Sverige
 
Samhällsorientering
Myndighetsinfo
Föreningsinfo
Svenska språket

Lagstiftning
Nya lagar
Länk till lagrummet
Länk till prejudikat

Basfakta
Privatekonomi 2014

Regeringsförklaringen
2015
Tidigare år

Utrikesdeklarationen
2016
Tidigare år

  Valda församlingar
 
Sverige
Riksdagen
Regeringen

EU
EU-parlamentet
EU-kommissionen
EU:s ministerråd
Europeiska rådet
Sök i politiken.se:
   
2014-05-25
 
EU-parlamentet
 
EU-parlamentet EU-parlamentet är unionens enda direkt folkvalda församling och består från och med EU-parlamentsvalet 2014 av 751 ledamöter från samtliga 27 medlemsländer Ledamöterna är indelade i olika politiska grupper och utgör tillsammans med ministerrådet den lagstiftande makten. Parlamentet ska också godkänna kommissionen och har tillsammans med rådet makten över EU:s budget.
Här presenteras grupperna i storleksordning:

EPP
Group of the European People's Party (Kristdemokraterna)
Resultat: 221 Ledamöter
Resultat i procent: 29.43 %

S&D
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
Resultat: 191 Ledamöter
Resultat i procent: 25.43 %

ECR
Europeiska konservativa och reformister
Resultat: 70 Ledamöter
Resultat i procent: 9.32 %

ALDE
Alliansen liberaler och demokrater för Europa
Resultat: 67 Ledamöter
Resultat i procent: 8.92 %

GUE/NGL
Europeiska förenade vänstern/Nordisk grön vänster
Resultat: 52 Ledamöter
Resultat i procent: 6.92 %

Gröna/EFA
De Gröna/Europeiska fria alliansen
Resultat: 50 Ledamöter
Resultat i procent: 6.66 %

EFDD
Gruppen Frihet och direkt demokrati i Europa
Resultat: 48 Ledamöter
Resultat i procent: 6.39 %

NI
Grupplösa – Ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp
Resultat: 52 Ledamöter
Resultat i procent: 6.92 %

När det nyvalda EU-parlamentet konstituerade sig sommaren 2014, stod det klart att det finns ett stort maktblock i mitten av parlamentet. Detta block består av kristdemokraterna (EPP) och Socialdemokraterna (S&D) och liberalerna (Alde)


----
EU-parlamentets mandatfördelning under förra mandatperioden (2009-2014).

Här presenteras de 7 grupperna i storleksordning:
• EPP: Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater), 265 mandat
• S&D: Gruppen progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet, 184 mandat
• Alde: Gruppen Alliansen för liberaler och demokrater i Europa, 84 mandat
• Greens/EFA: Gruppen för De gröna/Europeiska fria alliansen, 55 mandat
• ECR: Gruppen för Europas konservativa och reformister (bla engelska Torypartiet), 54 mandat
• GUE/NGL: Gruppen för Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster, 35 mandat
• EFD: Gruppen för Frihet och demokrati i Europa (bla italienska Lega Nord och engelska UK independet party), 32 mandat
• NA: Grupplösa, (bla Nationella fronten i Frankrike), 27 mandat

Totalt antal mandat: 736
 
 
EU-parlamentets hemsida
Votewatch är en oberoende databas som granskar alla EU-parlamentarikers aktivitet: voteringar, anföranden, närvaro, uppdrag och andra aktiviteter. Här finns också länkar till dokument. Språk: engelska.
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se