Den oberoende samhällstidningen på internet  •  år 11
 
 
 
 
40|39|38|37
 
 
#2013/40
 
Fredag 18 oktober 2013
 

Till arkiven:

politiken.se

Ämnen

Källor

Dokument

Söksida

 

forskningen.se

Tidskrifter

Avhandlingar

Uppsatser

Söksida

 

Information om inlogg­ning, prenu­meration, tidning, redaktion, etc

Gå vidare

Inrikes – 18 okt
 
 
 
 
 
 
 
18:13 Östersund
Två skadade i krock
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:25 Östersund
Älgjägare sköt björn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:37 Göteborg
Dog efter bussolycka
 
 
 
 
 
 
11:42 Stockholm
Sol och snö till helgen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:11 Göteborg
Man sköts i Göteborg
 
Inrikes – 17 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:52 Göteborg
7 kronor blev 827 kronor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:32 Stockholm
Tålamod belönas
 
 
Inrikes – 16 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
18:18 Stockholm
JK utreder polisläcka
 
 
 
 
17:31 Östhammar
Man skadad i gruvolycka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:57 Stockholm
Skräp hotar havsmiljön
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 15 okt
 
 
 
 
 
 
 
21:16 Kristianstad
Man hittades knivskuren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:03 Norrtälje
Skadade vid sprängning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:31 Stockholm
Läxhjälp ökar klyftor
 
Inrikes – 14 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:36 Staffanstorp
Spritpengar betalas tillbaka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:53 Malmö
Man skjuten i benet
 
 
 
 
01:31 Sundsvall
Hund åt upp husses tår
 
Inrikes – 13 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
16:08 Stockholm
Kungliga kontakter knyts
 
 
 
 
 
14:54 Stockholm
Svårt få in rapporter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 12 okt
 
21:07 Örnsköldsvik
Älg påkörd av tre bilar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artiklar

Partiledardebatt i riksdagen:

Krymper eller växer välfärden?

Har antalet anställda inom "välfärden" krympt eller tvärtom ökat? Den frågan sörjde för hetta i höstens partiledardebatt. Även kärnkraften dök upp flera gånger. Gustav Fridolin (mp) äntrade scenen med en riktig tårta i hand och Göran Högglund (kd) kammade hem många skratt på en metafor om fisksoppa.

16 okt 13 – Riksdagens partiledardebatt, video, Snabbprotokoll 2013/2014:13


Reinfeldt på moderatstämman:

Vill skriva in moderaterna i historien

Moderaterna är mest lämpade att förvalta det svenska samhällsbygget - det var kontentan av Fredrik Reinfeldts tal till stämman. Det innehöll inte ett ord om skattesänkningar, men många om jämlikhet och jämställdhet, liksom om skola, vård och omsorg.

17 okt 13 – Tal vid moderaternas stämma i Norrköping


Gymnasieskola stängs omedelbart

Skolinspektionen har funnit allvarliga brister vid de gymnasieskolor som drivs av utbildningsföretaget Praktiska Sverige AB på olika håll i landet. En av skolorna - Praktiska Tumba - stängs nu omedelbart.

17 okt 13 – Bristande stöd till elever på samtliga gymnasieskolor som drivs av Praktiska Sverige AB – en skola stängs


Digitalisering av kulturarvet

Ett EU-direktiv är på väga att genomföras i svensk rätt med sikte på så kallade föräldralösa verk - texter, ljud- och bildupptagningar med mera där upphovsmannen respektive rättighetsinnehavaren är okänd.

15 okt 13 – Ds :


LO: Bygg bostäder!

Sedan slutet av 1990-talet har antalet kommuner med bostadsbrist ökat kraftigt. Och även i kommuner som uppger att de inte har problem med bostadsbrist råder det brist på hyresrätter.

15 okt 13 – LO: Bostadsbyggande för fler jobb - Brist, balans och överskott på bostäder i Sveriges kommuner


Striden om brytpunkten fortsätter

En samlad opposition i riksdagens finansutskott försöker nu förhindra att den statliga inkomstskatten för höginkomsttagare sänks. Men alliansen vill ta strid för förslaget om höjd brytpunkt.

17 okt 13 – Finansutskottet vill att regeringen tar tillbaka förslag om skattesänkning


Lärarna får snart sin legitimation

Efter flera uppskov och skenande kostnader meddelar Skolverket att 95 procent av de lärare som ansökt om lärarlegitimation kommer att ha den när bestämmelserna träder i kraft den 1 december i år.

16 okt 13


Färre får fast, men fler får kortare jobb

Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökning för september visar att sysselsättningen fortsätter öka och att arbetslösheten minskat något. Det är antalet tidsbegränsat anställda som ökat medan gruppen med fast anställning krympt.

17 okt 13 – SCB:s arbetskraftsundersökningar, AKU, september 2013


Ytterligare rabatt för egenföretagare

Från och med nästa år ska enskilda näringsidkare få sänkta egenavgifter med 7,5 procentenheter eller högst 15 000 kronor per år, föreslår regeringen.

16 okt 13 – Prop 2013/2014:14


Bättre villkor för bolån

Så kallad ränteskillnadsersättning kan den behöva betala som tagit ett bolån till en fast ränta, exempelvis hos en bank, och bestämmer sig för att betala av hela eller delar av lånet i förväg - innan räntebindningstiden är över. Hur mycket pengar det handlar om som banken har rätt att kräva av kunden beräknas via en schablonregel. Nu föreslår regeringen att schablonen ska ändras.

15 okt 13 – Lagrådsremiss: Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån


Importfirmor gynnas

Nya moms-regler ska underlätta för skattepliktiga importörer.

15 okt 13 – Prop 2013/2014:6


Trio delar ekonomipriset

Eugene Fama, Lars Peter Hansen och Robert Shiller får ekonomipriset till Alfred Nobels minne. De har forskat om varför värdepapper kostar som de gör.

14 okt 13


Nobelpriset 2013

Fredspris för kamp mot kemvapen

Den FN-nära organisationen OPCW får Nobels fredspris för sitt "omfattande arbete med att avskaffa kemiska vapen." Priset kan sätta press på stater som ännu inte förstört sina kemvapen.

12 okt 13


Ekonomi i korthet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  politiken.se
ISSN: 1651-0879
 
Utgivning:   politiken.se uppdateras dagligen, utkommer med 100 nr/år, löpsedeln skickas till prenumeranter på fredagar.
 
Pris helår:   625 kr inkl. 25 procents moms.
Klicka här för prislista
 
Arkiv:   politiken.se
forskningen.se
 
    Politiken.se som arkiv är tillgängligt för privatpersoner som prenumererar. Institutioner, myndigheter, organisationer och företag kan få tillgång till ett eller flera arkiv efter överens-kommelse med redaktionen.
 
Adress:   politiken.se
Själagårdsgatan 17
111 31 Stockholm
 
Telefon:   08-20 28 68
Prenumeration:   prenumeration@politiken.se
Redaktion:   redaktionen@politiken.se
Postgiro:   63 78 79-8
Bankgiro:   5444-4062
Organisationsnr:   556594-0987
TS-upplaga 2013:   1700 prenumerater
Redaktion:   Christian Andersson, Mats Deurell (ansvarig utgivare),
Unn Gustafsson, Fredrik Reinholdsson, Fredrik
Skoglund
och Åke Svidén.

Texterna är skrivna av redaktionen och ett nät av frilansskribenter: Lars Ahnland, Kristina Andersson, Mats H Andersson, Henrik Barrdahl, Helena Björnfot, Anita Boberg, Elisabeth Cervin, Ann Dahlin, Elias Efvergren, Per Elvingson, Maria Eklund, Mikael Gewers, Karin Hertz, Anna Hjorth, Maria Holm, Jöran Hök, David Ingnäs, Jorun Jakobsson-Koca, Eva Johannesson, Jonas Johansson, Pia Karlsson Minganti, Åke Kilander, Ulf Knutson, Lars Mossfeldt, Tomas Kåberger, Karl Erik Lagerlöf, Matts Lindberg, Knut Lindelöf, Sverker Lindström, Jessica Lindvert, Kristina Lundgren, Thomas Michelsen, Mia Moisander, Eva-Lena Neiman, Magdalena Nordensson, Mikael Nyberg, Catrin Offerman, Kajsa Olsson, Jon Pelling, Elisa Rossholm, Anne Rådestad, Johan Schmidt, Wladimir Siwecki, Maria Staf, Ursula Stigzelius, Malin von Strauss, Johan Svensson, Veronica Södermark, Johan Taubert, Torbjörn Tenfält, Sten von Unge, Cajsa Unnbom, Anna Waldehorn, Anders Weidung, Cecilia Wergeni, Mats Wingborg, Stefan de Vylder och Fredrik Öjemar.
Vill du prenumerera på nyhetsmejlet från politiken.se?
 
 
Målet med den isländska krishanteringen har varit att i första hand rädda människorna – inte bankerna.
 
Isländsk krislösning
 
Det finns idag en omfattande litteratur om eurokrisen. Men om Island, vars krishantering varit mycket mer framgångsrik, finns tyvärr mindre skrivet. Det är därför glädjande att ekonomijournalisten Sten Sjögren nyligen kommit ut med en läsvärd och informativ berättelse om Island, skriver Stefan de Vylder i sin recension.
 
17 okt 13 – Sten Sjögren: Island efter Ragnarök
 
Veckans utrikes
 
Libyen - en krutdurk på EU:s tröskel
 
Kidnappning av premiärministern, bilbomber mot utländska beskickningar, beskjutning av flyktingbåtar: läget i Libyen efter diktatorn Gadhafis fall blir allt mer kaotiskt.
 
17 okt 13 – Le Monde 15/10-13
 

 
USA-kris löst men bara för tre månader
 
USA:s kongress lyckades i elfte timmen hindra att landet slår i skuldtaket, vilket skulle ha skakat hela världsekonomin. Men i januari kan budgetcirkusen i kongressen börja om på nytt.
 
17 okt 13 – New York Times 17/10-13
 

 
Nya Irans kärnprogram kontrolleras?
 
Förhandlingarna i Genève om Irans kärnteknikprogram som startade i veckan är kanske en sista chans till internationell kontroll. Men programmet är nu så omfattande att det blivit allt svårare att kontrollera.
 
17 okt 13 – Le Monde 14/10-13
 
 
 
Trettio miljoner slavar i världen
 
Nästan 30 miljoner människor lever i slaveri i världen, enligt en beräkning av stiftelsen Walk Free. Nästan hälften finns i Indien, men värst är det i Mauretanien där en människa på 25 uppges leva som slav.(TT)
 
London – 2013-10-17
 
 

 
Solberg: Vi ska göra Norge enklare
 
Den nya högerregeringen tog i dag över Norges ledning. Fremskrittspartiets Siv Jensen blir som väntat finansminister och Høyres Børge Brende utrikesminister. Statsminister Erna Solberg lovar att "förenkla Norge".(TT)
 
Oslo – 2013-10-16
 
 

 
Gröna vill inte regera med Merkel
 
De gröna lämnar regeringssamtalen med det tyska valets segrare, Angela Merkels CDU. Samtidigt stormar det kring CDU sedan stora bidrag från bilindustrin kopplats till motstånd mot utsläppsregler.(TT)
 
Berlin – 2013-10-16
 
 

 
AU:Inga ICC-domar mot regenter
 
Regerande statsöverhuvuden ska inte ställas inför rätta i den internationella brottmålsdomstolen, enades afrikanska ministrar om vid ett möte i Addis Abeba. I dag behandlas förslaget av Afrikanska unionen.(TT)
 
Addis Abeba – 2013-10-12
 
 
 
Recensioner
 
   
 
FN-STADGAN Västvärldens inblandning i internationella konflikter försvaras ofta med att FN-stadgan tillåter och nästan kräver en intervention. Nato-bombningarna i Serbien och Libyen eller den USA ledda interventionen i Irak är exempel på konflikter som ofta beskrivs som oundvikliga och riktiga ur ett folkrättsligt perspektiv. Det är helt fel menar fyra jurister. RÄTTSVIDRIG UTVISNING Två egyptier blir på ytterst lösa grunder bortförda från svensk mark mitt i vintern av maskerade amerikanska agenter och med regeringens goda minne. Lena Sundströms Spår behandlar det journalistiska arbete som låg bakom avslöjandet av vad som fortfarande är en illaluktande skamfläck för den forna Perssonregeringen. ÖPPEN

 
   
 
LÖFVEN Det har kommit många böcker om Socialdemokratiska partiledare de senaste åren. De har ju varit många nu. Nu kommer en till, om Stefan Löfven. Ett som det verkar snabbt hopkommet porträtt av den förste socialdemoratiske partiordförande som hämtats direkt från fackföreningsrörelsen. Åke Svidén recenserar. KAIRO, ALEPPO… De ungdomliga nätaktivisterna i Kairo har blivit äldre och mer uppgivna sedan allting började i januari 2011. Men trots allt fortsätter kampen för demokrati. Aftonbladets reporter Staffan Lindberg har samlat sina reportage från Egyptern och Syrien i en bok ”Blod är ett billigt pris för frihet. Christian Andersson recenserar.

 
 
 
KRISEN I GREKLAND Kajsa Ekis Ekman skriver om den ekonomiska krisen i Grekland ur ett grekiskt perspektiv. Det blir en berättelse om ett land och dess människor som sjunker allt djupare i ekonomisk misär och ovisshet om framtiden. Hennes grekiska vänner pendlar mellan djupaste förtvivlan och helig ilska och små små tillsatser av framtidshopp och en stor nypa galghumor.

 
   
 
SLAVRUTTEN Varje år utsätter sig tusentals afrikanska migranter för hårda umbäranden på vägen genom Sahara och över Medelhavet för att ta sig till Europa och tjäna pengar. Det är en ”lose-lose-situation” för migranter men en ”win-win-situation” för smugglare, transportörer. UTÖYA Massakern på Utöya 2011 ses ofta som rent ofattbar. Handlingens omfattning, offrens unga ålder och den norska rättspsykiatrins velande kring gärningsmannens eventuella tillräknelighet bidrar alla till detta. Antropologen Erika Fatland gör en både bred och djupgående ansats att förstå något till synes oförståelig.

 
   
 
TJÄNSTEFOLK RUT-avdraget har lett till fler vita städjobb. Men svartjobben har bara minskat marginellt. De svarta jobben bidrar med dåliga arbetsvillkor för dem som arbetar med hushållsnära tjänster, enligt antologin Rena hem på smutsiga villkor. KONGO Samtidigt som svenska medier rapporterade om journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye berättade norska medier en helt annan historia. Den handlade om två norska legoknektarna som flackade runt i Kongo och som 2009 greps och dömdes till döden för mord.

 
 
 
FÖRORTSHATET En natt för ett par veckor sen stannade jag vid två brinnande bilar på vägen hem. Ett femtiotal grannar stod redan där, helt lugnt. En känsla av sorgsen upprymdhet låg i luften. Det stod inget om branden i tidningarna morgonen därpå, alla journalister hade varit i Husby, ett par kilometer bort.

 
   
 
MACIEJ ZAREMBA Ett kvasimarknadstänkande slagit rot i den offentliga vården. Hur fungerar detta i praktiken? Det beskriver Maciej Zaremba i sin bok Patientens pris. HAR IRAN KÄRNVAPEN eller är det i själva verket medierna som vill att Iran åtminstone försöker skaffa dem? Pierre Gilly försvarar Iran och kritiserar dess belackare.

 
   
 
FORSKNINGEN om Hitlers inflytande på det tyska folket och vad som gjorde att Nazityskland kunde utvecklas till en dödsmaskin bortom all humanism har varierat med de politiska konjunkturerna under efterkrigstiden. Barbro Eberan har samlat sina texter om aktuell forskning i ämnet. METROPOLIT Forskningsprojektet Metropolit rörde upp heta känslor. 15 000 barn som föddes i Stockholm 1953 skulle följas över åren i en omfattande kartläggning. Forskarna ville veta varför det gick bra för vissa, men inte för andra. Uppgifter skulle hämtas in via enkäter och från befintliga register. Detta uppfattade kritikerna som ett hot mot integriteten.

 
   
 
SVERIGE I KRIG Vägen in i kriget blev aldrig en het politisk fråga. Allmänheten förstod inte vad som hände och i riksdagen har krigsmotståndet aldrig fått något starkt fäste – de stora partierna (s och m) är på samma linje. Den bilden ger Wilhelm Agrell i sin bok ”Ett krig här och nu”. Och nu säger Carl Bildt att han vill behålla svensk trupp i Afghanistan. Socialdemokraterna och miljöpartiet protesterar inte. BEGREPPET ”RAS” lever i den amerikanska politiken som blandning av sociologi och biologi. Svenska Dagbladets USA-korrespondent Karin Henriksson har skrivit en bok om detta rasbegrepp och dess förhållande till rasism, ”En droppe svart blod. Ras och tolerans i USA” (Leopard förlag). Boken bör läsas av alla i Sverige som undrar vad ”strukturell rasism” egentligen betyder.

 
   
 
JESPER STRÖMBÄCK Politiken och framtidsforskningen har att brottas med “Nuets förbannelse”, som alltid gör den senaste nyheten, opinionsundersökningen, delårsbokslutet intressantare än äldre material, oberoende av det faktiska innehållet. Jesper Strömbäck analyserar ”fem förbannelser” som motverkar och försvårar en långsiktig politik. Kajsa Olsson har läst den antologi som Strömbäck har redigerat. HENRIK ARNSTAD Jimmy Åkesson och Mussolini delar samma ideologi. Det menar Henrik Arnstad i sin nya bok ”Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia.” (Norstedts). I Arnstads bok finns ett moraliskt patos som är beundransvärt. Men bokens vetenskapsjournalistiska ambition gör ändå att Christian Andersson som recenserar ställer frågan: forskning eller pamflett?

 
 
 
ARABISKA VÅREN Mohammad Fazlhashemis biologilärare i gymnasiet i Iran lärde honom att en orm fångar en fågel genom att stirra i fågelns ögon så att fågeln blir förlamad av skräck och glömmer bort att den kan flyga. På samma sätt som ormen satte skräck i fågeln härskar och härskade diktatorerna i Mellanöstern och Nordafrika. De injagade skräck i människor så att de glömde sin förmåga att göra motstånd.

 
   
 
S-KRISEN I en ny boken "En marsch mot avgrunden” anklagas tidigare S-höjdaren Pär Nuder för att ha varit med om att avsätta Mona Sahlin och att ha hjälpt Håkan Juholt till makten. Men så gick det knappast till. SKOLA I FÖRFALL Resultaten för den svenska skolan i internationella jämförelser är nedslående. I debatten hörs ibland argumenten att dessa jämförelser är ointressanta då de bara mäter utantillinlärning. Tvärtom menar Per Kornhall att krisen i den svenska skolan är verklig.

 
   
 
HATET Det började med ett brev fyllt av hat och hot som först väckte rädsla och därefter vrede. Resultatet blev en debattbok där författaren och journalisten Maria Sveland kartlägger och analyserar hatet som riktas mot feminister. Hatet, kanske framförallt det som frodas på nätet, har diskuterats intensivt på senaste tiden; i Uppdrag gransknings program, i krönikor och på bloggar. Svelands bok gör en djupare analys genom att sätta in hatet i ett större sammanhang, skriver Jorun Koca Jakobsson i sin recension. RÖSTRÄTTEN Det pågår en rösträttsstrid i USA. En kamp mot allmän rösträtt. Högsta Domstolen ska pröva om Sektion 5 i Voting Rights Act är i överensstämmelse med konstitutionen och stadgar att förändringar av vallagarna i 16 delstater med rasistiskt förflutet ska prövas av de federala myndigheterna i Washington. Samtidigt har det blivit allt vanligare att dessa stater försöker försvåra för minoriteter att rösta. I den amerikanska veckotidningen The Nation beskrivs och analyseras denna bakvända rösträttsstrid. Åke Svidén rapporterar.

 
   
 
OM STASI behöver man inte bevisa något numera. Att säga eller skriva Stasi räcker för att alla ska förstå att det är något skumt på gång. Lite så är det med Christoph Anderssons bok om Stasi, Operation Norrsken. Men kanske är Andersson ute efter att berätta bra historier. Och då lyckas han. AHMED RASHID Pakistans politiker och dess säkerhetstjänst spelar ett avancerat rävspel som nu tycks krackelera, och där författaren och journalisten Ahmed Rashid menar att kärnan till landets kollaps kan ligga.

 
   
 
KAOSET i den svenska järnvägen beror inte på snön utan på avregleringen, marknadskrafterna, privatiseringen och konkurrensen mellan olika järnvägsföretag. Det skriver Mikael Nyberg i Det stora tågrånet, som nu kommit i en pocketutgåva. ÄR NÄTHATETS ”skrivbordskrigare” en armé eller ett gäng knäppisar? Svaret på frågan är avgörande för hur vi andra hanterar problemet. Lisa Bjurwalds bok om näthatet, ”Skrivbordskrigarna”, har kritiserats för att vara ostrukturerad. Men frågan om vem som ligger bakom hatet och hoten på nätet är inte lätt att besvara.

 
   
 
”HUMANIORAS KRIS” är ett återkommande debattämne med tämligen förutsägbara inslag och aktörer. Det tas mer sällan upp i politiken – även om det vore intressant att få ta del av till exempel Jimmie Åkessons ståndpunkter i frågan. KVINNOR I ISRAEL De arabiska kvinnor som intervjuas i den här boken klär sig i heltäckande kläder och ber dagligen. Till en början tycks gud och traditionen styra deras liv, men de välutbildade kvinnorna använder snarare religionen för att rättfärdiga sina egna livsval.

 
   
 
SKITLIV är en bok om skitjobb, men den senare termen är för laddad för att användas som titel. Debatten kring huruvida det finns arbeten som kan och bör betecknas som skitjobb har stundtals varit hätsk på ledarsidor, bloggar och i sociala medier. Det finns de som hävdar att inga jobb är skit, alla är betydelsefulla för samhället. KRIS I EUROPA Det är som ett plockepinn där alla spelar samtidigt, skriver portugisiskan Patricía Portela i en enastående text som inte väjer för några komplikationer. Hennes poetiska språk och intellektuella rörlighet gör hennes bidrag till det i särklass mest läsvärda i Kris-antologin, skriver Kajsa Olsson i sin recension.

 
   
 
”VÅRDEN INIFRÅN”, med underrubriken ”När sjuksköterskan blir patient” av Petra Lilja Andersson med bidrag av Ami Hommel, utgår från fem svårt sjuka sköterskors berättelser om sin egen tid på sjukhus. Man skulle kunna tro att de, som medicinskt kunniga, skulle ställa högre krav på själva vården än andra. Så är det inte alls. Det som betyder allra mest är att personalen är lyhörd och ger sig tid att lyssna. HÅKAN JUHOLT Den socialdemokratiska vänster- och högerflygeln kunde inte enas kring en partiordförandekandidat efter förlustvalet 2010. Därför blev Håkan Juholt lanserad och vald till ordförande utan att ha ett brett stöd i partiet. Detta blev också hans fall. Det säger han själv, och hans motståndare säger inte emot honom på den punkten.

 
   
 
ASEF BAYAT Vad ligger bakom den politiska mobiliseringen i Mellanöstern och Nordafrika? I Väst har vi betraktat den arabiska våren som ett resultat av organiserade gräsrotsrörelser, sådana som finns i t.ex. Latinamerika, Indien och Sydafrika. Fel, skriver sociologiprofessorn Asef Bayat. CHIARA VALENTINI Italienare är ofta påfallande "barnkära". Samtidigt har Italien mycket låga födelsetal, bland de lägsta i västvärlden. Hur går det ihop? Två genomarbetade svar på frågan ges av Chiara Valentini i boken O i figli o il lavoro och av Loretta Napoleonis i Il contagio.

 
   
 
BJÖRN KUMM har skrivit en självbiografi om sitt liv, sina resor, sina möten med världens politiker och författarer. Kumm skildrar den manliga drömmen om ett äventyrligt vagabondliv, förpackad i en prydlig svensk och socialdemokratisk kostym, och sedd genom den medelålders mannens något romantiserade filter. EUROKRISEN Nej, det är inte lata sydeuropéer som levt över sina tillgångar och orsakat eurokrisen. Snarare handlar det om ett valutasamarbete som är felkonstruerat i grunden. Euroland är inget optimalt valutaområde, slår nationalekonomen Stefan de Vylder fast i sin senaste bok. Jorun Koca Jakobsson recenserar.

 
   
 
FINANSKRISEN var akut då den amerikanske ekonomiprofessorn Paul Krugman gav ut ”Krisen – Orsaker, verkan, åtgärder”. Han förespråkade stora offentliga satsningar i keynesiansk anda. Och det började bra – president Obama lanserade ett stimulanspaket på nära 800 miljarder dollar och andra ekonomiska stormakter i Europa och Asien följde efter. Men det hjälpte inte – krisen bara förvärrades. NINA BJÖRK Vi lever i en verklighet där människor blivit varor och mänskliga handlingar tjänster. Ekonomiska logiker styr inte bara vårt samhälle utan också vår syn på varandra, och det är vår egen acceptans som gjort detta möjligt. Så argumenterar Nina Björk i sin senaste bok, som innehåller såväl skarp samhällsanalys som en del trötta klyschor.

 

 

Sök
 
Sök i fritext:
 
 
   
 
Europeisk press
 
 
politiken.se rapporterar i den här spalten om vad som skrivs i några europeiska tidningar.
Omsusat partibidrag till Merkel
En gåva till Angela Merkels parti CDU på närmare 700 000 euro från familjen Quandt, som via sitt aktieinnehav kontrollerar BMW, har utlöst en debatt om partbidragskulturen i Tyskland.
Berliner Zeitung och Süddeutsche Zeitung 16/10-13
Brittiska fångar får inte rösta
Två brittiska fångar har fått sin rättsliga kamp för rösträtt krossad av högsta domstolen i Westminister. Detta trots EUs lagstiftning som säger annorlunda.
The Guardian 16/10-13
Italienskt missnöjesparti blir invandrarfientligt Le Monde 12/10-13
Arbete inte längre väg ut ur fattigdom The Guardian 17/10-13
Vargen rör upp känslor – i Frankrike Le Monde 15/10-13
Segdraget regeringsbildande Spiegel online 16/10-13
Hög självmordsfrekvens bland franska mjölkbönder Le Monde 11/10-13
 
Inrikes – 18 okt
 
 
 
 
 
 
 
18:13 Östersund
Två skadade i krock
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:25 Östersund
Älgjägare sköt björn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:37 Göteborg
Dog efter bussolycka
 
 
 
 
 
 
11:42 Stockholm
Sol och snö till helgen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:11 Göteborg
Man sköts i Göteborg
 
Inrikes – 17 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:52 Göteborg
7 kronor blev 827 kronor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:32 Stockholm
Tålamod belönas
 
 
Inrikes – 16 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
18:18 Stockholm
JK utreder polisläcka
 
 
 
 
17:31 Östhammar
Man skadad i gruvolycka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:57 Stockholm
Skräp hotar havsmiljön
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 15 okt
 
 
 
 
 
 
 
21:16 Kristianstad
Man hittades knivskuren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:03 Norrtälje
Skadade vid sprängning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:31 Stockholm
Läxhjälp ökar klyftor
 
Inrikes – 14 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:36 Staffanstorp
Spritpengar betalas tillbaka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:53 Malmö
Man skjuten i benet
 
 
 
 
01:31 Sundsvall
Hund åt upp husses tår
 
Inrikes – 13 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
16:08 Stockholm
Kungliga kontakter knyts
 
 
 
 
 
14:54 Stockholm
Svårt få in rapporter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 12 okt
 
21:07 Örnsköldsvik
Älg påkörd av tre bilar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidigare utgåvor: 40|39|38|37|36|35|34|33|32|31|30|29|28|27|26|25|24|23