Den oberoende samhällstidningen på internet  •  år 11
 
 
 
 
22|21|20|19
 
 
#2013/22
 
Fredag 31 maj 2013
 

Till arkiven:

politiken.se

Ämnen

Källor

Dokument

Söksida

 

forskningen.se

Tidskrifter

Avhandlingar

Uppsatser

Söksida

 

Information om inlogg­ning, prenu­meration, tidning, redaktion, etc

Gå vidare

Inrikes – 31 maj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:22 Stockholm
Arg ko avlivad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:03 Uddevalla
Åtal mot bilkapare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:39 Värnamo
400 får innebrända
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03:20 Stockholm
Grov misshandel vid krog
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 30 maj
 
 
21:47 Södertälje
Bränd kropp hittades i bil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:35 Östersund
Våldtog sovande kvinna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:02 Stockholm
Cecilia Renfors ny JO
 
 
10:53 Umeå
Varmast i Norrland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:40 Stockholm
KD och C under spärren
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 29 maj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:46 Eskilstuna
En omkom i trafikolycka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:07 Göteborg
Polis fångade pytonorm
 
Inrikes – 28 maj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 27 maj
 
 
 
 
 
20:55 Kristianstad
Man omkom i mc-olycka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:43 Stockholm
Unga mår sämre
 
 
 
 
 
 
04:13 Strömstad
Man avled i mc-olycka
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 26 maj
 
 
 
 
 
20:41 Stockholm
Stökigt efter cupfinal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 25 maj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:26 Stockholm
Älg påkörd på E4:an
 
 
Artiklar

Svenska soldater i FN-insats i Mali

Regeringen vill utvidga Sveriges deltagande i Mali genom att ställa personal och flygplan till FN:s förfogande. Socialdemokraterna står bakom förslaget. Men hur lång den svenska insatsen kan bli i ett av världens mest instabila områden kan ingen svara på.

30 maj 13 – Prop 2012/2013:153


Skarp genuskritik mot regeringen

Alliansens budget var könsblind

Det är ord och inga visor när paraplyorganisationen Kvinnolobby granskar regeringens budgetar. Alliansen lever inte upp till de jämställdhetspolitiska förpliktelserna.

29 maj 13 – Sveriges Kvinnolobby 2013: Kvinnorna och krisen. Leder regeringens investeringar till en jämställd framtid?


Sen föräldrapenning ”mammafälla” för invandrarmödrar

Föräldrapenning ska bara kunna lämnas i 96 dagar efter att barnet fyllt fyra år; föreslår en arbetsgrupp inom Socialdepartementet. Åtstramningen är direkt riktad mot invandrade mammor.

30 maj 13 – Promemoria: Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen


Miljöpartiet lutar mer åt vänster

Efter kongressen lutar Miljöpartiet lite åt vänster. Partiledningen fick bakläxa i en handfull uppmärksammade frågor: bland annat om den halverade arbetsgivaravgiften för ungdomar.

28 maj 13


Migrationsverkets avvisningsbeslut är obegripliga

En särskild utredning har ägnat tid åt att granska Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd. Tjänstemännen borde vidareutbildas i ”beslutsskrivande” så att avslagen blir mer lättlästa; är slutsatsen.

30 maj 13 – SOU 2013:37


Regeringen ställer krav

Bostadsplanering är ett måste

Regeringen föreslår lagstadgade minimikrav på kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen. Regeringen ska kunna beordra fram nya riktlinjer; och länsstyrelsen och andra regionala aktörer ska tillförsäkras insyn den lokala planeringsprocessen.

29 maj 13 – Lagrådsremiss: En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar


Ändrade regler om dödförklaring

Även gode män ska kunna ansöka om att försvunna personer dödförklaras. Kravet att en dödförklaring ska kungöras i lokalpress ska bara gälla i undantagsfall – att sprida informationen via internet är mer effektivt.

28 maj 13 – Prop 2012/2013:158


Disciplinåtgärderna duger

Även om värnplikten slopats och försvaret numera anställer och utbildar personal på frivillig basis duger det gamla, tudelade systemet för dispiplinåtgärder, menar statens utredare.

30 maj 13 – SOU 2013:36


LO kritiserar arbetskraftsinvandring

LO kräver att få inflytande över invandringen av arbetskraft från länder utanför Europa. Regeringen och Miljöpartiet säger nej till LO:s krav.

29 maj 13 – Fusk och utnyttjand – om avregleringen av arbetskraftsinvandringen


Utredningsförslag

Större frihet att välja namn

Den parlamentariska kommitté som har sett över namnlagstiftningen lägger flera förslag som gör det enklare för svenskarna att både byta och välja namn.

28 maj 13 – SOU 2013:35


Nya regler om utevarodomar

Som en följd av det rättsliga samarbetet inom EU kan svenska myndigheter verkställa domar och beslut som andra länders myndigheter utfärdat och vice versa. Det finns dock ett antal grunder för myndigheterna att vägra och de ändras nu.

29 maj 13 – Prop 2012/2013:156


Bolagsverket ska kunna utse revisor

Regeringen föreslår att det ska åligga Bolagsverket, inte länsstyrelsen, att utse revisor och kalla till stämma om aktiebolag eller ekonomiska föreningar undlåter att göra så.

29 maj 13 – Prop 2012/2013:166


Företagare ska få graviditetspenning

Gravida egenföretagare ska från och med 2014 kunna få graviditetspenning när det finns risker i arbetsmiljön som kan skada kvinnans hälsa, graviditeten eller fostret.

29 maj 13 – Prop 2012/2013:159


Förslag på lägre a-kasseavgift

Regeringen tog på torsdagen beslut om en lagrådsremiss som innebär att a-kasseavgiften kan avskaffas från den 15 januari 2014. Förslaget innehåller dock flera brasklappar.

30 maj 13 – Lagrådsremiss: Avskaffande av arbetslöshetsavgiften, Pressmeddelande: Lagrådsremiss om avskaffande av arbetslöshetsavgiften


Behövs ny myndighet för klagomål

Justitieombudsmannen (JO) har länge efterlyst en reguljär tillsyn av socialförsäkringen. Nu ska en utredare avgöra om det behövs ytterligare en myndighet dit folk som är missnöjda med Försäkringskassans ersättningsbeslut kan vända sig.

28 maj 13 – Dir 2013:58


Ekonomi i korthet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  politiken.se
ISSN: 1651-0879
 
Utgivning:   politiken.se uppdateras dagligen, utkommer med 100 nr/år, löpsedeln skickas till prenumeranter på fredagar.
 
Pris helår:   625 kr inkl. 25 procents moms.
Klicka här för prislista
 
Arkiv:   politiken.se
forskningen.se
 
    Politiken.se som arkiv är tillgängligt för privatpersoner som prenumererar. Institutioner, myndigheter, organisationer och företag kan få tillgång till ett eller flera arkiv efter överens-kommelse med redaktionen.
 
Adress:   politiken.se
Själagårdsgatan 17
111 31 Stockholm
 
Telefon:   08-20 28 68
Prenumeration:   prenumeration@politiken.se
Redaktion:   redaktionen@politiken.se
Postgiro:   63 78 79-8
Bankgiro:   5444-4062
Organisationsnr:   556594-0987
TS-upplaga 2013:   1700 prenumerater
Redaktion:   Christian Andersson, Mats Deurell (ansvarig utgivare),
Unn Gustafsson, Fredrik Reinholdsson, Fredrik
Skoglund
och Åke Svidén.

Texterna är skrivna av redaktionen och ett nät av frilansskribenter: Lars Ahnland, Kristina Andersson, Mats H Andersson, Henrik Barrdahl, Helena Björnfot, Anita Boberg, Elisabeth Cervin, Ann Dahlin, Elias Efvergren, Per Elvingson, Maria Eklund, Mikael Gewers, Karin Hertz, Anna Hjorth, Maria Holm, Jöran Hök, David Ingnäs, Jorun Jakobsson-Koca, Eva Johannesson, Jonas Johansson, Pia Karlsson Minganti, Åke Kilander, Ulf Knutson, Lars Mossfeldt, Tomas Kåberger, Karl Erik Lagerlöf, Matts Lindberg, Knut Lindelöf, Sverker Lindström, Jessica Lindvert, Kristina Lundgren, Thomas Michelsen, Mia Moisander, Eva-Lena Neiman, Magdalena Nordensson, Mikael Nyberg, Catrin Offerman, Kajsa Olsson, Jon Pelling, Elisa Rossholm, Anne Rådestad, Johan Schmidt, Wladimir Siwecki, Maria Staf, Ursula Stigzelius, Malin von Strauss, Johan Svensson, Veronica Södermark, Johan Taubert, Torbjörn Tenfält, Sten von Unge, Cajsa Unnbom, Anna Waldehorn, Anders Weidung, Cecilia Wergeni, Mats Wingborg, Stefan de Vylder och Fredrik Öjemar.
Vill du prenumerera på nyhetsmejlet från politiken.se?
 
 
Hiltler under en skördefest i Bückeberg. Foto: Scanpix
 
Varför fick nazism stöd?
 
Forskningen om Hitlers inflytande på det tyska folket och vad som gjorde att Nazityskland kunde utvecklas till en dödsmaskin bortom all humanism har varierat med de politiska konjunkturerna under efterkrigstiden. Barbro Eberan har samlat sina texter om aktuell forskning i ämnet.
 
30 maj 13 – Barbro Eberan: Hur kunde det ske? Myt och motmyt
 
Veckans utrikes
 
 
Aktivister sågar oppositionsallians
 
 
Stockholm – 2013-05-29
 
  Israel hotar Ryssland
  Syrisk rebelledare hotar Hizbollah
  Expert: EU:s Syrienlinje bekymmersam
  Le Monde: Syrien använde giftgas
  Syrien redo delta i fredsmöte
  Hizbollah fortsätter strida i Syrien
 

 
Vill straffa inaktiva föräldrar
 
 
Köpenhamn – 2013-05-27
 
 

 
Jordreform "en milstolpe" mot fred
 
 
Havanna – 2013-05-27
 
 

 
Muslimer trakasseras efter mord
 
 
London – 2013-05-26
 
  Tre män gripna för soldatmord
  Intervjuad om knivmord greps
 

 
AU: Drömmar om fred och medelklass
 
 
Addis Abeba – 2013-05-25
 
 
 
Recensioner
 
   
 
METROPOLIT Forskningsprojektet Metropolit rörde upp heta känslor. 15 000 barn som föddes i Stockholm 1953 skulle följas över åren i en omfattande kartläggning. Forskarna ville veta varför det gick bra för vissa, men inte för andra. Uppgifter skulle hämtas in via enkäter och från befintliga register. Detta uppfattade kritikerna som ett hot mot integriteten. SVERIGE I KRIG Vägen in i kriget blev aldrig en het politisk fråga. Allmänheten förstod inte vad som hände och i riksdagen har krigsmotståndet aldrig fått något starkt fäste – de stora partierna (s och m) är på samma linje. Den bilden ger Wilhelm Agrell i sin bok ”Ett krig här och nu”. Och nu säger Carl Bildt att han vill behålla svensk trupp i Afghanistan. Socialdemokraterna och miljöpartiet protesterar inte.

 
   
 
ARABISKA VÅREN Mohammad Fazlhashemis biologilärare i gymnasiet i Iran lärde honom att en orm fångar en fågel genom att stirra i fågelns ögon så att fågeln blir förlamad av skräck och glömmer bort att den kan flyga. På samma sätt som ormen satte skräck i fågeln härskar och härskade diktatorerna i Mellanöstern och Nordafrika. BEGREPPET ”RAS” lever i den amerikanska politiken som blandning av sociologi och biologi. Svenska Dagbladets USA-korrespondent Karin Henriksson har skrivit en bok om detta rasbegrepp och dess förhållande till rasism, ”En droppe svart blod. Ras och tolerans i USA” (Leopard förlag). Boken bör läsas av alla i Sverige som undrar vad ”strukturell rasism” egentligen betyder.

 
   
 
JESPER STRÖMBÄCK Politiken och framtidsforskningen har att brottas med “Nuets förbannelse”, som alltid gör den senaste nyheten, opinionsundersökningen, delårsbokslutet intressantare än äldre material, oberoende av det faktiska innehållet. Jesper Strömbäck analyserar ”fem förbannelser” som motverkar och försvårar en långsiktig politik. Kajsa Olsson har läst den antologi som Strömbäck har redigerat. HENRIK ARNSTAD Jimmy Åkesson och Mussolini delar samma ideologi. Det menar Henrik Arnstad i sin nya bok ”Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia.” (Norstedts). I Arnstads bok finns ett moraliskt patos som är beundransvärt. Men bokens vetenskapsjournalistiska ambition gör ändå att Christian Andersson som recenserar ställer frågan: forskning eller pamflett?

 
   
 
S-KRISEN I en ny boken "En marsch mot avgrunden” anklagas tidigare S-höjdaren Pär Nuder för att ha varit med om att avsätta Mona Sahlin och att ha hjälpt Håkan Juholt till makten. Men så gick det knappast till. SKOLA I FÖRFALL Resultaten för den svenska skolan i internationella jämförelser är nedslående. I debatten hörs ibland argumenten att dessa jämförelser är ointressanta då de bara mäter utantillinlärning. Tvärtom menar Per Kornhall att krisen i den svenska skolan är verklig.

 
   
 
HATET Det började med ett brev fyllt av hat och hot som först väckte rädsla och därefter vrede. Resultatet blev en debattbok där författaren och journalisten Maria Sveland kartlägger och analyserar hatet som riktas mot feminister. Hatet, kanske framförallt det som frodas på nätet, har diskuterats intensivt på senaste tiden; i Uppdrag gransknings program, i krönikor och på bloggar. Svelands bok gör en djupare analys genom att sätta in hatet i ett större sammanhang, skriver Jorun Koca Jakobsson i sin recension. RÖSTRÄTTEN Det pågår en rösträttsstrid i USA. En kamp mot allmän rösträtt. Högsta Domstolen ska pröva om Sektion 5 i Voting Rights Act är i överensstämmelse med konstitutionen och stadgar att förändringar av vallagarna i 16 delstater med rasistiskt förflutet ska prövas av de federala myndigheterna i Washington. Samtidigt har det blivit allt vanligare att dessa stater försöker försvåra för minoriteter att rösta. I den amerikanska veckotidningen The Nation beskrivs och analyseras denna bakvända rösträttsstrid. Åke Svidén rapporterar.

 
   
 
OM STASI behöver man inte bevisa något numera. Att säga eller skriva Stasi räcker för att alla ska förstå att det är något skumt på gång. Lite så är det med Christoph Anderssons bok om Stasi, Operation Norrsken. Men kanske är Andersson ute efter att berätta bra historier. Och då lyckas han. AHMED RASHID Pakistans politiker och dess säkerhetstjänst spelar ett avancerat rävspel som nu tycks krackelera, och där författaren och journalisten Ahmed Rashid menar att kärnan till landets kollaps kan ligga.

 
   
 
KAOSET i den svenska järnvägen beror inte på snön utan på avregleringen, marknadskrafterna, privatiseringen och konkurrensen mellan olika järnvägsföretag. Det skriver Mikael Nyberg i Det stora tågrånet, som nu kommit i en pocketutgåva. ÄR NÄTHATETS ”skrivbordskrigare” en armé eller ett gäng knäppisar? Svaret på frågan är avgörande för hur vi andra hanterar problemet. Lisa Bjurwalds bok om näthatet, ”Skrivbordskrigarna”, har kritiserats för att vara ostrukturerad. Men frågan om vem som ligger bakom hatet och hoten på nätet är inte lätt att besvara.

 
   
 
”HUMANIORAS KRIS” är ett återkommande debattämne med tämligen förutsägbara inslag och aktörer. Det tas mer sällan upp i politiken – även om det vore intressant att få ta del av till exempel Jimmie Åkessons ståndpunkter i frågan. KVINNOR I ISRAEL De arabiska kvinnor som intervjuas i den här boken klär sig i heltäckande kläder och ber dagligen. Till en början tycks gud och traditionen styra deras liv, men de välutbildade kvinnorna använder snarare religionen för att rättfärdiga sina egna livsval.

 
   
 
SKITLIV är en bok om skitjobb, men den senare termen är för laddad för att användas som titel. Debatten kring huruvida det finns arbeten som kan och bör betecknas som skitjobb har stundtals varit hätsk på ledarsidor, bloggar och i sociala medier. Det finns de som hävdar att inga jobb är skit, alla är betydelsefulla för samhället. KRIS I EUROPA Det är som ett plockepinn där alla spelar samtidigt, skriver portugisiskan Patricía Portela i en enastående text som inte väjer för några komplikationer. Hennes poetiska språk och intellektuella rörlighet gör hennes bidrag till det i särklass mest läsvärda i Kris-antologin, skriver Kajsa Olsson i sin recension.

 
   
 
”VÅRDEN INIFRÅN”, med underrubriken ”När sjuksköterskan blir patient” av Petra Lilja Andersson med bidrag av Ami Hommel, utgår från fem svårt sjuka sköterskors berättelser om sin egen tid på sjukhus. Man skulle kunna tro att de, som medicinskt kunniga, skulle ställa högre krav på själva vården än andra. Så är det inte alls. Det som betyder allra mest är att personalen är lyhörd och ger sig tid att lyssna. HÅKAN JUHOLT Den socialdemokratiska vänster- och högerflygeln kunde inte enas kring en partiordförandekandidat efter förlustvalet 2010. Därför blev Håkan Juholt lanserad och vald till ordförande utan att ha ett brett stöd i partiet. Detta blev också hans fall. Det säger han själv, och hans motståndare säger inte emot honom på den punkten.

 
   
 
ASEF BAYAT Vad ligger bakom den politiska mobiliseringen i Mellanöstern och Nordafrika? I Väst har vi betraktat den arabiska våren som ett resultat av organiserade gräsrotsrörelser, sådana som finns i t.ex. Latinamerika, Indien och Sydafrika. Fel, skriver sociologiprofessorn Asef Bayat. CHIARA VALENTINI Italienare är ofta påfallande "barnkära". Samtidigt har Italien mycket låga födelsetal, bland de lägsta i västvärlden. Hur går det ihop? Två genomarbetade svar på frågan ges av Chiara Valentini i boken O i figli o il lavoro och av Loretta Napoleonis i Il contagio.

 
   
 
BJÖRN KUMM har skrivit en självbiografi om sitt liv, sina resor, sina möten med världens politiker och författarer. Kumm skildrar den manliga drömmen om ett äventyrligt vagabondliv, förpackad i en prydlig svensk och socialdemokratisk kostym, och sedd genom den medelålders mannens något romantiserade filter. EUROKRISEN Nej, det är inte lata sydeuropéer som levt över sina tillgångar och orsakat eurokrisen. Snarare handlar det om ett valutasamarbete som är felkonstruerat i grunden. Euroland är inget optimalt valutaområde, slår nationalekonomen Stefan de Vylder fast i sin senaste bok. Jorun Koca Jakobsson recenserar.

 
   
 
FINANSKRISEN var akut då den amerikanske ekonomiprofessorn Paul Krugman gav ut ”Krisen – Orsaker, verkan, åtgärder”. Han förespråkade stora offentliga satsningar i keynesiansk anda. Och det började bra – president Obama lanserade ett stimulanspaket på nära 800 miljarder dollar och andra ekonomiska stormakter i Europa och Asien följde efter. Men det hjälpte inte – krisen bara förvärrades. NINA BJÖRK Vi lever i en verklighet där människor blivit varor och mänskliga handlingar tjänster. Ekonomiska logiker styr inte bara vårt samhälle utan också vår syn på varandra, och det är vår egen acceptans som gjort detta möjligt. Så argumenterar Nina Björk i sin senaste bok, som innehåller såväl skarp samhällsanalys som en del trötta klyschor.

 
   
 
PARTIET Är socialde-mokratins kris en genera-tionsfråga? Det är utgångs-punkten för Eva Franchells bok Partiet. Hon, född på 50-talet, tillhörde den revolterande, individuella generation som inte lät sig passas in i det trygga socialdemokratiska folk-hemmet. Och nu har den generationen tagit över i partiet och det kollektiva tänkandet har kastats ut. OLJEPENGAR Ett utslag i USA:s Högsta Domstol år 2010 har öppnat dörrarna för utländska bidrag till amerikanska valkampanjer. Utländska företag stöder kandidater som inte vill ha några begränsningar av utsläppen för att stoppa den globala uppvärmningen och som stöder utbyggnaden av den amerikanska oljeindustrin.

 
   
 
RÅSTAM Fallet Quick har varit föremål för diskussion i många år. Men med Hannes Råstams TV-dokumentärer 2008 och hans nu utkomna bok har rättskandalen blivit uppenbar för de flesta. Men inte för alla. Därtill är fallet Quick en vårdskandal. ELMBRANT Eurokrisen är en gigantisk politisk och ekonomisk härva. Det gör det svårt att peka ut de direkt ansvariga. Alla skyller på varandra. Men var finns bovarna i dramat? Björn Elmbrant gör ett ambitiöst försök att besvara den frågan i sin senaste bok.

 
   
 
KADHAMMAR PÅ VÄG 66 Det är ett alldeles lysande reportage som Peter Kadhammar skrivit om den amerikanska drömmen. Han reser längs Route 66, den stora vägen tvärs igenom USA som slutar i San Fransisco. Här har amerikaner som levt såväl i den amerikanska drömmen som i den amerikanska mardrömmen rest. EHRENBERG Elproduktion i Sverige har av tradition handlat om storskalighet. Tunga intressen inom industrin har styrt de politiska vägvalen. För att över huvud taget räknas ska en produktion vara storskalig. Annars ”ger den ingenting” - en vanlig svensk invändning mot alla energikällor utom kärnkraften och vattenkraften. Kajsa Olsson recenserar Johan Ehrenbergs “lilla elbok”.

 

 

Sök
 
Sök i fritext:
 
 
   
 
Europeisk press
 
 
politiken.se rapporterar i den här spalten om vad som skrivs i några europeiska tidningar.
Inför Europavalet maj 2014: EU-motståndet kommer att finnas över hela det politiska fältet
Socialdemokrater och kristdemokrater/konservativa som styrt EU sedan begynnelsen fruktar en politisk jordbävning i Europavalet 2014. Kommer EU-motståndarna att ta över EU-institutionerna?
Le Monde 28/5-13
Svårt bakslag för Grillos missnöjesparti i italienska kommunalvalet
I februari fick de 25 % av rösterna i parlamentsvalet. Men i kommunalvalet i helgen misslyckades Beppe Grillos rörelse Fem stjärnor totalt. Inte en enda kandidat går till andra omgången.
Le Monde 28/5-13
Le Mondes utsände i Syrien vittnar om regimens gasattacker Le Monde 28/5-13
Ryska missiler till Syrien The Guardian 30/5-13
En Europresident, tack Spiegelonline 30/5-13
Så undviker storföretagen skatt The Guardian 30/5-13
 
Inrikes – 31 maj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:22 Stockholm
Arg ko avlivad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:03 Uddevalla
Åtal mot bilkapare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:39 Värnamo
400 får innebrända
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03:20 Stockholm
Grov misshandel vid krog
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 30 maj
 
 
21:47 Södertälje
Bränd kropp hittades i bil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:35 Östersund
Våldtog sovande kvinna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:02 Stockholm
Cecilia Renfors ny JO
 
 
10:53 Umeå
Varmast i Norrland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:40 Stockholm
KD och C under spärren
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 29 maj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:46 Eskilstuna
En omkom i trafikolycka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:07 Göteborg
Polis fångade pytonorm
 
Inrikes – 28 maj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 27 maj
 
 
 
 
 
20:55 Kristianstad
Man omkom i mc-olycka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:43 Stockholm
Unga mår sämre
 
 
 
 
 
 
04:13 Strömstad
Man avled i mc-olycka
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 26 maj
 
 
 
 
 
20:41 Stockholm
Stökigt efter cupfinal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 25 maj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:26 Stockholm
Älg påkörd på E4:an
 
 
 
 
Tidigare utgåvor: 22|21|20|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|9|8|7|6|5