Sverige
 
Samhällsorientering
Myndighetsinfo
Föreningsinfo
Svenska språket

Lagstiftning
Nya lagar
Länk till lagrummet
Länk till prejudikat

Basfakta
Privatekonomi 2014

Regeringsförklaringen
2015
Tidigare år

Utrikesdeklarationen
2016
Tidigare år

  Valda församlingar
 
Sverige
Riksdagen
Regeringen

EU
EU-parlamentet
EU-kommissionen
EU:s ministerråd
Europeiska rådet
Sök i politiken.se:
   
2014-10-03
 
Sveriges riksdag
 
Sveriges riksdag Riksdagen består av 349 ledamöter från hela landet som väljs i allmänna val vart fjärde år. De som tillhör samma parti bildar en partigrupp i riksdagen. Riksdagen stiftar lagar, beslutar om skatter och sätter ramarna för statens budget. Arbetet leds av talmannen, som är riksdagens ordförande.

Resultatet från Sveriges senaste riksdagsval år 2014

• Moderaterna (m) 23,3 procent, 84 mandat.

• Centerpartiet (c) 6,1 procent, 22 mandat.

• Folkpartiet (fp) 5,4 procent, 19 mandat.

• Kristdemokraterna (kd) 4,6 procent, 16

• Socialdemokraterna (s) 31,0 procent, 113 mandat.

• Vänsterpartiet (v) 5,7 procent, 21 mandat.

• Miljöpartiet (mp) 6,9 procent, 25 mandat.

• Sverigedemokraterna (sd) 12,9 procent, 49 mandat

• Talman i riksdagen: Urban Ahlin.
 
 
Valmyndigheten
Riksdagens ledamöter
Riksdagens hemsida
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se