Sverige
 
Samhällsorientering
Myndighetsinfo
Föreningsinfo
Svenska språket

Lagstiftning
Nya lagar
Länk till lagrummet
Länk till prejudikat

Basfakta
Privatekonomi 2014

Regeringsförklaringen
2015
Tidigare år

Utrikesdeklarationen
2016
Tidigare år

  Valda församlingar
 
Sverige
Riksdagen
Regeringen

EU
EU-parlamentet
EU-kommissionen
EU:s ministerråd
Europeiska rådet
Sök i politiken.se:
   
2014-08-30
 
Europeiska rådet
 
Europeiska rådet Europeiska rådet består av stats- och regeringscheferna från unionens samtliga medlemsländer. Rådet sammankallas fyra gånger varje år och under de så kallade toppmötena dras riktlinjerna för den europeiska politiken upp. Ibland medverkar även utrikes- och finansministrarna på mötena. Samtliga beslut fattas med konsensus.

Europeiska rådets sammansättning förändras varje gång ett nationellt val leder till regeringsskifte. I databasen “parties-and-elections-in-europe” redovisas hur regeringar och parlament är sammansatta i de europeiska länderna och hur det gick i de senaste parlamentsvalen. Se länk nedan.

• Donald Tusk (från Polen) är Europeiska rådets ordförande för perioden 1 december 2014 – 31 maj 2017

• Federica Mogherini (från Italien) är unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik för perioden från och med utgången av den nuvarande kommissionens mandatperiod till och med den 31 oktober 2019

Europeiska rådet har också en fast hemsida, se länk nedan.
 
 
Parties and elections in Europe
Sveriges EU-ordförandeskap
Europeiska rådets hemsida
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se