Sverige
 
Samhällsorientering
Myndighetsinfo
Föreningsinfo
Svenska språket

Lagstiftning
Nya lagar
Länk till lagrummet
Länk till prejudikat

Basfakta
Privatekonomi 2014

Regeringsförklaringen
2015
Tidigare år

Utrikesdeklarationen
2016
Tidigare år

  Valda församlingar
 
Sverige
Riksdagen
Regeringen

EU
EU-parlamentet
EU-kommissionen
EU:s ministerråd
Europeiska rådet
Sök i politiken.se:
   
2014-07-01
 
Ministerrådet
 
Ministerrådet Europeiska unionens råd, ofta kallat ministerrådet, består av en regeringsledamot från varje medlemsland. Tillsammans med EU-parlamentet utgör ministerrådet den lagstiftande makten inom unionen. Beslut i ministerrådet kan fattas med enkel majoritet, kvalificerad majoritet eller med enhällighet. Oftast fattas besluten med kvalificerad majoritet. 2014 införs något som kallas dubbel majoritet.

Ländernas röstvikt från och med den 1 januari 2007.

• Tyskland 29 röster.

• Storbritannien 29 röster.

• Frankrike 29 röster.

• Italien 29 röster.

• Spanien 27 röster.

• Polen 27 röster.

• Rumänien14 röster.

• Holland 13 röster.

• Portugal 12 röster.

• Tjeckien 12 röster.

• Ungern 12 röster.

• Belgien 12 röster.

• Grekland 12 röster.

• Sverige 10 röster.

• Bulgarien 10 röster.

• Österrike 10 röster.

• Danmark 7 röster.

• Finland 7 röster.

• Litauen 7 röster.

• Irland 7 röster.

• Slovakien 7 röster.

• Estland 4 röster.

• Lettland 4 röster.

• Slovenien 4 röster.

• Cypern 4 röster.

• Luxemburg 4 röster.

• Malta 3 röster.


Totalt 352 röster

***

I känsliga frågor, som utrikes- och säkerhetspolitik eller skattefrågor, måste ministerrådet fatta sina beslut enhälligt. Det innebär att ett land kan lägga in veto mot ett förslag.

Från 2014 införs ett nytt system med s.k. dubbel majoritet.

Det kommer då att krävas två majoriteter: dels en majoritet av länderna, dels en majoritet av EU:s befolkning. Minst 15 länder (55 procent) måste stödja ett förslag och de måste utgöra minst 65 procent av EU:s befolkning.
 
 
Ministerrådets hemsida
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se