Sverige
 
Samhällsorientering
Myndighetsinfo
Föreningsinfo
Svenska språket

Lagstiftning
Nya lagar
Länk till lagrummet
Länk till prejudikat

Basfakta
Privatekonomi 2014

Regeringsförklaringen
2015
Tidigare år

Utrikesdeklarationen
2016
Tidigare år

  Valda församlingar
 
Sverige
Riksdagen
Regeringen

EU
EU-parlamentet
EU-kommissionen
EU:s ministerråd
Europeiska rådet
Sök i politiken.se:
   
2014-10-03
 
Sveriges regering
 
Sveriges regering Regeringen består av statsministerns kansli, statsrådsberedningen, och fackdepartementen, som leds av ministrarna och statsråden. Regeringen styr det politiska arbetet i landet genom att den verkställer riksdagens beslut och tar initiativ till nya lagar och lagändringar.

Den svenska regeringens sammansättning från och med den 3 oktober 2014:

STATSRÅDSBEREDNINGEN
• Stefan Löfven (s), statsminister.
• Kristina Persson (s), Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

FINANSDEPARTEMENTET
• Magdalena Andersson (s), finansminister.
• Per Bolund (mp), finansmarknads- och konsumentminister (tillika biträdande finansminister).
• Ardalan Shekarabi (s), civilminister.

UTRIKESDEPARTEMENTET
• Margot Wallström (s), utrikesminister.
• Isabella Lövin (mp), biståndsminister.

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET
• Gustaf Fridolin (mp), utbildningsminister.
• Aida Hadzialic (s), gymnasie- och kunskapsminister.
• Helene Hellmark Knutsson (s), Minister för högre utbildning och forskning.

SOCIALDEPARTEMENTET
• Annika Strandhäll (s), socialförsäkringsminister.
• Gabriel Wikström (s), folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.
• Åsa Regnér (s), barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

MILJÖDEPARTEMENTET
• Åsa Romson (mp), miljöminister.
• Ibrahim Baylan (s), energiminister.

NÄRINGSDEPARTEMENTET
• Mikael Damberg (s), närings- och innovationsminister.
• Mehmet Kaplan (mp), bostads- och stadsutvecklingsminister.
• Anna Johansson (s), infrastrukturminister.
• Sven-Erik Bucht (s), landsbygdsminister.

KULTURDEPARTEMENTET
• Alice Bah Kuhnke (mp), kulturminister.

FÖRSVARSDEPARTEMENTET
• Peter Hultqvist (s), försvarsminister.

JUSTITIEDEPARTEMENTET
• Morgan Johansson (s), justitieminister.
• Anders Ygeman (s), inrikesminister.

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET
• Ylva Johansson (s), arbetsmarknadsminister.
 
 
Presentation av statsråden
Regeringens hemsida
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se