Den oberoende samhällstidningen på internet  •  år 11
 
 
 
 
38|37|36|35
 
 
#2013/38
 
Fredag 4 oktober 2013
 

Till arkiven:

politiken.se

Ämnen

Källor

Dokument

Söksida

 

forskningen.se

Tidskrifter

Avhandlingar

Uppsatser

Söksida

 

Information om inlogg­ning, prenu­meration, tidning, redaktion, etc

Gå vidare

Inrikes – 04 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
18:49 Linköping
Man omkom i villabrand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:07 Stockholm
12 drunknade i september
 
 
 
 
 
13:33 Göteborg
Bi på kommunens tak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:31 Stockholm
Nu kommer höstvärmen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 03 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:51 Stockholm
KI klättrade i rankning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03:32 Borlänge
Ingen bomb i Borlänge
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 02 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:59 Falkenberg
Polisen vill bli granskad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:55 Charlottenberg
Reinfeldt kollade gränshandeln
 
 
 
 
 
 
 
14:38 Åtvidaberg
Man omkom i mc-olycka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02:02 Gällivare
Misstänkta rånare greps
 
 
 
 
 
Inrikes – 01 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:06 Halmstad
Högg katt med yxa
 
18:04 Stockholm
Man knivskuren i Farsta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:35 Stockholm
Brinnande skola utrymd
 
 
 
 
13:16 Stockholm
Sverige bäst för 60+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 30 sep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:28 Stockholm
Ministrar mötte romer
 
 
 
 
14:10 Stockholm
Datorstrul vid apotek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 29 sep
 
 
 
 
20:09 Västerås
En omkom i trafikolycka
 
19:53 Stockholm
S skuggsatsar på skolan
 
 
19:08 Helsingborg
Fiskare livlös i vattnet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 28 sep
 
 
 
 
 
 
16:27 Stockholm
Buss körde av vägen
 
 
14:38 Karlstad
KD river upp Nato-nej
 
 
 
 
 
 
 
11:37 Stockholm
Spice kan spåras i urin
 
 
11:34 Katrineholm
Fängelse efter dödskrock
 
 
 
 
 
 
 
 
Artiklar

Skolverkets utvärdering:

Fiasko för nya lärlingsreformen

Intresset för alliansregeringens lärlingsutbildning var svalt redan från början - och det har inte blivit bättre, visar en färsk rapport från Skolverket. Regeringen vill försöka subventionera fram intresse; främst på arbetsgivarsidan. Om det kan lyckas är oklart.

1 okt 13 – Skolverkets rapport "Utvecklingen av lärlingsutbildningen"


Oppositionens budgetar

Inte mycket som skiljer rött från blått

När man jämför regeringens och socialdemokraternas budgetsiffror är det inte mycket som skiljer. Magdalena Andersson lovar till exempel att inte riva upp Anders Borgs skattepolitik. Därmed är utrymmet för en alternativ s-politik starkt begränsad.

3 okt 13 – Oppositionens budgetmotioner, Prop 2013/2014:1


Vänsterpartiets budgetmotion

Skattehöjningar betalar välfärden

Vänsterpartiet satsar rejält på välfärden i sitt budgetalternativ. Men skatterna höjs också ordentligt. - Vi behöver ökade skatteintäkter, annars klarar vi inte välfärden, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson.

3 okt 13 – Vänsterpartiets budgetmotion


Socialdemokraternas budgetmotion

Klimatet problem för rödgröna

Klimatet kan bli den stora stötestenen om Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska regera ihop. Flera miljarder kronor skiljer partiernas budgetförslag från varandra.

2 okt 13 – Socialdemokraternas budgetmotion


Miljöpartiets budgetmotion

Klimatet väger tungt

Miljöpartiet satsar stort på klimat, jobb och skola i sin budgetmotion. Men partiet får kritik för kraftigt höjda klimatskatter.

4 okt 13 – Miljöpartiets budgetmotion


Sverigedemokaternas budgetmotion

Satsa på heltidsjobb

Sverigedemokraterna vill sänka skatten för pensionärer, satsa på offentliga heltidsjobb och på vård, rättsväsende och försvar. Pengarna tas främst från asyl- och integrationsområdet och från biståndet.

2 okt 13 – Sverigedemokraternas budgetmotion


Bör budgetprocessen detaljregleras?

Det råder oenighet mellan blocken om hur mycket av riksdagens spelrum i beslutsprocessen som bör offras till förmån för en lagfäst och sammanhållen behandling av regeringens budgetförslag. Det framgår av Budgetprocesskommitténs slutbetänkande.

3 okt 13 – SOU 2013:73


Ny strategi för prispress på medicin

Regeringen avslår Apoteksutredningens förslag på hur man kan pressa priserna på äldre läkemedel med hänvisning till en överenskommelse man gjort med Läkemedelsindustriföreningen.

3 okt 13 – Promemoria Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter , Prop 2013/2014:1


Enklare bygga i bullriga miljöer

Regeringens bullerutredare Anders Lillienau föreslår regler för hur flygbuller ska hanteras när nya bostäder planeras och flygplatser miljöprövas.

3 okt 13 – SOU 2013:67


Regeringen ändrar växtskyddslagen:

En lucka stängs

Reglerna för i vilka situationer enskilda bönder och markägare kan få ersättning enligt växtskyddslagen preciseras och stramas åt.

3 okt 13 – Prop 2013/2014:18


Utökad statistikplikt

Även kommunalförbund ska framgent omfattas av en uppgiftsskyldighet visavi Statistiska Centralbyrån.

3 okt 13 – Prop 2013/2014:7


Barnbidraget delas

Barnbidraget för barn som föds från och med 2014 ska automatiskt delas mellan båda föräldrarna.

2 okt 13 – Prop 2013/2014:14


Lagrådet utökas

Regeringen vill att Lagrådet ska kunna arbeta på upp till fem avdelningar; i stället för som idag högst fyra.

3 okt 13 – Prop 2013/2014:14


Misstänkt prisbluff på apoteken

Företag som tillverkar generiska läkemedel misstänks samarbeta för att hålla uppe priserna, enligt en rapport. Men branschen slår ifrån sig och förlusten för skattebetalarna tonas ner av ansvarig myndighet.

3 okt 13


Forskare: Bryt ut sjukförsäkringen

Sjukförsäkringen borde brytas loss ur statsbudgeten på samma sätt som pensionerna, skriver Martin Ljunge, forskare vid Institutet för näringslivsforskning, på SvD Brännpunkt.

3 okt 13


SCB-prognos för år 2035:

Invandrare kan försörja pensionärer

I en färsk prognos över sysselsättningen i Sverige på ungefär tjugo års sikt antar Statistiska Centralbyrån att utrikes födda kommer att axla en betydligt större del av försörjningsbördan. Det behövs.

2 okt 13 – Statistiska Centralbyråns pressmeddelande


Modersmjölksersättning:

EU-förbud mot förljugen reklam

Reklam för modersmjölksersättning måste vara vetenskapligt utformad och får bara publiceras i vissa medier. I övrigt förbjuds den.

2 okt 13 – Prop 2013/2014:17


Ekonomi i korthet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  politiken.se
ISSN: 1651-0879
 
Utgivning:   politiken.se uppdateras dagligen, utkommer med 100 nr/år, löpsedeln skickas till prenumeranter på fredagar.
 
Pris helår:   625 kr inkl. 25 procents moms.
Klicka här för prislista
 
Arkiv:   politiken.se
forskningen.se
 
    Politiken.se som arkiv är tillgängligt för privatpersoner som prenumererar. Institutioner, myndigheter, organisationer och företag kan få tillgång till ett eller flera arkiv efter överens-kommelse med redaktionen.
 
Adress:   politiken.se
Själagårdsgatan 17
111 31 Stockholm
 
Telefon:   08-20 28 68
Prenumeration:   prenumeration@politiken.se
Redaktion:   redaktionen@politiken.se
Postgiro:   63 78 79-8
Bankgiro:   5444-4062
Organisationsnr:   556594-0987
TS-upplaga 2013:   1700 prenumerater
Redaktion:   Christian Andersson, Mats Deurell (ansvarig utgivare),
Unn Gustafsson, Fredrik Reinholdsson, Fredrik
Skoglund
och Åke Svidén.

Texterna är skrivna av redaktionen och ett nät av frilansskribenter: Lars Ahnland, Kristina Andersson, Mats H Andersson, Henrik Barrdahl, Helena Björnfot, Anita Boberg, Elisabeth Cervin, Ann Dahlin, Elias Efvergren, Per Elvingson, Maria Eklund, Mikael Gewers, Karin Hertz, Anna Hjorth, Maria Holm, Jöran Hök, David Ingnäs, Jorun Jakobsson-Koca, Eva Johannesson, Jonas Johansson, Pia Karlsson Minganti, Åke Kilander, Ulf Knutson, Lars Mossfeldt, Tomas Kåberger, Karl Erik Lagerlöf, Matts Lindberg, Knut Lindelöf, Sverker Lindström, Jessica Lindvert, Kristina Lundgren, Thomas Michelsen, Mia Moisander, Eva-Lena Neiman, Magdalena Nordensson, Mikael Nyberg, Catrin Offerman, Kajsa Olsson, Jon Pelling, Elisa Rossholm, Anne Rådestad, Johan Schmidt, Wladimir Siwecki, Maria Staf, Ursula Stigzelius, Malin von Strauss, Johan Svensson, Veronica Södermark, Johan Taubert, Torbjörn Tenfält, Sten von Unge, Cajsa Unnbom, Anna Waldehorn, Anders Weidung, Cecilia Wergeni, Mats Wingborg, Stefan de Vylder och Fredrik Öjemar.
Vill du prenumerera på nyhetsmejlet från politiken.se?
 
 
Carl Fredrik Reuterswärds staty utanför FN:s högkvarter.
 
FN-stadgan och krig
 
Fler samtal, färre bomber
 
Västvärldens inblandning i internationella konflikter försvaras ofta med att FN-stadgan tillåter och nästan kräver en intervention. Nato-bombningarna i Serbien och Libyen eller den USA ledda interventionen i Irak är några exempel på konflikter som ofta beskrivs som oundvikliga och riktiga ur ett folkrättsligt perspektiv. Men det är helt fel menar fyra jurister, som i en aktuell bok analyserar och problematiserar dagens internationella konflikter.
 
3 okt 13 – Rolf Andersson, Mats Björkenfeldt, Per Boström och Lars-Gunnar Liljestrand:: FN-stadgans våldsförbud och aggressionskrigen
 
Veckans utrikes
 
Krismöte i Vita huset gav inget resultat
 
President Obama kallade i går till sig ledarna i kongressen för att för att hitta en utväg ur budgetkrisen. Men utan konkreta resultat.
 
3 okt 13
 

 
Berlusconi gav upp - Italiens regering sitter kvar
 
Silvio Berlusconis hot att stjälpa Enrico Lettas koalitionsregeringen rann ut i sanden. I sista minuten tvingades Berlusconi backa när flera senatorer från det egna partiet vägrade rösta mot regeringen.
 
3 okt 13
 

 
Kamp om ministerposterna i Norge
 
Fördelningen av ministerposter mellan Høyre och Fremskrittspartiet kommer att vara viktig för den nya norska regeringens praktiska politik. Dragkampen pågår för fullt.
 
3 okt 13 – Bergens Tidende 2/10-13
 
 
 
Över 130 döda i flyktingkatastrof
 
Minst 133 människor har dött sedan en båt med över 500 flyktingar fattat eld och sjunkit vid den italienska ön Lampedusa i morse. Hundratals saknas fortfarande och en enorm räddningsaktion pågår.(TT)
 
Rom – 2013-10-03
 
 

 
Grekiskt extremparti inför rätta
 
Skjutvapen och bilder på Adolf Hitler finns bland det som beslagtagits av grekisk polis hemma hos företrädare för främlingsfientliga Gyllene gryning. I dag inleds rättsprocessen mot en rad av partiets rikspolitiker.(TT)
 
Bryssel – 2013-10-01
 
  Åtal och frihet för Gyllene gryning
  Polisrazzior mot Gyllene gryning
 

 
Säkerhetsråd enat om Syrienvapen
 
Inte tredje men fjärde gången gillt - FN:s säkerhetsråd har enats om en Syrienresolution. Den slår fast att Syriens kemvapen ska förstöras, men hotar inte automatiskt med konsekvenser om kemvapen används igen.(TT)
 
Stockholm – 2013-09-28
 
  Desarmeringsteam framme i Syrien
 

 
Koalitionen kvar i Österrike
 
Den stora koalitionen av socialdemokrater och konservativa sitter kvar efter parlamentsvalet i Österrike. Men valets segrare är högerextremistiska FPÖ som fortsätter att vara landets tredje största politiska kraft.(TT)
 
Stockholm – 2013-09-29
 
 
 
Recensioner
 
 
 
RÄTTSVIDRIG UTVISNING Två egyptier blir på ytterst lösa grunder bortförda från svensk mark mitt i vintern av maskerade amerikanska agenter och med regeringens goda minne. Lena Sundströms Spår behandlar det journalistiska arbete som låg bakom avslöjandet av vad som fortfarande är en illaluktande skamfläck för den forna Perssonregeringen. ÖPPEN

 
   
 
LÖFVEN Det har kommit många böcker om Socialdemokratiska partiledare de senaste åren. De har ju varit många nu. Nu kommer en till, om Stefan Löfven. Ett som det verkar snabbt hopkommet porträtt av den förste socialdemoratiske partiordförande som hämtats direkt från fackföreningsrörelsen. Åke Svidén recenserar. KAIRO, ALEPPO… De ungdomliga nätaktivisterna i Kairo har blivit äldre och mer uppgivna sedan allting började i januari 2011. Men trots allt fortsätter kampen för demokrati. Aftonbladets reporter Staffan Lindberg har samlat sina reportage från Egyptern och Syrien i en bok ”Blod är ett billigt pris för frihet. Christian Andersson recenserar.

 
 
 
KRISEN I GREKLAND Kajsa Ekis Ekman skriver om den ekonomiska krisen i Grekland ur ett grekiskt perspektiv. Det blir en berättelse om ett land och dess människor som sjunker allt djupare i ekonomisk misär och ovisshet om framtiden. Hennes grekiska vänner pendlar mellan djupaste förtvivlan och helig ilska och små små tillsatser av framtidshopp och en stor nypa galghumor.

 
   
 
SLAVRUTTEN Varje år utsätter sig tusentals afrikanska migranter för hårda umbäranden på vägen genom Sahara och över Medelhavet för att ta sig till Europa och tjäna pengar. Det är en ”lose-lose-situation” för migranter men en ”win-win-situation” för smugglare, transportörer. UTÖYA Massakern på Utöya 2011 ses ofta som rent ofattbar. Handlingens omfattning, offrens unga ålder och den norska rättspsykiatrins velande kring gärningsmannens eventuella tillräknelighet bidrar alla till detta. Antropologen Erika Fatland gör en både bred och djupgående ansats att förstå något till synes oförståelig.

 
   
 
TJÄNSTEFOLK RUT-avdraget har lett till fler vita städjobb. Men svartjobben har bara minskat marginellt. De svarta jobben bidrar med dåliga arbetsvillkor för dem som arbetar med hushållsnära tjänster, enligt antologin Rena hem på smutsiga villkor. KONGO Samtidigt som svenska medier rapporterade om journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye berättade norska medier en helt annan historia. Den handlade om två norska legoknektarna som flackade runt i Kongo och som 2009 greps och dömdes till döden för mord.

 
 
 
FÖRORTSHATET En natt för ett par veckor sen stannade jag vid två brinnande bilar på vägen hem. Ett femtiotal grannar stod redan där, helt lugnt. En känsla av sorgsen upprymdhet låg i luften. Det stod inget om branden i tidningarna morgonen därpå, alla journalister hade varit i Husby, ett par kilometer bort.

 
   
 
MACIEJ ZAREMBA Ett kvasimarknadstänkande slagit rot i den offentliga vården. Hur fungerar detta i praktiken? Det beskriver Maciej Zaremba i sin bok Patientens pris. HAR IRAN KÄRNVAPEN eller är det i själva verket medierna som vill att Iran åtminstone försöker skaffa dem? Pierre Gilly försvarar Iran och kritiserar dess belackare.

 
   
 
FORSKNINGEN om Hitlers inflytande på det tyska folket och vad som gjorde att Nazityskland kunde utvecklas till en dödsmaskin bortom all humanism har varierat med de politiska konjunkturerna under efterkrigstiden. Barbro Eberan har samlat sina texter om aktuell forskning i ämnet. METROPOLIT Forskningsprojektet Metropolit rörde upp heta känslor. 15 000 barn som föddes i Stockholm 1953 skulle följas över åren i en omfattande kartläggning. Forskarna ville veta varför det gick bra för vissa, men inte för andra. Uppgifter skulle hämtas in via enkäter och från befintliga register. Detta uppfattade kritikerna som ett hot mot integriteten.

 
   
 
SVERIGE I KRIG Vägen in i kriget blev aldrig en het politisk fråga. Allmänheten förstod inte vad som hände och i riksdagen har krigsmotståndet aldrig fått något starkt fäste – de stora partierna (s och m) är på samma linje. Den bilden ger Wilhelm Agrell i sin bok ”Ett krig här och nu”. Och nu säger Carl Bildt att han vill behålla svensk trupp i Afghanistan. Socialdemokraterna och miljöpartiet protesterar inte. BEGREPPET ”RAS” lever i den amerikanska politiken som blandning av sociologi och biologi. Svenska Dagbladets USA-korrespondent Karin Henriksson har skrivit en bok om detta rasbegrepp och dess förhållande till rasism, ”En droppe svart blod. Ras och tolerans i USA” (Leopard förlag). Boken bör läsas av alla i Sverige som undrar vad ”strukturell rasism” egentligen betyder.

 
   
 
JESPER STRÖMBÄCK Politiken och framtidsforskningen har att brottas med “Nuets förbannelse”, som alltid gör den senaste nyheten, opinionsundersökningen, delårsbokslutet intressantare än äldre material, oberoende av det faktiska innehållet. Jesper Strömbäck analyserar ”fem förbannelser” som motverkar och försvårar en långsiktig politik. Kajsa Olsson har läst den antologi som Strömbäck har redigerat. HENRIK ARNSTAD Jimmy Åkesson och Mussolini delar samma ideologi. Det menar Henrik Arnstad i sin nya bok ”Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia.” (Norstedts). I Arnstads bok finns ett moraliskt patos som är beundransvärt. Men bokens vetenskapsjournalistiska ambition gör ändå att Christian Andersson som recenserar ställer frågan: forskning eller pamflett?

 
 
 
ARABISKA VÅREN Mohammad Fazlhashemis biologilärare i gymnasiet i Iran lärde honom att en orm fångar en fågel genom att stirra i fågelns ögon så att fågeln blir förlamad av skräck och glömmer bort att den kan flyga. På samma sätt som ormen satte skräck i fågeln härskar och härskade diktatorerna i Mellanöstern och Nordafrika. De injagade skräck i människor så att de glömde sin förmåga att göra motstånd.

 
   
 
S-KRISEN I en ny boken "En marsch mot avgrunden” anklagas tidigare S-höjdaren Pär Nuder för att ha varit med om att avsätta Mona Sahlin och att ha hjälpt Håkan Juholt till makten. Men så gick det knappast till. SKOLA I FÖRFALL Resultaten för den svenska skolan i internationella jämförelser är nedslående. I debatten hörs ibland argumenten att dessa jämförelser är ointressanta då de bara mäter utantillinlärning. Tvärtom menar Per Kornhall att krisen i den svenska skolan är verklig.

 
   
 
HATET Det började med ett brev fyllt av hat och hot som först väckte rädsla och därefter vrede. Resultatet blev en debattbok där författaren och journalisten Maria Sveland kartlägger och analyserar hatet som riktas mot feminister. Hatet, kanske framförallt det som frodas på nätet, har diskuterats intensivt på senaste tiden; i Uppdrag gransknings program, i krönikor och på bloggar. Svelands bok gör en djupare analys genom att sätta in hatet i ett större sammanhang, skriver Jorun Koca Jakobsson i sin recension. RÖSTRÄTTEN Det pågår en rösträttsstrid i USA. En kamp mot allmän rösträtt. Högsta Domstolen ska pröva om Sektion 5 i Voting Rights Act är i överensstämmelse med konstitutionen och stadgar att förändringar av vallagarna i 16 delstater med rasistiskt förflutet ska prövas av de federala myndigheterna i Washington. Samtidigt har det blivit allt vanligare att dessa stater försöker försvåra för minoriteter att rösta. I den amerikanska veckotidningen The Nation beskrivs och analyseras denna bakvända rösträttsstrid. Åke Svidén rapporterar.

 
   
 
OM STASI behöver man inte bevisa något numera. Att säga eller skriva Stasi räcker för att alla ska förstå att det är något skumt på gång. Lite så är det med Christoph Anderssons bok om Stasi, Operation Norrsken. Men kanske är Andersson ute efter att berätta bra historier. Och då lyckas han. AHMED RASHID Pakistans politiker och dess säkerhetstjänst spelar ett avancerat rävspel som nu tycks krackelera, och där författaren och journalisten Ahmed Rashid menar att kärnan till landets kollaps kan ligga.

 
   
 
KAOSET i den svenska järnvägen beror inte på snön utan på avregleringen, marknadskrafterna, privatiseringen och konkurrensen mellan olika järnvägsföretag. Det skriver Mikael Nyberg i Det stora tågrånet, som nu kommit i en pocketutgåva. ÄR NÄTHATETS ”skrivbordskrigare” en armé eller ett gäng knäppisar? Svaret på frågan är avgörande för hur vi andra hanterar problemet. Lisa Bjurwalds bok om näthatet, ”Skrivbordskrigarna”, har kritiserats för att vara ostrukturerad. Men frågan om vem som ligger bakom hatet och hoten på nätet är inte lätt att besvara.

 
   
 
”HUMANIORAS KRIS” är ett återkommande debattämne med tämligen förutsägbara inslag och aktörer. Det tas mer sällan upp i politiken – även om det vore intressant att få ta del av till exempel Jimmie Åkessons ståndpunkter i frågan. KVINNOR I ISRAEL De arabiska kvinnor som intervjuas i den här boken klär sig i heltäckande kläder och ber dagligen. Till en början tycks gud och traditionen styra deras liv, men de välutbildade kvinnorna använder snarare religionen för att rättfärdiga sina egna livsval.

 
   
 
SKITLIV är en bok om skitjobb, men den senare termen är för laddad för att användas som titel. Debatten kring huruvida det finns arbeten som kan och bör betecknas som skitjobb har stundtals varit hätsk på ledarsidor, bloggar och i sociala medier. Det finns de som hävdar att inga jobb är skit, alla är betydelsefulla för samhället. KRIS I EUROPA Det är som ett plockepinn där alla spelar samtidigt, skriver portugisiskan Patricía Portela i en enastående text som inte väjer för några komplikationer. Hennes poetiska språk och intellektuella rörlighet gör hennes bidrag till det i särklass mest läsvärda i Kris-antologin, skriver Kajsa Olsson i sin recension.

 
   
 
”VÅRDEN INIFRÅN”, med underrubriken ”När sjuksköterskan blir patient” av Petra Lilja Andersson med bidrag av Ami Hommel, utgår från fem svårt sjuka sköterskors berättelser om sin egen tid på sjukhus. Man skulle kunna tro att de, som medicinskt kunniga, skulle ställa högre krav på själva vården än andra. Så är det inte alls. Det som betyder allra mest är att personalen är lyhörd och ger sig tid att lyssna. HÅKAN JUHOLT Den socialdemokratiska vänster- och högerflygeln kunde inte enas kring en partiordförandekandidat efter förlustvalet 2010. Därför blev Håkan Juholt lanserad och vald till ordförande utan att ha ett brett stöd i partiet. Detta blev också hans fall. Det säger han själv, och hans motståndare säger inte emot honom på den punkten.

 
   
 
ASEF BAYAT Vad ligger bakom den politiska mobiliseringen i Mellanöstern och Nordafrika? I Väst har vi betraktat den arabiska våren som ett resultat av organiserade gräsrotsrörelser, sådana som finns i t.ex. Latinamerika, Indien och Sydafrika. Fel, skriver sociologiprofessorn Asef Bayat. CHIARA VALENTINI Italienare är ofta påfallande "barnkära". Samtidigt har Italien mycket låga födelsetal, bland de lägsta i västvärlden. Hur går det ihop? Två genomarbetade svar på frågan ges av Chiara Valentini i boken O i figli o il lavoro och av Loretta Napoleonis i Il contagio.

 
   
 
BJÖRN KUMM har skrivit en självbiografi om sitt liv, sina resor, sina möten med världens politiker och författarer. Kumm skildrar den manliga drömmen om ett äventyrligt vagabondliv, förpackad i en prydlig svensk och socialdemokratisk kostym, och sedd genom den medelålders mannens något romantiserade filter. EUROKRISEN Nej, det är inte lata sydeuropéer som levt över sina tillgångar och orsakat eurokrisen. Snarare handlar det om ett valutasamarbete som är felkonstruerat i grunden. Euroland är inget optimalt valutaområde, slår nationalekonomen Stefan de Vylder fast i sin senaste bok. Jorun Koca Jakobsson recenserar.

 
   
 
FINANSKRISEN var akut då den amerikanske ekonomiprofessorn Paul Krugman gav ut ”Krisen – Orsaker, verkan, åtgärder”. Han förespråkade stora offentliga satsningar i keynesiansk anda. Och det började bra – president Obama lanserade ett stimulanspaket på nära 800 miljarder dollar och andra ekonomiska stormakter i Europa och Asien följde efter. Men det hjälpte inte – krisen bara förvärrades. NINA BJÖRK Vi lever i en verklighet där människor blivit varor och mänskliga handlingar tjänster. Ekonomiska logiker styr inte bara vårt samhälle utan också vår syn på varandra, och det är vår egen acceptans som gjort detta möjligt. Så argumenterar Nina Björk i sin senaste bok, som innehåller såväl skarp samhällsanalys som en del trötta klyschor.

 
   
 
PARTIET Är socialde-mokratins kris en genera-tionsfråga? Det är utgångs-punkten för Eva Franchells bok Partiet. Hon, född på 50-talet, tillhörde den revolterande, individuella generation som inte lät sig passas in i det trygga socialdemokratiska folk-hemmet. Och nu har den generationen tagit över i partiet och det kollektiva tänkandet har kastats ut. OLJEPENGAR Ett utslag i USA:s Högsta Domstol år 2010 har öppnat dörrarna för utländska bidrag till amerikanska valkampanjer. Utländska företag stöder kandidater som inte vill ha några begränsningar av utsläppen för att stoppa den globala uppvärmningen och som stöder utbyggnaden av den amerikanska oljeindustrin.

 

 

Sök
 
Sök i fritext:
 
 
   
 
Europeisk press
 
 
politiken.se rapporterar i den här spalten om vad som skrivs i några europeiska tidningar.
Hjälper Turkiet extremisterna i Syrien?
Turkiet blundar för att de syriska jihadisterna använder turkiskt territorium som bas. Den oron finns i alla fall bland Turkiets NATO-allierade, rapporterar Le Mondes Istanbulkorrespondent.
Le Monde 30/9-13
Det tyska lönegapet består
Tyskland firar årsdagen av landets återförening. Ett mindre glatt besked är att lönerna i öst fortfarande är väsentligt lägre än i väst.
Berliner Zeitung 2/10-13
Högt tonläge i den franska debatten om romerna Le Monde 1/10-13
Många döda när polisen slår ner protester i Sudan Le Monde 28/9-13
 
Inrikes – 04 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
18:49 Linköping
Man omkom i villabrand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:07 Stockholm
12 drunknade i september
 
 
 
 
 
13:33 Göteborg
Bi på kommunens tak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:31 Stockholm
Nu kommer höstvärmen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 03 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:51 Stockholm
KI klättrade i rankning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03:32 Borlänge
Ingen bomb i Borlänge
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 02 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:59 Falkenberg
Polisen vill bli granskad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:55 Charlottenberg
Reinfeldt kollade gränshandeln
 
 
 
 
 
 
 
14:38 Åtvidaberg
Man omkom i mc-olycka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02:02 Gällivare
Misstänkta rånare greps
 
 
 
 
 
Inrikes – 01 okt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:06 Halmstad
Högg katt med yxa
 
18:04 Stockholm
Man knivskuren i Farsta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:35 Stockholm
Brinnande skola utrymd
 
 
 
 
13:16 Stockholm
Sverige bäst för 60+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 30 sep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:28 Stockholm
Ministrar mötte romer
 
 
 
 
14:10 Stockholm
Datorstrul vid apotek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 29 sep
 
 
 
 
20:09 Västerås
En omkom i trafikolycka
 
19:53 Stockholm
S skuggsatsar på skolan
 
 
19:08 Helsingborg
Fiskare livlös i vattnet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 28 sep
 
 
 
 
 
 
16:27 Stockholm
Buss körde av vägen
 
 
14:38 Karlstad
KD river upp Nato-nej
 
 
 
 
 
 
 
11:37 Stockholm
Spice kan spåras i urin
 
 
11:34 Katrineholm
Fängelse efter dödskrock
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidigare utgåvor: 38|37|36|35|34|33|32|31|30|29|28|27|26|25|24|23|22|21