Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
december
november
oktober
september
augusti
juli
juni
maj
april
mars
februari
januari
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
541 artiklar
 
Lättare för äldre att studera
Ge personer upp till 54 års ålder möjlighet att finansiera sina studier med hjälp av studiemedel. Gör det samtidigt lättare för äldre studenter att plugga längre än vad dagens maxgränser tillåter. Det föreslår utbildningsdepartementet i en ny promemoria.
30 dec 04 – Förbättrade möjligheter till studiestöd för äldre studerande

EU-parlamentet godkände fördrag
Med en överväldigande majoritet godkände EU-parlamentet på onsdagen EU:s nya grundlag. Men fördraget måste undertecknas av samtliga medlemsländer innan det kan träda i kraft. Två länder har hittills sagt ja. Minst nio ska folkomrösta.
30 dec 04 – EU-parlamentet

Är tyskarna dömda av historien?
Dagens tyskar är trötta på att bära hundhuvudet för nazismens förbrytelser. Men går det någonsin att dra ett streck över den tyska historien, frågar sig historikern Jan Selling.
30 dec 04 – Selling, Jan: Ur det förflutnas skuggor

Mer tid för jämställdhetsutredning
I februari förra året tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över den svenska jämställdhetspolitiken. Enligt ursprungsdirektivet skulle ett slutbetänkande överlämnas till regeringen senast den 1 juni 2005. Nytt slutdatum är satt till den 1 augusti samma år.
30 dec 04 – Dir 2004:173

Mer tid för bilstödsutredning
Oktober 2003 tillsatte regeringen en utredning om bilstöd för funktionshindrade i syfte att ta fram ett bättre och effektivare system för bilstöd. Utredarna har beviljats mer tid för sitt uppdrag och ska lämna ett slutbetänkande till regeringen senast den 15 mars 2005.
30 dec 04 – Dir 2004:182

Utökat uppdrag för assistentutredning
I juli förra året tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över den personliga assistansen till personer med funktionshinder. Uppdraget utökas till att även innefatta en analys av förutsättningarna att införa krav på tillstånd för verksamheter med personlig assistans.
30 dec 04 – Dir 2004:179

EU:s ledare gav Turkiet grönt ljus
EU:s ledare gav som väntat grönt ljus för Turkiet att inleda förhandlingar om ett framtida EU-medlemskap. Men beslutet fattades efter mycket tuffa förhandlingar, där Turkiet indirekt tvingades erkänna Cyperns självständighet.
20 dec 04 – EU, Toppmöte 16-17 december 2004

Tvärstopp för EU:s långtidsbudget
EU:s ledare enades under toppmötet i Bryssel om en resolution som välkomnar utvecklingen i Ukraina. Man fattade också beslut om att avveckla vapenembargot mot Kina. Men när det gäller fördelningen av unionens pengar är positionerna låsta.
20 dec 04 – EU, Toppmöte 16-17 december 2004

Riksdagen välkomnar Turkietbeslut
Göran Persson fick ta emot både ris och ros när han anlände till riksdagen efter Brysselmötet. Många välkomnade beslutet att dra igång förhandlingar med Turkiet, men hävandet av det kinesiska vapenembargot möttes av betydligt syrligare kommentarer.
20 dec 04 – Riksdagsdebatt

Nytt kvinnocenter förläggs till Uppsala
Ett nytt nationellt kvinnocenter bör inrättas föreslår utredaren Inger Sahlgren. Det nya centrumet ska forska, utbilda och sprida kunskap om kvinnovåldet till myndighetspersoner. Därmed ska kvinnor som söker hjälp mötas av en mer kunnig personal.
18 dec 04 – SOU 2004:117

EU-parlamentet backar upp Turkiet
Låt Turkiet inleda förhandlingar om ett fullvärdigt medlemskap i den Europeiska unionen. Den uppmaningen gav EU-parlamentet till unionens ledare inför veckans toppmöte i Bryssel.
16 dec 04 – EU-parlamentet

Bulgarien och Rumänien snart i EU
Bulgarien och Rumänien kommer allt närmare ett EU-medlemskap. En stor majoritet av EU-parlamentarikerna gav under veckans session i Strasbourg de båda länderna sitt stöd för ett snabbt inträde i unionen, förutsatt att reformerna går vidare.
16 dec 04 – EU-parlamentet

Försvarsbeslutet: vänstern vek sig
I sista stund gjorde regeringen upp med vänsterpartiet om försvarspolitiken. Vänsterpartiet släppte kravet på att K4 i Arvidsjaur ska räddas, i gengäld lovade regeringen civila jobb till orten.
15 dec 04 – FöU 2004/2005:4

Godkänt betyg för svenska skolan
Svenska skolan hävdar sig bra i en internationell jämförelse, visar en ny rapport. Landets femtonåringar både räknar och läser bättre än sina jämnåriga i Danmark och Norge. Men de bästa eleverna finns i Finland.
15 dec 04 – Skolverket: PISA 2003.

Dagis motverkar jämställdheten
Aktuell forskning visar att dagis är en misslyckad institution i jämställdhetshänseende. Istället för att motverka traditionella könsroller stärks de i förskolan. Men att det skulle bero på den enkönade personalen förnekas av delegationen för jämställdhet i förskolan.
14 dec 04 – SOU 2004:115

Kvinnliga arbetare mår sämst
Svenskarna röker mindre, motionerar mer men blir allt sjukare. Sämst mår de lågavlönade kvinnorna, bäst de manliga cheferna. Det visar LO:s rapport Ohälsans trappa.
7 dec 04 – Ohälsans trappa 2004

Nytt superfängelse i Härnösand
Regeringens nya superfängelse kommer att innehålla 30 säkerhetsplatser för de allra farligaste och mest rymningsbenägna fångarna i landet. Fängelset ska lokaliseras till Härnösand och kommer att stå klart 2007, enligt Kriminalvårdsstyrelsens förslag.
7 dec 04 – Kriminalvårdsstyrelsen: Kriminalvårdsstyrelsens förslag avseende ny säkerhetsanstalt 2004-12-07

Krångel-Sverige har onödigt många blanketter
Myndigheterna och departementen brukar beskrivas som ansvariga för krångel-Sverige. Näringsminister Thomas Östros vänder på perspektivet och beskriver myndigheterna och departementen som aktiva när det gäller att minska administrationen för företagen.
7 dec 04 – Skriv 2004/2005:48

Krav på bättre företagshälsovård
Företagshälsovården har hittills varit ett trubbigt instrument i kampen mot ohälsan. Trots ett otal utredningar saknas bevis för vårdens effektivitet. Nu kräver statens utredare Kurt Eriksson förändringar.
3 dec 04 – SOU 2004:113

Kvalitetsuppfattningar om utbildningsvetenskap - En intervjustudie
För ett antal år sedan slogs de svenska statliga forskningsråden ihop till ett enda och fyra vetenskapsområden skapades, vilket uppgavs underlätta den statliga styrningen av forskningen.
1 dec 04 – Stefan Thorpenberg

Flummare, matte-no-nördar, nyanställda och dom som gör som dom vill Analys av skolledares vardagstal
I denna studie analyserar vi skolledares vardagstal i deras regelbundna möten.
1 dec 04 – Anita Nordzell och Mats Börjesson

Från redaktionen
Bildanalys har länge varit förknippat med konstbilder och en verksamhet som bedrivs inom ämnet konstvetenskap. Parallellt med att det konstvetenskapliga forskningsfältet breddats alltmer - till studier av populärkulturella och massmediala bilder, rörliga bilder och visuella tecken i nya tekniker, iscensättningar av identitet och gruppgemenskap - har bildanalys kommit att få en mer framträdande plats inom exempelvis medie- och kommunikationsvetenskap, informationsdesign, filmvetenskap, sociologi och socialantropologi.
1 dec 04 – Eva Zetterman, Temaredaktör

Sexualiserade bilder av flickor. Pippi Examples och den manliga blicken
I Palle Torssons videoverk Pippi Examples förflyttas Pippi och Annika från barnfilm till en pornografisk bildtradition. Utanför bilden ser Kajsa Widegren konstnären ikläda sig rollen som bärare av en manlig sexualiserad blick. Resultatet blir en oroande ovisshet där avståndet mellan barn och vuxen hotar att kollapsa.
1 dec 04 – Kajsa Widegren

Den marknadsförda maktordningen. Kön och politik i det offentliga rummets bilder
Reklamens bilder förstärker rådande klichéer om kvinnor och män. Men de speglar också förändring. Linda Fagerström synar några av de senaste årens svenska reklambilder och bakom en leende Margot Wallström och en grupp yppiga kvinnor i bara underkläderna finner hon en könsmaktordning i gungning.
1 dec 04 – Linda Fagerström

Mammor, monster och maskiner. Representationer av kvinnor i science fiction-film
I dagens science fiction-filmer är hjälten allt oftare kvinna. Men i filmernas representationer av kvinnor som mammor, monster och maskiner ser Maria Nilson i stort sett samma historia återberättas - den om hur en riktig kvinna ska vara. Och vad som händer med henne om hon bryter mot normerna.
1 dec 04 – Maria Nilson

Helighetens feminisering. Makt och mening i kulten av kvinnliga helgon
I katolicismen symboliserar kvinnor synden och förbjuds att vara präster. Men i den folkliga kulten av kvinnliga helgon i dagens Portugal finner Lena Gemzöe en maktkamp mellan vanliga kvinnor och prästerskapet. Där utmanas kyrkans definition av helighet och tanken att den förmedlande länken mellan Gud och människa måste vara man.
1 dec 04 – Lena Gemzöe

Synlighet, status och strategisk skillnad? Attityder till slöjan efter den 11 september
Hur förändrades synen på slöjan efter den 11 september 2001? Alison Donnell granskar slöjan som symbol i mediabevakningen av kriget i Afghanistan och ser hur den beslöjade kvinnan blivit en förtryckets ikon - en visuell påminnelse om det oförenliga i västerländskt och islamiskt samhällsliv.
1 dec 04 – Alison Donnell

Recension : Av två böcker om kön och konst
Eva Hallin recenserar här dels Eva-Lena Bengtsson och Barbro Werkmäster bok Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige utgiven på Signum 2004, dels Yvonne Erikssons och Anette Göthlunds bok Från modernism till samtidskonst Svenska kvinnliga konstnärer utgiven på Signum 2003
1 dec 04 – Eva Hallin

Recension : Yvonne Eriksson och Anette Göthlund: Möten med bilder
Bilder av olika slag möter oss överallt idag. Ett pappersföretag ger ut tre olika typer av kollegieblock och egenskapen illustreras genom en bild på framsidan.
1 dec 04 – Ann-Catrine Eriksson

Recension: Anna Lena Lindberg, Den maskulina mystiken
I antologin Den maskulina mystiken fokuseras manliga konstnärer och deras verk. Sökarljuset riktas mot männen i konstvärlden istället för att fortsätta det för drygt 30 år sedan inledda arbetet med att synliggöra marginaliserade kvinnliga konstnärskap.
1 dec 04 – Christina G Wistman

Recension: Lena Liepes, Den medeltida kroppen
Nordic Academic Press 2003 Gestaltningar av den mänskliga kroppen utgör en fundamental del av medeltidens bildvärld. Mot bakgrund av detta är det lite förvånande att kroppen och det kroppsliga i medeltida bildkonst hittills inte varit föremål för någon större uppmärksamhet i den konstvetenskapliga forskningen.
1 dec 04 – Jessica Sjöholm

Recension: Charlotte Holgersson, Rekrytering av företagsledare
Då Charlotte Holgersson i början av oktober 2003 försvarade sin avhandling, Rekrytering av företagsledare. En studie i homosocialitet, var det fullt i Handelshögskolans stora föreläsningssal.
1 dec 04 – Elisabeth Sundin

Recension: Diana Mulinari, Kerstin Sandell & Eva Schömer, Mer än bara kvinnor och män
Utgivandet av ytterligare en antologi på Studentlitteratur kring genusforskning och genusteori kanske inte omedelbart väcker entusiasm hos den något mer erfarne läsaren.
1 dec 04 – Åsa Söderlind

Arbetsamma män och avklädda kvinnor - varför så traditionellt i offentlig konst?
Den som tar en promenad i en svensk stad ser förr eller senare något konstverk. Ofta föreställer verket en människa. Även om den abstrakta konsten ökat starkt sedan mitten av 1900-talet, är avbildningar av människor vanliga.
1 dec 04 – Gärd Folkesdotter och Anna-Karin Malmström-Ehrling

Företagsbeskattning, småföretag och entreprenörskap
Henrekson och Sanandaji (hädanefter H-S) tar sig an ett antal viktiga frågor kring effekterna av beskattning av företagsägare, särskilt utdelningsbeskattningen. Bokens syfte är "att göra en utvärdering av den nationalekonomiska teoribildningen kring företagsbeskattningen med särskild betoning på de policyslutsatser som har dragits utifrån teorin." (s 9). Boken avslutas med en utvärdering av den svenska företagsbeskattningen.
1 dec 04 – Søren Bo Nielsen

Regional tillväxt, geografisk koncentration och entreprenörskap
Analyser av produktionens geografiska fördelning har visat på en betydande samlokalisering och geografisk koncentration. Effekten av dessa koncentrationstendenser är emellertid mindre väl belysta. Baserat på regionala data redogör vi för utvecklingen av den geografiska koncentrationen i svenskt näringsliv under perioden 1975 till 1999, och visar bl a hur industri- och tjänstesektorerna utvecklats åt olika håll. En statistisk analys stöder tesen att en starkare geografisk koncentration i produktionen kan sammankopplas med positiva regionala tillväxteffekter: koncentrationsökningen i industrin under senare hälften av 1990-talet ledde till en genomsnittlig ökning av regional tillväxt (produktivitet) med två till sju procent. Effekterna är störst för kunskaps-, råvaru- och nätverksbranscherna. Högre utbildningsnivå och ett mer utbrett entreprenörskap samvarierar också positivt med en högre regional tillväxt.
1 dec 04 – Pontus Braunerhjelm och Benny Borgman

Ny upplaga av Klas Eklunds - Vår ekonomi
Vem är 00-talets mest inflytelserika svenska ekonom? Frågan är om det inte är Klas Eklund, åtminstone om det gäller inflytande på den svenska allmänheten. Han har just kommit med en ny upplaga - den 10:e - av sin storsäljare Vår ekonomi. De tidigare upplagorna har sålts i ca 150 000 exemplar och har sannolikt lästs av många fler än så. Boken är avsedd som en introduktion till nationalekonomin och vänder sig till den intresserade lekmannen, studerande på gymnasier och högskolor, deltagare i studiecirklar och till anställda som behöver vidareutbildning i samhällsekonomi. Den nya upplagan är kraftigt omarbetad jämfört med tidigare upplagor och åtskilligt är nyskrivet. Många avsnitt har flyttats om och vissa kapitel har fått en annan inriktning. Mycket har givetvis tagits bort för att ge plats åt det nya, omfånget har bara vuxit med åtta sidor men antalet kapitel har ökat med tre.
1 dec 04 – Marianne Sundström

Ekonomporträtt: Torsten Gårdlund - en grandseigneur
Torsten Gårdlund föddes den 23 februari 1911 i Stockholm och gick bort i februari 2003 i Lund, en dag innan han skulle fylla 92 år. Han efterlämnade en stor produktion. Sina främsta insatser gjorde han som ekonomisk historiker och som biografisk författare. Gårdlund var också verksam som u-landsrådgivare och skrev om utvecklingsproblematiken. Han var professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm 1947-63 och i internationell ekonomi i Lund 1965-76.
1 dec 04 – Mats Lundahl och Bo Södersten

Vårt behov av rankinglistor
Allmänheten får en ständig ström av uppgifter om Sveriges placering i väl ståndsligan, tillväxtligan, konkurrenskraftsligan, hederlighetsligan etc. Syftet med indexen är i regel att spegla invånarnas relativa levnadsstandard eller ländernas förutsättningar att uppnå ett högre välstånd jämfört med eller rentav i konkurrens med andra länder. Korrelationen är ofta hög mellan rangordningarna; de nordiska länderna hamnar högt på topplistorna vare sig de beskriver den relativa möjligheten till ett gott liv eller den globala tillväxt- och konkurrensförmågan. Sverige erövrade år 2002 en silvermedalj i "humanitet" enligt FNs Human Development Index - Norge är bäst - och en hedrande bronsmedalj i konkurrenskraft både 2003 och 2004 enligt World Economic Forums index över Growth Competitiveness - Finland och USA är bättre.
1 dec 04 – Lennart Erixon

Konjunkturer och ekonomisk politik
Finn Kydland och Edward Prescott har tilldelats 2004 års Ekonomipris. De har analyserat utformningen av makroekonomisk politik och gett en gemensam förklaring till vad som tidigare betraktats som separata ekonomisk-politiska misslyckanden. Analysen har inspirerat omfattande forskning som fått avsevärd praktisk betydelse för penning- och finanspolitiken i många länder. Kydland och Prescott har också integrerat teorin för tillväxt och teorin för konjunkturer. Därvid har de fäst uppmärksamheten på betydelsen av utbudsstörningar, särskilt variationer i den teknologiska utvecklingstakten, för konjunktursvängningarna. Pristagarnas metod, att analysera konjunkturer med hjälp av dynamiska stokastiska allmänna jämviktsmodeller byggda på tydliga mikroekonomiska grunder, har blivit skolbildande inom modern makroekonomi.
1 dec 04 – Lars Calmfors, Torsten Persson och Per Krusell

Finanspolitikens roll i den ekonomiska politiken - Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun
Ulf Jakobsson: Välkomna till årets diskussion om budgetpropositionen i Nationalekonomiska Föreningen. Särskilt välkommen till finansministern som ställer upp på detta och upprätthåller en mycket lång tradition i föreningen som vi uppskattar att vi kan fortsätta med. Ett särskilt välkommen också till våra kommentatorer.
1 dec 04 – Ekonomisk debatt nr 8 2004

Det nya pensionssystemet - kvinnor får låg pension men hög avkastning
Sverige har nu ett nytt pensionssystem som knyter pensionsförmånerna tätt till inbetalningarna. Låga inkomster i livet ger låga pensioner. Kvinnor har i genomsnitt lägre förvärvsinkomster än män och får av det skälet också lägre pensioner. Trots detta får kvinnor en högre kompensationsgrad, dvs pension i förhållande till de sista årens inkomster och en högre avkastning på de pengar som de betalar till pensionssystemet än män. Detta uppmärksammas sällan i den allmänna debatten.
1 dec 04 – Agneta Kruse, Ann-Charlotte Ståhlberg och Annika Sundén

Community Photographs
The turn of the 20th century was crucial for photography in that it became a leisure time activity. Kodak's famous slogan 'You press the button, we do the rest' manifested the fact that taking photographs had been developed into a mass product that could be sold. Photography became a possible hobby for everybody, since it was no longer necessary to master the operations of the darkroom or the finest details of exposure.
1 dec 04 – Janne Seppänen

Den massmediala förortsdjungeln
Representationer av svenska förortsmiljöer De utgör ett nytt släkte, storstadens vildar. Gatorna och husen, gränderna och gårdarna utgör deras jaktmarker. Vad dalar och berg är för den naturlige vilden är gator och hus för dem. Slummen är deras djungel, den djungel där de lever och går på rov. Jack London 1903:198 Det handlar om unga män i miljonprogrammets förorter där subkulturerna börjar likna maffians. Hammarkullen nordost om Göteborg grönskar och blommar. Man kommer hit med spårvagnen, kliver upp på torget och möter hela världen i en by byggd i betong. Hundratals parabolantenner sticker ut som stora öron från huskropparna, riktade mot en annan värld. Ytan är färggrann, varm, exotisk. Livet under den hårt och farligt. Dagens Nyheter 4 juni 2000
1 dec 04 – Magnus Dahlstedt

Reality i tv-featuren: motorens dramaturgi Om forholdet mellem tv-journalistisk produktion og dramaturgi i aktualitetsfeatures
Som SPIB1 til et indslag med titlen 'Inden i Big Brother' (22.4.01, Peter Rundle) i det danske magasinprogram Dags Dato siger studieværten:
1 dec 04 – Kenneth Reinecke Hansen

Könsmärkning i SVT:s nyheter 1958-2003
... På Aktuellt består redaktionsledningen av män. Programdirektörer och övriga redaktionssekreterare är män, utrikes- och inrikesreportrarna är män. Finns det då inga kvinnor på Aktuellt? Jovisst, sekreterare, scriptor, producenter och 5 kvinnliga reportrar. Och vad gör dom? Jo dom sysslar med medicin, miljö, bostäder, familj, social- och barnfrågor. Precis som hemma, kunde man säga. Områden som idag inte har samma status i nyhetsprogrammen som exempelvis utrikespolitik, arbetsmarknad och näringsliv... June Carlsson, Antennen, nr 2, 1976 Kvinnokampen trampar vatten idag. När jag började föreläsa om jämställdhet i början på 80-talet tog jag fram en sketch som visar hur det går till när uppdragen delas ut på morgonmötet: Den manliga reportern och fotografen skickas att bevaka det nedläggningshotade järnverket som skall in på förstasidan. Den kvinnliga reportern ska skriva om mattutställning på museet. Precis så är det sa kursdeltagarna då. Precis så är det säger kursdeltagarna idag. Ingenting förändras. Nordh-Waldemarsson, Herta, 1988
1 dec 04 – Monica Löfgren Nilsson

Den Journalistiske Udfordring
Begreber som spin, medialisering, informationsstyring og strategisk kommunikation optræder med jævne mellemrum i den offentlige debat og har ligeledes i stigende grad præget 1990'ernes internationale medie- og journalistikforskning. Både lægmandsdebatten og den akademiske diskurs har gerne undertoner af såvel forfald som forførelse. Det skyldes i hvert fald to sammenhængende faktorer: Først og fremmest at begreberne knytter an til forholdet mellem journalister og de samfundsaktører, som er omdrejningspunkt for og kilder til mediernes nyhedsformidling - nemlig politikere, erhvervsfolk, organisationsrepræsentanter, embedsmænd, professionelle kommunikatører mv. Dernæst skyldes det, at disse aktører - kilderne - i stigende grad professionaliserer deres interaktion med medierne.
1 dec 04 – Nete Nørgaard Kristensen

From Division to Cooperation The Finnish University Network for Communication Sciences
In Finland, the research and teaching of communication, media and information studies has a long history, dating back to the first part of the 20th century. The field greatly expanded in the 1980's and 1990's. In 1997, the idea of strengthening cooperation and communication between the university departments in the field arose. Further encouragement came from successful experiences in older networks, such as Psykonet, the Network University of Psychology. Financial support for creating and developing a network of communication and media has been awarded by the Ministry of Education.
1 dec 04 – Pertti Hurme, Anneli Lehtisalo & Sanna Kivimäki

Recension: Solveig Jülich - Skuggor av sanning.
1896 publicerade Nya Nisse en serie skämtteckningar där ett förlovat par besöker fotografen för att mannen skall få en bild av sin fästmö. När porträttet av kvinnan - iklädd tidsenligt mode i form av en fotsid, vid kjol - framkallats är det inte bilden av en förälskad, ung flicka som försiktigt ler mot sin fästman vi ser, utan skelettet hos en kraftigt hjulbent person. Bildtexten låter läsaren ta del av fästmannens fasa då han inser vilket misstag han är på väg att begå och hur han genast vänder henne ryggen.
1 dec 04 – Anna Orrghen

Recension: Ylva Brune - Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om "invandrare", flyktingar och rasistiskt våld
Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om "invandrare", flyktingar och rasistiskt våld har Ylva Brune kallat sin avhandling som presenterar en rad studier av svensk nyhetsbevakning, framför allt i pressen, under de senaste tre decennierna. "Gränsen" syftar både på den gräns som flyktingar möter då de kommer till Sverige och den imaginära skiljelinje som dras mellan olika invånare i Sverige: de som kallas "svenskar" och de som benämns "invandrare".
1 dec 04 – Kristina Boréus

Genmäle: Kristina Widestedts recension av Patrik Lundells doktorsavhandling Pressen i provinsen. Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-1850. Nordicom-Information 1/2004
En grav missuppfattning? Min avhandling Pressen i provinsen. Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 17501850 (2002) har fått en del uppmärksamhet. Det är mycket stimulerande. Till de mer oväntade, och del-vis allt annat än stimulerande, reaktionerna hör Kristina Widestedts ilskna recension i nummer 1 för i år av denna tidskrift.
1 dec 04 – Patrik Lundell

Svar på genmäle från recensenten
Min recension av Patrik Lundells avhandling tillkom under våren 2003, och anknyter till det medievetenskapliga klimat som då sedan en tid var för handen.
1 dec 04 – Kristina Widestedt

Mycket prat om hållbar utveckling
Begreppet ”hållbar utveckling” är ett abstrakt honnörsord som bör ges en praktisk innebörd inom skolväsendet. Men det är inte lätt att vara konkret, framgår det av en nyligen avslutad statlig utredning.
1 dec 04 – SOU 2004:104

Föreningslivet lockar få invandrare
En viktig förklaring till att invandrare är underrepresenterade inom politiken är att de inte deltar lika aktivt som svenskfödda i föreningslivet. Det skriver statsvetaren Gunnar Myrberg i rapporten Föreningsliv, makt och integration.
29 nov 04 – Ds 2004:49

Drömmen om att bli en Zlatan
Unga invandrargrabbar tycker inte att idrottandet gör dem mer "svenska". Däremot hoppas de kunna förverkliga sina drömmar inom sporten. Och chanserna är inte så dåliga. Hela 80 procent av dagens juniorelit inom fotbollen har invandrarbakgrund, skriver etnologen Jesper Fundberg.
29 nov 04 – Ds 2004:49

Integrationspolitiken är vinglig
De senaste trettio åren har regeringens integrationspolitik skiftat från den ena ytterligheten till den andra. Och med hjälp av statsbidragen har regeringen styrt invandrarföreningarna än hit än dit. Det menar statsvetaren Karin Borevi.
29 nov 04 – Ds 2004:49

Fortbildning ska ge bättre äldrevård
De kommande tre åren satsar regeringen drygt en miljard kronor på fortbildning av anställda inom äldrevården. Förhoppningen är att personalen ska bli både bättre och friskare.
29 nov 04 – Dir 2004:162

Mer tid för fiskeriutredning
I april i år tillsatte regeringen en utredning i syfte att utvärdera den svenska fiskerikontrollen. Uppdraget skulle enligt ursprungsdirketivet redovisas senast den sista december i år. Nytt slutdatum är satt till den 7 mars 2005.
29 nov 04 – Dir 2004:158

Alla direktörer skyller på varandra
Guldregnet över de högsta cheferna i Skandia är en präktig skandal i svenskt näringsliv. Flera rättsprocesser pågår för att reda ut ansvar och skuld. Detta guldregn står i centrum för den bok ekonomijournalisterna Sophie Nachemson-Ekwall på Affärsvärlden och Bengt Carlsson, DN, skrivit.
26 nov 04 – Nachemson-Ekwall, Sophie och Carlsson, Bengt: Guldregn – Sagan om Skandia

Allt fler dör i narkotikamissbruk
Antalet tunga narkotikamissbrukare har fördubblats sedan slutet av sjuttiotalet, och är nu uppe i nästan 30 000. Samtidigt har vårdresurserna skurits ned, vilket resulterat i kraftigt höjda dödstal.
26 nov 04 – Dir 2004:164

Nya gemensamma EU-miljökrav
I våras antog EU-parlamentet och EU:s ministerråd ett direktiv om miljöansvar för myndigheter och företag i syfte att förebygga och avhjälpa miljöskador. Direktivet omfattar tre typer av miljöskador - skador på skyddade arter och skyddade naturliga livsmiljöer, skador på vatten samt markskador.
26 nov 04 – Dir 2004:159

Biblioteksplaner blir obligatoriska
Riksdagen har på regeringens förslag godkänt två mindre justeringar i bibliotekslagen. Dels sägs det uttryckligen att bibliotek och bibliotekshuvudmän ska samverka. Dels blir kommuner och landsting skyldiga att anta planer för biblioteksverksamheten.
25 nov 04 – KrU 2004/2005:1

Heltidsarbetande får rätt till deltid
Alla heltidsarbetande som vill jobba mindre bör få rätt att gå ned på deltid, anser regeringen. Men innan ett nytt regelverk kan träda i kraft måste konsekvenserna för framför allt småföretagen utvärderas noggrant.
25 nov 04 – Dir 2004:156

Låt kärnkraftsägarna betala skador
Ta bort kostnadstaket och låt kärnkraftsägarna själva stå för samtliga skadeståndskostnader i samband med en eventuell olycka. Det föreslår regeringen i ett nytt utredningsdirektiv.
24 nov 04 – Dir 2004:160

Utlänningsnämnden skrotas 2005
Från och med den första januari 2006 tar läns- och kammarrätten över Utlänningsnämndens roll som andrainstans för asylärenden. Därmed hoppas regeringen att asylprocessen ska bli både snabbare och säkrare.
24 nov 04 – Dir 2004:149

Ökat kommunansvar i ny vallag
Låt kommunerna ta över det lokala ansvaret för att organisera och genomföra allmänna val. Det föreslår vallagskommittén i sitt förslag till ny vallag.
24 nov 04 – SOU 2004:111

Mer tid för bidragsutredning
I april i år tillsatte regeringen en utredning i syfte att införa regler som begränsar möjligheten för medborgare i andra EU-länder att få bidrag i Sverige. Enligt ursprungsdirektivet skulle en del av utredningen redovisas den 31 december. Regeringen har nu bestämt att utredningen i sin helhet ska redovisas den första maj 2005.
24 nov 04 – Dir 2004:157

Mer tid för avfallsutredning
I augusti 2003 tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över hur en ny ordning med en särskild skatt på avfall som förbränns skulle kunna utformas. Utredningen skulle enligt ursprungsdirektivet vara avslutad i december 2004. Uppdraget har nu förlängts till och med den sista juni 2005.
24 nov 04 – Dir 2004:153

Mer tid för skatteutredning
I november 2002 tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över reglerna beträffande mervärdesskatterna. Arbetet skulle enligt ursprungsdirektivet rediovisas den första februari 2005. Regeringen har beviljat utredaren mer tid, och uppdraget ska slutredovisas senast den första oktober 2006.
24 nov 04 – Dir 2004:154

Utökat uppdrag för postutredning
I oktober 2003 tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över verksamheten gällande post och kassaservice. Utredningen har antagit namnet Post- och kassaserviceutredningen. Enligt ett beslut från regeringen ska utredningen också undersöka reglerna för ofrankerade eller underfrankerade postförsändelser.
24 nov 04 – Dir 2004:152

Migrationsverket struntar i asylmål
Migrationsverket har medvetet struntat i regeringens mål om max sex månaders väntetid för asylsökande. Detta har i kombination med en rad andra brister kostat skattebetalarna över en miljard kronor de senaste åren, enligt en rapport från Riksrevisionen.
22 nov 04 – Snabbare asylprövning

Restaurangsnusket ska avslöjas
Allmänheten har rätt att veta vilka restauranger och livsmedelsbutiker som slarvar med hygienen, anser regeringen. Nu vill man ta fram nya metoder för att offentliggöra resultaten av tillsynsmyndigheternas inspektioner.
19 nov 04 – Dir 2004:147

Misslyckad kamp mot terrorismen
Kampen mot terrorismen är misslyckad. Rättsstaten har urholkats, våldet trappats upp och de verkliga konflikterna sopats under mattan. Det skriver flera kända debattörer i en rapport från svenska FN-förbundet.
19 nov 04 – I skuggan av 11 september

Kroken ska rädda fisken
Avgift på spön, krokar och andra fiskeredskap kan finansiera fiskevården och därmed rädda den svenska insjöfisken.
18 nov 04 – Dir 2004:133

Kustbevakningen behöver nya datarutiner
Personer som grips eller misstänkts för brott längs Sveriges kuster och i skärgårdarna förhörs, registreras och upptas i Kustbevakningens databas. Men registreringen följer inte riksdagens rekommendationer.
18 nov 04 – Dir 2004:143

Ingen formell kritik mot Säpos usla analyser
Säpos hotbildsbedömningar vid tiden för mordet på Anna Lindh var uppenbart felaktiga. Men Säpo följde gällande regelverk och kan därför inte lastas för att mordet kunde ske. Det anser regeringens utredare, som föreslår att Säpo anställer 50 nya livvakter och att polisen skärper sina rutiner.
18 nov 04 – SOU 2004:108

Nya EU-kommissionen godkänd
EU-parlamentet gav på torsdagen klartecken till José Manuel Barrosos nya EU-kommission. Därmed är den segdragna processen med att utse Romano Prodis efterträdare slutligen över. De nya kommissionärerna tillträder i Bryssel redan på måndag.
18 nov 04 – EU, Parlamentets omröstning

Mer tid för renskötselutredning
I januari 2002 tillsatte regeringen en särskild kommission i syfte att se över omfattnignen av mark som används för renskötsel. Uppdraget skulle enligt ursprungsdirektivet redovisas den sista december i år. Regeringen har nu beslutat att förlänga utredningstiden med ett år.
18 nov 04 – Dir 2004:141

Mer tid för abortutredning
I oktober förra året tillsattes en utredning i syfte att se över möjligheten för utländska kvinnor att genomföra aborter i Sverige, förutsatt att kvinnorna själva står för kostnaderna.
18 nov 04 – Dir 2004:148

Flickor bättre än pojkar i skolan
Flickorna lyckas bättre än pojkarna i skolan. Deras högre betyg löper som en röd tråd genom hela utbildningssystemet - från grundskolan till vuxenskolan och universitetet. Det visar en ny skolrapport.
12 nov 04 – Könsskillnader i utbildningsresultat

USA angrep fel fiende
Saddam Hussein hade ingenting med al-Qaida och 11 september att göra och utgjorde inget hot mot USA, vilket Bush- administrationen påstod. Istället har kriget i Irak skapat en grogrund för islamistisk terrorism, menar en erfaren terroristexpert som hoppade av Vita huset i fjol.
12 nov 04 – Clarke, Richard A: Fiender överallt.

Krav på hårdare tag mot svarttaxi
Den illegala taxiverksamheten omsätter cirka fyra miljarder kronor varje år. Nu kräver regeringens utredare Anders Engdahl hårdare tag mot svarttaxiförarna. Både taxinäringen och de berörda myndigheterna välkomnar initiativet.
11 nov 04 – SOU 2004:102

Svenska elever räknar illa
Svenska skolelever presterar sämre i dag än för tio år sedan. De räknar sämre, har svagare läsförståelse och dessutom stora kunskapsluckor i naturämnena. Det visar en omfattande undersökning från Skolverket.
10 nov 04 – Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan

Vetorätten för asylpolitiken slopas
EU:s ledare enades vid veckans toppmöte om att slopa vetorätten för asylpolitiken redan i april nästa år. Det innebär att Sverige mot sin vilja kan tvingas att skärpa sina regler för flyktingar och asylsökande.
7 nov 04 – EU, Toppmötets slutsatser

EU-rådet gav Barroso grönt ljus
EU:s ledare gav under veckans toppmöte grönt ljus för José Manuel Barrosos nya EU-kommission. Om även parlamentet ger sitt godkännande kan de nya kommissionärerna tillträda i Bryssel redan i november.
6 nov 04 – EU, Toppmötets slutsatser

Lissabonmålen utreds nästa år
EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi 2010. Det fastslog EU:s ledare i Lissabon för fyra år sedan. Men snart halvvägs är målen fortfarande avlägsna, vilket tvingar medlemsländerna att i grunden se över sina insatser.
6 nov 04 – EU, Toppmötets slutsatser

Irak får pengar från EU
Iraks premiärminister Iyad Allawi lämnade i fredags EU:s toppmöte med ett löfte om nästan 300 miljoner kronor. Pengara ska gå till insatser som krävs för att det planerade parlamentsvalet i Irak ska kunna genomföras i januari nästa år.
6 nov 04 – EU, Toppmötets slutsatser

Barroso presenterade nytt EU-lag
På torsdagen presenterade EU-kommissionens blivande ordförande José Manuel Barroso sin nya laguppställning. Varken italienaren Rocco Buttiglione eller lettiskan Ingrida Udre platsar i det nya EU-laget. Ungraren Laszlo Kovacs tvingas byta position.
5 nov 04 – EU, Barrosos nya kommission

Fotboja ersätter fängelsestraff
Ge fler korttidsdömda möjligheten att avtjäna sina straff med elektronisk fotboja istället för i fängelse. Och låt även fler långtidsdömda få möjligheten att spendera den sista delen av straffet utanför murarna, föreslår regeringen.
5 nov 04 – Prop 2004/2005:34

Statlig EU-propaganda i ny skepnad
Nästa år upphör statens stöd till organisationer som driver opinion i EU-frågan. Den statliga EU 2004-kommittén som själv varit en del av opinionsmaskineriet föreslår att staten fortsätter att dela ut bidrag till organisationer som propagerar i EU-frågan, och att en ny nämnd tar hand om detta.
5 nov 04 – SOU 2004:82

15 förband läggs ner
Försvarets nya inriktning kommer att resultera i flera nedläggningar av regementen och flottiljer. Det nya insatsförsvaret ska ha en betydligt mindre grundorganisation än den som finns i dag.
5 nov 04 – Prop 2004/2005:43

Ungdomspolitiken får nya mål
En bättre uppföljning av ungdompolitiken och satsningar på åtgärder mot narkotikamissbruk, segregering och utanförskap ingår i regerings nya ungdomspolitik.
4 nov 04 – Prop 2004/2005:2

Terrorismens finanser
Varje gång du köper godis bidrar du till att finansiera Usama bin Ladens verksamhet. Ekonomen och journalisten Loretta Napoleoni har kartlagt hur den moderna terrorismen finansieras.
4 nov 04 – Napoleoni, Loretta: Oheligt krig

Mer tid för PBL-kommittén
I juni 2002 tillsatte regeringen den så kallade PBL-kommittén, som har till uppgift att se över plan- och byggnadslagstfitningen. Kommittén har lämnat två delbetänkanden och har nu beviljats mer tid för att ta fram ett slutbetänkande. Det nya slutdatumet är satt till den 30 juni 2005.
4 nov 04 – Dir 2004:150

Utökat uppdrag för energiutredning
Förra året tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över hur EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda ska kunna genomföras i Sverige. Regeringen har nu givit utredaren ytterligare ett uppdrag som består i att undersöka hur energideklarationer för olika byggnader ska utformas.
2 nov 04 – Dir 2004:151

Kommer det svenska kärnavfalls projektet att hålla kostnaderna?
Det svenska kärnavfallsprojektet beräknas idag kosta 78 miljarder i fast penningvärde och är därmed ett av de största anläggningsprojekt som någonsin genomförts i detta land. Av dessa 78 miljarder återstår 50 att spendera. Viktiga delar som skall finansieras är slutförvar som ska tas i drift 2020 och rivning av kärnkraftverk som kan ske när slutförvar föreligger. SKB har sedan 1982 årligen redovisat kostnadsskattningar för kärnavfallsprojektet. Med tanke på projektets storlek och stora projekts tendens att drabbas av kostnadsöverdrag finns det anledning att granska kostnadsutvecklingen 1982-2004, ty om kostnaderna för kärnkraftens restprodukter ska belasta brukarna av kärnkraftsel måste dessa kostnader kunna bestämmas och tas ut innan kärnkraftsverken ställs av.
1 nov 04 – Esbjörn Segelod

Den enfaldige politikern?
Politiker brukar i ekonomisk teori beskrivas som en välvillig diktator eller som egoist och opportunist. Med Johannes Lindvalls avhandling om svensk ekonomisk politik som utgångspunkt ger texten en bild av vad svenska politiker gjorde i den ekonomiska politiken från 1930-talet och framåt. För perioden 1991 till 2002 är framställningen bitvis självbiografisk.
1 nov 04 – Johan Lönnroth

LEDARE: Att finansiera högre utbildning
Den högre utbildningen står av allt att döma inför stora förändringar. För det första talar det mesta - inte bara politiskt satta mål - för att den kommer att fortsätta expandera i framtiden. Inte minst den teknologiska utvecklingen bidrar till en sådan expansion. För det andra kommer integrationen i Europa på den högre utbildningens område att öka. Med den så kallade Bolognadeklarationen har ett stort antal europeiska länder bestämt sig för att utveckla ett enhetligt system för högre utbildning fram till år 2010. Enhetligheten ska gälla examensstrukturen enligt modellen 3+2+3, dvs 3 års grundutbildning, 2 års magisterutbildning och 3 års forskarutbildning. Dessutom skall länderna samarbeta kring kvalitetsevaluering av utbildningen och vidta en serie åtgärder för att eliminera hinder för rörlighet mellan länder för studerande, lärare, forskare och annan personal vid högskolorna.
1 nov 04 – Anders Björklund

Anpassas svenska priser till europeisk nivå?
I artikeln analyseras prisskillnader mellan Sverige och EU för 30 olika varugrupper under perioden 1990-2001. Jag undersöker hur prisnivån förändrats över tiden och huruvida det svenska medlemskapet i EU inneburit att svenska priser konvergerat till europeisk nivå. Resultaten indikerar att priskonvergensen var mer uttalad innan det svenska inträdet i EU och att prisskillnader i stor utsträckning förklaras av olikheter i arbetskraftskostnad och beskattning. Bristande konkurrens förklarar endast en liten andel av prisskillnaden. Dessa resultat ifrågasätter tidigare argument att fördjupad ekonomisk integration är en stark drivkraft till priskonvergens.
1 nov 04 – Michael Bergman

Hedoniska prisindex är inte lösningen på kvalitetsproblemet - kommentarer och repliker till Harald Edquist
Harald Edquist påstår i en kritisk artikel om "Det svenska IKT-undret" i nr 5 av Ekonomisk Debatt att produktivitetsutvecklingen i Sverige har varit överskattad. I artikeln säger han sig visa att den svenska produktivitetsutvecklingen enligt nationalräkenskaperna skulle ha blivit lägre om SCB använt s k hedoniska prisindex som deflator för förbrukningen av vissa elektroniska komponenter inom Industrin för tillverkning av teleprodukter (SNI 32). Vi menar att det finns så stora brister i Edquists analys att det inte är möjligt dra några slutsatser av det slag som redovisas i artikeln.
1 nov 04 – Mats Haglund och Göran Svensson

Vilka jobb har skapats på den svenska arbetsmarknaden de senaste decennierna?
Det har ofta hävdats att den svenska arbetsmarknadens särart tränger tillbaka jobb med låga löner och låga utbildningskrav, men nyligen har också hävdats att utvecklingen varit den motsatta under 1990-talet. Här undersöks denna fråga med en metod som tidigare använts av Joseph Stiglitz i en analys av strukturförändringar på den amerikanska arbetsmarknaden. Resultatet visar att höglönejobben i Sverige ökat i antal alltsedan slutet av 1970-talet. Till och med under krisåren på 1990-talet skedde en tillväxt av dessa jobb. Låglönejobben, däremot, minskade under hela den studerade perioden. En jämförbar studie av den amerikanska arbetsmarknaden visar däremot på en polariserad utveckling med tillväxt av såväl höglöne- som låglönejobb, men en svag utveckling av jobben däremellan.
1 nov 04 – Rune Åberg

Lönsam kötid i Stockholms Internetbaserade bostadsförmedling
Stockholms kommunala bostadsförmedling har lagts ut på Internet och de hyresrättslägenheter man förfogar över fördelas numera uteslutande efter kötid. I denna artikel presenteras en modell som tämligen väl förmår prediktera vilken kötid som krävs för att erhålla en lägenhet med önskvärda karaktäristika. Utifrån modellens resultat diskuteras marginal- och genomsnittsavkastning på kötid. Ämnet är intressant bl a därför att de kommunalt förmedlade, "vita", lägenheterna i Stockholm likväl betingar ett svartmarknadsvärde som de facto förs över till vissa bostadssökande. Detta belopp beräknas grovt att uppgå till 85 miljoner kronor per år.
1 nov 04 – Rickard Wall

Är problemet försäkringen eller de försäkrade?
Efter att med stort intresse ha läst Lindbeck, Palme och Perssons samt Palmers artiklar om sjukskrivning och sjukförsäkring i Ekonomisk Debatt 2004:4 infinner sig frågan var huvudproblemet kring de ökade sjukskrivningskostnaderna ligger. Är problemet i huvudsak de försäkrade eller grupper av försäkrade som Lindbeck m fl framställer det eller ligger problemet och problemets lösning i själva sjukförsäkringen som Palmer föreslår? Själv har jag i studier hävdat den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för sjukskrivningsboomen. Med psykosocial arbetsmiljö menas då främst Karasek och Theorells krav-kontroll-modell (Karasek och Theorell 1990). Men som Palmer så riktigt påpekar så har Sverige knappast en sämre psykosocial arbetsmiljö än andra jämförbara länder.
1 nov 04 – Ulrik Lidwall

Har den "svenska modellen" minskat vår ekonomiska tillväxt?
Den svenska tillväxtdebatten har skapat en dominerande bild att välfärdsstatens expansion efter 1970 allvarligt försämrat Sveriges ekonomiska tillväxt, en bild som motiverat viktiga politiska reformer. Utifrån delvis nya data visar jag att denna bild saknar empirisk grund . Med undantag av krisåren 1991-93 har den svenska tillväxten under halvseklet 1950-2000 väl följt den i jämförbara länder. Hypotesen att skatter och offentlig konsumtion har allmänt negativa tillväxteffekter bör specificeras till att gälla främst under vissa institutionella och andra omständigheter. Skattekilarnas antagna allmänt negativa udd kan brytas om rationella aktörer lär sig, att skatter kan ge olika former av positivt utbyte.
1 nov 04 – Walter Korpi

EU-fördrag undertecknades i Rom
EU:s ledare samlades på fredagen i Rom för att underteckna det nya EU-fördraget. Men det är fortfarande oklart när fördraget kan träda i kraft. Minst åtta länder ska hålla folkomröstningar.
29 okt 04 – EU, Fördraget undertecknat i Rom

Asylsökande nekas bostadsbidrag
Regeringen vill slopa bostadsbidraget för asylsökande som väljer att bo i eget boende istället för på förläggning. Genom förslaget hoppas man kunna bryta segregationen på bostadsmarknaden.
29 okt 04 – Prop 2004/2005:28

Arvs- och gåvoskatten slopas
Från och med den första januari nästa år slopas arvs- och gåvoskatten. Förlusten i statliga intäkter från de omstridda skatterna beräknas uppgå till cirka 2,6 miljarder kronor för 2005.
28 okt 04 – Prop 2004/2005:25

EU-stöd slår ut fattiga jordbruk
EU:s jordbrukspolitik skapar stora problem för många utvecklingsländer. Höga tullar och dumpade överskott gör det svårt för många jordbrukare att konkurrera på såväl hemmamarknaden som världsmarknaden.
28 okt 04 – Skriv 2004/2005:4

Bättre stöd till utsatta barnfamiljer
År 2001 vräktes cirka 1 000 barnfamiljer från sina bostäder runt om i landet. En del av dem blev hemlösa. Nu har regeringen tillsatt en ny utredning, som syftar till att förbättra situationen för de mest utsatta.
28 okt 04 – Dir 2004:145

Mer tid för kvinnofridsutredning
Den 16 oktober förra året tillsatte regeringen en utredning med uppgift att följa upp och ur ett könsperspektiv utvärdera de myndighetsuppdrag som delades ut i samband med propositionen Kvinnofrid (1997/ 98:55). Utredningen skulle enligt ursprungsdirektivet redovisas den 30 september 2004. Utredningstiden förlängs nu med en månad.
28 okt 04 – Dir 2004:124

Mer tid för utredning om nytt rikskvinnocentrum
Den 19 februari 2004 tillsatte regeringen en utredning med uppgift att se över formerna för en ombildning av Rikskvinnocentrum för kvinnor som våldtagits eller misshandlats. Utredningen skulle enligt ursprungsdirektivet vara slutför senast den 30 september 2004. Utredningstiden förlängs nu med en månad.
28 okt 04 – Dir 2004:125

Barroso byter laguppställning
Inför ett hotande nederlag i EU-parlamentets omröstning valde José Manuel Barroso att dra tillbaka sin nya kommission. Jag behöver mer tid, förklarade den tilltänkte ordföranden.
27 okt 04 – EU-kommissionen

Skogsutredningen ska lämna delbetänkande
Den 19 maj 2004 tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över den svenska skogspolitiken. Utredningen ska redovisas senast den 31 december 2005. Regeringen skriver i ett tillägsdirektiv att man har intresse av att en del av utredningen görs mer skyndsamt.
26 okt 04 – Dir 2004:139

Mer tid för sjömansutredning
Den 29 januari 2004 tillsatte regeringen en utredning om sjömännens tillgång till välfärd, till sjöss och i hamn. Utgångspunkten är att även sjömännen ska ha rätt att ta del av den generella välfärden, men till minsta möjliga kostnad för staten.
26 okt 04 – Dir 2004:121

Förlängd utredning om försvarets finanser
Den 5 februari tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över styr- och finansieringsformerna för försvaret. Nu utvidgas uppdraget till att även omfatta en översyn av hur budgeten och resultatvärderingen bör utvecklas vad avser målformulering, kostnadsredovisning, anslagsstruktur och redovisning av uppnådda resultat.
26 okt 04 – Dir 2004:113

Ska försvaret jaga terrorister?
Låt Försvarsmakten hjälpa polisen i kampen mot terrorism. Det föreslog 11 september-utredningen förra året. Nu ska en ny utredare på nytt analysera behovet av militära resurser i det brottsbekämpande arbetet. Men frågan är kontroversiell.
25 okt 04 – Dir 2004:119

Lättare att flytta inom EU
Från och med 2006 blir det lättare för alla EU-medborgare att flytta inom unionen. Bland annat genom att kravet på uppehållstillstånd slopas i de nya EU-bestämmelserna.
25 okt 04 – Dir 2004:127

Centralisering av åklagarväsendet
Av ekonomiska och administrativa skäl föreslår regeringen att åklagarväsendet får en ny organisation. Istället för tre nivåer – central, regional, lokal - bör det räcka med två nivåer.
22 okt 04 – Prop 2004/2005:26

Vinst i moder- och dotterbolag ska inte dubbelbeskattas
För mer än tio år sedan infördes ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag som är verksamma i olika EU-länder. Nu ska reglerna korrigeras.
22 okt 04 – Prop 2004/2005:27

Fyrklövern stärker samarbetet
Samtidigt som Göran Persson möblerar om i regeringen tar de borgerliga nya initiativ för att stärka sin allians. Sex arbetsgrupper ska under ett års tid dra upp riktlinjerna för en gemensam borgerlig politik. Målet är att ta över makten 2006.
22 okt 04 – Allians för Sverige - direktiv till arbetsgrupper

Pär Nuder blir finansminister
Statsminister Göran Persson har nu ombildat sin regering. Pär Nuder kliver fram och blir finansminister. Tre nya statsråd tillträder: Jens Orback, Ibrahim Baylan och Sven-Erik Österberg.
21 okt 04 – Fakta om de nya statsråden

Utökat uppdrag för fängelseutredning
Efter sommarens rymningar tillsatte regeringen en utredning i syfte att undersöka hur rymningarna kunde ske samt hur de ska kunna förhindras i framtiden.
21 okt 04 – Dir 2004:136

Ett gemensamt körkort för chaufförer i EU
EU har beslutat att medlemsländerna ska införa gemensamma körkortsregler för yrksechaufförer. Utbildningen av förare som kör tunga lastbilar och bussar ska bli likvärdig.
20 okt 04 – Dir 2004:123

Effektivare konkurrensregler
Den svenska konkurrenslagstiftningen är snårig och i viss mån omodern. Regeringen har därför tillsatt en utredning i syfte att se över regelverket i grunden. Målet är att ta fram tydligare och effektivare konkurrensregler.
20 okt 04 – Dir 2004:128

Annonsmarknaden styr tidningarna
Mångfalden på tidningsmarknaden utgör en grundsten i det demokratiska statsskicket. Men de senaste åren har antalet tidningar minskat i takt med att ägarkoncentrationen ökar. Regeringen har därför tillsatt en ny pressutredning, i syfte att vända utvecklingen.
20 okt 04 – Dir 2004:137

Ny sjukavgift dyr för kommunerna
Belöna de arbetsgivare som tar ansvar för sina anställdas hälsa, och straffa dem som struntar i de sjuka. Det föreslår regeringen och samarbetspartierna i ett nytt lagförslag, som slår hårt mot kommunerna.
18 okt 04 – Prop 2004/2005:21

Nationaldagen blir ny helgdag
Nationaldagen den 6 juni blir från och med nästa år allmän helgdag, enligt ett förslag från regeringen. Samtidigt slopas annandag pingst som röd dag.
15 okt 04 – Prop 2004/2005:23

Kraftigt minskade cigarettbeslag
Tullens beslag av cigaretter som importerats olagligt via postorder har minskat kraftigt de senaste åren. Sista halvåret 1998 beslagtogs totalt 824 000 cigaretter. Förra året var siffran nere i 800.
15 okt 04 – Skriv 2004/2005:6

Utökat skydd för homosexuella
Från och med den första januari 2005 blir det straffbart för bland andra socialtjänsten och försäkringskassan att diskriminera homosexuella, enligt ett nytt lagförslag från regeringen.
15 okt 04 – Prop 2004/2005:22

Barroso tar Buttiglione i försvar
EU-parlamentets utskott för rättsliga frågor gav rött kort åt den föreslagna kommissionären Rocco Buttiglione. Men den omstridde italienaren får stöd av kommissionens tillträdande ordförande José Manuel Barroso.
14 okt 04 – EU, Parlamentets utfrågningar av kommissionen, EU, Nominerade kommisionärer

Arbetarpartiet har blivit ett bidragsparti
Moderaterna vill montera ned välfärden, dundrade statsminister Göran Persson vid onsdagens partiledardebatt. Fredrik Reinfeldt försvarade sig och sa att socialdemokraterna har blivit ett bidragsparti, snarare än ett arbetarparti.
14 okt 04 – Snabbprotokoll 2004/2005:13

IG för svenska matematiklärare
Matematikdelegationen ger landets matematiklärare betyget icke godkänt. De har för låg kompetens och bristande pedagogiska kunskaper. För att öka elevernas intresse och kunskaper krävs satsningar i miljardklassen.
13 okt 04 – SOU 2004:97

Ny myndighet för adoptionsfrågor
I samband med att Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) avvecklas vill regeringen upprätta en ny myndighet för adoptionsfrågor. Den nya myndigheten ska bland annat få ett tydligare tillsynsansvar.
11 okt 04 – Dir 2004:120

Hårdare tag mot illegalt spelande
Illegalt spelande vid till exempel pokermaskiner utgör ett växande problem. Men tillsynen av spelautomater är bristfällig, menar regeringen, som nu vill skärpa kontrollen över spelandet.
11 okt 04 – Prop 2004/2005:3

Luftfartsstyrelsen blir ny myndighet
Från och med den första januari 2005 delas Luftfartsverket upp i två enheter: Luftfartsverket och Luftfartsstyrelsen. Den första ska ansvara för driften av statens flygplatser, medan den andra tar över myndighetsarbetet.
11 okt 04 – Prop 2004/2005:10

Sverige deltar i EU-styrka i Bosnien
Regeringen vill skicka en svensk trupp till Bosnien och Hercegovina inom ramen för EU:s fredsbevarande insatser i landet. Truppen kommer inledningsvis att bestå av 70 man och stå under Finlands ledning.
11 okt 04 – Prop 2004/2005:14

Turkiet ett steg närmare EU
EU-kommissionen gav som väntat grönt ljus för Turkiet att inleda förhandlingar om ett EU-medlemskap. Men vägen är lång, och frågan är om turkarna någonsin kommer att bli accepterade som fullvärdiga medborgare i den europeiska gemenskapen.
11 okt 04 – EU-kommissionen

Fyra borgerliga budgetalternativ
Den borgerliga fyrklövern är överens om de övergripande politiska målen. Bidragsfusket ska stoppas, fler ska arbeta och skatterna ska sänkas. Men på flera punkter ligger partierna fortfarande långt ifrån varandra, vilket visar sig i deras alternativa budgetförslag.
7 okt 04 – Oppositionens alternativa statsbudget

Ohållbara kostnader för ohälsan
Sedan mitten på nittiotalet har kostnaderna för ohälsan skjutit i höjden. Och problemen växer i takt med att befolkningen åldras. För att rädda systemet måste socialförsäkringarna reformeras, menar nu regeringen.
5 okt 04 – Dir 2004:129

Aktionsgrupp för bättre barnkultur
Regeringen har tillsatt en aktionsgrupp för att stärka den svenska barnkulturen. Gruppen ska lyfta fram och ta tillvara positiva erfarenheter från framgångsrika kommuner, skolor och bibliotek.
4 okt 04 – Dir 2004:117

Gemensam flyktingnorm inom EU
I ett direktiv som antogs av Europeiska rådet i våras anges vem som har rätt att få skydd inom EU och vilka grundläggande rättigheter som medföljer ett sådant beslut. Direktivet ska nu implementeras i svensk rätt.
4 okt 04 – Dir 2004:114

Sveriges orkestrar ska nå ut till alla
Landets musiker spelar en nyckelroll inom den svenska scenkonsten. Regeringen vill därför se över deras arbetsvillkor, så att de även fortsättningsvis ska kunna hålla en hög kvalité och nå ut med sin repertoar över hela landet.
4 okt 04 – Dir 2004:116

Löfte om ljusare tider för förskolan
Nittiotalet var ett svart årtionde för den svenska förskolan. Barngrupperna blev större och personaltätheten minskade. Men nu lovar regeringen ljusare tider. Fem miljarder på tre år ska ge 6 000 nya jobb inom barnomsorgen.
4 okt 04 – Prop 2004/2005:11, Preliminär fördelning av statsbidraget

Vad tycker Klüft om Nikes barnarbetare?
De dyra sportskorna från Adidas och Nike och de billiga kläderna från HM och Kappahl har en sak gemensamt. De tillverkas i låglöneländer under förhållanden som lämnar mycket att önska.
4 okt 04 – Sverker Lindtröm: Gränslösa kläder

Barsebäck 2 ska stängas
Kärnkraftsföretagen vill inte medverka i en avveckling av kärnkraften och omställningsförhandlingarna har nu spruckit. Omedelbart efter att förhandlingarna bröt samman deklarerade regeringen att Barsebäck 2 ska stängas under 2005.
4 okt 04 – Den fortsatta omställningen av energisystemet , Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraft

Kosmopolitisk demokrati
Åtminstone sedan 1600-talet har det funnits röster som har förespråkat "kosmopolitism", i den starka betydelsen av ordet som innebär att en världsregering tjänar ett suveränt världsparlament.(2) Och under 1900-talet har många tänkare lagt till att denna världsregering borde vara demokratisk. .
1 okt 04 – Torbjörn Tännsjö

It, multikulturalism och global demokrati - etiska utmaningar(fi)
Deliberativ demokrati - inledning Informationsteknologi i allmänhet och Internet i synnerhet skapar nya möjligheter och begränsningar för global demokrati. Ett huvudsyfte med denna artikel är att undersöka den globala demokratins kommunikativa möjligheter och begränsningar i ljuset av ett sådant sammanhang.
1 okt 04 – May Thorseth

Diskussion: Tännsjö om kollektiv skuld
I uppsatsen Kollektiv skuld (TPF, nr 3, 2003) flörtar Torbjörn Tännsjö med en kollektivism som går ut på att kollektiv bestående av personer kan ha psykologiska och moraliska egenskaper som inte är reducerbara eller återförbara till motsvarande egenskaper hos de konstituerande personerna.
1 okt 04 – Ingmar Persson

Diskussion: Svar till Ingmar Persson
Ingmar Persson tycks tro att då jag resonerar kring skuld, så måste jag ha introducerat någon tanke om subjektiv felaktighet. Det är möjligt att vissa resonemang kring skuld och straff förutsätter en sådan tanke. Men jag har inte resonerat kring subjektiv felaktighet. Mitt exempel med bilen ska illustrera att då individerna var och en handlar objektivt riktigt, så handlar kollektivet objektivt fel. Kollektivet realiserar inte det optimala utfallet, trots att det kunde ha gjort det.
1 okt 04 – Torbjörn Tännsjö

Recension: Lena Halldenius, Liberalism
Jag måste erkänna att jag blir lite orolig varje gång liberala idéer ska analyseras av akademiker med vänsterlutning. Det tycks finnas något på samma gång lockande och förfärande i denna ideologi som gör det angeläget att med hela arsenalen av tänkbara och otänkbara argument varna läsaren för den. .
1 okt 04 – Johan Norberg

Om innehållet
Redaktionen kommenterar innehållet i det aktuella numret:
1 okt 04 – Tidskrift för politisk filosofi nr 3 2004

LEDARE: Internet en livboj i mediabruset?
I Ekonomisk Debatt nr 5 2003 skrev jag en ledare om förhållandet mellan nationalekonomer och media. Förutom några allmänna observationer om medielogiken och dess konsekvenser så efterlyste jag forskning kring samspelet mellan marknadskrafter och de speciella drivkrafter som skapas i gränsytan mellan medier och deras läsare, tittare, lyssnare, annonsörer och andra intressenter. Min entusiasm för forskning längs dessa linjer och min övertygelse om att vår disciplin har mycket att bidra med i sammanhanget har inte rubbats under det senaste året.
1 okt 04 – Fredrik Andersson

Kollektiva arbetsmarknadsrelationer som spontan ordning
I Sverige var relationerna mellan arbetsgivare och fackföreningar underkastade ett minimum av statlig reglering fram till 1970-talet. Kollektiv laissez faire härskade, förhandlings- och avtalssystem utvecklades som en spontan ordning.
1 okt 04 – Svante Nycander

Vad kostar en offensiv klimatpolitik?
Sverige har valt att ”gå före” andra länder i klimatpolitiken. Detta betyder att relativt stora åtgärder genomförs i början av en lång åtagandeperiod. Huvudargumenten för att ”gå före” har varit att det ger demonstrationseffekter samt enligt det s k Porterargumentet att de ekonomiska fördelarna med en stringent miljöpolitik överväger de ekonomiska nackdelarna. Nationalekonomisk teori och empiri ger dock inte något entydigt svar på om den strategi som Sverige valt är en ekonomiskt eller miljömässigt fördelaktig strategi.
1 okt 04 – Tommy Lundgren

Kostnadseffektivitet som kriterium för subvention av läkemedel – en bra idé?
Sedan två år tillbaka är det inskrivet i svensk lag att kostnadseffektivitet ska vara ett av de kriterier som avgör om ett läkemedel ska ingå i den s k läkemedelsförmånen, dvs att patienten får läkemedlet betalt av offentliga medel när gränsen för högkostnadsskyddet nåtts.
1 okt 04 – Douglas Lundin

REPLIK: En balanserad hyllningsskrift trots allt?
Replik till Ulf Jakobsson
1 okt 04 – Lennart Erixon

REPLIK: Kan arbetslöshets- försäkringen vara utbudshindrande när det inte finns några jobb?
Replik till Fredriksson och Holmlund
1 okt 04 – Sten Johansson

SLUTREPLIK: Svar till Sten Johansson om arbetslöshetsförsäkringen
Sten Johansson (SJ) har råkat i affekt vid läsningen av vår artikel om arbetslöshetsförsäkringen i Ekonomisk Debatt 4/2004. Vi har faktiskt lite svårt att förstå att artikeln skulle väcka sådan anstöt. Först och främst presenterar vi en forskningsöversikt. SJ kan möjligen mena att denna är snedvriden, men det verkar inte vara huvudinvändningen.
1 okt 04 – Peter Fredriksson och Bertil Holmlund

Falska medborgarskap kan dras in
I kölvattnet av förra årets mutskandal på Migrationsverket vill regeringen nu undersöka möjligheten att dra in medborgarskap som beviljats på felaktiga grunder. Flera svenskar riskerar därmed att förlora sitt medborgarskap.
29 sep 04 – Dir 2004:126

Asylsökande barn far illa
Många barn som söker asyl i Sverige mår dåligt. Antalet vårddagar inom slutenpsykiatrin uppgår till 0,98 per asylsökande barn, vilket ska jämföras med snittet på 0,05 dagar per barn.
29 sep 04 – Dir 2004:115

Svenska försvaret EU-anpassas
Den svenska linjen – alliansfrihet med möjlighet till neutralitet – ligger fast, hävdar regeringen. Men i takt med att det europeiska försvarsbygget växer blir neutralitetsbegreppet allt mer ifrågasatt.
28 sep 04 – Prop 2004/2005:5

Fängelser ersätter regementen
I samband med att regeringen presenterade de kommande försvarsbesparingarna lovade man att kompensera de värst drabbade kommunerna. Bland annat ska två nya fängelser byggas i Östersund och Arvidsjaur.
28 sep 04 – Prop 2004/2005:5

Fotbollshuliganism typiskt manligt?
När Stephan Mendel-Enk skrev en artikel om Firman, AIKs huligansupportrar, blev något tydligt för honom. Att de principer och värderingar de höll högst är de som utgör grunden för vår allmänna uppfattning om manlighet.
27 sep 04 – Mendel-Enk, Stephan: Med uppenbar känsla för stil

Bibliotek ska samverka
Regeringen föreslår några mindre justeringar i bibliotekslagen, som understryker betydelsen av samverkan inom bibliotekssektorn och att kommunerna upprättar biblioteksplaner.
24 sep 04 – Prop 2004/2005:1

Hög arbetslöshet trots ökad tillväxt
Regeringen inleder sin finansplan med en försiktig formulering – "Den ekonomiska återhämtningen är inledd" - istället för att säga att Sverige nu är på väg in i en högkonjunktur. Tveksamheten beror på den höga arbetslösheten, som inte ger vika trots att ekonomin växer.
21 sep 04 – Prop 2004/2005:1

Bosse Ringholms löften
Finansminister Bosse Ringholm lovade mer pengar till barnfamiljerna, sänkta inkomstskatter och nya friska miljarder till kommunerna när han presenterade årets statsbudget.
21 sep 04 – Prop 2004/2005:1

Oppositionen sågar statsbudgeten
Oppositionen var inte nådig i sin kritik mot Bosse Ringholm när statsbudgeten diskuterades i riksdagen. Regeringen försöker köpa väljarnas gunst med lånade pengar. Räkningen skickas till nästa generation, dundrade kristdemokraternas Mats Odell.
21 sep 04 – Snabbprotokoll 2004/2005:5

Fortsatt lägre löner för kvinnorna
Sveriges kvinnor har fortfarande lägre löner och högre sjuktal än männen. Speciellt utsatta är småbarnsmammorna, som förlorar över 300 000 kronor på föräldraskapet, visar färska siffror från regeringen.
21 sep 04 – Prop 2004/2005:1

Dyrare bensin med gröna skatter
Som ett led i den gröna skatteväxlingen höjs miljöskatterna med 3,4 miljarder nästa år. Bland annat blir det dyrare bensin och höjd fordonsskatt. Löntagarna kompenseras med sänkt inkomsskatt och slopad arvs- och gåvoskatt.
21 sep 04 – Prop 2004/2005:1

Höstens propositioner 2004
Regeringen har avlämnat en propositionslista, som visar vilka propositioner och skrivelser som ska läggas till riksdagen under hösten. Här är listan:
20 sep 04

Persson tror på bättre tider
I veckan öppnades riksdagen med sedvanlig pompa och ståt. Efter orkesterspel och konungatal läste statsminister Göran Persson upp regeringsförklaringen. Och Persson tror på ljusa tider. Sverige har inte stått bättre rustat sedan sextiotalet, sa han bland annat.
17 sep 04 – Snabbprotokoll 2004/2005:2

Är det fel på regeringsformen?
Regeringsformen, den viktigaste av våra grundlagar, behöver en översyn, anser regeringen. En kommitté får i uppdrag att analysera valsystemet, folkomröstningsinstitutet, behovet av författningsdomstol och formerna för utnämningen av höga chefer.
17 sep 04 – Dir 2004:96

Forskarnas patenträtt ifrågasätts
Svenska forskare har av tradition, och enligt det så kallade lärarundantaget, haft rätten till sina egna uppfinningar. De har kunnat söka patent och kommersialisera sina uppfinningar. Nu ifrågasätter regeringen denna ordning.
17 sep 04 – Dir 2004:106

Mer tid för alkoholinförselutredning
I januari tillkallade regeringen en ny utredning i syfte att se över hur den ökande införseln av alkohol i framför allt södra Sverige ska kunna bromsas. Ett slutbetänkande skulle ha redovisats i augusti, men utredaren har beviljats mer tid för sitt uppdrag. Nytt slutdatum är satt till den 15 januari 2005.
17 sep 04 – Dir 2004:108

Mer tid för forskningsutredning
I februari tillkallade utbildningsdepartementet en särskild utredare i uppdrag att granska verksamheten vid Institutet för mikroelektronik vid Imego aktiebolag. Utredningen skulle enligt ursprungsdirektivet varit redovisad den 18 juni, men tiden förlängdes till den 15 september 2004.
17 sep 04 – Dir 2004:88

Mer tid för asylutredning
I februari tillsatte migrationsministern en utredning som syftar till att undersöka möjligheten att dela ut tillfälliga uppehållstillstånd till identitetslösa flyktingar i behov av skydd. Uppdraget skulle ha redovisats den 1 september 2004, men utredningstiden har förlängts till och med den 31 december 2004.
17 sep 04 – Dir 2004:109

Mer tid för gränskontrollsutredning
I juni förra året tillsatte regeringen en utredning som ska analysera konsekvenserna av Sveriges operativa inträde i Schengen. Utredningen skulle ha redovisats den 1 juli 2004. Nytt slutdatum är satt till den 1 december 2004.
17 sep 04 – Dir 2004:89

Mer tid för postutredning
I oktober förra året tillsatte statsrådet Ulrika Messing en utredning i syfte att granska en ny reglering av postverksamheten och behovet av statliga insatser för den grundläggande kassaservicen. Uppdraget skulle enligt ursprungsdirektivet redovisas den 1 november 2004. Nytt slutdatum är satt till den 3 januari 2005.
17 sep 04 – Dir 2004:94

Mer tid för hjälpmedelsutredning
I oktober 2001 tillsatte socialdepartementet en utredning som syftar till att se över funktionshindrades behov av hjälpmedel. Utredningen skulle enligt ursprungsdirektivet redovisats den 15 juni 2004. Enligt regeringens nya direktiv förlängs uppdraget till och med den 29 oktober 2004.
17 sep 04 – Dir 2004:100

Mer tid för WHO-utredning
I december förra året tillsatte regeringen en utredning i syfte att ta fram ett förslag till nationellt genomförande av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll. Uppdraget skulle enligt ursprungsdirektivet ha redovisats den 1 juli 2004, men efter bemyndigande från regeringen förlängdes utredningstiden till och med den 1 september 2004.
17 sep 04 – Dir 2004:84

Mer tid för EU 2004-kommittén
I april 2001 tillsattes en parlamentarisk kommitté, EU-2004-kommittén, med uppdrag att stimulera och utveckla den svenska Europadebatten. Updraget skulle vara slutfört den 1 september 2004, men har förlängts till den 1 januari 2005.
17 sep 04 – Dir 2004:79

Tolkbrist hot mot rättssäkerheten
Sveriges tolkar är för få, håller för låg kvalitet och har bristfällig dokumentation av sina kunskaper, anser regeringen. Ytterst utgör bristen på kvalificerade tolkar ett hot mot rättssäkerheten, inte minst för de asylsökande.
16 sep 04 – Dir 2004:101

Stärkt fack mot lönedumpning
Regeringen har samlat ny kraft efter vårens nederlag i riksdagen om övergångsreglerna och vill nu stärka fackets inflytande på den svenska arbetsmarknaden. Målet är att hindra lönedumpning och brott mot kollektivavtalen på den numera öppna arbetsmarknaden.
16 sep 04 – Dir 2004:98

Snabbare asylprövning för anhöriga
Genom att slopa de muntliga förhören med anhöriga till svenska medborgare som söker uppehållstillstånd i Sverige hoppas regeringen kunna korta handläggningstiderna. Målet är att skapa en effektivare och billigare beslutsprocess.
16 sep 04 – Dir 2004:112

Våldet mot politiker ska stoppas
Trots ett omfattade utrednings- och polisarbete de senaste åren utsätts många förtroendevalda för hot och våld. Allra värst drabbade är kvinnorna. Nu vill regeringen ta ett samlat grepp för att få stopp på våldet.
16 sep 04 – Dir 2004:102

EU-pengar bakom östsatsningar
De närmaste två åren kommer EU att pumpa in 150 miljarder kronor i Baltikum och Polen. Genom upprättandet av ett nytt Östersjöcentrum hoppas regeringen att svenskt näringsliv ska stärka sin konkurrenskraft och därmed kunna ta del av kakan.
16 sep 04 – Dir 2004:81

Skatter sänks och kommunbidrag höjs
Regeringen har nu förhandlat färdigt med miljöpartiet och vänsterpartiet om statsbudgeten för 2005. Den blir kraftigt underbalanserad. Inkomstskatten och flera andra skatter sänks samtidigt som staten ökar bidragen till kommuner och landsting. Syftet är att stimulera samhällsekonomin så att fler får jobb.
10 sep 04 – Pressmeddelande om budgetuppgörelsen mellan s, v och mp för 2005

Fortsatt konservativ kommission med Barroso
José Manuel Barroso, som väntas bli godkänd som kommissionens nye ordförande den 1 november, kommer att leda en kommission där högerpolitiker och liberaler är i majoritet.
10 sep 04 – EU, Nominerade kommisionärer

USA:s illegala sektorer
Eric Schlosser tar oss med på en resa under jorden i USA. Han granskar tre illegala sektorer, sex droger och illegala invandrare i reportage med skiftande djup och ojämn kvalitet.
10 sep 04 – Schlosser, Eric: Pengar som gräs

Fackets dolda rasism
Svensk rasism är speciell på det sättet att den är förnekad. Den bygger inte på öppen segregation och uteslutning, utan snarare på inkludering och underordning. Invandrare uppmanas att komma in i de ”svenska gemenskaperna”, till exempel i facket, men väl där tilldelas de en underordnad ställning.
6 sep 04 – Mulinari, Diana och Neergaard, Anders: Den nya svenska arbetarklassen

Mer tid för utredning om miljöteknik
I februari tillsatte näringsdepartementet en utredning i syfte att ta fram ett förslag på organisation för ett nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport. Uppdraget skulle enligt ursprungsdirektivet ha redovisats den 10 maj 2004. Regeringen har nu förlängt uppdraget till och med den 15 september 2004.
3 sep 04 – Dir 2004:97

Mikropolitiska perspektiv på nyutbildade lärares reflektioner
Det övergripande syftet med denna studie är att synliggöra mikropolitiska aspekter som speglas i samtal mellan nyutbildade lärare.
1 sep 04 – Ingrid Andersson och Sven B. Andersson

Pedagogisk integration och en förändrad praktik
Hur sker förändring i skolans praktik? Med utgångspunkt från diskussionen om förändringar i skolans verksamhet sker genom initiativ "uppifrån" eller "nerifrån" diskuteras i artikeln hur pedagogiskt förändringsarbete kan ske.
1 sep 04 – Gunni Kärrby och Marita Lundström

Genus och etnicitet i en "läsebok" i den svenska mångetniska skolan
I artikeln analyseras det diskursiva innehållet i en läsebok med syfte att visa hur man kan granska läromedelstexter för interkulturella undervisningskontexter.
1 sep 04 – Angerd Eilard

Ur-kommunismen som utopi
Om det nu är så att kapitalismen skapar orättvisor vad ska vi ha i stället? En deltagarekonomi, svarar Michael Albert, där äganderätten är avskaffad och lönerna är lika. Där alla deltar i planeringen av produktion och konsumtion och delar på de svåra och tunga jobben.
1 sep 04 – Albert, Michael: Parecon.

Den brutala brittiska kolonialismen
Mellan 32 och 61 miljoner människor dog av svält i Indien, Kina och Brasilien under 1800-talets sista decennier. Britterna utnyttjade cyniskt klimatkatastrofer för att underkuva kolonierna. Svälten var ett effektivt vapen.
1 sep 04 – Mike Davis: Svält och kolonialism

Bokbranschen la beslag på skattesänkningen
För snart tre år sedan sänktes bokmomsen. Motivet var att priserna på böcker och tidskrifter skulle sjunka och att bokläsandet skulle öka. Nu konstaterar bokpriskommissionen att skattesänkningen bara delvis har kommit konsumenterna till del och att läsningen inte ökat.
1 sep 04 – SOU 2004:90

Varför vill politikerna bestämma över pappornas tid?
Nationalekonomiska föreningens förhandlingar
25 aug 04 – Ekonomisk debatt nr 5 2004

Det svenska IKT-undret – myt eller verklighet?
Den officiella statistiken visar att den svenska arbetsproduktivitetstillväxten inom tillverkningsindustrin var en av de högsta inom OECD under 1990-talet. Tidigare forskning har visat att detta till stor del beror på mycket hög tillväxt inom teleproduktindustrin, framförallt under den senare delen av 1990-talet. Det finns flera svårigheter med att korrekt uppskatta och jämföra produktivitetstillväxten i branscher som teleproduktindustrin, där produkter och priser förändras snabbt p g a teknologisk utveckling. Min analys indikerar att om SCB hade använt samma metoder som i USA för att ta hänsyn till kvalitetsförbättring vid prisberäkningar, så hade den svenska produktivitetstillväxten inom teleproduktindustrin under den senare delen av 1990-talet blivit avsevärt lägre. Detta hade också medfört att den årliga produktivitetstillväxten inom hela tillverkningsindustrin hade blivit 1–2 procentenheter lägre 1997–2000.
25 aug 04 – Harald Edquist

Replik: Hyressättning i ändamålsfastigheter
I nr 6/2003 skrev Roland Andersson och Bo Söderberg (A&S) en artikel med titeln ”Behövs internhyror i statens fastighetsförvaltning?” I artikeln berörs en rad olika frågor, t ex gränsdragningen mellan olika fastighetstyper och hyressättning för s k ändamålsfastigheter. Eftersom A&S delvis kommer till andra slutsatser än i den utvärdering där jag var sekreterare (SOU 1996:187, SOU 1997:96) är några kommentarer på plats. Kommentarerna rör enbart frågan om hyressättning av ändamålsfastigheter.
25 aug 04 – Hans Lind

De nya EU-länderna och euron
Argumenten för EMU-medlemskap är starkare för de nya EU-länderna än för Sverige. Det gäller särskilt de baltiska länderna och Slovenien, som redan har fasta valutakursbindningar. Ett skäl är att risken för finansiella kriser minskar. Samtidigt förefaller konvergenskraven för EMU-inträde dåligt avpassade till de nya EU-ländernas situation. Det finns skäl att tillåta större budgetunderskott än tre procent av BNP för länder med låg inkomstnivå för att ge utrymme för erforderliga offentliga investeringar. Den bristande trovärdigheten för det nuvarande finanspolitiska regelsystemet inom EMU kan emellertid komma att leda till en onödigt strikt tillämpning av kraven för inträde.
25 aug 04 – Lars Calmfors

LEDARE: En svensk kod för bolagsstyrning
I april överlämnade Förtroendekommissionen sitt betänkande Näringslivet och förtroendet, SOU (2004:47). Kommissionen tillsattes hösten 2002 för att granska olika former av förtroendeskadliga företeelser inom näringslivet, såsom av höga ersättningsnivåer, olämpliga ersättningssystem och oklara roll- och ansvarsgränser mellan företag och aktieägare. Kommissionens uppdrag var att analysera behovet av åtgärder som säkerställer förtroendet för det svenska näringslivet. I samarbete med ett antal organisationer inom näringslivet utarbetades inom ramen för kommissionens arbete en kod för bolagsstyrning (Svensk kod för bolagsstyrning, SOU 2004:46).
25 aug 04 – Clas Bergström och Per Samuelsson

Slutreplik: Kompensationsgrad och förväntad inkomst från pension
Lundkvist och Settergren (L & S) tar upp två frågor i anslutning till beräkningen av pensionssystemens kompensationsgrad. För vilka individer skall beräkningen göras och vilken definition skall användas?
25 aug 04 – Lennart Flood

Replik: Pensionssystemets kompensationsgrad
I nummer 3 av Ekonomisk Debatt i år redovisar Lennart Flood kalkyler som gjorts med en beräkningsmodell Finansdepartementet utvecklat, se Flood (2004). Bland annat redogörs för den kompensationsgrad1 som det nya pensionssystemet kan förväntas ge. Enligt artikeln visas att den genomsnittliga kompensationsgraden från det allmänna pensionssystemet blir 46 procent för individer födda 1950 med inkomst i ”mittintervallet” dvs 25:e – 75:e percentilen. Flood anger att hans resultat ligger nära beräkningar Göran Norman gjort på uppdrag av Pensionsforum, se Norrman (2003). Riksförsäkringsverkets (RFV) beräkningar av ”pensionsnivån” uppgår till 60 procent, se RVF (2004). Således en mycket betydande skillnad. Vad beror den på?
25 aug 04 – Lena Lundkvist och Ole Settergren

Slutreplik: Hyressättning i ändamålsfastigheter
Hans Lind var sekreterare i den statliga utredning som under åren 1996–97 hade i uppgift att strama upp hyressättningen för de statliga fastigheterna bland annat då för de s k ändamålsfastigheterna. I sin kommentar till vår kritiska artikel (Andersson och Söderberg 2003) om hur internhyror sätts för ändamålsfastigheter säger Lind att det var viktigt med ett enhetligt system för hantering av ändamålsfastigheterna. Han säger följande:
25 aug 04 – Roland Andersson och Bo Söderberg

Rehn–Meidner-modellen in memoriam
Några kommentarer till en jubileumsskrift
25 aug 04 – Ulf Jakobsson

Bodströms superfängelse snabbutreds
Den senaste tidens rymningar från Kumla, Hall och Norrtälje har satt fart på utredningsväsendet. Kriminalvårdsstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ett nytt – rymningssäkert – fängelse. Och en särskild utredare ska föreslå vad som i övrigt behöver göras för att förhindra fritagningar och rymningar.
21 aug 04 – Dir 2004:110

Så gjorde kvinnorna saken till sin
När kvinnofrågan var ung gjorde radikala män och kvinnor gemensam sak. Under den långa rösträttsstriden var det en kvinnlig taktik att framstå som ofarliga. Med Grupp 8 vändes allt - kvinnorna organiserade sig på egen hand och blev mer militanta.
21 aug 04 – Svanström, Yvonne och Östberg, Kjell (red): Än män då?

Skattesänkningar föreslås i statsbudgeten
Regeringen har en optimistisk syn den svenska konjunkturen. Finansminister Bosse Ringholm tror att den ekonomiska tillväxten blir 3,5 procent nästa år och att det ska finna utrymme för både skattesänkningar och ökade bidrag till kommuner och landsting i hösten budget.
18 aug 04

Spritskatten sänks med 40 procent
I syfte att minska införseln av sprit från våra grannländer föreslår regeringens utredare, Kent Härstedt, att skatten på sprit sänks med 40 procent från och med den 1 januari 2005. Systembolagets priser sjunker då med 29 procent. Beskattningen av öl och vin ändras inte.
17 aug 04 – SOU 2004:86

Världsparlamentet som utopi
Ett direktvalt världsparlament och en världshandelsorganisation som gör överskott i handelsbalansen lika olönsamma som underskott. Det förespråkar den brittiske författaren och journalisten George Monbiot.
16 aug 04 – Monbiot, George: Samtyckets tidsålder

Sverige stöder Kongopolis
Sverige bidrar med 1,5 miljoner kronor till att upprätta en polisstyrka i Demokratiska republiken Kongo.
12 aug 04

Arbetsrehabilitering effektiviseras
I dag bedrivs arbetsrehabiliteringen av både Ams och Samhall. Vore det inte bättre med en enda organisation för rehabilitering? Det är frågan för en nu tillsatt utredare.
1 aug 04 – Dir 2004:42

Brist på tjänstehundar utreds
Ska staten åter ta ansvar för finansiering och uppfödning av tjänstehundar? Den frågan ska en statlig utredning ta ställning till.
15 jul 04 – Dir 2004:80

Obligatoriskt registerutdrag utreds
Regeringen har tillsatt en utredare som ska ta ställning till om en ny registerlag ska antas. Lagen ska gälla obligatoriskt brottsregisteruttag - vid anställning av personal till såkallade ”Hem för vård eller boende” för unga.
15 jul 04 – Dir 2004:83

Höstens böcker
Bokförlagen planerar att ge ut ungefär 150 samhällsvetenskapliga böcker under hösten. Det blir en bok om dagen. Här redovisas böckerna, sorterade efter förlag.
9 jul 04

Sittande utredningar
Den politiska dagordningen sätts delvis av utredningsväsendet, som under hösten förväntas publicera ett hundratal del- och slutbetänkanden. Det blir fyra i veckan. Här redovisas de sittande utredningarna, sorterade efter departement.
9 jul 04

Nya lagar
De nya eller ändrade lagar som riksdagen beslutade om under våren trädde i kraft vid halvårsskiftet. Justitiedepartement har som vanligt sammanfattat innehållet. Här återges en rubriklista med de 48 viktigaste förändringarna, sorterat på departement.
9 jul 04

EU-förslag
Politiken på europeisk nivå utformas i en byråkratisk-politisk process där EU-kommissionens förslag utgör den formella startpunkten. EU-kommissionens förslag under våren 2004 sammanfattas här i en rubriklista, sorterad på ämnesområden.
9 jul 04

Mer tid för matematikutredning
I januari förra året tillsatte utbildningsdepartementet en utredning som ska ta fram en handlingsplan för att locka fler studenter till matematikämnena. I uppdraget ingår också att ta fram ett förslag på hur matematikundervisningen ska kunna förbättras.
2 jul 04 – Dir 2004:62

Förlängt uppdrag för skolutredning
I april förra året tillsatte utbildningsdepartementet en utredning som syftar till att se över den svenska skolans ledningsstruktur. Enligt ursprungsdirektivet skulle uppdraget redovisas den 30 juni 2004. Regeringen har beslutat att förlänga uppdraget till och med den 30 november.
2 jul 04 – Dir 2004:66

Mer tid för ungdomsbrottsutredning
För två år sedan tillsatte justitiedepartementet en utredning som syftar till att se över samhällets ansvar och möjligheter till ingripande vid ungdomsbrottslighet. Översynen skulle enligt ursprungsdirektivet redovisas i september 2004, men har efter beslut av regeringen förlängts till och med den 15 december.
2 jul 04 – Dir 2004:78

Mer tid för miljöteknikutredning
I februari tillsatte regeringen en ny utredning som syftar till att föreslå en lämplig organisation för ett nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport. Uppdraget skulle har redovisats den 10 maj 2004, men har förlängts till och med den 30 juni 2004.
2 jul 04 – Dir 2004:75

Enighet om det nya EU-fördraget
EU:s stats- och regeringschefer enades om innehållet i EU:s nya grundlag vid toppmötet i Bryssel den 17 - 18 juni. Nästa stora utmaning blir att vinna de europeiska folkens gunst.
24 jun 04 – EU, Regeringskonferensen, dokument CIG 85/4, EU, Regeringskonferensen, dokument CIG 81/04, EU, Regeringskonferensen, dokument CIG 50/03, EU, Sammanfattning av överenskommelsen om konstitutionsfördraget (engelsk text 2004-06-18)

Minskad rundgång i skattesystemet
Rika kommuner som Danderyd och Lomma förlorar på regeringens förslag till reformerad skatteutjämning. Även norrlandskommuner som Kiruna, Gällivare och Luleå förlorar. Största vinnarna är Nacka, Bräcke och Vaxholm.
24 jun 04 – Prop 2003/2004:155, Ds 2004:26

Freivalds nöjd med fördraget
Det var en mycket nöjd Laila Freivalds som presenterade EU:s nya grundlag för EU-nämnden i Stockholm. Överenskommelsen gör unionen mer öppen och demokratisk, hävdade utrikesministern. Men hon fick genast mothugg av vänsterpartiet och miljöpartiet.
23 jun 04 – Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 17 och 18 juni

Ingen efterträdare till Prodi
EU:s stats- och regeringschefer misslyckades med att utse en efterträdare till kommissionens avgående ordförande Romano Prodi. Frågan blev till slut så infekterad att den irländske ordföranden Bertie Ahern tvingades avbryta förhandlingarna.
23 jun 04

EU öppnar för Kroatien
I maj genomfördes den största utvidgningen i EU:s historia. Och nu står tre nya länder på tur. Först väntas Bulgarien och Rumänien ansluta sig till unionen. Som nummer tre i kön står Kroatien. Men Turkiet får vänta.
23 jun 04 – EU, Ordförandeskapets slutsatser, 2004-06-18

Oenighet om Prodis efterträdare
EU:s stats- och regeringschefer misslyckades på torsdagen med att utse en efterträdare till kommissionens avgående ordförande Romano Prodi. Frågan blev till slut så infekterad att den irländske ordföranden Bertie Ahern tvingades avbryta förhandlingarna.
18 jun 04 – IGC, Bryssel 17-18 juni 2004.

Slutförhandlingar om EU-fördrag
På torsdagen samlades EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel för att förhandla om en ny europeisk grundlag. Men förutsättningarna kunde ha varit bättre. Flera deltagare är rejält omskakade efter förra veckans EU-parlamentsval.
17 jun 04 – EU, Ordförandeskapets utkast till toppmötesslutsatser

Fortsatt konservativ dominans i EU
De konservativa vann stora framgångar i länder som Tyskland och Storbritannien. Därmed försvarade man sin position som största partgrupp i Europaparlamentet. Men för att kunna utöva någon egentlig makt är man beroende av stöd från socialisterna.
16 jun 04 – Valresultat, EU-parlamentet 2004

EU-skeptiker slår ut EU-vänner
De socialdemokratiska väljarna kryssade in EU-kritiska Anna Hedh i EU-parlamentet. Partiets valberedning hade placerat henne på 31:a plats på socialdemokraternas lista, men s-väljarna ville annorlunda - personrösterna förde upp henne på tredje plats.
16 jun 04 – Slutresultat, personröster i EU-valet

Förord
Ju mer vi är tillsammans är den 33:e publikationen från SOM-Institutet vid Göteborgs universitet sedan den första blygsamma avrapporteringen 1987. De första skrifterna bestod av kortfattade redovisningar av medverkande forskare, där svaren på enskilda frågor avrapporterades. De senaste årens volymer har i ökande utsträckning kunnat presentera långa mätserier om svenskarnas vanor och attityder inom politik och medier författade av ledande forskare från olika discipliner.
15 jun 04 – Sören Holmberg och Lennart Weibull

Ju mer vi är tillsammans
"Ju mer vi är tillsammans, tillsammans, tillsammans, ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi bli. För mina vänner är dina vänner och mina vänner är dina vänner. Ju mer vi är tillsammans ju gladare vi bli."
15 jun 04 – Sören Holmberg och Lennart Weibull

Vänster och höger i flyktingopinionen
Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen 2002 har frågor kring arbetskraftsinvandring, övergångsregler för de nya EU-länderna, asylpolitiken och integrationspolitikens misslyckande varit på agendan i medierna och i Riksdagen nästan varje månad. Frågor om Sveriges som ett näste för terrorister och diskussioner om den islamska fundamentalismen som grogrund för såväl internationell terror som för familjevåld har kunnat höras i de flesta medierna under perioden efter valet.
15 jun 04 – Marie Demker

Medborgarna och den offentliga sektorns gränser
Välfärdsstaten byggdes i Europa upp med nationalstaten som bas och det var först i små stater med öppna ekonomier som behovet av nationella trygghetssystem aktualiserades. Globaliseringen tycks inte ha minskat utan snarare ökat de små staternas välfärdsutgifter (Allardt 2000). Idag är överstatliga välfärdsinsatser begränsade, även om de sociala frågorna fått ökad betydelse inom EU under senare år.
15 jun 04 – Lennart Nilsson

Samlande institutionsförtroende
I aderton år har SOM-institutet mätt svenska folkets förtroende för olika samhällsinstitutioner. Varje år sedan mätstarten 1986 har vi uppdaterat kurvorna för enskilda samhällsinstitutioner och analyserat förändringsmönster, liksom vi sökt belysa upp- och nedgångar, både totalt och i olika grupper. Vi har ställt oss frågor om vad som ligger bakom iakttagna tendenser.
15 jun 04 – Lennart Nilsson

Förtroende i det multikulturella samhället
Forskning är till sin natur internationell och multikulturell. Lika lite som det kan finnas en svensk matematik eller biologi, kan det finnas en samhällsvetenskap som begränsar sig till svenska förhållanden. Tvärtom är det så att vi bara kan förklara svenska särdragen i svensk politik om vi jämför med andra länder.
15 jun 04 – Bo Rothstein

Synen på pr- och reklamkonsulter
Vad anser medborgarna om PR-konsulter och deras verksamhet? Hur ser allmänheten på användningen av kommunikativa konsulter hos företag och organisationer? Bör kontakterna mellan de politiska beslutsfattarna och lobbyister och opinionskonsulter begränsas? Det är tre frågor om allmänheten syn på det växande fenomenet konsulter för information, opinionsbildning och reklam som avhandlats i SOM-undersökningarna de senaste åren.
15 jun 04 – Larsåke Larsson

Vetenskapen står stark i folkopinionen
Det är ingen överdrift att påstå att vetenskapen står stark i folkopinionen. Universiteten som institutioner toppar SOMs förtroendelista 2003. Sjukvården, den tidigare suveräna ledaren, är numer bara tvåa. Forskare som yrkesgrupp hamnar också högt när vi mäter förtroende för olika yrkesgrupper; inte allra högst men med en mycket klart positiv förtroendebalans. Bland yrkesgrupperna toppar sjukvårdens personal fortfarande förtroendelistan.
15 jun 04 – Sören Holmberg och Lennart Weibull

Politiska konsumenter: marknaden som arena för politiska val
Allt fler medborgare använder marknaden som en arena för politik. Nästan 50 procent av svenskarna gör det och använder politiska eller etiska intressen och värden för att styra sina val som konsument. Dessa medborgare är politiska konsumenter. Politiska konsumenter kan bestämma sig för att bojkotta en produkt eller ett företag för att de ogillar företagets policy och metoder, eller bestämma sig för att "buykotta", d.v.s. köpa varor från ett speciellt företag för att stödja dess policy och metoder (Micheletti, Follesdal & Stolle 2003, xiv).
15 jun 04 – Michele Micheletti och Dietlind Stolle

Svenskarnas syn på omvärlden
De första åren av det nya millenniet har kännetecknats av en ökad oro i världen. Terrorattacken i USA den 11 september 2001, kriget i Afghanistan, Palestinakonflikten och tågattentatet i Spanien våren 2004 invasionen i Irak är exempel på händelser som har skapat global osäkerhet. Under en period minskade också det internationella resandet kraftigt. Till detta bidrog även andra faktorer som exempelvis den omfattande Sarsepidemin i Sydöstasien.
15 jun 04 – Lennart Weibull

Folkets uppskattning, partiledarnas belöning?
Om folkets uppskattning vore partiledarnas enda belöning låge de inte bra till. Sverige har nämligen inte särskilt populära partiledare. I SOM-regi har vi mätt svenska partiledares popularitet på samma sätt sedan 1986. Vi har använt en elvagradig ogillar-gillarskala med värden mellan -5 till +5. Sammanlagt tjugofyra olika partiledare/språkrör har studerats genom åren.
15 jun 04 – Sören Holmberg

Ett rungande nej - men till vad?
Det fina med folkomröstningen om införandet av euron som valuta hösten 2003 var att den både kunde illustrera den svenska demokratins seger och dess kris. Den visade att demokratins former och processer fungerande väl, men den blottlade samtidigt samhälleliga strukturer som måste sägas utgöra en svår påfrestning för en fungerande demokrati.
15 jun 04 – Lars Nord och Jesper Strömbäck

EU ja, men…
Bilden av "det kluvna Sverige" i EU-frågor utnyttjas flitigt i den allmänna debatten. Detta framkom inte minst efter folkomröstningen om införande av euro som officiell valuta i Sverige. Det tydliga avvisandet av förslaget gav bränsle till debatt om svenskarnas inställning till medlemskapet i EU. I förra årets rapport från SOM-institutet redovisades resultat som gav underlag för bedömningen att kluvenheten i synen på EU-medlemskapet fortfarande var tydlig, men att opinionsmönstret blivit mer nyansrikt. (Lindahl, 2003)
15 jun 04 – Rutger Lindahl

Svenskarna, nato och irak-kriget
Ända sedan det kalla krigets slut har den svenska folkopinionen präglats av stabilitet i frågor kring alliansfrihet och Nato-medlemskap. Andelen svarspersoner i SOM-undersökningarna som menat att det är ett dåligt förslag att Sverige söker medlemskap i Nato har i mätning efter mätning varit ungefär dubbelt så stor som andelen som menat att det är ett bra förslag.
15 jun 04 – Ulf Bjereld

Monarki eller republik?
Enligt 1809 års regeringsform § 4 ägde konungen "allena styra riket". Den politiska omdaningen 1905-1917 innebar emellertid att parlamentarismens princip skulle tillämpas och denna praxis betraktades som gällande rätt. Kungen var i sitt val av statsråd tvungen att ta hänsyn till partiställningen i riksdagen och det var regeringen som i realiteten avgjorde regeringsärendena (Holmberg och Stjernquist 1980).
15 jun 04 – Lennart Nilsson

Kärnkraftsanhängarna har gått om
Nu har det hänt. De långsiktiga kärnkraftsanhängarna har gått om de långsiktiga kärnkraftsmotståndarna i opinionen. Och det är första gången sedan kärnkraften politiserades i Sverige i mitten på 1970-talet. Vi talar inte om kortsiktiga åsikter kring att inleda kärnkraftsavvecklingen eller att stänga Barsebäck.
15 jun 04 – Sören Holmberg

Vikande stöd för vindkraften
De energikällor svenska folket vill satsa på den närmaste framtiden är sol- och vindkraft. I SOM-undersökningarna 1999 - 2003 har det ställts en fråga om hur mycket vi skall satsa på olika energikällor den närmaste framtiden. Sol- och vindkraft har toppat listan samtliga år.
15 jun 04 – Per Hedberg

Svårbedömda läsvanor
1990-talet satte dagstidningsbranschen i gungning och de största svallvågorna har ännu inte helt ebbat ut. Tidningsupplagan började falla och dagspressen tappade läsare i förhållande till befolkningsutvecklingen. Nya tidningar gjorde entré på den förut så ointagliga marknaden. I slutet av decenniet och början på nästa kunde man för första gången sedan 1980-talet se en ljusning.
15 jun 04 – Josefine Sternvik

Lätt och svårt i tidningsspråk
På de flesta orter i Sverige har invånarna tillgång till en lokal tidning. Däremot har de sällan flera lokala tidningar att välja mellan. Antalet konkurrensorter har minskat i Sverige och idag finns det inte fler än ett 20-tal (Hadenius och Weibull 2003). Bland de orter som har flera tidningar återfinns inte oväntat de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Där finns såväl traditionella morgontidningar som dagliga gratisdistribuerade morgontidningar, kvällstidningar och lokala veckoutgivna gratistidningar. I både Stockholm och Malmö finns dessutom konkurrens på morgontidningsmarknaden (www.dagspress.se, 2004-04-13).
15 jun 04 – Monica Reichenberg och Ingela Wadbring

Tio års radiolyssnande: en översikt
I SOM-institutets årliga mätningar har sedan 1994 ställts frågor om radiolyssnande. Bakgrunden var intresse att följa radiopublikens förändring mot bakgrund av privata lokalradions tillkomst detta år. I årliga översikter har det regelbundna radiolyssnandet redovisats (t ex Strid, 2000, 2001, 2002 och 2003). År 2003 mättes radiolyssnandet för tionde året i följd. I det följande redovisas några huvudtendenser.
15 jun 04 – Jan Strid

Vanliga och mer ovanliga dagars medieanvändning
En helt vanlig dag. Brukar vi säga ibland. Men finns det sådana? Helt klart är att vårt vardagliga liv präglas av rutiner. Vissa rutiner är mycket personliga, andra delar vi med många andra. Somliga tenderar att följa livscykeln, andra kan relateras till vissa grupper av människor eller till människor med en viss livsstil. Egenskaper såsom ålder, kön, utbildning, var vi bor, vår arbetssituation och inkomst, fritidsintressen och livsmål kan spela stor roll för hur vi strukturerar och lever vår vardag.
15 jun 04 – Åsa Nilsson

Viktigast i tidningen 1979-2003
Den lokala morgontidningen är ett av de stabilaste mediefenomenen i Sverige. När kvällstidningar och storstadsmorgontidningar tappat i upplaga har den lokala morgonpressen i stort sett hållit positionerna (jfr Josefine Sternviks artikel i denna volym). Visserligen har också de lokala tidningarna tappat marknadsandelar, med de har till övervägande del behållit sina läsare. En förklaring till den lokala morgonpressens styrka är att den står för ett slags grundläggande orientering om ett begränsat geografiskt område. Bevakningen kombinerar överblicken av de viktigaste händelserna med ett dagligt servicematerial (Weibull 1983b; Weibull och Kratz, 1995). I och med att få andra medier finns i det lokala samhället har den lokala tidningen kommit att stå tämligen ohotad. Samtidigt kan förutsättningarna för den lokala pressen förändras. Exempelvis kan det lokala samhället ändra karaktär, liksom det kan ske förändringar i läsarnas innehållsintresse.
15 jun 04 – Jan Strid

Gratistidningskamp på Stockholms gaton - igen
Det tog några år, men i oktober 2002 var det dags: David i form av Bonniers, utmanade Goliat i form av Metro International genom starten av den dagliga gratisdistribuerade tidningen Stockholm City. I ärlighetens namn är det inte glasklart vem som är David och vem som är Goliat i den stockholmska tidningsvärlden, men då dagliga gratisdistribuerade tidningar diskuteras är det tydligt. Metro, som startade 1995, har hittills haft en oinskränkt stark position på just denna marknad. Hade det handlat om dagliga prenumererade tidningar eller tidskrifter hade bilden varit omvänd.
15 jun 04 – Ingela Wadbring

Förtroendet för mediernas innehåll
Ett utmärkande drag för det svenska mediesystemet är en pågående fragmentering. Sedan början av 1990-talet har det tillkommit en stor mängd nya kanaler. De största förändringarna har skett inom radion och televisionen, men också inom tidskriftsektorn. Medan Sveriges Television fortfarande i slutet av 1980-talet stod för drygt 90 procent av svenskarnas tittartid ligger andelen i början av 2000-talet på omkring 40 procent - och ett ökande antal TV-kanaler konkurrerar om övriga 60 procent (Mediebarometern, 2004). Den största förändringen representerar ändå internet där i princip alla traditionella medier finns att tillgå - tillsammans med ett närmast oändligt antal andra informationskällor.
15 jun 04 – Lennart Weibull

Bokläsning i det 21 århundradet
"This paperback is very interesting, but I fi nd it will never replace a hardcover book - it makes a very poor doorstop." - Alfred Hitchcock
15 jun 04 – Rudolf Antoni

Ändrade biblioteks- och informationsvanor
De svenska biblioteken har länge varit en välbesökt institution med höga och stabila besökssiffror. I SOM-institutets undersökning 2002 skedde för första gången på länge en signifikant nedgång. Denna nivå ligger i stort sett kvar också i 2003 års mätning. Detta har inspirerat till närmare studier och diskussion av några möjliga förklaringar.
15 jun 04 – Lars Höglund

Internetanvändningens fas II
Sedan några år har svenskarna tagit sig över internettröskeln så till vida att de flesta vet vad internet är och vad det i grova drag kan användas till. Användarna är en växande skara. Vi har hämtat oss från den s.k. IT-kraschen och medan vi gjort det har utvecklingen av innehållet på nätet hittat nya nischer, nya former och bättre användbarhet. Många har varit med online ganska länge och upplevt den här utvecklingen. De har etablerat vanor inom olika områden på nätet och har införlivat internet som något självklart i vardagen. Precis som med andra vanor tar etableringen tid och det är kanske först nu som vi börjar skönja vad internet faktiskt är och vilken roll det har kommit att få i människors vardag (jfr Frykman och Löfgren, 1996, om vanors etablering).
15 jun 04 – Annika Bergström

Mobiltelefon och mediegeneration - mobilen som gemenskapande och individualiserande medium
I diskussionen om nya medier står oftast datorer, Internet eller World Wide Web i förgrunden. Detta gäller inte minst i olika översiktsverk (exempelvis Lievrouw & Livingstone 2002; Keenan & Chun 2003, Lister 2003). Onekligen har datorer haft stor inverkan på samhället i stort liksom för människors privatliv. Ett medium som inte rönt tillnärmelsevis lika stor uppmärksamhet, men som i Sverige och flera andra nordeuropeiska länder vuxit fram som ett av de vanligast förekommande de senaste åren är mobiltelefonen.
15 jun 04 – Göran Bolin

Den nationella SOM-undersökningen 2003
SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför sedan 1986 årligen en nationell frågeundersökning - Riks-SOM - i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier. Riks-SOMundersökningen 2003 är således nummer arton i ordningen. Data samlas genomgående in via postala enkäter. Varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt för att resultat från de olika åren ska vara jämförbara.
15 jun 04 – Åsa Nilsson

Parlamentets folkliga legitimitet ökar inte
Endast 45,5 procent av européerna röstade i EU-parlamentsvalet - den lägsta siffran hittills. I Sverige blev det bara 37,2 procent. Budskapet tycks vara att EU-parlamentet inte ska ha mer makt.
15 jun 04 – Valresultat, EU-parlamentet 2004

Vi behöver fler yrkesarbetare
Gymnasiets yrkesutbildningar ska anpassas till näringslivets och offentliga sektorns krav på yrkeskompetens.
15 jun 04 – Dir 2004:72

Framgång för junilistan
Junilistan fick överraskande 14,4 procent och tre mandat i EU-parlamentsvalet. Socialdemokraterna gjorde ett uselt val och fick endast 24,7 procent. Även moderaterna tappade till junilistan, partiet fick 18,2 procent. Endast 37,2 procent deltog i valet.
14 jun 04 – EU-parlamentsvalet, 13 juni 2004

Fiasko för de etablerade partierna
Fyra månader - det var allt uppstickaren Junilistan behövde för att slå knock på sina motståndare. Alla etablerade partier utom centern gick bakåt vid söndagens EU-val. Miljöpartiet tappade nästan fyra av tio väljare och socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan 1911.
14 jun 04 – EU-parlamentsvalet, 13 juni 2004

Drömmen om det röda Europa
EU lider av ett stort demokratiskt underskott. Men såväl de notoriska ja-sägarna som nej-sägarna saknar en trovärdig politisk vision. Samarbetet måste därför slå in på en tredje väg - mot ett folkets och mångfaldens Europa, skriver Ursula Berge.
10 jun 04 – Dahlsson, Henrik (red): Vägval för Europa

EU och den liberala visionen
Det som började som en lysande idé har utvecklats till en odemokratisk och centralstyrd koloss. EU behöver därför en ny konstitution som tydligt omfördelar makten - från byråkraterna till folket, menar Johan Norberg.
10 jun 04 – Dahlsson, Henrik (red): Vägval för Europa

Europa ingen motvikt till USA
Den europeiska vänsterns vurm för EU bygger på två felaktiga antaganden. Nämligen att EU skulle utgöra en motvikt till den internationella storfinansen och till USA. I själva verket förhåller det sig precis tvärt om, hävdar ekonomen Stefan de Vylder.
10 jun 04 – Dahlsson, Henrik (red): Vägval för Europa

Enat FN bakom ny Irakresolution
Ett enat säkerhetsråd antog på tisdagen en ny resolution som ger den irakiska interims-regeringen full suveränitet från och med den sista juni. Därmed upphör formellt den amerikanska ockupationen. Flera frågor lämnas dock obesvarade.
10 jun 04 – FN-resolution 1546

Svenskarna super som aldrig förr
Antalet alkoholrelaterade brott och dödsolyckor i trafiken ökar. Allt fler ungdomar vårdas för alkoholskador. Men kraftiga prissänkningar i våra grannländer i kombination med fri införsel gör att regeringen har lite att sätta emot.
8 jun 04 – Prop 2003/2004:161, Prop 2003/2004:160, Prop 2003/2004:159

Studenterna ratar teknikämnen
Allt för ofta är det kortsiktiga avvägningar och studenternas direkta efterfrågan som styr högskolornas utbildningsutbud. Skolorna måste därför bli bättre på att tillgodose arbetsmarknadens behov, menar regeringen, som nu vill se över reglerna för anslagen.
8 jun 04 – Dir 2004:49

Storvinster ska rädda spelmonopol
Sedan spelbolagen etablerat sig på internet har den internationella konkurrensen ökat dramatiskt. Statliga monopol blir allt svårare att upprätthålla. Ett sätt att rädda de svenska spelbolagens ställning kan vara att locka med högre vinster.
4 jun 04 – Dir 2004:76

Skogspolitiken under lupp
Det finns två övergripande mål för den svenska skogspolitiken – den ska vara ekonomiskt lönsam och ekologiskt hållbar. Ett stort ansvar vilar på skogsägarna. En nytillsatt utredare ska nu se över hur väl verkligheten stämmer överens med de uppsatta målen.
4 jun 04 – Dir 2004:70

EU-gränser gissel för Tullverket
Den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU har satt käppar i hjulet för Tullverket, som nu vädjar till regeringen om ökade befogenheter. Samtidigt ifrågasätter EU-kommissionen huruvida de svenska bestämmelserna är förenliga med EG-rätten.
4 jun 04 – Dir 2004:65

Personadressregister kan slås samman
Staten är i dag huvudman för två befolkningsregister för personuppgifter – folkbokföringsdatabasen som drivs av Skatteverket samt SPAR som drivs i Statens personadressregisternämnds regi. En utredare har nu tillsatts i syfte att se över om de två registrena kan slås samman.
4 jun 04 – Dir 2004:53

Gemensamma EU-regler för offentlig upphandling
Reglerna för offentlig upphandling inom EU ska samordnas. I EU:s direktiv står det att principen om likabehandling, icke-diskriminering och öppenhet ska gälla även på detta område. Huvudregeln är att anbudsförfarandet ska vara öppet för alla potentiella aktörer på den gemensamma marknaden.
4 jun 04 – Dir 2004:47

Ändrat uppdrag för radio- och TV-lagsutredning
Sedan år 2000 har en utredning arbetat med att se över radio- och TVlagen. Utredningen har antagit namnet radio- och TVlagsutredningen. I uppdraget ingick ursprungligen att utreda reglerna för betalningsansvar för TV-avgift vid dödsfall. Denna del av uppdraget har efter beslut från regeringen överlämnats till en annan utredning, och stryks därför från det ursprungliga uppdraget.
4 jun 04 – Dir 2004:69

Mer tid för utredning om stulen konst
Strax före årsskiftet 2003/ 04 tillsatte kulturdepartementet en utredning som syftar till att förbereda ett svenskt anslutande till den så kallade unidroitkonventionen, om återlämnande av stulna och olagligt exporterade konstföremål. Utredningstiden har efter beslut av regeringen förlängts till och med den 14 januari 2005.
4 jun 04 – Dir 2004:71

Radio- och TV-utredning förlängs
Förra året tillsatte kulturdepartementet en utredning i syfte att utifrån en bred omvärldsanalys se över villkoren och formerna för en fungerande radio och TV i allmänhetens tjänst. Utredaren har av regeringen tilldelats mer tid för uppdraget. Utredningen ska redovisas före utgången av januari 2005.
4 jun 04 – Dir 2004:67

Mer tid för utredning om bilstöd till funktionshindrade
I oktober förra året tillsatte regeringen en utredare med uppdrag att se över reglerna för bilstöd till funktionshindrade. Till uppgifterna hör bland annat att jämföra kostnaderna för och nyttan av färdtjänst respektive bilstöd. Regeringen har beslutat att förlänga utredningen till och med den 31 december 2004.
4 jun 04 – Dir 2004:64

Utökat uppdrag för TV-utredning
Förra året tillsatte kulturdepartementet en utredning om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Utredaren har efter beslut av regeringen fått sitt uppdrag utvidgat så att det från och med nu även innefattar att se över reglerna kring betalningsskyldighet av TV-avgift vid dödsfall.
4 jun 04 – Dir 2004:68

Mer tid för kärnbränsleutredning
I april förra året tillkallade miljödepartementet en särskild utredare i syfte att se över systemet för finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall. På begäran av utredaren har uppdraget förlängts till och med den 31 december 2004.
4 jun 04 – Dir 2004:63

Vem sätter dagordningen?
Vem sätter medias politiska dagordning i valrörelserna? Har strukturförändringarna i mediabranschen förändrat innehållet i media? Det är två frågor som mediaforskaren Jesper Strömbäck försöker besvara.
2 jun 04 – Strömbäck, Jesper: Den medialiserade demokratin

Svensk mångfald lider av enfald
Den svenska mångfalden lider av ett stort problem – enfald. Politiken utformas fortfarande utifrån gamla nationalromantiska föreställningar. Samtidigt växer sig murarna allt högre längs våra gränser, skriver invandringsprofessor Charles Westin.
2 jun 04 – SOU 2004:48

Skärpt straffansvar för bilägare
Var femte bilförare kör för fort, enligt polisens bedömningar. Genom att öka användningen av automatisk övervakning och samtidigt ändra straffansvaret - från förare till ägare – hoppas regeringen få stopp på fartsyndarna.
1 jun 04 – Dir 2004:74

Europeisk sjukvård utan gränser?
Sjukvården utgör en känslig fråga inom EU. Formellt är det medlemsländerna själva som ansvarar för utformningen. Men EG-domstolens upprepade krav på avregleringar har ökat trycket på politikerna att samordna sina insatser, skriver statsvetaren Paula Blomqvist.
1 jun 04 – Gustavsson, Sverker (red): EU, skatterna och välfärden

”Tjänstedirektivet hot mot Sverige”
När EU-kommissionen presenterade sitt direktiv i januari välkomnades det av regeringen. Flexibelt och horisontellt, löd omdömet. Men sedan dess har tongångarna hårdnat. Förslaget hotar vitala svenska intressen menar nu regeringen.
28 maj 04 – EU, Kommissionens tjänstedirektiv

Förtidspension trots rehabilitering
Över hälften av alla som deltar i rehabilitering slutar som förtidspensionärer, och deltidssjuk-skrivning ofta är detsamma som långtidssjuk-skrivning, visar nya studier. Resultaten utgör ett hårt slag mot regeringens politik.
28 maj 04 – Deltidssjukskrivning - individ, arbetsplats och hälsa

EU-kritik mot svensk fiskerikontroll
Den svenska fiskerikontrollen brister på flera punkter. Det visar EU-kommissionens granskning. Bland annat måste samordningen mellan olika myndigheter och kontrollerna av fångstuppgifter förbättras, skriver kommissionen.
24 maj 04 – Dir 2004:45

Riksdagen kräver bättre insyn
Förbättra redovisningen av Försvarsmaktens fastighetskostnader. Det kräver riksdagen av regeringen. En utredare ska nu se över formerna för regeringens återrapportering samt utreda kostnaderna för försvarets anläggningar.
24 maj 04 – Dir 2004:59

Fler patent ska hjälpa småföretag
I takt med att den internationella konkurrensen inom näringslivet hårdnar blir det allt viktigare för företagen att skydda sina innovationer, bedömer regeringen. Men patenteringen minskar i Sverige, samtidigt som den ökar i andra länder i Europa och USA.
24 maj 04 – Dir 2004:55

”Irakkriget brott mot folkrätten”
Angreppet mot Irak saknade stöd i säkerhetsrådet, några bevis för att Saddam Hussein samarbetade med al-Qaida fanns inte heller. Dessutom var argumentet om en humanitär invasion ihåligt. Det skriver Ove Bring i en kritisk analys av Irakkriget.
24 maj 04 – Irakkriget – perspektiv på politik och krigföring

Kan Europa och arabvärlden mötas?
Radikala och demokratiska arabländer som samarbetar med ett Europa som står fritt från USA, det är Samir Amins radikala vision. Hans analys pekar dock i motsatt riktning.
24 maj 04 – Amin, Samir: Arabvärlden och Europa

Utökat uppdrag för personskyddsutredning
I oktober förra året tillsatte regeringen en utredning i syfte att granska skyddet för den centrala statsledningen. Utredaren ska utöver detta analysera hur personskyddet tillämpades i samband med mordet på utrikesminister Anna Lindh, och föreslå förbättrade rutiner.
24 maj 04 – Dir 2004:73

Mer tid för förmyndarutredning
Sedan år 2002 har en utredning arbetat med att utvärdera 1995 års förmyndarskapsreform. I juni förra året redovisades delbetänkandet God man för ensamkommande flyktingbarn. Uppdraget i sin helhet ska redovisas före årsskiftet 2003/2004.
24 maj 04 – Dir 2004:56

Mer tid för fondkommissionsutredning
År 2001 tillsatte justitiedepartementet en utredning som syftar till att se över om det behövs några särskilda lagbestämmelser för kommissionshandeln på värdepappersmarknaden. Med anledning av nya direktiv från Europaparlamentet och rådet har regeringen beviljat utredningen mer tid för arbetet. Uppdraget ska enligt detta tilläggsdirektiv redovisas senast den 31 december 2004.
24 maj 04 – Dir 2004:60

Mer tid för utredning om lokal utveckling
Förra året fick en utredare i uppdrag att se över de lokala utvecklingsavtalen. I arbetet ingår att lämna förslag på ett långsiktigt nationellt utvärderingsprogram. Arbetet skulle ursprungligt ha redovisats den 31 mars i år. Nytt slutdatum är satt till den 15 juli 2004.
24 maj 04 – Dir 2004:40

Återplaceringar av barn i dygnsvård: II – vad ökar eller minskar risken?
Detta är den andra av två artiklar som handlar om återplaceringar av barn i dygnsvård. I denna studie används data från flera nationella register för att i explorativt syfte undersöka vilka föräldrarelaterade faktorer som verkar öka eller minska risken för återplacering av återförenade barn.
20 maj 04 – Bo Vinnerljung, Anders Hjern & Maria Öman

Det normalas lockelse – berättelser från marginalen
Marginaliseringsdiskursen har bitit sig fast i den offentliga debatten, men hur ser ungdomar som definierats som marginaliserade själva på sina liv? I denna artikel analyseras ungdomars egna berättelser utgående från hur de konstruerar sin identitet. Det är framför allt spänningen mellan normalbiografi och problemidentitet vi tagit fasta på.
20 maj 04 – Harriet Strandell, Ilse Julkunen & Katri Lamminen

Flaskan och drinkarens barn – ett exempel från den tidiga sociala upplysningen
År 1907 gavs den lilla skriften »Flaskan och drinkarens barn« ut i Sverige. Den innehöll reproduktioner av en serie uppmärksammade etsningar av den engelske konstnären George Cruikshank och handlade om spritens förödande konsekvenser för familjelivet. När dessa kommenterade illustrationer gavs ut i Sverige hade de redan i flera decennier använts i den sociala upplysningen på andra håll i världen.
20 maj 04 – Anna Meeuwisse & Hans Swärd

Förfinad användning av standardiserad självrapportering i interventionsstudier
I denna artikel diskuteras interventionsforskning som pekat på vissa komplikationer som måste uppmärksammas och hanteras när man använder standardiserade självrapporteringsformulär. Problemet gäller om forskaren kan använda samma självrapporteringsskalor före och efter interventionen för att undersöka och fastställa interventionseffekten, och om man förbehållslöst kan sätta tilltro till statistiska genomsnittsskillnader mellan före- och eftermätning.
20 maj 04 – Gunnela Westlander

Det sociala arbetets viktigaste resurs? Om omfattningen av personal inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.
Hur ser personaltillgången ut inom socialtjänstens olika delar? Vad har hänt under de senaste åren? Hur kan de mycket stora skillnaderna i personalbemanning mellan olika kommuner förklaras? I den här artikeln diskuteras sådana frågor med hjälp av data från en undersökning av förhållandena i 100 svenska kommuner
20 maj 04 – Åke Bergmark & Tommy Lundström

Fler pojkar än flickor säljer sex
Drygt en procent av Sveriges ungdomar har någon gång sålt sex. Och fenomenet är vanligare bland pojkar än bland flickor. Många har dessutom utsatts för sexuella övergrepp under uppväxten. Det visar en ny studie från Lunds universitet.
19 maj 04 – Lunds universitet: Ungdomars sexualitet

Svensk vänster undantag i EU
Sverige är landet där vänster är lika med nej och höger lika med ja. Åtminstone när EU kommmer på tal. Men i länder som Frankrike och Storbritannien är det precis tvärtom. Varför, undrar statsvetaren Staffan Kumlin.
17 maj 04 – Gustavsson, Sverker (red): EU, skatterna och välfärden

Kärv ekonomi för kommunerna
Det går trögt för landets kommuner. Trots omfattande besparingar och skattehöjningar räcker inte pengarna till alla. Ofta drabbas de redan mest utsatta, som gamla och sjuka, visar siffror från regeringen.
17 maj 04 – Skriv 2003/2004:102

Bör integritetsskyddet stärkas?
Bör skyddet av den personliga integriteten stärkas vid en grundlagsändring? Förhindrar lagen i dag kränkningar eller erbjuder den bara kompensation för personer som blir kränkta?
15 maj 04 – Dir 2004:51

Vad ville USA med Irakkriget?
USA hade två huvudsakliga motiv för invasionen av Irak - man ville visa omvärlden sin styrka och samtidigt avvärja hotet om en tänkbar koalition mellan Saddam Hussein och al-Qaida. Demokratiargumentet formulerades först i efterhand, menar Jan Hallenberg.
14 maj 04 – Irakkriget – perspektiv på politik och krigföring

Ökad rörlighet ska ge fler jobb
Samtidigt som arbetslösheten är hög på vissa orter är många företag i behov av arbetskraft. Med generösare stöd för dubbelt boende hoppas regeringen att fler ska flytta dit jobben finns.
14 maj 04 – Dir 2004:57

Mer tid för fjärrvärmeutredning
I december 2002 tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över konkurrenssituationen på fjärrvärmemarknaden. Till uppdraget hör numera också att undersöka hur EU:s kraftvärmedirektiv bäst ska genomföras i Sverige. Utredningen ska vara avslutad i sin helhet senast den 31 mars 2005.
14 maj 04 – Dir 2004:58

Alternativmedicinare registreras
Regeringen vill upprätta ett register över alla som ägnar sig åt alternativ- eller komplementärmedicin. En nytillsatt utredning har tilldelats uppgiften att utforma registret. En central fråga är om det ska vara frivilligt eller obligatoriskt.
12 maj 04 – Dir 2004:52

Svensk forskning tappar mark
Sverige riskerar att förlora sin framstående ställning som forskarnation. För att inte halka efter för mycket måste nya forskningscentrum med tydlig spetskompetens skapas, menar en ny utredning från utbildningsdepartementet.
12 maj 04 – Ds 2004:21

Diskriminerande normer ska brytas
Personer med utländsk bakgrund har svårare än infödda svenskar att slå sig fram i samhället. En del av problemet kan förklaras med diskriminering. En nytillsatt utredning ska nu ta fram en strategi för att bryta diskriminerande normer och beteenden.
12 maj 04 – Dir 2004:54

Mer tid för utredning om lönegarantin
Den utredning som tillsattes av finansdepartementet i augusti förra året som syftar till att ta fram en ny modell för finansieringen av lönegarantin, har enligt ett nytt beslut från regeringen fått förlängd handläggningstid. Enligt det nya direktivet ska uppdraget redovisas senast den 1 september 2004.
12 maj 04 – Dir 2004:23

Mer tid för utredning om informationssäkerhet
Den nu pågående utredningen om den nationella strategin för informationssäkerhet får utökat uppdrag. Den tillkommande uppgiften består i att utvärdera regeringens tidigare bedömningar angående uppgiftsfördelningen inom informationssäkerhetsområdet. Uppdraget ska redovisas senast den 6 maj 2005.
12 maj 04 – Dir 2004:46

Posten kan slippa kassaservice
Samtidigt som kunderna överger Svensk kassaservice ökar stadigt kostnaderna för staten. Låt därför Posten slippa undan ansvaret för kassaservicen. Den kan skötas effektivare av andra, menar Susanne Lindh i en ny utredning.
10 maj 04 – SOU 2004:52

Nya lagar mot homodiskriminering
För att garantera allas lika rätt till vård och omsorg borde skyddet mot diskriminering för homosexuella utvidgas, fastslår en ny utredning. Dagens regler inom det sociala området är otillräckliga.
10 maj 04 – Ds 2004:20

al-Jazeera och BBC vann tittarslag
Arabiska al-Jazeera vann omvärldens respekt för sin rapportering från Irak. Även brittiska BBC rönte stora framgångar. Förlorare var de amerikanska medierna, som forskarna Kristina Riegert och Anders Johansson menar var allt för patriotiska.
10 maj 04 – Irakkriget – perspektiv på politik och krigföring

Nya förhandlingar om EU-fördrag
EU:s ordförande Bertie Ahern reser just nu Europa runt för att förbereda nästa regerings-konferens om EU:s nya grundlag. Förra veckan besökte den irländske premiärministern Sverige för överläggningar med Göran Persson.
10 maj 04 – EU, Irländska ordförandeskapets förslag

Maffian behöver både profit och acceptans
Maffian uppfostar sina egna gangsters. Men vilka krafter formar maffian? Profitjakten är viktig, men statens och samhällets acceptans har också varit viktig.
7 maj 04 – Cottino, Amedeo : Familjeliv

Regeringen slår vakt om socialbidragen
Dagen efter nederlaget i riksdagen om övergångsreglerna tillsatte regeringen en ny utredning. Syftet är att slå vakt om de svenska socialbidragen. Kom gärna hit och jobba, men förvänta er inga bidrag, är regeringens budskap till de nya EU-medborgarna.
7 maj 04 – Dir 2004:61

Många invandrare nekas jobb
Samtidigt som företagen bekymrar sig över bristen på arbetskraft saknar många invandrare jobb. Problemet drabbar inte bara de enskilda, utan utgör också ett enormt slöseri med resurser, skriver representanter från regeringen och Svenskt näringsliv i en ny utredning.
4 maj 04 – Ds 2004:22

Kursbetyg på gymnasiet tas bort
Gymnasieskolans kursbetyg ska ersättas med ämnesbetyg och historieämnet blir nytt kärnämne. Det är två av elva modesta förslag som läggs fram i regeringens gymnasieproposition.
3 maj 04 – Prop 2003/2004:140

Värdepedagogik
Den pedagogiska forskningen behöver en adekvat term för att referera till den aspekt av pedagogiska praktiker som innebär att moraliska eller politiska värden och normer medieras och att olika kunskaper och färdigheter som bygger på och är uttryck för moraliska eller politiska värden och normer utvecklas eller tillägnas hos de lärande.
2 maj 04 – Robert Thornberg

Värdegrund som pedagogisk praktikoch forskningsdiskurs
Begreppet värdegrund har blivit ett samlingsbegrepp för en mängd normativa frågor, problem och fenomen i skolans praktik liksom i forskningen kring denna praktik.
1 maj 04 – Gunnel Colnerud

Spelet vid datorn - Dynamiken vid barns samvaro runt datorn i förskolan
Undersökningar visar att samarbete, kommunikation och interaktion mellan barnen inte bara erbjuds utan också ständigt är närvarande när datorn används i olika utbildningsverksamheter.
1 maj 04 – Agneta Ljung-Djärf

Förord
Den 16:e Nordiska Konferensen för Medie- och Kommunikationsforskning ägde rum i Kristiansand, Norge, den 15-17 augusti 2003. Värd för konferensen var den norska forskarföreningen, Norsk Medieforskerlag, och Høgskolen i Agder. Drygt 320 forskare från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samlades i Kristiansand för att diskutera pågående forskning och forskningsresultat. I konferensen deltog även forskare från länder utanför Norden, t ex från de baltiska länderna och USA.
1 maj 04 – Ulla Carlsson

First We Take Manhattan! The 16th Nordic Conference on Media and Communication Research
To arrange a media studies conference is to get a chance to think about the status of the field. It provides a chance to think about what has been accomplished and what is in need of further development. When the conference started 20 years ago it was predominantly a communication research conference attended by social scientists. The present form of media studies, which comprises both social science and humanities oriented approaches, was initiated some five years later, but only partly implemented across the Nordic countries. Herein lies not only a key challenge for the conference, but also for media studies more generally. Can the conference and can media studies as a field overcome its initial institutionalization as a social scientific endeavor and become a truly interdisciplinary field comprising approaches from the humanities as much as from the social sciences?
1 maj 04 – Arild Fetveit

PLENUM I Movie Rhetoric and International Politics
In a classical essay from 1946, French film critic André Bazin wrote that one of the most important functions of art is to cheat death by creating immortality. Thus, he formulated the so-called "myth of total cinema" - which is also the title of the essay - a theory of aesthetic predestination according to which the movies might accomplish what no other medium had ever been able to do, namely to reproduce reality completely. In retrospect, it turns out that Bazin can be seen as both right and wrong in his prophecy; the medium of total cinema does indeed exist, but it is not film. Rather, it is life itself, which in turn seems to reproduce the movies, so that the boundary between cinema and reality is blurred once and for all. This is true not least of the political scene
1 maj 04 – Astrid Söderbergh Widding

PLENUM I Movie Rhetoric and International Politics Fiction or News? A Quest for Multidisciplinary Research on the Entertainment Industry and Its Effect on Journalism
Michael Moore used the stage at the Academy Awards this year for a political manifestation against President Bush. When receiving the award for his film "Bowling for Columbine" his opening remark was: "We are living in a fictitious society". Moore's point was that it is increasingly difficult to identify the borderline between fiction and reality. His claim in the book "Stupid White Men" was that even the more recent presidential election was fiction, because the actual winner, Al Gore, is not in the White House (Moore 2001). As Astrid Söderbergh Widding showed us in her interesting paper, an obvious consequence of the increased influence of the entertainment and film industry was the election of a B-actor like Ronald Reagan to the office of President of the United States. In that respect, Reagan created a trend of which Arnold Schwarzenegger is the most recent example. Schwarzenegger made the conversion from the screen to public office by announcing his candidacy for the office of Governor of California - the very place Ronald Reagan started his political carrier. Or is it correct to call it a conversion? Can we see a trend in which actors are successful in politics because acting and media performance are more important than politics itself? The list of actors turned politicians is growing: Jerry Springer, the famous talk show host, became Mayor of Cincinnati in 1977; Clint Eastwood became Mayor of Carmel California in 1986; Sony Bono became Mayor of Palm Springs and senator from California; not to mention TV-wrestler Jesse Ventura, Governor of Minnesota since 1998 (Aftenposten 8.8. 2003).
1 maj 04 – Rune Ottosen

PLENUM II Digital Aestethics Nostalgia for a Digital Object Regrets on the Quickening of QuickTime
Whenever I watch QuickTime "movies", I find myself drawn into someone else's - and my computer's - memory. Faced with their strange collections, moving collages, and juxtapositions of image-objects whose half-life I can barely re-member, I tend to drift into a reverie not quite my own. Indeed, the form usually evokes from me the kind of temporal nostalgia and spatial intensity I feel not at the movies but before American artist Joseph Cornell's mysterious boxed relics. Both QT movies and Cornell boxes preserve "under glass" fragments of a "read-only" memory that is, paradoxically, "random access": that is, dynamic, contingent, associative. Both also refuse mundane space-time, drawing us into enclosed and nested poetic worlds far more miniature, layered, and vertically deep than we usually find in cinema. Both also salvage the flotsam and jetsam of daily life and redeem it as used material whose re-collected and re-member presence echoes with traces of an individual yet collective past. And both also construct "reliquaries" - cherishing "the ephemeral object as if it were the rarest heirloom".1
1 maj 04 – Vivian Sobchack

PLENUM II Digital Aestethics What's the Point of an Index? or, Faking Photographs
If Freud had subjected one of the West's central ideologies - historical progress - to psychoanalysis, he might have discovered the primary psychic operation of displacement, operating behind our constant impetus towards ever-greater perfection. What passes for progress (especially theoretical progress), I am claiming, often simply displaces unresolved problems onto new material. As a historian of early cinema (and of the even earlier visual and sound technology that preceded the cinema - such as the magic lantern, the phantasmagoria, the panorama, the phonograph and the devices of instantaneous and chronophotography) I am excited, but also a bit dismayed by the current discussion of newly emerging media, especially when this discussion provides an account of the older media of cinema and photography. There is no question in my mind that the recent interest in early cinema and its technological antecedents springs partly from the excitement the appearance of such new media generates (and my friend and colleague Erkki Huhtamo has demonstrated this interrelation of old and new most wonderfully1). But, as Norman Mailer once said, ideals of progress often depend on the anaesthetization of the past. While I believe that the possibilities and realities of new media invites us to (in fact, demands that we) rethink the history of visual media, I also fear it can produce the opposite: a sort of reification of our view of the older media, an ignoring of the true complexities that photography, cinema and other visual media capturing light and motion presented, simply displacing their promises and disappointments unto a yet-to-beachieved digital media utopia. Especially bothering to me is a tendency to cast the older media as bad objects, imbued with a series of (displaced) sins that the good objects of new media will absolve.
1 maj 04 – Tom Gunning

PLENUM II Digital Aestethics Comments on Vivian Sobchack's and Tom Gunning's presentations
The theme of digital aesthetics echos one of the key themes in media studies - questions of how changing media technologies have bearings on the aesthetic and cultural figuration of media expressions. Many have noted the way digital media mimic and remediate forms and figurations of older media. Internet publications model themselves on and rework existing formats and genres from newspapers, magazines and television. The internet also aspires to become a site for the display of movies.
1 maj 04 – Arild Fetveit

PLENUM II Digital Aestethics Comments on Tom Gunning's and Vivian Sobchack's presentations
A medium in our culture can never operate in isolation, because it must enter into relationships of respect and rivalry with other media.1
1 maj 04 – Karin Becker

PLENUM III Medier, globalisering og identitet Estetikens fakta och journalismens fiktioner Mediernas logik i globaliseringens tid
I denna essä vill jag belysa ett problem som ägnats ringa uppmärksamhet inom medieforskningen. Det gäller massmediejournalistikens förhållande till konsten, litteraturen och filmen i vid mening - med ett ord: till estetiken.
1 maj 04 – Stefan Jonsson

PLENUM III Medier, globalisering og identitet Comments on Stefan Jonsson's presentation
Here, Stefan Jonsson delivers, as he usually does, knowledgeable, well-written essays and analyses, which provide the reader with new insights and material for further reflection.1 In this text, Jonsson deliberates on questions of key significance within cultural studies and media studies, and gratefully his frames of reference move beyond the strictly methodological and those of theoretical juggling for its own sake. In other words, it is as a broadminded essayist Stefan Jonsson writes his paper, not only as a practicing editor of the cultural affairs pages in one of Sweden's most significant broadsheets. Jonsson, thus, has both an insider's view on journalism and the benefit of an external view on the logics of the media in a time of globalisation. I have read his contribution with great interest, but also with increasing frustration on behalf of media studies. Although I share some of Jonsson's views on the state of affairs, I am not quite sure whether I also share his pessimism. Further, I do not share his elitism. In order to comment on his intense paper, I have had to do exactly what Jonsson criticizes Western media for: I have found it necessary to make a selection based on my interests and from my particular point of view.
1 maj 04 – Hilde Arntsen

PLENUM III Medier, globalisering og identitet Globaliseringen af sproget Om mediernes rolle i udbredelsen af engelsk og fremkomsten af medialekter
Har [Ordene] ophørt at bære Bud om, hvad der hænder i de Levendes Land, saa vender alle dem Ryggen, - maaske med Undtagelse af Filologerne, for de har jo altid haft en Svaghed for Ordene som Kadavere (Jeppe Aakjær, 1916: 118)
1 maj 04 – Stig Hjarvard

PLENUM III Medier, globalisering og identitet Comments on Stig Hjarvard's presentation
It is a pleasure to make comments on a presentation that has enabled us to get a better insight into what such a concept as globalization means on the everyday level. I do agree with most of the issues Stig Hjarvard took up. That is why I will not go into details, but rather try to develop further some of the themes he discussed.
1 maj 04 – Ullamaija Kivikuru

PLENUM IV Rhetorics in Media Studies - Media Studies in Rhetorics Rhetoric in Media Studies The Voice of Constructive Criticism
Rhetoric takes a view of media and of public communication generally that we may call functionalist. Rhetoricians tend to think that we use public discourse to do certain things for us with words. Rhetoric is a practical subject, which also implies that it is normative: it will teach us, not only to do certain things with words, but also to do these things well with words. Because rhetoric is about doing things well with words, it is also central to it that we should always be very aware of what we are trying to do, for we can do many different things with words, and they need to be done with different words; in general rhetoric teaches us that the function a message is meant to serve very largely determines all the properties that the message should have, which again implies that messages meant to serve different functions will have very different properties.
1 maj 04 – Christian Kock

PLENARY SESSION IV Rhetorics in Media Studies - Media Studies in Rhetorics A Counter-Statement to Depoliticizations Mediation and Simulational Politics
Carl Boggs, in The End of Politics: Corporate Power and the Decline of the Public Sphere, laments the decline of civic participation, "the profound deterioration of political discourse" (vii), in sum the end of politics especially in western cultures and most especially in the United States. Today, he claims, "we live in a thoroughly depoliticized society" (17). Boggs is not alone in his concerns; similarly, Robert Putnam in Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community observes a lack of public civic engagement in traditional forms of community and politics. These and other writers, sharing Boggs's conception of politics as "the ever broadening capacity of whole populations to be engaged in the vital affairs of public life" (97), complain of reduced voter turnout, lack of interest in public political events, and general inability to debate social and political issues with substance.
1 maj 04 – Barry Brummett

Sjukskrivning som ett socialt fenomen
I denna artikel studeras om de senaste årens höga sjuktal har inslag av lokala attityder och social normbildning. Empiriska data tyder på detta: individers sjukskrivningsbeteende påverkas av om deras grannar eller arbetskamrater är sjukkrivna. Detta kan ha viktiga konsekvenser för möjligheterna att snabbt få ner sjuktalen.
1 maj 04 – Assar Lindbeck, Mårten Palme och Mats Persson

En reform av sjukförsäkringen
Antalet förtidspensionärer överstiger nu en halv miljon och situationen förvärras av att risken att förtidspensioneras har ökat för 30–40-åringar. Förtidspensionering är slutet på en process som börjar med sjukskrivning och sjukskrivningen i Sverige sammanhänger i hög grad med förhållandena på arbetsplatsen. Den viktigaste åtgärden som har vidtagits under 90-talet – sjuklöneperioden – tycks inte ha hjälpt. Sverige är inte ensam med detta problem. Holland, som haft en sjuklöneperiod på ett år, är det land som jämte Sverige har den högsta sjukfrånvaron i Europa. En sjuklöneperiod har också klara inlåsnings- och uteslutningseffekter. I artikeln argumenteras för en stramare skadeförebyggande försäkringsadministration för att minska sjukfrånvaron i Sverige.
1 maj 04 – Edward Palmer

Arbetsutbud och offentliga finanser
Vi analyserar med en makroekonomisk modell hur en ökning i arbetsutbudet påverkar ekonomin och de offentliga finanserna fram till 2020 . Simuleringen ger vid handen att ekonomin då växer snabbare och ett reformutrymme för höjda utgifter och/eller sänkta skatter skapas. Ökning i arbetsutbudet är dock inte tillräckligt stor för att fullt ut motverka den demografiskt betingade minskningen i antalet arbetade timmar per capita. Utbudsökningen kan inte heller lösa den offentliga sektorns grundläggande finansieringsproblem.
1 maj 04 – Henrik Braconier, Göran Hjelm, Jonny Nilsson

Kan invandrare underlätta försörjningen av en åldrande befolkning?
Fler invandrare på arbetsmarknaden förbättrar de offentliga finanserna. Förbättringen kan åstadkommas både genom högre sysselsättningsgrad bland invandrare som redan finns i landet och genom nyinvandring. Av artikeln framgår att den tillgängliga arbetskraften bland invandrare som redan finns i Sverige är mindre än som ofta antas. Detta beror främst på att det sedan 1980talet skett en fortgående och omfattande förtidspensionering bland invandrare. En realistisk höjning av deras sysselsättningsgrad skulle förbättra de offentliga finanserna med cirka en procent av BNP, dvs med 20–25 miljarder kr per år. Om samma effekt skall uppnås med hjälp av nyinvandring behövs en mycket stor sådan. Mest verkningsfullt är att få till stånd en höjning av sysselsättningsgraden av den i landet redan befintliga befolkningen, dvs både invandrare och infödda.
1 maj 04 – Jan Ekberg

LEDARE: Skall svenska folket arbeta mer?
”Svenska folket måste arbeta mera!” Detta har sagts ofta i den ekonomiskpolitiska debatten under senare tid. Bakgrunden är att befolkningsprognoserna pekar mot att andelen av befolkningen som befinner sig i yrkesaktiv ålder kommer att minska. Särskilt under perioden 2010 till 2030 kommer den demografiska utvecklingen att leda till en rejäl minskning av denna andel. Att en sådan utveckling inger oro över de offentliga finanserna – både genom lägre skatteinkomster och högre utgifter för ett växande antal äldre
1 maj 04 – Lennart Berg Anders Björklund

En utvärdering av en skatte- och bidragsreform för ensamstående mödrar*
Reformen som utvärderas består av ett riktat förvärvsavdrag, en sänkning av socialbidragsnivån och en sänkning av barnomsorgstaxorna i enlighet med den redan genomförda maxtaxa-reformen. Syftet med reformen är att öka både arbetskraftsdeltagandet och arbetstiden samt att minska bidragsberoendet. En strukturell modell för arbetsutbud och socialbidrag estimeras och används för att simulera effekterna av den föreslagna reformen. Resultaten visar på väsentliga effekter på arbetsutbud och bidragsberoende, positiva välfärdseffekter erhålles för nästan samtliga i urvalet. Andelen ensamstående mödrar med socialbidrag sjunker med 41 procent och kostnaden för socialbidrag minskas med hälften. Reformen är praktiskt taget självfinansierad.
1 maj 04 – Lennart Flood, Elina Pylkkänen och Roger Wahlberg

Pensionssystem och pensionering
I artikeln analyseras två relaterade frågeställningar. Dels undersökes hur individerna finansierar sitt utträde från arbetskraften. Vi finner att de flesta använder olika kombinationer av arbetsmarknadsförsäkringar snarare än ålderspensioner. Dels undersökes finansiella effekter av pensionsreformer som ändrar ersättningsnivåer och därigenom de ekonomiska incitamenten för fortsatt arbete. Vi finner att det är av stor vikt att beakta förändringar i pensioneringsbeteendet samt hela den offentliga sektorns finanser, snarare än de för ålderspensionssystemet isolerat.
1 maj 04 – Mårten Palme och Ingemar Svensson

Hur ser en optimal arbetslöshetsförsäkring ut?
Uppsatsen diskuterar med ledning av senare års forskning hur arbetslöshetsförsäkringens effektivitet kan förbättras. Vi argumenterar för att en optimal försäkring innebär att (i) kompensationsgraden faller med arbetslöshetens längd, (ii) krav på aktivt arbetssökande kombineras med sanktioner, samt (iii) arbetsmarknadspolitiska åtgärder används för att testa arbetsviljan. I det nuvarande svenska systemet finns sådana inslag men i alltför begränsad utsträckning.
1 maj 04 – Peter Fredriksson och Bertil Holmlund

Lag och informell praxis: De postkommunistiska erfarenheterna
Under de senaste tjugo åren har intresset för ekonomisk sociologi fått ny kraft. Ändå är det fortfarande ovanligt att sociologer direkt konfronterar ekonomernas förklaringar och teorier om marknaden (Swedberg 1991).
1 maj 04 – Pär Gustafsson (Umeå universitet)

Självständighetens former. Kvinnoföretagande på värmländsk landsbygd
Under tiden efter andra världskriget har svensk och inte minst värmländsk landsbygd genomgått stora strukturella omvandlingar på olika plan. Men landsbygden är inte den "utdöingebygd" som den så ofta beskrivs som.
1 maj 04

Världsmedborgarskap - en mänsklig rättighet?
Den svenska flyktingpolitiken har höga murar och långa väntetider som svär mot FN:s frihetliga principer. Ge alla ett villkorligt medborgarskap från första dagen, gör världsmedborgaren till utgångspunkt för migrationspolitiken! det föreslår Karl Erik Lagerlöf och Elisa Rossholm i denna artikel.
30 apr 04

Vem litar på storfinansen?
Trots att allmänheten har extremt lågt förtroende för näringslivet säger Erik Åsbrink att det inte finns någon allmän förtroendekris för svenskt näringsliv. Det rör sig bara om avarter i vissa företag och branscher.
30 apr 04 – SOU 2004:47

Biltullar ska betala kollektivtrafik
Nästa år införs ett försök med biltullar i Stockholm. Varje in- och utresa från innerstaden kommer att beläggas med en avgift. Intäkterna går till staten och ska satsas på kollektivtrafiken, enligt regeringens förslag. Men de totala miljövinsterna är små.
30 apr 04 – Prop 2003/2004:145

Nytt system för minskade utsläpp
År 2005 införs ett system med handelsrätter för koldioxidutsläpp inom EU. Varje land tilldelas en särskild utsläppskvot, som sedan fördelas mellan olika företag och myndigheter. Målet är att utsläppen ska ha minskat med åtta procent 2012 jämfört med 1990.
30 apr 04 – Prop 2003/2004:132, Näringsdepartementet: Den nationella handlingsplanen för utsläppsrätter

Gymnasieutbildning på entreprenad
Vid sidan om de kommunala gymnasie-skolorna och friskolorna vill regeringen nu undersöka möjligheten att utveckla den tredje skolformen - entreprenadskolan.
30 apr 04 – Dir 2004:4

Hundra procents arbete är normen
Heltid ska vara normen på den svenska arbetsmarknaden, deltid ett undantag, skriver regeringen i ett nytt utredningsdirektiv. För att pressa ned antalet deltidsarbetande vill man undersöka möjligheten att lagstiftningsvägen öka trycket på arbetsgivarna.
30 apr 04 – Dir 2004:50

Klart nej till övergångsregler
Efter en omröstning i riksdagen står det slutligen klart - det blir inga övergångsregler för de nya EU-länderna. Det betyder att polacker, balter, ungrare och tjecker får resa och arbeta i Sverige på samma villkor som alla andra EU-medborgare.
28 apr 04 – Snabbprotokoll 2003/2004:104

Hårdare tag mot svarthandeln
Svarthandeln beräknas omsätta mellan tre och fyra och en halv procent av den totala bruttonationalprodukten varje år, enligt regeringens siffror. Förlusten i skatteintäkter uppskattas till cirka 20 till 40 miljarder kronor årligen.
27 apr 04 – Dir 2004:26

Länsgränser ska bestämmas av riksdagen
Den nuvarande svenska länsindelningen har med några få justeringar varit oförändrad sedan år 1810. I dag vilar det på regeringen att bestämma var läns- och landstingsgränserna ska gå. En nytillsatt utredning syftar till att undersöka hur beslutanderätten ska kunna flyttas över till riksdagen. Ett förslag till ett nytt regelverk ska presenteras för regeringen senast den 16 december 2004.
27 apr 04 – Dir 2004:34

Ändrade regler för värdepappersprospekt
Förra året beslutade EU om ett direktiv om prospekt som ska redovisas när värdepapper erbjuds allmänheten. Direktivet är ett steg i arbetet att skapa en integrerad europeisk marknad för finansiella tjänster och riskkapital. En utredare har nu fått i uppdrag av regeringen att se över den svenska lagstiftningen som rör värdepappersprospekt. Arbetet ska redovisas senast den 31 december 2004.
27 apr 04 – Dir 2004:41

Utredning om ålderspension förlängs
Utredningen om ålderspensionens fördelningssystem skulle enligt ursprungsdirektiven vara redovisat i mars. För att slutföra uppdraget har regeringen nu tilldelat utredaren extra tid. Enligt det nya direktivet ska uppdraget slutligen redovisas den 1 november 2004.
27 apr 04 – Dir 2004:43

Nya regler för uppköp av värdepapper
I slutet av 2003 antog EU ett direktiv om uppköpserbjudanden. Direktivet gäller erbjudanden om uppköp av värdepapper som är upptagna till handel på den europeiska marknaden. Bland annat kommer kraven på information i samband med uppköpserbjudanden att skärpas.
27 apr 04 – Dir 2004:38

Männen ratar kvinnojobb
Kvinnor och män blir allt mer integrerade med varandra på arbetsmarknaden. Men förändringen sker långsamt. Med nuvarande takt skulle det ta ytterligare hundra år innan män och kvinnor fullt ut arbetade tillsammans.
26 apr 04 – SOU 2004:43

Kvinnorna fattigast bland de fattiga
Enligt FN:s beräkningar lever över en miljard människor i djup fattigdom världen över. Allra värst drabbade är kvinnorna. Könsperspektivet måste därför lyftas fram bättre i utvecklingsarbetet, skriver Gerd Johnsson-Latham i en rapport från utrikesdepartementet.
26 apr 04 – UD: Makt och privilegier - om könsdiskriminering och fattigdom

Jordbruksstöd ska delas broderligt
Vid årsskiftet sänks skatterna på diesel för jordbruksmaskiner. Samtidigt införs ett nytt system för jordbruksstödet som innebär att de svenska bönderna tvingas dela broderligt på bidragen, enligt en överenskommelse mellan regeringen och stödpartierna om EU-bidragen.
23 apr 04 – Skriv 2003/2004:137

Barn till lesbiska får två mammor
Om lesbiska par får rätt till insemination borde de likställas juridiskt med heterosexuella par. Därmed får barnen i rättslig mening två mammor. Men inseminationskostnaderna får föräldrarna stå för själva. Det föreslår en ny utredning från justitiedepartementet.
20 apr 04 – Ds 2004:19

Kommission ska avveckla analog tv
Om fyra år slocknar de analoga sändningarna. Regeringen har tillsatt en kommission som ska leda arbetet, men det är ännu oklart hur övergången till digitala sändningar ska gå till. En möjlighet är att låta ett visst område agera försökskanin, enligt regeringens direktiv.
20 apr 04 – Dir 2004:32

Svensk trupp till Afghanistan
En svensk väpnad styrka ska skickas till norra Afghanistan och operera tillsammans med bland annat brittiska och danska styrkor under FN-mandat, enligt ett förslag från regeringen. Uppdraget är att stabilisera området kring staden Mazar-e-Sharif.
16 apr 04 – Prop 2003/2004:71

Arbetslösheten det stora problemet
Den öppna arbetslösheten ligger nu högt över regeringens fyraprocentsmål. Regeringen räknar i finansplanen med 5,5 procents arbetslöshet trots hopp om god tillväxt i samhällsekonomin. Det stora statliga budgetunderskottet ger inte heller vika.
16 apr 04 – Prop 2003/2004:100

Klyftorna är oförändrade
Löneskillnaderna i samhället ökar om man ser till marknadsinkomsterna. Men om man tar hänsyn till skatter och bidrag blir bilden mer komplex.
16 apr 04 – Prop 2003/2004:100

Exportsatsning på miljöteknik
I höst får Sverige ett nationellt centrum för miljöteknik. Målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och därmed bana väg för en ökad export. Regeringen har tillsatt en utredning som ska dra upp riktlinjerna för verksamheten.
15 apr 04 – Dir 2004:25

Få kvinnliga kulturchefer
Regeringens mål är att de svenska kultur-scenerna ska präglas av jämställdhet. Men verkligheten ser annorlunda ut. Allt som oftast är det männen som lägger beslag på de högre posterna vid landets kulturinstitutioner. Nu föreslås åtgärder.
15 apr 04 – Dir 2004:39

Svensk form i fokus för nytt råd
Som ett led i den tidigare antagna handlings-planen Framtidsformer för god arkitektur har regeringen beslutat att upprätta ett råd för arkitektur och design. Under parollen 'design för alla' ska intresset för svensk form spridas.
15 apr 04 – Dir 2004:24

Förbättrad konkurrens på spåren
I sommar upprättas en ny järnvägsmyndighet som bland annat ska övervaka konkurrensen på järnvägsmarknaden. Den nya myndigheten kommer att ta över verksamheten från Järnvägsinspektionen och Trafikledningen. Beslutet har sitt ursprung i ett EU-direktiv.
15 apr 04 – Dir 2004:35

Arkeologisk kvalitet ska säkerställas
För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten på det arkeologiska området har regeringen beslutat att göra en rejäl översyn av verksamheten. I fokus för utredaren står uppdragsarkeologin. Såväl myndigheternas sakkompetens som beställarkompetens kommer att granskas. Vidare ingår i uppdraget att se över myndigheternas samverkan med forskarsamhället. Även kostnaderna ska ses över.
15 apr 04 – Dir 2004:22

Mer tid för förarbevisutredning
Regeringen har beslutat att utvidga uppdraget för förarbevisutredningen, som tillsattes i september förra året. Det ursprungliga uppdraget syftade till att se över regelverket om förarbevis för moped klass I samt terrängskoter. Uppdraget ska nu kompletteras med en översyn av reglerna kring moped klass II. Sista datum för redovisning är satt till den 1 juni 2005.
15 apr 04 – Dir 2004:30

Ny avgift ska minska sjuktalen
Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för sina anställdas hälsa, menar en ny utredning. De ska därför tvingas vara med och finansiera långtidssjukskrivningarna. Som kompensation slipper de ansvaret för den tredje sjukveckan. Dessutom sänks arbetsgivaravgifterna.
13 apr 04 – Ds 2004:16

Ideologiska perspektiv på EU
Idétraditionerna konservatism, liberalism, socialism och ekologism spelar alltjämt en avgörande roll i europeisk politik, menar statsvetaren Kjell Goldmann. Men hur ska man förhålla sig till EU utifrån dessa ideologier, frågar han sig i boken Övernationella idéer.
13 apr 04 – Goldmann, Kjell: Övernationella idéer

Sänkt skatt på småhus
Skatten på fastigheter och förmögenheter ska sänkas. Tanken är att egnahemsägare med måttliga inkomster ska gynnas. Reformen ska till största delen finansieras med höjd skatt vid försäljning av fastigheter. Det föreslår egendomsskattekommittén.
13 apr 04 – SOU 2004:36

Kapitalet flyr till paradiset
Skatteverket räknar med att 200 - 500 miljarder kronor, har placerats utomlands sedan Sverige införde fri rörlighet för kapital. Svenskt Näringsliv tror att 1 000 miljarder har lämnat landet utan skatteverkets kännedom. Vart tar pengarna vägen?
13 apr 04 – Oskar Engdahl: Skatteparadis

Föräldrapeng ska öka jämställdhet
Föräldraförsäkringen ska inte bara verka för barnets bästa. Den ska också bidra till ökad jämställdhet, anser regeringen. Men i dag är det framför allt kvinnorna som tar hand om de små. Något som regeringen vill ändra på.
7 apr 04 – Dir 2004:44

Miljöarbete lämnas på konsumenter
En ny utredning ska ta fram en handlingsplan för hållbar utveckling. Men utredaren har få verktyg att arbeta med. Förslagen får inte inskränka frihandeln, inte gå ut över jobben, inte missgynna företagen och inte kosta några pengar. Jobbet ska göras av konsumenterna.
7 apr 04 – Dir 2004:37

Svensk anslutning till Haagkonventionen
Regeringen har tillsatt en utredning som ska förbereda en svensk anslutning till 1996 års Haagkonvention. Konventionen syftar till att stärka skyddet för utsatta barn. Initiativet kommer efter en uppmaning från EU-rådet, som vill att samtliga medlemsländer ansluter sig till konventionen före den 1 oktober 2005.
7 apr 04 – Dir 2004:14

Utökat uppdrag för kriminalvårdsutredning
Kriminalvårdskommittén som arbetar med att ta fram underlag till en ny kriminallag har fått ett utökat uppdrag, enligt ett tilläggsdirektiv från regeringen. Utöver att ta fram förslag som syftar till att minska brottsåterfall ska kommittén även se över tidsramarna för villkorlig frigivning. I och med att uppdraget utvidgas förlängs handläggningstiden till och med den 1 juni 2005.
7 apr 04 – Dir 2004:33

Mer tid för utredning om äldrevård
Den 3 april 2003 tillsatte socialdepartementet en utredning om vård och omsorg för äldre. För andra gången har nu regeringen beslutat att förlänga utredningstiden, vilket innebär att slutuppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2004.
7 apr 04 – Dir 2004:36

Företagsskatteutredning förlängs
I januari 2002 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att se över särskilda företagsskattefrågor vid omstruktureringar. Med anledning av Europeiska kommissionens förslag till ändringar av rådets direktiv om ett gemensamt beskattningssystem för företag inom EU har regeringen beslutat att förlänga utredningsuppdraget. Det nya slutdatumet är ställt till den 31 oktober 2005.
7 apr 04 – Dir 2004:28

Utredning om anhöriginvandring utvidgas
Personer som kommer från något land utanför EU och varit bosatta i Sverige i minst fem år ska ha rätt att beviljas ställning som varaktigt bosatt i landet, enligt ett nytt EU-direktiv. Ställningen varaktigt bosatt finns inte i Sverige i dag, men ger samma rätt på arbetsmarknaden som för de övriga i landet.
7 apr 04 – Dir 2004:9

Trots vänsterkritiken är Lula arbetarnas hjälte
Hösten 2002 valdes Lula till president i Brasilien på ett måttfullt vänsterprogram. Men att det faktum att Lula själv är sprungen ur fattigdomen och att arbetarpartiet föddes ur strejker och fackföreningar väcker förhoppningar i den fattiga befolkningen och inom den latinamerikanska vänstern.
6 apr 04 – B. Kucinski & S. Branford: President Lula

Miljö- och jobbsatsningar med försvarspengar
Regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet är överens om vårbudgeten. I uppgörelsen utlovas mer pengar till kommunerna, skattereduktioner på miljöinvesteringar och ökade satsningar mot arbetslösheten. Pengarna ska bland annat tas från försvaret.
5 apr 04 – Överenskommelse om vårbudgeten 2004

Jämställdhetsarbetet ska granskas
Sedan jämställdhetslagen instiftades 1991 har utredningarna och rapporterna avlöst varandra. Men det saknas en samlad kartläggning av jämställdhetsarbetet, skriver regeringen. Därför har man beslutat om att genomföra en rejäl översyn av arbetet.
5 apr 04 – Dir 2004:18

Krångliga lagar kräver utbildning
Eleverna i skolan dokumenteras som aldrig förr. Utvecklingsplaner, skriftliga omdömen, utvärderingar och uppföljningar produceras i takt med att skolutbildningen individualiseras. Det innebär att skolpersonal måste utbildas i det snåriga regelverk som offentlighets- och sekretesslagstiftningen utgör.
5 apr 04 – SOU 2003:103

Passlösa flyktingar lever farligt
Andelen asylsökande som saknar pass växer stadigt. Regeringen har tidigare motsatt sig en ordning där de passlösa tilldelas tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta. Men nu vill man ompröva sin hållning, vilket kan leda till en åtstramning av asylpolitiken.
5 apr 04 – Dir 2004:20

Vem ska äga universitetens uppfinningar?
Forskningspolitiken och frågan om hur forskningsresultat kan skapa nya produkter och företag är central för den ekonomiska tillväxten. Sverige är - och har länge varit – en på flera områden ledande forskningsnation, åtminstone mätt i termer av kronor per forskare, andel forskare i arbetskraften, antal vetenskapliga artiklar och antal patentansökningar per invånare.1 Ofta antas, speciellt i den politiska debatten, att framgång på dessa områden med automatik leder till ökad ekonomisk tillväxt. Det man tycks se framför sig är en kedja av satsade resurser på forskning, som leder till nya forskningsresultat, som leder till vetenskapliga publikationer och patent och som i slutänden också leder till ökad ekonomisk tillväxt. Detta är dock långt ifrån självklart.
1 apr 04 – Jesper Roine

Om rättvisa – en reflektion med fokus på reciprocitet
Reciprocitet indikerar ömsesidighet och balans, men dessa honnörsord räcker inte långt i den etiska debatten. För att tämja en stark egoism ordinerar många auktoriteter långtgående moralkrav på kärlek, generositet och självuppoffring. I denna artikel argumenteras för att reciprocitet är en mycket mer central etikregel än den tillskrivs i den intellektuella debatten. Rättvisa är centralt på flera sätt, inte minst för att det finns en koppling till ens benägenhet att acceptera resultatet av en regel även om detta är till ens nackdel. En rättvis regel vilar inte lika tungt på makten som en orättvis. Om reciprocitet blir kärnan i rättvisan, får reciprociteten ökad betydelse och rättvisan ett tydligare innehåll.
1 apr 04 – Jan Tullberg

Kostnadseffektivitet i svensk miljöpolitik för Östersjön – en utvärdering
I artikeln utvärderas svenska åtgärder för minskad kvävebelastning på Östersjön utifrån kostnadseffektivitet. Resultaten tyder på att det är möjligt att uppnå samma miljöeffekt av svenska åtgärder som idag till halva kostnaden eller mindre. Alternativt skulle det vara möjligt att få betydligt högre miljöeffekt till samma kostnad som för de genomförda åtgärderna. Detta skulle kunna åstadkommas med ett annat val av åtgärder och annan geografisk spridning av dessa. Vi pekar på att analys av kostnadseffektivitet i miljöpolitiken kräver insatser för att bestämma sambandet mellan politiskt påverkbara åtgärder och miljömål samt analys av synergier mellan olika åtgärder.
1 apr 04 – Katarina Elofsson och Ing-Marie Gren

LEDARE: Konsten att jämföra pris och kvalitet
Den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till ett belopp som motsvarar en femtedel av BNP. Det är troligt att den i framtiden kommer att öka snarare än att minska i omfattning. Produktionen av offentligt finansierade verksamheter kommer i allt större utsträckning att ske via privata aktörer, som genom ett anbudsförfarande (auktion) konkurrerar med varandra om olika typer av offentliga kontrakt. Vid upphandling spelar förutom budgivarnas pris på varan eller tjänsten även den erbjudna kvaliteten en stor roll för vem som skall tilldelas kontraktet.
1 apr 04 – Anders Lunander

Vilka pensioner får framtidens pensionärer?
Artikeln redovisar beräkningar av förväntade pensionsinkomster för olika ålders- och inkomstgrupper. En jämförelse görs av inkomster för individer som huvudsakligen ersätts enligt det gamla ATP-systemet, sådana som ersätts både av ATP och det nya, samt sådana som enbart får sin pension från det nya. En mikrosimuleringsmodell används för att beräkna pensionsrättigheter och pensionsinkomster . Hänsyn tas till samtliga pensionssystem; den allmänna pensionen, tjänstepensioner och privat pensionssparande. Dessutom beräknas även privata förmögenheten. Resultaten visar på en lägre ersättningsgrad, i relation till inkomsten före pensioneringen, i det nya pensionssystemet. Framförallt minskar den allmänna pensionen men detta kompenseras delvis av tjänstepensionerna. För att de som enbart täcks av det nya systemet skall få samma pension som de som erhåller ATP, krävs en senareläggning av pensioneringen samt en god avkastning på finansiellt sparande.
1 apr 04 – Lennart Flood

Traditionellt pensionssparande i kris
Under hösten 2003 sänkte flera livförsäkringsbolag återbäringen på traditionellt pensionssparande eller minskade pågående utbetalningar, samtidigt som debatten gick varm kring olika affärer som gjorts i bolagen. Förtroendet för livbolagen har minskat och bolagen har hamnat i en krissituation. Artikeln diskuterar faktorer i regelverket kring livbolagen som kan förklara krisens uppkomst. Typ av bolagsform är en faktor som sannolikt har påverkat utvecklingen. Regleringen av branschen har kanske inte heller helt hunnit anpassats till de nya EU-reglerna, samtidigt som det är troligt att höga återbäringsräntor och otydlig marknadsföring och försäljning ligger bakom utvecklingen.
1 apr 04 – Mona Burström

Premiepensionen i det reformerade pensionssystemet – är det önskvärt att kunna välja mellan 663 fonder?
Det har det blivit allt vanligare i reformer av offentliga pensionssystem att införa individuella finansiella konton där de försäkrade väljer hur pensionsmedlen ska investeras. Sverige var en tidig aktör i denna utveckling genom införandet av premiepensionen. Systemet ger stor valfrihet med ett utbud av mer än 660 fonder. Samtidigt är premiepensionen dyr – årligen slukar systemet 0,73 procent av de sparade medlen i administrationskostnader. En nyckelfråga är huruvida dessa kostnader kan motiveras av att individer utnyttjar möjligheten att påverka sammansättningen av sitt pensionskapital på ett rationellt sätt. Resultaten från empiriska studier tyder på att detta generellt inte är fallet.
1 apr 04 – Mårten Palme och Annika Sundén

Fastighetsskatten
Fastighetsskatten bör inte slopas, men gärna reformeras. Det största felet med dagens skatt är att den inte tillräckligt beaktar principen om skatt efter förmåga. Men detta kan ganska enkelt åtgärdas. I artikeln beskrivs några olika lösningar. Vidare framförs argument för att fastighetsbeskattningen bör göras kommunal, så som är fallet i andra OECD länder. I kombination med att utgifter för vård, skola och omsorg läggs i socialförsäkringen eller tas över av staten, skulle en kommunal fastighetsskatt kunna bli kommunernas enda eller i varje fall viktigaste skatt. En sådan ordning skulle befrämja rättvisa såväl som ekonomisk effektivitet.
1 apr 04 – Robert Boije, Åsa Hansson och Lars Söderström

Homosexuella kan få flyktingstatus
Den svenska tolkningen av Genève-konventionens flyktingbegrepp är allt för snäv, menar den statlige utredaren Erik Lempert. Den som riskerar förföljelse eller tortyr på grund av kön eller sexuell läggning borde tilldelas flyktingstatus i Sverige, skriver han i en ny utredning.
31 mar 04 – SOU 2004:31

Ökat skydd för internetanvändare
Oönskade omkopplingar till dyra hemsidor har länge varit ett otyg för internetanvändare. Nu vill regeringen tillsätta en utredning i syfte att stärka konsumentskyddet för nätsurfare. Man vill också se över reglerna för stulna eller borttappade kontokort.
31 mar 04 – Dir 2004:10

Forskningsinstitut ska utvärderas
Verksamheten vid Institutet för mikroelektronik i Göteborg, IMEGO, ska utredas. Regeringen vill bland annat se över hur institutet fullgör sitt forskningsuppdrag. Man vill även undersöka hur samarbetet med näringslivet ska kunna utvecklas.
31 mar 04 – Dir 2004:31

Regeringen vill ha en ny luftfartsmyndighet
Inför uppdelningen av Luftfartsverket vill regeringen upprätta en ny myndighet - Luftfartsstyrelsen. Den nya enheten ska ta över myndighetsarbetet, medan Luftfartsverket ska fortsätta driva flygplatser och flygtrafiktjänst.
31 mar 04 – Dir 2004:8

Insättningsgarantisystemet ses över
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över insättningsgarantisystemet och investerarskyddet. Målet med utredningen är att få fram underlag till utformningen av ett nytt förbättrat system i framtiden. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2005.
31 mar 04 – Dir 2004:19

Mer tid för översyn av insiderlagen
Den 10 juli 2003 tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över insiderlagstiftningen. Enligt det ursprungliga direktivet skulle utredaren redovisa sitt uppdrag senast den 1 mars 2004. Regeringen har nu beslutat att förlänga utredningstiden till och med den 1 juni 2004.
31 mar 04 – Dir 2004:27

Systemfel drabbar invandrare
Att invandrare ofta är arbetslösa, har små inkomster och lever på bidrag beror inte på lättja. Istället är det diskriminering, ogynnsam arbetsmarknad, en missriktad Hela-Sverige-strategi och dålig ams-politik som förklarar invandrarnas utanförskap.
29 mar 04 – SOU 2004:21

Svår kamp mot människohandeln
Den globala människohandeln omsätter flera miljarder dollar varje år. Det är framför allt kvinnor och barn som exploateras och utnyttjas sexuellt. Nu vill regeringen trappa upp kampen för att komma till rätta med problemen.
29 mar 04 – Prop 2003/2004:111

Spanien i fokus på EU-toppmöte
Terrorbombningarna i Madrid den 11 mars sände en chockvåg genom Europa. Nu lovar EU:s ledare att gemensamt slå tillbaka mot terrorn. Man har också enats om att återuppta de strandade grundlagsförhandlingarna, sedan Spanien fått en mer konstitutionsvänlig regering.
29 mar 04 – EU, Ordförandeskapets slutsatser

Stärkt skydd för barn vid utvisning
Varje år drabbas ungefär 200 barn av att en förälder utvisas på grund av brott. Nu kräver regeringen att domstolarna tar ett större ansvar för barnens situation innan de fattar beslut om utvisning.
25 mar 04 – Prop 2003/2004:113

Utebliven succé för digital-tv
Inte ens var fjärde svensk utnyttjar möjligheten att ta emot digitala tv-sändningar via marknätet. Detta trots att nätet till 90 procent är färdigutbyggt. Men före 2008 måste alla ha bytt tv-apparat, alternativt skaffat sig en digital-box - annars blir det svart i rutan.
25 mar 04 – Prop 2003/2004:118

Sametingets valsystem reformeras
Den nuvarande ordningen där Sametinget självt både organiserar val och ansvarar för rösträkningen är otillfredsställande, fastslår regeringen. Valmyndigheten och Länsstyrelsen bör därför få ett ökat inflytande över valprocessen.
25 mar 04 – Prop 2003/2004:86

Svenskt trygghetsavtal med Luxemburg
Den 1 december 2003 enades Sverige och Luxemburg om en konvention om social trygghet för personer som flyttar mellan länderna. Nu föreslår regeringen att riksdagen godkänner konventionen.
25 mar 04 – Prop 2003/2004:98

Ny bolagsform för europeiska bolag
Till hösten skapas en ny bolagsform - europabolag - för aktiebolag inom den europeiska unionen. Hittills har aktiebolag alltid haft en nationell identitet, eller i vart fall har de sitt säte i ett bestämt land, vilket gör dem underkastade den nationella bolagsrätten i det landet.
22 mar 04 – Prop 2003/2004:112, Prop 2003/2004:122

Konsumentverkets ställning stärks
Produktsäkerhetslagen från 1988 ska moderniseras och anpassas till ett EU-direktiv från 2001. Den nya produktsäkerhetslagen blir lite tydligare än den gamla, den säger uttryckligen att näringsidkaren att bara får sälja varor som är "säkra".
22 mar 04 – Prop 2003/2004:121

Ämnesbetyg återinförs på gymnasiet
Det blir inte någon stor gymnasiereform, istället föreslår regeringen och stödpartierna modesta ändringar i dagens system. Det mest konkreta är att dagens kursbetyg ersätt med ämnesbetyg från och med hösten 2007.
18 mar 04 – Överenskommelse (s, v och mp) om gymnasieskolan

Borgerligt nej avgjorde EMU-omröstningen
Nej-sidans kampanjmakare - Sören Wibe, Margit Gennser, Nils Lundgren med fler - förklarar nej-segern med att man lanserade flera nej-alternativ: ett borgerligt nej, ett s-nej och miljö-vänster-nej.
18 mar 04 – Dahlsson, Henrik och Johansson, Jan Å (red): Folkets nej - elitens ja

Svenska modellen sårbar inom EU
Den ekonomiska integrationen inom EU har satt den svenska välfärdsmodellen under press. För att hindra en "kapplöpning mot botten" måste politiken inom EU samordnas ytterligare, anser den danske nationalekonomen Torben Andersen.
17 mar 04 – Paula Blomqvist (Red): Den gränslösa välfärdsstaten

Ideologisk splittring om socialt EU
Det nationella perspektivet har fått en alltför dominerande ställning i den svenska EU-debatten. Det är hög tid att lyfta fram de ideologiska skillnaderna i diskussionen om unionens framtid, anser statsvetaren Karl Magnus Johansson.
17 mar 04 – Paula Blomqvist (Red): Den gränslösa välfärdsstaten

Skräddarsydda direktiv grunden för socialt Europa
EU brottas med allvarliga politiska problem och måste genomgå stora förändringar om vi uppriktigt ska kunna tala om ett socialt Europa. Det skriver den tyske statsvetaren Fritz Scharpf.
17 mar 04 – Paula Blomqvist (Red): Den gränslösa välfärdsstaten

Kan små aktiesparare skapa ägardemokrati?
Ska den svenska folkrörelsetraditionen demokratisera aktieägandet? Det är en tanke som lundaetnologen Fredrik Nilsson diskuterar.
15 mar 04 – Nilsson, Fredrik : Aktiesparandets förlovade land

Regeringen kräver övergångsregler
Sverige har varit ett av de mest pådrivande länderna inför östutvidgningen. Men sedan statsminister Göran Persson varnat för "social turism" har tongångarna hårdnat. Den fria rörligheten för de nya EU-medborgarna måste begränsas, skriver regeringen i sitt förslag till övergångsregler.
15 mar 04 – Skriv 2003/2004:119

Kalla handen för nya EU-länder
Östutvidgningen beskrivs ofta som en av de viktigaste händelserna i vår tid. Muren har fallit och öst och väst har slutligen enats. Men det är med ett kyligt handslag som de nya medlemsländerna välkomnas in i gemenskapen.
15 mar 04 – Skriv 2003/2004:119

Enklare regler för personuppgifter
Regelverket i personuppgiftslagen, PUL, är både omtvistat och snårigt. Nu föreslår en ny utredning att lagen förenklas. Istället för ett generellt förbud mot hanteringen av personuppgifter på internet tar utredningen sikte på att komma åt missbruket.
11 mar 04 – SOU 2004:6

Väl godkänt för svenska skolan
Det svenska utbildningsväsendet står sig bra i en europeisk jämförelse, enligt en ny rapport från regeringen. De goda resultaten gäller såväl kunskapsnivån som tillgängligheten till olika utbildningar. Men det finns också brister, bland annat en åldrande lärarkår.
11 mar 04 – Utbildningen i Europa

Nationellt institut för utsatta kvinnor
Tillgänglig statistik visar att över hälften av landets kvinnor har utsatts för våld eller trakasserier. Men få anmäler brotten. Nu vill regeringen upprätta ett nationellt institut med uppgift att samordna hjälpinsatserna för de mest utsatta.
10 mar 04 – Dir 2004:11

Ryssland stoppade OSSE i Tjetjenien
OSSE har bland annat till uppgift att övervaka den demokratiska utvecklingen och efterlevnaden av mänskliga rättigheter. Förra året koncentrerades fältarbetet till Kaukasien, Centralasien och Balkan. Men organisationen förvägrades tillträde till Tjetjenien.
10 mar 04 – Skriv 2003/2004:82

Vräkningar meddelas socialnämnd
Bostadsrättsföreningar måste liksom alla andra föreningar ta ett socialt och samhälleligt ansvar för sina medlemmar menar regeringen. Därför ska alla vräkningsbeslut i framtiden kompletteras med en underrättelse till socialnämnden, enligt ett nytt lagförslag.
10 mar 04 – Prop 2003/2004:94

Partiernas inkomster blir offentliga
De politiska partierna måste redovisa sina inkomster öppet i 2006 års val. Förslaget kommer från en statlig utredare, som dock inte kräver samma öppenhet vid folkomröstningar.
9 mar 04 – SOU 2004:22

Doktorsexamen på tre år
Forskarutbildningen reformerades 1969 och 1998. Nu gör man ett nytt försök i hopp om att nå de ursprungliga målen: hög kvalitet och snabb genomströmning. Regeringens utredare föreslår denna gång att doktorandutbildningen förkortas från fyra till tre år.
9 mar 04 – SOU 2004:27

Rena sprutor till missbrukare
Frågan om att ge missbrukare rena sprutor har tröskats mellan olika myndigheter i snart 20 år. Sedan 1986 har en försöksverksamhet bedrivits i Malmö och Lund. Nu ska verksamheten permanentas och utvidgas till samtliga kommuner, föreslår en ny utredning.
5 mar 04 – Ds 2004:6

Fotboja ska underlätta frigivning
Allt fler ska kunna avtjäna delar av sina straff utanför fängelset i framtiden, föreslår en ny utredning. Förslaget är en del i ett större arbete inom kriminalvården och syftar till att underlätta övergången till ett liv i frihet.
5 mar 04 – Ds 2004:7

Immunitet för FN-delegater
Den 18 september 2003 undertecknade regeringen ett ramavtal med FN avseende immunitet för deltagare vid olika FN-möten i Sverige. Nu föreslår regeringen att riksdagen godkänner avtalet.
5 mar 04 – Prop 2003/2004:68

Ny organisation för tullen
På Tullverkets begäran föreslår regeringen att det svenska tullväsendet ska omorganiseras. Bland annat ska regionuppdelningen tas bort och verksamheten centraliseras.
5 mar 04 – Prop 2003/2004:97

Nya pass ska höja säkerheten
Förekomsten av falska identitetshandlingar utgör ett växande problem. Därför ska framtidens pass ha en kortare giltighetstid och förses med så kallad biometrisk information. Långtidsdömda ska även få sina pass indragna, enligt en ny utredning.
3 mar 04 – Ds 2004:8

Skärpt kvalitetskontroll av tolkar
Tillgången på kompetenta tolkar är direkt avgörande för rättssäkerheten. Trots det saknas auktoriserade tolkar på ett flertal språk, enligt en ny utredning. För att komma till rätta med problemen krävs omfattande åtgärder.
3 mar 04 – SOU 2004:15

Mer tid för trafikskatteutredning
Regeringens utredning om vägtrafikbeskattning har fått förlängd handläggningstid. Enligt ett nytt tilläggsdirektiv flyttas slutdatumet fram till den 31 maj 2004.
3 mar 04 – Dir 2004:7

Hiv sprids långsamt i Sverige
I Sverige finns det inte anledning att tala om en hiv- eller aids-epedemi. Sjukdomen sprids långsamt. Globalt är hiv och aids dock ett gigantiskt problem med 40 miljoner infekterande och 5 miljoner nya fall förra året.
1 mar 04 – SOU 2004:13

BRÅ byter namn till BRI
Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har med åren fått allt fler uppgifter. Nu är det dags att renodla. Organisationen ska inte längre vara ett stabsorgan åt regeringen, istället ska den kriminalpolitiska forskningen stå i centrum.
1 mar 04 – SOU 2004:18

ÖB:s motvilliga besparingar
Försvarsmakten ska bantas och det rejält. ÖB beskriver hur det kan bli: Antalet värnpliktiga minskas från 15 000 till 10 000. Cirka 2 300 officerare ska bort och lika många civilanställda sägs upp. Minst tio förband läggs ned.
1 mar 04 – ÖB:s underlag för kommande försvarsbeslut

Betygsantagningen fungerar illa
Dagens betyg är dåliga som urvalsinstrument vid antagning till högskolan. Dessutom leder betygssystemet till att gymnasieeleverna gör osunda taktikval och att många går ett onödigt fjärde år i gymnasiet.
1 mar 04 – SOU 2004:29

Vem ska försörja alla gamlingar?
Den svenska ekonomins framtidsutsikter är inte de bästa när man blickar 15 eller 30 år framåt. Huvudorsaken är att pensionärerna blir fler och att de arbetsaktiva blir färre. Därmed blir den offentliga sektorn svår att finansiera.
1 mar 04 – SOU 2004:11

Lönar det sig att arbeta?
Sex procent av svenskarna försörjer sig genom socialbidrag i dag. Regeringens mål är att halvera siffran till år 2008. Men är det lönsamt att arbeta, frågar sig kanslirådet Tom Nilstierna i undersökningen Rätt nivå på socialbidraget.
27 feb 04 – Ds 2004:5

Regeringen fördömer murbygge
I samband med att det omtvistade israeliska murbygget togs upp i den Internationella domstolen i Haag förra veckan deklarerade regeringen sin ståndpunkt i frågan. Muren är olaglig och bygget måste stoppas, står det i den svenska inlagan till Haag-domstolen.
27 feb 04 – Sveriges inlaga till Internationella domstolen, FN-resolution ES-10/14

Regeringen vill se över civilförsvaret
Dagens hotbild ser väsentligt annorlunda ut jämfört med vad den gjorde för bara tio år sedan. Det är därför rimligt att se över civilförsvarets verksamhet, skriver regeringen i ett utredningsdirektiv.
27 feb 04 – Dir 2004:17

Stärkt grepp om försvarsutgifterna
Regeringen och riksdagen vill stärka kontrollen över Försvarsmaktens utgifter. Såväl tillsynen som styrningen behöver förbättras, menar man.
27 feb 04 – Dir 2004:12

Välfärden till sjöss utreds
Enligt svensk lagstiftning ska sjömän ha samma rätt som andra medborgare att ta del av välfärdstjänster som kultur- och fritidsaktiviteter. Tjänsterna är i dag statligt finansierade, men nu varslar regeringen om att införa avgifter.
27 feb 04 – Dir 2004:5

Dyr digitalradio får fortsätta
Försökssändningarna med digital radio, så kallad DAB-radio, ska få fortsätta trots att det kostar många miljoner och trots att det nästan inte finns några lyssnare. Utbyggnaden av sändningarna ska ske försiktigt och etappvis.
20 feb 04 – SOU 2004:16

Få kvinnor bland de förtroendevalda
Kvinnor och invandrare är underrepresenterade bland de förtroendevalda i landets kommuner, visar en ny studie. Och snedfördelningen blir större ju högre upp i den politiska makthierarkin man kommer.
20 feb 04 – Det nya seklets förtroendevalda

Ny avgift läggs på arbetslösa
Arbetslösa som tar emot ersättning och inte är med i någon a-kassa kommer från och med den 1 oktober i år tvingas att betala en särskild försäkringsavgift, enligt ett nytt lagförslag från regeringen.
20 feb 04 – Prop 2003/2004:62

Allergihus ska kartläggas
Många personer lider i dag av astma och allergier på grund av fukt- och mögelskadade hus. Nu vill regeringen utvärdera omfattningen av problemen och vidta lämpliga åtgärder.
20 feb 04 – Dir 2004:16

Motstridiga bud om arbetskraftsinvandring
Trots att regeringen har varnat för "social turism" och bestämt sig för att begränsa rörelsefriheten för de nya EU-medborgarna är man beredd att i framtiden mjuka upp reglerna för arbetskraftsinvandringen.
20 feb 04 – Dir 2004:21

Slutrökt på krogen
Regeringen har nu överlämnat sitt förslag om rökfria serveringsmiljöer till riksdagen. Från och med den 1 juni 2005 är det slutrökt på landets krogar och kaféer.
20 feb 04 – Prop 2003/2004:65

Stärkt arbetarskydd inom lantbruket
Lantbrukssektorn är globalt sett en av de mest olycksdrabbade näringsgrenarna. Genom att ansluta sig till den Internationella arbetskonferensens konvention om stärkt arbetarskydd inom lantbruket hoppas regeringen bidra till att förbättra arbetsvillkoren för de mest utsatta.
20 feb 04 – Prop 2003/2004:56

Mer tid för arkivutredning
Utredningen av arkivmyndigheternas behandling av folkbokföringsuppgifter har fått förlängd handläggningstid.
20 feb 04 – Dir 2004:15

Långsammare avveckling av försöksdjursnämnden
Regeringen har beslutat att förlänga handläggningstiden för utredningen om avvecklandet av Centrala försöksdjursnämnden, med anledning av att en ny djurskyddsmyndighet ska inrättas.
20 feb 04 – Dir 2004:1

Junilistan stämmer in i EU-kritik
De etablerade partiernas EU-parlamentariker agerar som lobbyister för ett överstatligt EU och representerar inte sina väljare, skriver Junilistan i sin programförklaring. Men frågan är vad den nya organisationen själv vill med Europasamarbetet.
16 feb 04 – Junilistans idéprogram

Vem talade i rapportböckerna?
På 1960-talet slog rapportboken igenom. Jan Myrdals Rapport från kinesisk by kom 1963 och blev en internationell succé, om än inte en omedelbar svensk.
15 feb 04 – Olsson, Annika: Att ge den andra sidan röst

Socialförsäkring via internet
Från och med den första april i år ska alla socialförsäkringsärenden gå att utföra via internet. Till exempel ska det bli möjligt att söka bostadsbidrag och begära ut föräldrapenning direkt via nätet, enligt ett nytt lagförslag från regeringen.
12 feb 04 – Prop 2003/2004:40

TV4 får gynnsammare reklamvillkor
TV4 vill öka mängden reklam på bästa sändningstid. För ett år sedan fick bolaget rätt att avbryta program för att sända reklam. Nu ska bolaget även kunna sända mer reklam åt gången, men vara undantagsvis.
12 feb 04 – Prop 2003/2004:66

Färre kallas till mönstring
Mindre än en tredjedel av alla 17-åringar som kallas till mönstring gör lumpen. Fler personer borde därför gallras bort redan innan mönstringen äger rum, menar regeringens utredare Ingemar Eliasson.
9 feb 04 – SOU 2004:5

Ny administration av vattenpolitiken
Regeringen vill dela in landet i fem olika distrikt med ansvar att sörja för kvaliteten på grund- och kustvattnet. De fem distrikten är Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet.
9 feb 04 – Prop 2003/2004:57

Finska som andraspråk i Mälardalen
Finsktalande bosatta i Stockholms- och Mälardalsregionen kan i framtiden få möjligheten att sköta sina myndighetskontakter på finska. Det skriver regeringen i ett direktiv som syftar till att stärka minoritetsspråkens ställning i regionen.
9 feb 04 – Dir 2004:6

Blev den svenska välfärdsstaten mer eller mindre universell under 1990talet och vad spelar det i så fall för roll?
Den universella välfärdsstaten är inte något väldefinierat begrepp, trots att det används ofta inom samhällsvetenskaplig forskning. För att möjliggöra jämförelser av universalitet över tiden måste en rad preciseringar göras, rörande bland annat vad som ska anses vara den relevanta förmånen i välfärdsstatens bidragssystem. Efter att sådana preciseringar gjorts används enkel deskriptiv statistik för att visa att den ekonomiska krisen under 1990-talet inte förändrade den universella karaktären hos den svenska välfärdsstaten. Argumenten för universalitet varierar. En användbar distinktion är mellan argument som värderar universaliteten instrumentellt, dvs för att den förväntas ha goda konsekvenser, och argument som värderar universaliteten intrinsikalt, dvs tillskriver den ett egenvärde. Instrumentella och intrinsikala argument leder inte nödvändigtvis till samma policyrekommendationer.
8 feb 04 – Andreas Bergh

Mediers inflytande på ekonomisk politik
Massmedier spelar en central roll i det politiska livet. Men hur mycket påverkas lokalpolitiken av att en ort saknar en tidning som täcker lokala politiska frågor, eller rikspolitiken av att ett land inte har en fri press? Hur stor är mediernas makt att få folk att byta åsikt eller parti, eller till och med att få politiker att ändra den politik de för? Den här uppsatsen redogör för vad främst nationalekonomisk forskning kommit fram till i dessa frågor.
8 feb 04 – David Strömberg

Den svenska penningpolitiken – paneldebatt med riksbankschefen
NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 2004-02-10
8 feb 04 – Ekonomisk debatt nr 2 2004

Samstämmighet i politikens mål och medel: Exemplet bundet bistånd
Riksdagen fattade i december 2003 beslut om en ny svensk politik för global utveckling. Beslutet är inte bara vägledande för det svenska biståndet, utan kräver också att fler politikområden samverkar i främjandet av global utveckling. Men detta önskemål om ökad samverkan – förstärkt av argumentet att ”allt mer hänger ihop” i en globaliserad värld – medför också målkonflikter. Ett exempel på det är debatten om bundet bistånd. Bindning kan ses som en samverkan mellan politikområdena exportfrämjande och bistånd. Den kan främja svensk export men kan samtidigt innebära ett mindre effektivt bistånd. Artiklen diskuterar under vilka förutsättningar en sådan samverkan är önskvärd.
8 feb 04 – Göran Holmqvist

Introduktion till Hans-Werner Sinns artikel
Artikeln av Hans Werner Sinn är ursprungligen ett radioföredrag som sändes den 15 november 2003 i serien ”Deutsche Rede” (ungefär Tal om Tyskland) där inbjudna talare tog ställning till frågor om ekonomi, kultur, politik och samhälle i Tyskland. Föreläsningsserien organiserades av stiftelsen Schloss Neuhardenberg och utgjorde upptakt och höjdpunkt till en veckas sändningar från DeutschlandRadio Berlin, där stämningar och utvecklingstendenser analyserades i mer än 70 bidrag.
8 feb 04 – Leif Mutén

Europas sjuke man: En katedersocialists diagnos och terapi
Vad i all världen har hänt? Tyskland verkar ha tappat både modet och sin goda tur. Ekonomin stagnerar, jobsposterna hopar sig. Månad ut och månad in registreras rekord i antalet nya konkurser, många företag är i svår kris, arbetslösheten visar alltmer hotande siffror, och ändå köar världens fattiga för att få komma in i vårt land. Den ena europeiska grannstaten efter den andra går om oss i per capita-inkomst. Tyskland är Europas sjuke man, tillväxtens akterlanterna, ur stånd att hålla takten med sina grannar. Var det inte där man en gång upplevde ett ”ekonomiskt under”? Det måste ha varit för länge sedan. Undren utspelar sig nu på annat håll.
8 feb 04 – Hans-Werner Sinn

Skuldkrishantering i en tillväxtekonomi: Fallet Uruguay
Under 1980-talet var tillväxtekonomiernas skuld koncentrerad på direkta lån från några få privata storbanker i Europa och USA. Idag utgörs skulden i ökande grad av statspapper i olika valutor och med varierande löp- och räntebindningstid. Dessa placeras på diverse primärmarknader och handlas på olika sekundärmarknader av ett stort antal privata institutioner och enskilda investerare. Detta har ställt kapitalmarknaderna och inte minst IMF inför nya komplexa problem vid skuldkriser. Artikeln beskriver ett fall där skuldkrisen hanterades genom att betrakta den som ett tillfälligt likviditetsproblem och följaktligen idka ett intensivt samarbete med marknaden.
8 feb 04 – Jaime Behar

Ledare: Ekonomi och vetenskap för barn
Samhällsekonomi är ett svårt ämne, kanske därför att det är så lätt att tro att man förstår det. Naturvetenskap kan också vara svårt, men gemene man gör sig där heller inga förhoppningar att i detalj förstå t ex kvantfysik. Naturvetenskap går dock, i vissa delar, att förklara för barn med hjälp av sinnrika experiment och intressanta upplägg. TV-programmet Hjärnkontoret är ett utmärkt exempel på detta. Så länge man håller sig till naturvetenskap vill säga. När Hjärnkontoret försöker med samhällsvetenskap blir det inte lika bra.
8 feb 04 – Bengt Kriström

Återutvandring från Sverige 1995–1999
I artikeln studeras återutvandring från Sverige åren 1995–1999. Invandrare från länder vilka är kulturellt och geografiskt närliggande Sverige återutvandrar i högre grad än andra invandrare till sina ursprungsländer. Invandrare från kulturellt och geografiskt mer avlägsna länder återutvandrar däremot i större utsträckning än andra invandrare till tredje land. Vidare framkommer att i invandrargrupper som är relativt väl integrerade på svensk arbetsmarknad är det invandrare med de lägsta inkomsterna som väljer att återutvandra. I de invandrargrupper som är sämst integrerade på den svenska arbetsmarknaden är dock sannolikheten att återutvandra lägst bland de invandrare som har de lägsta inkomsterna. Återutvandring ökar därför inkomstskillnaderna mellan olika invandrargrupper och mellan invandrare och infödda.
8 feb 04 – Mats Hammarstedt

Brutala ryska övergrepp i Tjetjenien
Kriget i Tjetjenien handlar inte om att bekämpa terrorism. Det som sker är ett systematiskt plundrande och utnyttjande av en hjälplös civilbefolkning. Det skriver den ryska journalisten Anna Politkovskaja i boken Tjetjenien - sanningen om kriget.
6 feb 04 – Politkovskaja, Anna: Tjetjenien

Lyckad sänkning av bokmomsen
Bokhandlarna har i stort sett infriat sina löften om att sänkt bokmoms skulle leda till sänkta priser. Det skriver Bokpriskommissionen i sin fjärde delrapport, som belyser prisutvecklingen under hösten 2003.
6 feb 04 – SOU 2004:9

Anhöriginvandringen ska utredas
Större krav på invandrade svenskar som vill återförenas med sin familj, och striktare regler för anhöriga som vill ta sig hit. Det kan bli konsekvenserna när svensk lagstiftning ska anpassas efter EU:s direktiv om familjeåterförening.
6 feb 04 – Dir 2003:181

Ojämn kamp mot alkoholen
Regeringen har satsat enorma belopp på att få ner alkoholkonsumtionen i landet. Handlingsplaner och kommittéer har avlöst varandra. Men nya siffror visar att svenskarna dricker som aldrig förr.
4 feb 04 – Dir 2004:3

Barnäktenskap förbjuds
Alla former av barn- och tvångsäktenskap ska förbjudas i lag, enligt ett förslag från regeringen. Syftet är att stärka skyddet för utsatta flickor och kvinnor. Ett flertal organisationer, däribland Rädda Barnen, välkomnar förslaget.
4 feb 04 – Prop 2003/2004:48

Marginaleffekten har minskat
Sjuka eller arbetslösa som återgår i arbete höjer bara sin ekonomiska standard med 10-20 procent. En vanlig knegare får behålla ungefär 60 procent när han jobbar extra. Den med goda inkomster får vanligtvis behålla 50 procent av en löneförhöjning.
4 feb 04 – SOU 2004:2

Betygsinflation i de målrelaterade gymnasiebetygen
Att tveksamheter framförts angående mål- och kunskapsrelaterade betyg liksom till möjligheten att betygskomplettera är väl känt.
1 feb 04 – Christina Cliffordson

Gymnasiebetyg eller högskoleprov som urvalsinstrument? - Fallet civilingenjörsutbildningarna
I undersökningen ingår 35 000 individer som påbörjat en civilingenjörsutbildning mellan 1993 och 2000.
1 feb 04 – Allan Svensson

Nya tendenser inom pedagogikdisciplinenunder de tre senaste decennierna
Vilka är de nya tendenserna inom svensk pedagogisk forskning under de tre senaste decennierna?
1 feb 04 – Tomas Englund

Skogens konung och djurens konung i TV Natur, kultur och genus i naturfilm
For most people, animals are symbolic: their signifiance lies not in what they are, but in what we think they are. We ascribe meanings and values to their existence and behaviors in ways that usually have little to do with their biological and social realities, treating them as emblems of nature's purity or bestiality in order to justify, ultimately, our views of other human beings (Bagemihl 1999:79).
1 feb 04 – Hillevi Ganetz

Øjenvidnet og den berørte beskuer 11. september i medierne
[...] for medfølelse er netop det, som har fået arten til at overleve. Lars von Trier i Euroman, juni 2003 s. 44.
1 feb 04 – Britta Timm Knudsen

"Fornyelse vil være det normale"
Mediepolitiske utfordringer og markedsaktørenes strategier i kampen om konsesjonen for riksdekkende radio (P4) i Norge
1 feb 04 – Gunn Sara Enli & Vilde Schanke Sundet

Representations of Ethnicity in Journalism Multiculturalist Transitions in the Pages of a Finnish Daily
The increasing multiculturalisim in Nordic countries proposes a challenge for journalism. Given the signifying power of the news media, the ways in which news represents various ethnic communities, issues related to multiculturalization and the changing society bear significance to the position of various groups and to the relations between them (Tufte, 2003). After all, news is one of the most influential public spaces of contemporary society, perceived as offering trustworthy and accurate stories about the world, its events and people (Allan, 1999; Berkowizt, 1997; Cottle, 2000). It can be argued that news contributes to the ways in which we see the world and what we see in it (Grossberg, Wartella & Whitney, 1998).
1 feb 04 – Sari Pietikäinen

Opinionsdiskurser om organdonation Pressens representationer 1996-2003
För många av samhällslivets områden är vi helt beroende av medieinformation. Ett sådant aktuellt område är komplexiteten kring frågor som rör organ-donation och transplantation. Sedan den nya transplantationslagen infördes i juli 1996 förväntas svenska folket meddela anhöriga sin inställning till donation eller registrera den i Socialstyrelsens register. I samband med lagändringen skickades ett kampanjmaterial ut till svenska hushåll. Både själva utskicket och materialets innehåll har kritiserats av många och välkomnats av några såväl på nyhetsplats som i pressens insändarspalter. Innevarande år planeras ytterligare en kampanj1 som även den kommer att bli omtalad i medierna, inte minst därför att begreppet organdonation väcker mångas känslor och ställer existentiella frågor.
1 feb 04 – Inga-Britt Lindblad

Recension: Jostein Gripsrud - Understanding Media Culture
Jostein Gripsrud is one of Scandinavia's best known media scholars. He has published extensively on many different topics relating to the media both in his native language and in English; he has dealt with the role of the media in the public sphere and the notion of quality in media texts and his book The Dynasty Years (1995) is a standard text for any researcher involved with television fiction. Due to his specific style and temperament he is also one of the field's most distinct actors. This is noticeable in his writings but maybe even more so live. If you have listened to him presenting a paper, chairing a panel or discussing a Ph D thesis, you know his style. He is sharp, elegant and funny. He can also be harsh.
1 feb 04 – Bo Reimer

Recension: Anker Brink Lund - Den redigerende makt Nyhedsinstitutionens politiske indflydelse
De sosiale tilstander og psykologiske bindinger maktbegrepet prøver å fange inn er så mangfoldige at fenomenet unndrar seg enhver presis definisjon. Makten har tradisjonelt blitt definert i et psykologisk perspektiv - som Max Weber's 'karisma', eller i lys av herskeners ideologiske hegemoni - som i Marx' 'overbygning'. Enten utøver man makt når motparten, selv motvillig, gjør det man ønsker, eller man hersker fordi motpartene mangler forestillinger om andre alternativer enn de som tilbys. Feilen ved disse tilnærminger er at tvungen overtalelse er atypisk i et åpent marked, på den annen side er strukturell makt i storsamfunnet vanskelig å analysere ut fra nøytrale premisser siden institusjonelle endringer er vanskelig å oppdage annet enn i et historisk perspektiv.
1 feb 04 – Svennik Høyer

Recension: Bo Mårtenson - Den televiserade ekonomin. Nyheter om statsbudgeten 1980-1995
Bo Mårtenson disputerte den femte september 2003, ni dager før svenske velgere avslo å bli del av EUs monetære union. I forkant av den svenske folkeavstemningen ble avhandlingen altså presentert i et spenningsfelt mellom nasjonal og global økonomi, mellom nasjonal og overnasjonal organisering av Sveriges økonomiske system. Avhandlingens tema var derfor svært aktuelt; fjernsynets formidling av det svenske statsbudsjettet. Gjennom denne avhandlingen er den nordiske forskningstradisjonen om TV-nyheter i endring tilført viktige innsikter. Også den internasjonale forskningen om formidling av økonominyheter har her fått et skandinavisk bidrag. Slik sett er dette et sentralt arbeid i nordisk medieforskning.
1 feb 04 – Knut Helland

Recension: Patrik Lundell - Pressen i provinsen. Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-1850
Idéhistorikern Patrik Lundells avhandling Pressen i provinsen. Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-1850, som lades fram vid Lunds universitet i slutet av 2002, ger intresseväckande bidrag till den historiskt inriktade medieforskningen i Sverige. Genom en grundlig inventering av tidningspressen i Östergötland, dess innehåll, produktionsförhållanden och sociokulturella förankring, belyser Lundell en viktig historisk period ur nya vinklar. Hans huvudsakliga ambitioner är två: att lyfta fram landsortspressens pionjärblad som aktörer i historien, och att problematisera det vedertagna sambandet mellan den så kallade moderna pressens (framför allt Aftonbladets) genombrott och etablerandet av en demokratisk offentlighet. I det följande kommer jag först att återge huvuddragen i avhandlingen, och därefter diskutera några av de problem jag funnit i framställningen.
1 feb 04 – Kristina Widestedt

Recension: Charlotte Simonsson - Den kommunikativa utmaningen. En studie av kommunikationen mellan chef och medarbetare i en modern organisation
Charlotte Simonsson har nyligen disputerat på studien Den kommunikativa utmaningen. Den handlar om kommunikationen mellan chefer och medarbetare på en enhet på Volvo Personvagnar.
1 feb 04 – Larsåke Larsson

Billedet som anker Metodisk inspiration til kvalitativ kommunikationsforskning
Samtaler med udgangspunkt i billeder giver forskeren mulighed for at forstå betydningdannelsens relationelle karakter. Samtidig får samtalens deltagere mulighed for at bearbejde og nytolke kollektive og individuelle erfaringer på anderledes måder, end når de kun taler sammen. Hvad er det egentlig billeder kan, som ord alene ikke formår?
1 feb 04 – Christina Hee Pedersen

Det gode portræt af en forsker
Under læsningen af en god faglig eller skønlitterær bog har vi nok alle oplevet en stigende interesse for forfatteren. Gang på gang må vi blade tilbage til flappen af bogen for at studere portrættet af forfatteren. Jo mere involverede vi bliver i bogen, jo større bliver vores interesse for at vide mere om denne spændende person, som skriver til os. Mange af os har også oplevet at blive skuffede over, at vi ikke kunne hente nok informationer ud af billedet, enten fordi billedet var for udtryksløst, eller fordi det var af dårlig kvalitet, dvs. uskarpt, dårligt belyst, forkert beskåret, etc. Vi er også blevet mere og mere forvænte med høj billedkvalitet, og at billedet skal kommunikere det, som sproget ikke kan. Et faktum, der er svært at komme udenom, er, at portrættet, uanset sin udformning, bliver gransket af beskueren, og at denne proces foregår, uanset om det er et godt eller et dårligt billede.
1 feb 04 – Lisbeth Thorlacius

Sociala relationers och identiteters individualisering - En process med socialt polariserade effekter?
Kan det samtida samhällets sårbarhetsmekanismer i sista hand härledas till frånvaron av kollektiva strukturer? Mot bakgrund av sociala relationers dokumenterade betydelse för hälsan behandlas denna fråga med särskild inriktning på att synliggöra uttryck och effekter av de sociala bandens individualisering. Betydelser av denna trend diskuteras med utgångspunkt från de lägsta positionernas perspektiv.
1 feb 04 – Eva Lindbladh & Paula Bustos Castro

Återplaceringar av barn i dygnsvård (I): – hur vanligt är det?
Bakgrund och syfte
1 feb 04 – Bo Vinnerljung, Maria Öman & Thomas Gunnarson

Från rösthörarnas värld - en analys av självbiografi ska brev om hörselhallucinationer
Denna studie om hörselhallucinationer fokuserar på hur fenomenet beskrivs i personliga brev från rösthörare. Den undersöker vilka språkliga konventioner som används för att gestalta ett fenomen som tenderar att patologiseras i vår kultur.
1 feb 04 – Lis Bodil Karlsson

Kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi och risken att bli stigmatiserad
25 kvinnor med kroniskt trötthetssyndrom respektive fibromyalgi har intervjuats i syfte att undersöka om de upplever att sjukdomarna kan vara stigmatiserande för dem. Stigma beskrevs i synnerhet förekomma före det att diagnosen fastställts och vara relaterad till den osäkerhet som sjukdomarna är förknippade med.
1 feb 04 – Anna-Liisa Närvänen & Pia Åsbring

Ryms erfarenhetens och handlingens kontinuitet i skolan?
Om Deweys kontinuitetsprincip i relation till likvärdighet och kunskap
1 feb 04 – Ninni Wahlström

En värld av kunskap
Nya sociala verkligheter kräver nya perspektiv. I utvecklade samhällen har individens möjligheter att säga nej ökat avsevärt. Under de sista tjugo åren av 1900-talet upplevde vi också en försvagning av de starka samhällsinstitutionerna. För att citera den skarpsinnige forskaren Adolph Lowe (1971, s 563) bevittnar vi en förändring av den sociala verklighet då saker och ting – åtminstone ur de flesta människors synvinkel – ”inträffade”, till en social verklighet då mer och mer ”fås” att inträffa. I denna artikel beskrivs dessa nya verkligheter som de utvecklade samhällenas transformation till kunskapssamhällen.
1 feb 04 – Nico Stehr

Den egna erfarenheten som grund i lärarutbildningen
Tankar utifrån ett handlingsteoretiskt perspektiv
1 feb 04 – Mia Maria Rosenqvist

Redaktionellt
Välkommen till ett nytt år med tidskriften Utbildning & Demokrati. Årets första nummer tematiserar liksom det förra kunskap och demokrati men nu på ett litet annat sätt. Det finns i båda begreppen en ständigt närvarande, intressant och utmanande problematik.
1 feb 04 – Utbildning & Demokrati nr 1 2004

Barnets livfulla kommunikativa vinkningar
Om läsande och skrivande som erfarenhets- och bildningskultur
1 feb 04 – Carin Jonsson

Kunskapande som ett sätt att handla
John Deweys transaktionella teori om kunskapande1
1 feb 04 – Gert Biesta

Den vetenskapliga republiken i nytt perspektiv1
Cancerforskaren och Nobelpristagaren Georg Klein skrev för ett antal år sedan en bok med titeln --- i stället för hemland (1984). Han tvingades att fly från sitt första hemland, Ungern, då tyskarna marscherade in. Alltsedan dess har han bott i Sverige. Men laboratoriet är nu hans verkliga hem, och detta finner han varhelst han reser i det vetenskapliga rummet. Vetenskapen saknar i Kleins lidelsefulla skildring territoriella gränser: den finns överallt.
1 feb 04 – Thora Margareta Bertilsson

Kritik mot skärpta asylregler
Böter till flygbolag och rederier som brister i passkontrollen, indragna bidrag för asylsökande som döljer sin identitet och minskade möjligheter till nya ansökningar efter avvisningsbeslut. Så vill regeringen skärpa reglerna för asylpolitiken. Men förslagen stöter på kritik.
30 jan 04 – Prop 2003/2004:50, Prop 2003/2004:59

Lång väntan för asylsökande
Den som söker asyl i Sverige ska få sin sak prövad inom sex månader. Det är regeringens mål. Men statistik från Migrationsverket visar att verkligheten ser helt annorlunda ut. De flesta får vänta betydligt längre, vissa i flera år.
30 jan 04 – Skriv 2003/2004:53

Svensk trupp till Liberia
Sverige bör snarast möjligt sända en väpnad styrka till Liberia för att delta i FN:s fredsbevarande insatser. Det föreslår regeringen i en proposition till riksdagen.
30 jan 04 – Prop 2003/2004:61

Sverige behöver ett nätbibliotek
Kungliga biblioteket bör vara huvudman för ett modernt bibliotek på webben - Sverige nätbibliotek - föreslår den statliga KB-utredningen. Dessutom föreslås att lagen om pliktexemplar utvidgas att även gälla böcker och tidskrifter som publiceras digitalt.
30 jan 04 – SOU 2003:129

Tvångsvård av missbrukare fungerar illa
De senaste femton åren har fängelserna fått ta hand om allt fler alkohol- och narkotikamissbrukare. Samtidigt tas färre och färre missbrukare in på behandlingshem. Reformer behövs.
28 jan 04 – SOU 2004:3

Stabil politik är god stabiliseringspolitik
SLUTREPLIK
25 jan 04 – Anders Borg

För- och nackdelar med låga priser
REPLIK
25 jan 04 – Niklas Strand

Tre perspektiv på EU:s östutvidgning
NATIONALEKONMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 2003-11-26
25 jan 04 – Ekonomisk debatt nr 1 2004

Kommentar till Niklas Strand
SLUTREPLIK
25 jan 04 – Gunnar Alexandersson och Staffan Hultén

Corporate governance och förtroende: Systemfrågorna är avgörande
SLUTREPLIK
25 jan 04 – Hans Tson Söderström

Ledare: Höj kvalitén på den ekonomiska statistiken
För ett år sedan publicerades en utredning som kom med förslag om upprustning av den ekonomiska statistiken. Utredningen om översyn av den ekonomiska statistiken, SOU 2002:118, tillsammans med nio bilagor, var resultatet av två års arbete som letts av SCB:s generaldirektör Svante Öberg. Utredarna har gjort ett grundligt arbete och presenterat ett antal genomarbetade förslag för att förbättra statistiken.
25 jan 04 – Lennart Berg

Stabil politik eller stabiliseringspolitik?
REPLIK till Anders Borg om stabiliseringspolitiken
25 jan 04 – Martin Flodén

Från plan till marknad. Statlig lönebildning 1989–2003
Den statliga lönebildningen har sedan 1980-talet genomgått stora, politiskt initierade förändringar: från ett hierarkiskt och centralstyrt löneplanssystem till en långtgående decentralisering och individualisering. Decentraliseringsprocessen fick fullt genomslag i mitten av 1990-talet, samtidigt som ramanslagssystemet skapade mycket snäva ekonomiska ramar för dess vidare utveckling i riktning mot marknadsanpassning och individualisering av lönebildningen på den lokala nivån. Ett viktigt steg i denna riktning togs emellertid i det centrala avtalet mellan Arbetsgivarverket och SACO 2001: det centralt fastställda löneutrymmet avskaffades och den så kallade lönesamtalsmodellen infördes. Hur har dessa innovationer fungerat i praktiken på det lokala planet? Detta är huvudfrågeställningen i den följande redovisningen av tre fallstudier av myndigheter i Uppsala: Länsstyrelsen, Uppsala universitet och Läkemedelsverket.
25 jan 04 – Nils Elvander

För- och nackdelar med låga priser
REPLIK
25 jan 04 – Niklas Strand

Högskolepolitikens effekter på regionernas patent och produktivitet
Vi behandlar den svenska regionalpolitiskt inriktade högskolepolitiken som ett naturligt experiment och studerar dess effekter på antalet beviljade patent och på den regionala produktiviteten. Satsningar på forskare har signifikant starkare effekter än satsningar på flera studenter i grundutbildningen. Detta gäller både antalet patent och produktivitetsutvecklingen. Dessutom – och kanske oväntat – har vi funnit att effekterna är avsevärt starkare i regioner med nya högskolor än i de med gamla lärosäten. Ökningen i produktiviteten är framför allt koncentrerad till kommuner med eller i närheten av högskolor och universitet.
25 jan 04 – Roland Andersson och Mats Wilhelmsson

Globaliseringens kritiker behöver en strategi
Halva jordens befolkning har mindre än 20 kr per dag att leva på. Det skulle kosta knappt 100 miljarder dollar per år att ge alla människor på jorden rent vatten, mat, tak över huvudet, hälsovård och utbildning. Det är hälften av vad världens fyra rikaste personer tjänar om året.
22 jan 04 – Abrahamsson, Hans: Det gyllene tillfället

Sverige in i internationellt militärsamarbete
Regeringen vill utveckla den internationella militära test- och övningsverksamheten på svenskt territorium. En tidigare utredning visar att verksamheten har stor strategisk och ekonomisk potential.
22 jan 04 – Dir 2003:127

Hemlig övervakning utreds
Hemlig polisövervakning är ett känsligt ämne i den svenska debatten. Ofta ställs effektivitet mot integritet. Förra året beslutade regeringen att tillsätta ett offentligt ombud som ska värna de övervakades rättssäkerhet.
22 jan 04 – Skriv 2003/2004:36

Stulen konst ska återlämnas
Den olagliga handeln med kulturföremål har ökat de senaste årtiondena. Nu vill regeringen ansluta Sverige till den så kallade Unidroitkonventionen om återlämnande av stulna och olagligt exporterade kulturföremål.
22 jan 04 – Dir 2003:178

Fler asylsökande – men få får stanna
Fler än 50 miljoner människor lever i dag på flykt världen över och antalet asylsökande i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Men få får stanna i landet.
22 jan 04 – Skriv 2003/2004:37

Ekofinrådet dras inför EG-domstolen
Tyskland och Frankrike har större budgetunderskott än vad stabilitetspakten tillåter. Men finansministrarna i Ekofinrådet har låtit det passera. Nu har kommissionen reagerat mot detta genom att dra rådet inför EG-domstolen.
20 jan 04 – EU-kommissionen

E-postreklam utan samtycke förbjuds
De internetanvändare som fått sina e-postbrevlådor översvämmade av reklam kan glädjas åt regeringens nya lagförslag om elektronisk marknadsföring. Enligt det nya förslaget förbjuds all e-postreklam om inte kunden på förhand gett sitt samtycke.
20 jan 04 – Prop 2003/2004:43

De stora länderna får mer makt i EU:s bank
Europeiska centralbankens arbete ska reformeras och effektiviseras. Anledningen är att det rådande systemet med ett land en röst skulle försvåra arbetet i samband med utvidgningen. Den nya ordningen gynnar framför allt de stora länderna.
20 jan 04 – Prop 2003/2004:52

Kritik mot ny energilag
Regeringen vill stifta en lag som gör att torv i framtiden blir ett certifikatberättigande bränsle när den används för elproduktion i kraftvärmeverk. Men Naturvårdsverket och Svenska naturskyddsföreningen är kritiska.
20 jan 04 – Prop 2003/2004:42

Propositionsförteckning våren 2004
Regeringen har avlämnat en propositionslista, som visar vilka propositioner och skrivelser som ska läggas till riksdagen under våren och hösten. Här är listan:
20 jan 04

Nordisk konvention kompletterar EG-rätten
De nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island har framförhandlat en konvention om social trygghet. Konventionen formulerar vilka regler som ska gälla för människor som flyttar mellan de olika länderna. Exempel på samarbetsområden är pensioner, socialförsäkring och arbetslöshets- och sjukersättning.
20 jan 04 – Prop 2003/2004:44

Sverige deltar i kamp mot terrorismen
Sedan terrorattackerna mot World Trade Center den 11 september 2001 har kampen mot den internationella terrorismen trappats upp. Under 2002 utvisades två personer med anknytning till olika terroristorganisationer från Sverige och sedan dess har lagstiftningen skärpts ytterligare.
19 jan 04 – Skriv 2003/2004:46

Så lever de fattiga, utstötta och hemlösa
Under de senaste decennierna har fattiga människor, tiggare, bagladies och trashankar blivit fler och också mycket synliga på gator och torg. Etnologen Anette Rosengren har följt och skildrat detta vårt moderna trasproletariat och de mest utsatta - de hemlösa kvinnorna.
16 jan 04 – Rosengren, Annette: Mellan ilska och hopp

Avregleringspolitiken ska utredas
Sverige är ett av de länder inom EU som gått längst i att avreglera och privatisera statliga verksamheter. Men flera studier pekar på brister inom de konkurrensutsatta marknaderna. Nu ska konsekvenserna utvärderas.
16 jan 04 – Dir 2003:151

Tobaken tar 6 500 liv
Tobaksrökning är den största enskilda orsaken till för tidiga dödsfall i Sverige liksom i resten av den industrialiserade världen. WHO räknar med att 3,5 miljoner människor dör i förtid.
16 jan 04 – Dir 2002:168

Teckenspråket - litet men viktigt
Regeringen har tillsatt en utredare som ska analysera de dövas och hörselskadades rätt och möjlighet att använda teckenspråket.
16 jan 04 – Dir 2003:169

Mer tid för hyresrättsutredningen
Hyresrättsutredningen ska överväga om hyrorna i nybyggda hus ska sättas på ett annat sätt än idag. Utredningen har begärt och fått sitt utredningsuppdrag förlängt till den 15 september 2004.
16 jan 04 – Dir 2003:166

Mer tid för järnvägsutredning
Järnvägsutredningen får förlängd utredningstid till den 15 september 2004. Utredningen tillsattes för tre år sedan och har till uppgift att dels analysera hur lagstiftningen inom järnvägssektorn ska se ut, dels att komma med förslag till hur svenska järnvägar på bästa sätt integreras med europeiska järnvägar.
16 jan 04 – Dir 2002:161

Mer tid för arbetstidsutredning
Den utredning som ska komma med förslag till hur EU:s direktiv om arbetstider för yrkeschaufförer har fått sin utredningstid förläng till den 20 februari 2004.
16 jan 04 – Dir 2003:148

Mer tid för genutredning
Våren 2001 tillsattes en utredning som ska analysera de regler som gäller vid genetisk diagnostik, genterapi och kloning. Utredningen är inte klar med sitt betänkande och får därför utredningstiden förlängd till den 1 mars 2004.
16 jan 04 – Dir 2003:167

Terroristjakten hotar även demokratiska värden
Efter den 11 september 2001 har ”säkerhet” blivit viktigare än ”demokrati”. Mänskliga rättigheter blir allt mindre värda i jakten på terrorister. I ansträngningarna att skydda sig offrar det öppna demokratiska samhället allt fler av de värden som skulle försvaras.
3 jan 04 – Flyghed, Janne och Hörnqvist, Magnus: Laglöst land

Stiglitz har blivit IMF-kritiker
2001 års nobelpristagare i ekonomi, Joseph E. Stiglitz, gör upp räkningen med Internationella Valutafonden (IMF). Stiglitz var några år på 90-talet ekonomichef på Världsbanken. Han dömer ut systerorganisationen IMF på två olika grunder.
3 jan 04 – Stiglitz, Josef: Globaliseringen och dess kritiker

Europa rasismens vagga
Rasism är en i huvudsak västerländsk företeelse. Det är en av många teser i George M. Fredricksons täta genomgång av rasismens historia. 1900-talet blev kulmen på rasismen med Nazismens antisemitism, Apartheidsystemet i Sydafrika och Sydstaternas rasism i USA.
3 jan 04 – Fredrickson, George M. : Rasism

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se