande svensk lärarutbildning. Vid en hastig genomläsning och efter konsultation av två pedagogikforskare, varav den ene mycket erfaren och med fokus på just lärarutbildning, beslöt jag mig för att ta in Sjunnessons artikel som just ›debattartikel›.
1 dec 11 – Biörn Hasselgren

Fakultetsopponenten sammanfattar
Getahun Abraham – Educating for democracy? Life orientation: Lessons on leadership qualities in voting in South Africn comprehensive schools. (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2010)
1 dec 11 – Rajendra Chetty

Välfärdsstaten väljer väg
Varför kunde en utbyggd föräldraförsäkring – där både papporna och mammorna fick rätt att vårda de små barnen – genomföras i Sverige men inte i Danmark? Den frågan ställer sig Sofie Cedstrand i en ny statsvetenskaplig avhandling. Jorun Koca Jakobsson har läst.
1 dec 11 – Cedstrand, Sofie: Från idé till politisk verklighet

Majoritet vill ha bemanningskrav
S, V och MP är överens om kräva att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för bemanning i äldreomsorgen. Förslaget väntas få stöd av Sverigedemokraterna. Därmed finns en majoritet i riksdagen.
1 dec 11 – TT

Centralbanker pumpar in pengar i världsekonomin
Under onsdagen gick sex av världens tyngsta centralbanker ut i en samordnad aktion för att sänka kostnaderna för att låna dollar. Samtidigt växer tvivlen om att eurosamarbetet i dess nuvarande form kommer att överleva skuldkrisen.
1 dec 11 – ECB: Coordinated central bank action to address pressures in global money markets

Schweiz köper Gripen
...om inte den politiska oppositionen i landet stoppar affären. Det handlar om 22 Gripenplan för motsvarande 22 miljarder kronor. Men köpet kan komma att underkastas en folkomröstning, och det är inte säkert att den schweiziska opinionen säger ja.
1 dec 11 – Pressmeddelande: Försvarsminister Sten Tolgfors kommentar till Schweiz val av JAS Gripen, Bundesrat beschliesst Beschaffung von 22 Gripen

Regeringen backar om stridsgrupp
Sverige ska leda EU:s nordiska stridsgrupp tidigast 2015. Regeringen tvingas därmed backa, efter en överenskommelse med S och MP. Försvaret är dock positivt till att det svenska ledarskapet skjuts upp ett år.
1 dec 11 – FöU 2011/2012:1

Mandat för Afghanistanstyrka
Svenska styrkan i Afghanistan fick i dag mandat även för nästa år av riksdagens sammansatta utrikes- och försvarsutskott. Det stödjer också minskningen från cirka 500 personer i dag till cirka 400 i slutet av 2012.
1 dec 11 – UFöU 2011/2012:2

Oppositionen tvingar fram sjukregler
En majoritet av rödgröna och SD i socialförsäkringsutskottet går emot regeringen och kräver att gamla regler för vad som ska gälla för sjuka efter 180 dagar återinförs. Regeringen måste komma med förslag i mars.
1 dec 11 – SfU 2011/2012:1

Regeringen utreder alarmeringstjänst
Regeringen utreder Sveriges alarmeringstjänst, det vill säga om man är i nöd och ringer 112. "Det offentligas förmåga att hjälpa är en grundpelare för att människor ska känna trygghet i sin vardag," säger försvarsminister Sten Tolgfors enligt ett pressmeddelande.
1 dec 11 – Pressmeddelande: Samhällets alarmeringstjänst ses över

Var tredje förälder våldsam mot barn
30 procent av föräldrar i dagens Sverige uppger att de knuffar eller ruskar sina barn. Oftast ligger stress bakom att föräldrarna blir hårdhänta. Det framgår av en studie som Stiftelsen allmänna barnhuset gjort på uppdrag av regeringen.
1 dec 11 – Stiftelsen Allmänna Barnhuset: Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige

Fördomar mot homosexuella minskar
Två av tio personer som själva är homo- eller bisexuella uppger att deras arbetskamrater har fördomar mot homo-, bi- och transpersoner (hbt). För tio år menade fyra av tio att det fanns sådana fördomar på deras arbetsplats. Öppenheten tycks öka - men läget skiljer sig åt mellan olika branscher.
1 dec 11 – LO: Öppenhet i arbetslivet 2011

Riksbanken koordinerar betalningssystemet i kris
För ett antal år sedan pekade Riksrevisonen ut ett antal brister i det centrala betalningssystemet. En teknisk störning, till exempel ett IT-bortfall, skulle kunna leda till kaos i ekonomin. Nu föreslår en färsk utredning att Riksbanken ska ha formellt ansvar för att koordinera krisåtgärder.
1 dec 11 – SOU 2011:78

Facken sa nej
Slutbudet om ett nytt avtal på industrins område låg på 2,6 procent på 13 månader. Men fackförbunden, som accepterat mycket låga reallöneökningar under krisen, sa nej. Alltså råder avtalslöst tillstånd. Steget till konflikt är egentligen inte långt, men kantat av alternativa förhandlingsformer som nu testas för första gången.
1 dec 11

Sverige fyra i "mutlistan"
Nordkorea och Somalia är de länder i världen där korruptionen är mest utbredd, enligt den årliga rankningen från Transparency International. I topp bland de 182 länderna ligger Nya Zeeland, med Sverige på fjärde plats.
1 dec 11 – Transparency International: The 2011 corruption perceptions index

Skoldebatten kretsar kring oegentligheter
Kursplaner, betygssystem och lärarlegitimationer spelar mindre roll för resultaten i den svenska skolan. Det är i det dagliga mötet mellan läraren och eleverna som kvaliteten avgörs. Politiska reformatörer bortser gärna från hur komplex klassrumssituationen är. I Sverige har de dessutom gått radikalt till väga.
30 nov 11 – Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Var femte klarade inte matten
Var femte niondeklassare - 19,3 procent - fick underkänt i det nationella provet i matematik i våras. Det är den högsta andelen sedan 2003, enligt Skolverket. Dessutom finns ett mycket tydligt samband mellan elevernas provresultat och deras sociala bakgrund.
30 nov 11 – Pressmeddelande från Skolverket

Björklund vill stoppa glädjebetygen
Skolinspektionen ska kunna straffa skolor vars betygssättning avviker alltför mycket från resultaten på de nationella proven. Dessa ska i sin tur utvidgas till att omfatta både NO- och SO-ämnen.
30 nov 11

Arkelsten: M har lyssnat på kritiken
Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten bekräftar att partiet svängt i frågan om att lagstifta om bidrag till politiska partier. "Vi har lyssnat på den kritik som funnits", skriver hon.
30 nov 11 – Lagstiftning om partibidrag för att värna öppenheten

Hägglund i ledartröjan
Göran Hägglund har fortfarande övertaget mot utmanaren Mats Odell, visar lokalavdelningarnas nomineringar. Men Hägglund-kritikerna menar att misstron är för utbredd för att ignoreras.
29 nov 11

Åkesson vill vara socialkonservativ
Sverigedemokraternas partikongress har antagit ett nytt principprogram. Den ideologiska beteckningen lyder numera "socialkonservativ" och inte "demokratiskt nationalistiskt".
29 nov 11

Aung San Suu Kyi ber om svenskt stöd
Burmas oppositionsledare, Nobelpristagaren Aung San Suu Kyi har träffat biståndsminister Gunilla Carlsson i Burma. Aung San Suu Kyi bad om internationell hjälp i bland annat mänskliga rättighetsfrågor.
29 nov 11

Sex med djur förbjuds
Sex med djur förbjuds uttryckligen i förslaget till en ny djurskyddslag. Utredaren Eva Eriksson vill också att alla katter ska registreras, samt att sjölejon och elefanter på cirkus förbjuds.
29 nov 11 – SOU 2011:75

Eurobonds rycker närmare
Meningarna går isär om vad som behövs för att vända utvecklingen i euroområdet. Frankrike tycker egentligen att Europeiska Centralbanken ska ta ett större finansiellt ansvar. EU-kommissionen vill införa eurobonds, som numera kurserar under beteckningen "stabilitetsobligationer". Tyskland är prompt emot båda förslagen - än så länge.
24 nov 11 – EU-kommissionen

Dengs Kina växer
Det ekonomiska under som nu sker i Kina är inget annat än att Kina håller på att återta sin plats som det ledande landet i världen. Det är utgångspunkten för Klas Eklunds bok om den ”nygamla supermakten”. Boken väcker viktiga frågor inte minst om Kinas framtida roll. Den kinesiska modellen lockar redan många utvecklingsländer, skriver Eklund. Men kan den kinesiska icke-demokratiska modellen med framgångsrik ekonomisk utveckling locka också stagnerande och krisande ekonomier i väst? Den frågan ställer sig vid läsningen av boken.
24 nov 11 – Klas Eklund: Kina Den nygamla supermakten

Regler för arbetstillstånd skärps
Migrationsverket skärper reglerna för arbetstillstånd i Sverige. Man vill förhindra att människor utnyttjas på arbetsmarknaden - men har i praktiken begränsade möjligheter att kontrollera hur arbetsgivare lever upp till sina åtaganden.
24 nov 11 – Migrationsverkets pressmeddelande

Problemet med fetma växer
Andelen svenskar som lider av medcinsk fetma har nästan fördubblats på två decennier, från 6 till 11 procent. Men fortfarande är landet ett av dem med lägst fetmaandel inom OECD.
24 nov 11

Kommuner vill stoppa riskkapitalet
En kraftig majoritet av landets kommunpolitiker är emot skattetrixandet i välfärden. Av 125 tillfrågade kommunstyrelseordföranden är 93 emot att riskkapitalbolag baserade i skatteparadis ska få bedriva vård, skola och omsorg i Sverige, skriver Dagens Samhälle.
24 nov 11

Snabbare avbetalningsköp online
Enligt gällande rätt ska den som säljer en vara på avbetalning upprätta ett fysiskt kontrakt med köparen. Båda parterna måste skriva under; annars kan försäljaren inte ta tillbaka sin vara om betalningen uteblir.
24 nov 11 – Prop 2011/2012:28

Nej till lag om partibidrag
Socialdemokraterna backade från kravet på en lagstiftning om att partierna måste redovisa sina finansiella bidrag. Moderaterna, som från början varit emot detta, vann därmed kampen i konstitutionsutsottet. Nu måste partisekreterarna på nytt försöka lösa den infekterade frågan.
23 nov 11

Upphandling i blindo
Stat, kommuner och landsting handlar upp varor och tjänster för cirka 500 miljarder kronor om året. Det är en rejäl bit av Sveriges sammanlagda BNP-kaka. Men affärerna följs inte upp. Det öppnar upp för skandaler av det slag som det privata vårdbolaget Carema Care stått för under de gångna veckorna, menar statens utredare.
23 nov 11 – SOU 2011:73

Sekretess kring försvarets export
Förra året inrättades Försvarsexportmyndigheten, med uppgift att "främja" försvarets materialexport till utlandet. Nu föreslår regeringen att den nya myndighetens affärer bör omfattas av samma sekretess som Försvarets materielverk.
23 nov 11 – Prop 2011/2012:24

Ingen ökning av arbetade timmar
I oktober var 376 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar 7,5 procent av arbetskraften. Drygt 4,7 miljoner personer i åldern 15 till 74 år var sysselsatta.
23 nov 11 – SCB: Arbetskraftsundersökningarna (AKU) oktober 2011

Återreseförbud kan bli vanligt
En människa som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och därefter håller sig undan myndigheterna för att slippa lämna Sverige, kommer att bestraffas med återreseförbud. Det är en av konsekvenserna av EU:s samordnade migrationspolitik.
22 nov 11 – Lagrådsremiss: Genomförande av återvändandedirektivet

Sysslor koncentreras
Regeringen vill koncentrera vissa av länsstyrelsernas uppgifter till ett färre antal länsstyrelser: att utse begravningsombud och kontrollera pantbanker exempelvis.
22 nov 11 – Prop 2011/2012:31

Färre söker till vårdprogrammet
En knapp tredjedel av eleverna som började i den nya gymnasieskolan i höstas pluggar på ett yrkesprogram. Det är en minskning med fyra procentenheter jämfört med förra läsåret, enligt Skolverket. Svårast är att rekrytera elever till vård och omsorgsprogrammet.
22 nov 11

Könsgap och pension analyseras
Institutet för Framtidsstudier ska göra en analys av hur skillnader i förvärvsmönster påverkar pensionen för kvinnor respektive män.
22 nov 11

Privat vård är inte bättre
Regeringen hävdar att den inte känt till att det skulle finnas kvalitetsskillnader mellan privat och offentlig äldreomsorg. Dessutom försvarar man valfriheten: barn- och äldreministern Maria Larsson talar om ett "tydligt efterfrågetryck" från de äldre själva. Men befintlig forskning tyder på att både konkurrensutsättningen av den offentliga sektorn och lagen om valfrihetssystem är ideologiskt motiverade, snarare än sprungna ur medborgarnas önskemål.
17 nov 11 – Arbetsvillkor och välfärdsopinion inom äldreomsorgen – en enkätbaserad fallstudie bland personal och politiker (Gustafsson, Rolf Å och Szebehely, Marta), Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? (Hartman, Laura (red.)) , SOU 2001:71, Riksrevisionen, RiR, 2008:21 Statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg , Socialstyrelsen (2004-131-25) Konkurrensutsättning inom äldreomsorgen

Barnevik går vidare
”Gör vad fan som helst, bara du gör någonting”. Så tyckte Percy Barneviks medarbetare att Barneviks motto löd. Men han uttryckte sig något mindre drastiskt när det gällde att delegera uppgifter neråt i hierarkin: Det är bäst att ta initiativ och göra rätt. Näst bäst är att ta initiativ men göra fel. Och helt förkastligt är att göra ingenting.
17 nov 11 – Percy Barnevik: Jag vill förändra världen

Rektorer skapar betygsinflation
Betygen stiger men inte kunskaperna, särskilt i områden där friskolor och kommunala skolor konkurrerar om eleverna. Var femte lärare har utsatts för påtryckningar från sin rektor eller huvudman att sätta högre betyg, och av dem har var tredje gett vika för trycket.
17 nov 11

MVG blev IG vid omrättning
Det som inte är godkänt hos en lärare kan ge högsta betyg hos en annan. Skolinspektionens pågående omrättning av nationella prov reser frågor kring hur rättvisa betygen egentligen är.
17 nov 11

Lärlingsutbildningen kvalitetssäkras
Skolverket måste ta fram branschspecifikt "stödmaterial" som tydliggör vem som har ansvar för vad: skolan eller arbetsplatsen. Handledarintroduktionen måste bli obligatarisk för arbetsgivarna. Och mer pengar måste skjutas till, även nu när lärlingsutbildningen är en fast beståndsdel av gymnasieskolan.
17 nov 11 – SOU 2011:72

Även svenskar kan lämnas ut
Utlämning av personer från Sverige till rättsväsendet i länder utanför EU är en känslig politisk angelägenhet som idag vilar på regeringen; även om Högsta domstolen kan säga nej. Utredaren föreslår att den här typen av ärenden ska flyttas över till det allmänna domstolsväsendet, och att svenska medborgare ska kunna utvisas.
16 nov 11 – SOU 2011:71

Svårt att bryta lång arbetslöshet
Långtidsarbetslösheten har varierat starkt under de senaste tio åren. Skillnaderna mellan olika grupper har däremot varit bestående: män och utrikes födda personer går längre utan jobb än kvinnor och personer födda i Sverige. Långtidsarbetslöshet är vanligare bland äldre - men har tilltagit mest bland ungdomar.
16 nov 11 – SCB Aku, tredje kvartalet 2011, Tema Långtidsarbetslöshet

Mer rum i a-kassan för gränsarbete
Allt fler svenskar arbetar i de nordiska grannländerna. Men trassliga a-kasseregler riskerar att ställa till det om man blir arbetslös. I ett delbetänkande från den stora socialförsäkringsutredningen föreslås därför två mindre regeländringar.
16 nov 11 – SOU 2011:74

Regeringen bildar framtidskommission
Regeringen bildar en framtidskommission som ska peka ut Sverige stora utmaningar efter 2020. I kommissionen ingår de fyra borgerliga partiledarna och nio personer från framför allt näringslivet och forskningsvärlden.
16 nov 11

Riksdagsledamöters förmåner ses över
Riksdagsledamöternas förmåner efter det att de har slutat ska ses över. Partierna enades på onsdagen om direktiv för en sådan utredning.
16 nov 11

Hälften av svenskarna facebookar
Internet kryper allt längre ner i åldrarna. Hälften av treåringarna är numera ute och surfar. Och halva svenska folket facebookar. Killar spelar mera spel och tjejer läser oftare bloggar.
16 nov 11

Borg sätter stopp för räntesnurror
Efter den häftiga kritik som äldrevårdbolaget Carema Care utlöst skärper regeringen tonen mot privata företag som lyfter skattemedel för att erbjuda vinstdriven omsorg. Finansminister Anders Borg lovar att täta kryphålen i skattelagstiftningen. Justitieminister Beatrice Ask anser plötsligt att det behövs ett bättre skydd för så kallade whistleblowers bland privat anställd vårdpersonal.
14 nov 11 – Presskonferens, Regeringsuppdrag till Skatteverket att granska skatteplanering inom välfärdssektorn

De svenska partierna och Lavaldomen
Den svenska arbetsmarknaden har hittills karakteriserats av kollektivavtal, starka fackföreningar och en omfattande rätt till fackliga stridsåtgärder. Samtidigt är Sverige sedan 1995 medlem i EU. Grundbulten i denna sammanslutning är den fria rörligheten av varor och tjänster, arbete och kapital. Frågan är om den hittillsvarande svenska arbetsmarknadsmodellen hotas av den fria rörligheten inom EU. EG-domstolens förhandsbesked i Lavalmålet i december 2007 talar för att så kan bli fallet.
11 nov 11 – Karl-Göran Algotsson

Ingen kopia av riksdagsvalet ?
Utfallet av valen till kommunfullmäktige 2010 i landets 290 kommuner, med särskilda fallstudier av Sverigedemokraternas agerande
11 nov 11 – Erik Wångmarär

Demokrati utan demos – utveckling eller avveckling?
En revision av det svenska försvarets instruktion, Soldaterinran, kan ses som ett tidsdokument vilket anpassar sig till statsmaktens syn på Sverige och dess plats i världsordningen. Den föregående versionen var från 1966 och beskrev syftet med soldatens insats: ”värna vår frihet att själva forma vår rättsordning och kultur”. I det nya förslaget ersättes detta med: ”Med gemensamma krafter till det yttersta försvara vårt land och frihet” (Riksdag och departement, 2009). ”Yttersta” låter kraftfullt, men riktigt vad som försvaras är oklart. I en tid präglad av EU och invandring framstår både ”själva forma” och ”vår rättsordning och kultur” som överord. Den nationellt självständiga demokratin glider mot ett vagare medbestämmande och vår kultur mot ett vidare och vagare multikulturellt amalgam. Demokratins båda komponenter, folk och styre, anses behöva revidering.
11 nov 11 – Jan Tullberg

Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
11 nov 11 – Magnus Erlandsson

Twitter – en termometer på samhällstemperaturen
”Tid för ansvar” var titeln på statsminister Fredrik Reinfeldts regeringsförklaring i september 2011. På Twitter spreds skämtet snabbt: ”Tid för ansvar” var i själva verket ett anagram för ”Fördriv Satan”.
11 nov 11 – Cecilia Garme

Rapporter från arbetsgrupperna vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Umeå, 27 – 28 oktober 2011
Konkurrens och marknadsanpassning i offentlig förvaltning
11 nov 11 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 4 2011

Litteraturgranskning
Hansson, Lisa, 2011. Public Procurement at the Local Government level. Actor roles, discretion and constraints in the implementation of public transport goals. Linköpings Studies in Arts and Science No. 528. Linköping University, Department of Thematic Studies.
11 nov 11 – Stig Montin

Litteraturgranskning
McCormick, John P., 2011. Machiavellian Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.
11 nov 11 – Kjell Engelbrekt

Litteraturgranskning:
Sarah Scuzzarello, 2010. Caring Multiculturalism: Local Immigrant Policies and Narratives of Integration in Malmö, Birmingham and Bologna. Lund Political Studies 159. Lund: Department of Political Science
11 nov 11 – Paul Nesbitt-Larking

Ledare: ECB: Europas räddare i nöden
Stor enighet råder om att de höga och ökande statsskulderna i framför allt Sydeuropa hotar den finansiella stabiliteten i euroområdet. Ett nytt institutionellt ramverk behöver byggas upp för att ersätta Stabilitets- och tillväxtpakten som just skulle förhindra att ohållbara statsfinanser hotade euron. Att bygga nya institutioner tar emellertid tid, samtidigt som behovet av en lösning är akut.
11 nov 11 – Klas Fregert

Vetenskapliga sanningar och feministiska myter
I en nyligen publicerad bok presenterar och avfärdar samhällsdebattören Pär Ström vad han betraktar som sex olika ”feministiska myter”. I denna artikel granskas framställningen. Vi finner att den på en rad punkter vilar på en mycket svag empirisk grund. Pär Ström använder sig av statistik och citat på ett selektivt vis och verkligheten är mer komplicerad än vad han vill ge sken av.
11 nov 11 – Anne Boschini, Astri Muren, Mårten Palme och Mats Persson

Statligt venture kapital i stort behov av omstrukturering
Ekonomisk teori rekommenderar att statliga stöd till innovativa företag och entreprenörer bör ges i tidiga faser till små och riskfyllda projekt. Enligt empirisk forskning bör man kräva matchande privat finansiering för att underlätta urvalet och sätta upp milstolpar för att skapa incitament för portföljbolagen att prestera. Praktiken visar att de svenska statliga fonder som tillhandahåller venture kapital långt ifrån följer dessa rekommendationer. Endast en åttondel av det statliga stödet går till tidiga faser där det gör mest nytta. Samordningen av de statliga fonderna är dessutom bristfällig. Det finns sålunda stora omstruktureringsbehov av det svenska statliga venture kapitalet.
11 nov 11 – Roger Svensson

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige
Den svenska utrikeshandeln domineras av varuhandeln. Endast runt 30 procent av den totala exporten utgörs av export av tjänster, medan tjänstesektorns andel av BNP eller av den totala sysselsättningen är avsevärt större än tillverkningsindustrins. Tjänsteexporten har emellertid på senare år vuxit snabbare än varuexporten och det finns, som redogörs för i uppsatsen, anledning att hävda att tjänstehandelns betydelse i förhållande till varuhandeln underskattas. I uppsatsen analyseras hur det internationella specialiseringsmönstret ser ut inom den svenska tjänstesektorn och dessutom diskuteras det ökade samspelet mellan varu- och tjänsteproducerande sektorer. Slutligen argumenteras för att tjänstehandeln behöver belysas bättre i den ekonomiska statistiken.
11 nov 11 – Kent Eliasson, Pär Hansson och Markus Lindvert

Är individer som studerat utomlands mer attraktiva på arbetsmarknaden?
Cirka 25 000 svenska studenter studerar vid utländska lärosäten, antingen som utbytesstudenter eller freemovers. Vi har funnit att individer med svenska eftergymnasiala examina som studerade en viss tid utomlands hade högre inkomster på 1–5 års sikt jämfört med dem som inte studerade utomlands, i synnerhet för utbytesstudenter och studenter som har en kombination av olika typer av utlandsstudier, allt annat lika. Inkomstskillnaderna tenderade att växa med tiden. Mycket tyder dock på att inkomstskillnaderna drivs av icke-observerbara individkarakteristiska, dvs att studenter som studerat utomlands har högre motivation, förmåga och är mer företagsamma. Det innebär att arbetsgivarna använder utlandsstudier som en sorteringsvariabel, allt annat lika.
11 nov 11 – Fredrik W Andersson

Ekonomporträtt: Bengt-Christer Ysander 1931–1992*
Bengt-Christer Ysander föddes 1931 i Uppsala. Han var son till vältalande, dåvarande direktorn och ledaren för prästseminariet vid Fjellstedska skolan, Torsten Ysander, sedermera biskop på Gotland och därefter i Linköping. Från sin far fick Bengt-Christer, enligt honom själv, den ovanliga förmågan att direkt kunna diktera väl formulerad text. Men han hade också den betydligt vanligare oförmågan att nästan aldrig leverera färdiga manuskript i tid till trycket. Därför återfinns stora delar av Ysanders vetenskapliga produktion i ofullbordad form, som memoranda, stenciler och mimeograferade uppsatser. Dessa icke publicerade dokument hade huvudsakligen universitetsstuderande, departement och offentliga kommittéer som adressater och nådde till stora delar aldrig ut i forskarvärlden, framför allt inte internationellt.
11 nov 11 – Gunnar Eliasson

Hur tänker styrelse och revisorer? - Trafikverket som exempel
Med illa utformade principer för redovisning och revision går det att vilseleda både sig själv och andra. Exempel från Trafikverkets verksamhetsberättelse för år 2010 (Trafikverket 2011c) illustrerar detta. I det här fallet har ledning, styrelse och ägare vilseletts. Vad gäller den sistnämnda kategorin handlar det inte bara om verkets ansvarsområde utan också om hela förståelsen av den statliga budgeten.
11 nov 11 – Bertil Lindström

Replik: Svar till Roland Andersson om Citybanan
I två inlägg i Ekonomisk Debatt har Roland Andersson (2010, 2011) angripit mig för att den samhällsekonomiska analysen av Citybanan jämfört med Tredje spåret skulle vara missvisande. Han menar att eftersom utfallet i bägge objektens samhällsekonomiska kalkyler är negativt, så bör ingendera av investeringarna byggas.
11 nov 11 – Jonas Eliasson

Slutreplik till Jonas Eliasson
Kostnaderna för Citybanan i Stockholm hade på ett par år rusat upp från ca 8 miljarder kr till det dubbla. Därför gav regeringen år 2006 vägdirektör Hans Rode i uppdrag att undersöka om det fanns ett billigare ytspår. Rode beställde en utredning av konsultbolaget Transek (2006), i vilken Citybanan jämfördes med ett ytspårsalternativ. Utredningen visade betydande förluster för båda alternativen, störst för Citybanan med 4,8 miljarder mot 3,1 miljarder för Ytspåret.
11 nov 11 – Roland Andersson

Bokanmälan: Den stora nordiska finanskrisen
Lars Jonung, Jaakko Kiander och Pentti Vartia (red): The Great Financial Crisis in Finland and Sweden – The Nordic Experience of Financial Liberalization, Edward Elgar, 2009, 337 sidor, ISBN 978-1-84844-305-1.
11 nov 11 – Fredrik N G Andersson

Bokanmälan: Ambitiöst verk om statsvetenskapen
Erik Moberg: Statsvetenskap, Mobergs publikationer, 2011, 463 sidor, ISBN 978-91-972246-1-1.
11 nov 11 – Bodil Thordarson

Få utbildar sig till speciallärare
En fjärdedel av speciallärarutbildningens platser är tomma, visar en undersökning som SR Ekot gjort. Samtidigt ligger speciallärarna i topp på Arbetsförmedlingens lista över yrken med många pensionsavgångar - 66 procent väntas gå i pension fram till 2025.
11 nov 11

AD/HD – dags att också uppmärksamma psykosociala förhållanden?
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (i denna artikel förkortat till AD/HD) är en diagnos som ställs med hjälp av det amerikanska psykiatriska sällskapets diagnosmanual DSM (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders). Idag används den fjärde versionen (DSM-IV; APA, 1994; 2000). AD/HD kännetecknas av överaktivitet, impulsivitet och nedsatt koncentrationsförmåga.
10 nov 11 – Tomas Ljungberg

Etnografi som stöd för kunskap om kultur och sammanhang vid psykiatrisk diagnostik
Kultur, tidsepok och socialt sammanhang påverkar hur psykisk sjukdom uttrycks, förstås och vårdsökande. I denna artikel vill jag belysa värdet av att använda den etnografiskt baserade kulturformuleringen, som finns i det diagnostiska systemet DSM-IV, som hjälp för att på ett individualiserat sätt förstå betydelsen av kultur och sammanhang vid psykiatrisk diagnostik. Vidare kommer psykiatrins roll som bidrag till att bygga ett tolerant multikulturellt samhälle att belysas.
10 nov 11 – Sofie Bäärnhielm

Tragedi, fars eller bara skandal? kritisk granskning av en landstingsrapport
För grundläggande skattefinansierade verksamheter i samhället som skola, social omsorg och vård har också ansvaret för driften historiskt sett legat i kommunal, landstingskommunal eller statlig regi. På senare år börjar skattemedel i betydande omfattning och snabb takt att användas i det offentliga för upphandling av tjänster hos privata entreprenörer. Undertecknade är tveksamma till att samhälleliga kärnverksamheter betraktas som vilken vara som helst som kan överlämnas till en marknad.
10 nov 11 – Filipe Costa och Ulf Brinck

”Valfrihet” och privata lösningar i vården av psykiskt störda
Följande artikel behandlar det som kommit att betecknas som valfrihet inom vården och dess förutsättning - privatiseringen. Erfarenheterna1 från Stockholms socialtjänst kommer att vara i fokus. På många håll i landet har under en följd av år utvecklats s k valfrihet i den kommunala vården2. Stockholm är ett kanske extremt exempel eftersom omfattningen på de s k valfrihetsreformerna är så mycket större. För de principiella resonemangen i följande text saknar det betydelse att just Stockholm får stå som exempel.
10 nov 11 – Magnus Sundgren

Den svenska psykiatrireformen i nordisk belysning
Det är nu mer än femton år sedan den svenska psykiatrireformen infördes år 1995. Nu när reformverksamheten konsoliderats är det angeläget att resa frågan hur har det gått! Hur står sig den svenska reformen i ett nordiskt perspektiv när det gäller vård, stöd och service till personer med psykisk funktionsnedsättning?
10 nov 11 – Rafael Lindqvist, David Rosenberg och Lars Fredén

Psykosvård mitt i samhället – en beskrivning av en nätverksmodell
I samhällsdebatten förs det ofta fram kritik av psykiatrin för att den inte klarar av sitt uppdrag. Psykiatrin sägs vara svårtillgänglig, patienter hamnar mellan stolar och ingen myndighet tar ansvar. I spåren av mordet på utrikesminister Anna Lindh 2003 har det framförts att dessa brister hos psykiatrin leder till ökade risker för våld i samhället.
10 nov 11 – Marie Askerstam och Maria Sundvall

Vårdprofessionen måste säga ifrån!
Den 93-årige fransmannen Stéphane Hessel kom nyligen på svenska ut med sin lilla skrift ”Säg ifrån!” [1]. I Frankrike har den sålts i över två miljoner exemplar. Hessel var aktiv i motståndsrörelsen under andra världskriget och överlevde både tortyr och koncentrationsläger. Han är idag den siste levande av de tolv författarna till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948.
10 nov 11 – Jan Halldin

Ökar den psykiska ohälsan bland ungdomar i Sverige?
Det har under de senaste decennierna växt fram en offentlig bild av att allt fler unga i Sverige mår allt sämre psykiskt. Den bilden har sina rötter i 1990-talets djupa ekonomiska kris med massarbetslöshet. Landstingsförbundet (1994) larmade då om ökande patienttryck och växande köer till den barn- och ungdomspsykiatriska vården, och skolsköterskor rapporterade om växande psykisk ohälsa bland eleverna (Vårdförbundet SHSTF & Lärarförbundet, 1994). Såväl den politiska debatten som mediernas rapportering har präglats av denna bild och larmrapporterna om ökande psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har avlöst varandra (Beckman & Hagquist, 2010). Forskare har dock ifrågasatt i vilken utsträckning dessa lägesbeskrivningar har stöd i empiriska undersökningar.
10 nov 11 – Curt Hagquist

Samspelet mellan filosofi, teori och klinisk praktik i kulturellt medveten psykiatri
Del 1
10 nov 11 – Valerie DeMarinis

Psykiatrin i samhällets förändringsvindar
Ibland har jag föreställt mig psykiatrin som en något gisten lada, där alla samhälleliga förändringsvindar viner in genom de breda gliporna i brädväggarna. Vid minsta vindkantring risslar det i väggarna, och de som finns därinne – brukare såväl som personal - får huka sig i det häftiga draget.
10 nov 11 – Maria Sundvall

Tidig identifiering - av vad?
Intressekonflikter – Alla medel som bidragit till genomförandet av doktorsavhandlingen som nämns i texten kommer från fria oberoende forskningsmedel, dels från NNPF- Nord Norskt psykiatriskt forskningscenter, dels från norska Läkarförbundets forskningsanslag. Medlen är styrda från Helse- och socialdepartementet i Norge.
10 nov 11 – Anna-Karin Rybeck

Crazy Like Us: The Globalization of the American Psyche
Recension av boken: Crazy Like Us: The Globalization of the American Psyche Bokens författare: Ethan Watters New York: Free Press, 2010
10 nov 11 – Rebecca Popenoe

Psykiatrin i ett förändrat samhälle
Psykiatrin och samhället är ämnet för detta temanummer av Socialmedicinsk tidskrift. I det här numret vill vi belysa och uppdatera kunskapen om relationen mellan psykiatri och samhälle, från de samhälleliga orsakerna till psykisk ohälsa, fram till de senaste exemplen på hur förändringar i välfärdens organisering påverkar psykiatrins innehåll.
10 nov 11 – Bo J A Haglund

Politiskt styrd kunskapsutveckling eller kunskapsstyrd politik. Vad vill vi ha?
Socialmedicinsk tidskrift (smt) fungerar främst genom frivilligt arbete av temaredaktörer och artikelförfattare som anser sig ha viktiga budskap att föra fram. Det här innebär att smt blir till genom oegennyttigt arbete främst på fritiden hos en rad engagerade folkhälsoarbetare.
10 nov 11 – Bo J A Haglund

Främjandet av färdigheter kan förlänga medellivslängden
Avhandlingspresentation
10 nov 11 – Anton Lager

Social differentials in health among lone mothers in different policy contexts. Financial difficulties and employment status in relation to health
Avhandlingspresentation
10 nov 11 – Sara Fritzell

Socioeconomic determinants of health –a matter of economic or social capital?
Avhandlingspresentation
10 nov 11 – Johanna Ahnquist

Health-Promoting Leadership: A Study of the Concept and Critical Conditions for Implementation and Evaluation
Avhandlingspresentation
10 nov 11 – Andrea Eriksson

An epidemiological study of exhaustion in the context of chronic stress – concept, cortisol, causes and consequences
Avhandlingspresentation
10 nov 11 – Sara Lindeberg

Tron på lika värde!
I tider av ökande klyftor är det givetvis provocerande att envisas med att tro på alla människors lika värde. Men det är det som genomsyrar många av artiklarna i SocialPolitik nr 4/2011, inte bara i intervjun med Helle Klein (sid 8). Tanken finns i Jacqueline Hellmans bilder av sin nära vän Cizzi (sid 12). I Rebecca Anseruds kamp mot fördomar kring psykiska funktionsnedsättningar (sid 30) och Anna Jara De Corinas rätt att flytta hemifrån (sid 26).
10 nov 11 – Maria Wallin

Jag fattar inte - Ska polisen inte våga förhöra mördare?
När Soheila Fors reser till Malmöoperan för att föreläsa om hedersrelaterat våld står hon under polisbevakning. Veckan innan blev hon hotad till livet för att hon ”förstör våra kvinnor”.
10 nov 11 – Maria Wallin

Ingen ängel - Men samma strid för människovärde
Efter 20 år i den politiska hetluften har Helle Klein bytt arena. Från provocerande ung redaktör till trygg herde. Men det handlar inte om en ny karriär.
10 nov 11 – Helena Bjerkelius

Från andra sidan längtan - Ett projekt, ett liv, en vänskap
Vägen till vuxenliv blev olika för Cizzi och Jacqueline. För den ena sjukdom och en slocknad livsvilja. För den andra ett gryende konstnärsskap. Den ena framför kameran. Den andra bakom.
10 nov 11 – Cizzi & Jacqueline Hellman

Droger öppet överallt
Oslo – den lilla huvudstaden med det stora ständigt närvarande problemet. Dubbelmoral eller människovärde? Här syns missbruk och oljerikedomar sida vid sida. Du kan få världens dyraste Big Mac eller en ren spruta. Mitt i stan.
10 nov 11 – Mira Hjort

Fattigvård på retur?
Varför ser vi ner på hjälp till fattiga så att de kan överleva, men tycker det är smart av välbeställda att skatteplanera och få rut och rot?
10 nov 11 – Claudette Skilving

Bryter tystnaden
Rebecca Anserud är attitydambassadör. Hon berättar om sitt liv med bipolär sjukdom. Hennes motto är att öppenhet skapar öppenhet.
10 nov 11 – Pernilla Rönnlid

(H)järnkoll - Två år för ett psykiskt friskare Sverige
Sakta börjar svenskarnas attityder till psykisk ohälsa förändras. Öppenheten ökar. Acceptansen blir större – fördomar bleknar. Men mycket återstår att göra.
10 nov 11 – Pernilla Rönnlid

En bild av Backa på riktigt
Filmen Genvägar visar att det inte finns några genvägar, inte för ungdomarna men inte heller för samhället – för oss.
10 nov 11 – Carina Håkansson

Olika slags kärlek - ”För att bli älskad måste man acceptera att bli slagen”
Hur kan man nå en kärlek som rymmer ömsesidighet, trygghet och tillit? Vara beredd försöka på nytt efter ett misslyckande? Våga igen efter våld och förnedring?
10 nov 11 – Leif Stenberg

Övergrepp på pojkar
42 procent av de intervjuade männen i Vanvårdsutredningen har varit utsatta för sexuella övergrepp som omhändertagna. Varför är det så tyst om det?
10 nov 11 – Anne Skånér

Aggressiva män - Var tredje kvinna uppger att mannen slår henne
I Beirut finns Mellanösterns första klinik för män som använder våld hemma. Samtal, förståelse och kunskap ska förändra attityder och könsroller.
10 nov 11 – Hanna Younes

Pokerfejs
Vem har familjens bästa pokerfejs? Den spelberoende mamman, Nickan som blånekar i skolan eller lillbrorsan som inte bryr sig? Teater Uno ser spelproblematiken ur ett barnperspektiv.
10 nov 11 – Ingemo Orstadius

En vargavinter utan internet
Kan man leva utan att vara uppkopplad? Inga datorer, mobiler, dvd- och mp3-spelare. Nej det går inte – utan kraftig abstinens. Sen är det nästan värt det!
10 nov 11 – Maria Korpskog

Vad är egentligen demokratibistånd?
Det har alltid stått politisk strid om det svenska biståndet bakom fasaden av bred enighet om internationell solidaritet. Under det svenska biståndets femtioåriga historia har partierna varit oense om det mesta, om storlek, målsättning, landval och villkor. Nyutkomna antologin ”Bistånd är politik!” vill lyfta fram skiljelinjerna och konflikterna. Det lyckas inte alltid, men en tydlig motsättning handlar om vad demokrati betyder för utveckling.
10 nov 11 – Bok: Bistånd är politik! En antologi om biståndets utmaningar

Sjuk eller frisk?
I boken ”Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva”, från 2008, berättade Ann Heberlein om svår depression och självmordstankar. En historia vars slutsatser hon inte längre accepterar. Nu har hon skrivit en ny version men mycket är sig ändå sig likt, tycker Ragni Svensson som läst boken.
10 nov 11 – Ann Heberlein: Ett gott liv

Nya regeringar tillsätts
Efter ännu en turbulent, bitvis farsartad, vecka står det klart att den förre biträdande ECB-chefen Lucas Papademos tar över rollen som Greklands premiärminister efter Papandreou. Italiens premiärminister Silvio Berlusconi avgår. Även i Rom kohandlas det om en övergångsregering, eventuellt under ledning av den förre EU-kommissionären Mauro Monti.
10 nov 11

Arbetslösa unga förtidspensioneras
Nästan dubbelt så många unga mellan 20 och 24 år lever i dag på aktivitetsersättning, tidigare förtidspension, som för åtta år sedan. Även om ”förtidspensioneringarna” ska ske på medicinskt grunder finns det tunga sociala och politiska bakomliggande orsaker: de som inte har jobb hamnar i utanförskapet. Dessutom löper ungdomar med fattiga och lågutbildade föräldrar större risk att förtidspensioneras.
10 nov 11 – Olofsson, Jonas & Östh, John: Förtidspensionering av unga. En fråga om utsortering efter utbildningsnivå och socioekonomisk bakgrund?

Unga vuxna mer utsatta för brott
Färre personer än för fem år sedan uppger att de har blivit utsatta för brott. Men bland unga vuxna är utsattheten högre, enligt en undersökning från Brottsförebyggande rådet (Brå).
10 nov 11 – Nationella trygghetsundersökningen (Brå)

Välfärden är värd sin skatt
Enligt mottot "det ska löna sig att arbeta" har regeringen sänkt skatter och stramat åt socialförsäkringen. Men svensken i gemen anser att mer skattemedel borde gå till den offentliga välfärden. Även alliansens kärnväljare är villiga att betala mer för en kollektivt finansierad sjukförsäkring, skola, pension och så vidare.
9 nov 11 – Trygg, stöttande, tillitsfull? Svenskarnas syn på socialförsäkringarna (Stefan Svallfors)

Varför så många avhopp?
Av det fåtal unga som åtagit sig förtroendeuppdrag lämnar många politiken i förväg. Det meddelade Statistiska centralbyrån nyligen - och får nu i uppdrag att undersöka fenomenet närmare.
9 nov 11 – Var sjätte lämnade kommunfullmäktige i förtid

Nyval i februari - utan Berlusconi
Italiens snart avgångne premiärminister Silvio Berlusconi ser inget annat alternativ än att nyval hålls, sannolikt tidigt i februari.
9 nov 11

Avlidna ska begravas snabbare
Den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och begravning respektive kremering bör halveras, från dagens två månader till en månad.
9 nov 11 – Lagrådsremiss: Några begravningsfrågor

Kritiken ska kunna överklagas
Regeringen överväger om Socialstyrelsens formella kritik mot vårdgivare och -personal ska kunna överklagas. Rätten att överklaga ska omfatta både den part som kritiseras, i regel vårdpersonal eller inrättningar, och anmälaren.
9 nov 11 – Ds 2011:36

SVT:s täckningskrav ses över
I framtiden kan andra distributionsvägar komma att komplettera Sveriges Televisions AB:s marksändningar, för att se till att tv-sändningarna når alla i befolkningen.
9 nov 11

Styrkan i Afghanistan krymper sakta
Nu i veckan kom den proposition från regeringen som beseglar överenskommelsen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i fråga om Sveriges militära närvaro i Afghanistan. Först i slutet av 2012 ska den svenska insatsen bantas något; ner till 400 personer.
9 nov 11 – Prop 2011/2012:29

Polisen får större befogenheter
Regeringen vill ge polisen mer ansvar i förundersökningsarbetet, med förhoppningen att detta ska gå snabbare. Bland annat vill man ge poliser som leder förundersökningar rätt att lägga ner dessa. Idag vilar det ansvaret på åklagare.
9 nov 11 – Prop 2011/2012:10

Samhällsorientering i grannkommunen
Nyanlända invandrare som har rätt till etableringsinsatser kan framöver behöva genomgå sin samhällsorientering i grannkommunen.
9 nov 11 – pressmeddelande

Folkomröstningen stoppad och Papandreou petas
Det grekiska ödesdramat är inte över, men på väg mot sin upplösning. På söndagkvällen stod det klart att Papandeou avgår och att Pasokregeringen ersätts av en blocköverskridande koalitionsregering. Merkel, Zarkozy, den konservativa grekiska oppositionen och ett folkligt missnöje har satt Papandreou under hårt tryck.
7 nov 11

Inget delat ledarskap
Vänsterpartiets styrelse sade på lördagen nej till delat ledarskap. Dagens organisation anses fungera bra. Det är nu upp till partikongressen i januari att besluta om en eller två personer ska efterträda nuvarande partiledaren Lars Ohly och vilka det blir.
7 nov 11

Svalt intresse för lärarutbildningar
Intresset för de nya lärarutbildningarna är fortsatt svalt. Antalet förstahandssökande till vårens programstarter har gått ned med fyra procent jämfört med föregående år, visar en sammanställning.
7 nov 11 – TT

Ska Grekland lämna EMU?
Efter fem dagars politisk turbulens diskuterar Europas toppolitiker plötsligt det som inte fick sägas högt - nämligen att Grekland skulle kunna lämna euron. Det började med att premiärministern Papandreou i måndags kväll utlyste en folkomröstning om det stora räddningspaket som EU förhandlade fram förra veckan. Det var ett högt spel om legitimitet, och Papandreou ser inte ut att ta hem spelet.
3 nov 11

Keynes är tillbaka
John Maynard Keynes är nog den enda ekonom som blivit en ”ism”, keynesianismen. Kanske beror det på att han var den sista bland västerlandets ekonomer i huvudfåran som i likhet med de klassiska ekonomerna var verkliga samhällsforskare.
3 nov 11 – Robert Skidelsky: ”Keynes – mästarens återkomst”

EU-räntan blir 1,25 procent
Den europeiska centralbanken (ECB) sänkte på torsdagen den viktigaste styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent.
3 nov 11

Småbidrag till litteraturen
En miljon för att utveckla samarbetet mellan folkbiblioteken och det lokala civilsamhället. En miljon till välsorterade bokhandlar som vill ordna evenemang för att lyfta fram kvalitetslitteratur. Samt en miljon till förlag som vill ge ut sina backlist-titlar som e-böcker.
3 nov 11 – Promemoria Ku2011:04/2011/19

Lärlingsanställning för unga utreds
Regeringen infriar ett löfte från sitt valmanifest och låter utreda en ny anställningsform för ungdomar: lärlingsprovanställning. Syftet är att underlätta skolavhoppares inträde på arbetsmarknaden.
3 nov 11 – Dir 2011:87

Statsförvaltningen ska bantas via ny myndighet
Statens servicecenter - en ny myndighet - ska ta över andra myndigheters ekonomi och personaladministration. Det kommer att öka effektiviteten och sänka förvaltningskostnaderna med många miljoner, tror regeringen.
3 nov 11 – Pressmeddelande

Muslimer får ta ut "kyrkoavgift"
Bosniakiska islamiska samfundet (BIS) blir det första muslimska samfund som kan ta ut avgift via skattsedeln på samma sätt som Svenska kyrkan. Det har regeringen beslutat.
3 nov 11 – Pressmeddelande

Tveksam svensk krisfond
Den svenska stabilitetsfond som är tänkt att rädda banker i kris kommer till stor del att finansieras av skattebetalarna, fastän det var bankerna själva som skulle bekosta detta krisverktyg. Det framgår av en granskning som Riksrevisionen gjort.
2 nov 11 – RiR 2011:26 - Stabilitetsfonden – Gör den skäl för namnet?

Folkhögskolorna under luppen
Efter 1990-talets nedskärningar har kurvan åter vänt uppåt för landet folkhögskolor. I år satsar staten cirka 3 miljarder på folkbildningsväsendet. Men regeringen menar att syftena med statsbidragen måste ses över - och att verksamheten måste kvalitetskontrolleras oftare.
2 nov 11 – Dir 2011:93

Strid om de avgörande orden
En av flera kritikpunkter som oppositionen i riksdagen fört fram mot den nedbantade sjukförsäkringen gäller hur - det vill säga gentemot vad - som den sjukes arbetsförmåga prövas. Nu får Försäkringskassan i uppdrag att utvärdera om det nya begreppet "reguljär arbetsmarknad" ska ändras tillbaka till "normalt förekommande arbete".
2 nov 11 – Regeringsuppdrag

Dyrare el i söder
Den första november delades Sverige in i fyra geografiska elområden. I södra delarna av landet, där efterfrågan på el är stor och produktionen liten, kommer priset att höjas.
2 nov 11

Fjernsyn som vaktbikkje
Dokument 2 og den undersøkende dokumentaren i TV 2
1 nov 11 – Henrik G. Bastiansen

Kampen om konsumentjournalistikens innehåll
Att läsa Råd & Rön genom riksdagstrycket
1 nov 11 – Sophie Elsässer

Vad nytt om barn och internet i Sverige?
Resultat från den europeiska undersökningen EU Kids Online
1 nov 11 – Cecilia von Feilitzen, Olle Findahl & Elza Dunkels

Den gamla kosmopolitismen i nya kläder
Ett svar till Johan Lindell
1 nov 11 – Carina Guyard & Anne Kaun

Papper, webb eller platta?
”Det är dagstidningen som om vi uppfunnit den idag.” Sydsvenskans chefredaktör Daniel Sandström om tidningens Ipad-version
1 nov 11 – Jan Hinderson

Online Habits of Finnish Children
Use, Risks and Data Misuse
1 nov 11 – Reijo Kupiainen, Annikka Suoninen & Kaarina Nikunen

Nordic Children’s Risks and Opportunities Online
The EU Kids Online Survey from a Nordic Perspective
1 nov 11 – Kjartan Ólafsson

Recensioner
Redaktör: Ragnhild Mølster, Nordicom Norge
1 nov 11 – Øyvind Ihlen

Norske barn på Internett
Høy risiko – lite skade?
1 nov 11 – Elisabeth Staksrud

Ingen sänkt moms för frissan
Samma utredning som levererade argument för regeringens omstridda halvering av krogmomsen, dissar nu sänkt moms på bland annat hemtjänster och frisörsverksamhet.
1 nov 11 – SOU 2011:70

E-röster och mandat ska analyseras
I det senaste riksdagsvalet uppstod problem med proportionaliteten eftersom hela åtta partier skulle dela på mandaten. De stora partierna (s och m) gynnades på bekostnad av de mindre (mp, v, kd och fp). Nu ska en parlamentariskt sammansatt kommitté analysera problemet och dessutom överväga om tiden är mogen för e-röstning.
1 nov 11 – Dir 2011:97

Skolhälsa får extrapengar
Regeringen satsar 650 miljoner kronor 2012 - 2015 för att stärka skolhälsovård och elevvård. I paketet ingår fler anställda inom skolhälsovården, fortbildning och en informationskampanj om näringsriktig skolmat.
1 nov 11

Ja till Saab - men 500 tvingas sluta
Tingsrätten sade i på måndagen ja till rekonstruktionsplanen för Saab. Målet är 200 000 sålda bilar årligen och att bolaget ska gå med vinst 2014. Samtidigt riskerar 500 anställda att förlora sina jobb.
31 okt 11

Greklands skulddrama fortsätter
Efter stenhårda förhandlingar med eurozonens ledare har de privata bankerna gått med på att skriva ned sina fordringar på Grekland med 50 procent. Det talas om en sammanlagt skuldlättnad på ungefär 100 miljarder. För lite, menar de flesta bedömare.
27 okt 11

Brev fulla av längtan
Otto Ullman var ett av hundra österrikiska barn, de flesta döpta judar, som räddades av svenska pastorer undan nazismen 1938. I den Augustnominerade boken ”Och i Wienerwald står träden kvar” hävdar Elisabeth Åsbrink att aktionen, lika mycket som att rädda liv, handlade om att rädda judar över till den kristna tron. Åsbrink bygger sin bok på egen forskning och brev från föräldrarna till Otto - 500 brev fyllda av längtan.
27 okt 11 – Elisabeth Åsbrink: Och i Wienerwald står träden kvar

Tumskruven dras åt på bankerna
Fram till nästa sommar måste Europas banker höja sitt eget kapital med motsvarande ungefär 1000 miljarder kronor. För de svenska storbankerna handlar det bara om 13 miljarder kronor. Finansminister Anders Borg (M) utesluter inte lagstiftning för att se till att bankerna inte lämpar över bördan på kunderna.
27 okt 11 – Uttalande av EU:s 27 stats- och regeringschefer efter toppmötet den 26 oktober 2011

Kina - eurons räddare?
Efter ett tio timmar långt möte under natten till torsdagen hade EU:s 27 regeringschefer spikat en uppgörelse om hur skuldkrisen i Europa ska hanteras: Grekland statsskulder skrivs ner samtidigt som Europas banker tvingas fylla på sina kassakistor. Räddningsfonden EFSF utvidgas till att omfatta 1000 miljarder euro.
27 okt 11

Nya Moderater fram med gamla begrepp
Med ett nytt idéprogram, garnerat med traditionella S-begrepp, siktar Moderaterna på en tredje valseger 2014. Och det är Reinfeldt och Borg som lägger ut kursen.
27 okt 11 – Moderat idéprogram: Ansvar för hela Sverige, Moderat utrikespolitiskt program: Frihet och utveckling i världen

Bildt ser oljeuppdrag som fördel
Utrikesminister Carl Bildt säger sig inte vara besvärad av frågorna om hans tidigare engagemang i oljebranschen.
27 okt 11

Snart är vi 7 miljarder
Det tog mänskligheten ända fram till år 1804 att växa till en miljard individer. Sedan dess har vi accelererat - inom några dagar räknar FN med att jordens befolkning överstiger 7 miljarder. Men utvecklingen är mycket ojämn.
27 okt 11 – FN:s befolkningsfond, faktablad

Flera nya körkortskategorier
Ett av syftena med EU:s tredje körkortsdirektiv är att åstadkomma ökad trafiksäkerhet, främst för olika slags motorcyklister, som är överrepresenterade i olyckstatistiken. För svenska förares och myndigheters del innebär de nya körkortskategorierna dock en hel del krångel.
27 okt 11 – Prop 2011/2012:25

Styrkan i Afghanistan bantas
Den svenska styrkan i Afghanistan kommer att minskas till omkring 400 personer i slutet av nästa år.
27 okt 11

Hägglund i klar ledning
På söndagen går tiden ut för Kristdemokraterna att lämna förslag på vem ska leda partiet.
27 okt 11

Majoritet vill öppna Stasiarkiv
Socialdemokraterna vill öppna Säpos hemliga Stasiarkiv, skriver Svd.se.
27 okt 11

Krisdebatt i riksdagen
På initiativ av Vänsterpartiet debatterade Sveriges riksdag den pågående finanskrisen. Alla deltagare var överens om att politiken behöver ta ett fastare grepp om bankerna. Vänsterpartiet och Folkpartiet stod för ytterligheterna när det gäller euron.
26 okt 11 – Snabbprotokoll 2011/2012:22

Hetsigt om små högskolor
Högre kvalitetskrav och krympande studentkullar innebär svåra utmaningar för ett antal mindre högskolor, konstaterade Jan Björklund nyligen på DN:s debattsida. Mindre lärosäten borde gå ihop med "de starka forskningsuniversiteten", anser utbildningsministern. Men förslaget stöter på patrull runtom i landet.
26 okt 11 – DN Debattartikel: Högskolor behöver slås ihop med de starka universiteten

Förlängd läkarutbildningen?
Vägen fram till läkarlegitimationen är lång för svenska studenter. Samtidigt har EU-kommissionen kritiserat Sverige för att den teoretiska delen av läkarutbildningen är kort i europeisk jämförelse. Nu tillsätts en utredning om statens och landstingens delade ansvar.
26 okt 11

Nio av tio unga är på Facebook
93 procent av kvinnorna och 95 procent av männen i åldersgruppen 16-24 år deltar på sociala nätverkssajter, såsom Facebook och Twitter. Det visar Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökning om svenska folkets IT-vanor.
26 okt 11

Ungas bidragsberoende kartläggs
Unga vuxna som beviljas ersättning från Försäkringskassan på grund av nedsatt arbetsförmåga har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Nu får Försäkringskassan i uppdrag att kartlägga deras situation.
26 okt 11 – Utredningsuppdrag

Skyddat boende ska definieras
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och utvärdera alla former av skyddat boende. Idag saknas en enhetlig definition av vad skyddat boende utgör och risken är att våldsutsatta personer inte får relevant stöd.
26 okt 11 – Uppdrag om skyddat boende

Inget brott är begånget
Den narkosläkare som åtalats för att ha dödat ett spädbarn på Astrid Lindgrens barnsjukhus 2008 frias av Solna tingsrätt. Det är inte ens bevisat att ett brott har begåtts, skriver domstolen.
21 okt 11

Gaddafi dödad
Libyens störtade ledare Muammar Gaddafi sköts i dag ihjäl på flykt från sin hemstad Sirte. Han tillfångatogs men var då skadad, senare dog han.
20 okt 11

Gubbarna lever längre
Sedan flera år ökar männens medellivslängd fortare än kvinnornas. Det gäller såväl i riket som i alla län. En annan tendens under 2000-talet är att högutbildade personer lever betydligt längre än lågutbildade, särskilt i norr.
20 okt 11 – SCB: livslängden i Sverige 2001-2010

Nej till knarkliberalism
Sverige måste flytta fram sin positioner på den internationella narkotikapolitikens område. Det menar regeringens särskilda utredare, som befarar att liberaliseringsförespråkare är på väg att tränga undan aktörer som värnar en folkhälsobaserad och restriktiv narkotikapolitik.
20 okt 11 – SOU 2011:66

Krishantering i fokus inför EU-toppmöte
På söndag träffas EU:s 27 stats- och regeringschefer i det Europeiska rådet. Mötet har redan skjutits upp en gång för att förskaffa politikerna mer betänketid i de svåra frågor som ligger på bordet: nedskrivningen av Greklands statsskuld och situationen för det europeiska bank- coh kreditväsendet bland annat.
20 okt 11

7,2 procent arbetslösa
I september i år var 364 000 personer, 7,2 procent av arbetskraften, arbetslösa, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).
20 okt 11 – Arbetskraftsundersökningarna (AKU) september 2011:

Hägglund drar ifrån Odell
Göran Hägglund har fått ännu mer vind i seglen från KD-distrikten. Nu stöder över hälften honom som partiledare i kampen mot Mats Odell.
20 okt 11

Reinfeldt vill fortsätta vinna val
Moderaterna har för avsikt att vinna inte bara 2014 års val utan även det 2018, sade statsminister Fredrik Reinfeldt när han öppnade partiets stämma i Örebro.
20 okt 11

Basel 3-reglerna bör inte vara tak
EU-kommissionen har lagt fram förslag på hur de så kallade Basel 3-reglerna, som syftar till reglera bank- och kreditväsendet via kapitaltäckningskrav, bör genomföras i EU. Men riksdagens finansutskott menar att enskilda medlemsländer måste få ställa ännu högre krav på kreditinstituten.
19 okt 11 – FiU 2011/2012:17

Borg vill underlätta korttidsjobb
Om arbetsgivarna och facken kan avtala om olika typer av korttidsjobb, eller att anställda kan gå ner i arbetstid i kristider - då kan regeringen sänka arbetsgivaravgifter eller ändra a-kasseregler. Det uppgav finansminister Anders Borg (M) i Sveriges Radio Ekot.
19 okt 11

Ny gymnasiesärskola
Elever som börjar gymnasiesärskolan höstterminen 2013 kommer att kunna välja på nio nationella program, anpassade till den övriga gymnasieskolans struktur. Dagens specialutformade program tas bort. Förutom huvudinriktningen, till exempel " Hälsa, vård och omsorg ", hör en rad kärnämnen till läroplanen. Alla ämnen kursindelas och poängsätts.
19 okt 11 – Lagrådsremiss: En gymnasiesärskola med hög kvalitet

Lundinreglerna slopas
Regeringen föreslår att de så kallade Lundinreglerna ska slopas. Reglerna har funnits sedan 1960-talet och syftar till att motverka skatteplanering.
19 okt 11 – Prop 2011/2012:17

Gotland vill vara en ”region”
Från och med årsskiftet ska Gotlands kommun få använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse, föreslår regeringen.
19 okt 11 – Prop 2011/2012:21

Elevhälsan räcker inte till
Mer än var tredje rektor vittnar om att skolhälsovårdens eller elevhälsans resurser inte motsvarar elevernas behov.
19 okt 11

Myndigheterna bör inte dubbelarbeta
Den utredning som ska se över myndighetsstyrningen inom vården och den sociala omsorgen har kommit med ett första betänkande. Häri listas framtidens utmaningar för den offentliga sektorn. Några konkreta förslag läggs emellertid inte ännu.
19 okt 11

Det kan ta tio år att få jobb
Det tar lång tid för kvinnor födda utomlands att komma in på arbetsmarknaden. Tre år efter invandringen arbetar bara en femtedel av dessa kvinnor, jämfört med hälften av männen. Först efter tio år har hälften av de invandrade kvinnorna fått jobb. Nu tillsätter regeringen en utredning med fokus på nyanlända kvinnors jobbchanser.
18 okt 11 – Dir 2011:88

Vården måste bli effektivare
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) satsar gemensamt för att utveckla och samordna insatserna mot ungdomar med självskadebeteende. 13 miljoner kronor ska gå till att bygga upp ett fungerande nätverk mellan landstingen.
18 okt 11 – Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av unga med självskadebeteende

Flyktingbarn placeras ut
Migrationsverkets möjligheter att tvångsplacera ensamkommande flyktingbarn i kommuner som inte slutit frivilliga avtal om mottagande med staten utökas. Förslaget faller inte i god jord ute i landet.
18 okt 11 – SOU 2011:64

Håkan Juholt har partiets stöd
På fredagen stod det klart att Håkan Juholt sitter kvar och slipper åtal. Nu väntar en lång och svår förtroenderesa genom Sverige. Efter ett sju timmar långt möte meddelade partiets verkställande utskott (VU) att Håkan Juholt har partitopparnas eniga stöd.
14 okt 11

Bankkris? Skuldkris? eller ...
Finanskris blir skuldkris; blir finanskris! det var vice Riksbankschefen Karolina Ekholms koncisa lägesbeskriving, när Finansutskottet och Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) höll seminarium om EU, EMU och krisen. Därtill gav tre tunga forskare sin syn på utvecklingen och vad som väntar. Samtliga talare efterlyste tydligare politisk färdriktning.
13 okt 11 – Seminarium i riksdagen arrangerat av FiU och Sieps, videoutsändning

Skattebetalare till kassan!
I Europa och Sverige växer oron för en ny bankkrasch, en upprepning av det scenario som följde på den amerikanska banken Lehman Brothers kollaps år 2008. Då upphörde finansmarknaden över stora delar av världen i praktiken att fungera.
13 okt 11 – Borgs och Bildts debattartikel i Financial Times "A pan-European approach to ensure financial stability"

Schablonersättning för flyktingbarn
För drygt fem år sedan lade staten över det praktiska ansvaret för ensamkommande flyktingbarn på kommunerna. Sedan dess har antalet barn stigit kraftigt och flera kommuner vägrar att ta emot dem. De som har frivilliga avtal med Migrationsverket är redan överbelastade och barnen far illa. Nu kommer ett förslag på att förenkla systemet för hur den statliga ersättningen betalas ut.
13 okt 11 – Ds 2011:34

Ojämlikt arbetsliv utreds
Regeringen har tillsatt en delegation som ska verka för ökad jämställdhet i arbetslivet. Den ska utreda skillnaden i kvinnors och mäns villkor och komma med förslag på hur lönegapet mellan könen kan minskas.
13 okt 11 – Dir 2011:80

Arbetsförmedlingen varnar för ökad arbetslöshet
Trycket från den europeiska krisen börjar märkas på arbetsmarknaden. Arbetslösheten har sjunkit, men Arbetsförmedlingen varnar för att det snart blir sämre tider.
13 okt 11 – Arbetsförmedlingen: Tecken på vikande arbetsmarknad

Svårt att avpolitisera styrelser
2007 beslutade regeringen att "avpolitisera" processen i vilken landets högskolestyrelser formas. Det nya systemet uppfattas i praktiken som att rektorn nominerar styrelsen. Eftersom styrelsen i sin tur ska nominera rektor kan det uppstå problem.
13 okt 11 – Promemoria: Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor

E-förvaltning på gränsen mellan offentlighetsprincip och personskydd
En särskild utredare har fått i uppdrag att se över bland annat dataskyddslagstiftningen och offentlighets- och sekretesslagen. Syftet är att förenkla myndigheternas e-förvaltning.
13 okt 11 – Dir 2011:86

Lättare byta namn för utlandssvenskar
Regeringen föreslår att det ska bli lättare och billigare att byta namn för personer med svenskt medborgarskap som har tagit ett nytt namn i en annan EES-stat. Förslaget berör inte minst barn.
13 okt 11 – Prop 2011/2012:12

Partiledardebatt med extra hetta
Håkan Juholt valde att framhäva skiljelinjerna mellan Socialdemokraternas och den borgerliga regeringens politik i höstens partiledardebatt - kanske ett sätt att blidka skeptiska partikollegor efter hyresrättskandalen. Angreppen fick statsminister Fredrik Reinfeldt att höja rösten i ett laddat repliksskifte.
12 okt 11 – Snabbprotokoll 2011/2012:15

Redaktionellt
Välkomna till det tredje numret av jubileumsårgången nummer 20, det vill säga det sextionde exemplaret av tidskriften Utbildning & Demokrati som fylls med bidrag från sex professorer som samtliga starkt bidragit till tidskriftens framgångar under de gångna åren.
10 okt 11 – Utbildning & Demokrati nr 3 2011

Utbildning – mellan individ, nation och samhälle
I dagens föreläsning ska jag uppehålla mig vid ett av utbildningens påtagliga samtidsproblem – ett problem som på intet sätt är nytt i utbildningshistorien, men som kommit att bli allt tydligare under 2000-talet och där fått sin speciella relief, nämligen frågan om hur olika former av nationell identitet är en del av politik och samhälle och hur den inverkar på utbildningen av unga medborgare.
10 okt 11 – Carsten Ljunggren

Utbildningens villkor
– globalisering och lokal mångfald
10 okt 11 – Ninni Wahlström

Politisk danning etter 22. juli
Politisk danning begynner ofte med personlige opplevelser av krenkelse, urettferdighet eller manglende respekt for en selv og andre, med å bli trukket med i politiske bevegelser og organisasjoner, eller med dramatiske politiske hendinger. Den kan også skyldes den mer dagligdagse påvirkningen fra en god venn, en inspirerende lærer, eller en engasjerende bok. I alle fall synes den å begynne i det vi kaller in media res – midt i tingene, stedfestet og tidfestet: mordet på Kennedy i Dallas 1963, angrepet på World Trade Center i 2001, og nå Oslo og Utøya 22. juli 2011. Den som opplever seg som politisk menneske, blir det likevel ikke plutselig som ved et under, men over tid: vi blir allerede fra barnsben av oppdratt og formet i et samfunn med lokale politiske institusjoner. Fortiden risses fra barnsben av inn i kropp og sinn som holdninger, vaner og begreper. Men det er hendingen som tenner opplevelsen av det historiske, som gjør en forskjell og tilmed kan bli skjellsettende. Utøya var en av dem.
10 okt 11 – Lars Løvlie

Kontext och mänskliga samspel
Ett sociokulturellt perspektiv på lärande
10 okt 11 – Roger Säljö

Ett manifest för pedagogik
I november 2010 avslutade vi skrivandet av ett manifest för pedagogik. Manifestet var ett försök att besvara frågor om utbildning och pedagogik, både inom det pedagogiska forskningsfältet, men också i dagens politiska samhällsklimat i stort. I det följande publicerar vi detta manifest, samt två kommentarer i vilka vi försöker belysa några av de orsaker som har lett fram till skrivandet av detta manifest. I dessa kommentarer försöker vi även placera in manifestet i olika diskussioner och debatter.
10 okt 11 – Gert Biesta & Carl Anders Säfström

En mer effektiv transportinfrastruktur
Vägar och järnvägar brukar ofta betraktas som s k naturliga monopol. För naturliga monopol har ofta staten ansetts vara den naturliga ägaren om effektivitet ska uppnås. I artikeln ifrågasätts om teorin om naturliga monopol för vägar och järnvägar alltjämt är relevant.
10 okt 11 – Björn Hasselgren

Utbyte av läkemedel har lett till prissänkningar
Den svenska utbytesreform för läkemedel som genomfördes i oktober 2002 har lett till ökad priskonkurrens och därmed lägre läkemedelspriser. Den genomsnittliga prissänkningen utvärderat efter reformens fem första år uppskattas till 10 procent och beräkningar visar att detta ökat konsumenternas nytta med motsvarande 2,7 miljarder kr årligen. Reformen har främst ökat priskonkurrensen mellan originalläkemedel som inte längre skyddas av patent och deras generiska kopior. Reformen har även förstärkt konkurrensen mellan terapeutiska alternativ, dvs mellan läkemedel som inte är utbytbara men som är ämnade för liknande medicinska diagnoser, men har endast haft en liten betydelse för konkurrensen från parallellimporterade läkemedel.
10 okt 11 – David Granlund

Flexibel inflationsmålspoli-tik i praktiken och teorin
Nationalekonomiska föreningens förhandlingar
10 okt 11 – Ekonomisk debatt nr 6 2011

Stabilisering av netto-förmögenheten
En allt vanligare invändning mot överskottsmålet är att den offentliga sektorn inte bör fortsätta att minska sin skuldsättning när den nu har kommit ner på en låg nivå.1 Tvärtemot vad Finanspolitiska rådet (2011) påstår, grundar sig inte invändningen på något missförstånd.
10 okt 11 – Jonas Frycklund

Många baciller, inga piller...
Hur stort är problemet med antibiotikaresistens och vad kan göras?
10 okt 11 – Joakim Ramsberg

Vad bör göras med arbetslöshetsförsäkringen?
Arbetslöshetsförsäkringen har stora brister. De differentierade avgifterna har sannolikt bara marginell effekt på lönebildning och sysselsättning, samtidigt som de inneburit att många lämnat den inkomstberoende försäkringen. Argumenten för ett obligatorium är starka. Det är önskvärt med en avtrappning av ersättningen efter arbetslöshetstidens längd, men bara en minoritet av de arbetslösa möter i dag en sådan avtrappning. Det finns goda argument för att göra arbetslöshetsersättningen konjunkturberoende.
10 okt 11 – Lars Calmfors och Georg Marthin

LEDARE: Utred betalning för organdonation
Organbrist utgör ett av vår tids samhällsproblem. Runt 700 svenskar står i kö för att få ett nytt organ, och väntetiden är i regel flera år lång. Förutom mänskligt lidande och förhöjd risk att dö medför kön stora sjukvårdskostnader. Till exempel kostar dialys mellan 400 000 och 700 000 kr per år.
10 okt 11 – Niclas Berggren

Split i oppositionen
De fyra oppositionspartierna har lagt fram varsin skuggbudget. Alla föreslår både högre utgifter och högre inkomster än regeringen. Partierna återtar sina gamla positioner och profilfrågor. Det samlade rödgröna alternativet är avlägset.
6 okt 11

En traditionell vänsterbudget
Det rödgröna samarbetet är definitivt avslutat och vänsterpartiet har återgått till sin gamla politik. I sin budgetmotion föreslår partiet höjda skatter för alla som tjänar mer än 28 000 kronor i månaden, höjd bolagsskatt och höjda arbetsgivaravgifter. Rot och Rut (som tidigare kallades pigavdrag) avskaffas. De höjda skatterna finansierar bättre a-kassa fler utbildningsplatser och en lång lista med välfärdsatsningar.
6 okt 11 – Investeringar för fler jobb och bättre välfärd, vänsterpartiets budgetmotion2012

Strypt asyl- och flyktinginvandring
Sverigedemokraternas viktigaste politiska ambition, att minska asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent leder till besparingar på 15,1 miljarder kronor 2012, enligt partiets budgetmotion.
6 okt 11 – All politik handlar om prioriteringar! Sverigedemokraternas Höstbudget 2011

Är MR-frågan kapad?
”Mänskliga rättigheter” (MR) är numera ett honnörsord som inte bara kan avse våra grundlagsfästa rättigheter utan också slentrianmässigt åberopas för att hävda de mest besynnerliga krav. Men är vissa rättigheter verkligen medfödda och oberoende av landets lagar? Sådan ”naturrätt” slopades väl efter upplysningstiden? Och hur kan människor och stater hävda MR för andra länders räkning utan att beakta att första paragrafen i de internationella konventionerna om MR från 1966 börjar med orden: ”Alla folk har självbestämmanderätt”?
6 okt 11 – Bring, Ove: De mänskliga rättigheterns väg, Wikipedia: mänskliga rättigheter

Äntligen, Tranströmer!
Äntligen, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth när Svenska Akademien beslöt att ge årets Nobelpris i litteratur till Tomas Tranströmer.
6 okt 11

Antidemokratiskt Internet kartläggs
Regeringen ger Statens medieråd ett forskaruppdrag att beskriva förekomsten av antidemokratiska budskap på Internet och i sociala medier. Undersökningen riktas mot grupper som riktar sig till ungdomar och uppmanar till våld för en politisk eller ideologisk sak.
6 okt 11

3 198 riksdagsmotioner
Sex motioner färre än i fjol hade lämnats i riksdagen när den allmänna motionstiden gick ut på onsdagen den 5 oktober kl. 16.30. Sammanlagt var det 3 198 motioner. Det exakta antalet kan komma att justeras, meddelar kammarkansliet.
6 okt 11 – Riksdagen, Pressmeddelande om antalet avlämnade motioner

Myndigheters forskning kartläggs
Regeringen ska utreda den forskning och utveckling (FoU) som bedrivs vid statliga myndigheter. Både sådan forskning som bedrivs inom myndigheterna som den som finansieras av myndigheten ska kartläggas till omfattning och inriktning.
6 okt 11 – Dir 2011:83

Livat på krogen
Det är uppåt på krogen. Restaurangernas försäljning ökade med 5,1 procent i augusti jämfört med samma månad i fjol. Personalrestaurangerna gick allra bäst, plus 14,1 procent.
6 okt 11 – Pressmeddelande från SCB

15 miljoner till digital bio
Regeringen har beslutat om hur statsbidraget till digitalisering av biografer ska fördelas. Tidigare har man beslutat om ett stöd på 15 miljoner till digitaliseringen för åren 2011 - 2014.
6 okt 11

Kultur till äldre för 30 miljoner
Ett statligt bidrag på 30 miljoner kronor ska ge äldre personer ökad delaktighet i kulturlivet genom såväl kulturupplevelser som eget skapande.
6 okt 11

Transfetter ska begränsas
Livsmedelsverket ska se över hur de farliga transfetterna ska kunna begränsas i livsmedel. Andra länders erfarenheter av lagstiftning och andra åtgärder för att begränsa transfetter i livsmedel ska kartläggas.
6 okt 11 – Pressmeddelande, Landsbygdsdepartementet

Nej till sänkt krogmoms
Ingen sänkt moms på krogen. Ja till RUT och halverad ROT. Satsning på infrastruktur och kunskap. Samarbete med näringslivet. Skattehöjning för höginkomsttagare. Stor satsning på bostadsbyggande. Och en liten sänkning av skatten för pensionärer med 100 kr i månaden. Inget jobbskatteavdrag för de rikaste. Arbetsgivaravgiften för personer under 26 höjs. Det är den socialdemokratiska budgetmotionen i sammanfattning.
5 okt 11 – Socialdemokraternas budgetmotion 2012: På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi

Stor risk för djup kris
Risken är stor för en djupare och mer långvarig kris. Samtidigt utmanas vår kunskapsbaserade ekonomi av Kina och Indien. Därför måste Sverige satsa ytterligare på kunskap och infrastruktur, säger Socialdemokraterna i sin budgetmotion.
5 okt 11 – Socialdemokraternas budgetmotion 2012: På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi

S-budgeten en typisk kompromiss
Den senaste tidens interna bråk om den socialdemokratiska budgetmotionen har lett till att det förslag som till slut hamnade på riksdagens bord är en kompromiss mellan olika grupper och att kontroversiella frågor förts åt sidan för hela mandatperioden.
5 okt 11 – Socialdemokraternas budgetmotion 2012: På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi

”De unga får betala”
De unga får betala. Det är statsminister Reinfeldts och finansminister Borgs kommentarer till den socialdemokratiska budgeten.
5 okt 11

Mp-miljarder till småföretagare
Först lovade Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesman Per Bolund miljarder till småföretagare. Sen förklarade han, att hans parti inte skulle ta initiativ för att stoppa regeringens förslag till slopad krogmoms. Trots att det är ett förslag som Miljöpartiet inte längre för fram.
4 okt 11 – Ansvar för framtiden - Budgetmotion för 2012, Miljöpartiet de Gröna

AP-fonderna anpassas till marknaden
AP-fonderna ska utredas. En utredare ska ta ställning om man kan slå samman de fem fonderna så att de blir minst tre och om reglerna för fondernas placeringar ska anpassas till utvecklingen på finansmarknaden.
4 okt 11 – Dir 2011:84

Mats Odell utmanar Göran Hägglund
Kristdemokraterna upplever sin värsta kris någonsin, säger gruppledaren Mats Odell. Därför vill han ta ansvar för partiet och utmanar Göran Hägglund om partiledarposten.
3 okt 11

Återtagandeavtal med Kosovo
Migrationsminister Tobias Billström besöker Pristina i Kosovo 4-5 oktober för att underteckna ett återtagandeavtal mellan Kosovo och Sverige.
3 okt 11 – Pressmeddelande

Juholts budgetförslag fick s-stöd
Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt sade på måndagskvällen att riksdagsgruppen gett sitt stöd till förslaget på budgetmotion i stort, även om det ska förbättras på någon punkt.
3 okt 11

Möte mellan kulturer i psykoterapiforskning
Rapport från SPR:s 42:a konferens av Lars Levin
1 okt 11 – Tidskriften Psykoterapi nr 3 2011

Psykoterapiutbildning på villovägar
Den som följer med på psykoterapiområdet har kanske noterat att Högskoleverket (HSV), i mars 2011, har fått i uppdrag av departementet att ånyo utreda psykoterapi-utbildningen i landet. Det kan se oskyldigt ut men är i själva verket en svidande bakläxa på den utredning med titeln: ”Ökad kvalitet i psykoterapiutbildningar” (Rapport 2010:9 R) som HSV levererade våren 2010 (nedan kallad HSV/2).
1 okt 11 – Dan Stiwne och Gudrun Olsson

Tidskrift för Psykoterapi 1979–1991
Den här artikeln handlar om en del av Psykoterapicentrums, och i viss mån även om mitt eget, förflutna i föreningens och tidskriftens historia.
1 okt 11 – Pia Hylin

Privatiseringskritik tystades
Det började med en SNS-rapport som ifrågasatte de senaste decenniernas privatiseringsiver inom välfärdssektorn. När kritiken från näringslivet tornade upp sig, lade studieförbundets vd Anders Vredin munkavle på den ansvarige forskningschefen Laura Hartman. Hon avgick i protest. Bara ett par dagar senare var Vredin själv tvungen att packa kappsäcken.
29 sep 11 – SNS vd Anders Vredin avgår - uttalande från styrelsen, DN Debatt: ”SNS har fallit undan för näringslivets påtryckningar”, Blogg: Olof Petersson meddelar sin avgång via sin egen blogg, Svensk Näringslivs reaktion på rapporten "Konkurrensens effekter".

Annie Lööf blir ny näringsminister
Nyvalda Annie Lööf tar den tunga posten som näringsminister från ex-centerledaren Maud Olofsson. Lena Ek blir ny miljöminister och därmed måste Andreas Carlgren gå. Ändringarna sker på den nya centerledningens premisser och med Lööfs starka mandat i ryggen.
29 sep 11

Nya miljöministern kan lösa frågan om vargjakten
Miljöminister Andreas Carlgren hamnade i konflikt med EU:s regelverk när det gällde licensjakten på varg. I mitten av augusti i år gjorde Carlgren en pudel och stoppade licensjakten för 2012 inför hotet av att fällas i EU-domstolen. Men också regeringens alternativ till licensjakt, så kallad ”utökad skyddsjakt”, riskerar att komma i konflikt med EU-rätten. Tillträdande miljöminister Lena Ek har däremot lång erfarenhet av EU-juridik från sina år i Europaparlamentet och hon flaggar för en lösning i enlighet med gällande EU-lagstiftning.
29 sep 11 – Jan Darpös analys av den svenska vargpolitiken

Kommissionen kräver finansskatt i EU
EU-kommissionen har antagit ett förslag om skatt på finansiella transaktioner. Det meddelade ordförande José Manuel Barroso i EU-parlamentet - och möttes av rungande applåder från ledamöterna. Tyskland och Frankrike är i princip för, Storbritannien och Sverige däremot bestämt emot.
29 sep 11 – EU-kommissionen: José Manuel Barrosos tal till Europaparlamentet

Den stora bankhärvan
Den stora bankhärvan är en rappt skriven reportagebok om hur det gick till när HQ Bank gick åt helvete. Man kan kalla den en skrämmande inblick i finansvärlden eller en berättelse om girighet eller varför inte en psykologisk thriller om män på väg över avgrunden. Men boken har ett begränsat perspektiv.
29 sep 11 – Neurath, Carolina: Den stora bankhärvan

Vändning om vanvård
Inför att vanvårdsutredningens slutrapport - en bok med svart omslag där närmare 900 personer vittnar om försummelser och övergrepp - kom regeringen överens med S, MP och V om att ersättning ska betalas ut.
29 sep 11 – SOU 2011:61

Sekretessen skärps i skolan
Björklunds skolpolitik kräver ett starkare skydd för personliga informationer om enskilda elever än vad skollagen erbjuder.
29 sep 11 – SOU 2011:58

Skapa ett nytt kunskapscentrum för arbetsmiljöforskning
Hösten 2006 lade den då nytillträdda alliansregeringen ner Arbetslivsinstitutet (ALI). Beslutet har kritiserats av såväl facken som den rödgröna oppositionen. Nu slår en forskargrupp som regeringen själv tillsatt fast att det behövs en ny, nationell aktör för att upprätthålla banden mellan forskningen och arbetslivet.
29 sep 11 – SOU 2011:60

Sfi-peng utreds
Undervisning i svenska för invandrare - kort Sfi - har i många år varit ett politiskt problembarn. Brister i kvalitet, organisation och måluppfyllelse är kända sedan länge. Regeringen sätter förhoppning till en ny finansieringsform, en sfi-peng som följer med deltagarna, som framöver själva ska välja vart de vill plugga svenska.
29 sep 11 – Dir 2011:81

Sveriges ekonomi har tappat fart
Tillväxten i svensk ekonomi är svagare än normalt, skriver Konjunkturinstitutet (KI) i sin senaste månadsbarometer. Svenskt Näringsliv menar att den europeiska skuldkrisen nu når Sverige, och ställer en dyster prognos för de kommande två åren.
29 sep 11 – Konjunkturbarometern september 2011, Svenskt näringsliv: Reality Check - det ekonomiska läget september 2011

Staten tar över Norrlandsflyg
Regeringen beordrar köp av helikopterföretag för att klara räddningstjänsten i Norrland.
29 sep 11 – Prop 2011/2012:11

S satsar på tåg och bostäder
(Ännu fler) miljarder till järnvägen, skattestimulans för nya studentlägenheter och statliga lånegarantier för upprustning av miljonprogramsfastigheterna - det är tre tunga poster i Socialdemokraternas kommande skuggbudget.
29 sep 11 – Budget 2012: Urban tillväxt

Psykisk ohälsa eller diagnosiver?
Enligt en ny, neurovetenskaplig studie lider hela 38 procent av Europas befolkning, ungefär 160 miljoner, av mental ohälsa. Flera svenska forskare har deltagit i arbetet och en av slutsatserna som dras är att folk får för lite hjälp med sina problem. Men vad bör och kan egentligen klassas som mental ohälsa?
27 sep 11 – Wittchen, H. U med flera: The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010

V-uppslutning bakom Sjöstedt
Allt fler Vänsterpartidistrikt sluter upp bakom Jonas Sjöstedt inför partiledarvalet. Bohuslän, Dalarna, Älvsborg, Uppsala och Örebro förordar honom, men flera distrikt vill ha ett delat ledarskap.
27 sep 11

V vill ha fler händer i vården
Vänsterpartiet föreslår flera miljarder till fler händer i äldreomsorgen i sitt alternativ till regeringens budgetförslag. 7 500 nya jobb kan skapas, enligt partiet.
26 sep 11

Petzäll (sd) blir politisk vilde
Sverigedemokraterna förlorar ett viktigt mandat i riksdagen när ledamoten William Petzäll blir politisk vilde. Han lämnar partiet på grund av sitt missbruk.
26 sep 11

Grönare och varmare profil
Centerpartiet ska ta upp kampen om att vara Sveriges grönaste parti och bry sig mer om de sämst ställda. Det lovade Centerledaren Annie Lööf i sitt första partiledartal.
24 sep 11

Lågkonjunkturen blir kortvarig
Finansminister Borgs budget för 2012 domineras av oron för vad den statsfinansiella krisen i USA och flera sydeuropeiska länder kan få för effekter. Han utgår från ett scenario där oron avtar under andra halvåret nästa år och där Sverige påverkas relativt lite.
22 sep 11 – Finansplanen , Prop 2011/2012:1

Oklart om jobbskatteavdraget
Det osäkra ekonomiska läget gör att regeringen skjuter upp det femte steget av jobbskatteavdraget. Något besked om när det kan tänkas genomföras ges inte i budgetpropositionen. Endast att det kräver ett relativt stort reformutrymme. Där sägs också att det inte finns någon säker utvärdering av jobbskatteavdragets effekter.
22 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Svagare kommunala finanser
Den kommunala ekonomin krymper både i år och 2012, som en följd av att konjunkturen mattas av och att statens krisbidrag fasas ut. Från och med 2013 tar sysselsättningen i kommunsektorn fart igen. Men det är de privata välfärdsjobben som ökar, inte arbetstillfällen för kommunal- och landstingsanställda.
22 sep 11 – Prop 2011/2012:1, Det ekonomiska läget i kommunsektorn

Vad kostar en kris?
Kostnaderna för finansiella kriser slukar en stor del av ett lands BNP. Tre år efter en kris har statsskulden ökat med i genomsnitt 86 procent.
22 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Libyeninsats förlängs 30 dagar
Regeringen har beslutat att förlänga den svenska militära insatsen i Libyen med 30 dagar. Försvarsmakten har fått i uppdrag att ställa en väpnad styrka om 140 personer till förfogande för den Nato-ledda insatsen i Libyen.
22 sep 11 – Prop 2011/2012:5

Sverige öppnar ambassader
Regeringen backar från sitt tidigare beslut att stänga svenska ambassader runt om i världen. På torsdagen beslöt regeringen att inte stänga två ambassader som man tidigare beslutat stänga och att öppna två nyligen stängda.
22 sep 11 – Pressmeddelande: Beslut om fyra ambassader - Buenos Aires, Hanoi, Kuala Lumpur och Luanda

Kärnkraftsavvecklingen dyrare
Avvecklingen av kärnkraftverket i Barsebäck utanför Malmö, blir dyrare än vad man tidigare trott. Strålsäkerhetsmyndigheten, som tar in pengar till fonden som ska finansiera avvecklingen, vill nu höja avgiften kraftigt.
22 sep 11 – Strålsäkerhetsmyndighetens beräkningar av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp

Kraschen som ändrade politiken
När flygplanen kraschade in i de jättelika skyskraporna på Manhattan den elfte september för tio år sedan var det startskottet för den tid som komma skulle. USA startade krig i Irak och Afghanistan och satte igång en jakt på terrorister med metoder långt bortom rättsstatens regler.
22 sep 11 – Hansson, Wolfgang: Dagen då terrorn förändrade världen

Budget i väntan på krisen
Det är en budget utan stora nyheter som finansminister Anders Borg lägger fram. Detta är framtvingat av den internationella oron för vad som ska hända med de skuldtyngda krisländerna i Sydeuropa.
22 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Miljarder mot arbetslösheten
Regeringen satsar 7,2 miljarder kronor under 2012 –2015 på flera projekt för att motverka långtidsarbetslöshet och möta den ökade arbetslösheten 2012 och 2013.
22 sep 11 – Prop 2011/2012:1, Arbetsmarknadspaketet

Krogmomsen halveras
I årets höstbudget är den halverade restaurangmomsen den enskilt största skattesänkningen. Regeringen har lanserats åtgärden som speciellt effektiv för ungdomar och invandrare. I andra länder har skattesänkningen dock gett tveksamma resultat.
21 sep 11 – Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Kvinnolöner
Kvinnorna har fortfarande lägre löner, är oftare sjuka och utför mer obetalt arbete än männen. Alliansregeringen satsar på skattesänkningar, som de kallar reformer. Det implicerar en mer aktiv jämställdhetspolitik än den som faktiskt förs.
21 sep 11 – Prop 2011/2012:1, Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män

Så blir skulden en fälla
Genom att varna för utvecklingen i Grekland argumenterar finansminister Borg för att inte ha den offentliga ekonomin i god ordning. Men Sverige har långt kvar innan en grekisk situation kan uppstå här. Trots att Sverige under ett par år på ett par punkter haft en sämre utveckling än Grekland de senaste åren.
21 sep 11 – Prop 2011/2012:1, Finansplanen

Koldioxidutsläppen slår alla rekord
Koldioxidutsläppen i världen fortsätter att öka dramatiskt. I fjol sattes ett nytt rekord med 33 miljarder ton. Orsaken är den ofantliga ökningen i Kina: på tio år har de kinesiska utsläppen mer än fördubblats.
21 sep 11 – Long-Term Trend in Global CO2 Emissions

Hovrätten gav Saab ny chans
Hovrätten säger ja till Saab Automobiles rekonstruktion. Nu kan konkursansökningarna förklaras vilande och de anställda få betalt från den statliga lönegarantin. Beskedet ledde till glädjeskrik i korridorerna på fabriken i Trollhättan.
21 sep 11 – Pressmeddelande: Företagsrekonstruktion för Saab Automobile AB

Politikerpensioner för miljoner
Under första halvåret 2011 fick fler än 450 kommun- och landstingspolitiker dela på mer än 42 miljoner kronor i politikerpension. Det visar en granskning som Sveriges Radios lokala kanaler gjort.
21 sep 11 – Sveriges Radios granskning av politikerpensioner

Per Unckel död
Per Unckel, landshövding i Stockholms län, har avlidit efter en kort tids sjukdom. Per Unckel blev 63 år.
21 sep 11

Regeringen skippade uppsägningsregel
Regeringen struntade i regeln "först in, sist ut" när man beslutade om besparingar inom regeringskansliet 2009. Genom att skapa väldigt små turordningsgrupper kunde man strunta i reglerna enligt Uppdrag Granskning.
21 sep 11 – Uppdrag granskning: Äldre och sjuka fick gå när regeringskansliet sade upp 33

Glädjekalkyl, sa Tommy Waidelich
Finansminister Anders Borg målade en mörk bild av Sveriges ekonomiska omvärld när han inledde riksdagens debatt om regeringens budgetförslag. Men Sverige står starkt, sa Borg. Glädjekalyl, sa Waidelich.
20 sep 11 – Snabbprotokoll 2011/2012:4, Prop 2011/2012:1

Bolund blev Borgs kelgris
Per Bolund, Miljöpartiets nye ekonomiske talesman, blev snabbt regeringens speciella kelgris i budgetdebatten. Men han fredade sig bestämt mot finansministerns omfamningsförsök.
20 sep 11 – Snabbprotokoll 2011/2012:4, Prop 2011/2012:1

Fler sanktioner mot arbetslösa
Kontrollen av arbetslösa med a-kassa ska förstärkas, visar höstbudgeten. Nya typer av sanktioner införs samtidigt. "I dag används inte sanktionssystemet som det var tänkt", säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.
20 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Pengar till regementen i budgeten
I regeringens budgetförslag får Försvarets regementen och flottiljer 227 miljoner kronor extra 2012 och 700 miljoner 2013. Pengarna tas från anslagen för materiel och forskning och utveckling.
20 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Höjd skatt på snus och cigarretter
Nu höjs skatten på cigarretter, cigarrer, cigariller, röktobak och tuggtobak med drygt sju procent och skatten på snus med nära elva procent. Det innebär att skatten på cigarretter höjs med 13 öre per styck och skatten på snus med 46 kronor per kilo.
20 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Fler handläggare i fas 3
Fler handläggare ska effektivisera jobb- och utvecklingsgarantins så kallade fas 3, föreslår regeringen i höstbudgeten.
19 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Fler civilingenjörer ska utbildas
Efterfrågan på civilingenjörer är stor och regeringen vill därför snabbt bygga ut utbildningen.
19 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Stipendier till utländska studenter
För att fler utländska studenter ska kunna studera i Sverige ökar regeringen biståndsanslagen till stipendier.
18 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Höjda anslag till havsmiljön
Under de kommande fyra åren satsar regeringen drygt två miljarder kronor för att förbättra havsmiljön.
18 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Regeringen förändrar sjukförsäkringen
Regeringen ökar resurserna för att omarbeta den omdebatterade sjukförsäkringen. Totalt kostar förändringarna som berör de sjukskrivna och utförsäkrade nästan 1,2 miljarder kronor nästa år.
17 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Mer till nätaktivister i Nordafrika
Ytterligare 90 miljoner kronor till nordafrikanska internetaktivister och demokratikämpar är med i höstbudgeten, uppger biståndsministern Gunilla Carlsson.
17 sep 11 – Prop 2011/2012:1

570 000 får höjt bostadsbidrag
Regeringen föreslår att bostadsbidraget höjs, i sin budget. Bland annat höjs det särskilda bidraget för hemmavarande barn, exempelvis höjs det med 350 kronor till 1 300 kronor per månad för ett barn.
17 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Helle Thorning-Schmidt tar över
- Kära partivänner. Vi gjorde det! Idag har danska folket skrivit historia. Idag är det regeringsskifte, deklarerade Helle Thorning-Schmidt (s) för sina jublande partikamrater när det vid midnatt stod klart det röda blocket hade vunnit valet. Tio år av borgerligt styre med stöd av främligsfientliga Dansk folkeparti är därmed till ända.
16 sep 11

Löfte om höjda bostadsbidrag
Unga och barnfamiljer får en höjning av bostadsbidraget, sade statsminister Fredrik Reinfeldt när han läste upp regeringsförklaringen vid riksdagens högtidliga öppnande. Hur förslaget ska se ut redovisas i detalj på tisdag i nästa vecka när budgeten presenteras.
16 sep 11 – Regeringsförklaringen 2011

Eurobonds hotar EU-sammanhållning
För ett par dagar sedan meddelade EU-kommissionen att konkreta förslag på eurobonds, gemensamma europeiska statsobligationer, är på gång. Nu gör Carl Bildt och Anders Borg ett gemensamt utspel i den konservativa tyska tidningen FAZ, där de varnar för eurobonds, som hotar att splittra sammanhållningen inom EU.
15 sep 11

Kommunerna ska spara mer
Kommuner och landsting bör tillåtas spara mer i goda tider för att använda när konjunkturen pekar nedåt. Balanskravet har fyllt en viktig funktion men är alltför stelbent utformat. Dessutom bör en central fond hos Riksgälden inrättas, för att utjämna kommunernas skatteintäkter i krislägen.
15 sep 11 – SOU 2011:59

Svenska barn lyckligare än brittiska
Brittiska barn är olyckliga och ägnar sig åt tvångsmässig konsumtion, eftersom deras föräldrar överöser dem med presenter för att kompensera för sina långa arbetsdagar. Det är kontentan av en aktuell Unicef-rapport. I Storbritannien har den utlöst en diskussion med kopplingar till upploppen i London.
15 sep 11 – IPSOS Mori Social Research Institute: Children’s Well-being in UK, Sweden and Spain: The Role of Inequality and Materialism. A Qualitative Study.

Sysselsättningen stiger fortfarande
Men återhämtningen på arbetsmarknaden går långsammare nu. I augusti mätte Statistiska Centralbyrån knappt 4,7 miljoner personer i arbete, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på nästan 66 procent. Arbetslösheten låg på 7,4 procent.
15 sep 11 – Statistiska Centrabyrån Arbetskraftsundersökningarna (AKU) augusti 2011:

Alliansen vill höja lärarlöner
Regeringen vill avsätta sammanlagt 3,8 miljarder kronor till olika satsningar på läraryrket. En karriärutvecklingsreform och ett andra lärarlyft ska finansieras via riktade statsbidrag. I slutändan ska detta märkas i lönekuverten. Men Lärarförbundet befarar att kommunerna inte kommer att prioritera kompetensutvecklingen.
14 sep 11

Miljoner öronmärks åt humaniora
Humaniora får 400 miljoner kronor i ökade grundanslag, det är regeringens bud i höstbudgeten. Pengarna ska tas från utbildningar där studenter har registrerat sig, men aldrig dyker upp. Huruvida omfördelningen av medel kan bli ett nollsummespel kommenteras ej.
14 sep 11

Tusen nya läkare och syrror
Från och med nästa år ska det utbildas fler läkare, sjuksköterskor och tandläkare i Sverige, föreslår regeringen i sin höstbudget. Idag är ungefär hälften av dem som får läkarlegitimation utbildade utomlands.
14 sep 11

Dramatiskt norskt lokalval
Ett drömval för konservativa Höyre, en katastrof för Fremskrittspartiet. Och så ett dramatiskt avgångsbesked. Så blev valkvällen när det norska kommun- och fylkesvalet avslutades sent på måndagen.
14 sep 11

Vändning om fosterbarnen
Under perioden 1920 till 1980 befann sig mellan 160 000 och 305 000 barn i samhällsvård i Sverige. Många utsattes för allvarlig vanvård: de försummades psykiskt och fysiskt och utnyttjades även sexuellt. Nu har frågan om upprättelse och ekonomisk ersättning förvandlats till en politisk nesa för regeringen.
13 sep 11

Kvinnans rösträttskamp
Kvinnor fick rösträtt i Sverige först vid 1921 års riksdagsval, nästan sist i Europa. Rösträttskampen var utdragen och möttes föraktfullt av framförallt högern i Riksdagens första kammare. Barbro Hedvall, f.d. ledarskribent på DN har skrivit en bok som hyllar kvinnorna som stred för sin rätt.
13 sep 11 – Barbro Hedvall: Om kvinnors kamp för rösträtt

Tystnad kring terroristbrott
I helgen greps fyra män i Göteborg på sannolika skäl misstänkta för förberedelse till terroristbrott. Men när tre av dem senare häktades gällde anklagelserna förberedelse till mord. Det ryckiga informationsflödet har utlöst en debatt om svensk terrorlagstiftning och transparens.
13 sep 11 – Skriv 2010/2011:39

Sänkt krogmoms ska ge unga jobb
Som väntat föreslår regeringen i höstens budgetproposition att restaurang- och krogmomsen sänks från 25 till 12 procent nästa år. Regeringen räknar med att det ska skapa nya jobb för unga och lanserar satsningen som sitt viktigaste vapen i kampen mot ungdomsarbetslösheten.
12 sep 11 – Pressmeddelande, 2011-09-12, 6s

Förändringar i kommunskillnader i grundskoleresultat mellan 1998 och 2008
Sammanställningar av resultat från de internationella studier av kunskaper och färdigheter som genomförts från 1995 och framåt pekar på en negativ resultattrend inom matematik, naturvetenskap och läsning för elever i såväl grundskolans lägre årskurser som i de högre årskurserna (Gustafsson & Yang Hansen 2009). De målrelaterade betyg som infördes 1994 visar inte på någon medeltalsmässig nedgång, men pekar på ökande resultatskillnader mellan elever som har hög- och lågutbildade föräldrar, mellan flickor och pojkar, mellan skolor och mellan kommuner (Gustafsson & Yang Hansen 2009; se dock Holmlund & Böhlmark, 2011, för avvikande resultat).
9 sep 11 – Jan-Eric Gustafsson och Kajsa Yang Hansen

Den entreprenörskapande skolan
Styrning, subjektskapande och entreprenörskapspedagogik
9 sep 11 – Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg

Om lärarnas förändrade yrkesvillkor
Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
9 sep 11 – Elisabeth Hultqvist

Pedagogikens kris
So oft in theologic wars, The disputants, I ween, Rail on in utter ignorance, Of what each other mean, And prate about an Elephant, Not one of them has seen! - John Godfrey Saxe
9 sep 11 – Christer Fritzell

Recension
Johanna Ringarp – Professionens problematik. Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens omvandling. Göteborg: Makadam förlag, 2011
9 sep 11 – Maria Jarl

Nazismen i katedern
Recension: Per Höjeberg – Utmanad av ondskan: Den svenska lärarkåren och nazismen 1933–1945. Lund: Lunds Universitet, 2011
9 sep 11 – Johan Sundéen

Makten över min vardag
Den svenska regeringen talar sig varm om sänkt restaurangmoms. Det infördes i Finland och har nu utvärderats: bara en tredjedel av skattepengarna gick till nya jobb, resten till restaurangernas vinster. Kostnaden här beräknas till 650 000 kronor per varje nytt arbetstillfälle (Ekot 2011-09-07).
9 sep 11 – Maria Wallin

Bortom tillväxten - Finanskris kan föra oss närmare ett hållbart samhälle
Den globala krisen beskrivs som ett hot mot välfärd och utveckling. Men den kan lika gärna ses som en möjlighet. Krisen är en historisk chans att reformera en ohållbar ekonomisk modell.
9 sep 11 – Mattias Hagberg

Det är skamligt!
Med substanslöst svammel och religiöst färgad antikunskap ”möter” barn- och äldreminister Maria Larsson missbruksvårdens erfarenhet och evidensbaserad forskning.
9 sep 11 – Johan Kakko

Sviker papperslösa - Socialarbetare går vilse mellan paragrafer och etik
Förvirring om vad som gäller och svag yrkesetik gör att papperslösa inte får hjälp inom socialtjänsten.
9 sep 11 – Britta Abotsi

Benda Bilili och Västerbotten
Om rätten att i första hand vara människa, musiker, anställd och först långt ner på listan vara en person med en diagnos eller funktionsnedsättning.
9 sep 11 – Leif Stenberg

Makt över vardagen - Lagen om stöd och service skakas i sina grundvalar
Det gäller att bajsa snabbt om man har en funktionsnedsättning. Och att vara stadd vid kassa som personlig assistent, för lön kanske bara kan utgå för tio minuter i taget.
9 sep 11 – Kenneth Westberg

En grundsyn att värna
Lagen om stöd och service rymmer tanken om ett solidariskt samhälle och allas rätt till goda levnadsvillkor. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra.
9 sep 11 – Stefan deVylder

Makt bakom våld – Kvinnor i beroendeställning är dubbelt utsatta
Ingen slår väl en kvinna med funktionsnedsättnig! Varken omgivning eller myndigheter vill se våldet. Det gör det extra svårt att anmäla en person man är beroende av eller bryta upp från en våldsam partner. Men det går.
9 sep 11 – Malena Sjöberg

Skogens beska guld
Det verkar som om lingon och blåbär på bordet är viktigare än arbetsrätt och mänskliga rättigheter för gästande bärplockare. Vi köper och mumsar i oss utan att ifrågasätta.
9 sep 11 – Joacim Blomqvist

Egyptens övergivna barn - Vågar de hoppas på en framtid efter revolutionen?
Tidigare brydde myndigheterna sig knappast om storstädernas uppskattningsvis 100 000 gatubarn. Droger, våld och sexövergrepp har varit deras vardag. Hur blir det i det ”nya” Egypten?
9 sep 11 – Bengt Sigvardsson

Svenska domstolar följer inte FN:s barnkonvention
Barn har rätt att komma till tals i svenska domstolar. Men bara om det inte bedöms som ”olämpligt”. Barn ses som objekt på ett sätt som strider mot FN:s barnkonvention.
9 sep 11 – Anna Fredriksson

I det fördolda - Barnkultur som pedagogik och uppfostran
Vuxenvärlden använder kultur för att påverka barn och barns föreställningsvärld – på ett sätt och med syfte som anses bra för dem. Faktiskt precis som vilken propaganda som helst.
9 sep 11 – Mattias Hagberg

De onödiga tvisterna
De är flera tusen årligen. De kostar runt 200 000 kronor styck. De går inte att undvika helt, men väl att förebygga och få ner i antal. Vårdnadstvisterna.
9 sep 11 – Sophia Lövgren

Barn som attribut till vuxna
Det är skralt med barn inom bildkonsten, gammal som ny. Där de finns med skildras de sällan i egna sammanhang.
9 sep 11 – Jan Molin

Drömmer gör alla - Men det är en konst att göra något av sina drömmar
I Ali Demifängelset i Tirana tog ett par svenska konstnärer fasta på fångarnas och personalens drömmar och inledde därmed en förändringsprocess.
9 sep 11 – Maria Korpskog

Tala är silver - Och tiger gör Silversystrar inte alls!
Brutalt ärliga texter sätter ord på allt det jobbiga. Då blir det vackra texter som känns. Det är viktigt för Silversystrar i deras mix av soul och hiphop.
9 sep 11 – Elisabet Omsén

Göteborgs Universitets förlorade heder
Hedersdoktor är fövisso hedrande att bli, men hur går utnämningarna till? Vilka krav bör man kunna ställa?
9 sep 11 – Jan Molin

En personlig betraktelse om vård och omsorg
Under de många år jag som forskare studerat utvecklingstendenser inom offentlig vård och omsorg har jag sett besparingsiverns härjningar, omprioriteringar och inte minst nya ideologier och organisationsformer som tycks syfta till att förhindra mänskliga, personliga relationer och att kväsa individen och det individuella – både hos den som ger och får hjälp. Jerzy Einhorn har i boken Det är människor det handlar om (1998) riktat liknande kritik mot en utarmning av den palliativa vården, den som förunnas människor i livets slutskede.
9 sep 11 – Rosmari Eliasson-Lappalainen

Etnicitets- och migrationsrelaterade frågor inom äldreomsorgen: en analys av Svenska Dagbladets rapportering mellan 1995-2008
I artikeln undersöks hur Svenska Dagbladet framställt äldreomsorgssektorn i samband med etnicitets- och migrationsrelaterade frågor mellan 1995 och 2008. Studien behandlar vilka ämnen som rapporteringen har handlat om, vilka förklaringar man använt sig av, vilka äldreomsorgsaktörer som varit i fokus och vilka som har fått uttala sig.
9 sep 11 – Jonas Lindblom & Sandra Torres

Möteskultur i ungdomsvården
I denna artikel analyseras möteskulturer och mötesstrider mellan olika professionella i ungdomsvården, samt det starka engagemang som ägnas åt dessa möten. Artikeln bygger på en studie av ett samverkansprojekt i ungdomsvården där ett antal samordnare anställdes. Det visade sig att dessa efter hand kom att upprätthålla en administrativ hållning gentemot varandra, vilket satte det direkta arbetet med unga i skuggan av byråkratiskt och kollegial orientering.
9 sep 11 – Malin Åkerström

När förpackade idéer möter organisatoriska villkor
För att leva upp till kravet på en evidensbaserad praktik använder organisationer alltmer manualbaserade program. I den här artikeln analyseras och diskuteras spridningen och återinbäddningen av ett sådant program ur ett organisationsteoretiskt perspektiv med fält, program och personal i fokus.
9 sep 11 – Lina Ponnert & Kerstin Svensson

Socialstyrelsen, dronten och den evidensbaserade praktiken
För några år sedan skrev undertecknade en artikel om evidensbaserat socialt arbete i Socialvetenskaplig tidskrift (Bergmark & Lundström 2006). Artikeln följdes av en debatt mellan oss och en representant för dåvarande IMS (en organisation som numera är helt integrerad i Socialstyrelsen) (Anttila 2007a, b; Bergmark & Lundström 2007a, b). En av de frågor som vi förgäves försökte få svar på i den debatten var hur IMS såg på den så kallade ”Drontens dom” eller på engelska ”the Dodo bird verdict”.
9 sep 11 – Anders Bergmark & Tommy Lundström

Introduktion
De tre första artiklarna i det här numret rör sig inom liknande områden i det att de analyserar reaktioner på förändringar i välfärdsstatens regelverk på arbetsmarknaden, inom skolan och när det gäller arbetskraftsinvandring.
9 sep 11 – Lena Gonäs och Jan Ch Karlsson

Dog den svenska modellen i Vaxholm? Laval-målet och den svenska arbetsmarknaden
Artikeln behandlar EG-domstolens utslag i det välkända ”Vaxholmsfallet”, där det lettiska byggföretaget Laval un Partneri sattes i blockad av Byggnadsarbetareförbundet. Vi diskuterar konsekvenser av domen och den debatt som följde. Fackföreningsrörelsen har tveklöst ställts inför nya problem som kommer att kräva nya strategier. En möjlig ljuspunkt för fackföreningarna är att social dumpning kan bryta mot konventionen om mänskliga rättigheter, inte minst efter Lissabon-fördragets godkännande.
9 sep 11 – Christer Thörnqvist och Charles Woolfson

Valfrihet – en utmaning för det sociala medborgarskapet
Välfärdstjänsterna har antagit formen av marknadsbaserade tjänster på grund av en ökad marknadsorientering. I artikeln analyseras vad valfrihet gällande välfärdstjänster kan innebära för medborgaren i olika socioekonomiska positioner genom att fokusera faktorer som kan begränsa valmöjligheter. En slutsats är att både resursstarka och resurssvaga har begränsade valmöjligheter. En annan slutsats är att det sociala medborgarskapet, när det öppnar upp för valfrihet, kan befästa den sociala och etniska segregationen.
9 sep 11 – Torbjörn Hjort och Alexandru Panican

Arbetskraftsinvandring och egenintresse – Arbetsmarknadens parter och liberaliseringen av det svenska regelverket för arbetskraftsinvandring
I december 2008 införde Sverige en av Europas mest liberala lagstiftningar för arbetskraftsinvandring. Vid första anblicken förefaller lagstiftningen vara helt i näringslivets intresse. I realiteten förordade dock Svenskt Näringsliv en liberalare lagstiftning och dessutom var de fackliga organisationerna splittrade i frågan. Denna artikel syftar till att undersöka bakgrunden till förändringen genom en analys av hur arbetsmarknadens parter ställde sig till reformen och vad som låg bakom intressegruppernas agerande i frågan.
9 sep 11 – Sofia Murhem och Andreas Dahlkvist

Between industrial and employment relations – the practical and academic implications of changing labour markets
Labour markets and industrial relations have changed during the last couple of decades. In a number of countries, the traditional systems of collective bargaining have been challenged by trends toward decentralisation, individualisation and deinstitutionalisation at the labour market. This has had both practical and theoretical implications for the industrial relations field. In the article we identify different types of theoretical discourses about how to understand and conceptualise the practical changes in industrial relations. We discuss its implication for the academic discussions about employment relations versus industrial relations.
9 sep 11 – Carsten Strøby Jensen

Recension:
Anna Hedenus: At the end of the rainbow. Post-winning life among Swedish lottery winners. Göteborg Studies in Sociology No 45, University of Gothenburg, Department of Sociology, 2011
9 sep 11 – Ann-Mari Sellerberg

Recension:
Richard Berglund: Engagemang efterfrågas: Hur tre tillverkande företag söker medverkan från sina medarbetare när de inför Lean. Doktorsavhandling. Skrifter från Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, nr 8, 2010
9 sep 11 – Pär Åhlström

Är tidningen död 2027?
Amerikanska och australiensiska framtidsforskare påstår att den tryckta pressen i Sverige ska försvinna år 2025. Exakt så blir det naturligtvis inte. Men trenden är tydlig, såväl morgontidningar som kvällstidningar tappar läsare. Upplagorna faller allt snabbare och tappet är störst bland de yngre.
8 sep 11 – SOM-rapport: Lycksalighetens ö

Ska studentbostäder subventioneras?
Lagom till höstterminens start publicerade Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) en larmrapport om bristen på studentbostäder. Akuta lösningar i form av en hyrd luftmadrass eller en campingstuga är på många håll det enda sättet att få tak över huvudet.
8 sep 11 – Riksdagsdebatt, Sveriges Förenade Studentkårers pressmeddelande

Mer katederledd matematik
1,3 miljarder på att fortbilda lärare och ytterligare en dryg miljard på fler lektionstimmar i matematik - det är grundpelarna i Jan Björklunds "mattelyft" som ska dra igång 2013. Det behövs mer katederledd undervisning och mindre fritt arbete, menar utbildningsministern.
8 sep 11

Lönsammare för nyanlända att deltidsjobba
Nyanlända invandrare som omfattas av den så kallade etableringsreformen har rätt till ersättning inom ramen för detta åtgärdsprogram under högst två år. Men marginaleffekterna är stora för den som hittar jobb, särskilt deltidsuppdrag, eftersom ersättningen minskar i förhållande till lönen.
8 sep 11

Privat välfärd är inte effektivare
Det finns inga vetenskapliga belägg för att privatiseringarna inom välfärdssektorn lett till förbättringar i skola, vård och omsorg, enligt en forskarrapport som SNS låtit göra.
7 sep 11 – SNS: konkurrensens konsekvenser, DN Debatt om SNS

Ja till tyskt krisstöd
Angela Merkels regering har inte brutit mot den tyska grundlagen när den bidragit med mångmiljardbelopp till eurozonens krisfond. Det kom den tyska författningsdomstolen fram till idag – och avvisar därmed de stämningsansökningar som hävdat att det tyska krisstödet varit ett brott mot konstitutionen.
7 sep 11

LO oenigt inför avtalsrörelsen
Fackens lönekrav är offentliggjorda: LO kräver 3,5 procents löneökning, eller som lägst 860 kronor. Facken inom industrin vill ha 3,7 procent i ettåriga avtal, eller som lägst 910 kronor. Men IF Metall, GS och Livs vill inte ställa sig bakom en jämställdhetspott som skulle ge kvinnor inom lågavlönade yrken 100 kronor extra i månaden.
7 sep 11 – LO-styrelsens beslut om lönekrav, Medlingsinsitutet: Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2010?

Förr sjukskriven - nu arbetslös
Under 2009 och 2010 levde en i stort sett lika stor andel av befolkningen på ersättningar och bidrag. Men 2010 hade andelen som mottog sjuk- och arbetslöshetsersättning minskat. Andelen som försörjdes via så kallade arbetsmarknadsåtgärder däremot, hade stigit med hela 45 procent.
7 sep 11 – SCB: Hushållens ekonomi, allmän statistik

Som ett misslyckat äktenskap
Det behöver gjutas liv i förhållandet mellan socialdemokratin och LO-facken, som idag liknar ett stagnerat äktenskap. Partiet borde dessutom knyta närmare band till tjänstemannafacket TCO. Det menar Ylva Thörn, tidigare Kommunals ordförande.
7 sep 11

Öka betygskontrollen
Skillander i betyg speglar inte vad eleverna faktiskt kan och kontrollerna måste bli hårdare. Det anser nationalekonomen Jonas Vlachos vid Stockholms universitet, som ser hur vinstintressen kan spela in.
7 sep 11

Reporäntan 2 procent
Riksbanken meddelar att man avbryter sina aviserade räntehöjningar och låter sin viktigaste styrränta, reporäntan, stanna på 2,0 procent. Den allmänna oron kring ekonomiska problem i Europa och USA samt lägre tillväxt ligger bakom den uteblivna höjningen.
7 sep 11 – Riksbanken, räntebeslut

Nytt bidrag till synagogor
Regeringen avsätter 4 miljoner kronor i budgeten för 2012 åt Sveriges judiska minoritet. Bakgrunden till detta är undersökningar som tyder på att antisemitismen inte minskat nämnvärt i omfattning, trots att toleransen för mångfald kan sägas ha ökat i samhället.
7 sep 11

Nej till sänkt skatt för pensionärer
Det blir inte någon generell skattesänkning för pensionärer 2012. Däremot lovar de borgerliga partiledarna sänkt skatt för pensionärer 2013 eller 2014 - om de offentliga finanserna tillåter. De sämst ställda pensionärerna får dock en inkomstförstärkning redan nästa år.
5 sep 11 – DN Debatt: ”Sveriges pensionärer får sänkt skatt 2013 eller 2014”

Börsoro i skuldkrisens Europa
Skuldkrisen i eurozonen är inne i ett nytt kritiskt skede, med börsfall, stigande interbank-räntor och ett hårt tryck nedåt för euron.
5 sep 11

Dags att prata om jämställdheten
Ett stycke rykande färsk samtidshistoria från hösten år 2011: I sin krönika i Svenska Dagbladet den 12 september deklarerar den konservative moralfilosofen Roland Poirier Martinsson att feminismens tid är över. Snart kommer den att tillsammans med frenologi och freudianism sorteras in ”i kapitlet över historiska trender vars lockelse efterhand blir allt svårare att begripa”.
1 sep 11 – Anna Lundberg, Emma Strollo, Amelie Björck

Jämställdhet, meritokrati och kvalitet - Ett triangeldrama i den akademiska vardagen
När Delegationen för jämställdhet i högskolan lämnade sin slutrapport konstaterades stora brister vad gäller jämställdheten inom akademin. Vad är det som händer när den jämställdhetspolitiska logiken möter de akademiska imperativen, de humboldska idealen? Kerstin Alnebratt och Birgitta Jordansson undersöker i den här artikeln hur diskussionerna sett ut under de senaste fyra decennierna och vilka konsekvenserna har blivit för jämställdhetsfrågan i akademin, och för genusforskningen.
1 sep 11 – Kerstin Alnebratt och Birgitta Jordansson

Ett ”och” betyder så mycket
”Vi gör helt enkelt ingen skillnad på kön”, var Försvarsmaktens svar till de kvinnliga soldater som tröttnat på att uniformerna inte ger plats för brösten.1 Kvinnor och män ska behandlas lika. Varje avvikelse väcker kritik. Som när flickorna på fritids i gotländska Hemse fick semlor till mellanmål på internationella kvinnodagen medan pojkarna serverades hård macka. Nej, semlor till alla – eller inte till någon, det är den svenska modellen för jämställdhet mellan könen.
1 sep 11 – Maud Eduards

Vad är problemet? - Konstruktioner av jämställdhet i svensk politik
Under förra mandatperioden gav den svenska regeringen mer pengar till jämställdhetspolitik än någonsin tidigare. Det sker i en tid där det politiska ofta får stå tillbaka för nyliberal styrningsmentalitet. Vad innebär det för jämställdhetspolitikens utformning? Malin Rönnblom ser en avpolitiserad jämställdhet som reduceras till en fråga om administrativa tekniker. Jämställdhet blir till ett problem som inte utmanar ordningen, utan konfirmerar densamma.
1 sep 11 – Malin Rönnblom

Satelliter TGV 2-3 2011
På trappen till sitt hus sitter Olof Palme med linblonde lille Mårten i famnen. Bredvid honom Vilgot Sjöman i hornbågade glasögon. Det är 1967 i filmen Nyfiken Gul och den unge kommunikationsministern är vänsterns hopp i sossetoppen. På den luriga frågan om Sverige inte ändå kommit långt jämfört med andra länder säger Palme: ”Vi har inte kommit långt om man har drömmen att göra allvar av visionen om ett klasslöst samhälle och ett jämlikt samhälle. Då återstår nästan allt att göra.”
1 sep 11 – Tidskrift för genusvetenskap nr 2 2011

Statsministerns anförande vid socialdemokratiska partikongressen 2.10.72
Olof Palme gjorde rikspolitik av kvinnorörelsens krav på likaberättigande – detta långt före de flesta andra s-ledare i Europa. 1972 ägnade han hela sitt tal till s-kongressen åt denna fråga, som trampolin för en rad reformer. Han tar avstamp i en utsaga som gäller än: ”Kvinnans jämlikhet är icke uppnådd i dagens samhälle.”
1 sep 11 – Olof Palme

När mamma skaffar jobb blir pappa med barn - Om Palmes politiska ordning
Roger Klinth läser Olof Palme
1 sep 11 – Roger Klinth

Olof, Hulda och jag – En tvåstegsanalys
Yvonne Hirdman läser Olof Palme
1 sep 11 – Yvonne Hirdman

Med socialismen som ”frihetsrörelse”
Henrik Berggren läser Olof Palme
1 sep 11 – Henrik Berggren

Det motsägelsefulla arbetet med jämställdhetsintegrering
Det praktiska arbetet med jämställdhetsintegrering är både komplext och fyllt av spänningar. Inte sällan har dessa spänningar en motsvarighet i centrala frågeställningar inom feministisk teori. Genom att med en interaktiv forskningsansats lägga sig nära det praktiska arbetet med jämställdhetsintegrering har Kristina Lindholm och Anne-Charlott Callerstig med hjälp av begreppet ideologiska dilemman försökt förstå och formulera jämställdhetsarbetets praxis och dess inneboende frågor om makt och förhandling om betydelse.
1 sep 11 – Anne-Charlott Callerstig och Kristina Lindholm

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext 1990-2010
De senaste decenniernas nyliberala våg har omformat feminismens och jämställdhetens landskap. Med utgångspunkt hos Nancy Fraser, samt i en granskning av rikspolitikens fokusförflyttning mot kvinnors företagande, undersöker Martin Wottle och Eva Blomberg detta skeende i en svensk kontext.
1 sep 11 – Martin Wottle och Eva Blomberg

Vinn deras hjärtan! - Om genus och emotioner i TV-serien Klass 9A
TV-serien Klass 9A väckte uppmärksamhet för sin programidé: att förbättra en skolklass med hjälp av ”landets främsta pedagoger”. I en närgången analys av seriens lärarroller undersöker Eva Skåreus seriens marknadsförda, starkt genuskodade lärarideal, och deras reflexer från en skolvärld kring sekelskiftet 1900.
1 sep 11 – Eva Skåreus

Recension
Kristina Fjelkestam Det sublimas politik. Emancipatorisk estetik i 1800talets konstnärsromaner Makadam 2010
1 sep 11 – Maria Löfgren

Recension
Kajsa Widegren Ett annat flickrum. Kön, ålder och sexualitet i Maria Lindbergs, Anna Maria Ekstrands och Helene Billgrens flickbilder Mara, 2010
1 sep 11 – Maria Margareta Österholm

Recension
Christina Carlsson Wetterberg ...bara ett öfverskott af lif... – En biografi om Frida Stéenhoff Atlantis 2010
1 sep 11 – Tidskrift för genusvetenskap nr 2 2011

Från Sveriges genusforskarförbund – SGF
Det förra verksamhetsårets arbete för Sveriges genusforskarförbund (SGF) avslutades i juni med en hearing på temat om vad autonomireformen kommer att betyda för genusforskningen. I panelen satt universitetskansler Lars Haikola, professor Lisbeth Larsson, Göteborgs universitet, Vetenskapsrådets generaldirektör Mille Millnert, tidigare rektorn vid Umeå universitet Göran Sandberg samt tidigare rektorn vid Högskolan Dalarna Agneta Stark. Uppfattningarna gick delvis isär kring vad autonomireformens betydelse för genusforskningen där vissa menade att inga förändringar kommer att märkas medan andra såg både möjligheter och faror – läs mer om vad de medverkande sa på vår hemsida, www.genusforskning.org.
1 sep 11 – Malin Rönnblom

Ledare: Bostadsmarknaden är inte bortom räddning!
I årtionden har effekterna av 1942 års hyresreglering och det efterföljande bruksvärdessystemet varit ett skolboksexempel på konsekvenserna av en prisreglering. Sverige har fått bostadsbrist, låg privat produktion av hyresfastigheter, eftersatt underhåll och en fördelningsmässigt diskutabel fördelning av bostadsbeståndet. För hitflyttade hör den säregna bostadsmarknaden tillsammans med Systembolaget till de underligare inslagen i det svenska samhället. Trots detta är frågan i det närmaste politiskt död och argumenten både för och emot regleringen är i dag välkända.
1 sep 11 – Andreas Bergh

Stuprörstänkande gör samhällets kostnader för ohälsa onödigt höga
Samhällets kostnader för ohälsa är omfattande och fördelar sig på många olika samhällssektorer. Samtidigt faller kostnaderna för att åtgärda ohälsa huvudsakligen på landstingen. Det innebär att besparingar till följd av förbättrad hälsa i många fall kommer att ligga utanför den sektor som finansierar och beslutar om hälsoförbättrande interventioner. I artikeln presenteras en skattning av hur kostnaderna för ohälsa fördelar sig på olika kostnadsslag och betydelsen av denna fördelning för möjligheterna till en effektiv resursallokering.
1 sep 11 – Joakim Ramsberg och Mats Ekelund

Pensionsreformen och invandrarna
Artikeln granskar ålderspension år 2008 för invandrare som kom till Sverige före 1970. Jämförelsen sker med infödda med ungefär samma inkomstutveckling i arbetsför ålder. För äldre pensionärer, över 70 år, är den offentliga ålderspensionen för invandrarna ungefär densamma som för infödda. I åldern 65–66 år är ålderspensionen för invandrarna klart lägre än för infödda. Sannolikt var tidigare regler för beräkning av offentlig ålderspension mer gynnsamma för invandrare än reglerna i det nya pensionssystemet. Statistik saknas om invandrare får någon pension från hemlandet. Större kunskaper behövs om hur pensionssystemen fungerar i och mellan olika länder i tider med omfattande internationell migration.
1 sep 11 – Jan Ekberg och Thomas Lindh

Räknefärdighet och finansiell förmåga
Data från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010 visar att många vuxna svenskar har svårt att klara enkla beräkningar och har bristande kunskaper om elementära finansiella koncept. De saknar med andra ord räknefärdighet och finansiell förmåga, eller det som i forskningen betecknas financial literacy. Såväl svensk data som studier från andra länder indikerar att bristande räknefärdighet och finansiell förmåga kan påverka hushållens ekonomiska beslutsfattande.
1 sep 11 – Johan Almenberg

Sänkt moms på frisörverksamhet och restauranger i Finland: Blev det verkligen lägre priser och högre sysselsättning?
De första utvärderingarna av de finska reducerade momssatsernas effekter visar att ungefär hälften av momssänkningen på frisörverksamhet övervältrades på konsumentpriserna och varken efterfrågan på frisörtjänster eller sysselsättningen inom branschen påverkades av momssänkningen under en uppföljningsperiod på 2,5 år. Sänkt restaurangmoms minskade priserna på kort sikt med ungefär en tredjedel av momssänkningen. För restaurangbranschen finns ännu inga resultat för effekterna på efterfrågan på restaurangtjänster eller sysselsättning, men eftersom priseffekterna tycks likna de för frisörbranschen går det i alla fall inte att utesluta att sysselsättningseffekterna kommer att bli lika små. Det är viktigt att samla in data för utvärdering innan liknande reformer genomförs i Sverige.
1 sep 11 – Iida Häkkinen Skans och Tuomas Kosonen

Klimatförändringar och ekonomisk tillväxt
NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR
1 sep 11 – Ekonomisk debatt nr 5 2011

Riskfri rättegång för konsumenter
Staten ska ta över rättegångskostnaderna för konsumenter i principellt viktiga tvister med företag - även ersättningen till företaget om konsumenten förlorar målet.
1 sep 11 – Prop 2010/2011:164

100 miljarder till tågen
Miljöpartiet vill satsa 100 miljarder kronor under en tioårsperiod på en modernisering av tågtrafiken. Pengarna ska gå till underhåll men även investeringar i nya spår och höghastighetståg. Satsningen ska finansieras via lån och ökade budgetanslag.
1 sep 11

Mer pengar till Finansinspektionen
Från och med 2014 vill regeringen ge Finansinspektionen drygt 100 miljoner kronor mer per år. Det motsvarar cirka 30 procents ökning av dagens förvaltningsanslag. Förhoppningen är att myndigheten ska utveckla och förbättra sitt tillsynsuppdrag.
1 sep 11

Riksdagen splittrad om Palestina
Riksdagspartierna är splittrade om ett erkännande av Palestina. Frågan ställs på sin spets om den palestinske presidenten Mahmud Abbas om en knapp månad i FN gör allvar av att kräva ett erkännande för en palestinsk stat.
1 sep 11

Tysk centralbankschef kritiserar ECB
Jens Weidmann, chef för Tysklands centralbank Bundesbank, varnar för att förtroendet för Europeiska centralbanken kan gå förlorat om ECB fortsätter med en krishantering som går utanför bankens huvudsakliga uppdrag.
1 sep 11

Annie Lööf blir ny Centerledare
Centerpartiets valberedning föreslår Annie Lööf som ny partiordförande. "Jag är oerhört stolt", säger hon. Men Lööfs nyliberala hållning kan leda till ökade spänningar inom alliansen, anser statsvetare.
31 aug 11 – Centerpartiet: valberedningens presskonferens

Elfenbenskusten blev inte nytt Rwanda
I skuggan av den arabiska våren gick den långa maktkampen i Elfenbenskusten mot sin klimax i mars/april 2011. I fem år hade president Laurent Gbagbo lyckats uppskjuta nyval och när det väl ägde rum i november förra året vägrade han att lämna över makten till vinnaren Alessane Ouattara. Många hade fruktat ett nytt Rwanda, hets och propaganda som ledde till folkmord. Men Ouattara och hans väpnade allierade lyckades störta Gbagbo den 11 april med hjälp av fransk militär och FN-sanktioner. Om detta glömda drama har Maud och Pierre Schori skrivit en liten bok, ”Elfenbenskusten. En utmaning för FN och Afrika”. De vet, för de var där.
31 aug 11 – Maud Edgren-Schori och Pierre Schori: Elfenbenskusten. En utmaning för FN och Afrika.

Kvinnorna mest vid spisen
I takt med att kvinnorna jobbar mer, lägger män mer tid på hemarbete. Men fortfarande utför kvinnor större delen av det obetalda hushållsbetet: matlagning, städning och barnpassning. Det visar Statistiska centralbyråns undersökningar.
31 aug 11 – SCB:s tidsanvändningsundersökningen 2010: Hemarbetet mer jämlikt

Svensk krishantering kan bli bättre
Sverige har kunnat undvika en finansiell kollaps tackvare gott samarbete mellan staten och Riksbanken. Men krishanteringen måste blir mer förutsägbar. Framförallt måste ansvarsfördelningen mellan Riksbanken och övriga myndigheter förtydligas.
31 aug 11 – Offentlig utfrågning

Mattelärare ska lära av varandra
I över tio år har svenska elevers mattekunskaper minskat. Forskning pekar på vikten av mer lärarledd undervisning istället för att låta eleverna jobba självständigt. Skolverkets senaste förslag går ut på att mattelärarna ska hjälpa varandra att bli bättre pedagoger.
31 aug 11 – Skolverket: Strärkt undervisning i matematik m.m.

Eliasson: Dags höja rösten om Isaak
Tio år efter Dawit Isaaks gripande har regeringens tysta diplomati fortfarande inte gett resultat. Nu krävs fler och mer högljudda åtgärder, anser Jan Eliasson, tidigare toppdiplomat i FN och utrikesminister.
31 aug 11

Fler sysselsatta och mer bisysslor
Under andra kvartalet 2011 var närmare 80 procent av svenskarna i åldern 20 – 64 år sysselsatta. Det är en tangerad toppnotering. Ett växande antal människor har dessutom fler än ett jobb.
30 aug 11 – Arbetskraftsundersökningarna, andra kvartalet 2011

Mindre åt pendlare, mer åt uthyrare
Avdragsgränsen för resor till jobbet höjs nästa år. Och den som hyr ut sin bostad i andra hand får behålla mer av pengarna efter skatt. Det framgår ur ett PM från Finansdepartementet.
30 aug 11 – Promemoria Ett höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder, m.m.

Även nättidningar ska sparas hos KB
Regeringen vill att rapporter, artiklar och annat som bara publiceras elektroniskt ska sparas i Kungliga biblioteket. Hittills har skyldigheten att lämna in material för arkivering endast gällt fysiska föremål som tidningar, böcker och videoband.
30 aug 11 – Lagrådsremiss: Leveransplikt för elektroniskt material

Miljarder ska motverka tågkaos
Regeringen Reinfeldt föreslår en infrastruktursatsning på 5 miljarder kronor för åren 2012 och 2013: 3,6 miljarder ska gå till järnvägsunderhåll och 1,4 miljarder till vägnätet.
30 aug 11

Tidningar stänger nätkommentarer
Expressen stänger möjligheten att kommentera artiklar i realtid i diskussionsforum på nätet. I stället ska inläggen förhandsmodereras och inte som i dagsläget tas bort i efterhand.
29 aug 11

Wetterstrand och Valtersson slutar
Miljöpartiet har inom loppet av ett dygn tappat två tunga namn. Både före detta språkröret Maria Wetterstrand och gruppledaren Mikaela Valtersson lämnar riksdagen.
27 aug 11 – Artiklar i DN resp. Kuriren

Sommestad ordförande för S-kvinnor
Lena Sommestad blir ny förbundsordförande för S-kvinnor efter Nalin Pekgul. På förbundsmötet i Luleå vann hon med 64 röster mot 34 röster för Pekgul.
27 aug 11 – Sommestads tacktal vid kongressen

Borg skriver ner tillväxtprognosen
I samband med regeringens budgetförhandlingar på Harpsund meddelade Anders Borg att prognosen för tillväxt skrivs ner kraftigt.
26 aug 11

Intensiv jakt på Gaddafi i Tripoli
Muammar Gaddafi jagas än här och än där av Libyens rebeller - sannolikt med hjälp av brittiska och franska specialförband. Tripoli härjas ännu av strider och skottlossning.
25 aug 11

Ge domstolen mer makt
Den tyska förbundskanslern Angela Merkels senaste förslag i debatten om hur euron ska räddas är att ge Europadomstolen befogenheter att kontrollera och straffa länder som budgetsyndar. Det är alltför långtgående för de konservativa partikollegorna och väljarna - men griper för kort i flera ekonomers ögon.
25 aug 11

Partipropaganda på nyhetsplats!
En överväldigande majoritet av tidningsläsarna anser att deras morgontidning visar sina politiska åsikter på nyhetsplats. Endast sju procent anser att tidningarna är opartiska. Läsarna betraktar alltså den opartiska nyhetsjournalistiken som en myt, framgår det av sommarens SOM-rapport.
25 aug 11 – SOM-rapport: Lycksalighetens ö

Svagt stöd för euro i kris
Hösten 2010 var fler svenskar än någonsin - 54 procent av de tillfrågade i SOM-undersökningen - emot EMU. Motståndet hade växt med hela 16 procentenheter jämfört med 2009 och bör ses i ljuset av den fortgående finanskrisen.
25 aug 11 – SOM-rapport: Lycksalighetens ö

Sjukskrivningarna ökade
De pågående sjukfallen ökade med 17 procent i maj jämfört med samma månad i fjol, visar ny statistik från Försäkringskassan. Sjukfallen som var längre än ett år ökade med 22 procent.
25 aug 11 – Försäkringskassana månadsuppgifter augusti 2011

Sämre stämning i svensk ekonomi
Konjunkturinstitutets konfidensindikator, som ger en fingervisning om stämningsläget i svensk ekonomi, föll rejält mellan juli och augusti. Det sammanfaller med den finansiella turbulensen i USA och eurozonen under de gångna veckorna.
25 aug 11 – KI:s konjunkturbarometern, augusti 2011

Arbetslösheten minskar
Under juli månad var 4,6 miljoner sysselsatta: 2,4 miljoner män och 2,2 miljoner kvinnor. Antalet arbetslösa uppgick till knappt 370.000 och arbetslösheten låg därmed på 7,4 procent.
25 aug 11 – SCB:s Arbetskraftsundersökning, juli 2011

Rasismen växer online
Idag finns det omkring 15 000 svenska hemsidor som sprider någon form av rasistiskt innehåll, enligt en färsk rapport från Forum för levande historia. Det är dubbelt så många som för bara två år sedan.
24 aug 11 – Rapport från Forum för levande historia: Antisemitism och islamofobi – utbredning, orsaker och preventivt arbete

Skolstart - men inte för alla barn
Lagom till att höstterminen drar igång kommer FN:s barnfond Unicef med hård kritik av regeringen: den har inte gjort tillräckligt för att säkra gömda och papperslösa barns rätt att gå i skola.
24 aug 11

Nyanlända väntar fortfarande för länge
Sju månader efter att regeringen sjösatt sin etableringsreform för nyanlända invandrare är väntetiderna fortfarande alltför långa: på svenskundervisning, barnomsorg och inte minst bostad. Och bara en handfull av de cirka 4000 som anlänt sedan i vintras har fått ett vanligt jobb.
24 aug 11 – Arbetsförmedlingens återrapportering Nyanländas etablering - reformens första sju månader

Många lärare kan missa legitimation
Var fjärde kommun har fast anställda förskollärare som inte uppfyller kravet för yrkeslegitimation, enligt Lärarnas Tidnings kartläggning. Många fall gäller barnskötare som läst högskolekurser kommunen köpt in, och därefter fått tjänst som lärare. Men utan en hel examen får de inte legitimationen.
24 aug 11

Luddig handikappstrategi
Regeringen lanserar en strategi för att bättre följa upp och revidera resultaten av politiken för funktionshindrade - som har dåliga förutsättningar bland annat på arbetsmarknaden. Staten eftersträvar konkretion och mätbara resultat. Men av de nyformulerade delmålen är många vagt hållna.
24 aug 11 – En strategi för genomförande av handikapsspolitiken 2011 - 2016

Juholt sågade sänkt restaurangmoms
Håkan Juholt möttes av cirka 800 åhörare i parkleken Lugnet i Västertorp. Mustaschprydda skyltar visade vägen från tunnelbanan för de som ville lyssna till Juholts första sommartal som S-ledare. Han talade om infrastruktur och bostadsbrist, särskilt för studenter, och sågade sänkt restaurangmoms.
21 aug 11 – Håkan Juholts sommartal

Restaurangmomsen ska halveras
När statsminister Fredrik Reinfeldt på lördagen höll sitt sommartal i ett regnigt Gustafsberg pratade han mest om den europeiska skuldkrisen. Han betonade att krisen är allvarlig, men att Sveriges ekonomi är stark, dock inte starkare än att flera utlovade skattesänkningar måste skjutas på framtiden. Restaurangmomsen ska emellertid sänkas.
20 aug 11 – Fredrik Reinfelds sommartal

Svensken är tolerant i teorin
Svenska folket har överlag toleranta attityder till etnisk mångfald - men samtidigt höga krav på att invandrare ska anpassa sig. Samtidigt visar årets Mångfaldsbarometer från Uppsala universitet att en överväldigande majoritet av svenskarna sällan eller aldrig umgås med människor födda utanför Europa.
18 aug 11 – Mångfaldsbarometern

Kina står stabilt
När hela världen skakas av ekonomiska kriser står Folkrepubliken Kina stadigt. Vad är det som gör att det kommunistiska Kina står emot depression, recession och börsoro? Loretta Napoleoni svarar i Made in China: Kina har inte släppt in den nyliberala tygellösa marknadsekonomin.
18 aug 11 – Loretta Napoleoni: Made in China

Stockholmsbörsen föll 6 procent
Recessionsoro och svaga USA-siffror bidrog till ett nytt fall på världens börser. Stockholmsbörsen rasade med drygt 6 procent på torsdagen, det största fallet sedan november 2008.
18 aug 11

Sämre ekonomi i kommunerna
Fortsatt turbulens på finansmarknaderna och oväntat svag tillväxtstatistik från bland annat USA - efter regeringen sänker nu även Sveriges Kommuner och Landsting sina förväntningar på den svenska ekonomins utveckling.
18 aug 11 – SKL: prognos för tillväxt och skatteunderlag

Mer Prao ska ge social kompetens
Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv kräver i ett gemensamt debattutspel att staten lagstiftar om praoperioder i grundskolan: två veckor på högstadiet och en vecka i gymnasiet ska eleverna tillbringa på en arbetsplats. Svenska företag efterlyser nämligen större social kompetens hos unga arbetssökande.
18 aug 11 – Pressmeddelande från Lärarnas riksförbund

Ingen licensjakt på varg i vinter
Regeringen gör ett uppehåll i licensjakten, men utökar i gengäld möjligheterna till skyddsjakt på problemvargar, eller grupper av vargar. Dessutom tar regeringen tillfälligt bort taket på högst 210 vargar i Sverige.
18 aug 11 – Svar till EU om vargjakten

Dementa ska inte vara ensamma
Sex av tio demensboenden är obemannade under kortare eller längre del av natten, fastställde Socialstyrelsen i vintras. Nu tar man fram bindande regler för kommunernas bemanning av demensvården.
18 aug 11

Dinamarca kandiderar också
Rossanna Dinamarca ger nu besked. Hon vill också leda Vänsterpartiet efter Lars Ohly. Därmed har partiet fyra ledarkandidater: Dinamarca, 37 år, Jonas Sjöstedt, 46, Hans Linde, 32, och Ulla Andersson, 48.
17 aug 11 – Dinamarca på DN Debatt

Uppsalabarn pluggar vidare
Den sociala snedrekryteringen som innebär att akademikerbarn ofta pluggar vidare kan avläsas på Sverigekartan. I Uppsala län studerar varannan 24-åring. I Jämtland pluggar var tredje.
17 aug 11 – Rapport från högskoleveket

Helikopteraffären blev dyr
2001 köpte dåvarande försvarsministern Björn von Sydow (S) franska helikoptrar för sex miljarder. Experterna på Försvarets materielverk varnade för att köpet skulle dra ut på tiden och förordade en amerikansk tillverkare. De fick rätt, med råge – och nu minns von Sydow inte längre om han ens läste Försvarets materielverks rekommendation innan beslutet togs.
17 aug 11

Jobbskatteavdraget skjuts på framtiden
Moderaterna backar inför årets höstbudget från vallöftet om ett femte jobbskatteavdrag, det meddelade Fredrik Reinfeldt och Anders Borg vid en pressträff under tisdagen.
16 aug 11 – Det ekonomiska läget (m)

Merkel pratar inte Eurobonds
Frågan om så kallade eurobonds överskuggade mötet mellan Angela Merkel och Nicholas Sarkozy. Framförallt Tyskland stretar officiellt emot tanken på gemensamma europeiska statsobligationer, som skulle göra det billigare för Grekland och andra krisländer att låna pengar - men höja räntan för tyskarna.
16 aug 11

Svagare tillväxt och hög arbetslöshet
Tillväxten i Sverige blir snarare 2 än 3 procent nästa år, det lät Konjunkturinstitutet meddela riksdagens finansutskott idag. Det dämpar sysselsättningsökningen och arbetslösheten ligger troligen still på cirka 7,5 procent fram till slutet av 2012.
16 aug 11 – Konjunkturinstitutet informerar finansutskottet

Krisen sänker svensk ekonomi
Den ekonomiska turbulensen i världen ”slår med stor sannolikhet igenom även i svensk ekonomi”, enligt finansminister Anders Borg. Prognosen för Sveriges ekonomi kommer att revideras ned. Vallöftena, till exempel om ett femte jobbskatteavdrag, kan komma att skjutas framåt.
11 aug 11 – Webbutsändning: Finansministern om Sverige och den ekonomiska oron

Kalabalik på Libyens ambassad i Stockholm
Flera personer bröt sig in på Libyens ambassad i Stockholm i förmiddags. De libyska rebellernas flagga hissades. Senare stormade ett tjugotal beväpnade poliser byggnaden.
11 aug 11

Kravall eller revolt?
Förra torsdagen skjöts fyrabarnsfadern och Londonbon Mike Duggan ihjäl. Skottet kom från en polis, om det ska värderas som mord är ännu inte utrett. Duggans öde tände en gnista som ledde till dygnslånga upplopp i London med omnejd i helgen, och som sedan spred sig till andra städer i landet. Premiärministern David Cameron och polisen bemödar sig om att betona att det handlar om illegala bråkstakare, inte om en social proteströrelse bland fattiga och arbetslösa ungdomar.
11 aug 11

Känslan för det allmänna
Hur ser medborgarna på samhället? Finns det en känsla för det allmänna, det gemensamma? Väsentliga, grundläggande samhällsfrågor tas upp i en nyutkommen antologi. Alla frågetecken rätas inte ut, men en sak är klar, menar författarna, det finns en utbredd känsla för det allmänna, för samhället, även om det också finns en viss misstänksamhet mot staten.
11 aug 11 – Jacobsson, Kerstin (red): Känslan för det allmänna

Luddigt om friskolor
Under valkampen 2010 lovade Jan Björklund (FP) att tillsätta en utredning om friskolor som ger vinstutdelning till ägarna trots att kvaliteten i verksamheten bevisligen haltar. Nu är regeringsuppdraget färdigformulerat - och av vanten bidde det en tumme.
11 aug 11 – Dir 2011:68

Miljonböter för arbetsmiljöbrott
Färre brott mot arbetsmiljölagen ska gå till domstol. I stället ska Arbetsmiljöverket få större möjlighet att utkräva böter, så kallade sanktionsavgifter. Och böterna blir betydligt högre än i dag - upp till en miljon kronor.
11 aug 11 – SOU 2011:57

Sopsortering och återvinning ses över
I internationell jämförelse är svenskarna bra på att sopsortera. Men det betyder inte att avfallshanteringen här i landet fungerar optimalt. Med dagens parallella system har många aktörer olika ansvar för olika sopor. Tillsynen är krånglig och resurser, till exempel i form av matavfall som kan användas till biogas, utnyttjas inte till fullo.
11 aug 11 – Dir 2011:66

Ohly avgår som partiledare
Lars Ohly har meddelat att han inte kandiderar som partiledare vid Vänsterpartiets kongress 2012. Jonas Sjöstedt, Hans Linde och Ulla Andersson gör det i stället.
10 aug 11 – Lars Ohly avgår på kongressen i januari

Demokratin, statsskicket och regeringsformen
När Olof Palme den 27 februari 1974 i riksdagen diskuterade det vilande förslaget till ny regeringsform (RF) menade han att den avsaknad av debatt som han hade kunnat notera inte borde tolkas som ett ointresse för demokratins utveckling. Enligt honom byggde det genomtänkta förslaget på ”mångårigt, gediget utredningsarbete och upprepade överläggningar mellan företrädare för de stora partierna i riksdagen” (vpk hade inte varit med i utredningarna) och innebar att det ”parlamentariska styrelseskicket” slogs fast i grundlagen.
8 aug 11 – Torbjörn Bergman

De politiska partierna och författningen
Förhandlingar mellan politiska partier om vilka spelregler de själva ska följa resulterar ofta i en kompromiss. En orsak kan vara att en önskan om stabila regler leder till att de politiska aktörerna strävar efter kompromisser. En författning ska överleva även om nästkommande val resulterar i en ny regering. En annan är att konstitutionella vägval påverkar enskilda partiers framtida strategiska situation. Det bör innebära att partierna går in i dessa förhandlingar med olika utgångspunkter och det gör att partier tvingas till svåra avvägningar.
8 aug 11 – Magnus Blomgren

En ren partiangelägenhet?
– Om regionala och lokala intressen i författningspolitiken
8 aug 11 – David Feltenius

Regeringsformen och jämställdheten
En granskning av könsperspektivet i Grundlagsutredningen
8 aug 11 – Jessika Wide

Regeringsformen och den samtidiga reformen av Riksrevisionen
Samma dag som riksdagen 2010 debatterade och fattade beslut om att genomföra de vilande grundlagsförändringarna om att modernisera regeringsformen, så avgjordes även ett annat ärende som innebar justeringar i RF nämligen förändringar av Riksrevisionen (prot. 2010/11:20, 10 § respektive 11 §). Det rörde sig alltså om två parallella – och inbördes fristående – processer som landade i riksdagens kammare på samma dag.
8 aug 11 – Shirin Ahlbäck Öberg

Unionsmedlemskapet som grundlagsproblem
Hur kan de svenska politiska partierna vilja överlåta nationell beslutsrätt till en union, som inte självklart utnyttjar den givna fullmakten på ett sätt som förutsågs vid överlåtelsen? Varför har de inte gått i närkamp med detta nära till hands liggande problem, när de har sett över regeringsformen? Hur kan de göra undantag för unionsrätten, när de allmänt och övergripande så starkt framhåller vikten av förutsebarhet och konsekvens?
8 aug 11 – Sverker Gustavsson

Översikter och meddelanden
Statsvetenskapen och ‘det globala Syd’ – kommentarer till Göran Hydéns minnen
8 aug 11 – Olle Törnquist

Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
8 aug 11 – Magnus Erlandsson

Litteraturgranskning
Svensson, Isak, Wallensteen, Peter, 2010. The Go-Between. Jan Eliasson and the Styles of Mediation. Washington DC: United States Institute of Peace.
8 aug 11 – Anders Lidén

Litteraturgranskning
Hansson, Eva, 2011. Growth without Democracy: Challenges to Authoritarianism in Vietnam. Stockholm Studies in Politics 137. Stockholm: Stockholm University.
8 aug 11 – Olle Törnquist

Litteraturgranskning
Kunz, Barbara: Kind words, cruise missiles and everything in between – a neoclassical realist study of the use of power resources in U.S. policies towards Poland, Ukraine and Belarus 1989-2008. Stockholm Studies in Politics 136, Södertörn Doctoral Dissertations 50 (Stockholm, 2010)
8 aug 11 – Ronnie Hjorth

FRÅN REDAKTÖREN: Ett frånfälle
Vad kan det innebära för en kvinna i vårt samhälle att välja att inte föda barn? I artikeln Barnfri: En stigmatiserad position får vi i en bild av de svårigheter som omgivningen åstadkommer för en sådan kvinna. Den bygger på 21 intervjuer med kvinnor mellan 29 och 54 år som valt att inte ha barn, analyserade med hjälp av Goffmans stigmatiseringsteori. En av kvinnorna säger angående omgivningens åsikter om sådana som henne som inte vill ha barn: ”Det är någonting som inte sitter fastskruvat som det ska, där”. Som sociolog kan jag bara tycka att moderniseringen ännu inte fortskridit särskilt långt.
5 aug 11 – Hedvig Ekerwald

Barnfri
En stigmatiserad position
5 aug 11 – Helen Peterson

Flerspråkighet i ett globaliserat samhälle
Uppfattningar om minoritetsspråket som framtidsresurs
5 aug 11 – Robert Kenndal

Hårdare tag i arbetslivet?
Åtgärder mot arbetsrelaterat våld i facklig press 1978–2004
5 aug 11 – Sofia Wikman

Tid som välfärdsfaktor
Förändrade motiv i svensk arbetstidspolicy
5 aug 11 – Uffe Enokson

The Sustainability Revolution:
A Societal Paradigm Shift – Ethos, Innovation, Governance Transformation
5 aug 11 – Tom R. Burns

Recension
Eleana Kim, Adopted Territory: Transnational Korean Adoptees and the Politics of Belonging, Durham: Duke University Press, 2010
5 aug 11 – Tobias Hübinette

Recension
Eva Kärfve, Det moraliska spelet, Stockholm: Symposion, 2010
5 aug 11 – Roland Paulsen

Recension
Carl Schmitt, Det politiska som begrepp, Göteborg: Daidalos, 2010
5 aug 11 – Lena Lindgren

Recension
Sara Uhnoo, Våldets regler: Ungdomars tal om våld och bråk. Göteborg: Daidalos, 2011
5 aug 11 – David Wästerfors

En kort lägesrapport från Sociologförbundets kassör
Under sommaren har processen med det institutionella medlemskapet fortsatt. Ett flertal av de sociologiska institutionerna i landet har nu gått med och många har redan (trots semestertider) betalat in sina medlemsavgifter. Detta är mycket glädjande! Det finns så klart fortfarande möjligheter för er som inte gått med att göra så, och vi vill gärna uppmana de institutioner som anmält sig och ännu inte betalt att komma in med sina medlemsavgifter.
5 aug 11 – Magnus Ring

Björklund: Förläng Libyen-insats
FP-ledaren Jan Björklund anser att Sverige måste förlänga sin Libyen-insats. "Så länge situationen är som den är kan de deltagande länderna inte åka hem för då kommer det sluta med att Gaddafi vinner", säger han.
4 aug 11

Nu läggs Breiviks offer i jorden
I två veckor har Norge försökt förstå vad som hände, varför Anders Behring Breivik gick till anfall mot försvarslösa barn. I dag hölls 18 begravningar för offren för terrordåden, de flesta för barn och ungdomar.
4 aug 11

Oljans förbannelse
Att energitillgångar kan vara mer en förbannelse än en välsignelse visar det ryska exemplet: gasen och oljan produceras i en marknadsekonomins skuggvärld där politisk-ideologiska hänsyn tillåts spela den största rollen.
4 aug 11 – Larsson, Robert L: Rysk energimakt

Sjuka kostar staten allt mindre
Utgifterna för ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp väntas minskas med miljardbelopp under de närmaste åren, enligt Försäkringskassan. Kostnaden för sjukskrivningar väntas dock öka både i år och nästa år.
3 aug 11 – TT

Tvångssterilisering slopas i höst
Kravet på tvångssterilisering vid könsbyte kan komma att slopas redan i höst. Barbro Westerholm (FP) tänker ta ett initiativ för att riva upp lagen så snart riksdagen åter samlas.
3 aug 11 – TT

Ja till höjt skuldtak i USA
USA kan andas ut. Senaten röstade i kväll igenom den nödvändiga skuld- och budgetuppgörelsen. -Det här är bara första steget, sade Barack Obama i ett tal efter omröstningen.
2 aug 11

3/2011 Tema hav
Jordens yta täcks till över 70 procent av vatten, varav 98 procent är hav. Här bjuds en fantastisk artrikedom och väldiga variationer i livsmiljöer. I dag vet vi att en betydande del av jordens första livsformer uppstod i havet för ett par miljarder år sedan – dess miljöer var helt enkelt mer gynnsamma än vad dåtidens instabila landmassa erbjöd.
1 aug 11 – Framtider nr 3 2011

Ta fisken och miljön i samma båt – biologisk mångfald i havet
Havens ekosystem bistår oss med varor och tjänster som motsvarar hela världens samlade bruttonationalprodukt. Ingen och alla har ansvaret för att havens organismer förvaltas och förmår täcka också behoven hos kommande generationer människor. Just nu haltar vår förvaltning av den biologiska mångfalden i havet betänkligt och de globala miljöhoten spär på hotbilden.
1 aug 11 – Kerstin Johannesson

Från is till vatten – en ny tid för Norra ishavet och Arktis
Medelhav eller ishav? Naturens geografi har skapat olika förutsättningar för politisk och ekonomisk utveckling beroende på var man befinner sig. Vad händer när de globala klimatförändringarna leder till att geografin förändras? Uppvärmningen i Arktis ger oss en föraning.
1 aug 11 – Annika E. Nilsson

Ingen ljusning i sikte – piraterna härjar utanför Somalia
De somaliska piraternas härjningar fortsätter, trots massiva internationella flottinsatser. I Sydostasien har man på senare år lyckats ganska väl med att få bukt med problemet, men utanför Somalia tycks sjöröveriet endast kunna stoppas genom en militär intervention i landet, något som för närvarande ter sig högst osannolikt.
1 aug 11 – Stefan Amirell

Framtidsfrågan
Tillgången på vatten är en överlevnadsfråga för mänskligheten, och särskilt för den miljard som bor i städernas slumområden och i regioner med extrem fattigdom. Dragkampen om knappa sötvattensresurser kan dessutom ge upphov till skarpa politiska konflikter.
1 aug 11 – Framtider nr 3 2011

Krönikan: Oron äter sig in i människors vardag.
Bilden av framtiden är under ständig påverkan av händelser och processer i vår samtid. En närmast trivial reflektion – så här tio år efter 9/11– är att vissa skeenden medför mer dramatiska skiften än andra. Nu är dock Usama bin Laden död, och även om al-Qaida kanske lever vidare markerar 2011 slutet på en era.
1 aug 11 – Joakim Palme

Världens största soptipp – plastsoppan i haven
Plast introducerades som naturens och människans räddning. Äntligen ett material som inte skulle skada eller tära på naturens resurser. Plasten är stark, billig och hållbar, egenskaper som snabbt gjorde den enormt populär i mitten av förra seklet. Drygt sextio år senare har vi lärt oss läxan: samma egenskaper som gör plasten till universalmaterial gör den också till ett av de största hoten mot våra hav.
1 aug 11 – Daniel Hansson

Sjöfartens historiska betydelse för Sverige och Europa
Sjöfarten är ganska osynlig i den skrivna svenska historien och i dagens politiska och ekonomiska debatt. Historikern Leos Müller understryker här de havsburna transporternas betydelse för Europa sedan 1500talet och för Sveriges integration med Västeuropas ekonomi.
1 aug 11 – Leos Müller

Havens superhjältar
Världens hav och fiskbestånd befinner sig i ett utsatt läge. Men flera år av larmrapporter väcker inte bara oro, utan skapar även en förändringsvilja. Även om problemen kan verka oöverstigliga finns en enorm potential att förändra situationen. Några vardagliga superhjältar – en forskare, en yrkesfiskare och en politiker – visar oss hur enskilda människor faktiskt kan visa vägen till ett mer hållbart fiske.
1 aug 11 – Henrik Österblom

Aktuellt: Hur ska barn skyddas mot vanvård?
I dagarna avslutar en mycket speciell statlig utredning sitt arbete. Vanvårdsutredningen har genom intervjuer med före detta fosterbarn och barnhemsbarn kartlagt övergrepp och försummelser i den sociala barnavården. Den är den första statliga utredning som tillvaratar barns egna berättelser, men vanvård har uppmärksammats tidigare och kommer säkert att diskuteras även i framtiden.
1 aug 11 – Johanna Sköld

Essä: Vad var det egentligen som hände under ytan?
I oktober 2011 är det trettio år sedan den ryska ubåten U137 grundstötte utanför Karlskrona. Urban Lundberg återvänder här till den svenska ubåtsfrågan och till historien om hur utrikespolitik blev en het inrikespolitisk potatis under 1980-talet.
1 aug 11 – Urban Lundberg

Forskarprofilen: ”Att lyckas någorlunda i skolan är ytterst betydelsefullt för människors livschanser som vuxna”
Institutet för Framtidsstudier har närmare femtio forskare knutna till sig. Här får du bekanta dig med sociologen Olof Bäckman som bland annat forskar om barndomens betydelse för människors vuxenliv.
1 aug 11 – Framtider nr 3 2011

Sydafrika utreder Jas-mutor på nytt
Sydafrikanska myndigheter ska återigen utreda anklagelserna om mutor i samband med Jas Gripen-affären 2003-2004, rapporterar den sydafrikanska tidningen Sunday Times.
1 aug 11

Allt färre får a-kassa
Allt färre får a-kassa, under första halvåret bara drygt 215 000. Det framgår av statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Jämfört med samma period förra året är det en minskning med nästan 70 000 personer.
1 aug 11

Norge i sorg efter terrordåden
En kraftfull bomb i centrala Oslo. En massaker på det socialdemokratiska ungdomsförbundets sommarläger. Norge är i chock efter attentaten - de allvarligaste händelser som inträffat i landet sedan andra världskriget.
23 jul 11

Flera landsting missar vårdköpengar
Flera landsting missade kömiljardens krav för vårdköer under det första halvåret. Sex landsting har haft för långa operationsköer samtliga månader och får inte vara med och dela på den potten, enligt SKL.
22 jul 11 – TT

Krispaket klart för Grekland
Sent på torsdagen enades EU-ledarna om ett stödpaket för Grekland på nära 159 miljarder euro. Såväl EU och Internationella valutafonden IMF som privata banker deltar, meddelade EU:s permanente ordförande Herman Van Rompuy.
21 jul 11

Tre partiledarkandidater i Centern
Det blev som väntat Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Annie Johansson och IT-minister Anna-Karin Hatt, samt riksdagsledamoten och barnläkaren Anders W Jonsson, som av valberedningen presenterades som kandidater till partiledarposten efter Maud Olofsson.
21 jul 11

Alienationen växer
Det omtalade sociala och politiska utanförskapet går oftast hand i hand med politisk alienation. De som är mest utsatta i dagens Sverige har varken intresse eller förtroende för politiken - och många avstår från att rösta.
15 jul 11 – SOM-rapport: Lycksalighetens ö

Bibliotek i kris
Folkbiblioteken får färre besökare och utlåningen av böcker minskar. Den negativa utvecklingen tog sin början för tio år sedan och inget trendbrott är i sikte. Den negativa trenden förklaras av billigare böcker och internet.
15 jul 11 – SOM-rapport: Lycksalighetens ö

Drygt 270 000 får högskoleplats
Omkring 270 000 personer fick under torsdagen ett positivt besked, att de har kommit in på någon av höstens högskoleutbildningar. Det är drygt 1 000 fler jämfört med i fjol, enligt Verket för högskoleservice (VHS).
14 jul 11 – Antagning till högskolan. hösten 2011

Inför domstol förra veckan
Martin Schibbye och Johan Persson, de två svenska journalister som gripits i Etiopien, stod inför domstol redan för en vecka sedan - trots att UD fått besked om motsatsen.
14 jul 11

Stöd för Hatt efter Olofsson
IT- och regionminister Anna-Karin Hatt (C) är den som är bäst lämpad att ta över som partiledare efter Maud Olofsson. Det anser en grupp lokala och regionala centerpolitiker som lyfter fram Hatts breda erfarenhet av både yrkesliv och politiskt arbete.
14 jul 11

Kvinnolöner i vården skapar debatt
Region Skåne vill i ett nytt avtal med Vårdförbundet att sjuksköterskornas löneutveckling ska baseras på "andra kvinnodominerade grupper" inom vården. Det skriver Sydsvenskan.
14 jul 11 – TT

Kraftig ökning av lediga lärarjobb
Det finns många fler lediga lärarjobb i år jämfört med fjolåret, visar en ny sammanställning som Arbetsförmedlingen har gjort åt TT.
13 jul 11

Flera nya namn i M:s partistyrelse
Moderaternas valberedning föreslår flera nya personer till partistyrelsen inför partistämman i Örebro i oktober. De två mest kända namnen är finansminister Anders Borg och infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd. Flera personer lämnar partistyrelsen, däribland försvarsminister Sten Tolgfors. Valberedningens förslag innebär en utökning av partistyrelsen från tio till tretton ledamöter.
13 jul 11

Många fler utlandssvenskar
Nu bor över en halv miljon svenskar i utlandet. En kartläggning som föreningen Svenskar i världen har gjort genom att fråga ambassader och konsulat visar att det finns hela 540 000 utlandssvenskar, en ökning med 40 000 sedan 2007.
13 jul 11

Ingen vill ha svensk styrka
En svensk bordningsstyrka skulle snabbt hjälpa till med att stoppa vapensmuggling till Libyen. Men inga vapen har beslagtagits hittills av Nato, och inget av dess fartyg har erbjudit sig att ha styrkan ombord.
12 jul 11

Få säkra på att pensionen räcker
Mindre än en femtedel av förvärvsarbetande svenskar har räknat efter och känner sig säkra på att pensionen kommer att räcka, enligt en Sifo-undersökning som Sjunde AP-fonden har gjort.
11 jul 11 – TT

Ingen succéstart för lärarutbildning
De nya lärarutbildningarna får ingen succéstart. En rad universitet och högskolor har tappat mellan 30 och 50 procent i antal sökande jämfört med i fjol, visar en sammanställning Högskoleverket gjort för TT. Som en konsekvens ställs flera planerade utbildningar in i höst. Andra utbildningar har inte ens gått att söka, då lärosätena valt att lägga dem på is till 2012. Orsaken till det är att lärosätena först i juni fick examensrätt för dem.
10 jul 11

Storstadsungdomar ratar yrkeslinjer
Gymnasiets nya yrkeslinjer ratas i storstäder. I Skåne har andelen antagna elever minskat från 45,4 procent 2010 till 37,8 procent i år. I Göteborg är andelen 32 procent i år jämfört med 42 procent i fjol, och i Stockholmsregionen är andelen i år 25 procent jämfört med 32 procent 2010, skriver Dagens Nyheter.
10 jul 11

Tvinga föräldrar till rättegång!
Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund är näst sist ut bland partiledarna i Almedalen, där många redan åkt hem. KD vill att samhället ska reagera hårdare mot unga som begår brott.
9 jul 11

Partiledarnas kris
Den ena partiledaren efter den andra tvingas avgå. Dåliga valresultat och svagt opinionsstöd ligger bakom. Endast Fredrik Reinfeldt åtnjuter ett högt förtroende i opinionen. Det framgår av den stora SOM-rapporten som Sören Holmberg och hans forskarkollegor i Göteborg nyligen presenterade.
8 jul 11 – SOM-rapport: Lycksalighetens ö

Juholt utlovar 21 besked
Socialdemokraternas ledare Håkan Juholt utlovar 21 konkreta besked med fokus på jobb och arbetsliv i sitt Almedalstal.
8 jul 11

Tårfyllt farväl av Olofsson
Avgående Centerledaren Maud Olofsson pekade ut partiets viktigaste utmaningar under partiets dag i Almedalen. Hon uppmanade sin efterträdare att värna den borgerliga alliansen.
7 jul 11 – Maud Olofssons tal, mp3-fil

Sahlin och Juholt lösa i konturerna
En politiskt erfaren, känd kvinna och en okänd humorist med mustasch, båda sakpolitiska med klart olika hjärtefrågor men med det gemensamt att de brast i tydlighet, tyngd och substans. Så framställdes Mona Sahlin och Håkan Juholt i medierna första tiden efter det att de tillträtt som partiledare för Socialdemokraterna, enligt en undersökning som medieanalysföretaget Retriever har gjort för TT:s räkning.
7 jul 11

Folkpartiet vill ha fler invandrare
Folkpartiet vill locka fler flitiga och välutbildade människor till Sverige. Den som har en masterutbildning ska kunna komma till Sverige och söka jobb, utan att ha en anställning, föreslår folkpartiet.
6 jul 11

Jonas Sjöstedt utmanar Ohly
Jonas Sjöstedt kandiderar till partiledare vid Vänsterpartiets nästa kongress. Samtidigt vill över hälften av partidistriktens ordförande att Lars Ohly ska avgå.
5 jul 11

Sommestad föreslås leda s-kvinnor
Förra miljöministern Lena Sommestad föreslås av en enhällig valberedning till att efterträda Nalin Pekgul som ledare för Socialdemokraternas kvinnoförbund. Valberedningen har gjort tolkningen att S-kvinnorna behöver en nystart, skriver den i ett pressmeddelande.
4 jul 11

Almedalen - årets orgie i debatt
Så var det dags igen - för en veritabel orgie i politik, ekonomi och samhällsdebatt. Almedalsveckan i Visby öppnar sina dörrar i dag - och är åter igen större än någonsin.
3 jul 11 – Almedalsveckans officiella hemsida 2011

Harveys geografi
David Harvey, samhällsforskare och geograf, har under flera decennier ägnat sig åt att analysera staden och kapitalismen. Hans marxistiskt influerade analyserna handlar bland annat om kampen om rummet, och om hur de fattigare grupperna fördrivs. Antologin Ojämlikhetens geogafi, innehåller fem essäer.
1 jul 11 – Harvey, David : Ojämlikhetens nya geografi

KD: Sverige ska bli bäst för unga
Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund vill göra det lönsammare för föräldrar med socialbidrag att arbeta. Däremot är han tveksam till mer bidrag för att bekämpa barnfattigdomen.
30 jun 11

KD:s partistyrelse nedröstad
Kristdemokraternas riksting beslutade i kväll att partistyrelsen ska arbeta för att små företags sjuklöneansvar avskaffas eller reduceras kraftigt. Partistyrelsen ville inte gå så långt, men röstades ned med siffrorna 128-131.
30 jun 11

Svenskt nej till EU:s budgetförslag
EU:s budgetförslag får tummen ner från Sverige och flera andra medlemsländer. Bland förslagen finns en EU-moms och en avgift på finansiella transaktioner för att finansiera en femprocentig ökning av EU:S budget.
30 jun 11

Miljöintresset rasar
Intresset för miljön är det lägsta på fem år enligt den årliga SOM-rapporten från Göteborgs universitet. 14 procent i Sverige ansåg 2010 att miljöfrågorna är bland de viktigaste samhällsproblemen, skriver Svenska Dagbladet.
30 jun 11

Våldsamt i Aten efter omröstningen
Greklands parlament har under onsdagen röstat ja till ett åtstramningspaket. Samtidigt har demonstranter, beväpnade med gatstenar och stålrör, slagits med kravallpoliser i området runt parlamentet.
29 jun 11

Författare ska lättare kunna få asyl
Författare som är förföljda och hotade i sitt hemland ska lättare kunna få stanna i Sverige.
29 jun 11

Bidrag har fått minskad betydelse
Bostadsbidrag, föräldrapenning och andra bidrag har fått en mindre betydelse för barnfamiljerna. Att bidragen utgör en mindre andel av den disponibla inkomsten märks främst bland ensamstående föräldrar, enligt Försäkringskassan.
29 jun 11

Reinfeldt backar inte från vallöfte
Statsminister Fredrik Reinfeldt tänker inte avstå från att föreslå ett femte jobbskatteavdrag bara för att det kan stoppas av oppositionen.
29 jun 11

Saab-löner på väg till anställda
Saab Automobile kunde i på onsdagen betala ut de anställdas löner, efter att ha fått ett lån på 25 miljoner euro hos fonden Gemini.
29 jun 11

Kan utomhuspedagogik stödja lärande och inkludering? Personer med intellektuella funktionsnedsättningar
Utomhuspedagogik för barn, ungdomar och vuxna betraktas i många Europeiska länder som en undervisningsmetod i det reguljära utbildningssystemet samtidigt som metoden anses bredda och fördjupa förståelsen av naturen och de speciella fenomen som finns där.
28 jun 11 – Jane Brodin

Sjukskrivning, arbete och arbetsförmåga – utmaningar i praxis och forskning
En utgångspunkt för det här temanumret har varit att se sjukfrånvaro som en fas i en längre omställningsprocess som gäller individens förhållande till arbetslivet vid sjukdom. Att betrakta sjukskrivningsprocessen ur ett perspektiv som inkluderar olika aktörers; hälso- och sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m.fl. ansvarsområden gör att strukturer, processer och förutsättningar kan analyseras med utgångspunkt i praktik och forskning.
28 jun 11 – Elsy Söderberg

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – en vägledning för sjukskrivning
I slutet av år 2005 fick Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag av regeringen att utforma en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. Knappt två år senare, hösten 2007, publicerade Socialstyrelsen en vägledning för sjukskrivning som fick namnet ”Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – en vägledning för sjukskrivning” [1].
28 jun 11 – Elsy Söderberg

Avstämningsmötet som arena för förhandling om arbetsförmåga
Uppdraget att rehabilitera sjukskrivna tillbaka till arbetslivet har de senaste decennierna framförts som en av socialpolitikens viktigaste uppgifter. I detta sammanhang har arbetsförmåga etablerats som ett centralt begrepp i välfärdsstatens bedömningar av rätten till ersättningar och stödinsatser. Uppfattningen att tidiga insatser leder till kortare sjukskrivningar har kommit att bli delvis styrande i svensk lagstiftning på det socialförsäkringspolitiska området (Lindqvist 2000, Engström et al 2010). Inom ramen för denna diskurs har avstämningsmötet introducerats som en insats för Försäkringskassan för att tillsammans med involverade parter komma överens om gemensamma åtgärder som ska främja den sjukskrivnes återgång i arbete.
28 jun 11 – Ida Seing, Christian Ståhl, Lennart Nordenfelt, Pia Bülow och Kerstin Ekberg

The respondent’s perspective in health-related surveys – the role of motivation
Avhandlingspresentation
28 jun 11 – Marika Wenemark

Att känna sig stärkt och fatta välgrundade beslut under tiden som sjukskriven – en studie med utgångspunkt i kvinnors erfarenheter
Att ge information och göra individer delaktiga i de beslut som fattas i samband med ohälsa är idag en skyldighet för svenska vårdgivare, verksamhetschefer och hälso- och sjukvårdspersonal (1). Sedan lång tid är detta också ett förhållningssätt som Försäkringskassan förespråkar när det gäller rehabilitering tillbaka till arbete (2). Denna delaktighetsansats har stöd i forskning som visar att aktiv medverkan i rehabiliteringen ökar när individer är delaktiga i planering och beslutsprocess (3, 4).
28 jun 11 – Lena Mårtensson

Arbetsförmåga och anställningsbarhet i teori och praktik
Bedömning av arbetsförmåga och anställningsbarhet är centrala uppgifter för välfärdsaktörerna då en person blir sjukskriven. Bedömningarna har betydelse för den enskildes fortsatta förutsättningar att bibehålla en plats i arbetslivet. I artikeln diskuteras vilka svårigheter som uppstår i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i samband med bedömningar av arbetsförmåga och anställningsbarhet inom ramen för de regelverk som gäller.
28 jun 11 – Kerstin Ekberg

Sjukförsäkringssystemets aktörer och samspel
Sjukförsäkringssystemet är ständigt i fokus. Inte minst den införda tidsbegränsningen på sjukskrivningar och dess konsekvenser har speglats på tidningars löpsedlar de senaste åren.
28 jun 11 – Bo J A Haglund

Healthy Workplaces – Factors of importance for employee health and organizational production
Avhandlingspresentaion
28 jun 11 – Malin Lohela Karlsson

Att implementera rehabiliteringssamverkan: en fallstudie
En av de främsta utmaningarna i arbetslivsinriktad rehabilitering är att få personer med komplexa problem att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Personer med kombinationer av medicinska och sociala problem faller ofta mellan myndigheters ansvarsområden. Studier av interorganisatorisk samverkan tyder på att samordnad och behovsorienterad rehabilitering har goda förutsättningar att lyckas med denna uppgift [1-5]; emellertid kan organisatoriska gränser och regelverk motarbeta sådana initiativ [6-9]. Det finns dessutom få studier av långsiktig interorganisatorisk samverkan.
28 jun 11 – Christian Ståhl

Arbetsrelaterad stress hos yrkesverksamma kvinnor som söker till primärvården för muskuloskeletala eller psykiska besvär
Ohälsotalet har sedan 2004 visat på en nedåtgående trend, och är idag lägre än på länge (1). Trots denna utveckling så är det många människor som drabbas av ohälsa med sjukskrivning som följd. Fortfarande är en majoritet av de sjukskrivna kvinnor och det är framför allt psykiska besvär såsom ångest, depression och stressrelaterade besvär som är orsak till de nya sjukskrivningarna (2, 3).
28 jun 11 – Kristina Holmgren, Malin Fjällström Lundgren och Gunnel Hensing

Polisen gjorde fel
Justitieombudsmannen (JO) riktar allvarlig kritik mot polismyndigheten i Stockholm för avvisningen av 26 rumänska romer förra året.
28 jun 11

"Steg i rätt riktning" för Saab
Ett konsortium lett av Hemfosa Fastigheter köper hälften av aktierna i Saabs fastighetsbolag för 255 miljoner kronor. Slutligt godkännande behövs dock från EIB, Riksgälden och den svenska regeringen.
28 jun 11

Saab närmare kk
Den internationella fordonskomponent-tillverkaren IAC, International Automotive Components, kräver Saab Automobile på drygt 44 miljoner kronor. En konkurs rycker allt närmare. Samtidigt förhandlar Muller med kineser.
27 jun 11

De rödgröna går förbi alliansen
Den rödgröna oppositionen är nu större än det borgerliga blocket och Socialdemokraterna är Sveriges största parti. Medan Moderaterna och Centern tappar så ökar sympatierna för Folkpartiet och Kristdemokraterra något, det visar SR Ekots/Novus senaste opinionsundersökning för juni.
26 jun 11

Elever i kläm när lärare legitimeras
Snart ska landets alla lärare förses med yrkeslegitimation. Men det nya kravet vållar bekymmer. Elever kan få byta lärare, undervisas på distans - eller till och med se sin skola läggas ned.
26 jun 11

Byt de ungas förtidspension
Ett nytt system ska ersätta de ungas förtidspension, aktivitetsersättningen, föreslår Folkpartiet. De som har arbetsförmåga ska över till arbetsförmedlingen.
26 jun 11

Ledare: Hälsa och välstånd - en introduktion
Att det finns ett positivt samband mellan hälsa och ekonomisk utveckling lärde vi oss i skolan. I dag kan vi snabbt få en översikt genom att se Hans Roslings film på YouTube: ”200 countries, 200 years, 4 minutes - The joy of stats”, som visar både tidsserie- och länderperspektivet för sambandet mellan förväntad livslängd och BNP per capita. Det positiva sambandet mellan hälsotillstånd och inkomst över individer inom ett land är också väl känt, men kanske inget vi lär oss i skolan. Att sambandet kan bero på kausalitet som går i bägge riktningarna har nog också många tänkt på, men hur mekanismerna ser ut och deras styrka är fortfarande inte helt klarlagt.
25 jun 11 – Klas Fregert

Hur kan ojämlikhetens hälsoeffekter identifieras?
Sambandet mellan hälsa och inkomstojämlikhet har studerats under lång tid. De flesta undersökningar har emellertid saknat tillräckligt detaljerad information om individers hälsa och inkomst för att kunna skilja mellan hälsoeffekter av en högre inkomst och effekten av en mer ojämlik fördelning av inkomster i samhället. Vi redogör i denna artikel för vilka teorier som ligger till grund för de olika hypoteserna om sambandet mellan hälsa, inkomst och inkomstojämlikhet, samt hur forskare bör gå tillväga för att empiriskt studera detta.
25 jun 11 – Therese Nilsson och Daniel Waldenström

Varför blir inkomstgradienten i hälsa brantare med ålder?
Att det finns en positiv inkomstgradient i hälsa, dvs ett positivt samband mellan individens socioekonomiska position och dennes hälsa, är ett välkänt faktum. Gradienten tycks dessutom bli starkare med individens ålder. Orsakssambanden vet man dock mycket litet om. I denna artikel försöker vi närma oss en förklaring av ålderstrenden i sambandet mellan hälsa och inkomst. Utifrån ett flertal argument försöker vi påvisa att ålderstrenden huvudsakligen beror på att det är individens hälsa som påverkar inkomsten snarare än det omvända att inkomsten påverkar hälsan.
25 jun 11 – Martin Nordin och Ulf-G Gerdtham

Hur påverkar socioekonomisk status och ålder arbetsmarknadseffekterna av olika hälsoproblem?
Det finns ett starkt samband mellan socioekonomisk status (SES) och hälsa. Individer med hög SES har i genomsnitt bättre hälsa än individer med låg SES. I den här artikeln undersöker vi om detta samband kan förklaras av att arbetsmarknadseffekterna av att drabbas av en plötslig försämring av hälsan ser olika ut beroende på individens SES och ålder. Våra resultat pekar mot att utbildning och ålder är två centrala faktorer för hur bra olika individer kan hantera ohälsoproblem. Vi ser detta resultat som stöd för idén att sambandet mellan SES och hälsa till viss del beror på den effekt hälsa har på arbetsinkomst.
25 jun 11 – Petter Lundborg, Martin Nilsson och Johan Vikström

Unga feta mäns magra inkomster − vad vet vi om orsakerna?
Denna artikel visar att män som var feta redan som tonåringar har betydligt lägre inkomster än normalviktiga. Detta gäller såväl i Sverige som i USA och Storbritannien. Familjespecifika faktorer under uppväxten utgör en viktig förklaring till detta fenomen. Unga feta mäns sämre fysiska kapacitet, vilket kan länkas till deras hälsostatus, verkar också vara betydelsefull i sammanhanget. Sammantaget understryker detta vikten av att motverka uppkomsten av barn- och ungdomsfetma, vilken således inte bara har betydande återverkningar på hälsa utan även på framgången på arbetsmarknaden långt senare i livet.
25 jun 11 – Petter Lundborg, Paul Nystedt och Dan-Olof Rooth

Påverkar folkhälsan utnyttjandet av sjukersättningen?
Vi studerar hur utnyttjandet av sjukersättningen och förtidspensionen påverkats av förändringar i folkhälsan. Vi använder tre olika mått på hälsa i åldersgrupperna 45–54, 55–59 och 60–64 uppdelat på kvinnor och män. Vi finner att utnyttjandet av sjukersättningen i flera grupper under långa perioder förefaller tämligen opåverkat av utvecklingen av folkhälsan. Den starka nedgången i utnyttjandet av sjukförsäkringen i gruppen män 60–64 år på senare år kan dock, åtminstone delvis, förklaras av en hälsoförbättring. Uppgången i utnyttjandet av försäkringen bland kvinnor i åldersgruppen 45–54 fram till mitten av första decenniet på 2000-talet kan till en del hänföras till sämre hälsa.
25 jun 11 – Lisa Jönsson, Mårten Palme och Ingemar Svensson

Mindre arbete, högre inkomster – arvingens lott
Vi studerar när och hur mycket arvingars arbetsutbud och sparande reagerar på arv. Detta gör vi genom att följa bröstarvingar som ärvde 2004 under perioden 2000–08. Vårt första huvudresultat är att ju mer arvingen ärver desto lägre blir arbetsinkomsten. Denna effekt på arbetsutbudet kommer under åren efter att arvingen har ärvt. Vi finner också tecken på förväntningseffekter som påverkar arbetsutbudet redan före överföringen. Vårt andra huvudresultat är att ju mer arvingen ärver, desto högre blir kapitalinkomsten. Denna spareffekt uppträder bara under åren omedelbart efter det att arvingen har ärvt och försvinner efter ett par år.
25 jun 11 – Mikael Elinder, Oscar Erixson och Henry Ohlsson

Ekonomporträtt: Gunnar Westin Silverstolpe 1891–1975
”I Göteborg skrivs inga dikter, bara fakturor” är ett talesätt med osäkert ursprung. Andra uttalanden i samma riktning kan däremot beläggas. Så skrev t ex den store norske diktaren Bjørnstierne Bjørnson ett argt brev på 1870-talet till Handelstidningens ägare och redaktör S A Hedlund att Göteborg var ”Nordens råeste by” och att staden dominerades av ”pængerne, maten, vinet, liderligheten i det stille”.1
25 jun 11 – Johan Lönnroth

Papandreous regering överlevde tisdagsnatten
Strax efter tolvslaget på natten till onsdagen stod det klart att Greklands regering med knapp marginal klarat förtroendeomröstningen i parlamentet. Nu tornar den verkliga utmaningen upp sig. Ett stålbad ska, trots massivt folkligt motstånd, pressas fram till nästa vecka.
22 jun 11

Fotboll är stort!
Fotboll är så mycket mer än matcher, mål, utsökt underhållning, huliganer och bråk. Fotboll spelar en stor roll i många städers och orters identitet. Fotbollsklubbar stöds och utnyttjas i kommuners och företags strategier. Fotboll spelar på många strängar, lokalpatriotism och ekonomi, social sammanhållning och motsättningar. Åke Svidén har läst historikern Torbjörn Andersson mastodontverk, ”Spela fotboll bondjävlar”, i vilket fotbollens plats i samhället analyseras.
22 jun 11 – Andersson, Torbjörn: ”Spela fotboll bondjävlar” - del 1

Riksdagen extrainkallas
Riksdagen extrainkallas nästa vecka för att behandla förslagen om förändringar i sjukförsäkringen. Att riksdagen extrainkallas är mycket ovanligt.
22 jun 11 – Pressmeddelande: Beslut om nytt sammanträde med kammaren

Lärarfacken missnöjda med AD:s dom
Stockholmskommunen Sollentuna bröt inte mot kollektivavtalet då den utökade lärarnas undervisningstid, det slog Arbetsdomstolen (AD) fast i dag. Sveriges lärarfack beklagar utslaget, som de menar kommer försämra arbetsvillkoren för kåren.
22 jun 11

Handeln med docerade läkemedel utreds
Idag är det de statliga bolagen Apotekens Service AB och Apoteket Farmaci AB som tillhandahåller så kallad dosdispensering. Det betyder att de säljer docerad och därtill ompaketerad medicin till patienter med recept (doceringen sker oftast maskinellt). Nu har en särskild utredare fått i uppdrag att se över om inte andra aktörer, det vill säga privata, borde aktiveras på den här delen av läkemedelsmarknaden. Det förutsätter att det regelverk som omgärdar dosdispenseringen förenklas.
22 jun 11 – Dir 2011:55

7,7 procents arbetslöshet
I maj var 386 000 personer arbetslösa. Det motsvarar 7,7 procent av arbetskraften om man beaktar säsongsbetonade upp- och nedgångar, och innebär att minskningen har stannat av något.
22 jun 11 – SCB: Arbetskraftsundersökningarna (AKU) maj 2011

KI sänker tillväxtförväntningar
Tillväxten mattas av i år efter den rekordstarka utvecklingen i fjol. Det spår Konjunkturinstitutet (KI) i sin senaste prognos. Sveriges bruttonationalprodukt väntas nu växa med 4,4 procent 2011 och 2,9 procent 2012. Och arbetslösheten väntas ligga på över 7 procent de närmaste åren.
22 jun 11 – Konjunkturinstitutet: Konjunkturläget Juni 2011

Förtroendevalda ska ha rätt till a-kassa
… trots att de inte räknas som vare sig arbetstagare eller företagare. Det slår statens särskilda utredare fast.
21 jun 11 – SOU 2011:54

Regeringen lade 119 miljoner på PR
Regeringen betalade 119 miljoner kronor för kommunikations- och PR-tjänster åren 2007-2010. En stor del av beloppet gick till konsultkostnader för tekniska lösningar på regeringens hemsida och för trycksaker. Men mycket pengar har använts direkt till att informera om regeringens politik, uppger Dagens Nyheter.
21 jun 11

Barnbidraget delas
Barnbidraget är avsett för barnet. Men i och med att skilsmässoföräldrar ofta har konflikter om pengar föreslår en färsk statlig utredning att det ska gå smidigare att dela barnbidraget lika mellan föräldrarna. Det bör även införas ett nytt bostadsbidrag för barn som bor växelvis hos mamma och pappa.
20 jun 11 – SOU 2011:51

Centern har lämnat mitten
Olofsson har meddelat sin avgång. Vem som ska efterträda henne är en öppen fråga. Men att centern har förvandlats under Maud Olofssons ledning är obestridligt. Centern har vänt sin gamla värdegrund ryggen, jordbruk och landsbygd står inte längre i centrum, s-samarbetet är historia och kärnkraftsmotståndet är passé. I stället har partiet under Olofsson försökt profilera sig som ett storstadsalternativ med nyliberal framtoning – dock utan större framgång i opinionen.
18 jun 11 – Video: “Mauds presskonferens”, SOM-rapport: Lycksalighetens ö

Svenska folkets syn på korruption
Det råder numera konsensus om att korruption är ett av de allvarligaste hoten mot utveckling och välstånd i länder och regioner runt om i världen (holmberg m fl 2009; Mauro 1995; Gupta 2000). Utbredd korruption leder till lägre ekonomisk tillväxt, mer misstro människor emellan och kanske även till mindre lycka och livstillfredsställelse, för att nämna några exempel. Människor världen över är också förvånansvärt överens om att korruption är av ondo och något som bör bekämpas. Men så har det inte alltid varit.
16 jun 11 – Monika Bauhr och Henrik Oscarsson: Svenska folkets syn på korruption

Förtroendet För kungahuset och monarkins ställning 2010
År 2010 var ett händelserikt år för kungahuset och den svenska monarkin. Kungen och den kungliga familjen är ständigt föremål för mediernas uppmärksamhet och vid jubileer och speciella tilldragelser ökar intresset. Vid Carl XVI Gustaf trontillträde 1973, kungabröllopet den 19 juni 1976, högtidsdagar och speciella tilldragelser har medierna fyllts av reportage. Kronprinsessan Viktorias förlovning med Daniel Westling 2009 och bröllopet den 19 juni 2010 innebar emellertid att rapporteringen nådde nya nivåer. Hösten 2010 följde närmare hälften av alla i Sverige kronprinsessan Viktorias bröllop i mycket eller ganska stor utsträckning i medierna och det var bara var femte som inte alls följde denna händelse (Weibull 2011).
16 jun 11 – Lennart Nilsson: Förtroendet För kungahuset och monarkins ställning 2010

Kontakter med riksdagen skapar förtroende för riksdagen
Kontakter skapar förtroende. En viktig samhällelig sanning? Eller rättare kanske – en viktig samhällelig trossats, inte minst inom politiken. Förhoppningen är att kontakter bygger förtroende och stöd. Men någon oomkullrunkelig sanning är det knappast. Kontakter kan ju också leda till tappat förtroende och minskat stöd.
16 jun 11 – Martin Brothén och Sören Holmberg: Kontakter med riksdagen skapar förtroende för riksdagen

Kärnkraftsopinionen pre-Fukushima
Den japanska jordbävningen i mitten av mars 2011 följd av en tsunami och kärnkraftsolyckan i Fukushima fick en omedelbar och stark inverkan på attityderna till kärnkraften över hela världen, så ock i Sverige. I snabba opinionsmätningar dagarna efter nyheten om de skadade reaktorerna ville 25 procent av svenska folket avveckla kärnkraften snarast enligt Sifo. I en motsvarande mätning från februari 2010 ville endast 8 procent ”avveckla snarast”.1 Synovate rapporterade samtidigt att 36 procent ville ”avveckla” kärnkraften. I en mätning med samma intervjufråga 2008 ville endast 15 procent avveckla. Båda mätningarna visar på samma tendens – en snabb ökning av motståndet mot kärnkraften.
16 jun 11 – Sören Holmberg: Kärnkraftsopinionen pre-Fukushima

Färre vill satsa mer på vindkraft
El-produktionen från svensk vindkraft har varit förhållandevis blygsam, men har ökat under senare år. För tio år sedan producerades 0,4 TWh av vindkraft, 2009 hade den ökat till 2,5 TWh. Riksdagens har satt upp ett planeringsmål om 10 TWh till 2015. Fram till 2020 är målet att vindkraftens kapacitet ytterligare skall ökas till 30 TWh (energimyndigheten 2010A och 2010b). Vindkraften har börjat byggas ut men den huvudsakliga utbyggnaden står vi inför de kommande åren.
16 jun 11 – Per Hedberg: Färre vill satsa mer på vindkraft

Alkoholvanor och Alkoholopinion
”År 2010 beräknas intäkterna från skatt på alkohol uppgå till 12,4 miljarder kronor, vilket är 2,3 procent mer än 2009. Det är framför allt intäkterna från alkoholskatt på vin som ökar. År 2011 beräknas intäkterna från skatt på alkohol öka med 1,9 procent. År 2012–2014 bedöms intäkterna från skatt på alkohol öka svagt.”
16 jun 11 – Sören Holmberg och Lennart Weibull: Alkoholvanor och Alkoholopinion

Nyheter i våra hjärtan
Det är svårt att föreställa sig ett liv utan nyhetsmedier. De flesta människor skulle känna sig isolerade och utanför samhället om de inte tog del av nyheter om åtminstone de stora världshändelserna. Jordbävningen och tsunamin utanför Japans kust våren 2011 och den därpå följande kärnkraftsolyckan i Fukushima är ett exempel på en händelse som relativt få människor torde ha missat. Och det är inte bara världshändelserna som är av intresse; minst lika viktigt är vad som händer i den lokala närheten. Nedläggningen av ett sjukhus, oegentligheter på ett kommunkontor eller byggandet av en ny motorväg i närområdet är exempel på sådant som man vill känna till. Därtill kommer att nyheter ingår i våra vardagliga rutiner och vanor, vilket gör att vi exempelvis tittar på tv-nyheterna för att klockan är 19.30 eftersom vi brukar göra just det, just då.
16 jun 11 – Ingela Wadbring och Annika Bergström: Nyheter i våra hjärtan

Generationer av mobilbruk
Mobiltelefonen är sedan länge det medium som flest personer i Sverige, liksom i många övriga länder, använder i sitt vardagliga liv. Mobiltelefonen kan också sägas vara det medium, som genom sin allestädes närvaro, bidragit till att våra liv kan beskrivas som vad den holländsk-amerikanske medieforskaren Mark Deuze (2011) kallar för ett ”medieliv” (media life), dvs. ett liv som inte levs tillsammans med medierna, inte heller genom medierna, utan snarare i medierna.
16 jun 11 – Göran Bolin: Generationer av mobilbruk

Val av nyhetskanal när kriser inträffar
Nyhetsförmedling handlar om att ge människor den information de behöver och den information de vill ha. Behöver, för att kunna orientera sig i samhället och fatta rätt beslut om viktiga frågor och i känsliga situationer. Vill ha, för att bildas och underhållas. Verkligheten är nämligen både på gott och ont långt mer sammansatt än i Lycksalighetens ö, där livet är oföränderligt och nyhetsförmedling därför fullständigt överflödig. När inget händer vad finns det då för nyheter att berätta?
16 jun 11 – Marina Ghersetti: Val av nyhetskanal när kriser inträffar

Förtroendekurvorna pekar uppåt
När det i den allmänna debatten talas om politiskt förtroende förefaller ofta den självklara utgångspunkten vara att det är lågt. Bilden är att särskilt politikerförtroendet inte sällan uppfattas som fallande eller åtminstone säkert förankrat på botten. En förklaring skulle vara att politiker ofta utställer löften som de sedan inte kan hålla, en annan att det ”politiska käbblet” drar ner förtroendet. Men bilden är långt ifrån så enkel. Således har forskningen visat att politiker visst håller sina löften (Naurin, 2009) och i de senaste SOM-undersökningarna har det även kunnat noteras en uppgång för de politiska institutionerna (Holmberg och Weibull, 2010) och 2010 har förtroendet för regering och riksdag ökat ytterligare.
16 jun 11 – Sören Holmberg och Lennart Weibull: Förtroendekurvorna pekar uppåt

Social tillit, lycka, korruption och välfärdsstat
Låt oss börja med årets data. Alltsedan 1996 har SOM-institutet mätt den sociala (alternativt mellanmänskliga) tilliten. Detta har gjorts genom att fråga svarspersonerna i vilken grad de anser att de i allmänhet kan lita på andra människor. Det är som framgår av figur 1 en av de mest stabila företeelser man kan mäta i den svenska opinionen. noteras kan att årets siffror visar på att den sociala tilliten har ökat något.
16 jun 11 – Bo Rothstein: Social tillit, lycka, korruption och välfärdsstat

Svenskarnas tilltro till domstolarna
För 10 år sedan ställdes frågor i väst SOM-undersökningen år om västsvenskarnas tilltro till rättsväsendet. I riks- och västundersökningarna år 2010 kunde dessa frågor återupprepas, och frågan är vilken tendens man skulle kunna förvänta sig?
16 jun 11 – Ylva Norén Bretzer: Svenskarnas tilltro till domstolarna

Kvalitet i offentlig verksamhet
Finansdepartementet efterfrågar det. Statskontoret efterfrågar det. OECD efterfrågar det internationellt. Det är dock inte kvalitet i offentlig verksamhet per se vi tänker på, även om alla självklart efterfrågar det. Det vi åsyftar – och som just nu är högt upp på agendan när det gäller offentlig sektor – är användbara och handfasta mätningar av kvaliteten på offentliga verksamheter.
16 jun 11 – Susanne Johansson och Sören Holmberg: Kvalitet i offentlig verksamhet

Det (o)jämlika politiska medborgarskapet politisk alienation vs politisk integration
Sverige beskrivs ofta som något av demokratins lycksaliga ö – med en jämlik och inkluderande politisk kultur som inte gör skillnader mellan olika grupper av svenskar. På den officiella portalen ”Sweden.se” presenterar svenska institutet Sverige för omvärlden på en rad olika språk. Där står bland annat att läsa att ”Equality is a cornerstone in Swedish society. Sweden has, in effect, an almost single-class society. The government consists of nearly equal numbers of men and women, and almost everyone in the country is on a first-name basis.” 1
16 jun 11 – Maria Oskarson: Det (o)jämlika politiska medborgarskapet politisk alienation vs politisk integration

Personlighet och ideologisk vänster-högerposition
Personlighet går att mäta. Modern psykologi utgår från ett begränsat antal grundläggande mänskliga personlighetsegenskaper. Det är egenskaper som anses varaktiga över tid och består av både tankar (kognitioner) och känslor (emotioner), men också av igenkännbara beteenden. En hög grad av konsensus råder om att vår personlighet bäst beskrivs och sammanfattas i fem övergripande egenskaper. Dessa fem generella personlighetsegenskaper brukar benämnas grad av öppenhet, grad av samvetsgrannhet, grad av utåtriktning, grad av samarbetsvillighet samt grad av emotionell stabilitet. Man talar om fem-faktormodellen eller på engelska The Big Five Model (Fahlke och Johansson 2008).
16 jun 11 – Sören Holmberg, Lennart Weibull och Mattias Gunnarsson: Personlighet och ideologisk vänster-högerposition

Framgång för Sverigedemokraterna trots en allt mer flyktinggenerös opinion
Svensk flyktingopinion fortsätter att bli allt mer generös. I 2010 års SOM-undersökning anger en lägre andel av befolkningen än någonsin, 42 procent, att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar i Sverige. På motsvarande sätt är det en högre andel än hittills i SOMs mätserie, 30 procent, som anser det vara ett dåligt förslag att ta emot färre flyktingar.
16 jun 11 – Marie Demker: Framgång för Sverigedemokraterna trots en allt mer flyktinggenerös opinion

Fortsatt polarisering i vargfrågan
Inför det svenska riksdagsvalet 2010 fanns det flera tecken på att åsiktsskillnader mellan stad och landsbygd hade potential att göra comeback som nygammal politisk skiljelinje. Flera av de politiska partierna valde att lansera så kallade landsbygdsprogram. Även på ledarsidor väcktes frågor ifall konflikt mellan stad och land skulle kunna komma att prägla den fortsatta politiska utvecklingen (Tunström 2010).
16 jun 11 – Linda Berg och Maria Solevid: Fortsatt polarisering i vargfrågan

Människors oro och politikens ansvar
Det är få känslor som är så allmänmänskliga som känslor av oro och rädsla. Edvard Munchs tavla ”Skriet” och Pär Lagerkvists dikt ”Ångest, ångest är min arvedel” tillhör kulturskatten just för att de ger uttryck för känslor som berör på djupet och delas av många.
16 jun 11 – Monika Djerf-Pierre och Lena Wängnerud: Människors oro och politikens ansvar

Vart tog klimatet Vägen?
Svenskarnas engagemang i miljöfrågan har varierat kraftigt över tid. Under slutet sav 1980-talet var miljön den stora frågan. Tjernobylolyckan och säldöden är exempel på händelser som påverkade den allmänna opinionen och även bidrog till miljöpartiets valframgång 1988. Men i den svenska lågkonjunkturens spår i början av 1990-talet tappade miljöfrågan mark och frågor kring ekonomi och sysselsättning slog igenom i den allmänna opinionen. Bennulf och Selin (1993) konstaterade att ”[u]nder de ekonomiska krisåren 1991 och 1992 när ekonomi/sysselsättning anges som det viktigaste problemområdet faller uppmärksamheten för miljöfrågorna tillbaka” och asp (1991) kunde visa att mediernas uppmärksamhet för miljöfrågorna sjönk mellan 1988 och 1991.
16 jun 11 – Niklas Harring, Johan Martinsson och Björn Rönnerstrand: Vart tog klimatet Vägen?

Vem är villig att betala mer för grön el?
Miljövänlig eller ”grön” el är benämningen på el från energikällor som förnyas i snabb takt och som inte är ändliga. Denna energi kommer främst från vindkraft, solenergi, vattenkraft eller biobränslen (Energirådgivningen 2010). När svenskar betalar för miljövänlig el åtar sig en producent att producera och leverera den mängd miljövänlig el som dess kunder förbrukar. Sedan maj 2003 finns i Sverige ett system med elcertifikat som syftar till att öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt.1 Certifikatsystemet innebär en ökad kostnad för konsumenterna, men de får i gengäld en bättre miljö (Energimyndigheten 2010).2 Att köpa grön el utöver detta system är ett frivilligt val som kan liknas vid att köpa vilken produkt som helst (Energirådgivningen 2010).
16 jun 11 – Aksel Sundström, Johan Martinsson och Lennart J. Lundqvist: Vem är villig att betala mer för grön el?

Opinionsstödet för EU fortsätter att öka
Den finansekonomiska krisen som inleddes hösten 2008 och utvidgades till en mer allomfattande ekonomisk nedgång under 2009 påverkade inte den svenska EU-opinionen negativt. Stödet för EU sjönk inte. Enligt SOM-institutets siffror ökade tvärtom opinionsstödet något. En orsak kan vara att krisen startade i USA och uppfattades som i första hand orsakad av USA och inte av EU eller av svenska banker eller av den svenska alliansregeringen. Finanskrisen var ett utifrån inrullande hot. Och sådana brukar stärka nationella instansers opinionsstöd, inklusive i detta fall stödet för EU.
16 jun 11 – Sören Holmberg: Opinionsstödet för EU fortsätter att öka

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan
Torsdagen den 17 mars antog FN:s säkerhetsråd resolution 1973 som innebar att en flygförbudszon upprättades över Libyen och som gav FN:s medlemsstater rätt att med ”alla nödvändiga medel” skydda den libyska civilbefolkningen. Demokratirevolterna från Tunisien och Algeriet hade nått även Libyen. Staden Benghazi, där oppositionen tagit över makten, stod inför en stormning av libyska regeringstrupper. Risken för en humanitär katastrof uppfattades av omvärlden som mycket stor.
16 jun 11 – Ulf Bjereld: Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan

Medborgarnas demokratiuppfattningar
Bör ansvaret för politiken i första hand ligga hos de folkvalda representanterna eller bör den representativa demokratin kompletteras med aktivt medborgerligt deltagande mellan valen? Frågan har diskuterats flitigt inom forskningsfältet politisk teori, men mindre uppmärksamhet har riktats mot vad vanliga människor själva anser. i det här kapitlet presenterar vi en empirisk undersökning av medborgarnas uppfattningar kring hur demokratin bör vara utformad.
16 jun 11 – Peter Esaiasson, Mikael Gilljam och Mikael Persson: Medborgarnas demokratiuppfattningar

Välfärdsopinion – Valåret 2010
Välfärden vilar på tre grundpelare: familjen, marknaden och staten. I olika länder kombineras ansvaret mellan de tre sfärerna för att skapa trygghet för medborgarna och tillhandahålla service. (Esping-Andersen 2002) Utmärkande för välfärdsstaten är att det offentliga spelar en central roll för att garantera befolkningens sociala trygghet. I Esping-Andersens klassiska arbete The Three Worlds of Welfare Capitalism framhåller han de sociala rättigheternas kapacitet till ”de-commodification”, det vill säga deras förmåga att göra medborgare oberoende av de rena marknadskrafterna (Esping-Andersen 1990). Ökad kvinnlig förvärvsfrekvens, nya samlevnadsformer, demografiska förändringar med minskat barnafödande och en ökande andel äldre innebär nya utmaningar och störst har förändringarna varit i de skandinaviska länderna. Dessa förändringar ställer krav på anpassning av välfärdsprogrammen (Esping-Andersen 2009).
16 jun 11 – Lennart Nilsson: Välfärdsopinion – Valåret 2010

Bibliotek och läsande mellan digitala och fysiska media
Biblioteken är en samhällsinstitution som både håller fast vid kärnidén och kontinuerligt förändras när det gäller utformningen av tjänster och i förhållandet till olika medier. En bibliotekarie citeras i en aktuell artikel: ”vi står för boken men för alla andra medier också” (skog och Blom, 2011). För att nå fram till barn och ungdomar, som är en viktig användargrupp, krävs att det finns flera vägar till läsande och informationskompetens. Mediebruket är mer varierat: ”man läser boken, ser filmen och lyssnar på musiken”(ibid.). Internet och sociala media ingår i konceptet lika naturligt som att man anpassar den fysiska miljön till nya förutsättningar.
16 jun 11 – Lars Höglund och Eva Wahlström: Bibliotek och läsande mellan digitala och fysiska media

Förtroendet för forskningen fortsätter falla
Varje år väntar vi på resultaten med samma stilla förhoppning. Nu borde väl ändå fallet i forskningsförtroendet vara över. SOM-institutet har sedan 2002 systematiskt mätt förtroendet för universitet, forskare och enskilda forskningsområden. Och de flesta av våra indikatorer har hela tiden pekat på goda siffror. Universitet och forskning står på en stark förtroendegrund i Sverige. Dock har de starka siffrorna inte förstärkts över tid utan tendensen är snarare den omvända. Flera av måtten visar på ett långsamt fallande förtroende. Vi talar inte om något fritt fall. Det är inte en lavin som går. en långsamt smältande glaciär är en mer passande bild.
16 jun 11 – Sören Holmberg och Lennart Weibull: Förtroendet för forskningen fortsätter falla

Fyra perspektiv på religion i Sverige
”Vem är den svenske Guden?” Den provokativa frågan ställer författaren Göran Hägg i inledningskapitlet till sin bok Gud i Sverige (2010). Det visar sig i häggs bok att frågan har många svar.
16 jun 11 – Lennart Weibull och Jan Strid: Fyra perspektiv på religion i Sverige

Välbefinnande och livstillfredsställelse i dagens Sverige
Hur lyckliga är vi i Sverige jämfört med andra länder, och hur ska man förklara att rangordningen mellan olika länder ser ut som den gör? Och hur ska man förklara de individuella lyckovariationer som finns i en rik och välfungerande nation som Sverige? För att kunna besvara frågor som dessa måste vi först hitta ett sätt att mäta människors lycka.
16 jun 11 – Filip Fors och Bengt Brülde: Välbefinnande och livstillfredsställelse i dagens Sverige

För hvad pris som helst
O! gåfves det en trolldom,
16 jun 11 – John Magnus Roos och Ulrika Holmberg: För hvad pris som helst

Ökad polarisering i morgontidningsläsningen
Att göra framtidsscenarier är svårt. Mycket svårt. Ofta görs förutsägelser inför lanseringen av olika produkter, dvs innan de ens kommit ut på marknaden och det är alltför många faktorer att ta hänsyn till för att det ska vara möjligt att förutspå hur framtiden kommer att te sig.
16 jun 11 – Ingela Wadbring och Ulrika Hedman: Ökad polarisering i morgontidningsläsningen

Kvällspress i gamla och nya tappningar
Den lösnummersålda kvällstidningen Aftonbladet startades år 1830 av Lars Johan Hierta, och fick ordentlig konkurrens först år 1944 när Albert Bonnier Jr., Ivar Harrie och Carl-Adam Nycop grundade Expressen. Sex år senare hade Expressen lyckats gå om Aftonbladet i upplaga. Under de följande årtiondena njöt de båda kvällspresstidningarna av kontinuerliga upplageökningar, trots utmaningar från nyheter via TV.
16 jun 11 – Mathias A. Färdigh och Oscar Westlund: Kvällspress i gamla och nya tappningar

Partipropaganda i spalterna?
Den svenska dagspressen kopplades tidigt till det politiska systemet. Faktum är att politiken och pressen var två samhällsinstitutioner som båda växte sig starka genom dessa täta band. Partierna ägde tidningar eller hade starka lojalitetsband mellan ägare och parti och relationen mellan politik och press fick därmed flera konsekvenser.
16 jun 11 – Bengt Johansson: Partipropaganda i spalterna?

Radion mellan gammalt och nytt
Radio är kanske det medium som förändrats mest under de senaste 30 åren. I slutet av 1970-talet fick vi närradio som gav möjlighet för vissa sammanslutningar, främst kyrkorna och det etablerade föreningslivet att i lokalt begränsade områden sända program. År 1993 fick vi privat lokalradio som också skulle sända lokalt men som snabbt inordnades i samordnade och centraliserade nätverk som huvudsakligen sänder musik. Den privata lokalradion finansieras med reklam något som numera är en finansieringsmöjlighet även för närradion. Därefter digitaliserades radion, vilket visserligen inte gällde sändarnätet utan istället ett antal specialkanaler och tilläggstjänster som bygger på att man använder andra ”apparater” än en traditionell radio för lyssnandet (Hadenius, Weibull och Wadbring, 2011). Det är alltså på utbudssidan som de flesta förändringarna ägt rum.
16 jun 11 – Jan Strid: Radion mellan gammalt och nytt

Radio mot strömmen
Medierna förändras, men så ock deras publik. Sedan etermediernas introduktion och skapande av en alltmer samtidig masspublik – radio på 1920-talet och TV på 1950-talet – har en successiv utbudsexpansion, accentuerad av internet, banat vägen för individualiserade medieanvändningsmönster (Bjur, 2009). Utöver utbudsexpansion har spridningen av mobila plattformar som mobiltelefoner, laptops och läsplattor möjliggjort medieanvändning på fler platser och i rörelse samtidigt som internetburna tjänster tillåter start av flöden av text, ljud och bild när vi själva vill (Urry, 2007).
16 jun 11 – Jakob Bjur: Radio mot strömmen

Småbarnsföräldrars syn på televisionens barnkanaler
Föräldrarnas attityder till mediernas innehåll och påverkan, snarare än statlig censur eller föräldrarnas egna medievanor, har visat sig vara den mest betydelsefulla faktorn för att motverka att barn utsättas för skadligt medieinnehåll (Warren, 2003). Framförallt handlar det om negativa attityder och att skydda barn från televisionens skadliga effekter som utvecklande av aggressivt beteende till följd av medievåld. Något som forskningen kring medieeffekter ägnade mer än halva det förra seklet åt att fastställa (Lowery and DeFleur, 1995). Nyare forskning har också visat att medierna, även om de inte är den huvudsakliga orsaken, kan påverka barnfetma, brister i barnens sociala och kognitiva utveckling och alla tänkbara aspekter av barns hälsa, detta gällande såväl äldre typer av medier som nyare (Strasburger m.fl., 2009).
16 jun 11 – Gabriella Sandstig: Småbarnsföräldrars syn på televisionens barnkanaler

Valår på nätet
Sedan slutet av 1990-talet har förväntningarna på olika internetområden varit stora. Inte minst inom det politiska fältet har tilltron till digitala mediers och distributionskanalers möjligheter har varit hög. Sedan mitten av 00-talet har så kallade sociala nätverk vuxit fram på internet, nätverk som Facebook, Twitter, MSN och Linkedin som är öppna för enskilda personer och organisationer att ansluta till. Även partier och enskilda politiker har i viss mån anammat den möjligheten.
16 jun 11 – Annika Bergström : Valår på nätet

Ständigt uppkopplad och uppdaterad
Olika former av medier har under lång tid utgjort en central del i svenskarnas vardagsliv. Det talas om att vi lever medieliv eftersom vi inte bara använder medier, men rentav lever ett liv i medier, eftersom medierna blivit en självklar del av vardagen (Deuze, 2009; 2011a; 2011b).
16 jun 11 – Oscar Westlund: Ständigt uppkopplad och uppdaterad

Sociala medier och politiskt engagemang
I mediedebatten har de så kallade sociala medierna fått stort utrymme på senare tid. I rapporteringen om revolutionerna i Nordafrika under våren 2011 har man diskuterat vilken roll sociala medier har haft för att mobilisera befolkningen. Även i Sverige har effekten av sociala medier på samhällsengagemanget debatterats, inte minst i samband med riksdagsvalet 2010. Leder det faktum att så många svenskar använder tjänster som Facebook till att de också uttrycker sina politiska åsikter på ett annat sätt? Kan man tala om ett förändrat engagemang?
16 jun 11 – Nils Gustafsson och Lars Höglund: Sociala medier och politiskt engagemang

Medieförtroende och public service
Att Sveriges radio och Sveriges television åtnjuter stort förtroende hos den svenska allmänheten är väl känt från många undersökningar. De två public service-företagens kanaler värderas högre än de privata radio- och tv-kanalerna, låt vara att också TV4 placerar sig relativt högt. Svenskarna har också traditionellt stort förtroende för den lokala morgonpressen, medan kvällstidningarna placerar sig lågt (t ex Weibull, 2009 och Medieakademins Förtroendebarometer 2010).
16 jun 11 – Lennart Weibull: Medieförtroende och public service

LYCKSALIGHETENS Ö
Upp genom luften och bort över haven, hän över jorden i stormande färd. Det är vindarnas kör som sjunger och som därmed förebådar Astolfs resa från sitt kungarike i norden till lycksalighetens ö.
16 jun 11 – Sören Holmberg, Lennart Weibull och Henrik Oscarsson: LYCKSALIGHETENS Ö

Programutbudet kan begränsas
Public service ska vara ett alternativ till de kommersiella aktörerna inom radio och TV. Det skriver kulturministern i direktiven till den utredning som ska föreslå villkoren för SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion i framtiden.
16 jun 11 – Dir 2011:51

Starkare nej till euron
Opinionen mot ett svenskt medlemskap i EMU ökar kraftigt. Om det varit folkomröstning om euron i maj i år skulle nära 64 procent ha röstat nej och bara 24,1 procent skulle ha röstat ja.
16 jun 11 – SCB: EU- och eurosympatier i maj 2011

Leder FN i förfall
Niklas Ekdal har skrivit en bok som utgår från Inga-Britt Ahlenius slutrapport som chef för FN:s internrevision. Kontentan i både boken och rapporten är att FN som organisation befinner sig i fritt fall, och att generalsekreteraren Ban Ki-Moon bär skulden för organisationens misslyckanden under hans ledarskap.
16 jun 11 – Ahlenius, Inga-Britt och Ekdal, Niklas : Mr Chance - FN:s förfall under Ban Ki-Moon

Rekordmånga jobbar i högskolan
Aldrig har så många jobbat inom universitet och högskola som nu. Det visar statistik från SCB och Högskoleverket. Drygt 70 000 jobbade där i fjol, en ökning med 4000 på ett år. Men fortfarande är andelen kvinnliga professorer låg, bara 21 procent.
16 jun 11 – SCB: Personal vid universitet och högskolor 2010

Borg vill ha modernare momsregler
Finansminister Anders Borg begär att EU-kommissionen moderniserar och förtydligar mervärdesskattedirektivet, som tvingar ideella svenska organisationer att betala moms.
16 jun 11 – Brev till EU-kommissionen om ideella sektorn

Arbetare röker mer än tjänstemän
Det finns fortfarande stora skillnader mellan arbetare och tjänstemän. Arbetare röker mer och är mer överviktiga men motionerar mindre.
16 jun 11 – SCB: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)

Ett öre mer för boken
Regeringen höjer biblioteksersättningen med 1 öre i år. Ersättningen för varje boklån på biblioteken blir därmed 1,33 kronor. Sammanlagt innebär det ökning med 1,4 miljoner kronor till 127,9 kronor.
16 jun 11 – Kulturdepartementet: Regeringen höjer biblioteksersättningen för 2011, Sveriges Författarförbunds hemsida

ILO-konvention om hushållsanställda
183 av FN:s medlemsländer ställer sig bakom en konvention och rekommendation som berör 10-tals miljoner hushållsanställda världen över. Beslutet är historiskt eftersom det är första gången en internationell konvention berör den informella sektorn.
16 jun 11 – Pressmeddelande om ILO:s konvention, Pressmeddelande Från Hotell- och Restaurangfacket

Enklare för arbetslösa uppdragstagare
Det har varit oklara regler för att avgöra om en uppdragstagare ska räknas som arbetstagare eller företagare i arbetslöshetsförsäkringen. Nu har den särskilde utredaren Sören Öman överlämnat ett förslag som ska klargöra gränsdragningen till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.
16 jun 11 – SOU 2011:52

Stulna kulturföremål ska återlämnas
Regeringen har beslutat att Sverige ska ansluta sig till Unidroit-konventionen från 1995. Den gör det möjligt för andra länder att kräva återlämnande av kulturföremål som stulits eller förts ut ur det egna landet till Sverige.
16 jun 11 – Pressmeddelande: Sverige ansluter sig till Unidroit-konventionen, KrU 2010/2011:10

Elnätsavgifterna utreds
Regeringen har gett Energimarknadsmyndigheten uppdrag att utreda vilka effekterna på elnätsavgifterna av riksdagens beslut om att utjämna elnätstarifferna mellan glesbygd och tätort.
16 jun 11 – Pressmeddelande: Elnätsavgifterna utreds

42 miljoner till Brottsoffermyndigheten
Regeringen ger 42 miljoner kronor till Brottsoffermyndigheten för att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, sexuellt våld och andra sexuella övergrepp.
16 jun 11 – Pressmeddelande: Kunskapen om mäns våld mot kvinnor ska öka

Skärpt revision av handikappolitik
Regeringen ska under 2012-2016 bättre följa upp och revidera resultaten av politiken för funktionshindrade. Funktionshindrade ligger långt efter de allra flesta andra grupper vad gäller jobb och sysselsättning.
16 jun 11 – Socialdepartementets pressmeddelande

Flytten till stan fortsätter
Svenskarna fortsätter att flytta från landsorten till stan. Mellan 2005 och 2010 ökade befolkningen i tätorterna med 383 000 personer, enligt SCB:s siffror. Samtidigt blev de som bor utanför tätorter 15 000 färre.
16 jun 11 – SCB: Tätorter 2010, arealer, befolkning

Ny chef för Nationalmuseum
Regeringen har utsett Berndt Arell som chef för Nationalmuseum och Prins Eugens Waldemarsudde. Arell är idag direktör för Svenska kulturfonden i Finland och har tidigare bland annat varit chef för Kiasma vid Statens Konstmuseum i Helsingfors och chef för Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn.
16 jun 11 – Kulturdepartementets pressmeddelande

Vem har inspirerat dig till Fas 3?
Håkan Juholt gick i sin första partiledardebatt i riksdagen till hårt angrepp mot regeringens politik. Något håller på att gå sönder i det svenska samhället, sa han. Det gamla omoderna Sverige är på väg tillbaka.
15 jun 11 – Snabbprotokoll 2010/2011:116

Riksdagen sätter stopp för fas3
Riksdagen röstade ja till arbetsmarknadsutskottets förslag att stoppa vidare anvisningar av långtidsarbetslösa till fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin.
9 jun 11

Lex Laval debatteras på nytt
Oppositionen i Arbetsmarknadsutskottet vill att regeringen ska låta utreda lex Laval - med siktet inställt på att värna de svenska kollektivavtalen. Dessutom menar utskottsmajoriteten att regeringen borde omförhandla utstationeringsdirektivet, och ratificera en ILO-konvention om goda arbetsvillkor vid offentlig upphandling.
9 jun 11

Internet och kapitalet
Internet har ingått ett oheligt äktenskap med kapitalismen, skriver Foster och McChesney i Monthly Reviews marsnummer. De noterar att de stora bolagen stärker sitt grepp inom medieindustrin och att makten över ordet koncentreras. Offentliga tillgångar privatiseras. Vi lever i en värld full av reklam och propaganda. Nya järntrianglar etableras. Men samtidigt har internet inneburit att allt fler kan kommunicera fritt. Tekniken kan vara en revolutionär kraft och och de nya medierna har i vissa lägen visat sig stärka social omvandling. Det är en paradox.
9 jun 11 – The Internet’s Unholy Marriage to Capitalism (Monthly Review, March 2011)

EHEC - en modern pest
I Tyskland har närmare 3000 personer drabbats, mer än 700 av dessa har fått svåra njurproblem och dödssiffran överstiger vid det här laget 25. I Sverige har en kvinna dött i sviterna av EHEC, antalet smittade ligger runt 50. Spanska gurkor och tyska groddar har figurerat som dramats bovar, men faktum är experterna fortfarande inte vet exakt vad som ligger bakom utbrottet.
9 jun 11

Nytt EU-register för utsläppsrätter
Ett nytt, EU-övergripande register över den omstridda handeln med utsläppsrätter är på väg att införas. Från och med 2012 ersätter det de nationella databaserna. Därtill föreslår regeringen smärre ändringar i den svenska lagen.
9 jun 11 – Prop 2010/2011:151

Privat ansvar för naturgas
Svenska Kraftnäts systemansvar för naturgas ska överlämnas till det privata företaget Swedegas AB. De myndighetsuppgifter som är förbunda med uppdraget ska däremot överföras till Energimarknadsinspektionen respektive Statens energimyndighet.
9 jun 11 – SOU 2011:46

Oppositionen starkare än regeringen
Om det hade varit val i maj så skulle alliansen ha fått 45,4 procent av rösterna – de rödgröna partierna skulle ha kammat hem 47,4 procent. Skillnaden är statistiskt säkerställd och innebär att regeringen tappat 4 procentenheter sedan valet i höstas. Sverigedemokraterna är fortfarande tungan på vågen.
8 jun 11 – SCB: Partisympatiundersökningen, maj 2011

Fem av åtta Gripenplan kvar i Libyen
Regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har träffat en överenskommelse om förlängningingen av insatsen i Libyen. Sverige ska fortsättningsvis bidra med fem Gripenplan, i stället för dagens åtta. Dessutom ska en bordningsstyrka skickas ner i syfte att hjälpa till att upprätthålla vapenembargot.
8 jun 11 – Pressträff om Libyeninsats

Vart tionde barn lever i fattigdom
Mer än vart tionde barn i Sverige - omkring 220000 - lever i fattigdom. För tio år sedan låg andelen fattiga barnfamiljer på mellan 8 och 9 procent, idag utgör de 15 procent. Det senaste decenniets ekonomiska familjepolitik har inte fungerat tillräckligt utjämnande, kritiserar Rädda Barnen.
7 jun 11 – Rädda barnen: Välfärd, inte för alla. , Tapio Salonen

Rödgrönt tryck om generösare sjukförsäkring
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i riksdagens socialförsäkringsutskott vill genom ett utskottsinitiativ få regeringen att ändra sjukförsäkringen.
7 jun 11

Våld mot invandrade kvinnor utreds
En särskild utredare har fått i uppdrag att kartlägga och analysera omfattningen av det våld som drabbar utländska kvinnor efter att de gift sig med i Sverige bofasta män.
7 jun 11 – Dir 2011:44

Är det privata politiskt? Barnfri i ett barnvänligt samhälle
”Barnen är framtiden!” Svensk politik strävar efter ett ”barnvänligt samhälle” där yrkesliv och föräldraskap ska kunna kombineras. Hur upplevs detta av den som väljer att vara barnfri? Om barn ses som ett bidrag till framtidens nation vad tillför då barnfria samhället?
3 jun 11 – Kristina Engwall & Helen Peterson

Nya trender och gamla mönster. Doktorsavhandlingarna i socialt arbete 1980-2009
Doktorsavhandlingar har en speciell roll i den akademiska kunskapsbildningen. Förutom att producera ny vetenskaplig kunskap återspeglar de i varierande grad inomdisciplinära traditioner, strömningar och forskningsfronter. I artikeln görs en kartläggning av former och innehåll i samtliga doktorsavhandlingar i socialt arbete fram t o m år 2009. Genomgången visar att vissa mönster består men också att nya tendenser gör sig gällande. Under 2000-talet ökade t.ex. inslaget av studier av sociala arbetsmetoder och sammanläggningsavhandlingar.
3 jun 11 – Peter Dellgran & Staffan Höjer

Kvinnor som injicerar heroin respektive amfetamin. - Skillnader i social situation, erfarenhet av behandling och önskemål om hjälp
Injektionsmissbrukande kvinnor är en extra utsatt grupp som kan förväntas ha särskilda behov vad gäller vård och behandling. I föreliggande studie jämförs injektionsmissbrukande kvinnor med heroin respektive amfetamin som huvudsaklig drog avseende deras sociala situation, myndighetskontakter, tidigare erfarenhet av behandling samt aktuella önskemål om hjälp.
3 jun 11 – Torkel Richert, Sven-Axel Månsson & Leili Laanemets

Ett långt liv med särskilda förtecken: Livslopp och åldrande hos människor med funktionsnedsättningar
Vad innebär det att åldras med funktionsnedsättningar som man fått redan i tidig ålder eller som yngre vuxen? På vilket sätt formar funktionshinder livet över tid? Och hur är det att vara en till åren kommen förälder och fortfarande vara central som hjälpgivare till ett vuxet, funktionshindrat barn? Vilken betydelse har epoken och reformerna? I artikeln diskuteras dessa frågor med utgångspunkt i ett brett upplagt forskningsprojekt ”Funktionshinder, livslopp och åldrande”1.
3 jun 11 – Eva Jeppsson Grassman, Lotta Holme, Annika Taghizadeh Larsson & Anna Whitaker.

Palmehatet?
Kerstin Vinterhed botaniserar i ”Palmehatet” för att finna orsaken till mordet på statsminister Olof Palme. Hon menar sig ha hittat en djup brunn som närmast flödar över av hat. Både till höger och vänster. Hon finner ett Palmehat i alla kretsar i samhället, från officersmässar till fängelseceller.
2 jun 11 – Vinterhed, Kerstin: Mordet

Några reflektioner över psykoterapi-handledning utifrån ett relationellt perspektiv
Denna artikel är en praktisk, tillämpningsinriktad fortsättning/fördjupning på en tidigare artikel ”Harold Searles och nutida relationellt inriktad handledning” Insikten 2009. Björn Vikström vidareutvecklar här ett relationellt perspektiv på handledning och utgår från en vinjett som psykoanalytikern Ralph Greenson beskrev 1967. Sedan dess har såväl inom som utom den psykoanalytiska rörelsen skett en utveckling mot ett mer relationellt synsätt både i terapi och i handledning. Vikström påpekar att det är en öppen fråga om det relationella förhållningssättet är något nytt och artskilt från annan typ av handledning eller om det är att betrakta som ett perspektiv att lägga på den metodik vi arbetar utifrån.
1 jun 11 – Björn Vikström

2/2011 Tema kommunikation
Människans beroende av att kommunicera kan knappast överskattas – hela vår tillvaro bygger på att vi kan meddela oss med varandra och dessutom använder vi språket för att bekräfta vår identitet och grupptillhörighet. Vi informerar, lär känna och uttrycker oss genom olika kommunikationsformer.
1 jun 11 – Framtider nr 2 2011

Framtidens medielandskap
Landskap varierar över tid. Människor rör sig snabbt, liksom farkoster som kommer och går. Men hus står kvar lite längre, liksom vägar och broar. Mest långlivade är de stora strukturerna som sjöar och berg. Så är det i medielandskapet också. Vissa saker dyker upp för att strax försvinna, medan annat har en väldig uthållighet.
1 jun 11 – Nina Wormbs

Kulturkrockar, finns dom?
Synen på kultur har förändrats på senare tid, från en statisk syn till en allt mer dynamisk – inte minst i skolans värld. Men den stora utmaningen är fortfarande att göra skolan till en arena som överskrider till synes givna kulturgränser, kategoriseringar och kulturella skillnader. Det finns anledning att vara kritisk mot begrepp som kulturkrockar, kulturmöten och kulturkompetens, menar forskaren Magnus Dahlstedt.
1 jun 11 – Magnus Dahlstedt

Det elementära samtalet
Att äta middag med familjen, ringa till Försäkringskassan, löneförhandla, gå till doktorn, leda ett arbetsmöte, prata med kundtjänst, delta i skolans utvecklingssamtal – många sociala situationer och handlingar baseras på samtal. Att samtal är strukturerade och systematiska har samtalsforskningen visat under sin drygt fyrtioåriga historia. Genom att lära oss mer om hur samtal är organiserade kan vi bli bättre på att kommunicera och på att hantera nya sociala situationer.
1 jun 11 – Jenny Öqvist

Framtidsfrågan
Teknisk utveckling har möjliggjort nya former av kommunikation, såsom epost, bloggar, twitter med mera. Många forskare menar att detta har haft inverkan på allt från språkbruk till arbetsformer.
1 jun 11 – Framtider nr 2 2011

Krönikan: Har vi råd att missa chansen att integrera dem i EU?
Den europeiska kontinenten är sett till befolkningens sammansättning äldst i världen. Ändå vill jag hävda att ungdomsfrågan är vår stora utmaning. Minst tre tunga skäl talar för det. För det första finns en långsiktig trend som antyder att passagen från ungdomstid till vuxenliv blir alltmer problematisk; såväl övergången till arbetslivet som till bostadsmarknaden och familjebildningen. För det andra är ungdomar särskilt hårt utsatta av den globala finanskrisens följder för sysselsättning och offentliga finanser. För det tredje påverkas allas välstånd i högsta grad av hur vi i dag behandlar morgondagens skattebetalare och omsorgsarbetare.
1 jun 11 – Joakim Palme

Sociala mediers inverkan på språket
E-post, chatt, sms och interaktiva forum på nätet erbjuder nya sätt att kommunicera. Språkrådet, Sveriges officiella språkvårdsorgan, anser att digitala medier påskyndar språkförändringar. I jämförelse med andra språk är svenskan stabil och används i vitt skilda formella och informella, professionella och vardagliga situationer. Ändå väcker påståendet frågor. Hur kommunicerar vi i dag? Vad är det egentligen som händer med svenskan?
1 jun 11 – Theres Bellander

Den blinda finansmarknaden
Finansmarknaden är fångad i sina egna berättelser och har svårt att förstå hur till exempel företagen resonerar. Den dominerande finansteoretiska forskningen har heller inte lyckats bidra nämnvärt till ökad insikt om finansmarknaden. Både fondförvaltarna och företagen tycks präglas av en hemmablindhet som gör det svårt att kommunicera sinsemellan. Kommunikationsproblemen kan också få svåra konsekvenser när enskilda människor blir av med jobbet eller sparpengarna på grund av nyckfyllt svängande börsmarknader.
1 jun 11 – Ulf Johanson, Roland Almqvist och Johan Henningsson

Ny teknik som förändrar vår möteskultur
Längre eller kortare resor till möten hör till vardagen för många anställda. Ett alternativ som blivit allt vanligare är att hålla möten på distans. Det sparar tid och pengar och det ger även möjlighet att minska belastningen på miljön. Men den nya möteskulturen är inte okomplicerad, den påverkas av företagens sociala konventioner, organisationsstruktur och värderingar. Det är därför viktigt, både för individen och för organisationen, att diskutera sitt förhållningssätt till möten och vilken roll de har, menar Malin Picha och Minna Räsänen.
1 jun 11 – Malin Picha och Minna Räsänen

Järnvägens osäkra framtid
Drygt två decennier av stegvisa förändringar på järnvägsområdet kulminerade den 1 oktober 2010 med en omreglering som sägs skapa ”en helt öppen och konkurrensutsatt persontrafikmarknad” med ökad dynamik och mer utrymme för kommersiella aktörer, samtidigt som ”resenärernas och samhällets krav på ett attraktivt, effektivt och långsiktigt hållbart trafikutbud av god kvalitet” tillgodoses. Forskaren Jesper Meijling menar att reformen kan bli ett hinder för en utveckling av järnvägen. En del av problemet tycks ligga i begreppet ”järnvägsmarknad”. Aktörerna förutsätts vara konkurrenter samtidigt som de ska kommunicera och fungera tillsammans för järnvägens bästa.
1 jun 11 – Jesper Meijling

I korthet
”Datorer behöver i framtiden inte väga mer än 1,5 ton.” Popular Mechanics, 1949
1 jun 11 – Framtider nr 2 2011

Humanisternas framtid
Utbildas det verkligen för många humanister i dag i förhållande till läget på arbetsmarknaden? Eller är det stora problemet en negativ självbild? En mycket hög andel humanister får faktiskt jobb efter utbildningen. Men kanske måste de ändå bli bättre på att framhålla vad de är bra på.
1 jun 11 – Annika Berg

Jobben, nätverken och närkontakten
Den digitala revolutionen är antagligen bara början på något som får långtgående konsekvenser för arbetslivet. Informations och kommunikationstekniken kräver kontinuerlig utbildning av de anställda, och kvaliteter som kommunikation, kundorientering och problemlösning tycks stå högt i prioritet. Men avancerade informationssystem och nätverk kan nog inte ersätta den dagliga kontakten på en gemensam arbetsplats.
1 jun 11 – Torbjörn Lundqvist

Forskarprofilen:
”Jag vill säga något om hur olika integrationspolitiska vägval påverkar det politiska deltagandet bland invandrare”
1 jun 11 – Framtider nr 2 2011

Vård efter behov och på lika villkor
En ny utredning föreslår att asylsökande och papperslösa ska ha rätt till hälso- och sjukvård i samma omfattning och på samma villkor som folkbokförda medborgare. Idag ges dessa personer vård i en slags legala gråzoner. Det är oetiskt och rättsosäkert.
1 jun 11 – SOU 2011:48

Tyskland avvecklar kärnkraften till 2022
Angela Merkels koalitionsregering har gjort en U-sväng i kärnkraftsfrågan efter Fukushima. Efter timslånga förhandlingar enades man om att samtliga 17 reaktorer ska vara tagna ur bruk senast år 2022. Det är ett radikalt beslut för en exportberoende industrination, och det måste ses mot bakgrunden av det starka kärnkraftsmotståndet i befolkningen.
1 jun 11

Enigt KU kritiserar regeringen
Riksdagens konstitutionsutskott (KU) är enigt i fyra anmärkningar mot regeringen. Det framgår ur dess granskningsbetänkande för 2010, som behandlar alla anmälningar som gjorts till utskottet under året.
1 jun 11 – KU 2011:20

Nytt mångmiljardlån till Grekland
Det framstår som allt troligare att EU kommer att låna grekerna ytterligare mellan 60 och 70 miljarder euro. Pengarna i statskassan är snart slut och regeringen verkar inte klara av att genomföra de dramatiska samhällsförändringar som ålagts dem.
1 jun 11

Föräldrapenning på tu man hand
Regeringen infriar ett gammalt vallöfte och föreslår att föräldrar till barn under ett år ska kunna ta ut föräldrapenning samtidigt under 30 dagars tid. Dessutom förenklar man den krångliga jämställdhetsbonusen.
1 jun 11 – Prop 2010/2011:146

Två universitet förlorar examensrätt
Linköpings universitet förlorar examensrätten för kandidatexamen i religionsvetenskap och Karlstad universitet förlorar tillståndet att utfärda magister- och masterexamen i samma ämne. Det meddelar Högskoleverket efter att ha följt upp en omfattande granskning från 2008.
1 jun 11 – Uppföljning av ifrågasatta examenstillstånd i religion och teologi på grundnivå och avancerad nivå

Tydligare bokföring av pensionsavgifter
Regeringen föreslår att Försäkringskassan inte längre ska överföra ålderspensionsavgifterna direkt till Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna. I stället ska pengarna gå via Pensionsmyndigheten.
1 jun 11 – Prop 2010/2011:142

Föräldrapenningen ska ses över
Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att se över reglerna för föräldrapenningen med ensamstående och studenter i åtanke.
1 jun 11

Kungen nekar till anklagelser
Kung Carl Gustaf förnekar i en intervju med TT alla uppgifter om porr- och strippklubbsbesök och kriminella kontakter.
30 maj 11

Detta är ...
...socialtjänsten.info, som här presenterar tre typer av artiklar: 1) puffar för artiklar om forskning 2) egna artiklar om socialpolitik 3) TT-notiser om sociala frågor. I detta nummer av socialtjänsten.info är “fattigdomen” tema.
26 maj 11

Avskaffa barnfattigdomen!
Samtidigt som regeringen lanserar sitt nästa jobbskatteavdrag, redigerar jag Tapio Salonens artikel om hur den för Sverige så skamliga barnfattigdomen kan elimineras (sid 6). Han har räknat ut att det skulle kosta statskassan 15 miljarder – att jämföra med de mellan 12 och 20 miljarder som det nya jobbskatteavdraget beräknats till. De barnhushåll som Salonen hittar under fattigdomsstrecket har blivit allt fler samtidigt som det stora flertalet fått ökade inkomster under senare år.
26 maj 11 – Maria Wallin

Att spela munspel och lära sig läsa
På Solkraft i Skellefteå finns stillhet och ro, nybakade bullar och någon som lyssnar. Djur att sköta om och nya medmänniskor att lära känna, sysslor att utföra, en plats för alla.
26 maj 11 – Leif Stenberg

Kultur i centrum - Biblioteket som mötesplats och nav är inte längre självklar
Hjärtat i den mångkulturella stadsdelen Fisksätra i Nacka kommun är biblioteket. Som på så många andra platser. De ”allmänna folkbiblioteken” har utgjort basen för svensk kultur-utövning i decennier. Men inget är längre heligt i det nya politiska landskapet. Nacka ligger i täten för privatiseringsvågen.
26 maj 11 – Bitte Lundborg

Det uteblivna mötet
En tyst man är en tyst man. Och en tråkig bok är en tråkig bok. Även om författaren heter Magnus Dahlström.
26 maj 11 – Maria Korpskog

Vinnande tjej – Marie-Claude berikad av dubbla kulturer
Nioåriga Marie-Claude är stolt över att vara rom. Vi möter henne i en ny tvåspråkig barnbok. Som författarna hoppas ska stärka romska barns språk och skingra fördomar.
26 maj 11 – Pernilla Rönnlid

Hitta ny hamn - Familjehem får ofta ensamma ta smällen
Han är så fin den där ungen! säger Maria som var familjehem åt Hassan. I dag när stormen bedarrat, ångrar hon att hon inte stod på sig så att han hade bott kvar, fastän han blev våldsam.
26 maj 11 – Anna Fredriksson

”Systemet har brutit ihop”
Nya boenden öppnas hela tiden. Men det räcker inte – just nu väntar 550 ensamkommande flyktingungdomar på att få plats i en kommun. Vi borde ta emot dem med glädje, säger Isabella Canow på Skyddsvärnet.
26 maj 11 – Anna Fredriksson

Familjehem eller grupp- boende – vad är bäst?
Det kanske inte är så enkelt att en och samma modell passar alla, bara för att man är ett ensamkommande flyktingbarn?
26 maj 11 – Anna Fredriksson

Att kunna få landa i en ny by
Att vara ensamkommande flyktingbarn innebär upplevelser av att vara ensam. Och flykting och barn.
26 maj 11 – Joakim Larsson

Resultat och effekt - Regeringen stöper om hela det svenska biståndet
Sänkta Sidabidrag urholkar folkrörelsernas opinionsbildning. Debatten här hemma tunnas ut. Biståndet professionaliseras. Utbytet över gränserna ändrar karaktär.
26 maj 11 – Karolina Jeppson

Jordens framtid: efter oss syndafloden?
Det är svårt att vara optimist. Jordens resurser brandskattas allt hårdare och storföretagens utspel ökar klyftorna mellan rika och fattiga, såväl mellan som inom länder.
26 maj 11 – Jan Molin

Hamnar snett utan hjälp
Fyra av tio långtidsdömda män hade oupptäckt och obehandlad ADHD. Alla hade haft problem redan under uppväxten och med sin skolgång.
26 maj 11 – Nils Lindefors

Går emot tvång - Och är för sprututbyte inom missbrukarvården
Vårdgaranti även inom missbrukarvården och bättre attityder mot missbrukare. Skadereduktion och sprututbyte. Tvång är Gerhard Larsson däremot mera tveksam till.
26 maj 11 – Helena Bjerkelius

Svenska sexköp illegala även utomlands
Det är köparen som begår en kriminell handling vid prostitution i Sverige. Lagen ses nu över och föreslås gälla även svenskar på resa. Samt få ett års fängelse som straffsats.
26 maj 11 – Leif Stenberg

Förändra räcker inte - Själva grundsynen i sjukförsäkringsreglerna är fel
Det är inte piskor och hårda tidsgränser som behövs. Det är helhetssyn, stöd och inte minst tid för rehabilitering, menar Jenny Fjell. Läkaren som drog igång nätverket Resurs.
26 maj 11 – Kari Molin

Radio Galen - Kunskap och klokskap om psykisk ohälsa
I över 20 år har Radio Galen satt fokus på psykisk ohälsa. Först i Lund med omnejd. Nu via hemsidan över hela landet.
26 maj 11 – Socialpolitik nr 2 2011

Bryter ny mark - Inte ens hemlösa lever av bröd allena
I Breaking the waves möter Folkteatern Göteborg en ny publik. Som sällan eller aldrig sett – eller spelat – teater förut.
26 maj 11 – Ingemo Orstadius

Poeter på nätet - En subersivt spretigt spirande folkrörelse
De stora förlagens utgivning av poesi minskar stadigt. Men folk har inte slutat dikta. Tvärtom. Internet erbjuder nya arenor.
26 maj 11 – Maria Korpskog

Barnfattigdomen kan avskaffas
Det aviserade femte jobbskatteavdraget skulle i stället kunna eliminera barnfattigdomen. För 15 miljarder blir vi av med denna skamfläck i den svenska välfärden.
26 maj 11 – Tapio Salonen

Myten om de äldres ensamhet
I den offentliga debatten finns en tendens att beskriva äldre som ensamma, understimulerade och missnöjda. En verklighetsbeskrivning som går på tvärs mot aktuella forskningsresultat. Hur går det till när dylika mediebilder konstrueras? Detta diskuterar Carina Markström, Karin Ljuslinder och Stefan Sjöström från Umeå universitet i en artikel i Sociologisk forskning.
26 maj 11 – Carina Markström, Karin Ljuslinder och Stefan Sjöström

Kräver rättvisa en motprestation?
Är det rättvist att kräva en motprestation i form av arbete för att en människa ska få en av staten garanterad minimiinkomst? Gynnar det de fattigaste människorna mer om man tillåter stora inkomstskillnader i stället för att eftersträva en rättvis inkomstfördelning? Det är några frågor som Simon Birnbaum, statsvetare, vid Stockholms universitet diskuterar i en artikel i tidskriften Politisk filosofi.
26 maj 11 – Simon Birnbaum

Invandrarbarn är fattigare
Invandrarbarn är fattigare än barn som är födda här. De riskerar dessutom långa perioder av fattigdom. Det påverkar deras utbildning och integration i det nya landet, menar författarna till en artikel i Ekonomisk Debatt.
26 maj 11 – Taryn Ann Galloway, Björn Gustafsson, Peder J Pedersen och Torun Österberg

Fattigdom i ett globalt perspektiv
Nästan en och en halv miljard människor lever i djupaste fattigdom och misär. Många lider av undernäring och saknar rent dricksvatten och sjukvård. Nationalekonomen Stefan de Vylder menar ändå, i en artikel i Framtider, att utvecklingen är på väg åt rätt håll.
26 maj 11 – Stefan de Vylder

Mikrofinansiering – ineffektivt botemedel eller universalmedicin?
Fenomenet mikrofinansiering har rönt stor uppmärksamhet under senare år. Hur stort hopp är det rimligt att sätta till denna metod för fattigdomsbekämpning? Kan fenomenet starta en positiv ekonomisk utveckling i större skala? Nationalekonomen Ranjula Bali Swain redogör i tidskriften Framtider för sin syn på effekterna av mikrokrediter.
26 maj 11 – Ranjula Bali Swain

Framtider: Tema fattigdom 1/2010
År 2010 utsågs till ”Europeiskt år för bekämpning av fattigdom”, som ett led i arbetet att förstärka EU:s arbete mot fattigdom och social utslagning. Detta tog man fasta på i ”Framtider – Tidskrift från Institutet för Framtidsstudiers” temanummer om fattigdom, som publicerades förra året.
26 maj 11 – Framtider nr 1 2010

Inför morgondagens sociala Europa
Som en följdverkning av de senaste årens ekonomiska kris har fattigdomsfrågan hamnat högt upp på EU:s agenda. Men hur ser situationen ut i Europa idag? Hur definieras och studeras fattigdomen och vad kan vi göra för att bekämpa den? Frågorna diskuteras av Hrvoje Kap och Joakim Palme i Framtiders fattigdomsnummer.
26 maj 11 – Hrvoje Kap och Joakim Palme

Vem är fattig i Sverige?
Detta frågar sig sociologen Björn Halleröd i en artikel i Framtider som diskuterar relationen mellan absolut och relativ fattigdom. Vilka är implikationerna av dessa båda i ett svenskt samhällsperspektiv?
26 maj 11 – Björn Halleröd

Fridolin & Romson nya språkrör
Miljöpartiets visade upp sig som ett modernt parti när kongressen valde det nygamla stjärnskottet Gustav Fridolin och miljörättsjuristen Åsa Romson till nya språkrör. De två valdes i öppen konkurrrens.
26 maj 11 – Miljöpartiets kongress 2011. Tal av Fridolin och Romson, CV för Gustav Fridolin (MP), CV för Åsa Romson (MP)

Bodström inside
Nej, det är ingen djupare analys av makten, myglet och politiken som Thomas Bodström ger i sin hårt lanserade bok. Den före detta justitieministern och riksdagsmannen skummar mest på ytan. Men lite inside-information bjuds läsarna: till exempel att Juholt slog Damberg med en rösts övervikt i valberedningen; en konkret beskrivning av hur det gick till i samband med den skandalösa utvisningen av de två egyptierna är också intressant. Bodström visar faktiskt också prov på viss självkritik. Åke Svidén recenserar.
26 maj 11 – Thomas Bodström: Inifrån. Makten, myglet, politiken

Konjunkturuppgången gynnar svenskfödda män
Goda tider råder på svensk arbetsmarknad: arbetslösheten sjunker och sysselsättningen stiger. Men i konjunkturuppgången blottas existerande hierarkier inom arbetskraften. Det är betydligt fler män än kvinnor som får jobb nu. Och medan den beryktade ungdomsarbetslösheten sjunker, så stiger den hos unga personer med migrationsbakgrund.
26 maj 11 – Statistiska Centralbyråns Arbetskraftsundersökning, första kvartalet och april 2011

Regeringen ger svar på tal
I början av året fick regeringen en smäll på fingrarna av Riksrevisionen för att andelen oanvända forskningsbidrag till landets högskolor stigit rasant. Vid slutet av 2009 handlade det om närmare 13 miljarder kronor. I en aktuell skrivelse till riksdagen försvarar sig regeringen - men lovar att se över utbetalningsrutinerna.
26 maj 11 – Skriv 2010/2011:137

Ekobrottsmyndigheten bör växa
Ekobrottsmyndigheten bör ta över bekämpningen av ekonomisk brottslighet i hela Sverige. Om myndigheten ges ett rikstäckande ansvar skulle effektiviteten i utredningarna stiga. Den slutsatsen drar Stefan Strömberg, tidigare rikspolischef, i ett färskt slutbetänkande.
26 maj 11 – SOU 2011:47

Snus kan komma att exporteras
EU-kommissionen har beslutat att revidera tobaksproduktdirektivet, som illegaliserar försäljningen av svenskt snus inom EU.
26 maj 11

Begränsad handel med sälprodukter
Från och med i höst blir det förbjudet att handla med sälprodukter som inte stammar från skyddsjakt, eller från inuitsamhällenas traditionella jakt. Det är EU:s svar på den indignation som den bitvis grymma, kommersiella säljakten utlöste hos allmänheten.
26 maj 11 – Prop 2010/2011:144

Korruptionsbrott ska hanteras av RPS
Regeringen har beslutat att ge Rikspolisstyrelsen ett nationellt ansvar för korruptionsbrott. En specialenhet, som ska vara igång redan i september i år, ska inrättas vid Rikskriminalpolisen. Inledningsvis kommer 30 personer att anställas, som ska syssla med spaning mot och utredning av mutbrott och bestickning, samt brott som står i direkt samband med dylika. Tanken är att den nya specialenheten ska bestå av både poliser och civila specialister inom olika områden.
26 maj 11

USA spanade i Sverige utan tillstånd
Agenter från USA har utan tillstånd från svenska myndigheter spanat mot terrorister i Sverige.
24 maj 11

Obama lovar stöd till demokrater
USA:s främsta prioritering är att främja reformer och övergång till demokrati runtom i Mellanöstern och Nordafrika. Det slog president Barack Obama fast i sitt länge emotsedda linjetal om regionen.
23 maj 11

Kungavännen tar på sig skulden
Nu går kungens vän ut i ett mejl och tar på sig hela skulden för de kontakter som tagits med kriminella i syfte att stoppa känsliga uppgifter.
23 maj 11

Valbevakning i balans - med undantag
Lika mycket höger som vänster. Och rejält ökat utrymme för Sverigedemokraterna. Så såg det ut i nyhetsmedierna inför höstens val, enligt en rapport från Göteborgs universitet signerad medieprofessor Kent Asp.
21 maj 11

Eurokrisen blir längre och dyrare
Portugal får låna 78 miljarder euro - det klubbades raskt igenom när EU:s finansministrar träffades i Bryssel början av veckan. Mötet överskuggades av spekulationerna om huruvida Greklands skulder kommer att behövas skrivas ned, vilket inte minst europeiska banker skulle få känna av.
19 maj 11

Björklund får ett svagt G
Rätt problemanalys men tveksamma lösningar - det blir omdömet när Finanspolitiska rådet utvärderar regeringens åtgärder för att förbättra svenska elevers studieresultat. Införandet av lärarleg till exempel, sågas som kontraproduktivt. Även den nya betygsskalan ifrågsätts.
19 maj 11

Skolval påverkar betygen
Svenska elevers möjlighet att nå skolans uppsatta kunskapsmål - vulgo: att få bra betyg - hänger starkare än någonsin ihop med vilken skola de går i. Friskolereformen och det fria skolvalet i början av nittotalet har sorterat om barnen och spätt på skolsegregationen.
19 maj 11 – Forskarrapport, SNS förlag 20 år med förändringar i skolan: vad har hänt med likvärdigheten?

Krav på objektiva förundersökningar
Kvaliteten på brottsutredningar måste höjas. Det kan ske genom att kraven på objektivitet i förundersökningar skärps. Åklagare och polis måste ta fram fakta som talar såväl för som emot den misstänktes skuld.
19 maj 11 – SOU 2011:45

Satsning på forskning ger för lite
Sverige får för litet ekonomiskt utbyte av sina stora satsningar på forskning och utveckling. Det menar näringsminister Maud Olofsson. Hon får stöd av siffror i en färsk rapport om Sveriges internationella konkurrenskraft.
19 maj 11 – Ds 2011:17

Ökade utgifter för socialt skydd
Sveriges utgifter för socialt skydd, dvs hälso- och sjukvård, arbetslöshetsersättning, pensioner och barnomsorg m.m. fortsätter att öka. 2009 utgjorde de 32,2 procent av BNP och uppgick till 993 miljarder kronor.
19 maj 11 – Pressmeddelande: Socialt skydd i Sverige 1993-2009

Återinför 100-dagarsregeln i a-kassan
De rödgröna partierna tillsammans med Sverigedemokraterna har majoritet i riksdagens arbetsmarknadsutskott. De vill och kan återinföra den så kallade 100-dagarsregeln i a-kassan och de kräver dessutom att regeringen ska se över ersättningen till personer som har deltidsjobb, men inte kan leva enbart på dessa.
19 maj 11 – Pressmeddelande

Skattesänkningar minskar överskottet
Finanspolitiska rådet varnar i sin aktuella årsrapport för att regeringen är på väg att bränna statens pengar för snabbt.
19 maj 11 – Finanspolitiska rådets rapport 2011

Lönelyft påstås ge arbetslöshet
I den kommande avtalsrörelsen måste facken visa prov på återhållsamhet. Löneutvecklingen under de närmast åren bör inte överstiga 3,1 procent. Bara så kan Sverige nå en varaktigt låg arbetslöshet och högre sysselsättning, hävdar Konjunkturinstitutet.
19 maj 11 – Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport 2011

Nya avgiftsregler på Arlanda
Framöver kommer Arlandas ledning att behöva hålla samråd med flygbolagen när de planerar att höja avgifterna för dessa. Om bolagen är missnöjda kan de vända sig till Transportstyrelsen, som i såfall måste pröva om den föreslagna förändringen är godtagbar. Förändrade - läs höjda - avgifter får inte börja tillämpas förrens myndigheten har meddelat sitt beslut, och dylika ska dessutom kunna överklagas i en allmän förvaltningsdomstol.
19 maj 11 – Prop 2010/2011:143

Civila och militära resurser samordnas
Sverige behöver samordna sina militära och civila resurser till havs. Det menar regeringen som tillsätter en utredning som ska föreslå ett mer effektivt och flexibelt utnyttjande av samhällets maritima resurser.
19 maj 11 – Pressmeddelande: Statens verksamhet till sjöss ska stärkas

Radioaktiva ämne n gränskontrolleras
Regeringen har gett Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Tullverket i uppdrag att se över kontrollen av radioaktiva ämnen vid landets gränser. Myndigheterna ska identifiera de brister som finns och komma med förslag till åtgärder.
19 maj 11 – Pressmeddelande: Förmågan att kontrollera radioaktiva ämnen vid Sveriges gräns ska ses över

Förläng insatsen - ta hem Gripen
Socialdemokraterna anser att den svenska insatsen med Gripenplanen i Libyen ska avslutas, men vill se humanitära och andra militära insatser om det behövs.
18 maj 11 – Fred och frihet för Libyens folk

Fas 3:are ska få utbilda sig
Efter hård och ihärdig kritik mot jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas, gör regeringen nu vissa eftergifter. Från och med utgången av 2011 ska de långtidsarbetslösa deltagarna ha möjlighet till så kallad arbetsmarknadsutbildning. Förutsättningen är att tjänstemännen på Arbetsförmedlingen bedömer att personen i fråga skulle kunna få ett arbete i anslutning till avslutad kurs, eller liknande utbildningsform.
17 maj 11

CSN:s finansiering ska granskas
Regeringen har givit statskontoret i uppdrag att göra en analys av Centrala studiestödsnämndens (CSN) ekonomiska situation och nuvarande finansieringsmodell. Syftet sägs vara att ge myndigheten förutsättningar att planera sin ekonomi på lång sikt.
17 maj 11 – Regeringsbeslut

Oklar majoritet i Västsverige
Omvalet i Västra Götalandsregionen lyckades inte utkristallisera någon majoritet bland blocken. SD är just nu vågmästare och politikerna har en månad på sig att bilda ett nytt styre.
16 maj 11 – Omval till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - slutresultat

S-framgång i Örebro
En fullkomlig jordskredsseger i omvalet i Örebro gör att Socialdemokraterna ser fram emot att bygga en majoritet för att styra kommunen.
16 maj 11 – Omval till kommunfullmäktige i Örebro - Röster - Örebro Nordöstra

FRÅN REDAKTÖREN: Att utvärderas
Symbolisk interaktionism är som vi skrivit förut ett expanderande fält. Om igen publicerar vi en artikel från det området: Konsekvenser av rollövertagande: ”I”, ”me” och individualiteten. Hur åstadkommer samspelet mellan jaget och den andre att jaget kan se sig själv som ett objekt? Denna komplicerade socialpsykologiska process behandlas i detta nummers första artikel. Bland andra kritiseras Giddens och Charon för sina tolkningar av George Herbert Meads teoretiska system. Det språkliga samspelet betonas.
15 maj 11 – Hedvig Ekerwald

Konsekvenser av rollövertagandet: ”I”, ”me” och individualiteten
Begreppsparet ”I” och ”me” i George Herbert Meads sociala psykologi betecknar inte främst människans förmåga att vara både konform och innovativ, utan snarare den andres inträde som del av individens liv och därmed möjligheten för individen att bygga upp distans till sig själv och sin omvärld, temporalt och spatialt. Därigenom byggs en livshistoria upp, som organiserar episoder och rutiner. Detta tema är viktigt att behålla idag, när biologi och neurologi ger oss ökande kunskaper som i psykologin och socialpsykologin ibland får ersätta redan vunnen kunskap i stället för att utgöra ett tillskott till den. ”I” och ”me” är aktuellare i dag än när de formades av Mead.
15 maj 11 – Lars-Erik Berg

Charterturisme som en produkt: En sociologisk analyse af agens i oplevelsesøkonomien
Selv om charterturisme er en meget populær rejseform i Norden bliver sådanne rejser ofte set i et negativt lys. Det kan muligvis relateres til dominerende samfundsmæssige idealer, der taler for selvaktualisering, individuel udforskning og spontanitet. Fra sociologisk perspektiv ved man dog ikke ret meget om udviklingen af idealer og praksisser hos charterturister.
15 maj 11 – Jakob Lauring

I skuggan av kulturella stereotypier
Perspektiv på forskning om genus, jämställdhet och etniska relationer i Sverige ”In the immediate as well as the symbolic sense, in the physical as well as the intellectual sense, we are at any moment those who separate the connected or connect the separate” Simmel, ”Bridge and Door” (1909/1994:5)
15 maj 11 – Aleksandra Ålund och Minoo Alinia

Främlingen1
Georg Simmel (1858–1918)
15 maj 11 – Sociologisk forskning nr 2 2011

Recension
Adel Daoud, Scarcity, abundance and sufficiency: contributions to social and economic theory, Göteborg studies in sociology 46, Göteborg: Göteborgs Universitet, 2011
15 maj 11 – Patrik Aspers

Recension
Emma Engdahl, Konsten att vara sig själv, Malmö: Liber. 2009
15 maj 11 – Jessica Mjöberg

Recension
Lars-Olof Hilding, Är det så här vi är? Om utbildning som normalitet och om produktionen av studenter, Lund Dissertations in Sociology 93, Lund: Lunds universitet 2010
15 maj 11 – Lars-Erik Berg

Att tillsätta tjänster och fördela medel
Få saker inom akademin uppbringar så mycket skvaller och konflikter som tjänstetillsättningar och medelstilldelning vid forskning. Redan Weber slogs av slumpens betydelse för vilkas karriärer som kunde löpa vidare obehindrade och vilka som fick kämpa sig fram på sidovägar. Det är idag, liksom på Webers tid, inte av mindre betydelse att tillsättningar av tjänster, tilldelning av stipendier och medel för forskning fördelas på sätt som upprätthåller legitimiteten för akademin.
15 maj 11 – Patrik Aspers

Rasister på frammarsch
Lisa Bjurwald, medlem av tidningen Expos redaktion, tar med sig läsarna på en resa till ett Europa som vi helst inte vill se och låter oss möta människor som man helst inte vill möta. Åke Sviden har läst boken.
12 maj 11 – Bjurwald, Lisa : Europas skam – rasister på frammarsch

Avtal med Hawtai sprack
Saabs avtal med det kinesiska bilföretaget Hawtai skrotas. Enligt Spyker Cars, beror det på att alla ägargrupper bakom Hawtai inte accepterat affären. Detta betyder att produktionen av bilar i Saabs fabrik i Trollhättan inte kommer igång inom en nära framtid.
12 maj 11

Finland skjuter upp Portugal-beslut
Finlands beslut om EU:s stödpaket till Portugal ser ut att skjutas upp, uppger den finländska nyhetsbyrån FNB.
12 maj 11

Utbyte av DNA-profiler inom EU
Nu ska de sista delarna av EU:s så kallade Prümrådsbeslut införas i svensk lag. Det handlar om möjligheten för polisen i medlemsländerna att få tillgång till varandras register över DNA-profiler, fingeravtryck och fordonsregister.
12 maj 11 – Prop 2010/2011:129

Satsning på kvinnors arbetsmiljö
Regeringen ger 20,5 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket för att utveckla och genomföra insatser för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetsmarknaden på grund av dålig arbetsmiljö.
12 maj 11 – Pressmeddelande: 20,5 miljoner till Arbetsmiljöverket för satsning på kvinnors arbetsmiljö

Ytterligare granskning av kärnkraften
Strålskyddsmyndigheten, SSM, får i uppdrag att granska säkerheten vid de svenska kärnkraftsverken utifrån erfarenheterna från händelserna vid kärnkraftsverket Fukushima i Japan.
12 maj 11 – Pressmeddelande: SSM ges i uppdrag att redovisa svenska erfarenheter av kärnkraftsolyckan i Fukushima

Sverige ordförande i Arktis
Sverige tar över ordförandeklubban i Arktiska rådet. Samtidigt antar den svenska regeringen sin första strategi för Arktis.
12 maj 11 – Pressmeddelande: Svensk strategi för Arktis antagen

Lars Danielsson ambassadör i Soeul
Lars Danielsson, tidigare statssekreterare och utrikespolitisk rådgivare åt Göran Persson blir Sveriges nye ambassadör i Seoul i Sydkorea. Därmed får Danielsson något av en upprättelse efter flera år i kylan.
12 maj 11 – Pressmeddelande: Nya ambassadörer i Ungern, Spanien, Marocko och Sydkorea

Greklands kris är EMU:s kris
Tio år efter att euron infördes står det smärtsamt klart vad det innebär för en stat att inte längre ha en egen valuta. Parallellt med frågan om Grekland behöver ett nytt mångmiljardlån, spekuleras det kring om en återgång till drachme vore bättre. Det troligaste är emellertid skuldnedskrivningar. Att Grekland klarar att resa sig på egna ben betvivlar allt fler.
11 maj 11

Skolk i terminsbetygen
Uppgifter om skolk ska införas i terminsbetygen från och med årskurs 6, men inte i slutbetygen. Det beslutar regeringen inom kort. Enligt utbildningsminister Jan Björklund är all ogiltig frånvaro i skolan att betrakta som skolk.
11 maj 11 – Pressmeddelande: Skolk i betygen på grundskolan införs höstterminen 2012

Pensioner urholkas
Svenskarna blir allt äldre. Det påverkar nivån på pensionerna negativt. Regeringen vill att människor ska arbeta längre. En utredning ska ge förslag på förbättringar i arbetsmiljön för att människor ska kunna jobba kvar längre. Den ska också analysera hur åldersgränserna för pensionsuttag påverkar pensionerna.
11 maj 11 – Dir 2011:34

Fjärrvärmebolag behöver konkurrens
De senaste årens kritik mot fjärrvärmeföretagens starka ställning i relation till sina kunder - läs höga prissättning - har inte avtagit. Nu föreslår en statlig utredning att nätägarnas naturliga monopol ska brytas, för att ge nya producenter plats på marknaden.
11 maj 11 – SOU 2011:44

Främlingsfientlighet ska analyseras
Regeringen har gett Bengt Westerberg i uppdrag att kartlägga och analysera främlingsfientlighet i Sverige. Den före detta folkpartiledaren ska dessutom sammanställa den kunskap som finns på området, och presentera särskilda metoder för att motverka främlingsfientliga attityder bland barn och ungdomar.
11 maj 11 – Dir 2011:39

Ny gemensam domstolslag
En särskild utredning föreslår att dagens bestämmelser om hur svenska domstolar får organiseras förs in i ny lag, som ska omfatta alla typer av domstolar och domare. Några större förändringar för rättsskipningsprocessen är inte att vänta.
11 maj 11 – SOU 2011:42

Konsumentstödet behöver utredas
Både Europeiska kommissionen och det svenska Konsumentverket har poängterat att inte bara näringsidkare, men även konsumenterna själva vet för lite om sina rättigheter i Sverige.
11 maj 11 – Dir 2011:38

Bostadsbyggandet minskar ytterligare
Bostadsbyggandet sjönk ytterligare under förra året. 19 500 bostadslägenheter byggdes. Det är en minskning med 15 procent jämfört med år 2009. Bara 125 var studentlägenheter. Det är 1000 färre än året innan.
11 maj 11 – SCB: Färdigställda nybyggnader 2010 – definitiva uppgifter

Riksdagsmajoritet vill stoppa fas 3
De rödgröna partierna kräver att regeringen stoppar anvisningen av nya arbetssökande till den beryktade fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin. Och deras utskottsinitiativ ser ut att få gehör av en majoritet i riksdagen.
10 maj 11

INTRODUKTION
I det här numret har vi samlat ett antal bidrag från FALFs årskonferens 2010, Arbetsliv i förändring. FALF står för Foum för arbetslivsforskning och samlar sina medlemmar till konferens en gång om året. År 2010 hölls konferensen i Malmö där arbetslivsforskare presenterade sina uppsatser och diskuterade med varandra. Vi har valt ut fyra uppsatser som vi erbjudit författarna att utveckla till artiklar i detta nummer.
5 maj 11 – Lena Gonäs och Jan Ch Karlsson

”Självständiga lärosäten”: Om de förändrade villkoren för högre utbildning och universitetens normalisering
När den högre utbildningen avregleras får universitet och högskolor själva bestämma hur de ska organisera sin verksamhet. Det sker även i den övriga västvärlden, liksom i den övriga svenska offentliga sektorn. Frågan är dock vad ett sådant självbestämmande egentligen är värt. Avregleringen lämnar nämligen lärosätena att konkurrera med varandra på en allt snävare och alltmer standardiserad spelplan, vilket i sin tur tvingar dem till långtgående rationaliseringar och prioriteringar.
5 maj 11 – Michael Allvin och Fredrik Movitz

Långtidssjukskriven – en uppföljning av 265 000 långtidssjuka
Denna artikel beskriver först risken för att bli långtidssjuk minst 90 dagar år 2000. Därefter följs återgången till arbetsmarknaden år 2004 för de 265 000 som var långtidssjuka år 2000. Undersökningen omfattar de som var etablerade på arbetsmarknaden och baseras på SCBs databas LISA. Undersökt är bland annat ålder, kön, klass, bostadslän, bransch, arbetsställets storlek, utbildning, tidigare sjukskrivning, arbetslöshet, rehabiliteringspenning, sysselsättning med stödinsats och förvärvsinkomst.
5 maj 11 – Sten Gellerstedt

Gemensam handling för hållbar förändring – tillämpad genusforskning i ett innovationssystem
Denna artikel presenterar ett tillämpat genus- och jämställdhetsprojekt: Genus- och jämställdhetsutveckling i Fastelaboratoriet, ett innovationssystem. Genusteori kombineras här med en interaktiv forsknings- och utvecklingsansats med syftet att uppnå en hållbarare jämställdhetsintegrering. I artikeln argumenterar författaren för hur den interaktiva forskningstraditionen såväl som genusforskningen kan bidra till paradigmskiften inom samhällsvetenskapen genom att tillföra en starkare kontextualisering i kunskapsproduktionen. ”Doing gender”-traditionen som den utvecklats inom nordisk organisationsforskning utgör projektets genusteoretiska plattform.
5 maj 11 – Ewa Gunnarsson

Japaner, japaner… Kulturens betydelse vid övergång till Toyotainspirerad lean produktion i ett japanskägt företag i Sverige
Syftet med denna fallstudie är att undersöka kultur och värderingar i samband med att ett japanskägt svenskt företag övergick från ett sociotekniskt orienterat produktionssystem till en japanskorienterad lean produktionsmodell. Resultatet visar att kulturkrockar var vanliga, vilket indikerar att kulturkrockar inte enbart förekommer vid samgåenden och företagsövertaganden mellan svenska och japanska företag, utan även vid implementering av lean produktion. Begreppen oberoende och jämlikhet å ena sidan och perfektion och auktoritetstro å den andra uttrycker skilda världsbilder, som inte enbart speglar svensk och japansk kultur, utan även de två nämnda produktionsmodellerna. Dessa skillnader måste därför beaktas när man inför ett nytt produktionssystem.
5 maj 11 – Margareta Oudhuis och Anders Olsson

RECENSION
Gunnar Gillberg: Individualiseringens villkor: Unga vuxnas föreställningar om arbete och självförverkligande Doktorsavhandling, Skrifter från institutionen för arbetsvetenskap nr 7, Göteborgs universitet, 2010
5 maj 11 – Ann Bergman

RECENSION
Sven Åke Hörte och Marita Christmansson: Perspektiv på arbetsmiljöarbete, Forskning i Halmstad, rapport nr 20, Högskolan i Halmstad, 2009
5 maj 11 – Ole Henning Sørensen

Om innehållet
Den välbekanta principen »Åt var och en efter behov» har vunnit genklang långt utanför marxistiska kretsar, inte minst när det gäller frågan om hur hälso- och sjukvård bör fördelas. En av dem som attraheras av denna tillämpning av principen är Niklas Juth, filosof vid Karolinska Institutet. I sin artikel »Behovsprincipen i vården» kommer han emellertid fram till att idén är förvånansvärt fattig på innehåll.
5 maj 11 – Tidskrift för politisk filosofi nr 2 2011

Behovsprincipen i vården
Behov verkar generellt ha en större moralisk tyngd än önskemål. Enligt exempelvis David Braybrooke är det en »fundamental moralisk princip» att »[b]ehov har företräde framför preferenser».1 Som vi ska se är det många moralfilosofer och andra som instämmer.
5 maj 11 – Niklas Juth

Recension
Kajsa Ekis Ekman: Varat och varan: prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan. Stockholm: Leopard förlag. 2010
5 maj 11 – Sandra Lindgren

Recension
G. A. Cohen: Rescuing Justice and Equality. Cambridge/London: Harvard University Press, 2008.
5 maj 11 – Katharina Berndt Rasmussen

Diskussion
Diskussion om Sven-Eric Liedmans recension av Svante Nycanders Liberalismens idéhistoria (Tidskrift för politisk filosofi, nr 1 2011). Liedman svarar på sidan 62.
5 maj 11 – Svante Nycander

Diskussion
Svar till Nycander
5 maj 11 – Sven-Eric Liedman

Redaktionellt
Jubileumsårets – tidskriftens tjugonde årgång – andra nummer samlar artiklar från olika aktuella utbildningsvetenskapliga forskningsfält som bland annat analyserar den nu rådande utbildningspolitikens kunskapssyn och dess konsekvenser i skola och lärarutbildning, mötet mellan familjerätt, barn och skola, unga danska muslimers politiska identitetsutveckling och hur skolan förhåller sig till denna samt slutligen en analys av tidsbegreppet i pedagogisk forskning.
5 maj 11 – Utbildning & Demokrati nr 2 2011

Den mätbara litteraturläsaren
En tendens i Lgr11 och en konsekvens för svensklärarutbildningen
5 maj 11 – Stefan Lundström, Lena Manderstedt & Annbritt Palo

Läraren som konkurrensmedel
Kunskapskälla, stödperson eller icke-person?
5 maj 11 – Magnus Frostenson

Vygotskij goes neoliberal
Den ideala eleven och läraren i lärarutbildningens examinationspraktik
5 maj 11 – Lena Sjöberg

Skolan, familjerätten och barnen
När skola och förskola berörs av familjerättsliga processer och beslut griper olika professioners verksamheter in i varandra och olika sätt att tänka från skilda delar av välfärdssystemet möts. Forskning om vad det innebär för skola och förskola att beröras av familjerättsliga processer och beslut är nästintill obeintlig.1 Barns utsatthet och inslagen av våld i samband med familjerättsliga processer har under senare år kommit att uppmärksammas och lett till vissa förändringar i lag och praktik. (Socialstyrelsen 2006; Eriksson & Näsman 2009).
5 maj 11 – Linnéa Bruno

Uncovering the political in non-political young muslim immigrant identities
The theme of this paper is political identity and participation among Muslim migrant young people in Denmark. Political identity is analysed by examining students’ political interests and perception of themselves as participants in politics, as well as their rationalities for politics. In order to address the research question ‘What characterizes political identities among Muslim immigrant young people in schools?’ we interviewed eight Muslim students from a Danish upper secondary school and from different national origins.
5 maj 11 – Niels Nørgaard Kristensen & Trond Solhaug

Pedagogikk, tid og individualisering
En stor del av dagens pedagogiske virksomhet kjennetegnes av tydelige undervisningsmål, blant annet for å sikre at det er en trygg og sikker forbindelse mellom pedagogisk formidling og pedagogisk utbytte (Biesta 2001, 2004, 2006a, 2009a). Slik er vi innenfor den delen av pedagogikk som dreier seg om kvalifisering. Det vil si at elevene skal kvalifisere seg for noe, det være seg et fag, et yrke eller lignende.
5 maj 11 – Herner Sæverot

Gymnasiereformens konsekvenser för den sociala fördelningen av kunskaper i de yrkesorienterade utbildningarna
ETT HISTORISKT TRENDBROTT: Om svensk utbildningspolitik under efterkrigstiden skulle karaktäriseras utifrån några få styrande principer skulle det Basil Bernstein (2000) benämner föra samman, vara en av dem.
5 maj 11 – Mattias Nylund och Per-Åke Rosvall

Vilja och framtid i frågor kring utbildningsval
I det svenska gymnasiesystemet är det en nyttomaximerande rationalitetsprincip som är vägledande för hur unga människor bör fatta utbildnings- och yrkesbeslut (SOU 2008:27; jfr Lundahl, Erixon Arreman, Lundström & Rönnberg 2010). En nyttoprincip som bygger på att den enskilda eleven har en tydlig målsättning, adekvat kunskap om olika utbildningar, samt medvetenhet om det sannolika utfallet av olika utbildningsalternativ (SOU 2008:27). Dessa policybetoningar på utbildningsvalets förutsättningar hamnar nära »rational choice»-perspektivets betoning på preferenser som dels givna, dels hierarkiskt ordnande utifrån hur människor urskiljer en nyttomaximering.
5 maj 11 – Goran Pauaca och Adel Daoud

Samspelet lärarstuderande – handledare
Den verksamhetsförlagda utbildningen
5 maj 11 – Glenn Hultman, Jan Schoultz och Karin Stolpe

Homo pedagogicus
Mänskligt lärande och pedagogiska språkhandlingar
5 maj 11 – Feiwel Kupferberg

Torbjörn Vallinder
Docenten, lundastatsvetaren och mångårige redaktören för Statsvetenskaplig Tidskrift (1970-1984), Torbjörn Vallinder, avled den 12 februari 2011, 85 år gammal. Därmed ändades en lång och framgångsrik lärar- och forskarbana, som sträckte sig över närmare sex decennier och som inleddes med doktorsavhandlingen “Rösträttsrörelsen i Sverige 1886-1900” (1962) och avslutades med den uppsats om Herbert Tingsten, som vi nu publicerar i Statsvetenskaplig Tidskrift.
5 maj 11 – Björn Badersten, Magnus Jerneck, Bengt Lundell och Mats Sjölin

Herbert Tingsten – kanske en lärofader
Såsom lundensisk statsvetare från mitten av 1940-talet har jag undervisats främst av två professorer vid Regia Academia Lundensis, Fredrik Lagerroth och Nils Stjernquist. Härom har jag tidigare skrivit två uppsatser, en av dem i Statsvetenskaplig Tidskrift (se Referenser). Även en tredje statsvetarprofessor – utan nämnvärd anknytning till lundaakademin – har haft stor betydelse för min utveckling som statsvetare; Herbert Tingsten: professor i statskunskap i Stockholm 1935-46, därefter chefredaktör för Dagens Nyheter fram till 1960.
5 maj 11 – Torbjörn Vallinder

Explaining Policy Failure in Swedish Game Management
An Institutional Analysis
5 maj 11 – Terence Fell

Genusbegreppet – dess idéhistoriska utveckling och politiska innebörd
Genusbegreppet är omstritt. I denna text ställer jag en rak fråga om vad begreppet innebär och söker svara på frågan genom att beskriva begreppets ideologiska utveckling och sätta in det i sitt större forskningspolitiska sammanhang. Genusbegreppet handlar i grunden om två diskurser, dels motsättningen likhet-olikhet mellan könen, dels frågan om det finns en könsmaktsordning och vad det innebär. Jag beskriver nedan det manliga motståndet mot genusperspektivet i termer av metodologisk individualism contra strukturalism/holism. I en kritisk analys av postmodernismen/poststrukturalismen och queerteorin beklagar jag vidare att dessa företeelser växt fram samtidigt som genusforskningen.
5 maj 11 – Anne Marie Berggren

Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
5 maj 11 – Magnus Erlandsson

Konferenser
Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Umeå
5 maj 11 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 2 2011

Litteraturgranskning
Björnsson, Anders. Skuggor av ett förflutet. Bondeförbundet och trettiotalet. En idéhistorisk essä. Lund: Sekel Bokförlag, 2009.
5 maj 11 – Martin Lindström

Litteraturgranskning
Björn Fägersten: Sharing Secrets: Explaining International Intelligence Cooperation. Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Lund Political Studies 161, 2010.
5 maj 11 – Jonas Tallberg

Litteraturgranskning
Danielsson, Marianne, 2010. Fängslande idéer. Svensk miljöpolitik och teorier om policyproduktion. Skrifter utgivna av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala 176. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
5 maj 11 – Kristina Boréus

bin Ladin dödad
Tio års jakt på Usama bin Ladin slutade djupt inne i Pakistan. Världens mest efterspanade man är död. Amerikanska elitsoldater utförde operationen. bin Ladin var obeväpnad och skjöts med två skott i huvudet.
5 maj 11

Pakistan, upprorens land
Pakistan är ett land som stretar på med sina motsägelser. Landet som grundades med rättvisa och jämlikhet som ideologiska grundvalar rymmer både djupa orättvisor och enorma klyftor mellan människor. Historikern Henrik Chetan Aspengren tar i sin nya bok ett brett grepp kring Pakistans livrem och ger en mångfacetterad bild av en komplicerad nation på 260 sidor.
5 maj 11 – Henrik Chetan Aspengren: Pakistan - upprorens land

Läkare utan vapen
Resistenta och svårbehandlade bakterier sprids över jorden och människor dör nu i infektioner som tidigare har botats med antibiotika. Problemet är att läkarna skriver ut för mycket antibiotika och att läkemedelsindustrin inte anser det lönsamt att utveckla nya antibiotika. Björn Ramel har skrivit reportageboken Läkare utan vapen, och Jan Törling har läst den.
5 maj 11

Kommunala överskott bottnar i statsbidrag
Kommunerna visade ett rekordhögt överskott 2010: 14,5 miljarder, vilket motsvarar 3,5 procent av skatter och statsbidrag och är långt mer än vad tumregeln om god hushållning kräver. Även de flesta landsting gick med plus. För 2011 ser läget ljust ut - men därefter väntar en nedförsbacke. Kostnaderna stiger, samtidigt som det statliga konjunkturbidraget avvecklas.
5 maj 11 – Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi - maj 2011.

Gymnasieeleverna blir dyrare
I samband med att den "nya" gymnasieskolan införs till hösten, planerar staten att sänka bidragen till kommunerna. Reformen väntas nämligen leda till sänkta kostnader. Men Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är skeptiskt och menar att utvecklingen hittills snarare tyder på motsatsen.
5 maj 11 – Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi - maj 2011., Skriv 2010/2011:102

De rödgröna har gjort slut
Det rödgröna samarbetet sprack efter höstens val. De tre partierna går nu åt olika håll, och lägger egna budgetmotioner. Miljöpartiet blir grönare och vänsterpartiet blir rödare. Socialdemokraterna lägger om sin ekonomiska politik, men det är otydlig hur.
5 maj 11

Wikileaks-anklagelser grundlösa
Den läckta diplomatrapporten från i vintras antydde att Justitiedepartementet velat kringgå Riksdagen om utbyte av underrättelseinformation med USA. På tisdagen togs frågan upp i en offentlig utfrågning av Justitieministern.
5 maj 11 – Anmälan och utfrågning av Beatrice Ask i KU, Wikileaks, cable 784

Färre beviljades asyl
Antalet personer som får stanna i Sverige på grund av "synnerligen ömmande omständigheter" har minskat sedan bestämmelsen infördes 2006. Det visar en ny kartläggning av Migrationsverkets och Migrationsdomstolarnas praxis.
5 maj 11 – Ds 2011:14

Inget besked från Maud Olofsson
Vad ska vägas högst? Krav på djurskydd eller konkurrensfrihet för matgrossister? Åsa Romson (mp) ställde näringsminister Maud Olofsson (c) mot väggen under tisdagens interpellationsdebatt, med anledning av en rykande färsk dom i förvaltningsrätten mot Sigtuna kommun. Men näringsministern gav inte något besked i frågan.
5 maj 11 – Snabbprotokoll 2010/2011:95

Rätt att ta ledigt för facklig utbildning
Efter att facken har opponerat sig mot delar av den föreslagna lagen om rätt till ledighet för utbildning, presenterar regeringen nu en justering av det ursprungliga förslaget.
5 maj 11

Slopad skatt på vissa fondaffärer
Regeringen föreslår att investeringsfonder ska kunna fusioneras över Sveriges gränser, utan att den överlåtande fonden eller delägarna behöver skatta för affären.
5 maj 11 – Prop 2010/2011:131

Nej till jobbskatteavdrag!
Sverigedemokraterna (SD) kommer att säga nej till ett femte jobbskatteavdrag om det inte omfattar även pensionärer. Det framgår av partiets ekonomiska vårmotion.
4 maj 11

Stoppa utförsäkringarna!
Miljöpartiet vill ha ett moratorium på utförsäkringar, säger nej till ett femte jobbskatteavdrag men vill ha rut- och rot-avdragen kvar. Det är några av förslagen i partiets vårbudgetmotion.
3 maj 11

Minister kritiserar F-kassan
Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (m) kritiserar skillnader i bedömningar som Försäkringskassan gör om vilka som ska få förtidspension. S kräver att reglerna görs om och MP vill tillfälligt stoppa utförsäkringarna.
3 maj 11 – TT

Saab får miljarder från Kina
Saab har träffat en överenskommelse med kinesiska Hawtai Motor Group om ett samarbete som ger den skuldsatta biltillverkaren ett tillskott på 150 miljoner euro. Beskedet gläder de anställda och fick Spykeraktien att rusa på Amsterdambörsen.
3 maj 11

Investera i utbildning!
Socialdemokraterna vill att eventuella överskott i statens finanser ska användas för samhällsnyttiga investeringar, inte skattesänkningar.
2 maj 11 – Tillväxt och rättvisa - högre ambitioner för Sverige

Fler bör ha rätt till a-kassa!
Förbättra grundförsäkringen så att fler får rätt till a-kassa, föreslår Vänsterpartiet i sin budgetmotion i dag. Partiet vill också avskaffa regeringens alla jobbskatteavdrag.
2 maj 11 – Vänsterpartiets ekonomiska vårmotion

Premiärtal för partiledare Juholt
Barn och ungdomar stod i fokus för både den nye S-ledaren Håkan Juholt och partiets ekonomisk-politiske talesman Tommy Waidelich när de höll sina första majtal.
1 maj 11 – Håkan Juholts förstamajtal 2011

Ohly: Välfärd före sänkta skatter
Vänsterpartiets ledare Lars Ohly marscherade ner för Avenyn i Göteborg framför en banderoll med texten "Välfärd före sänkta skatter" och det var också temat i hans tal på Gustaf Adolfs torg. Ett par tusen hörde Ohly kritisera sjukförsäkringsregler, privatägda vårdcentraler och konstruktioner som fas 3 för de arbetslösa.
1 maj 11

Skatteutjämning är nödvändig
Skatteutjämningen hämmar inte tillväxten. Det låter den femte utredningen om den kommunala utjämningen meddela. Systemet där kommuner och landsting får ett statligt bidrag som täcker skillnaden mellan den egna, faktiska skattekraften och en i lag garanterad nivå bör behållas. Men ändringar behövs - som vanligt med andra ord.
28 apr 11 – SOU 2011:39

Partibidrag ska redovisas
Moderaterna ska börja redovisa alla partibidrag över 20 000 kronor per år - men partiet vill inte, till skillnad från en majoritet av riksdagspartierna, ha någon lagstiftning på området.
28 apr 11

Juholt förbereder reformförslag
Den nye s-ledaren Håkan Juholt aviserar ett socialdemokratiskt reformpaket på tiotals miljarder i höst. Men redan i förstamajtalet ska han föreslå en fortbildningssatsning för vårdpersonal.
28 apr 11

Det omoraliska köttet
Att sätta kött på matbordet är onekligen en vanlig sysselsättning i dessa tider. Pelle Strindlund har skrivit vad som bäst kan beskrivas som en stridsskrift där han argumenterar mot köttätande som omoraliskt, liksom i princip all form av djurhållning över huvud taget. Som utgångspunkt för sin argumentation gör författaren en historisk analys och finner paralleller mellan dagens köttindustri och dåtidens slavhandel.
28 apr 11 – Strindlund, Pelle : Jordens herrar

Allt ska inte upphandlas offentligt
Staten, kommuner och landsting bör få köpa varor och tjänster från sina egna företag utan att först genomföra en offentlig upphandling, menar en särskild utredning.
28 apr 11 – SOU 2011:43

Färre ärenden till domstol
Regeringen vill flytta handläggningen av cirka 26000 ärenden om året, från tingsrätterna till olika förvaltningsmyndigheter. Exempelvis ska makar som vill registrera sitt äktenskapsförord och personer som vill kräva ut sitt arv framöver vända sig till Skatteverket.
28 apr 11 – Prop 2010/2011:119

Vin till middagen är okej
Med dagens regler måste särskilda boenden, det vill säga kommunala inrättningar som står både äldre behövande och människor med funktionshinder till förfogande, egentligen ansöka om tillstånd varje gång de serverar alkohol. Det är onödigt petigt, menar en utredning.
28 apr 11 – SOU 2011:41

Privata aktörer bör kollas
Privata anordnare borde ha kontrollerats hårdare. Arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (m) öppnar dessutom för att staten ska bekosta kortare utbildningar för de långtidsarbetslösa.
27 apr 11

Landsting bör vårda missbrukare
Landstingen bör ta över missbruksvården från kommunerna, både av kompetens- och resursskäl, fastslår regeringens utredare Gerhard Larsson, som överlämnar sitt betänkande om missbruk och beroende på onsdagen.
27 apr 11 – SOU 2011:35

Rovdjursutredning vill se fler vargar
En särskild utredare har slagit fast att det behövs minst 450 vargar för att den svenska vargstammen ska vara livskraftig. Det är ungefär dubbelt så många djur som regeringen har angett som mål i debatten om vargjakten.
27 apr 11 – SOU 2011:37

Arbetslösheten sjunker
Arbetslösheten fortsätter att krypa nedåt. I mars var 404000 personer arbetslösa. Det motsvarar 7,7 procent av arbetskraften om man beaktar säsongsbetonade upp- och nedgångar. Men medan männens arbetslöshet fortsätter att sjunka, har kvinnornas stannat upp på en högre nivå.
27 apr 11 – Statistiska Centralbyråns AKU mars 2011

Månadsrapporter mot bidragsfusk
Från och med 2013 ska svenska arbetsgivare lämna uppgifter till Skatteverket om de anställdas lön och ersättningar varje månad, föreslår en utredning. Informationen ska vara tillgänglig för en rad myndigheter; Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bland andra. Det kommer att försvåra olika slags bidragsfusk.
27 apr 11 – SOU 2011:40

Fingeravtryck och foton ska registreras
Under våren behandlas flera propositioner som syftar till att anpassa svensk lagstiftning till EU:s migrations- och asylpolitiska förordningar. De innehåller även potentiellt känsliga förslag, som i slutändan kan få avgörande konsekvenser för till exempel asylsökande.
27 apr 11 – Prop 2010/2011:123

Delvis nya regler för visum
Den svenska utlänningslagen måste anpassas till EU:s regelverk om hur visum utfärdas respektive avslås. Det påverkar bland annat rätten att överklaga, som i praktiken kommer att utökas. Därtill vill regeringen ge kommersiella mellanhänder rätt att samla in fingeravtryck och andra uppgifter från de sökande.
27 apr 11 – Prop 2010/2011:121, Världskarta över Sveriges utlandsmyndigheter, per 1 december 2010

Studsvikslagen förlängs
Det innebär att kärnkraftsproducenterna måste fortsätta betala avgifter för varje kilowattimme till en särskild fond. Ur Studsviksfonden ska bland annat nedläggningen av gamla reaktorer finansieras. Men att beräkna framtida kostnader för att hantera kärnavfall är minst sagt problematiskt. Och politiskt laddat.
27 apr 11 – Prop 2010/2011:126

Karolinska Development till börsen
På väg till börsen har Karolinska Development dragit in 608 miljoner kronor före emissionskostnader i en nyemission, skriver forskningsbolaget i ett pressmeddelande.
26 apr 11 – TT

All skuld läggs på sjuksköterskan
Flera upprörande detaljer har den senaste veckan blivit kända i fallet med den 23-årige man i Stockholm som kontaktade SOS Alarm för att han behövde en ambulans, men inte fick någon, och som dog ett par timmar senare. Hela samtalet mellan 23-åringen och SOS-alarm och sjukvården finns i utskrift.
26 apr 11 – DN:s utskrift av samtalet mellan 23 åringen och sjuksköterskan

Politiskt bråk om a-kassan
Att ta bort begränsningen för deltidsarbetslösa att stämpla upp skulle kosta mellan 2,5 och 3 miljarder kronor, enligt både regeringskansliet och riksdagens utredningstjänst.
26 apr 11 – TT

Post Marmot Sverige - Om sociala skillnader i hälsa
Detta nummer av Socialmedicinsk tidskrift har sin utgångspunkt i Marmot-kommissionens arbete och det sätt som denna har influerat olika skeenden i Sverige. Vi beskriver den svenska applikationen som utredningen som försvann men lever vidare.
21 apr 11 – Karin Melinder

En folkhälsopolitisk kardinalfråga: ökade sociala skillnader i dödlighet under fyra decennier
Sverige uppfattades länge som ett land utan, eller med mycket små, sociala skillnader i hälsa. En klassisk internationell studie, den sk Black Report (1980), gjorde bedömningen att Sverige avskaffat klasskillnaderna i hälsa, åtminstone bland de senast födda generationerna. Bland svenska politiker fanns liknande uppfattningar under 1970-talet. I själva verket, vet vi idag, hade de sociala skillnaderna i hälsa redan börjat att öka vid denna tidpunkt, åtminstone om hälsa mäts som dödlighet eller livslängd.
21 apr 11 – Denny Vågerö

Sveriges första ”Marmotkommission” i Malmö
I Malmö pågår nu ett arbete med inspiration bland annat från ”Marmotrapporterna” med att utarbeta strategier för att minska skillnader i hälsa i Malmö. Arbetet leds av kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.
21 apr 11 – Anna Balkfors och Sven-Olof Isacsson

”Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa” - Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjuder in till samarbete
Kommuner, landsting och regioner är viktiga aktörer för att komma till rätta med de skillnader i hälsa som finns i samhället. I den rapport som Statens folkhälsoinstitut (FHI) lämnade till regeringen 2010 gällande de lärdomar som kan dras för svensk del när det gäller Marmot-kommissionen spelar den lokala och regionala nivån en viktig roll.
21 apr 11 – Jonas Frykman

Den svenska Marmot-applikationen. Utredningen som försvann men lever vidare
Statens folkhälsoinstitut (FHI) fick i uppdrag av regeringen att med utgångspunkt i den av riksdagen beslutade folkhälsopolitiken analysera vilka lärdomar som kan dras för svensk del av det arbete som har bedrivits av den av Världshälsoförsamlingen tillsatta kommissionen om sociala bestämningsfaktorer för hälsa, Closing the Gap, populärt kallad Marmot-kommissionen.
21 apr 11 – Karin Melinder

Skillnader i hälsotillstånd för olika grupper med hänsyn till inkomst
Jämlikhet i hälsa definieras som avsaknad av systematiska och potentiellt påverkbara skillnader i en eller flera av hälsans aspekter hos olika befolkningar eller befolkningsgrupper, definierade socialt, ekonomiskt, geografiskt eller efter kön (Statens folkhjälsoinstitut, 2003) Nedan analyseras skillnader i självrapporterad hälsa mellan olika befolkningsgrupper, ibland kallade utsatta, ibland sårbara.
21 apr 11 – Karin Melinder

Jämlikhet – frihet - och lite broderskap - en diskussion utifrån teori och empiri
I detta avsnitt görs ett försök att diskutera jämlikhet och frihet ur ett teoretiskt och empiriskt synsätt. Hur har utvecklingen och diskussionen varit de senaste 30-40- åren, d.v.s. vad har hänt efter vänstervågen i slutet av 1960-talet, början av 70-talet och hur har detta inverkat på synen på folkhälsa? Utvecklingen av skillnader i hälsa redovisas på annan plats, här diskuteras i första hand samhällsdebatten om frihet och i vilken mån den ekonomiska utvecklingen ökat eller minskat den ekonomiska jämlikheten.
21 apr 11 – Karin Melinder

Arbetslivet – en bortglömd arena för jämlika hälso- och arbetsvillkor?
Arbetslivet berör de flesta människor under en stor del av livet och har på flera sätt betydelse för folkhälsan (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Förutom faktorer relaterade till arbetsmiljön påverkar exempelvis anställningsformer och möjligheter att skapa balans mellan arbetsliv och hem- och familjearbete individers hälsa.
21 apr 11 – Stig Vinberg och Susanna Toivanen

Förändringar inom hälso- och sjukvården
Debatten om hälso- och sjukvård har under senare år ideologiserats i stor utsträckning. Hälso- och sjukvården genomgår för närvarande stora förändringar med ökad marknadsorientering, efterfrågestyrd vård, avknoppning och privatisering av vårdgivare – gynnar detta alla?
21 apr 11 – Bo Burström

Hur kan hälso- och sjukvårdens insatser utvecklas för att minska sociala skillnader i hälsa?
Hälso- och sjukvården kan bidra till minskade sociala skillnader i hälsa om man utvecklar sina insatser så att de sker utifrån specifika behov hos patienter, medarbetare eller grupper i befolkningen. Hälsofrämjande insatser, för att stödja patientens tilltro till sin egen förmåga, samt sjukdomsförebyggande insatser, i form av stöd att ändra ogynnsamma levnadsvanor, är särskilt viktiga för individer med utsatt socioekonomisk situation.
21 apr 11 – Margareta Kristenson

Groruddalssatsningen i Oslo kommune - en helsepolitisk analyse
Groruddalen i Oslo kommune i Norge har lenge blitt sett på som et problemområde blant politikere, media og lokalbefolkning. De 4 bydelene Bjerke, Grorud, Stovner og Alna i Groruddalen kjennetegnes av innbyggere med dårligere objektiv og subjektiv helse, den høyeste andelen med redusert funksjonsevne, lavere utdanning, svakere tilknytning til arbeidslivet enn resten av Oslo, lavere gjennomsnittsinntekt og lavere levealder. Befolkningsutviklingen i Groruddalen viser også at området preges av den største veksten av ikke-vestlige innvandrere (1,2).
21 apr 11 – Silje Skagen

Kan danskarna bidra till ett friskare Sverige?
Skillnader i hälsa är en fråga på liv och död. Danskarnas livslängd är 2,4 år kortare än svenskarnas på grund av att danskarna lång tid har haft en mindre ambitiös tobaks- och alkoholpolitik än svenskarna. Men de sociala skillnaderna i dödlighet är i båda länderna stora, och sedan många år växande. För närvarande skiljer det fem år i livslängd mellan hög- och lågutbildade.
21 apr 11 – Sven-Olof Isacsson och Finn Diderichsen

CHESS – forskning och utbildning om ojämlikhet i hälsa
CHESS är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut som i 10 år arbetat med ojämlikhet i hälsa. Vår ambition är att bättre förstå hur det kommer sig att människor i olika sociala positioner inte bara har olika förutsättningar och förhållanden ekonomiskt och socialt sett, utan även skiljer sig markant i hälsa och livslängd, också i dagens Sverige (www.chess.su.se).
21 apr 11 – Socialmedicinsk tidskrift nr 4 2011

Att påverka sociala determinanter för hälsa
”Att varsebli ett problem är dock något helt annat än att formulera den politik som är nödvändig för att åstadkomma en förändring” hävdas i en artikel som handlar om ökade sociala skillnader i hälsa under de senaste decennierna. Tema redaktören Karin Melinder redovisar hur Marmotkommissionens tillämpning med olika åtgärder ligger väl i linje med de målområden som Sverige har för sina folkhälsomål.
21 apr 11 – Bo J A Haglund

I Marmotkommissionens kölvatten
– initiativ och processer mot ojämlikhet i hälsa inom EU, WHO och enskilda länder
21 apr 11 – Cristina Mattson Lundberg

Civilsamhället – arena och aktör Folkhälsoarbetet behöver idéburna organisationer
Det finns alltid en organisation att samverka med när vi vill arbeta för något av de elva målområden som ingår i folkhälsopolitiken. Också när vi tänker i ett arenaperspektiv – platser eller grupper som ska nås – så finns det ideella.
21 apr 11 – Jan Linde

Till minne av Per Bjurulf
Professor emeritus Per Bjurulf har avlidit vid 79 års ålder. Hans närmaste är hustrun Carin och fyra barn.
21 apr 11 – Mats Hammar, Inger Sandström och Toomas Timpka

Män mer politiskt aktiva än kvinnor
Män är i större utsträckning än kvinnor medlemmar i politiska partier, medan kvinnor i större utsträckning är medlemmar i någon humanitär hjälporganisation eller fredsorganisation.
20 apr 11

Datalagringen är riskfylld
Att EU-länderna masslagrar så kallad trafikdata från allas våra mobiltelefoner och datorer innebär risker för den personliga integriteten. Det beskedet kommer från EU-kommissionen, som flaggar för ändringar i det omstridda datalagringsdirektivet.
19 apr 11

Ståhlberg: Två ovänner
Den 9 juni 1940 möttes Winston Churchill och Charles de Gaulle i London. Tyska trupper hade invaderat Frankrike som stod inför sammanbrott.
19 apr 11 – Knut Ståhlberg: Två kära ovänner – Churchill och de Gaulle

En Lex Sarah för skolan
Så kallade lex Sarah-regler ska bli verklighet även inom skola och förskola. All personal ska vara skyldig att rapportera missförhållanden till förskolechefen eller rektorn. Den personen får sedan i ansvar att utreda och avhjälpa problemen. Svåra missförhållanden ska anmälas till Skolinspektionen.
19 apr 11 – SOU 2011:33

Valframgång för Sannfinländarna
Det högerpopulistiska och EU-fientliga partiet överträffade de inhemska förväntningarna. När alla röster var räknade stod det klart att Sannfinländarna blir Finlands tredje största parti.
19 apr 11

Fullt studiestöd för kortare studieår
Regeringen vill införa fullt studiestöd, motsvarande 40 veckor, för utbildningar som pågår 36 veckor om året. Men den nya regeln ska bara omfatta program som hade det här upplägget innan 2010. Man vill nämligen inte bidra till att fler lärosäten kortar sina utbildningar. Inkonsekvent, tycker flera remissinstanser.
19 apr 11 – Prop 2010/2011:113

Gamla normer i ny språkdräkt
Upphovsrättslagen ska moderniseras. De gamla normerna behålls, men de delas upp mer överskådligt, de kortas, rubriksätts och får en ny språkdräkt – allt för att underlätta för rättstillämpningen.
19 apr 11 – SOU 2011:32

Waidelich - Borg i en första duell
Anders Borg talade om en "kulturrevolution" på svensk arbetsmarknad. Socialdemokraternas nye man Tommy Waidelich förklarade att missmatchningen på arbetsmarknaden är Sveriges största problem. Och Miljöpartiet passade på att gå på distans till alliansregeringen. Debatten om årets vårbudget bjöd på flera profileringsförsök, men få konkreta besked.
14 apr 11 – Snabbprotokoll 2010/2011:87, Prop 2010/2011:100

Ständig oenighet om siffrorna
Ett av den rödgröna oppositionens starkaste kort i valrörelsen var att Alliansens politik fick klyftorna i samhället att växa. När regeringen Reinfeldt nu presenterar den årliga fördelningspolitiska redogörelsen, så ser man att det stämmer.
14 apr 11 – Prop 2010/2011:100

Sjukförsäkringens regler mjukas upp
Efter hård och ihållande kritik av tidsgränserna i sjukförsäkringen kommer regeringen nu med vissa ändringsförslag. Men i oppositionens ögon är det marginella förbättringar av en dålig reform.
14 apr 11 – Promemoria Översyn av sjukförsäkringen – förslag till förbättringar , Pressträff, Ulf Kristersson, webb-tv

Tre års MR-satsningar utvärderade
Hans Ytterberg, före detta HoMo och senare generaldirektör vid regeringskansliet, har utvärderat regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter. Som styrdokument har den inte fungerat särskilt väl, konstaterar han.
14 apr 11

Pisa-undersökningar otillförlitliga?
Pisa-testerna, som används för att jämföra elevers kunskaper i olika länder, får skarp kritik. Enligt den danske statistikprofessorn Svend Kreiner vid Köpenhamns universitet går resultaten inte att lita på.
14 apr 11

Innan vi blev olyckliga
Det är synd om människorna, tyckte August Strindberg. Åtminstone sedan vi lämnade allas vårt urhem Afrika för sådär sextio tusen år sen, är man benägen att tillägga efter att ha läst Lasse Bergs nyutkomna bok Skymningssång i Kalahari, med undertiteln Hur människan bytte tillvaro. I denna bok får vi nämligen, bland mycket annat, lära oss att vi människor rent genetiskt är helt anpassade för ett liv som kringströvande allätande samlare i Afrika.
14 apr 11 – Berg, Lasse: Skymningssång i Kalahari

Barnfattigdomen fortsätter öka
Den ökning av barnfattigdomen som Rädda Barnen redovisade i februari var ett trendbrott som förstärks. Finansminister Anders Borg och socialminister Göran Hägglund utesluter inte åtgärder i höstens budget.
14 apr 11 – TT

Få kvinnor når professorstjänster
Att lyckas nå en professorstjänst är tufft. Att göra det som kvinna är extra svårt. En ny rapport visar att fler män än kvinnor anställs som professorer.
14 apr 11 – TT

Svensk ekonomi är stark
Den ekonomiska tillväxten är snabb, sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker, konstaterade finansminister Anders Borg (m) när han presenterade vårbudgeten. Han vill i första hand använda de starka offentliga finanserna till att minska statsskulden men det finns också utrymme för skattesänkningar - ett femte jobbskatteavdrag utlovas till 2012.
13 apr 11 – Prop 2011:100

Pisa-undersökningar kritiseras
Pisa-testerna som används för att jämföra elevers kunskaper i olika länder får kritik.
12 apr 11

Juholt gav skattebesked
Socialdemokraternas nye partiordförande Håkan Juholt gav besked om hur han själv ställer sig i olika skattefrågor i SVT:s Agenda på söndagskvällen: Någon form av fastighets- och förmögenhetsskatt, ingen bortre gräns i sjukförsäkringen - och kanske jobbskatteavdrag.
11 apr 11

Romer nekas hemspråk i skolan
Sverige får återigen kritik av Europarådet för hur vi följer dess konvention om skydd för minoritetsgrupper och deras språk. Även om ställningen för flera av minoritetsgrupperna har stärkts sedan den förra granskningen 2008 så halkar romerna efter, skriver Svenska Dagbladet.
8 apr 11

Försvaret måste spara
Jan Segerberg fick uppdraget att spara minst två miljarder kronor inom försvaret. Han föreslår besparingar på 2,4 miljarder kronor. Pengarna behövs när den svenska krigsmakten ikläder sig sin nya roll som internationell aktör.
7 apr 11 – SOU 2011:36

Samma studielån utomlands
Alla studenter ska få låna lika mycket per månad av CSN, oavsett var i världen de pluggar. Det föreslår studiemedelsutredningen. Utlandsstudenterna, som i dagsläget ofta får ut mer än de som stannar i Sverige, ska framöver beviljas ett enhetligt tilläggslån.
7 apr 11 – SOU 2011:26

Nalin Pekgul vill bli omvald
S-kvinnors nuvarande ordförande Nalin Pekgul kandiderar för att leda förbundet i ytterligare fyra år. Det betyder att kampen om posten nu står mellan henne, Ylva Johansson och Lena Sommestad.
7 apr 11

Egypten efter Mubarak – vad händer?
Egyptens kamp för frihet började inte på Befrielsetorget i Kairo den 25 januari i år. I själva verket har kampen pågått länge. Journalisten Per Björklund bevittnade rader av strejker och protester mot Mubarakregimen under sina tre år i Egypten fram tills det att han utvisades av den egyptiska säkerhetstjänsten i september 2009. I sin nya bok, ”Arvet efter Mubarak. Egyptens kamp för frihet” lyfter han fram de stora strejkerna bland textilarbetarna i Mahalla 2006 och 2008. Christian Anderson recenserar boken.
7 apr 11 – Per Björklund: Arvet efter Mubarak. Egyptens kamp för frihet

Är det en ny arabvärld?
Samhälleliga institutioner är en viktig förutsättning för att revolterna i arabvärlden ska bli framgångsrika. Tunisien och Egypten har sådana men inte Libyen och Jemen där klanledare och klansolidaritet har avgörande politiskt inflytande. Det säger den franske islamkännaren Gilles Kepel i en intervju i tidningen Le Monde.
7 apr 11 – Arab Youth Survej

Blir du lönsam lille vän?
Skolan har blivit mindre likvärdig och läraryrkets status har sjunkit. Domen över kommunaliseringen är hård i en ny bok som belyser den stora skolreformen för 20 år sedan. Flera skribenter vittnar om den förtätade stämning som rådde i riksdagen när beslutet klubbades den 8 december 1989. Torbjörn Tenfält recenserar antologin.
7 apr 11 – Isaksson, Christer : Kommunaliseringen av skolan - vem vann, vem förlorade?

Banta statens fastighetsförvaltning
Det statliga fastighetsinnehavet är en mångmiljardaffär, som behöver effektiviseras och samordnas. En färsk utredning föreslår att Fortifikationsverket, som har hand om försvarets fastigheter, avvecklas.
7 apr 11 – SOU 2011:31

En liten lisa för trötta sjömän!
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner 2010 års ändringar i den internationella konventionen om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning.
7 apr 11 – Prop 2010/2011:117

EU-räntan höjs till 1,25 procent
Den europeiska centralbanken höjer, precis som förväntat, sin viktigaste styrränta med 0,25 procentenheter till 1,25 procent. Ett land som Tyskland behöver vid det här laget kylas ned. Portugal däremot, behöver billiga lån.
7 apr 11

Nedtonad sekretess för jobbcoacher?
Efter att ha gett tjänstemännen på arbetsförmedlingen utökade befogenheter att hantera känsliga personuppgifter om de arbetssökande, funderar regeringen nu på om inte detsamma krävs för att jobbcoacher och andra privata aktörer ska kunna arbeta effektivt.
7 apr 11 – Dir

Höjda kapitaltäckningskrav för banker
Finanskrisen gjorde det uppenbart att bankerna tog för stora risker. Regeringen vill med en ny lagstiftning se till att samma sak inte händer igen.
7 apr 11 – Prop 2010/2011:110

Krav på centerledarens avgång
Diskussionen om när Centerpartiets ledare Maud Olofsson ska avgå har tagit fart, efter tio år på posten för Olofsson. Riksdagsledamoten Abir Al-Sahlani säger till SVT:s Aktuellt att det bör ske så snart som möjligt, så att en ny partiledare kan leda den förändringsprocess som pågår i partiet
7 apr 11

Datalagring kan ge mångmiljonböter
Sverige riskerar mångmiljonböter från EU för att det omstridda datalagringsdirektivet inte införts. EU-kommissionen kräver nu att EU:s domstol ska utfärda vite mot Sverige på 370 000 kronor om dagen från domstolens beslut och tills direktivet införts.
7 apr 11

Fusk med personliga assistenter ska utredas
Fusket med bidrag för personliga assistenter misstänks kunna kosta staten närmare 1,5 miljarder varje år.
7 apr 11 – Dir 2011:26

Utländsk polis på svenska gator
Med laddade tjänstevapen och befogenheter att göra ingripanden. Polisstyrkor med annan nationalitet än svensk är något som kan komma att bli en vanlig syn. En ny utredning föreslår hur polissamarbetet inom EU och Norden ska se ut i framtiden.
6 apr 11 – SOU 2011:25

Ny standard för energimärkning
En ny produktmärkning inom EU ska göra oss mer medvetna om energiförbrukning.
6 apr 11 – Prop 2010/2011:106

Nytt körkort för lokförare
En proposition från regeringen föreslår att en ny lag om EU-certifiering av lokförare införs i Sverige.
6 apr 11 – Prop 2010/2011:122

Juholt möblerar om i riksdagen
Håkan Juholt har i rask takt ruskat om och bytt ut folk på olika positioner i partiledningen och riksdagsgruppen. I tisdags valdes Carina Moberg till ny gruppledare. Peter Hultqvist blir ny ordförande i försvarsutskottet och Veronica Palm flyttar till civilutskottet. I förra veckan utsågs Tommy Waidelich till ekonomisk-politisk talesman och vice ordförande i finansutskottet.
5 apr 11 – CV för s-ledamöterna: Tommy Waidelich, Carina Moberg, Veronica Palm och Peter Hultqvist

Riksbanken tror inte på bobubbla
De snabbt stigande bostadspriserna i Sverige har till stor del naturliga förklaringar, skriver Riksbanken i sin nya bedömning av läget på husmarknaden.
5 apr 11 – Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden

Balanserad rapportering i valrörelsen
De olika regeringsalternativen har aldrig behandlats så lika i medierna inför ett val, skriver Kent Asp, professor i journalistik i sin Medievalsundersökning.
3 apr 11 – DN Debatt; Asp: ”S förlorade i medierna på det rödgröna samarbetet”

S-förslag för jobbpolitiken
Socialdemokraternas nya partiledare Håkan Juholt (s) och den nye ekonomisk-politiske talesmannen Tommy Waidelich (s) tar bladet från munnen och formulerar den nya politiken. Sänkt avgift till a-kassan och välfärdsjobb är några av förslagen - målet är full sysselsättning.
31 mar 11 – DN-debatt: ”Inga direkta behov finns av kraftigt höjda skatter”

Ryska oligarker
Med storögd beundran skildrar Claes Ericson de ryska oligarkerna, de personer som efter Sovjetkommunismens fall snabbt byggde upp enorma rikedomar. Det blir en ytlig betraktelse över hur några få berikade sig medan majoriteten av ryssarna drogs ner i djup fattigdom.
31 mar 11 – Ericson, Claes: Oligarkerna

Essäer om psykiatrin
Var går gränsen mellan friskt och sjukt, mellan normalitet och avvikelse? Inom psykiatrin, läran om de psykiska sjukdomarna, har frågor som dessa alltid varit centrala. Nils Uddenbergs senaste bok är en personligt hållen tillbakablick på ett liv präglat av psykiatri, och samtidigt en idéhistorisk översikt över psykiatrins och psykologins historia. Ragni Svensson har läst essäsamlingen.
31 mar 11 – Uddenberg, Nils: Själens schamaner

Ny allians för migrationen
Traditionellt har Socialdemokraterna med Moderaterna vid sin sida stakat ut riktningen på asyl- och migrationspolitikens område. Alliansregeringens överenskommelse med Miljöpartiet bryter den ordningen. Det provocerar både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, och får Socialdemokraterna att framstå som vilsna.
31 mar 11 – Snabbprotokoll 2010/2011:79, Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik

Krav på foto och fingeravtryck i uppehållstillståndet
Under våren kommer flera propositioner att behandlas som syftar till att anpassa svensk lagstiftning till EU:s migrations- och asylpolitiska förordningar. De innehåller även potentiellt känsliga förslag, som i slutändan kan få avgörande konsekvenser för till exempel asylsökande.
31 mar 11 – Lagrådsremiss: Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort

Nya regler för visum
Den svenska utlänningslagen måste anpassas till EU:s regelverk om hur visum utfärdas respektive avslås. Det påverkar bland annat rätten att överklaga, som i praktiken kommer att utökas. Därtill vill regeringen ge kommersiella mellanhänder rätt att samla in fingeravtryck och andra uppgifter från de sökande.
31 mar 11 – Lagrådsremiss: EU:s viseringskodex, Världskarta över Sveriges utlandsmyndigheter

Lättare att flytta in och ut ur Sverige
Staten ska underlätta för cirkulära migranter - nysvenska för människor som flyttar till eller från Sverige, inte sällan mer en än gång. Till exempel ska det gå att ta med sig a-kassan i hela världen, och återvända efter några år utan att de sociala förmånerna försämras. Det föreslår en ny utredning under ledning av miljöpartiets Michaela Valtersson.
31 mar 11 – SOU 2011:28

KI skriver upp BNP-prognos
Konjunkturinstitutet (KI) spår i en ny prognos att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växer med 4,2 procent i år och 3,1 procent 2012. Det är en mer optimistisk bedömning än tidigare.
31 mar 11 – Konjunkturinstitutet: Senaste siffrorna

EU-avslag för föreningars momsfrihet
EU-kommissionen avslår svenska regeringens ansökan om en momsgräns för ideella föreningar. I dag är hela den svenska ideella sektorn undantagen från moms.
31 mar 11

Rejält påökt för statliga toppchefer
De högsta direktörerna i den statliga företagssfären fick i många fall stora lönelyft i fjol. Fjärde AP-fondens vd Mats Andersson tjänade närmare 3,4 miljoner kronor, nästan 15 procent mer än året före.
31 mar 11

Regeringen utreder islamofobi
Regeringen ska kartlägga utbredningen av islamofobi och antisemitism i Sverige. Forum för levande historia får i uppdrag att till den 19 augusti snabbutreda frågan och ska sammanställa den kunskap som finns i ämnet och de tänkbara orsakerna.
31 mar 11 – Pressmeddelande: Forum för levande historia ska kartlägga antisemitism och islamofobi

Borg ifrågasätter kommunlöner
Finansminister Anders Borg är kritisk till kommunernas förmåga att förhandla löner med sina anställda. Vid en konferens med Sveriges Kommuner och Landsting menade Borg att ingångslönerna i kommunerna kan vara så höga att de hindrar tillväxten av nya jobb.
30 mar 11 – TT

Svensk kärnkraftssäkerhet ses över
Säkerheten vid de svenska kärnkraftverken ska nu ses över med anledning av händelserna i Japan. Stresstester ska göras liksom analyser av vad som händer vid ett totalt bortfall av elförsörjningen. Det beslutades vid det årliga mötet mellan kärnkraftsindustrin och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).
30 mar 11

Riksdagen vill förbjuda eftersupning
Riksdagen har beslutat att begära ett förslag från regeringen om kriminalisering av så kallad eftersupning.
30 mar 11 – Snabbprotokoll 2010/2011:79

Regeringen överkörd om skuldsanering
Riksdagen begär ett nytt lagförslag från regeringen för att fler skuldsatta ska få skuldsanering snabbt. En majoritet i civilutskottet med de rödgröna partierna och Sverigedemokraterna, står bakom förslaget.
30 mar 11 – CU 2010/2011:CU9

Forskningsanslag minskar
Anslagen till forskning och utveckling (FoU) minskar med 900 miljoner kronor enligt Statistiska centralbyråns (SCB) prognos för 2011. Totala summan för 2010 var 28,8 miljarder, och minskningen sker framför allt inom näringsliv, cirka 500 miljoner kronor. Medel till FoU utgör 3,6 procent av hela statsbudgeten - samma andel som 2010. Likaså är utbildning och universitetsforskning de utgiftsområden som bidrar med störst andel av de FoU-medel som anslås.
29 mar 11 – TT

"Jag försvarar den svenska modellen"
Statsministern blev tvungen att försvara sin egen insats vid EU:s toppmöte förra veckan, när regeringscheferna fattade en rad beslut om hårdare ekonomisk styrning inom unionen. Facken ser makten över lönebildningen hotad, och socialdemokraterna efterlyser rättsligt bindande garantier för den svenska modellen.
29 mar 11 – Snabbprotokoll 2010/2011:78

Försvar men inte attack
Regeringen föreslår till riksdagen att Sverige skickar åtta JAS 39 Gripenplan, ett transportplan och högst 250 man till Libyen. Den svenska insatsen ska begränsas till upprätthållandet av flygförbudszonen, planen ska alltså inte få delta i markstrider.
29 mar 11 – Prop 2010/2011:111

Fridolin och Romson nya språkrör
Gustav Fridolin och Åsa Romson är de två kandidater valberedningen föreslår som nya språkrör för Miljöpartiet.
29 mar 11 – Gustav Fridolin (mp), plats 14, Åsa Romson (mp), plats 279

KD sätter blåslampa på Kristersson
Det tar alldeles för lång tid för socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) att komma med de utlovade förbättringarna av sjukförsäkringen, anser Kristdemokraterna.
28 mar 11 – En sjukförsäkring att lita på

Rödgröna vill rädda servicekontor
De rödgröna partierna vill att riksdagen ska tvinga regeringen att hejda Försäkringskassans planer på att lägga ned servicekontoren runt om i landet. Försvinner de blir servicen till medborgarna mycket sämre, anser de.
28 mar 11 – TT

Stopp för rebellerna öster om Sirte
De senaste dagarna har de libyska rebellerna ryckt fram västerut, men offensiven har stoppats av Gaddafis styrkor öster om Sirte.
28 mar 11

FI får tre nya talespersoner
En man och två kvinnor efterträder Gudrun Schyman och blir talespersoner för Feministiskt initiativ (FI). De valdes i dag vid partiets kongress i Malmö då Schyman hyllades för sina insatser för det parti som hon var med och startade 2005.
27 mar 11 – Feministiskt initiativ: Organisation och styrelse

Lättare att överföra fångar inom EU
EU vill att de EU-medborgare som döms för ett brott i ett annat medlemsland ska avtjäna sitt straff i hemlandet. Nu ska regeringen utreda hur de svenska reglerna ska ändras.
27 mar 11

Juholts linjetal möttes av jubel
Håkan Juholt vill bekämpa barnfattigdomen, förbättra pensionerna och se över misslyckade avregleringar på bland annat elmarknaden. Så lade Socialdemokraternas nya partiordförande ut kursen i sitt installationstal. Ett tal som möttes med jubel av kongressens ombud.
26 mar 11 – Juholts linjetal på SAP:s extrakongress (video)

"Vi kände inte till miljonavtalet"
En regeringstalesman hävdar att regeringen och näringsminister Maud Olofsson (C) inte hade någon kunskap om miljonfallskärmen som ledde till att Vattenfalls styrelseordförande Lars Westerberg fick sparken.
26 mar 11

Juholt vald till ny S-ledare
Håkan Juholt valdes till ny partiordförande för Socialdemokraterna vid partiets kongress i Stockholm under fredagen.
25 mar 11

Stort pådrag när ny partiledning väljs
3 000 personer har anmält sig till S-kongressen i Stockholm som pågår fredag, lördag och söndag. De 350 ombuden ska välja ny partiledning, men inte fatta politiska beslut. Håkan Juholt är nominerad som partiordförande och Carin Jämtin som partisekreterare. Verkställande utskottet föreslås få fyra nya medlemmar: Mikael Damberg, Leif Pagrotsky, Veronica Palm och Lena Micko.
25 mar 11

Bilismen har ett slut
Jag hörde författaren och bilarbetaren Lars Henriksson säga i en radiointervju att hans nya bok, Slutkört, är skriven till hans arbetskamrater på Volvo. Inte bara till dem så klart, men det märks att han har haft dem i åtanke och det är kanske det bästa med boken. Anna Nygård recenserar.
24 mar 11 – Henriksson, Lars : Slutkört

Myten om Perssons skolkommunalisering
Kommunaliseringen av skolan som beslutades 1989 har beskrivits som Göran Perssons första stora strid och seger. Men sanningen är att en kommunalisering hade diskuterats i nästan 20 år innan den genomfördes. Istället var reformen i första hand Ingvar Carlssons vision och han handplockade kommunalrådet från Katrineholm som sin skolminister för att ta sig an frågan. Den historieskrivningen står Johanna Ringarp för i sin avhandling. Jorun Koca Jakobsson gör en anmälan.
24 mar 11 – Ringarp, Johanna: Hotet mot professionen. Maktkampen bakom kommunaliseringen av lärarkåren

Skuldkrisen en känslig fråga
I skuggan av kärnkraftskatastrofen i Japan och kriget i Libyen fortsätter EU sina försök att strama åt unionens finanspolitiska ramverk. Under det pågående toppmötet behandlar EU:s statschefer en rad känsliga frågor, som kan få konsekvenser även för Sverige.
24 mar 11 – EU-kommissionens förslag på en ny förordning om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser (MEMO/10/454, 29:e september 2010)

EU:s telekompaket föreslås bli lag
Är en fri tillgång till internet en mänsklig rättighet? Kan man kräva av nätföretagen att de förhåller sig neutrala till informationen de förmedlar? Ja, sade EU i sitt telekompaket för ett och ett halvt år sedan. Nu föreslår regeringen att EU-reglerna införs i svensk lag.
24 mar 11 – Prop 2010/2011:115

Litteraturens villkor analyseras
I tider när e-books och online-erbjudanden konkurrerar med det tryckta ordet sjunker läsförståelsen hos svenska skolbarn. En kommitté ska föreslå hur litteraturens roll ska stärkas.
24 mar 11 – Dir 2011:24

Snabbare handläggning - mindre personskydd
Arbetsförmedlingen ska få utökade befogenheter att hantera känsliga personuppgifter om de arbetssökande. I dag står tjänstemännen på arbetsförmedlingen inför ett dilemma när de gör arbetspsykologiska och arbetsterapeutiska utredningar. Det kan bli så att snabbare handledning leder till mindre personskydd.
24 mar 11 – Prop 2010/2011:96

Handräckning mot skattefusk
"Ömsesidig handräckning i skatteärenden" – så kallas det när stater samarbetar i syfte att förhindra skattefusk. Nu ska Europarådets och OECD:s konvention om skattekontroll uppdateras.
24 mar 11 – Prop 2010/2011:84

Skatteavtal med Lichtenstein
Regeringen har slutit ett liknande skatteavtal med Lichtensetin som tidigare med Schweiz om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Det sluter an till OECD:s modellavtal från 2002 och syftar till att motverka så kallade skatteparadis. Framöver kommer svenska tjänstemän att få närvara vid skatteutredningar i Lichtenstein och vice versa.
24 mar 11 – Prop 2010/2011:81

Kronofogden får utökade befogenheter
Sekretessen för personuppgifter i Skatteverkets databaser kan komma att lättas om regeringens förslag går igenom. Regeringen vill att kronofogdemyndigheten lättare ska få tillgång i Skatteverkets databaser när det gäller skuldsaneringsärenden.
23 mar 11 – Prop 2010/2011:78

Delade åsikter om FN-mandatets vidd
Efter att ha stått handfallna inför de folkliga upproren i Tunisien och Egypten har västvärldens ledare skridit till verket i Libyen. Men medan svenska politiker uppvisar en sällan skådad krigsiver, växer skepsisen mot NATO-insatsen mot Gaddafi på andra håll.
22 mar 11 – FN:s säkerhetsrådsresolution om flygförbudszon i Libyen

Lärlingskontrakt ska säkra kvalitet
Till sommaren permanentas Jan Björklunds prestigeprojekt: gymnasial lärlingsutbildning. Många mindre företag har visat ett stort intresse. Men de potentiella problem som kan uppstå när gymnasieskolan ska samarbeta med arbetslivet kring enskilda elever är många.
22 mar 11 – Prop 2010/2011:104

Betygkriterier i särskolan får undantag
Efter att ha infört samma betygsskala i särskolan som i grundskolan, föreslår regeringen nu att samma undantagsregler från kunskapskraven ska gälla. Lärarnas Riksförbund menar att det hade varit rimligare att behålla "elevens egna förutsättningar" som basis för betygssättningen inom särskolan.
22 mar 11 – Prop 2010/2011:94

Tydligare patenträtt på läkemedel
Regeringen vill ändra i patentlagen. Det ska bli tydligare att nyhetskravet inte hindrar patent på redan kända ämnen, och blandningar av ämnen, som används på nya sätt inom läkemedelområdet.
22 mar 11

EU-direktiv om finansiella säkerheter
Ändringar i konkurslagen och lagen om finansiella säkerheter står på tur att godkännas av Riksdagen.
22 mar 11 – Prop 2010/2011:95

Regeringen vill förenkla övertidsregler
I en ny proposition förslås ändringar i arbetstidslagen arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen och sekretesslagen. De nya lagarna ska bland annat innebära att kravet på dispens från arbetsmiljöverket för övertid i vissa fall tas bort, och att diskrimineringslagen skärps till arbetstagarens fördel.
22 mar 11 – Prop 2010/2011:89

Franska räder över Libyen
Franska plan återupptog räderna över Libyen i morse. Planen lyfte från de franska baserna Solenzara på Korsika och Saint Dizier i östra Frankrike. Frankrike upprepade att syftet inte är att eliminera Gaddafi.
21 mar 11

Medicin på kulturens villkor
I det här temanumret av Socialmedicinsk tidskrift undersöker etnologer den kulturella grund som medicinen vilar på. Etnologin studerar de föreställningar om liv, död, sjukdom och bot som skapats, och skapas, i en viss historisk kontext; vilken syn på samhället, individen och kroppen som den medicinska blicken genererar och hur människors vardag med sjukdom och ohälsa ser ut.
20 mar 11 – Gabriella Nilsson och Kristofer Hansson

Utveckling som mål och måttstock. Om barnhälsovårdens fyraårskontroller
I Sverige besöker i stort sett alla barn regelbundet landets barnavårdscentraler (BVC). Besökssiffrorna ligger nära hundra procent under barnets första år för att sedan sjunka något upp till sexårsåldern, varefter skolhälsovården tar över ansvaret för barnens hälsa. Besöken på BVC, liksom den vuxnes rätt att kontrollera och bedöma barnets förmågor, är en del av den normala barndomen.
20 mar 11 – Helena Hörnfeldt

Den fetmadrivande miljön. Kulturella föreställningar om samhället i populärmedicinska texter om övervikt och fetma
Utgångspunkten för den här artikeln är en närläsning av svenska populärmedicinska texter om övervikt och fetma som publicerats från 2005 och framåt. Härmed avses texter som är skrivna i syfte att på ett pedagogiskt sätt sprida medicinsk kunskap i ämnet till både vårdpersonal, vårdstuderande och allmänheten.
20 mar 11 – Gabriella Nilsson

Delaktighet med förhinder. Vardagsetiska perspektiv i habilitering
En tränare anställd inom habiliteringsverksamheten instruerar tre ungdomar som deltar i träning där de ska utveckla sina förutsättningar att ta sig fram med rullstol i stadsmiljö: ”Nu skall ni få en uppgift. Nu skall ni ta er tillbaka till McDonald’s. Ni får inte ta samma väg tillbaks som ni kom. Vi ses om 10 minuter på McDonald’s”.
20 mar 11 – Kristofer Hansson

Integration mot ohälsa. Äldre iranska kvinnor i Malmö
Utgångspunkten i den här artikeln är den informella omsorgsverksamhet som under ett par år har bedrivits av den lokala iransk-svenska föreningen i Malmö. I studien fokuseras ett antal äldre kvinnor som deltagit i verksamheten. I deras berättelser om ensamhet, bristande hälsa och längtan efter en integration i det svenska samhället får vi en bild som går tvärtemot en rad generella antaganden om äldre invandrare som passiva förvaltare av kulturella särdrag.
20 mar 11 – Finnur Magnússon och Mahin Kiwi

Att skapa sig själv genom psykiatrin. Ett etnologiskt perspektiv på självskadares identitetskonstruktioner
Artikeln behandlar menings- och identitetsskapande kring självskadande. Fokus ligger på hur internetforum möjliggör gemenskap mellan personer som skadar sig själva, samt hur detta inbegriper gränsdragningar gentemot andra grupper. I synnerhet diskuteras det kritiska förhållningssätt till psykiatrin som utgör norm på nätforum och i intervjuer. De specifika bilder av psykiatrin som konstrueras i dessa sammanhang analyseras som ett nödvändigt villkor för identitetsskapande och tydliggörande av gemenskapen på forumen.
20 mar 11 – Anna Johansson

Polska läkare i Sverige. Om läkarroll, status och kulturella processer
Läkare har ett relativt transnationellt yrke. De har kunnande, sociala nätverk och kulturella gemensamheter som är nationsöverskridande och inte nödvändigtvis till fullo överensstämmer med det nationsspecifika. Sjukvården som sådan är däremot mer nationsspecifik; den reproducerar såväl mer allmängiltiga som enskilda samhällens dominerande kulturella mönster.
20 mar 11 – Katarzyna Wolanik Boström och Magnus Öhlander

Möten med motstånd. Kultur, klass, kropp på vårdcentralen
Avhandlingspresentation
20 mar 11 – Ingrid Fioretos

Intelligence and cardiovascular health. Epidemiological studies of Swedish men
Avhandlingspresentation
20 mar 11 – Karin Modig

Life course determinants of coronary heart disease and stroke in middle-aged swedish men
Avhandlingspresentation
20 mar 11 – Daniel Falkstedt

Internationellt
Agency for Accreditation of Public Health Education in Europe
20 mar 11 – Socialmedicinsk tidskrift nr 3 2011

Etnologiska analyser fördjupar medicinens praktik
Pierre Bordieus begrepp om våra symboliska tillgångar i form av ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital spelar en stor roll inom etnologin. Inte minst det kulturella kapitalet formar etnologers analyser för att förstå hur samhälleliga mekanismer formar vårdprocesser och förebyggande arbete.
20 mar 11 – Bo J A Haglund

Den hälsofrämjande promenaden. Äldre människors promenerande som nytta, nöje och norm
Promenera mera så räddar du din hjärna från demenssjukdomar, lyder innehållet i en artikel publicerad i Dagens Nyheter 14 oktober 2010. Artikeln lyfter fram nyttan med fysisk aktivitet, inte bara för den mentala hälsan utan generellt för ett bättre liv. Promenaden betraktas allt mer som en hälsofrämjande åtgärd.
20 mar 11 – Åsa Alftberg

Den särskilda sommarkolonin för barn med sockersjuka. Mötesplats och fristad i 1940- och 50-talens Sverige
I ett pågående forskningsprojekt om barn- och ungdomsdiabetes av typ 1 (en diabetesform som debuterar i unga år och som nödvändiggör insulinbehandling) intresserar jag mig för ett speciellt steg i diabetesbehandlingens 1900-talshistoria: uppkomsten och utvecklingen av den särskilda sommarlovskolonin för, med den aktuella tidens språkbruk, sockersjuka barn.
20 mar 11 – Markus Idvall

Delade erfarenheter eller egen expertis. Att vara dialyspatient i Riga och Stockholm
I behov av dialys är den som har drabbats av njursvikt. Det vill säga en person vars njurar inte längre är kapabla att rena blodet från slaggprodukter och utsöndra urin. Det finns två former av dialysbehandling, hemodialys och peritonealdialys. I föreliggande artikel fokuseras den förra, den vanligare av de båda.1 Vid denna form av dialys renas den sjukes blod med hjälp av en maskin. Behandlingen är tidskrävande och sker vanligen i en sjukhusmiljö på en dialysavdelning. Här spenderar patienten normalt cirka fyra timmar tre dagar i veckan.
20 mar 11 – Martin Gunnarson

I gränslandet mellan genotyp och fenotyp. Motsägelser i samband med prediktiv genetisk testning
Genetiska undersökningar är problematiskt på många olika sätt. Våra gener syns inte; vi vet att vi har dem, men de utgör inte en självklar del i den vardagliga tillvaron. Generna existerar som osynliga och abstrakta entiteter djupt inne cellkärnan, oåtkomliga för ögat men likväl analyserbara genom genetiska tester.
20 mar 11 – Niclas Hagen

Alla partier ville ha FN-beslut
Bara några timmar innan FN-resolutionen om en flygförbudszon över Libyen röstades fram i säkerhetsrådet hölls debatt i frågan i riksdagen. Talarna var i princip överens om att Sverige bör stå bakom flygförbudszonen.
18 mar 11 – Snabbprotokoll 2010/2011:74

Flygförbudszon ska skydda civila
Sent på torsdagskvällen beslutade FN:s säkerhetsråd att införa en flygförbudszon över Libyen. ”Alla nödvändiga åtgärder” får vidtas för att skydda civila, dock inte ockupation. Mandatet är förhållandevis öppet och möjliggör snabba militära aktioner mot Gaddafis pågående offensiv mot rebellerna.
17 mar 11 – FN:s säkerhetsråd, resolution nr 1973 (2011)

Protester mot förslag om slutförvar
I dag lämnade den svenska kärnkraftsindustrin in en ansökan om slutförvaring av radioaktivt kärnavfall till Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen. Men det råder skilda meningar om huruvida förslaget är solitt.
17 mar 11

Studsvikslagen förlängs
Det innebär att kärnkraftsproducenterna måste fortsätta betala avgifter för varje kilowattimme till en särskild fond. Ur Studsviksfonden ska bland annat nedläggningen av gamla reaktorer finansieras. Men att beräkna framtida kostnader för att hantera kärnavfall är minst sagt problematiskt. Och politiskt laddat.
17 mar 11 – Lagrådsremiss: Avgift enligt Studsvikslagen

Stäng de äldsta kärnkraftverken!
Kärnkraftverken i Fukushima är av samma karaktär och ålder som de äldre svenska verken Ringhals 1 och Oskarshamn 1 och 2. Vilka slutsatser bör vi dra av nyhetsrapporteringen från Japan?
17 mar 11 – Per Kågesson anslyserar kärnkraftens problem på DN-debatt

Utförsäljning av statliga bolag stoppas
Oppositionspartierna i riksdagen stoppade som väntat regeringens möjlighet att sälja delar av SBAB, Telia Sonera AB och Posten Nordic AB. Riksdagen beslutade också att säga nej till regeringens trevan att släppa in fler ägare i Vattenfall.
17 mar 11 – Snabbprotokoll 2010/2011:73

Ännu en felvotering från oppositionen
Två socialdemokratiska riksdagsledamöter röstade mot sitt eget parti under onsdagens votering. Beslutet gällde nedläggning av fyra domstolar, och voteringen resulterade i att de borgerliga partiernas förslag röstades igenom, tvärt emot vad som var väntat.
17 mar 11

Goda resultat för statliga företag
Enligt en rapport från finansdepartementet ökade vinsterna från företag med statligt ägande med 60 procent under 2010. Den sammanlagda vinsten uppgick till 55 miljarder kronor efter skatt, och värdet på statens börsnoterade aktieinnehav gick också upp med två procent.
17 mar 11 – Rapport för företag med statligt ägande januari – december 2010

Datalagringslagen på is i ett år
Det dröjer ytterligare ett år innan det omstridda EU-direktivet om lagring av data- och teletrafik genomförs i svensk rätt. I riksdagens omröstning åberopade vänsterpartiet, miljöpartiet och sverigedemokraterna grundlagen och drev igenom en så kallad vilandeförklaring.
17 mar 11

Civilkurage kan inte lagstiftas fram
Det menar den utredare som haft i uppgift att skissa på en lag som binder oss alla att hjälpa personer i nöd. Men modet att ingripa låter sig inte regleras - och en dylik lag riskerar att få rakt motsatt effekt.
17 mar 11 – SOU 2011:16

Byt karensdagen mot ett karensavdrag!
Deltidsanställda med långa arbetspass förlorar nästan dubbelt så mycket på karensdagen som heltidsanställda med regelbunden arbetsvecka. Därför vill fackförbundet Kommunal ersätta den med ett karensavdrag, som ska motsvara en femtedel av en genomsnittlig veckoarbetstid. De får uppbackning av Svenskt Näringsliv. Men kommunerna ställer sig på tvären - och det sedan länge.
17 mar 11 – Undersökning från Kommunal: Lagom är bäst, varken för mycket

Vägen jämnas för sänkt restaurangmoms
Den utredning som undersöker möjligheterna att sänka momsen inom tjänstesektorn har lagt fram sitt första delbetänkande. I enlighet med direktivet föreslås en halvering av restaurang- och cateringmomsen.
17 mar 11 – SOU 2011:24

Färre regler för utländska leverantörer
Vid förra årsskiftet lättade regeringen på bestämmelserna i filiallagstiftningen, med hänvisning till den fria rörlighetsprincipen. Nu väntar ytterligare EU-anpassningar. Bland annat ska kraven på utländska näringsidkare att ha en behörig person på plats i Sverige slopas helt. Det uppskattas inte av facket, som menar att det i praktiken blir svårare att träffa kollektivavtal.
17 mar 11 – Prop 2010/2011:87

Snabbare utbetalning av insättningsgarantin
Det är målsättningen i ett nytt lagförslag från regeringen, som syftar till att fullt ut införliva EU:s insättningsgarantidirektiv i svensk rätt. Det innebär bland annat att kontoinnehavarens pengar ska betalas ut inom 20 arbetsdagar, istället för tre månader.
17 mar 11 – Lagrådsremiss: Ändringar av insättningsgarantin

Skärpta svenska sanktioner mot Iran
Regeringen lade på torsdagen fram en begäran till riksdagen om skärpta svenska sanktioner mot Iran genom att tillämpa sanktionslagen
17 mar 11 – Prop 2010/2011:91

7,9 procent arbetslösa
I februari i år var 392 000 personer, 7,9 procent av arbetskraften, öppet arbetslösa, enligt Statistiska centralbyrån. Motsvarande månad i fjol var 447 000 arbetslösa, 8,8 procent.
17 mar 11 – SCB:s arbetskraftsundersökning februari 2011

Krisen i Fukushima olöst
Krisen vid det japanska kärnkraftverket Fukushima I fördjupas - nödåtgärderna för att kyla kärnbränslet räcker inte. Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) varnade på onsdagskvällen för att stora radioaktiva utsläpp kan vänta vid reaktor 4.
16 mar 11

Kvittning slopad för en dag
Inför omröstningen i riksdagen om fortsatt försäljning av statliga bolag slopas systemet med kvittning tillfälligt.
16 mar 11

Betydelsen av organisation och styrning för familjecentralens utveckling
Utvärdering av familjecentralerna i Gävleborg
15 mar 11 – Annika Almqvist, Mia Reuterborg och Per Åsbrink

Föräldraskapande och professionell följsamhet på familjecentralers öppna förskolor – en programteori
Föräldrar känner sig ofta osäkra i den nya situationen med ett nyfött barn. Förmågan att hantera situationen varierar beroende på vilka psykologiska och sociala resurser som finns inom och runt omkring familjen (Leone 2008, Östberg and Hagekull 2000). Det är svårt att förutse föräldrars behov av stöd eftersom det varierar från dag till dag beroende på vad som händer. Till familjecentraler med en drop-in verksamhet – öppna förskolan - kan föräldrar komma närhelst de själva vill och känner att de behöver. Tidigare utvärderingar, har visat på att föräldrar uppskattar denna drop-in verksamhet. Däremot har inte verksamheten tidigare utvärderats mer ingående för att utveckla djupare förståelse för hur verksamheten fungerar för de föräldrar med små barn som använder sig av öppna förskolan.
15 mar 11 – Agneta Abrahamsson och Vibeke Bing

Familjecentralen som modern välfärdsarena
Familjecentraler har växt fram i Sverige sedan mitten av 90-talet med syfte att främja barns (0-6 år) och föräldrars hälsa. Basen i verksamheten består i regel av barn- och mödrahälsovård, socialtjänst samt öppen förskola, alla samlade under ett och samma tak. Gemensamma mål för verksamheten är att skapa en mötesplats för barn och föräldrar, stärka det sociala nätverket runt familjen samt ge stöd och rådgivning på ett lättillgängligt vis (Gärdsmo Pettersson and Zeime 2000). Familjers delaktighet i utformningen av verksamheten är också en viktig komponent. Den långa traditionen av svensk mödra- och barnhälsovård innebär att verksamheten når en stor del av de familjer som bor i ett upptagningsområde.
15 mar 11 – Cecilia Lindskov

Tema: Familjecentraler - Vad är en familjecentral?
En familjecentral riktar sig till föräldrar och barn. Enligt Socialstyrelsen är en familjecentral: samordnade och samlokaliserade enheter för mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete.
15 mar 11 – Agneta Abrahamsson och Vibeke Bing

Familjecentralen. Mervärde för alla föräldrar genom samlokalisering?
I perspektivet av ett förändrat ohälsopanorama där de psykosociala frågeställningarna kommit i förgrunden (Wilkinson and Pickett 2010) är familjecentralernas syfte att genom samverkan bredda och utveckla det psykosociala hälsoarbetet. Primärvårdens förebyggande arbete inom mödra- och barnhälsovården kompletteras med kommunala sociala och pedagogiska insatser.
15 mar 11 – Agneta Abrahamsson och Vibeke Bing

Familjecentraler i Jönköping
Dåtid – nutid – framtid
15 mar 11 – Gunvor Runesson och Erik Wargren

Det har både blivit lättare och svårare – om det nya i att arbeta på familjecentraler
Under flera årtionden har det funnits en strävan att utvidga barnhälsovårdens uppdrag i takt med att de psykosociala faktorerna setts som allt viktigare. Klara indikationer finns på att sjuksköterskor vid barnavårdscentraler inte känner sig hemma med att fungera som socialarbetare. Istället skulle barnhälsovårdens uppgift kunna vara att hjälpa till att identifiera barnfamiljer som behöver extra stöd och fungera som partner till socialtjänsten (Lagerberg et al. 2008).
15 mar 11 – Vibeke Bing, Kerstin Johannesson, Maggie Stål, Anna Huzell Espling, Maja Henriksson, Marie Tornbjer Tullberg, Anette Virdebo, Lena Briland, Kristina Lindsted och Agneta Abrahamsson

Att utveckla inifrån verksamheten
För att tvärsektoriella verksamheter som familjecentraler skall kunna utvecklas på ett kvalitativt bra sätt behövs kunskap om de olika ingående professionernas antaganden om och förväntningar på verksamheten. En kunskap som ständigt måste erövras.
15 mar 11 – Anna-Lena Perdahl

Vem annars ska göra det vi gör – om socialt arbete på familjecentral
Allt sedan socionomer började flytta ut från socialkontoren för att arbeta på familjecentraler har det funnits en ambivalens kring socialtjänstens medverkan där.
15 mar 11 – Vibeke Bing och Agneta Abrahamsson

Familjecentraler i perspektivet av välfärdsprinciper
Arbete i den offentliga sektorn har blivit mer komplext och en av orsakerna till detta är att allt fler aspekter av välfärd ska hanteras i de professionellas arbete. En annan orsak är de ökande kraven på samarbete, men mångprofessionellt arbete har ofta visat sig svårt att organisera i praktiken, i synnerhet när resurserna är begränsade, vilket flera av texterna i detta temanummer pekar på (Almqvist, 2011 s 167f och 170f).
15 mar 11 – Carola Aili

LEDARE: Varför inte prisreglering av naturligt monopol?
Nationalekonomistudenter lär sig redan på den första terminens mikrokurs att naturligt monopol är när produktionstekniken för en vara eller tjänst är sådan att kostnaden är lägre med ett stort företag än flera små. De lär sig också att naturligt monopol innebär problem eftersom en ensam säljare kan sätta monopolpriser och vilken ekonomisk politik som kan hindra detta, nämligen att en myndighet med uppgift att prisreglera branschen sätter högsta tillåtna pris. Dock verkar prisreglering av naturligt monopol vara ovanligt i den svenska ekonomisk-politiska praktiken och det är inte uppenbart varför det är så.
10 mar 11 – Astri Muren

Hur påverkar företagsklimatet integration och förvärvsarbetande?
Utomeuropeiska invandrares förvärvsfrekvens skiljer sig kraftigt åt mellan olika kommuner i Sverige. I denna artikel undersöks sambanden mellan integration på arbetsmarknaden och en rad lokala faktorer. Varken geografiska faktorer eller skillnader i integrationspolitiken verkar kunna förklara lyckad integration. I stället tycks integrationen vara nära länkad till mått på företagsklimatet. Utomeuropeiskt födda tenderar att vara särskilt drabbade av strukturell arbetslöshet, med lägre förvärvsfrekvens än den övriga befolkningen som följd. I nationalekonomisk forskning har det sällan uppmärksammats hur ett bättre företagsklimat kan minska strukturell arbetslöshet.
10 mar 11 – Stefan Fölster och Li Jansson

Därför fungerar inte bistånd
En genomgång av forskningen visar att 1) uthållig ekonomisk tillväxt är en nödvändig förutsättning för uthållig fattigdomsminskning, 2) forskningen trots upprepade försök misslyckats med att fastslå att bistånd leder till tillväxt, 3) ett lands institutioner är den viktigaste utvecklingsfaktorn på lång sikt och 4) bistånd tenderar att försämra dessa institutioner. Risken är därför stor att bistånd bidrar till att undergräva förutsättningarna för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Biståndsbranschen behöver tänka om sin verksamhet från grunden.
10 mar 11 – Fredrik Segerfeldt

Invandrares egenföretagande − trender, branscher, storlek och resultat
I denna artikel studeras egenföretagande bland tio invandrargrupper i Sverige. Vi studerar hur andelen företagare utvecklats för olika grupper av invandrare under perioden 1993-2007 och kartlägger i vilka branscher invandrarna driver företag, hur många personer företagen anställer samt omsättning och rörelseresultat. Vi finner att andelen företagare har ökat kraftigt bland utomeuropeiska invandrare sedan 1990-talets början samt att företag som ägs av utomeuropeiska invandrare anställer fler personer och har högre omsättning men sämre rörelseresultat än företag som ägs av infödda. Resultaten pekar mot att en ökad andel företagare med utomeuropisk bakgrund faktiskt kan minska arbetslösheten bland utomeuropeiska invandrare.
10 mar 11 – Lina Andersson och Mats Hammarstedt

Marshalls tidiga inflytande på den svenska nationalekonomin
Alfred Marshall brukar betraktas som inkarnationen av neoklassisk nationalekonomi. Likväl var han inte särskilt betydande för ämnet i Sverige årtiondena kring sekelskiftet 1900. Skälet torde vara att Sverige på den tiden påverkades mest av det tyskspråkiga kulturområdet och dessutom dominerades nationalekonomiämnet av ett fåtal personer, vilkas inriktning bestämde ämnets inriktning. Viktigast var Knut Wicksell, som var särskilt påverkad av österrikaren Eugen von Böhm Bawerk. Även Gustav Cassel och de yngre och därför mindre tyskorienterade Eli Heckscher och Gunnar Myrdal berörs i artikeln.
10 mar 11 – Bo Sandelin

Nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm på sextio- och sjuttiotalet och efteråt. En tillbakablick
På Handelshögskolan i Stockholm hade man tidigt framstående nationalekonomer som lärare. De två namnkunnigaste var givetvis först Eli Heckscher och senare Bertil Ohlin. Trots det var nationalekonomi på Handels de första femtio åren snarast ett allmänbildande ämne som kompletterade företagsekonomi och det var ett fåtal som fick en avancerad utbildning i nationalekonomi på Handels. Från mitten av 1960-talet ändrades detta förhållande radikalt.
10 mar 11 – Lars Matthiessen

Gubben mot strömmen - Sven Rydenfelt (1911–2005)
Sven Rydenfelt var en av våra första lärare i nationalekonomi. Det var på våren 1967. Sven hade ettbetygskursen i makro för blivande civilekonomer i Lund. Han var en hängiven pedagog och hans repetitionsfrågor gjorde det nästan omöjligt att inte klara kursen. Det var ingen tillfällighet. Sven hade varit folkskollärare 1938–45. Det gick aldrig ur. Han tog sin lärargärning på allvar, livet ut.
10 mar 11 – Mats Lundahl och Sven-Arne Nilsson

Den första nationella konferensen i nationalekonomi i Sverige
Den 1–2 oktober 2010 hölls en nationell konferens i nationalekonomi i Lund. Konferensen samlade 140 deltagare och innehöll en plenarföreläsning, en paneldebatt, en postersession samt parallella sessioner där nästan 60 uppsatser presenterades. En andra konferens i samma format äger rum i Uppsala den 16–17 september 2011. I denna artikel redogör personerna i arrangörskommittén för sina erfarenheter och tankar kring framtida former för möten mellan svenska nationalekonomer.
10 mar 11 – Fredrik Andersson, Thomas Aronsson, Richard Friberg, Olof Johansson-Stenman, Ann-Sofie Kolm, Henry Ohlsson och Daniel Waldenström

Replik: Kejsarens nya kläder eller - det går så bra för Sverige
Genom valrörelsen i höstas och fram till i dag (4/2 2011) har det ropats ”Sverige bäst i klassen”, ”stark som Pippi Långstrump”, ”vi ska vara stolta över Sverige”, ”världsmästare i ekonomi”, ”Sverige tigerekonomi” osv om svensk ekonomis utveckling den senaste tiden. Denna lovsång saknar dock verklighetsgrund och kan mer liknas vid kejsarens nya kläder. I tabell 1 nedan visas hur BNP-tillväxten varit i Sverige och omvärlden. Där framgår att den svenska ekonomin under krisåren utvecklats sämre än omvärldens om man undantar det sist observerade kvartal 3 2010. Det är också helt klart att Sverige inte utmärker sig särskilt positivt utan under krisperioden utvecklats ungefär som EMU-länderna.
10 mar 11 – Bengt Assarsson

Bokanmälning: Institutioner som vägar till välstånd
Av såväl undertiteln (”Sambandet mellan demokrati och marknadsekonomi”) som av bokens inledning framgår att författarna hoppas att denna bok ska användas på grundutbildningen i både nationalekonomi och statsvetenskap. Statsvetare ska få förståelse för marknadernas sätt att fungera, ekonomer ska få bättre insikt i marknadernas beroende av politiska institutioner. De menar att bidrag från institutionsforskare såsom Douglass North och Elinor Ostrom inte i tillräcklig omfattning har påverkat grundutbildningarna i de båda ämnena. I bokens avslutning spås t o m att uppdelningen i olika samhällsvetenskapliga discipliner kommer att bli allt mindre relevant. Det är en djärv gissning och bokens målsättning är hög men lovvärd.
10 mar 11 – Andreas Bergh

Bokanmälning: Sveriges valutapolitik under efterkrigstiden
I sin genomgång av Sveriges väg till Bretton Woods-avtalet, Vägval i valutafrågan från 2006, summerar ekonomhistorikerna Göran Ahlström och Benny Carlson diskussionen under 1940-talet fram till Sveriges medlemskap 1951:
10 mar 11 – Klas Fregert

Håkan Juholt blir partiordförande
Efter en tid av intensiva spekulationer och rapporter om inre stridigheter i Socialdemokratiska partiet står det klart: Håkan Juholt blir ny partiledare för Socialdemokraterna, enligt valberedningens enhälliga förslag. Som partisekreterare föreslås Carin Jämtin.
10 mar 11 – Håkan Juholt (s), Kalmar län plats 151

Nu står alla bakom Juholt
Inom Socialdemokraterna och från fackligt håll applåderas valberedningens förslag att utse Håkan Juholt som ny partiledare och Carin Jämtin som ny partisekreterare.
10 mar 11

Frankrike erkänner libysk opposition
Och Sarkozy vill helst se att EU bombar särskilda mål i Libyen från luften. Men resten av omvärlden, däribland EU och Nato, är fortfarande osäkra på vad händelseutvecklingen kräver av dem. En flygförbudszon, som oppositionen krävt sedan veckor, låter sig inte installeras utan att aktivt delta i den väpnade konflikten.
10 mar 11

Fotboja på ungdomsbrottslingar
Det är en god idé, att sätta elektronisk fotboja på ungdomsbrottslingar, menar justitieminister Beatrice Ask (m). Förslaget ingår i en lagrådsremiss som behandlar ungdomars övergång från sluten vård till samhället. Men Socialstyrelsen motsätter sig regeringens planer...
10 mar 11 – Lagrådsremiss: Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård

Skattelättnad i utsatta områden
Tanken på att skapa så kallade "nystartzoner" efter fransk förebild drev alliansen redan i valrörelsen. Nu tillsätter regeringen en utredare med uppgift att konkretisera förslaget. LO är en av skeptikerna.
10 mar 11 – Dir 2011:18

Tvåårsgräns för sfi
Undervisningen i svenska ska inte tjäna som en social mötesplats dit man kan gå år ut och år in för att träffa andra människor, enligt integrationsministern Nyamko Sabuni (fp). En ny utredning föreslår att möjligheten för invandrare att delta i språkundervisningen ska tidsbegränsas.
10 mar 11 – SOU 2011:19

Männen vinnare i högkonjunkturen
Lagom till internationella kvinnodagen presenterade Arbetsförmedlingen en demografisk prognos över läget på arbetsmarknaden. Och det ser dystert ut för jämställdheten. Sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män är 5,3 procentenheter - högre än på tjugo år - och så lär det förbli ett längre tag framöver.
9 mar 11 – Rapport från Arbetsförmedlingen

Vapenmärkning blir plikt
Regringen föreslår att Sverige ska tillträda FN:s vapenprotokoll. Svensk lagstiftning på området är redan jämförelsevis sträng, men några skärpningar förestår.
9 mar 11 – Prop 2010/2011:72

Flaggan ska inte tas ned
Genom att avskaffa ambassadernas myndighetsstatus, öka samarbetet inom regeringskansliet och utnyttja samarbetet inom EU hoppas regeringens utredare att Sverige ska slippa stänga fler ambassader. En flexiblare organisation borde kunna innebära att vi är närvarande på fler ställen snarare än färre. ”Det sista man ska göra är att ta ner flaggan helt”, säger utredaren Peter Egardt.
9 mar 11 – SOU 2011:21

Höjt straff för sexköp
I propositionen föreslås att straffmaximum för köp av sexuell tjänst ska höjas, från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Lagändringen förkunnades redan i januari av justititeministern Beatrice Ask (m) - se artikel nedan - och föreslås härmed träda i kraft den 1 juli 2011.
9 mar 11 – Prop 2010/2011:77

Baylan avgår
Ibrahim Baylan avgår som partisekreterare för Socialdemokraterna.
6 mar 11

Migrationspolitik ska vara human
Regeringen och miljöpartiet har träffat en övergripande överenskommelse om asyl- och migrationspolitiken. Vid en presskonferens underströk samtliga involverade partiledare vikten av att försvara öppenheten i ljuset av Sverigedemokraternas parlamentariska närvaro. Men i de konkreta sakfrågorna - till exempel gömda barns rätt att gå i skolan - bad de att få återkomma.
3 mar 11 – Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik

“Anekdotisk evidens” och “pseudokvantiteter” präglar skoldebatten
Sven-Eric Liedman tar som sig bör ett stort grepp på skolan och dess problem. Professorn i idéhistoria börjar hos grekerna och ställer bildningens historia mot en ”anekdotisk evidens” som han anser styr debatten om dagens skola. Den skoldebatt som skolminister Björklund har initierat, definierar problem som en marknadsanpassad skola förväntas lösa.
3 mar 11 – Liedman, Sven-Eric: Hets

Fyra procents arbetslöshet i sikte
Tillväxten är stark! Arbetslösheten minskar! Finansdepartementets prognoser är nu mycket positiva Arbetslöshetssiffror ser ut att vara på väg ner mot nivåer som vi inte har sett sedan åttiotalet – kanske under 4 procent.
3 mar 11 – Finansminister Anders Borg, presskonferens om Det ekonomiska läget

“Goda tider framför oss”
Riksbanken ser optimistiskt på framtiden och höjer styrräntan till 1,5 procent. Men under sin frågestund med finansutskottet fick riksbankschefen svara på frågor om de höga bolånen och den höga arbetslösheten.
3 mar 11 – Offentlig utfrågning

”Det skrivs så mycket dumt”
Miljöminister Andreas Carlgren fick fortsätta försvara sig mot anklagelserna att Sveriges diplomatiska utbyte med USA inför Köpenhamnsmötet ska ha bidragit till havererade förhandlingar. ”Det skrivs så mycket dumt”, svarade Carlgren.
3 mar 11 – Frågestund med regeringen den 3 mars 2011, Svenska Dagbladet, den 21, 21 och 23 februari 2011, The Guardian: WikiLeaks cables reveal how US manipulated climate accord

Lärarleg klubbat i riksdagen
Lärarlegitimationen kommer att införas och börja tillämpas fullt ut från och med 1:a juli nästa år. Det kan skapa problem för de tusentals lärare som aldrig tagit ut sin examen.
3 mar 11

Höga förväntningar på lärlingskontrakt
Till sommaren permanentas Jan Björklunds prestigeprojekt: gymnasial lärlingsutbildning. Många mindre företag har visat ett stort intresse. Men de potentiella problem som kan uppstå när gymnasieskolan ska samarbeta med arbetslivet kring enskilda elever är många.
3 mar 11 – Lagrådsremiss: Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning

Mer makt åt Strålskyddsmyndigheten
Det förordar Strålskyddsutredningen i sitt slutbetänkande. Det övergripande förslaget går ut på att bestämmelserna i kärntekniklagen och strålskyddslagen ska samordnas under miljöbalken. Men i den expertgrupp som följt utredarens arbete råder oenighet om förslaget - både vad gäller helheten och detaljerna.
3 mar 11 – SOU 2011:18

Vården gav inte önskat resultat
Det visar sig vara svårt att se någon direkt effekt av den så kallade rehabiliteringsgarantin, vars syfte är att förebygga långvariga sjukskrivningar. Det visar den utredning som ska lämna förslag till förbättringar inom rehabilitering för att få folk tillbaka i arbete.
3 mar 11 – SOU 2011:15

Sverige - bäst på integration?
Den svenska lagstiftningen bedöms ge invandrade personer goda förutsättningar att integreras i samhället. I en ny studie hamnar Sverige i den absoluta toppen, framför övriga europeiska länder, USA och Kanada. Men vad betyder egentligen "gynnsamma integrationsförutsättningar" - Unn Gustafsson har tittat närmare på resultaten.
1 mar 11 – Migrant Integration Policy Index (Mipex)

Skatteparadis avskaffas
Säg "Schweiz" och de flesta tänker på följande trio: choklad, dyra klockor och banker fyllda med obeskattade tillgångar. Nu sluter Sverige ett nytt skatteavtal med alpidyllen, och den schweiziska banksekretessen bryts.
1 mar 11 – Protokoll till nytt skatteavtal

Nationalpark blir XXL
På initiativ av Naturvårdsverket föreslår regeringen att Hamra nationalpark, som var en av Sveriges och Europas första, utvidgas rejält.
1 mar 11 – Prop 2010/2011:69

Ska fastigheter taxeras eller ej?
Efter att ha avskaffat den statliga fastighetsskatten och ersatt denna med en kommunal avgift, vill regeringen nu slopa taxeringen av bostäder. Men taxeringsvärdet används inte bara för att fastställa skattesatser, utan fyller en mängd funktioner även på andra samhällsområden.
1 mar 11 – Dir 2011:13

BNP:n rekordstiger
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 7,3 procent under fjärde kvartalet 2010 jämfört med samma period året innan. Jämfört med tredje kvartalet i fjol växte BNP med 1,2 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).
1 mar 11 – Nationalräkenskaper, fjärde kvartalet 2010

Stopp för statliga utförsäljningar
Näringsutskottet vill stoppa försäljningen av statens aktier i SBAB, Posten Norden och Telia Sonera. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna står bakom förslaget medan regeringspartierna reserverat sig, enligt ett pressmeddelande från riksdagen.
1 mar 11

Atterfall misstror Försäkringskassan
Det borde finnas andra sätt att spara för Försäkringskassan än att stänga sina servicekontor, det anser civil- och förvaltningsminister Stefan Attefall (kd).
1 mar 11

Sverige betalade del av Wallströmlön
När FN-chefen Ban Ki-Moon utsåg Margot Wallström till FN:s särskilda representant för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter saknades pengar i FN:s ordinarie budget.
1 mar 11

Gaddafis Libyen kan implodera
Libyen imploderar och omvärlden släpar efter i sina reaktioner, precis som den gjorde under revolterna i Tunisien och Egypten. Men varken Ben Ali eller Mubarak tog till ett sådant extremt våld mot sin egen befolkning som Gaddafi uppenbarligen gjort. Utgången är oviss. Östra delarna är befriade.
24 feb 11

Greider om Olof Palme
Inför det dystra 25-årsminnet av mordet på Olof Palme och i Socialdemokraternas djupa kris försöker Göran Greider gjuta nytt liv i partiet genom att friska upp minnet av Olof Palmes politiska gärning. Bilden av Palme blir dock en besvärande dubbelexponering av ideologen Palme som talar emot realpolitikern Palme. Men Palme höll i varje fall liv i visionerna tröstar sig Greider. Åke Svidén recensererar boken.
24 feb 11 – Göran Greider: Ingen kommer undan Olof Palme

Glesbygden drabbas hårt
Att allt färre ska försörja allt fler visste vi redan. Och särskilt illa ser det ut för avfolkningsbygden. En färsk rapport från Statistiska Centralbyrån ger inblick i de enskilda kommunernas öden. Enligt bankekonomen Jens Magnusson står valet mellan 44 kronors kommunalskatt eller privata lösningar i vård och omsorg.
24 feb 11 – DN Debatt: ”Framtidens välfärd en stor börda för 200 kommuner”

Klart för lärlingsutbildningen?
Det var en nöjd Jan Björklund (fp) som presenterade den lärlingsutbildning som sjösätts på allvar i sommar. Cirka 10 000 ungdomar ingår i testverksamheten, och utbildningsministern skulle gärna se att antalet lärlingar dubbleras eller till och med tredubblas. Men det kan vara lättare sagt än gjort, visar den utredning som gjordes i höstas.
24 feb 11 – Jan Björklund presenterar gymnasial lärlingsutbildning (video)

Lena Sommestad starkt kort
Socialdemokratiska kvinnoförbundet liksom studentförbundet lanserar Lena Sommestad som kandidat till partiledarposten. Även Broderskapsrörelsen har indirekt förordat Sommestad, genom att särskilt understryka att den nye partiledaren bör ha en hög utbildning (Sommestad är disputerad och professor). Flera partidistrikt nämner också hennes namn. Bland de manliga kandidaterna får Sven-Erik Österberg räknas som favorit.
24 feb 11

Sluta skräpa ner!
Regeringen vill få bukt med folks tendenser att lämna tuggummirester, tomburkar och annat skräp efter sig på allmänna platser. En ny straffbestämmelse bör föras in i miljöbalken: nedskräpningsförseelse med böter som påföljd.
24 feb 11 – Lagrådsremiss: Nedskräpning

Gisslet med fas tre
Arbetsförmedlingen räknar med att antalet arbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin - kort JOB - kommer att öka de närmaste fyra åren. Samtidigt växer kritiken mot den så kallade fas 3 i detta arbetsmarknadspolitiska åtgärdspaket; där långtidsarbetslösa till slut hamnar. Nu efterlyser Arbetsförmedlingen ändrade regler.
23 feb 11 – Offentlig utfrågning

Arbetslösheten minskar
För första gången sedan början av 2008 är arbetslösheten mindre än den var ett år tidigare visar de senaste mätningarna från SCB. Arbetslösheten har sjunkit från 9,3 till 8,2 procent.
23 feb 11 – Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 15-74 år, AKU 4:e kvartalet 2010.

Lättast få jobb i Stockholm
Stockholm leder sysselsättningsstatistiken med god marginal. Småland och Västsverige har också lägre arbetslöshet än resten av landet. Samtidigt som Norrland har haft högst arbetslöshetssiffror de senaste tio åren, visar SCB:s arbetskraftundersökning.
23 feb 11 – Arbetskraftundersökningen ur ett regionalt perspektiv 2001 till 2010

Fiskeriavtal i strid med folkrätten
EU:s fiskeriavtal med Marocko strider mot internationell folkrätt - ändå fick kommissionen just tillstånd att förhandla om en förlängning. Det hjälpte inte att Sverige, Danmark och Storbritannien röstade nej.
23 feb 11

En lisa för trötta sjömän?
Hur långa viloperioder per dygn en sjöman har rätt till regleras i en internationell konvention, som nu revideras. Det har nämligen visat sig att redarna tänjer på undantagsreglerna och låter uttröttad personal både gå på vakt och utföra andra säkerhetsuppgifter ombord.
23 feb 11 – Lagrådsremiss: Ändrade vilotidsregler för vissa sjömän

Fjärrvärmereform för bättre överblick
Enligt ett nytt lagförslag ska kunder till fjärrvärmebolagen kunna faktureras minst kvartalsvis. Man ska också få en rapport om hur mycket värme man förbrukar varje månad. Målet är att hjälpa kunderna att få överblick och underlätta för energisparande.
23 feb 11 – Prop 2010/2011:73

Sökes: fler finansiärer
Lennart Foss, chef för mediekoncernen NTM, har fått i uppdrag av regeringen att förhandla fram ett nytt filmavtal.
23 feb 11 – Dir 2011:10

"EUs utrikespolitik är Sveriges politik"
Förr i tiden brukade svenska utrikesministrar understryka alliansfriheten. Med tiden har EU intagit en allt viktigare ställning i de utrikespolitiska deklarationerna. I år gick Carl Bildt så långt som att hävda att unionens utrikespolitik är densamma som Sveriges. Det stötte på kritik - inte minst mot bakgrund av revolterna i Egypten och Tunisien.
17 feb 11 – Snabbprotokoll 2010/2011:60

Diplomatisk (s)kuggboxning
Som en nyhet i år presenterade socialdemokraterna inte bara polemik i den årliga utrikesdebatten, utan också ett komplett formulerat alternativ till regeringens utrikesförklaring. Frågan är hur man lanserar ett alternativ när skillnaderna är så obetydliga?
17 feb 11 – Socialdemokraternas utrikesdeklaration 2011

Upplopp runt om i Mellanöstern
Kravallutrustad och pansarbeväpnad polis stormade under onsdagnatten demonstranternas tältläger i Bahrains huvudstad Manama. Minst fyra människor dödades. Torget är nu avspärrat med taggtråd. I Jemen har demonstranter och regeringsanhängare beväpnade med knivar drabbat samman på gatorna. I Algeriet och Libyen har protesterna slagits ner. Även i Turkiet och Irak pågick demonstrationer under torsdagen. Måndagens nattliga demonstrationer i Teheran slutade med att flera hundra aktivister fängslades.
17 feb 11

Vi är inlåsta i järnburen
Överflöd, slöseri och meningslös överkonsumtion gör oss inte lyckliga; och produktionen av onödiga varor och tjänster utgör ett hot mot vår livsmiljö. Det vet de flesta. Trots det är kritiken av prylsamhället, massbilismen och charterflyget förvånansvärt svag. Kajsa Olsson har läst en bok som pläderar för Välfärd utan tillväxt.
17 feb 11 – Jackson, Tim: Välfärd utan tillväxt

Envåldshärskare på hemmaplan
Victor Orbans kontroversiella medialag sörjde för besk internationell kritik, och överskuggade Ungerns övertagande av EU-ordförandeskapet. Men den omstridda lagen är bara en liten sten i en större mosaik. Premiärministers och hans parti Fidesz har möblerat om det politiska landskapet så att Ungern liknar en autokrati.
17 feb 11

Flyktingar ska inte behandlas som brottlingar
Trots ihållig internationell kritik placerar svenska myndigheter fortfarande självmordsbenägna personer som väntar på att utvisas i arrest eller häkte. Den så kallade Förvarsutredningen tar strid mot detta. Dess tyngsta förslag är att migrationsdomstolarna ska pröva alla beslut om att frihetsberöva personer i väntan på utvisning, det vill säga att myndigheterna ska underkastas ett minimum av kontroll.
17 feb 11

Kommunerna bör inte säga nej
År 2006 lade staten över ansvaret för ensamkommande flyktingbarn på kommunerna. Sedan dess har antalet barn stigit kraftigt och flera av landets kommuner vägrar att ta emot dem. De få kommuner som har frivilliga avtal med Migrationsverket är redan överbelastade och barnen far illa.
17 feb 11

Byggplaner fastnar ofta i kommunfullmäktige
Statsministern fick under frågestunden i riksdagen ta emot angrepp från både socialdemokraterna och vänsterpartiet. Regeringen anklagas för att stå passiv inför bostadsbristen.
17 feb 11 – Frågestund i riksdagen

Riksrevisionen kritiserar statens köp av utsläppsrätter
Sverige ska minska sina utsläpp med 20 miljoner ton koldioxid innan 2020. En tredjedel av målet planerar man att nå genom att köpa utsläppsrätter från andra länder. En hantering som enligt riksrevisionen är riskfylld och inte hanteras tillräckligt transparent. De menar också att det är oklart hur målen ska nås.
17 feb 11

Droganvändningen ökar i Sverige
Det finns mycket lite som tyder på att bruket av alkohol och narkotika kommer att minska inom en överskådlig framtid. Tillgängligheten till droger påverkas i hög grad av faktorer utanför nationell kontroll. Det konstateras i forskningsbilagan till den pågående Missbruksutredningen.
17 feb 11 – SOU 2011:6

Bruk och missbruk inte detsamma
Ett regelbundet bruk av droger leder långt ifrån alltid till vad som medicinskt kan klassificeras som drogproblem. Enligt Folkhälsoinstitutet uppfyller cirka 40 procent av regelbundna narkotikaanvändare kriterierna för missbruk. Själva begreppet ”missbrukare” kan också göra att färre söker vård.
17 feb 11 – SOU 2011:6

Notan för missbruket: 150 miljarder
Bruket av droger kan kosta stat, kommun och landsting så mycket som 150 miljarder varje år, uppskattar Missbruksutredningen. Men bristen på tillförlitliga uppgifter gör beräkningarna delvis till en gissningslek.
17 feb 11 – SOU 2011:6

Beroendevården - vems ansvar?
Idag räknar man med att upp till 100 000 svenskar kan befinna sig i social utslagning på grund av olika typer av missbruk. Kostnaden för samhället är enorm. Den pågående Missbruksutredningen ämnar reda ut det gamla problemet; hur den ekonomiska bördan för beroendevården ska fördelas mellan kommuner och landsting.
17 feb 11 – SOU 2011:6

Kvinnor i missbruk ökar mest
Tungt narkotikamissbruk kommer att vara ett problem för tiotusentals fler människor om tio år, enligt den aktuella prognosen från Missbruksutredningen.
17 feb 11 – SOU 2011:6

KI anklagar professor för fusk
En professor anklagas för mycket allvarligt forskningsfusk av Karolinska Institutet (KI). Professorn var tidigare verksam vid KI men har nu bytt arbetsplats, skriver Dagens Nyheter.
16 feb 11 – TT

Långt kvar till slutförvar
I mars i år förväntas Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, lämna in en ansökan om slutförvar till riksdagen. Förslaget går ut på att deponera kärnavfallet i kopparkapslar inbäddade i bentonitlera, som sedan sänks ner i berggrunden. Men Kärnavfallsrådet vill se fler tester med både koppar och bentonitlera. Rådet anser dessutom att SKB måste presentera flera möjliga förvaringsalternativ.
15 feb 11 – SOU 2011:14

Styrräntan höjs till 1,5 procent
Riksbanken höjer som förväntat styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,50 procent. Samtidigt höjer man prognosen för den framtida räntan. Två ledamöter i ledningen reserverade sig dock mot beslutet.
15 feb 11 – Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 1,5 procent.

Ny leksakslag
Sverige får en ny leksakslag, som en följd av ånyo ett EU-direktiv, som reglerar säkerhetsstandarden för dockor, nallar, byggklossar och så vidare. Men Naturskyddsföreningen anser att man måste vara strängare med vilka kemikalier som får ingå i prylarna.
15 feb 11 – Prop 2010/2011:65

Regeringsuppdrag: kulturanalys
Från och med den första april i år kommer Sverige att ha en myndighet för "kulturanalys"- och det är inte ett aprilskämt. Dess uppgift blir att utvärdera, analysera och redovisa effekter av statliga förslag och åtgärder inom kulturområdet. Myndigheten ska även bistå regeringen med underlag för nya beslut och rekommendera omprövingar av de redan fattade - vem som får pengar och inte, med andra ord.
15 feb 11

Antidopning Sverige AB
I likhet med Danmark och Norge ska även Sverige få en fristående organisation som ska arbeta mot dopning. Det föreslår regeringens utredare.
15 feb 11 – SOU 2011:10

Skärpta regler för kapitaltäckning
Det är fråga om två nya EU-direktiv som ska införlivas i svensk finanslagstiftning. Syftet är framför allt att skärpa reglerna för hur stort buffertkapital ett institut måste ha i förhållande till riskerna det hanterar och att förbättra tillsynen av bank- och kreditverksamhet.
15 feb 11 – Lagrådsremiss: EU-direktiv om regleringar för finanssektorn

Massiv självkritik utan slut
Socialdemokraternas kriskommission överlämnade på tisdagen sin rapport till partisekreteraren Ibrahim Baylan. I och med detta måste det bli ett slut på självplågeriet inom partiet sade Baylan. Men även kriskommissionen har ägnat sig åt självspäkelse, både vid presskonferensen och i själva rapporten.
14 feb 11 – Kriskommissionens rapport (s)

Kulturarvet digitaliseras
Riksarkivet har fått i uppdrag att samordna digitaliseringen, det digitala förvarandet och det digitala förmedlandet av vårt kulturarv.
11 feb 11

EU – en politisk dvärg
Tanken med EU:s mödosamt inrättade utrikestjänst var att ge unionen en samlad röst och stärka dess politiska framtoning. Men den första utmaningen - folkupproret i Egypten - visar knappast på enighet i utrikespolitiska frågor. Därtill har egyptierna riktat ett obekvämt strålkastarljus på EU:s samarbete med auktoritära regimer.
11 feb 11 – Human Rights Watch: World Report 2011

Vanvårdade fosterbarn får upprättelse
De som utsattes för övergrepp sedan myndigheterna med tvång fosterhemsplacerade dem, ska få upprättelse och möjlighet att få 250 000 kronor i ersättning, föreslår Kerstin Wigzell som lett upprättelseutredningen.
10 feb 11 – SOU 2011:9

Nätkunder ska få bättre information
Stärkt konsumentskydd och bättre konkurrensregler är syftet med det lagförslag om elektroniska kommunikationer som regeringen nu överlämnar till Lagrådet. Bland annat tvingas operatörer att informera kunder om vissa tjänster, till exempel om möjligheten till röstsamtal över Internet blockeras.
10 feb 11 – Lagrådsremiss: Bättre regler för elektroniska kommunikationer

En miljard till ökad kompetens i äldrevården
Regeringen vill satsa en miljard kronor på att öka kompetensen hos personalen i äldrevården. Omvårdnadslyftet som projektet kallas ska inledas i år och pågå till och med 2014.
10 feb 11 – Pressmeddelande: 1 miljard till Omvårdnadslyftet - en kompetensreform för personal inom äldreomsorgen

Invandrare känner sig inte trygga
Svenskarna känner sig tryggare än tidigare - men det gäller inte alla, visar en ny undersökning från Brå: Var fjärde invandrare känner sig otrygg. Otryggheten är störst i Skåne.
10 feb 11 – Brottsförebyggande rådet: NTU 2010

Arbetspendlingen kartläggs
Regeringen vill förbättra möjligheterna till arbetspendling. Man ger därför Trafikanalys i uppdrag att kartlägga arbetspendling på upp till 15 mil i Stockholm, Göteborg och Malmö.
10 feb 11 – Pressmeddelande: Regeringen vill underlätta arbetspendling

Hjälp biståndsministern spendera 150 miljoner!
”Den kunskap och det engagemang som finns hos nätaktivister, entrepenörer och bloggare behövs i ett modernt bistånd som tar frihet på allvar”, säger biståndsminister Gunilla Carlsson i ett pressmeddelande från UD.
10 feb 11 – Pressmeddelande: Bistånd, nätaktivism och digital demokratisering

Upp och ner i industrisektorn
Statistiska centralbyråns siffror för december månad 2010 visar en lätt uppgång i orderingången för industrisektorn. Samtidigt som produktionen slog av något på takten. I stort visar dock industrin på en återhämtning sedan konjunkturen föll.
10 feb 11 – Ökad industriproduktion i december månad

Vattenfall delar ut 6,5 miljarder
Vattenfall delar ut 6,5 miljarder kronor för 2010 till ägaren staten, trots att vinsten sjönk något under 2010. I Vattenfalls bokslutsrapport varnar VD Öystein Löseth för att de närmaste åren ser utmanande ut.
10 feb 11 – Vattenfalls bokslutskommuniké 2010

Avlyssnad ska inte informeras
Signalspaningskommittén ger FRA gott betyg för hur man hanterar avlyssnades personliga integritet. Men den socialdemokratiska minoriteten i kommittén kritiserar regeringen för att den inte får fortsätta granskningen och bara granskat en verksamhet som ”knappt är påbörjad”.
9 feb 11 – SOU 2011:13

Personskyddet - ett myndighetsdilemma
Om inte Inspektionen för socialförsäkringen ges rätt att databehandla personuppgifter från exempelvis Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, så kommer den inte att kunna utföra sitt tillsynsuppdrag. Behovet av en effektiv myndighetsutövning anses väga tyngre än den personliga integriteten.
9 feb 11 – Ds 2011:4

Valfrihet ja, ökade utgifter nej
Regeringen vill öka möjligheterna för äldre personer att själva välja rollatorer och andra hjälpmedel. Det här riskerar att försvåra arbetet för kommuner och landsting, som idag tillgodoser sina äldre invånare med nödvändig medicinsk teknik. En särskild utredare ska analysera hur "valfriheten" kan införas så smidigt som möjligt.
9 feb 11 – Dir 2011:7

Vård trots oeniga föräldrar
Barn i behov av vård eller andra sociala insatser borde inte hamna i kläm när föräldrarna är oense. Socialnämnden ska ges rätt att fatta beslut om vårdinsatser även i de fall när en av vårdnadshavarna motsätter sig detta. Det framgår av ett PM från regeringen.
9 feb 11 – Ds 2011:5

En "finanskriskommitté" har tillsatts
Regeringen har tillsatt en kommitté som analysera hur den senaste finanskrisen hanterades, både i Sverige och internationellt. Den ska bland annat se över det som OECD kritiserat, nämligen samspelet mellan Riksbanken, Riksgäldskontoret och Finansinspektionen.
9 feb 11 – Dir 2011:6

Transporter måste effektiviseras
Kriminalvården ska även i fortsättningen ha huvudansvaret för transporten av frihetsberövade personer. Men kriminalvården ska kunna låta väktare från auktoriserade bevakningsföretag utföra transporter.
9 feb 11 – SOU 2011:7

100 miljoner till kvalitetsvård
77 procent av landets kommuner och 86 procent av landstingen får dela på 100 miljoner kronor som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) delar ut till de kommuner som deltar i kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska Palliativregistren.
9 feb 11 – Regeringen och SKLs fördelning av pengar till Sveriges kommuner och landsting för vård av de mest sjuka äldre

Strandskyddet - en kommunal angelägenhet
Framöver ska det ligga på kommunerna, i stället för länsstyrelsen, att ge dispens från strandskyddet. Även när det gäller statliga vattenskyddsområde och områden som skyddas enligt miljöbalken ska kommunen besluta om undantag.
9 feb 11 – Prop 2010/2011:64

Skattefria alkolås kostar tio miljoner
Som ett led i ansträngningarna att nå det långsiktiga målet med nollvisionen; dvs att inga människor ska dödas i trafiken ingår att få bort alkohol från trafiken. Ett konkret steg som nu regeringen tar är att föreslå skattefrihet för alkolås i förmånsbilar.
9 feb 11 – Prop 2010/2011:58

Stopp för vapenimport från Nordkorea
Som ett led i sanktionerna mot Nordkorea stoppas nu Sveriges vapenimport från Demokratiska folkrepubliken Korea.
9 feb 11 – Prop 2010/2011:68

1 900 kvotflyktingar till Sverige
I år kommer Sverige ta emot 1 900 så kallade kvotflyktingar, människor som anses vara i särskilt stort behov av skydd och hjälp. I år tas människor emot främst från konflikterna på Afrikas horn och i Afghanistan.
9 feb 11

Skyddsnätet brister för barn
Förra året fick organisationen Bris drygt 115 000 samtal, fler än någonin tidigare. Problem med kontakten med myndigheter är ett område som ökar fort. Bris önskar nu mer pengar för att kunna ha öppet dygnet runt.
9 feb 11 – Barnens rätt i samhället: Bris-rapporten 2011

Folkbildningsväsendet saluför EU
Sedan 2009 har Folkbildningsrådet haft i uppdrag att genomföra folkbildningsinsatser avseende EU. Under 2011 ska följande frågor stå i fokus för det arbetet: Hur underlättas den fria rörligheten för EU-invånare? På vilket sätt värnas de mänskliga rättigheterna i EU? Hur kan medborgarna nyttja det så kallade Medborgarinitiativet för att utöva inflytande på unionens politiska agenda? Hur kan EU bidra till att lösa klimatfrågan?
9 feb 11 – Regeringsbeslut 2011-01-27

Små ändringar i sjukförsäkringen
Den som har stora förväntningar på att regeringen ska ändra mycket i de hårt kritiserade sjukförsäkringsreglerna bör skruva ned dem, enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Det blir bara mindre förändringar.
8 feb 11

Höjd pensionsålder ska utredas
Fler måste jobba längre - Annars blir pensionerna lägre. Det säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M). Därför tillsätter regeringen en ny pensionsutredning.
8 feb 11

Miljöministern försvarar vargjakten
Vargdebatten i riksdagen inleddes med att miljöminister Andreas Carlgren försvarade licensjakten som införts av regeringen för att få in nya vargar och rädda vargstammen från inavel.
8 feb 11 – Snabbprotokoll 2010/2011:55

Nya jobb på universitet
Luleå tekniska universitet redovisade ett överskott på 112 miljoner under 2010. och det ger utrymme för ett 50-tal nyanställningar, framförallt lärare och forskare, rapporterar Sveriges Radio Norrbotten.
7 feb 11 – TT

Att stå på egna ben – om övergången från samhällsvård till vuxenliv
Artikeln behandlar hur övergången från ung till vuxen ter sig för en sårbar grupp av unga, de som varit i samhällsvård. Vilken roll spelar vården, socialtjänsten och den biologiska familjen för dem? Vilken betydelse får den förlängda ungdomstiden för ungdomar vars sociala nätverk är resurssvaga?
3 feb 11 – Ingrid Höjer & Yvonne Sjöblom

Bedömningar om barn i umgängestvister – förändrad argumentation om tid, omsorg och delaktighet?
Barns delaktighet och vikten av barns skydd har nyligen förstärkts i familjerättslagstiftningen. I artikeln granskas på vilket sätt argumentationen i domar om verkställighet av beslut om vårdnad, boende och umgänge har ändrats efter lagändringen. Kan ett förändrat tidsperspektiv bidra till att kombinera omsorg om barn med barns delaktighet?
3 feb 11 – Karin Röbäck

I välfärdssamhällets marginal – om socialbidragstagande bland ensamstående mödrar av svensk och utländsk härkomst
I den här artikeln analyseras socialbidragstagande bland ensamstående mödrar, med fokus riktat mot ersättningsnivåer, varaktighet, förekomst av individrelaterade problem och skillnader mellan svensk- och utrikes födda klienter. Artikeln baseras på projektet ”Ensamstående mödrar – välfärd, försörjning och socialtjänst”, som bygger på uppgifter om 875 slumpmässigt utvalda klienter i landets tre storstäder.
3 feb 11 – Hugo Stranz & Stefan Wiklund

Muslimska församlingar i lokalsamhället: Samverkan eller isolering?
Muslimska församlingars riksomfattande etablering i Sverige är en viktig förändring inom den ideella sektorn. Men hur förhåller sig församlingarna till den svenska traditionen av samverkan mellan ideella och offentliga aktörer? I artikeln studeras hur och i vilken omfattning muslimska församlingar samverkar med offentliga aktörer och vilka organisationsinterna och organisationsexterna faktorer som gynnar respektive missgynnar samverkan.
3 feb 11 – Klas Borell, Arne Gerdner, Anna Sällström, Johanna Nordlander & Elisabeth Lundkvist

Revolution? eller kontrarevolution?
Revolten i Egypten, som kan bli en revolution eller sluta i en kontrarevolution, har satt strålkastarljuset på både USA:s och EU:s politik. I flera decennier har västvärlden stöttat utvalda kungahus och skendemokratier, för att upprätthålla den närmast fetischliknande "stabiliteten i Mellanöstern". Upproren i Tunisien och Egypten sätter fingret på hur känslig den strategi är som bygger på samarbeten med eliter, men inte de befolkningar som hukar under dem. Unn Gustafsson sammanfattar den senaste veckans dramatiska händelseutveckling.
3 feb 11

Centern i “Alliansskugga”
Centern gjorde fiasko i höstens riksdagsval. Av alla partier gjorde centern det sämsta valresultatet och tappade 16,8 procent av sina väljare, det kan jämföras med 15,0 procent för kristdemokraterna och 12,4 procent för socialdemokraterna. Trots det slapp Maud Olofsson, och den politiska linje hon företräder, kritik från partiets valanalysgrupp.
3 feb 11 – Centerns valanalys 2010, SVT:s vallokalslundersökning

Fler val för särskoleelever
Under de senaste tio åren har antalet elever på gymnasiesärskolan fördubblats. Samtidigt har chanserna för ungdomar med någon form av utvecklingsstörning att få jobb efter avslutade studier minskat drastiskt. En ny utredning föreslår att gymnasiesärskolan stöps om, så att utbudet liknar gymnasieskolans.
3 feb 11 – SOU 2011:8

Riksdagsstol inget krav för S-ledare
Socialdemokraternas nya ledare måste kunna samla hela partiet, vara tydligt förankrad i partiets värderingar och kunna bygga ett starkt lag, säger valberedningen. Men riksdagsplats är inget krav.
3 feb 11

Det redaktionella arbetet
Vilka problem finns det i äldreomsorgen om man får tro svensk dagspress? Själva bilden av äldreomsorgen har ju en egen autonom inverkan på hur verkligheten blir. Äldre/äldreomsorg och media kombineras i detta nummers första artikel, Konsensus och personifierade konflikter: Problembeskrivningar av äldreomsorg i svensk dagspress.
2 feb 11 – Hedvig Ekerwald

Konsensus och personifierade konflikter - Problembeskrivningar av äldreomsorg i svensk dagspress
Hur är det att åldras och hur ser vården och omsorgen för de äldre ut i Sverige idag? Dessa frågor behandlas i ett flertal olika sammanhang: i den socialpolitiska debatten, i vetenskapliga diskussioner, bland professionella i vård- och omsorgsyrken liksom i människors vardagliga samtal. I diskurser om äldre produceras verklighetsbeskrivningar som ofta är påfallande dystra.
2 feb 11 – Carina Markström, Karin Ljuslinder och Stefan Sjöström

Framväxten av sociala rörelsers globala politik1
Sociala rörelser förändrar samhällen och påverkar staternas institutionaliserade politik. Revolutionerna i Tunisien och Egypten 2011 är tydliga exempel på detta. Även historiskt har vi sett hur rörelsers politiska aktivism kan vara avgörande. Historiesociologen Charles Tilly (2004a; 2004b) har, i historiska studier över Europa och Latinamerika, visat att sociala rörelsers opposition har spelat en avgörande roll för auktoritära staters demokratisering. Det är rent av det typiska sätt på vilket stater har demokratiserats, dvs genom folkligt baserade motståndsrörelser.
2 feb 11 – Stellan Vinthagen

Den ofrånkomliga nationalismen
”Jag läste en gång en bok och hela mitt liv förändrades.” Så inleder Orhan Pamuk sin roman Det nya livet (1994). Men på vilket sätt? Vad betyder en stark läsupplevelse? Jag erinrar mig en student jag intervjuade i Ankara i början av 1990-talet. Det som blev avgörande för hennes beslut att öppet visa sitt islamiska trosengagemang genom att börja bära huvudduk – detta innebar inte bara att hon äventyrade sin universitetsutbildning,1 utan att hon också hamnade på kant med sina föräldrar – var läsningen av Jack London’s Martin Eden (1909), denne excentriske (eller otyglade) personlighets mest självbiografiska roman.2
2 feb 11 – Elisabeth Özdalga

Recension
Alain Ehrenberg, The Weariness of the Self: Diagnosing the History of Depression in the Contemporary Age. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2010
2 feb 11 – Jonas Lindblom

Recension
Elias le Grand, Class, Place and Identity in a Satellite Town. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Sociology, New Series 47, Stockholms universitet, 2010
2 feb 11 – Les Back

Recension
Jonas Lindblom & Jonas Stier (red.) Det socialpsykologiska perspektivet. Lund: Studentlitteratur, 2011
2 feb 11 – Lars-Erik Berg

Recension
Roland Paulsen, Arbetssamhället: Hur arbetet överlevde teknologin. Malmö: Gleerups, 2010
2 feb 11 – Lennart E. H. Räterlinck

Recension
Joachim Radkau, Max Weber: A biography. Cambridge: Polity, 2009
2 feb 11 – Lars-Erik Alkvist

Recension
Lambros Roumbanis, Kierkegaard och sociologins blinda fläck. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Sociology, New Series 44, Stockholms universitet, 2010
2 feb 11 – Thora Margareta Bertilsson

Recension
The SAGE Handbook of Race and Ethnic Studies, Patricia Hill Collins & John Solomos (red.). Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage, 2010
2 feb 11 – Lena Sohl

Sociologförbundet har ordet
Det är flera som frågat om det inte blir något årsmöte i år. Svaret är, ”nej det blir inget årsmöte, men Sociologidagarna kommer att äga rum nästa år”. Så alla ni som har en uppsats ni vill lägga fram, eller bara känner ett sug att träffa andra sociologer, får ha tålamod tills i mars 2012, då Sociologidagarna kommer att äga rum i Stockholm. Då hoppas vi på stor uppslutning!
2 feb 11 – Patrik Aspers

Nya forskningsanslag från Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond
Den statsvetenskapliga forskningen i Sverige är starkt beroende av extern finansiering. Sedan länge har två institutioner haft en särställning när det gäller finansiering av forskning inom statsvetenskapens traditionella kärnområden, nämligen Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond. Konkurrensen om forskningsanslag är i dag stenhård och de projekt som ges anslag får därmed i någon mening anses representera ”spjutspetsforskningen” inom svensk statsvetenskap.
2 feb 11 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 1 2011

Political Parties and Gendered Political Representation:
A Research Strategy for Assessing the Impact of Institutionalization in Candidate Selection Procedures
2 feb 11 – Elin Bjarnegård och Pär Zetterberg

Jämlika arbetsplatser i en ojämlik värld.
En studie av vad som befrämjar könsmässig och etnisk jämlikhet på svenska arbetsplatser
2 feb 11 – Kristina Boréus

From multi-culturalism to assimilation?
Swedish integration policy from a European perspective
2 feb 11 – Karin Borevi

Det individuella brottet?
Offer och förövare i svenska medieberättelser 1965-2005
2 feb 11 – Marie Demker och Göran Duus-Otterström

Political Territories in a Global Era
Research problem: What do states have in common with municipalities, the Catholic Church, criminal MC gangs, virtual communities, nomadic peoples, and corporate empires?
2 feb 11 – Johan Eriksson

Ethnic Diversity in Schools and Work Places
– Its Effects on Tolerance and Trust
2 feb 11 – Peter Esaiasson, Mikael Gilljam och Andrej Kokkonen

Good Losers in Democracy
Losers have a key function in democracy. Each day democratic governments make a multitude of decisions that are unwelcome to many citizens. The long-term stability of democracies depends on the willingness of losing citizens to remain loyal to the state (e.g., Schattschneider 1960; Riker 1983; Przeworski 1991; Levi 1997). We know from experience that established democracies have earned the basic loyalty of both winners and losers (this is what makes them established). However, our knowledge on the processes involved is less well developed.
2 feb 11 – Peter Esaiasson

Turning the Vicious Circle around
– New Frontiers in the Fight against the Mafia
2 feb 11 – Carina Gunnarson och Francesca Forno

Vem bryr sig och vem kan man lita på?
Skolans betydelse för ungdomars sociala tillit
2 feb 11 – Carina Gunnarson, Katarina Barrling Hermansson och Karl Loxbo

China in Africa:
‘New’ South-South cooperation and the issue of state sovereignty
2 feb 11 – Johan Lagerkvist

Challenging state power in China:
the formation of new citizen norms in emerging civil society
2 feb 11 – Johan Lagerkvist

Digital Media and Civil Society Networks:
National and Transnational Publics
2 feb 11 – Alexandra Segerberg

The Politics and Societies of Child and Youth Wellbeing:
Is the Young Generation Lagging Behind?
2 feb 11 – Helena Olofsdotter Stensöta

Civila samhället och den upplysta välfärdsstaten
Syfte och mål: För att demokratin ska vara något mer än ett tomt skal och fungera i ett modernt samhälle behöver medborgarna få möjlighet att delta i samtal där besluten växer fram. Det innebär att det måste finnas arenor där medborgare och eliter kan samtala sinsemellan och med varandra.
2 feb 11 – PerOla Öberg och Torsten Svensson

Efter floden: Klimatmigration och den rika världens skyldigheter
”Because my home island will sink under the water, and there will be no place for me to live.” Tolvåriga Vaimaila Teitala från Tuvalu förklarar varför hon måste lämna sitt hemland. The Independent, 2007-07-16.
2 feb 11 – Jörgen Ödalen

Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
2 feb 11 – Magnus Erlandsson

Litteraturgranskningar
Bolin, Anna, 2008. The military profession in change – the case of Sweden. Lund: Statsvetenskapliga institutionen.
2 feb 11 – Gunnar Åselius

Reformera arbetsmarknaden!
Inför obligatorisk a-kassa frikopplad från arbetskravet, slopa turordningsreglerna och ersätt dem med uppsägningsavgifter, låt studenter som tar sin examen tidigt skriva av en del av sina studielån - detta är några av Långtidsutredningens förslag till regeringen.
2 feb 11 – SOU 2011:11

Vart går trängselskatten?
Det frågar sig den socialdemokratiske riksdagsledamoten Anders Ygeman, som har anmält regeringens hantering av skatteintäkterna till Konstitutionsutskottet.
2 feb 11 – KU-anmälan om trängselskatten

Socialstyrelsens ansvar ses över
Regeringen har tillsatt en utredning för att se över myndighetsstyrningen för vård- och social omsorg. Särskilt Socialstyrelsens verksamhet och ändamålsenlighet ska granskas.
2 feb 11 – Dir 2011:4

Ny krisberedskap vid elbrist
Om efterfrågan på el vid någon tidpunkt är större än tillgången så riskerar eldistributionen att kollapsa. I värsta fall kan användare behöva kopplas bort från elnätet. Idag gäller en roterande turordning mellan olika regioner ifall krisen skulle slå till.
2 feb 11 – Prop 2010/2011:56

Även fönster ska ekodesignas
Regeringen föreslår smärre ändringar i lagen om ekodesign. Denna ska framgent omfatta även "energirelaterade" produkter - till exempel fönster, som ju påverkar hur pass energisnålt ett husbygge är, trots att de inte slukar vare sig el eller fossila bränslen.
2 feb 11 – Prop 2010/2011:61

Tjänstemän får kontrollera långtradare
Trötta chaffisar som kör på övertid är en trafikfara. Därför har polisen rätt att kontrollera hur länge ett visst fordon varit ute på vägarna respektivt stannat för en rast. Nu föreslår regeringen att även tjänstemän vi Trafikstyreslen ska ha rätt att pröva de så kallade färdskrivarna.
2 feb 11 – Prop 2010/2011:62

Recension
Teresia Stråberg: Employee perspectives on individualized pay. Attitudes and fairness perceptions. Doktorsavhandling, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 2010
1 feb 11 – Gunnela Westlander

Scanias produktionssystem och omställningsstrategi
Scania har i samarbete med Toyota utvecklat ett produktionssystem som ofta jämställs med lean production. I denna artikel beskrivs Scanias produktionssystem och de grundläggande värderingar som det är uppbyggt på. Scanias ledning och fackliga organisationer slöt under 2009 avtal om reducerad arbetstid och lön, som blev normbildande på svensk arbetsmarknad, och företaget genomförde en omfattande kompetensutveckling. Denna omställningsstrategi kunde bygga på den relativa tillit som fanns mellan olika aktörer inom produktionssystemet.
1 feb 11 – Per Sederblad

INTRODUKTION
I detta nummer av Arbetsmarknad & Arbetsliv ingår fyra artiklar som på olika sätt speglar relationen mellan arbetsmarknadsförhållanden och vad som sker på arbetsplatserna, en sann illustration till titeln på vår tidskrift. Det handlar om inhyrd arbetskraft och fackliga strategier, coacher för långtidsarbetslösa, ledarskapets roll för människors hälsa i otrygga anställningssituationer och slutligen relationen mellan utvecklingen av ett företags produktionssystem och dess omställningsstrategi vid den senaste ekonomiska krisen.
1 feb 11 – Lena Gonäs och Jan Ch Karlsson

Fackliga förhållningssätt till hyresarbetskraft
Hyresarbetskraftens arbetsvillkor har under senare år uppmärksammats i TV, radio och press. Fackliga organisationer har i debatten uttryckt stark kritik mot att arbetsgivare efter uppsägningar anlitar bemanningsföretag i stället för att återanställa uppsagda. Arbetsgivarorganisationer har å andra sidan försvarat rätten att använda bemanningsföretag. I denna artikel vänder vi på perspektivet och utgår från dem som arbetar som inhyrda. Vilka möjligheter har inhyrda att företrädas av lokala fackliga organisationer?
1 feb 11 – Kristina Håkansson och Tommy Isidorsson

Coachning i arbetsmarknadspolitiska aktiveringsprojekt
Under senare år har det skett en individualisering av välfärdspolitiken på arbetsrehabiliteringens område. Aktiveringsprojekt och coachning som riktar sig till långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna utgör konkreta exempel. Kunskaperna om vilken roll dessa aktiviteter fyller verkar dock vara begränsade. I den här artikeln fokuseras, med utgångspunkt i erfarenheter från två aktiveringsprojekt, coachningens roll som metod för arbetsrehabilitering.
1 feb 11 – Mats Lundgren och Ina von Schantz Lundgren

Recension
Helena Falkenberg: How privatization and corporatization affect healthcare employees’ work climate, work attitudes and ill-health. Implications of social status. Doktorsavhandling, Psykologi, Stockholms universitet, 2010
1 feb 11 – Tuija Muhonen

Recension
Lina Larsson: Att mobilisera för framtiden. Anestesiläkares överrapporteringssamtal. Linköping Studies in Arts and Science nr 515, Linköpings universitet, Institutionen för tema, Linköping, 2010
1 feb 11 – Ann-Mari Sellerberg

Om innehållet
Tidskrift för politisk filosofi inleder med detta nummer sin femtonde årgång. Det domineras av ett meningsutbyte om ett av den nutida samhällsdebattens mest kontroversiella ämnen: hedersmoral.
1 feb 11 – Tidskrift för politisk filosofi nr 1 2011

Hedersmoral – ett problem i västerländsk sjukvård?
Inom västerländsk sjukvård händer det att patienter tas emot, vilka blivit offer för vad som brukar kallas hedersrelaterat våld. Detta är inte särskilt vanligt förekommande, men väcker starka känslor, då det ändå inträffar. Det förekommer också att patienter söker sig till sjukvården med olika önskemål, som är motiverade av en vilja att undkomma hedersrelaterat våld.
1 feb 11 – Torbjörn Tännsjö

Replik till Torbjörn Tännsjö
Torbjörn Tännsjö (TT) försöker i sin artikel »Hedersmoral – ett problem i västerländsk sjukvård?» på en gång relativisera och legitimera hedersmoral och hedersvåld. TT:s försvar av hedersvåld bygger på ett funktionalistiskt resonemang kring nyttan och nödvändigheten av hedersmoral och hedersvåld. Detta argument förutsätter dock att den samhällsordning som hedersmoralen och hedersvåldet ska upprätthålla i sig är moraliskt berättigad, vilket vi kommer att bestrida.
1 feb 11 – Per Bauhn & Dilsa Demirbag-Sten

Svar till Bauhn & Demirbag-Sten
I vårt forskningsprojekt kring hedersrelaterat våld, och de problem sådant ger upphov till i medicinska sammanhang, har jag tänkt mig att man, innan man tar ställning till hur man ska bemöta de föreställningar som ligger bakom våldet, bör försöka förstå dem – som förnuftiga. Jag tror alltid att det, som en grov tumregel, är klokt att försöka förstå andras beteende som förnuftigt. Bara i nödfall bör man tillgripa hypoteser om galenskap eller inneboende ondska. I det sammanhanget ska mitt resonemang alltså förstås.
1 feb 11 – Torbjörn Tännsjö

Liberal historieuppfattning
En klassisk kritik mot upplysningsfilosofin och liberalismen handlar om historielöshet: liberaler anses tro på abstrakta principer som härleds ur förnuftet, inte på historiens lärdomar. Inom konservatismen och socialismen finns historiefilosofi, inte inom liberalismen.
1 feb 11 – Svante Nycander

Recension
Svante Nycander: Liberalismens idéhistoria: frihet och modernitet, Stockholm: SNS förlag, 2009
1 feb 11 – Sven-Eric Liedman

Recension
Bo Sandelin: Adam Smith, Stockholm: SNS Förlag, 2010
1 feb 11 – Jonas Olson

Recension
Richard H. Thaler & Cass R. Sunstein: Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness New York: Penguin Books, 2009
1 feb 11 – Kalle Grill

En kritisk granskning av dagens psykiatri
Ingen kan förneka att det under det senaste århundradet skett fantastiska framsteg i behandlingen av fysiska sjukdomar. I behandling av hiv, cancer och en mängd andra sjukdomar sker hela tiden en betydande utveckling. Men hur är det med framstegen inom psykiatrin?
1 feb 11 – Leif Havnesköld

Ökade klyftor mellan barnfamiljer
Klyftan ökar mellan de barnfamiljer som har och de som inte har. När de flesta fått det allt bättre ekonomiskt har mer än var tionde i stället blivit fattigare. Nu kräver Rädda Barnen en handlingsplan mot barnfattigdomen.
1 feb 11

Fler kvinnor befaras bli missbrukare
Tiotusentals fler svenskar kommer att vara beroende av tung narkotika om tio år, enligt en prognos från regeringens utredare. Och den grupp som antas öka mest är de kvinnliga missbrukarna.
31 jan 11 – SOU :

Åt den som har…
Nu är det klart. SocialPolitik är en kulturtidskrift, det vill säga fick fortsatt utgivningsstöd. Tyvärr sänkt med en fjärdedel, 100 000 kronor, vilket är ett oerhört kraftigt avbräck. Klart är också att tidskrifter med inslag av samhällsdebatt, social rättvisa och solidaritet fått sänkta anslag, medan några som fått mycket förut fick höjda bidrag nu. (www.kulturradet.se)
29 jan 11 – Maria Wallin

Gud som haver barnen kär
”När ska hemlösa få egna hem och vård för sina sjukdomar och skador? Lika länge som vi blundar blir det obarmhärtiga samhället allt starkare och utan nåd och hopp.”
29 jan 11 – Leif Stenberg

Alliansen sänker den svenska modellen
Från ett generellt socialförsäkringssystemen går vi mot individuell behovsprövning. I förlängningen närmar vi oss den starkt kritiserade amerikanska modellen.
29 jan 11 – Claudette Skilving

Vart tionde barn är fattigt
Klyftorna mellan de rikaste barnfamiljerna och de fattigaste fortsätter att öka. Om man väljer att vilja se det.
29 jan 11 – Maria Wallin

Bortom alla fina ord - Äldreomsorgen behöver mer personal och flera vårdplatser
Stina-Clara Hjulström har fått medalj och hyllats med flera utmärkelser. Men hon har också blivit hotad och ansetts obekväm. Allt för sitt engagemang för äldre och demenssjuka.
29 jan 11 – Kari Molin

”Som att öppna luckan till en kloak” - Maktens män med byxorna nere
Deanne Rauscher tror att om svenska folket fick reda på hela sanningen om maktens män skulle Sverige pulveriseras. Varför väljer hon att gräva i det som andra gör allt för att dölja?
29 jan 11 – Anna Fredriksson

De kallas värstingar - Men har mycket att lära vuxenvärlden – om vi vill lyssna
Översitteri, kränkningar och godtycke möter ofta ungdomar med kriminell förankring. Det är inte bara rättsosäkert. Utan också onödigt kostsamt.
29 jan 11 – Margareta Stigsdotter Ekberg

Trots rätt till stöd - Socialt sårbara unga får dålig hjälp ut i arbetslivet
I en del kommuner fungerar det, i andra inte alls. Dålig samordning och splittrade insatser är vanligt. Unga med ofullständig utbildning lämnas i sticket.
29 jan 11 – Jonas Olofsson och Alexandru Panican

Finansen vädrar vinster i Berlin
Slitna hyresrätter, småbutiker och ödetomter ger plats åt den moderna storstadens investerare och kapitalstarka bostadsrättsinnehavare.
29 jan 11 – Valle Wigers

Svenska kyrkan bör bryta tystnaden!
De nya sjukförsäkringsreglerna kan bli det största problem man mött inom kyrka och diakoni sedan början av 1900-talet, befarar diakon Marie Larsson. Biskoparna bör agera!
29 jan 11 – Marie Larsson

Big business - Mediciner ger illusion om evigt liv
Modern sjukvård ser människan som en motor att trimma så länge som möjligt. Normalt åldrande bör bekämpas och döden skjutas upp, oavsett hur åldersstigen patienten är.
29 jan 11 – Tomas Nilsson

Som det behagar - Kvinnor ska helst vara unga, vackra, smala och snälla
Äldre kvinnor möter inte samma acceptans som män. De bör inte klä sig alltför sexigt, det kan bli patetiskt. Gubbar är däremot ganska okej, oavsett.
29 jan 11 – Therése Persson

Skådespelare & tjock - Normen, branschen och moralen vill ha smala och svala
Lotti Törnros är fettaktivist, skådespelare och regissör. Hon har en vision: att vi ska fästa oss mindre vid yta och utseende och våga vara de vi är. Olika.
29 jan 11 – Helena Bjerkelius

Transsexuell OK
Aleksa Lundberg är den första transsexuella skådespelerskan i Sverige. I vår spelar hon i Bergmanpjäs på Dramaten. Att byta kön är numera rumsrent, men väldigt ensamt, säger hon.
29 jan 11 – Moa Skimutis

1/2011 Tema rum
Får vi rum? Den som växte upp på 1970talet minns kanske skolböckernas skräckbilder av en till bristningsgränsen överbefolkad jord. Vi skulle bli alldeles för många, och det skulle gå alldeles för fort. Fanns inte till och med illustrationer i form av människor staplade på varandra på ett överbelastat jordklot? De domedagsliknande framtidsbilderna målades upp under sent 1960-tal, då takten på befolkningsökningen var som allra högst. Trendframskrivningarna pekade mot en skrämmande morgondag.
29 jan 11 – Redaktionen

Det övergivna rummet
”Herregud, är det så här det skulle se ut om allt försvann.” Det är en reflektion som invånarna i många svenska brukssamhällen förmodligen gjort de senaste fyrtio åren. Produktionen flyttas, ofta till andra länder, och processer som var moderna för tio år sedan är redan föråldrade. Vi tvingas bli nomader, och det betyder även att vi behöver bli nomadiska i sökandet efter kunskap, menar Jan Jörnmark.
29 jan 11 – Jan Jörnmark

Vem får rum påbostadsmarknaden?
För att vara delaktig i samhället måste man ha en bostad. Bostaden är inte bara en plats för trivsel och trygghet utan också ett villkor för kontakter med myndigheter och arbetsgivare. Därför är tillvaron ofta mer beroende av bostad än av ett arbete. Hur ser möjligheterna ut att få tag i en bostad i dag?
29 jan 11 – Lena Eriksson

Plats för barn och vuxna. Vems behov styr hemma?
Att vara trångbodd kan vara stökigt och nedbrytande. Därför gör svenska föräldrar allt de kan för att tillgodose barns behov av egna rum. Men att behöva sova ensam, långt ifrån andra, kan vara lika svårt. Därför får barnen också sova hos föräldrarna om de vill. Behovet av närhet och integritet prioriteras. Och barnorienteringen avspeglas i hur man använder rummen hemma. På andra håll i världen, och i historien, har vanan att sova tillsammans haft mer praktiska orsaker.
29 jan 11 – Malin Bergström

Det offentliga rummets omvandlingar
Samtidigt som det traditionella offentliga rummet monteras ned och hotas av samhällsutvecklingen, förefaller dess historiskt bärande premisser – demokratiska principer om frihet, kritik och gemenskap – vara viktigare än någonsin. Snarare än ett försvinnande kan man se hur det offentliga rummet återupprättas på andra platser och antar nya former, inte som uttryck för en uppifrån sanktionerad politik utan som en följd av kollektivets egenmäktiga handlingar.
29 jan 11 – Catharina Gabrielsson

Hållbara städer i en framtid utan tillväxt
Det talas mycket om hållbara städer. Men hållbar för vem och utifrån vilka antaganden om samhället, kan man undra. Karin Bradley diskuterar den dominerande bilden av den hållbara staden och pekar på strömningar där viljan att skapa och förvalta gemensamt, gör-det-själv-kulturer, lokal ekonomi och inte minst synen på tillväxt, leder till nya frågor om hur man kan planera för hållbara samhällen.
29 jan 11 – Karin Bradley

Dags att flytta hem?
Många svenska regioner gör satsningar för att locka tidigare utflyttare att ”vända hem”, och varje år väljer cirka 70 000 personer att flytta tillbaka till hemorten. Men samhällsplanerarna vet inte så mycket om denna återflyttning. Bör kommuner och regioner satsa mer på potentiella hemvändare? Eller är det lika effektivt att försöka attrahera helt nya inflyttare?
29 jan 11 – Jan Amcoff och Thomas Niedomysl

Framtidsfrågan
Boendesegregationen ökar i Sverige, både den ekonomiska och den etniska (som i storstäderna dessutom är nära sammankopplade). De politiska åtgärderna som aktualiserats för att minska segregationen har ifrågasatts.
29 jan 11 – Framtider nr 1 2011

Krönikan: Varje dags löpning har fokus framåt i tiden, till det stora loppet.
I litteraturen frodas framtidsscenarierna inte minst i form av science fiction. Ibland blir det mer fiction än science. När observerbara trender i samtiden dras ut i tangentens riktning övergår den här typen av texter ofta till effektiv och intressant samhällskritik. Men inte sällan renodlas dystopiska drag i samhällsutvecklingen. Pessimisterna har julafton.
29 jan 11 – Joakim Palme

Virtuella rum
Det sociala livets interaktionsformer har förändrats de senaste decennierna. Vi tillbringar allt mer tid online; kommunicerar i nätverk, söker information, handlar och ägnar oss åt olika nöjen. Gränsen mellan ”verkligt” liv och livet online luckras också upp. Snart lever vi kanske i en Matrix-värld? Sociologen Karin Helmersson Bergmark reflekterar över vad som är socialt och verkligt utifrån chattarens och gamerns perspektiv.
29 jan 11 – Karin Helmersson Bergmark

Forskning på gång: Framtidens arbetsrum
Mellan 50 och 80 procent av västvärldens arbetande befolkning arbetar på kontor. De kontorsanställdas fysiska och sociala arbetsmiljö borde därför vara ett högprioriterat ämne. Ett nytt forskningsprojekt tar nu ett helhetsgrepp som även inkluderar kontorets arkitektur och teknikens roll på arbetsplatsen ur ett hälsoperspektiv.
29 jan 11 – Susanna Toivanen och Christina Bodin Danielsson

Framtiden som vetenskapligt fält
Mark för mat, energi och skogsproduktion håller på att bli en bristvara. Konkurrensen hårdnar i världen. Det är angeläget att effektivisera användningen av naturresurser – och att nå internationella överenskommelser på det politiska planet. Det var ett av flera spännande teman vid Stockholm Futures Conference – Our future in the making.
29 jan 11 – Erik Westholm

I universums iskalla mitt
Containern har blivit ett av de mest synliga elementen i den västerländska ESSÄ kulturen. Den saknar fysionomi och framstår närmast som ett slags autistisk arkitektur. På ytan syns ingenting – och på insidan kan vad som helst pågå.
29 jan 11 – Stefan Jonsson

Forskarprofilen: Marta Szebehely
”Sverige har ett unikt andrum på tio–femton år” Det är omsorgens arbetsdelning som engagerar Marta Szebehely.
29 jan 11 – Framtider nr 1 2011

Worry becomes hope in education for sustainable development
An action research study at a secondary school
28 jan 11 – Lena Persson, Iann Lundegård & Per-Olof Wickman

Theme: New Swedish environmental and sustainability education research
This special issue of Education & Democracy presents examples from a new generation of Swedish research on environmental and sustainability education and thereby complement the picture of the current Swedish environmental and sustainability education research outlined in the recent Danish-Swedish special issue of Environmental Education Research (Vol 16, No 1) and the anthology Democracy and Values in Education for Sustainable Development – Contributions from Swedish Research (Öhman 2008).All the contributors to this issue are associated with the Graduate School in Education and Sustainable Development (GRESD), either as PhD students or as supervisors.1
28 jan 11 – Johan Öhman

Measuring attitudes towards three values that underlie sustainable development
Values linked to sustainable development have been formulated by the Earth Charter (2000), the World Summit on Sustainable Development (WSSD 2002) and the Global Scenario Group (Raskin et al. 2002). According to Antony Leiserowitz (2006), the fundamental values necessary to achieve sustainable development are presented only in the Millennium Declaration (UN 2000). These key values are freedom, equality, solidarity, tolerance, respect for nature and shared responsibility.
28 jan 11 – Tomas Torbjörnsson, Lena Molin & Martin Karlberg

Knowledge capabilities for sustainable development in global classrooms – local challenges
Various recent reports (Tilbury 2010, Wals & Kieft 2010) have recognised the urgency of developing appropriate tools for learning among pupils within the complex and transdisciplinary field of Education for Sustainable Development (ESD), also emphasizing the significance of global learning. Global learning (GL) is understood in different ways; in this article it will be seen as a process, as well as one of the outcomes of educational programmes which take sustainability seriously (Anderberg, Nordén & Hansson 2009, Scott 2010).To be meaningful, global learning” needs to be regarded from the individual learner’s point of view, according to William Scott (2010). In other words, we have to consider what the learners really leave the activity with (Rauch & Steiner 2006, Brunold 2005, Hartmeyer 2001).
28 jan 11 – Birgitta Nordén & Elsie Anderberg

How student teachers form their educational practice in relation to sustainable development
Education for change needs change in education
28 jan 11 – Ingela Bursjöö

Cosmopolitan perspectives on education and sustainable development
Between universal ideals and particular values
28 jan 11 – Louise Sund & Johan Öhman

A business to change the world
Moral responsibility in textbooks for International Economics
28 jan 11 – Pernilla Andersson, Johan Öhman & Leif Östman

Ghannouchi accepteras
Den mäktiga tunisiska fackorganisationen UGTT accepterar att premiärminister Mohamed Ghannouchi leder övergångsregeringen, trots hans koppling till den gamla regimen.
27 jan 11

Små, små framsteg
När det gäller jämställdhet skyndas det alltför långsamt inom akademin. När lärosätenas självständighet nu ökar, måste trycket hållas högt, menar delegationen för jämställdhet i högskolan. De efterlyser en tydligare styrning på jämställdhetsarbetet. Och föreslår både piskor och morätter; bland annat en jämställdhetsbonus på 50 miljoner om året.
27 jan 11 – SOU 2011:1

Skärp sexköpslagen!
Regeringen tar fasta på utredaren Anna Skarsheds förslag och föreslår nu en skärpning av sexköpslagen. Maxstraffet bör höjas, från sex månader till ett år. Det meddelade justitieministern Beatrice Ask (m).
27 jan 11 – Lagrådsremiss: Skärpt straff för köp av sexuell tjänst

Straffbart med smygfoton
Att ta bilder av eller filma någon utan lov kan framöver komma att straffas med fängelse. Det framkommer ur ett PM från regeringen. Men att dra gränsen för när fotografering är att betrakta som "olovlig" kan bli svårt. Bland andra Journalistförbundet är mycket skeptiska till vilka effekter förslaget skulle kunna få.
27 jan 11 – Ds 2011:1

Hårdare tag mot småfusk
Den som fuskar till sig högre bidrag, oavsett om det gäller pension, studielån eller försäkringspengar, bör få betala för detta. Det anser en statlig utredning, och flaggar för en sanktionsavgift på minst 500 kronor och högst 20 procent av det utbetalda beloppet.
27 jan 11 – SOU 2011:3

Arbetslösheten fortsätter sjunka
I december var 364 000 personer arbetslösa, enligt Statistiska centralbyrån. Det är 53 000 färre än under samma månad 2009. Men när man beaktar säsongsrelaterade upp- och nedgångar ligger arbetslöshetstalet fortfarande på strax under 8 procent.
27 jan 11 – SCB:s arbetskraftsundersökning december 2010

Eurokollaps - löjligt!
Vi är inte längre lika naiva som på åttiotalet. Det sade före dette IMF-chefen Michel Camdessus i en intervju i tyska Die Zeit. Han efterlyser starkare politisk kontroll över världens växelkurser. Han föreslår att G20 utvidgas ordentligt, för att sedan kunna övervaka och styra den globala finanspolitiken.
27 jan 11

Vargjakten jobbig för miljöministern
Årets licensjakt på varg har utvecklats till ett politiskt debakel. Det var en synbart besvärad Anders Carlgren som försökte övertyga den församlade pressen om att regeringen värnar den biologiska mångfalden - men att rovdjurspolitiken ska formas i Sverige, inte i Bryssel. Bokstavligen talat samtidigt anmälde EU-kommissionen den svenska vargjakten som ett brott mot unionens miljölagstiftning.
27 jan 11

Vårens propositioner
Regeringen planerar att lägga fram 141 propositioner och skrivelser till riksdagen under våren. Här redovisar vi hela listan sorterat på departement.
27 jan 11 – Planerade propositioner och skrivelser 2010/11

Från redaktionen
I en radiosketch från 1998 iscensätter de feministiska komikerna Åsa Asptjärn och Gertrud Larsson den både absurda och sagolika berättelsen om hur orangutanghonan Koko från Kolmårdens djurpark vinner tävlingen ”Fröken inre skönhet 1998”.
26 jan 11 – Anna Lundberg, Emma Strollo, Amelie Björck

Ytspänningar - Feminismer, femininiteter, femmefigurationer
Femininitet och dess kopplingar till yta och ytlighet har gett feminismen ett centralt syfte i relation till patriarkal ordning och blick. Samtidigt har femininitet länge varit en av de mest omstridda frågorna för modern feminism. i en essä om femmefigurationen slår Ulrika Dahl ett slag för studier av femininitet, ett område som lyser med sin frånvaro på det genusvetenskapliga fältet.
26 jan 11 – Ulrika Dahl

Doften av genus - Förhandlingar kring kvinnligt, manligt och parfymer
Att som konsument känna habegär efter exklusiva parfymer är i sig ett led i konstruktionen av kvinnligt genus. Samtidigt konsumerar män i allt högre utsträckning parfym. i den här artikeln, beskriver Magdalena Petersson Mcintyre hur genus görs i ett sammanhang präglat av traditionella genuskonstruktioner men också av genusambivalens, och där genus och konsumtion av dofter kopplas samman med val, begär, rationalitet och drömmar.
26 jan 11 – Magdalena Petersson McIntyre

Be mig transcendera mina livsbetingelser – gå under av detta
Jag är ingen kvinnlig författare.
26 jan 11 – Mara Lee

Mode och moral - Begär och hushållning i svenska 1700-talspublikationer
I 1730-talets offentlighet var modefrågorna starkt närvarande i moraldiskussionen. Figuren Madame la Mode fick symbolisera modets sätt att locka både kvinnor och män från den rätta vägen. Agneta helmius analyserar här hur det fortsatta modesamtalet under 1700-talet uppvisar dels en allt starkare koppling mellan kvinnokönet och behaget, dels en växande acceptans för modekonsumtion. Artikeln pläderar, på dessa historiska grunder, för behovet av ett moralperspektiv på modesystemet, också i våra dagar.
26 jan 11 – Agneta Helmius

Narkissos
Om Teiresias, ”den blinde siaren”, till vars spådom sagan om Narkissos anknytes, berättar Ovidius att han tillkallats såsom domare vid en skämtsam tvist mellan Jupiter och Juno. Han hade då avdömt tvisten till Jupiters förmån, varöver Juno blivit så uppbragt att hon till straff berövat Teiresias synen. För att gottgöra detta hade Jupiter i stället utrustat honom med osviklig siarförmåga.
26 jan 11 – Tidskrift för genusvetenskap nr 1 2011

Eva Haettner-Aurelius läser Ovidius: Narkissos bortom klyvnaderna
I speglarnas sal där ej endast Narkissos tronar på sin förtvivlans pelare utan svindel
26 jan 11 – Eva Haettner-Aurelius

Katarina Bonnevier läser Ovidius: Nötväcka och kärleken
Från tallen ser Nötväcka dammen med hönshuset och dess silkeslena invånare. Huset står på en rosa klippa med ormbunkar och mossa i sprickorna. Det är rätt pampigt för att vara en ekonomibyggnad, ett slags tempel med två spegelvända halvor: från en tänkt mittlinje växer det överensstämmande åt söder och norr. Den symmetriska fasaden har tre dörrar, två i guldockra flankerar den mittersta som är dekorerad i koboltblått, mot en slammad röd panel. Huset består av tre varma rum med direkt igång från klippan, varsin lucka och tre fönster vardera åt andra hållet, samt ett oisolerat höloft. Lady Gröngöling har hackat öppningar i panelen till förmån för Familjen Fladdermus som bor på loftet.
26 jan 11 – Katarina Bonnevier

Eva Lilja och Mona Lilja läser Ovidius: Upprepning och förändring
I historien om Narkissos har vi i det här samarbetet tagit fasta på upprepning och förändring. En av oss utifrån ett intresse för ljudupprepningars förmåga att skapa innebörd – hur förhåller sig betydelserna i t.ex. hjärta – smärta – ärta till varandra?
26 jan 11 – Eva Lilja och Mona Lilja

Cecilia Sjöholm läser Ovidius: Fallosens tid?
Är den ett objekt? Är den ett slags vara, ett ting eller en artefakt? Är den ett symboliskt tecken? Nej, den är en fallos! Den är allt detta och lite till!
26 jan 11 – Cecilia Sjöholm

Med popkultur i kroppen - Benny Nemerofsky Ramsays videoverk från tidigt 2000-tal
I sina videoverk I am a Boy Band och Lyric låter den kanadensiske konstnären Benny Nemerofsky Ramsay den egna kroppens uttryck bli ett med popmusiken. Patrik Steorn undersöker i sin artikel hur den romantiska populärkulturen träder fram som delaktig i ett homosexuellt identitetsarbete, där de ytliga stereotyperna framstår som livsnödvändiga, samtidigt som de låser in självbilden i slitna poser.
26 jan 11 – Patrik Steorn

Recension
Varat och varan: prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan Kajsa Ekis Ekman Leopard förlag 2010
26 jan 11 – Linn Sandberg

Recension
Den nationella väven: feministiska analyser Maria Jansson, Maria Wendt och cecilia Åse (red.) Studentlitteratur 2010
26 jan 11 – Klara Arnberg

Från Sveriges genusforskarförbund
Sveriges genusforskarförbund (SGF) fortsätter arbetet med att hålla oss uppdaterade om och engagerade i den forskningspolitiska utvecklingen och debatten. Även om det alltid är saker på gång inom akademin och i forskningspolitiken har vi en känsla av att det närmsta åren kommer att bli avgörande för den kritiska forskningens ställning, och detta gäller inte minst genusforskningen.
26 jan 11 – Malin Rönnblom

Folkhögskolan som myt
Om global spridning och användning av nordiska folkbildningsidéer
26 jan 11 – Henrik Nordvall och Pelle Åberg

Ricœurs kritiska hermeneutik vid empiriska studier
Under vissa perioder tycks någon viss teoretisk inriktning dominera starkt över andra inom pedagogisk forskning. Hermeneutik förefaller dock ha använts kontinuerligt av enskilda forskare eller mindre forskargrupper och aldrig varit riktigt dominerande, men heller knappast tappat aktualitet. Inte sällan har hermeneutik kombinerats med andra ansatser. Det är dock mindre vanligt att bryta ut en specifik gestalt ur den hermeneutiska traditionen (Ödman 1986, Selander & Ödman 2005), vilket är fallet här.
26 jan 11 – Silwa Claesson, Henrik Hallström, Wilhelm Kardemark och Signild Risenfors

Läsande och skrivande som tolkning och förståelse
Skriftspråk som meningsskapande literacypraxis
26 jan 11 – Catarina Schmidt och Bernt Gustavsson

Pedagogiskt kapital
Ett begrepp under utveckling
26 jan 11 – Haukur Viggósson

Skolforskare med problem
Slutreplik
26 jan 11 – Mikael Gilljam och Mikael Persson

Uthyrningslagen, ny trygghetslag?
Syftet med det lagförslag som just lagts fram, är att garantera att anställda vid bemanningsföretag har samma rättigheter som övriga arbetstagare. Men den nya Uthyrningslagen, som baserar på EU:s bemanningsdirektiv, lämnar känsliga frågor öppna. Såväl facken som bemanningsföretagen har redan kommit med invändningar.
26 jan 11 – SOU 2011:5

Protesterna fortsätter i Egypten
Demonstranter som vill störta Egyptens president Hosni Mubarak fortsatte att leka katt och råtta med polisen under natten mot torsdagen. I Kairo och Suez pågick protesterna ännu under morgontimmarna.
26 jan 11

Nej inte girighet
Nej, det är inte girighet som ligger bakom ekonomisk brottslighet i banker. Det är mer komplicerat än så, menar Oskar Engdahl, sociolog vid Göteborgs universitet. Det handlar många gånger om att en persons hela sociala situation är hotad. Och för bankanställda finns många frestelser …
26 jan 11 – Oskar Engdahl: Brott som självhjälp - bortom girigheten

Återinför statlig permitteringsvecka!
LO vill ha tillbaka det statligt finansierade permitteringssystemet. Det skulle ge företagen möjlighet att korta arbetstiden i väntan på bättre tider i stället för att säga upp personal, skriver LO:s avtalssekreterare Per Bardh i ett debattinlägg.
26 jan 11 – SOU 2011:2

Terrorismdebatt handlade om islam
Den svenska debatten om islamism har hittills präglats av rädsla att säga fel saker. Det menade Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson när han inledde den riksdagsdebatt om extremism som hans parti inititerat.
26 jan 11 – Snabbprotokoll 2010/2011:48

Transforming Audiences, Transforming Societies
A New COST Network
25 jan 11 – Klaus Bruhn Jensen

Media & Citizenship
Transnational Television Cultures Reshaping Political Identities in the European Union
25 jan 11 – Leonor Camauër

Huvudresultat från undersökningen EU Kids Online*
I rapporten Risks and safety on the Internet: The perspective of European children, som utkom i november 2010, presenterar Sonia Livingstone tillsammans med Leslie Haddon, Anke Görzig och Kjartan Ólafsson de fullständiga resultaten från en ny unik undersökning som lagts upp och genomförts av nätverket EU Kids Online. Undersökningen innefattar intervjuer med 9 till 16-åringar och deras föräldrar i 25 länder. Studien har finansierats av EU-kommissionens Safer Internet Programme för att stärka faktaunderlaget för åtgärder i fråga om säkerhet på internet. I det följande presenteras huvudresultaten.
25 jan 11 – Nordicom Information nr 1 2011

Cyberbullying
Coping with Negative and Enhancing Positive Uses of New Technologies, in Relationships in Educational Settings COST ACTION IS0801
25 jan 11 – Ann Frisén

The EU Media Literacy Expert Group 2006-2010*
In 2005, the Commission was requested to launch an initiative on media literacy by the European Parliament. This happened during the hearings of Commissioner Reding before taking up her new mandate, as well as in the Weber Report on the transition to digital TV. This request had also been echoed by the industry and a number of Member States.
25 jan 11 – Nordicom Information nr 1 2011

genSET
Promoting Consensus and Integrated Action on Gender Issues in Science
25 jan 11 – Elizabeth Pollitzer

Beyond Fatalism?
New Perspectives on the Future of Public Interest Journalism
25 jan 11 – David A. L. Levy

Open Access to Research and Knowledge – Are All Winners?*
A seminar organised by the Swedish National Commission for UNESCO in collaboration with the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) October 10, 2010
25 jan 11 – Agneta Carleson

Recension
Redaktör: Ragnhild Mølster, Nordicom Norge, Ragnar Waldahl, Michael Bruun Andersen & Helge Rønning: TV-nyhetenes verden, Oslo, Universitetsförlaget AS, 2009, 224 s., ISBN 978-82-15-01364-0
25 jan 11 – Mats Ekström

Recension
Ib Bondebjerg: Virkelighedens fortællinger – Den danske tv-dokumentarismes historie, Fredriksberg, Forlaget Samfundslitteratur, 2008, 565 s., ISBN 978-87-593-1321-3
25 jan 11 – Gunnar Iversen

Recension
Olof Petersson: Opinionsbildning, Stockholm, SNS Förlag, 2009, 279 s., ISBN 9789186203306
25 jan 11 – Ragnar Waldahl

Recension
Marinette Fogde: The Work of Job Seeking. Studies on Career Advice for White-collar Workers, Örebro Universitet, 2009, 154 s., 978-91-7668-674-4 (doktorsavhandling)
25 jan 11 – Kerstin Jacobsson

Recension
Nicolai Graakjaer & Christian Jantzen (eds.) Music in Advertising. Commercial Sounds in Media Communication & Other Settings, Aalborg, Aalborg Universitetsforlag, 300 s., ISBN 978-87-7307965-2
25 jan 11 – Anne Danielsen

Sosiale medier – nye muligheter for allmennkringkasterne1
Emma er 17 år. Hun bruker mye tid på venner og musikk, og så er hun litt interessert i miljø. PCen er et selvfølgelig verktøy for Emma. Hun slår den på når hun kommer hjem fra skolen og streamer musikk mens hun gjør skolearbeidet. Hun finner nyttig informasjon og lenker til bakgrunnsstoff på Wikipedia og illustrasjoner på Flickr. Hun sjekker Facebook innimellom og legger merke til at et par av vennene hennes har lagt ut lenker til nyhetsoppslag om risikoen ved oljeboring i Lofoten. Hun følger lenkene og leser et par saker fra Aftenposten og NRK. Hun blir opprørt over risikoen for oljesøl og skriver en kommentar om det på veggen sin på Facebook.2
25 jan 11 – Tanja Storsul

Bildt slår ifrån sig om Irakläcka
Enligt utrikesminister Carl Bildt satte Sverige inga villkor för att öppna ambassad i Irak. Han kan heller inte minnas samtal om att hedersrelaterade mord i Sverige får svenskarna att kräva en hårdare flyktingpolitik.
24 jan 11 – SvD: Ministrar ville stoppa våg av irakier, Svensk ingångssida till Wikileaks (eng)

Svenska forskare granskas
Alla forskare, bland dem flera svenskar, som medverkat i publikationer med Andrew Wakefield kan komma att granskas.
23 jan 11 – TT

Yrkesutbildningar ger jobb
Yrkeshögskolans utbildningar gav snabbt resultat trots lågkonjunkturen förra året. Bara en månad efter avslutad utbildning hade sju av tio jobb eller försörjning som egenföretagare, visar en undersökning från Myndigheten för yrkeshögskolan.
20 jan 11

Oanvända forskningsbidrag ökar
De oanvända forskningsbidragen vid landets lärosäten har ökat med 74 procent sedan 1998, rapporterar Riksrevisionen.
20 jan 11 – TT

Oanvända forskningsbidrag ökar
De oanvända forskningsbidragen vid landets lärosäten har ökat med 74 procent sedan 1998, rapporterar Riksrevisionen.
20 jan 11 – TT

Finländsk biolog får Crafoordpriset
Årets Crafoordpris på fyra miljoner kronor går till den finländske biologen Ilkka Hanski vid Helsingfors universitet, meddelar Vetenskapsakademien.
20 jan 11 – TT

Stiglitz kritisk till samsynen i Washington
På nittiotalet befann sig Joseph Stiglitz i konkret bemärkelse i Washington – som rådgivare i Vita huset och senare som chefsekonom i världsbanken. Han var en framträdande representant för den ideologi och de intressen som har kallats för Washingtonkonsensus. Sedan lämnade han detta etablissemang och började kritisera sina gamla uppdragsgivare och IMF. Åke Kilander har läst hans senaste bok.
20 jan 11 – Joseph Stiglitz: Fritt fall – De fria marknaderna och världsekonomins kris

Svensk tillväxt är stark
OECD räknar med att svensk ekonomi fortsätter växa med 3,9 procent i år och ytterligare 3,4 procent 2012. Det är mer optimistiska utsikter än vad exempelvis Konjunkturinstutet står för. Men i OECD:s prognos är även arbetslösheten hög, och organisationen varnar för att långtidsarbetslösheten biter sig fast.
20 jan 11 – OECD presenterar rapport om svensk ekonomi 2011

Engström vill ha mer arbetsgivarkoll
Arbetsförmedlingarna kontrollera arbetsgivare som ger långtidsarbetslösa jobb mer nogrannt och redovisa resultaten till regeringen, skriver arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (m) på Dagens Nyheters debattsida.
20 jan 11

Smittskydd: Bönderna ska ta ansvaret
Staten ska inte längre gå in med ersättning till lantbrukare vars djur smittas med exempelvis salmonella. Det föreslår en omstridd utredning som nyligen överlämnades till landsbygdsministern Eskil Erlandsson.
20 jan 11 – SOU 2010:106

Riksbanken ser ingen bobubbla
Riksbanken ser ingen bostadsbubbla eller bubbelbeteende på bostadsmarknaden. Men hushållens ökande skuldsättning ses som ett oroande problem.
20 jan 11

Höj a-kassan för deltidsarbetare!
Staten borde höja arbetslöshetsersättningen till personer som jobbar deltid men skulle vilja arbeta mer. Det föreslår en ny forskningsrapport som Långtidsutredningen har beställt. Dels fungerar deltid som ett språngbräde till heltidsarbete. Dels kan en generösare ersättning locka folk som står helt utan jobb att ta emot deltidserbjudanden.
19 jan 11 – SOU 2011:2

- Vi kommer igen, var så säkra!
Den avgående S-ledaren Sahlin varnade både Folkpartiet och Centern för att ha släppt sina tidigare sociala ståndpunkter och förvandlats tills ansiktslösa alternativ i skuggan av Moderaterna. Och till statsministern Reinfeldt ställde hon den retoriska frågan om välfärdens kärna är säkrad nu, eftersom regeringen vill satsa på ytterligare skattesänkningar.
19 jan 11 – Snabbprotokoll 2010/2011:42

Reformera socialbidraget!
Inför en statlig dagpenning för alla arbetslösa som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, i stället för dagens kommunala socialbidrag. Dagpenningen skulle fungera som en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, men utan dagens villkor om att man ska ha jobbat en viss tid och varit medlem i en a-kassa.
19 jan 11 – SOU 2011:2

Överdrivet fondfokus i EU
Det är för mycket fokus på krisfonden. Det tycker Anders Borg, som på nytt var tvungen att debattera eurokrisen när han träffade EU:s övriga finansministrar i Bryssel.
19 jan 11

Hemkommunen ska stå för kostnaden
Regeringen föreslår att hemkommunen ska ha ansvar för hemtjänst och andra hjälpinsatser - även till personer som tillfälligt bor på annan ort. Det är ett avsteg från principen att hjälpen ska komma från den kommun där individen befinner sig, som kanske kan förebygga dagens konflikter om vem som ska stå för notan.
19 jan 11 – Prop 2010/2011:49

Yrkesprogram får hård kritik
Alla 39 granskade gymnasieskolor med yrkesprogram får kritik av Skolinspektionen. På elva skolor får eleverna inte den praktik de har rätt till.
19 jan 11 – Skolins