Den oberoende samhällstidningen på internet  •  år 11
 
 
 
 
36|35|34|33
 
 
#2013/36
 
Fredag 20 september 2013
 

Till arkiven:

politiken.se

Ämnen

Källor

Dokument

Söksida

 

forskningen.se

Tidskrifter

Avhandlingar

Uppsatser

Söksida

 

Information om inlogg­ning, prenu­meration, tidning, redaktion, etc

Gå vidare

Inrikes – 20 sep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 19 sep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:12 Norrköping
Delade meningar om sexparty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:18 Kristianstad
Sms-kedja kan rädda liv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 18 sep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:34 Stockholm
SD-politiker utesluts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:17 Södertälje
Vildsvin orsakade polislarm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 17 sep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:44 Sundsvall
En död i mc-olycka
 
 
 
06:27 Helsingborg
Falsklarm om knark i magen
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 16 sep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:04 Stockholm
SD fram i kyrkovalet
 
 
14:53 Stockholm
30 trafikdöda i augusti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 15 sep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 14 sep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:25 Stockholm
Nu bokar vi höstresorna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artiklar

Budgetproposition för 2014

Borgs finansplan: Sänkt skatt ska rädda jobben

Sverige är ljuset i mörkret. Med detta återkommande tema målade finansminister Anders Borg upp bilden av en stabil svensk ekonomi i en omvärld där den ekonomiska situationen är minst sagt osäker.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetproposition för 2014

Utgifter, inkomster, saldo

Statens utgifter uppgår nästa år till 869 miljarder kronor. Inkomsterna stannar på 824 miljarder. Det betyder att statens budgetunderskott blir 45 miljarder kronor. Detta enligt regeringens förslag till statsbudget för 2014.

19 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Jobbskatteavdrag nr 5

Skattesänkningar eller ”stärkt ekonomi för hushållen” som regeringen kallar det är huvudnumret i regeringens budget. Drygt 21 miljarder i sänkta skatter är den största posten i regeringens budgetförslag på sammanlagt 24,1 miljarder kronor för nästa år.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Arbetsförmedlingen utreds

Regeringen anser inte att det räcker att sparka Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist och omplacera arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Nu ska en översyn av Arbetsförmedlingens verksamhet göras.

18 sep 13 – PM. Översyn av Arbetsförmedlingen


Budgetpropositionens jämställdhetsbilaga

Kvinnolöner beror på segregation

Kvinnor har bara 79 procent av mäns disponibla inkomst. Det beror på en könssegregerad arbetsmarknad, där män och kvinnor jobbar i skilda yrken och på skilda nivåer.

19 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Borg tvivlar på bostadsbubbla

Hushållens skuldsättning, framförallt de höga bostadslånen har av många setts som en risk för att bostadsbubbla är på väg att byggas upp i Sverige. I Finansplanen bedömer regeringen att den risken inte är akut.

19 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Staten lönesubventionerar

Trepartssamtalen mellan regeringen och arbetsmarknadens parter har satt spår i budgeten. I finansplanen hänvisar regeringen till tre konkreta resultat av samtalen.

19 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Ökade marginaler i budgeten

Regeringen ser en betydande osäkerhet i ekonomins utveckling de närmaste åren. Riskerna för att det ska gå sämre än väntat är större än de positiva förhoppningarna. Risken för en nedgång i ekonomin är så stora att regeringen vill ha goda marginaler åren framöver för att kunna möta en ny ekonomisk chock.

19 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Förenklingar för företag

Regeringen lägger ett antal förslag som ska göra livet lättare för företag och företagare. Det handlar bland annat om att göra det lättare att lämna uppgifter till myndigheter, bättre samordning när nya regler införs, tydligare information om ekonomisk redovisning och fortsatt satsning på att få myndigheter att förenkla för företag.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Statliga färjor till Gotland

Regeringen är beredd att satsa 4,5 miljarder kronor på inköp av färjor som ska trafikera Gotland. De statliga fartygen ska sättas i trafik om inte den pågående upphandlingen av Gotlandstrafiken efter 2017 ger önskat resultat. I budgetpropositionen påpekas att konkurrensen varit mycket bristfällig vid de senaste upphandlingarna och att osäkerheten är större än vid alla andra upphandlingar som staten ansvarar för.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Ökade kostnader för lönegarantin

Konkurserna ökar och fler anställda drabbas. För andra gången på kort tid tvingas regeringen därför höja anslaget för lönegarantin, nu med ytterligare 400 miljoner kronor för innevarande budgetår 2013, enligt tilläggsbudgeten. Så sent som i våras höjdes anslaget med 730 miljoner kronor.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Mer till försvaret

Försvarsbudgeten för 2014 uppgår till 43,2 miljarder kronor — en ökning från de 42,3 miljarder som budgeterades för 2013.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Satsning på "grön" investeringsfond

Regeringen tänker inrätta en ny "grön" investeringsfond som ska underlätta tillgången till riskkapital för små och nystartade miljöteknikföretag. Regeringen föreslår också skattelättnader för dem som producerar el i mycket liten skala från förnybara energikällor. Dessutom avsätter regeringen 140 miljoner årligen till kommunal rådgivning om hållbar energiteknik till hushåll och företag.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Utreder stöd till glesbygdsservice

Regeringen planerar att utreda förutsättningarna för ett särskilt stöd för kommersiell service i "sårbara och utsatta glesbygder". Staten bör ta ansvar för att medborgare och företag även i framtiden ska ha tillgång till grundläggande service, skriver regeringen.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Mer pengar till integration

Efter två år där de faktiska utgifterna blivit lägre än de budgeterade föreslår regeringen en rejäl ökning av integrationsbudgeten till drygt 12 miljarder kronor.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Friskolors ekonomi ska granskas

Skolinspektionen ska bli bättre på att syna friskolebolagens ekonomi. Myndigheten får 3,5 miljoner kronor nästa år och därefter 7 miljoner årligen för att stärka sin ekonomiska kompetens i granskningsarbetet, föreslår regeringen.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Ingen ökning trots Syrienflykt

På området migration minskas budgeten för 2014 till 9,9 miljarder från 10 miljarder för 2013, trots den kraftiga ökningen av asylsökande från framför allt Syrien.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Hav och sjöar prioriteras

Miljödepartementets budget förändras inte nämnvärt jämfört med tidigare men när det gäller havs- och vattenmiljön innehåller budgeten ett antal satsningar. För att stödja lokala åtgärder mot övergödningen — som är ett av de största miljöproblemen — avsätter regeringen 75 miljoner kronor per år från och med nästa år.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Fler sjuksköterskor i Storstockholm

Den snabbt och kraftigt växande Stockholmsregionen behöver mer vårdpersonal. Regeringen vill därför avsätta pengar för att utbilda fler sjuksköterskor och barnmorskor. Fullt utbyggt, från och med 2017, innebär det 720 fler helårsstudenter till en kostnad av 102 miljoner kronor per år. Utbyggnaden påbörjas 2015 och platserna fördelas mellan Karolinska institutet och Sophiahemmets, Röda korsets samt Ersta Sköndals högskolor.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Fauna och flora i egen proposition

Det går fortsatt utför för den biologiska mångfalden i Sverige, enligt regeringens bedömning. Förlusterna av arter och livsmiljöer har inte hejdats, och det kommer att ta tid innan alla styrmedel är på plats och tillräckliga resurser avsatts för att utvecklingen ska kunna vändas. Under våren 2014 ska detta behandlas i en särskild proposition. Där ska den fortsatta politiska inriktningen för arbetet med biologisk mångfald läggas fast.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

21 miljarder till polisen

Polisen får drygt en halv miljard i ökade anslag 2014, totalt 21 miljarder kronor. Där ingår att anslaget tillfälligt ökas med 100 miljoner kronor, på grund av underskott. Dessa pengar tas från Kriminalvården, enligt budgeten.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Lärarstudenter lämplighetsprövas

Alla passar inte för läraryrket och regeringen vill därför, på försök, låta några lärarhögskolor testa lämplighetsprov vid antagningen. Regeringen konstaterar i budgetpropositionen att det i dag kan dröja till slutet av utbildningen innan en uppenbart olämplig lärarstudent får besked att den borde välja en annan yrkesbana. Regeringen planerar att avsätta 5 miljoner kronor årligen åren 2014—2016 till de lärosäten som ingår i försöksverksamheten.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

35 miljoner för tillnyktring

Mer pengar måste läggas på tillnyktringsverksamheter för personer som är akut alkohol- och drogpåverkade, anser regeringen som föreslår 35 miljoner kronor extra under en treårsperiod.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Knapp biståndsökning

Regeringens mål är att biståndsramen ska motsvara 1 procent av förväntad bruttonationalinkomst (BNI). Den ökar från årets 38,2 miljarder till 38,4 miljarder 2014.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Bättre vård för långtidssjuka

Den som drabbas av långvarig eller kronisk sjukdom ska få bättre, mer effektiv vård som i högre grad involverar patienten. Regeringen föreslår att 450 miljoner kronor läggs på satsningen de kommande fyra åren.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Lärarlyftet förlängs

Den statliga satsningen Lärarlyftet II, som innebär att lärare kan läsa in en behörighet, förlängs ett år och ska fortgå till och med 2016. Men det blir inte mer pengar till projektet som helhet. Anslaget för nästa år bantas med 116 miljoner kronor, från 447 till 331 miljoner kronor. För 2015 och 2016 tillkommer totalt 109 miljoner kronor.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Mer matte kostar miljard

Regeringen vill att inte bara lågstadieelever utan även de i årskurs 4—6 ska få mer undervisning i matematik. Förslaget är att utöka matteundervisningen med en timme i veckan för mellanstadieeleverna. Regeringen avsätter 245 miljoner kronor för hösten 2016 och därefter 490 miljoner kronor årligen för detta. Totalt beräknas den utökade matteundervisningen i årskurs 1—6 kosta en miljard kronor per år.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Budgetpropositionen

Pengar till Ekoparken

Ekoparken, nationalstadspark i centrala Stockholm, ska rustas och snyggas upp för 100 miljoner kronor. Regeringen avsätter pengarna som en kompensation för de grävarbeten som tilläts i samband med byggandet av Norra länken. "Äntligen", kommenterar Förbundet för Ekoparken.

18 sep 13 – Prop 2013/2014:1


Minister byts när hela havet stormar

Hillevi Engtröm blir biståndsminister

Statsminister Fredrik Reinfeldts överraskande byte av arbetsmarknadsminister visar att regeringen inser att jobbfrågan är akilleshälen inför valet. Just nu är det hela havet stormar på arbetsmarknadsområdet.

17 sep 13


Biståndsministern avgår

Gunilla Carlsson lämnar regeringen

Gunilla Carlsson vill göra något nytt. Hon har varit med i Reinfeldts regering sedan starten 2006. Hon uppger att hon inte var beredd att fortsätta ytterligare en mandatperiod och att hon en längre tid diskuterat med Reinfeldt om att göra något annat.

17 sep 13


Doldis med erfarenhet ska fixa jobb

Svantesson tar hand om arbetsmarknaden

En västerbottning med examen i nationalekonomi och bakgrund i anti-abortrörelsen Ja till livet. Elisabeth Svantesson (M), 45 år, är ny minister för arbetsmarknaden.

17 sep 13


Regeringsförklaringen

Reinfeldt försvarade skattesänkning

Statsminister Fredrik Reinfeldt försvarade ett femte jobbskatteavdrag när han läste upp sin regeringsförklaring i dag.

17 sep 13 – Regeringsförklaringen 2013


Reinfeldt och Löfven i sin första debatt

Skatt och skola i fokus i tv-duell

Plakatpolitik, var statsministerns dom över S-ledaren Stefan Löfvens linje när de två möttes i en första duell. Löfven kontrade med att fråga om Fredrik Reinfeldt är nöjd med hög arbetslöshet.

16 sep 13


Borgerligt tapp i kyrkovalet

De borgerliga partigrupperna tappade rejält i kyrkovalet, där SD ryckte framåt. Men ledarna för de borgerliga riksdagspartierna är inte oroade för att resultatet ska vara en föraning om hur det blir i riksdagsvalet.

16 sep 13


Ekonomi i korthet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  politiken.se
ISSN: 1651-0879
 
Utgivning:   politiken.se uppdateras dagligen, utkommer med 100 nr/år, löpsedeln skickas till prenumeranter på fredagar.
 
Pris helår:   625 kr inkl. 25 procents moms.
Klicka här för prislista
 
Arkiv:   politiken.se
forskningen.se
 
    Politiken.se som arkiv är tillgängligt för privatpersoner som prenumererar. Institutioner, myndigheter, organisationer och företag kan få tillgång till ett eller flera arkiv efter överens-kommelse med redaktionen.
 
Adress:   politiken.se
Själagårdsgatan 17
111 31 Stockholm
 
Telefon:   08-20 28 68
Prenumeration:   prenumeration@politiken.se
Redaktion:   redaktionen@politiken.se
Postgiro:   63 78 79-8
Bankgiro:   5444-4062
Organisationsnr:   556594-0987
TS-upplaga 2013:   1700 prenumerater
Redaktion:   Christian Andersson, Mats Deurell (ansvarig utgivare),
Unn Gustafsson, Fredrik Reinholdsson, Fredrik
Skoglund
och Åke Svidén.

Texterna är skrivna av redaktionen och ett nät av frilansskribenter: Lars Ahnland, Kristina Andersson, Mats H Andersson, Henrik Barrdahl, Helena Björnfot, Anita Boberg, Elisabeth Cervin, Ann Dahlin, Elias Efvergren, Per Elvingson, Maria Eklund, Mikael Gewers, Karin Hertz, Anna Hjorth, Maria Holm, Jöran Hök, David Ingnäs, Jorun Jakobsson-Koca, Eva Johannesson, Jonas Johansson, Pia Karlsson Minganti, Åke Kilander, Ulf Knutson, Lars Mossfeldt, Tomas Kåberger, Karl Erik Lagerlöf, Matts Lindberg, Knut Lindelöf, Sverker Lindström, Jessica Lindvert, Kristina Lundgren, Thomas Michelsen, Mia Moisander, Eva-Lena Neiman, Magdalena Nordensson, Mikael Nyberg, Catrin Offerman, Kajsa Olsson, Jon Pelling, Elisa Rossholm, Anne Rådestad, Johan Schmidt, Wladimir Siwecki, Maria Staf, Ursula Stigzelius, Malin von Strauss, Johan Svensson, Veronica Södermark, Johan Taubert, Torbjörn Tenfält, Sten von Unge, Cajsa Unnbom, Anna Waldehorn, Anders Weidung, Cecilia Wergeni, Mats Wingborg, Stefan de Vylder och Fredrik Öjemar.
Vill du prenumerera på nyhetsmejlet från politiken.se?
 
 
Budgetduell i riksdagen. Ulla Andersson (V) och Anders Borg (M). Foto: Melker Dahlstrand.
 
Budgetdebatt 2014
 
Striden om brytpunkten
 
I riksdagens budgetdebatt angrep de rödgröna partierna det femte jobbskatteavdraget och förslaget att höja brytpunkten för när statlig skatt börjar tas ut. Även Sverigedemokraterna kritiserade förslaget om höjd brytpunkt. Därmed finns det en riksdagsmajoritet för att stoppa delar av regeringens budget, något som irriterade finansminister Anders Borg (m) och Carl B Hamilton (fp).
 
19 sep 13 – Budgetdebatt i riksdagen, video, Snabbprotokoll 2013/2014:3
 
Veckans utrikes
 
 
FN-inspektörer tillbaka till Syrien
 
 
Damaskus – 2013-09-18
 
  FN: Sarin mot civila i Syrien
  al-Assad redo förstöra kemvapen
  Oenighet om FN-resolution
  Putin och Obama ser sig som vinnare
  al-Assad har en vecka på sig
  Syrien överlämnade fakta om kemvapen
 

 
CSU-seger i regionsval i Bayern.
 
 
Stockholm – 2013-09-15
 
 

 
Rohani: Aldrig iranska kärnvapen
 
 
Washington – 2013-09-19
 
 

 
Fremskrittspartiet mot mediedrev
 
 
Stockholm – 2013-09-17
 
 

 
Tårgas i strejkens Grekland
 
 
Bryssel – 2013-09-18
 
 

 
EU uppmanas bekämpa homofobt våld
 
 
Stockholm – 2013-09-18
 
 
 
Recensioner
 
   
 
LÖFVEN Det har kommit många böcker om Socialdemokratiska partiledare de senaste åren. De har ju varit många nu. Nu kommer en till, om Stefan Löfven. Ett som det verkar snabbt hopkommet porträtt av den förste socialdemoratiske partiordförande som hämtats direkt från fackföreningsrörelsen. Åke Svidén recenserar. KAIRO, ALEPPO… De ungdomliga nätaktivisterna i Kairo har blivit äldre och mer uppgivna sedan allting började i januari 2011. Men trots allt fortsätter kampen för demokrati. Aftonbladets reporter Staffan Lindberg har samlat sina reportage från Egyptern och Syrien i en bok ”Blod är ett billigt pris för frihet. Christian Andersson recenserar.

 
 
 
KRISEN I GREKLAND Kajsa Ekis Ekman skriver om den ekonomiska krisen i Grekland ur ett grekiskt perspektiv. Det blir en berättelse om ett land och dess människor som sjunker allt djupare i ekonomisk misär och ovisshet om framtiden. Hennes grekiska vänner pendlar mellan djupaste förtvivlan och helig ilska och små små tillsatser av framtidshopp och en stor nypa galghumor.

 
   
 
SLAVRUTTEN Varje år utsätter sig tusentals afrikanska migranter för hårda umbäranden på vägen genom Sahara och över Medelhavet för att ta sig till Europa och tjäna pengar. Det är en ”lose-lose-situation” för migranter men en ”win-win-situation” för smugglare, transportörer. UTÖYA Massakern på Utöya 2011 ses ofta som rent ofattbar. Handlingens omfattning, offrens unga ålder och den norska rättspsykiatrins velande kring gärningsmannens eventuella tillräknelighet bidrar alla till detta. Antropologen Erika Fatland gör en både bred och djupgående ansats att förstå något till synes oförståelig.

 
   
 
TJÄNSTEFOLK RUT-avdraget har lett till fler vita städjobb. Men svartjobben har bara minskat marginellt. De svarta jobben bidrar med dåliga arbetsvillkor för dem som arbetar med hushållsnära tjänster, enligt antologin Rena hem på smutsiga villkor. KONGO Samtidigt som svenska medier rapporterade om journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye berättade norska medier en helt annan historia. Den handlade om två norska legoknektarna som flackade runt i Kongo och som 2009 greps och dömdes till döden för mord.

 
 
 
FÖRORTSHATET En natt för ett par veckor sen stannade jag vid två brinnande bilar på vägen hem. Ett femtiotal grannar stod redan där, helt lugnt. En känsla av sorgsen upprymdhet låg i luften. Det stod inget om branden i tidningarna morgonen därpå, alla journalister hade varit i Husby, ett par kilometer bort.

 
   
 
MACIEJ ZAREMBA Ett kvasimarknadstänkande slagit rot i den offentliga vården. Hur fungerar detta i praktiken? Det beskriver Maciej Zaremba i sin bok Patientens pris. HAR IRAN KÄRNVAPEN eller är det i själva verket medierna som vill att Iran åtminstone försöker skaffa dem? Pierre Gilly försvarar Iran och kritiserar dess belackare.

 
   
 
FORSKNINGEN om Hitlers inflytande på det tyska folket och vad som gjorde att Nazityskland kunde utvecklas till en dödsmaskin bortom all humanism har varierat med de politiska konjunkturerna under efterkrigstiden. Barbro Eberan har samlat sina texter om aktuell forskning i ämnet. METROPOLIT Forskningsprojektet Metropolit rörde upp heta känslor. 15 000 barn som föddes i Stockholm 1953 skulle följas över åren i en omfattande kartläggning. Forskarna ville veta varför det gick bra för vissa, men inte för andra. Uppgifter skulle hämtas in via enkäter och från befintliga register. Detta uppfattade kritikerna som ett hot mot integriteten.

 
   
 
SVERIGE I KRIG Vägen in i kriget blev aldrig en het politisk fråga. Allmänheten förstod inte vad som hände och i riksdagen har krigsmotståndet aldrig fått något starkt fäste – de stora partierna (s och m) är på samma linje. Den bilden ger Wilhelm Agrell i sin bok ”Ett krig här och nu”. Och nu säger Carl Bildt att han vill behålla svensk trupp i Afghanistan. Socialdemokraterna och miljöpartiet protesterar inte. BEGREPPET ”RAS” lever i den amerikanska politiken som blandning av sociologi och biologi. Svenska Dagbladets USA-korrespondent Karin Henriksson har skrivit en bok om detta rasbegrepp och dess förhållande till rasism, ”En droppe svart blod. Ras och tolerans i USA” (Leopard förlag). Boken bör läsas av alla i Sverige som undrar vad ”strukturell rasism” egentligen betyder.

 
   
 
JESPER STRÖMBÄCK Politiken och framtidsforskningen har att brottas med “Nuets förbannelse”, som alltid gör den senaste nyheten, opinionsundersökningen, delårsbokslutet intressantare än äldre material, oberoende av det faktiska innehållet. Jesper Strömbäck analyserar ”fem förbannelser” som motverkar och försvårar en långsiktig politik. Kajsa Olsson har läst den antologi som Strömbäck har redigerat. HENRIK ARNSTAD Jimmy Åkesson och Mussolini delar samma ideologi. Det menar Henrik Arnstad i sin nya bok ”Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia.” (Norstedts). I Arnstads bok finns ett moraliskt patos som är beundransvärt. Men bokens vetenskapsjournalistiska ambition gör ändå att Christian Andersson som recenserar ställer frågan: forskning eller pamflett?

 
 
 
ARABISKA VÅREN Mohammad Fazlhashemis biologilärare i gymnasiet i Iran lärde honom att en orm fångar en fågel genom att stirra i fågelns ögon så att fågeln blir förlamad av skräck och glömmer bort att den kan flyga. På samma sätt som ormen satte skräck i fågeln härskar och härskade diktatorerna i Mellanöstern och Nordafrika. De injagade skräck i människor så att de glömde sin förmåga att göra motstånd.

 
   
 
S-KRISEN I en ny boken "En marsch mot avgrunden” anklagas tidigare S-höjdaren Pär Nuder för att ha varit med om att avsätta Mona Sahlin och att ha hjälpt Håkan Juholt till makten. Men så gick det knappast till. SKOLA I FÖRFALL Resultaten för den svenska skolan i internationella jämförelser är nedslående. I debatten hörs ibland argumenten att dessa jämförelser är ointressanta då de bara mäter utantillinlärning. Tvärtom menar Per Kornhall att krisen i den svenska skolan är verklig.

 
   
 
HATET Det började med ett brev fyllt av hat och hot som först väckte rädsla och därefter vrede. Resultatet blev en debattbok där författaren och journalisten Maria Sveland kartlägger och analyserar hatet som riktas mot feminister. Hatet, kanske framförallt det som frodas på nätet, har diskuterats intensivt på senaste tiden; i Uppdrag gransknings program, i krönikor och på bloggar. Svelands bok gör en djupare analys genom att sätta in hatet i ett större sammanhang, skriver Jorun Koca Jakobsson i sin recension. RÖSTRÄTTEN Det pågår en rösträttsstrid i USA. En kamp mot allmän rösträtt. Högsta Domstolen ska pröva om Sektion 5 i Voting Rights Act är i överensstämmelse med konstitutionen och stadgar att förändringar av vallagarna i 16 delstater med rasistiskt förflutet ska prövas av de federala myndigheterna i Washington. Samtidigt har det blivit allt vanligare att dessa stater försöker försvåra för minoriteter att rösta. I den amerikanska veckotidningen The Nation beskrivs och analyseras denna bakvända rösträttsstrid. Åke Svidén rapporterar.

 
   
 
OM STASI behöver man inte bevisa något numera. Att säga eller skriva Stasi räcker för att alla ska förstå att det är något skumt på gång. Lite så är det med Christoph Anderssons bok om Stasi, Operation Norrsken. Men kanske är Andersson ute efter att berätta bra historier. Och då lyckas han. AHMED RASHID Pakistans politiker och dess säkerhetstjänst spelar ett avancerat rävspel som nu tycks krackelera, och där författaren och journalisten Ahmed Rashid menar att kärnan till landets kollaps kan ligga.

 
   
 
KAOSET i den svenska järnvägen beror inte på snön utan på avregleringen, marknadskrafterna, privatiseringen och konkurrensen mellan olika järnvägsföretag. Det skriver Mikael Nyberg i Det stora tågrånet, som nu kommit i en pocketutgåva. ÄR NÄTHATETS ”skrivbordskrigare” en armé eller ett gäng knäppisar? Svaret på frågan är avgörande för hur vi andra hanterar problemet. Lisa Bjurwalds bok om näthatet, ”Skrivbordskrigarna”, har kritiserats för att vara ostrukturerad. Men frågan om vem som ligger bakom hatet och hoten på nätet är inte lätt att besvara.

 
   
 
”HUMANIORAS KRIS” är ett återkommande debattämne med tämligen förutsägbara inslag och aktörer. Det tas mer sällan upp i politiken – även om det vore intressant att få ta del av till exempel Jimmie Åkessons ståndpunkter i frågan. KVINNOR I ISRAEL De arabiska kvinnor som intervjuas i den här boken klär sig i heltäckande kläder och ber dagligen. Till en början tycks gud och traditionen styra deras liv, men de välutbildade kvinnorna använder snarare religionen för att rättfärdiga sina egna livsval.

 
   
 
SKITLIV är en bok om skitjobb, men den senare termen är för laddad för att användas som titel. Debatten kring huruvida det finns arbeten som kan och bör betecknas som skitjobb har stundtals varit hätsk på ledarsidor, bloggar och i sociala medier. Det finns de som hävdar att inga jobb är skit, alla är betydelsefulla för samhället. KRIS I EUROPA Det är som ett plockepinn där alla spelar samtidigt, skriver portugisiskan Patricía Portela i en enastående text som inte väjer för några komplikationer. Hennes poetiska språk och intellektuella rörlighet gör hennes bidrag till det i särklass mest läsvärda i Kris-antologin, skriver Kajsa Olsson i sin recension.

 
   
 
”VÅRDEN INIFRÅN”, med underrubriken ”När sjuksköterskan blir patient” av Petra Lilja Andersson med bidrag av Ami Hommel, utgår från fem svårt sjuka sköterskors berättelser om sin egen tid på sjukhus. Man skulle kunna tro att de, som medicinskt kunniga, skulle ställa högre krav på själva vården än andra. Så är det inte alls. Det som betyder allra mest är att personalen är lyhörd och ger sig tid att lyssna. HÅKAN JUHOLT Den socialdemokratiska vänster- och högerflygeln kunde inte enas kring en partiordförandekandidat efter förlustvalet 2010. Därför blev Håkan Juholt lanserad och vald till ordförande utan att ha ett brett stöd i partiet. Detta blev också hans fall. Det säger han själv, och hans motståndare säger inte emot honom på den punkten.

 
   
 
ASEF BAYAT Vad ligger bakom den politiska mobiliseringen i Mellanöstern och Nordafrika? I Väst har vi betraktat den arabiska våren som ett resultat av organiserade gräsrotsrörelser, sådana som finns i t.ex. Latinamerika, Indien och Sydafrika. Fel, skriver sociologiprofessorn Asef Bayat. CHIARA VALENTINI Italienare är ofta påfallande "barnkära". Samtidigt har Italien mycket låga födelsetal, bland de lägsta i västvärlden. Hur går det ihop? Två genomarbetade svar på frågan ges av Chiara Valentini i boken O i figli o il lavoro och av Loretta Napoleonis i Il contagio.

 
   
 
BJÖRN KUMM har skrivit en självbiografi om sitt liv, sina resor, sina möten med världens politiker och författarer. Kumm skildrar den manliga drömmen om ett äventyrligt vagabondliv, förpackad i en prydlig svensk och socialdemokratisk kostym, och sedd genom den medelålders mannens något romantiserade filter. EUROKRISEN Nej, det är inte lata sydeuropéer som levt över sina tillgångar och orsakat eurokrisen. Snarare handlar det om ett valutasamarbete som är felkonstruerat i grunden. Euroland är inget optimalt valutaområde, slår nationalekonomen Stefan de Vylder fast i sin senaste bok. Jorun Koca Jakobsson recenserar.

 
   
 
FINANSKRISEN var akut då den amerikanske ekonomiprofessorn Paul Krugman gav ut ”Krisen – Orsaker, verkan, åtgärder”. Han förespråkade stora offentliga satsningar i keynesiansk anda. Och det började bra – president Obama lanserade ett stimulanspaket på nära 800 miljarder dollar och andra ekonomiska stormakter i Europa och Asien följde efter. Men det hjälpte inte – krisen bara förvärrades. NINA BJÖRK Vi lever i en verklighet där människor blivit varor och mänskliga handlingar tjänster. Ekonomiska logiker styr inte bara vårt samhälle utan också vår syn på varandra, och det är vår egen acceptans som gjort detta möjligt. Så argumenterar Nina Björk i sin senaste bok, som innehåller såväl skarp samhällsanalys som en del trötta klyschor.

 
   
 
PARTIET Är socialde-mokratins kris en genera-tionsfråga? Det är utgångs-punkten för Eva Franchells bok Partiet. Hon, född på 50-talet, tillhörde den revolterande, individuella generation som inte lät sig passas in i det trygga socialdemokratiska folk-hemmet. Och nu har den generationen tagit över i partiet och det kollektiva tänkandet har kastats ut. OLJEPENGAR Ett utslag i USA:s Högsta Domstol år 2010 har öppnat dörrarna för utländska bidrag till amerikanska valkampanjer. Utländska företag stöder kandidater som inte vill ha några begränsningar av utsläppen för att stoppa den globala uppvärmningen och som stöder utbyggnaden av den amerikanska oljeindustrin.

 
   
 
RÅSTAM Fallet Quick har varit föremål för diskussion i många år. Men med Hannes Råstams TV-dokumentärer 2008 och hans nu utkomna bok har rättskandalen blivit uppenbar för de flesta. Men inte för alla. Därtill är fallet Quick en vårdskandal. ELMBRANT Eurokrisen är en gigantisk politisk och ekonomisk härva. Det gör det svårt att peka ut de direkt ansvariga. Alla skyller på varandra. Men var finns bovarna i dramat? Björn Elmbrant gör ett ambitiöst försök att besvara den frågan i sin senaste bok.

 

 

Sök
 
Sök i fritext:
 
 
   
 
Europeisk press
 
 
politiken.se rapporterar i den här spalten om vad som skrivs i några europeiska tidningar.
Alltför dyrt att ta hem krigsmaterial från Afghanistan
Det kommer att kosta USA mellan 5 och 7 miljarder dollar att få hem sin krigsmateriel från Afghanistan. NATO-operationen i landet ska avvecklas i slutet av nästa år.
Le Monde 13/9-13
Al-Qaida släpper video med svensk gisslan
Svensken Johan Gustafsson och sex andra västerlänningar vittnar om fångenskapen hos al-Qaida i en video som terrororganisationen släppte i Mauretanien i måndags.
Le Monde 17/9-13
Franska extremhögern på väg mot makten Le Monde 14/9-13
Syrien visar hur västvärlden försvagats The Economist 14/9-13
Hur det tyska valet påverkar oss alla The Guardian 17/9-13
 
Inrikes – 20 sep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 19 sep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:12 Norrköping
Delade meningar om sexparty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:18 Kristianstad
Sms-kedja kan rädda liv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 18 sep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:34 Stockholm
SD-politiker utesluts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:17 Södertälje
Vildsvin orsakade polislarm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 17 sep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:44 Sundsvall
En död i mc-olycka
 
 
 
06:27 Helsingborg
Falsklarm om knark i magen
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 16 sep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:04 Stockholm
SD fram i kyrkovalet
 
 
14:53 Stockholm
30 trafikdöda i augusti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 15 sep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 14 sep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:25 Stockholm
Nu bokar vi höstresorna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidigare utgåvor: 36|35|34|33|32|31|30|29|28|27|26|25|24|23|22|21|20|19