Sverige
 
Samhällsorientering
Myndighetsinfo
Föreningsinfo
Svenska språket

Lagstiftning
Nya lagar
Länk till lagrummet
Länk till prejudikat

Basfakta
Privatekonomi 2014

Regeringsförklaringen
2015
Tidigare år

Utrikesdeklarationen
2016
Tidigare år

  Valda församlingar
 
Sverige
Riksdagen
Regeringen

EU
EU-parlamentet
EU-kommissionen
EU:s ministerråd
Europeiska rådet
Sök i politiken.se:
   
Utrikespolitiska deklarationen
 
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se