Den oberoende samhällstidningen på internet  •  år 11
 
 
 
 
17|16|15|14
 
 
#2013/17
 
Fredag 26 april 2013
 

Till arkiven:

politiken.se

Ämnen

Källor

Dokument

Söksida

 

forskningen.se

Tidskrifter

Avhandlingar

Uppsatser

Söksida

 

Information om inlogg­ning, prenu­meration, tidning, redaktion, etc

Gå vidare

Inrikes – 26 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:20 Stockholm
SD förlåter Wiechel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:19 Stockholm
Lång väntan på akuten
 
 
 
 
 
08:26 Stockholm
Flest tror på Reinfeldt
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 25 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 24 april
 
 
 
19:31 Lindesberg
Misstänkt väska var tom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:06 Stockholm
Vill ha mer patientfokus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 23 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:25 Sundsvall
Sex dopade i Sundsvall
 
 
13:15 Stockholm
S föreslår sommarskola
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05:35 Stockholm
Kidnappades och rånades
 
 
 
 
 
Inrikes – 22 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 21 april
 
 
 
 
 
17:52 Nynäshamn
Jättebeslag av amfetamin
 
16:48 Sollefteå
Kropp hittad i älven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 20 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:47 Helsingborg
Ny skånsk s-ordförande
 
 
 
 
11:12 Göteborg
Blivande brud skrämd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artiklar

Sverigedemokraternas budgetmotion

Satsa på landsbygden!

Sverigedemokraterna vill satsa pengar på försvaret, landsbyggden och är villigt att stödja ett eventuellt förslag om ett femte jobbskatteavdrag.

26 apr 13 – Sverigedemokraternas vårbudgetmotion våren 2013


Rapport från inspektion:

Ökat socialhjälpsberoende

När försäkringsskydden i form av a-kassa och sjukersättning urholkas blir allt fler beroende av socialbidrag. En ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen bekräftar den här trenden, som synts under ett par års tid.

25 apr 13 – Inspektionen för socialförsäkringen, rapport 2013:6 “Personer som uppnår maximal tid i sjukförsäkringen. Vilka är de och vad händer efteråt?"


Omar Mustafa ger sin bild

Efter Omar Mustafas tur- och returresa till Socialdemokraternas partistyrelse tar nu huvudpersonen själv bladet från munnen. På en presskonferens anklagar han partikamrater för att ha startat ett "internt drev".

23 apr 13 – Presskonferens: Omar Mustafa ger sin syn på drevet (ljudklipp på SR:s hemsida)


Sverige riskerar EU-stämning om las

Regeringen riskerar att dras inför EU:s domstol på grund av en segdragen tvist om tillfälliga jobb som staplas på varandra i åratal.

22 apr 13


8,8 procent utan arbete

I mars 4,6 miljoner människor i åldern 15 - 74 år sysselsatta. 448 000 var arbetslösa. Det innebar en arbetslöshet på 8,8 procent; nästan en procentenhet mer än i samma månad i fjol.

24 apr 13 – Statistiscka Centralbyrån, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) mars 2013


Socialdemokraternas vårbudgetmotion

Sommarskola kan bli plikt 2014

Från sommaren 2014 kan det bli obligatoriskt med sommarskola för nior som inte klarat att få behörighet till gymnasiet. Regeringen arbetar med ett förslag och Socialdemokraterna vill se det redan nu.

23 apr 13 – Nya skolsatsningar


Utredningsförslag

Lite bättre bidrag på grundvux

En utredare föreslår generösare studiemedelsregler för de som pluggar på komvux grundläggande nivå. Idag drabbas många deltagare av återbetalningssvårigheter, trots att lånesummorna är små.

24 apr 13 – SOU 2013:20


Lööf riskerar prick trots ursäkter

Elva ursäkter kanske inte räcker. Näringsminister Annie Lööf (C) riskerar att prickas för att ha lämnat felaktiga uppgifter i konstitutionsutskottet och för att ha försvårat allmänhetens rätt till insyn.

25 apr 13


Sten Tolgfors i Konstitutionsutskottet:

SSTI godkändes inte av regeringen

Sten Tolgfors har förhörts av konstitutionsutskottet (KU) om Saudiarabien-affären. I den öppna delen av utfrågningen framkom att den förre försvarsministern håller fast vid att regeringen fick kännedom om kopplingen mellan bulvanföretaget SSTI och myndigheten FOI först 2010.

23 apr 13 – Riksdagens webb-tv, 23 april 2013,


Socialdemokraterna

Avveckling av fas 3 finslipas

Socialdemokraterna vill avveckla fas 3 så kvickt som möjligt och utvecklar sitt gamla förslag om jobb i offentlig och ideell sektor. Det påminner om det som tidigare kallades beredskapsarbete.

24 apr 13


Licensavtal om upphovsrätt

Licensavtal om upphovsrätt

Regeringen har lagt fram en proposition som utvidgar möjligheten att ingå licensavtal om upphovsrättsskyddade verk. Det här ger bland annat bibliotek och arkiv en legal grund för att digitalisera de egna samlingarna och ställa materialet till förfogande på nätet.

25 apr 13 – Prop 2012/2013:141


Riksdagen kräver besked om beredskap

Flera partier hävdar att riksdagen aldrig informerats om att Sverige inte har jaktplan startklara dygnet runt. - För min del har jag utgått ifrån att man har 24 timmars beredskap, säger försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S).

23 apr 13


Uppehållstillstånd för dömda

Regeringen ska inte längre vara sista instans för personer som dömts till att utvisas ur Sverige efter att de begått brott. I stället ska den dömde kunna ansöka om uppehållstillstånd, respektive om att utvisningsbeslutet upphävs, hos Migrationsverket.

23 apr 13 – Prop 2012/2013:151


Många sjuka får socialbidrag

Nästan var tionde som utförsäkrades 2010 blev tvungen att söka socialbidrag. Tomas Eneroth (S) tycker att det är "anmärkningsvärt många", medan Ulf Kristersson (M) anser att de utgör en "försumbar" del av socialbidragstagarna.

25 apr 13


Biblioteket ska stärka demokratin

Bibliotek i varje kommun. Avgiftsfria lån av litteratur oavsett teknikform. Dessa grundläggande regler för biblioteken ligger fast i regeringens förslag till ny bibliotekslag.

23 apr 13 – Prop 2012/2013:147, Behövs politisk info på biblioteken? Bibliotekarier besvarar enkät, Behövs facklitteratur, forskningstidskrifter och databaser på socialkontoret? SSR-medlemmar besvarar en enkät.


Rapportskyldighet på dagis

Tillbud ska anmälas

En utredning föreslår att alla huvudmän som bedriver förskola ska vara skyldiga att på årsbasis rapportera in eventuella tillbud och olyckor till Statens skolinspektion.

23 apr 13 – SOU 2013:26


Cykelsverige sågar utredning

Regeringens utredning skulle öka cyklingen och göra den säkrare. Men många sågar förslagen lagom till cykelsäsongen.

21 apr 13 – Inkomna remissvar på Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv, SOU 2012:70


Mjukare regler för lärarleg

Regeringen och lärarfacken har kommit överens om övergångsregler som ska gälla när lärarlegitimationen införs. Behörighetskraven blir kvar, men att yrkeserfarenhet ska kunna tillgodoräknas.

26 apr 13 – Pressmeddelande


Miljöpartiets vårbudgetmotion

Ny arbetslinje för nya jobb

Det är dags för en ny arbetslinje, sade Miljöpartiets ekonomisk- politiske talesperson Per Bolund när han presenterade de grönas skuggbudget. Den innehåller flera förslag som rör unga arbetslösa.

24 apr 13 – Miljöpartiets vårbudgetmotion 2013


SR har kartlagt kommunala utköp

Kommunalare fick struntsummor

Landets kommuner har de senaste åren köpt ut tusentals anställda. Det handlar för det mesta om vanliga anställda inom vård, omsorg eller skola. Många är följdaktligen kvinnor med låg lön och yrkesrelaterade hälsoproblem.

24 apr 13 – Sveriges Radio "50 i topp"


Socialt skydd mindre del av ekonomin

Utgifterna för vårt sociala skyddsnät - pension, barnomsorg, arbetslöshetsersättning, sjukvård och så vidare - har minskat. 1993 utgjorde de över 37 procent av svensk BNP, 2011 var deras andel under 30 procent.

24 apr 13 – Statistiska Centralbyrån


Företag som utnyttjar papperslösa kan straffas

Arbetsgivare som anställer människor som saknar formell rätt att vistas i Sverige - papperslösa och gömda - ska kunna straffas ekonomiskt om det upptäcks. Arbetsgivaren ska dessutom kunna tvingas betala ut avtalsenlig lön.

23 apr 13 – Prop 2012/2013:125


Ekonomi i korthet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  politiken.se
ISSN: 1651-0879
 
Utgivning:   politiken.se uppdateras dagligen, utkommer med 100 nr/år, löpsedeln skickas till prenumeranter på fredagar.
 
Pris helår:   625 kr inkl. 25 procents moms.
Klicka här för prislista
 
Arkiv:   politiken.se
forskningen.se
 
    Politiken.se som arkiv är tillgängligt för privatpersoner som prenumererar. Institutioner, myndigheter, organisationer och företag kan få tillgång till ett eller flera arkiv efter överens-kommelse med redaktionen.
 
Adress:   politiken.se
Själagårdsgatan 17
111 31 Stockholm
 
Telefon:   08-20 28 68
Prenumeration:   prenumeration@politiken.se
Redaktion:   redaktionen@politiken.se
Postgiro:   63 78 79-8
Bankgiro:   5444-4062
Organisationsnr:   556594-0987
TS-upplaga 2013:   1700 prenumerater
Redaktion:   Christian Andersson, Mats Deurell (ansvarig utgivare),
Unn Gustafsson, Fredrik Reinholdsson, Fredrik
Skoglund
och Åke Svidén.

Texterna är skrivna av redaktionen och ett nät av frilansskribenter: Lars Ahnland, Kristina Andersson, Mats H Andersson, Henrik Barrdahl, Helena Björnfot, Anita Boberg, Elisabeth Cervin, Ann Dahlin, Elias Efvergren, Per Elvingson, Maria Eklund, Mikael Gewers, Karin Hertz, Anna Hjorth, Maria Holm, Jöran Hök, David Ingnäs, Jorun Jakobsson-Koca, Eva Johannesson, Jonas Johansson, Pia Karlsson Minganti, Åke Kilander, Ulf Knutson, Lars Mossfeldt, Tomas Kåberger, Karl Erik Lagerlöf, Matts Lindberg, Knut Lindelöf, Sverker Lindström, Jessica Lindvert, Kristina Lundgren, Thomas Michelsen, Mia Moisander, Eva-Lena Neiman, Magdalena Nordensson, Mikael Nyberg, Catrin Offerman, Kajsa Olsson, Jon Pelling, Elisa Rossholm, Anne Rådestad, Johan Schmidt, Wladimir Siwecki, Maria Staf, Ursula Stigzelius, Malin von Strauss, Johan Svensson, Veronica Södermark, Johan Taubert, Torbjörn Tenfält, Sten von Unge, Cajsa Unnbom, Anna Waldehorn, Anders Weidung, Cecilia Wergeni, Mats Wingborg, Stefan de Vylder och Fredrik Öjemar.
Vill du prenumerera på nyhetsmejlet från politiken.se?
 
 
Nils Lundgren, Inga-Britt Ahlenius, Michael Sohlman, Lotta Gröning, Stefan de Vylder och Anne-Marie Pålsson har alla engagerat sig i nystartade Forum för EU-debatt.
 
Euroskeptiska tankar
 
Är Junilistan på väg tillbaka, men i ny skepnad? Nej. Den här gången samlar sig de främsta euroskeptikerna kring en ”tankesmedja” som har fått namnet Forum för EU-debatt. Syftet är att vitalisera EU-debatten innan svenska folket går till EU-parlamentsval och riksdagsval 2014. Ett första bidrag kommer från Anne-Marie Pålsson som skrivit en kritisk rapport om Lissabonsfördraget: Subsidiaritet – ett tomt löfte.
 
25 apr 13 – Subsidiaritet – ett tomt löfte, Forum för EU-debatt,
 
Veckans utrikes
 
 
Enorm förödelse efter husras
 
 
Dhaka – 2013-04-24
 
 

 
Ökad spänning efter arméräd i Irak
 
 
Bagdad – 2013-04-24
 
  Skärpt våldsläge och avhopp i Irak
  Våldsamt vid vallokalerna i Irak
 

 
Letta ny italiensk premiärminister
 
 
Rom – 2013-04-24
 
 

 
WHO: Nytt fågelvirus mer dödligt
 
 
Peking – 2013-04-24
 
 

 
Bombman i terrordatabas
 
 
Boston – 2013-04-24
 
  19-åringen anklagas för bombdådet
  Bombman pekar ut bror
  Bombmisstänkt åtalas inom kort
  Bombmisstänkt kan inte tala
  Lättnad i Boston efter gripandet
 

 
Navalnyj i rätten igen
 
 
Kirov – 2013-04-24
 
 

 
Franskt ja till homoäktenskap
 
 
Paris – 2013-04-23
 
 
 
Recensioner
 
 
 
ARABISKA VÅREN Mohammad Fazlhashemis biologilärare i gymnasiet i Iran lärde honom att en orm fångar en fågel genom att stirra i fågelns ögon så att fågeln blir förlamad av skräck och glömmer bort att den kan flyga. På samma sätt som ormen satte skräck i fågeln härskar och härskade diktatorerna i Mellanöstern och Nordafrika. De injagade skräck i människor så att de glömde sin förmåga att göra motstånd.

 
   
 
JESPER STRÖMBÄCK Politiken och framtidsforskningen har att brottas med “Nuets förbannelse”, som alltid gör den senaste nyheten, opinionsundersökningen, delårsbokslutet intressantare än äldre material, oberoende av det faktiska innehållet. Jesper Strömbäck analyserar ”fem förbannelser” som motverkar och försvårar en långsiktig politik. Kajsa Olsson har läst den antologi som Strömbäck har redigerat. HENRIK ARNSTAD Jimmy Åkesson och Mussolini delar samma ideologi. Det menar Henrik Arnstad i sin nya bok ”Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia.” (Norstedts). I Arnstads bok finns ett moraliskt patos som är beundransvärt. Men bokens vetenskapsjournalistiska ambition gör ändå att Christian Andersson som recenserar ställer frågan: forskning eller pamflett?

 
   
 
S-KRISEN I en ny boken "En marsch mot avgrunden” anklagas tidigare S-höjdaren Pär Nuder för att ha varit med om att avsätta Mona Sahlin och att ha hjälpt Håkan Juholt till makten. Men så gick det knappast till. SKOLA I FÖRFALL Resultaten för den svenska skolan i internationella jämförelser är nedslående. I debatten hörs ibland argumenten att dessa jämförelser är ointressanta då de bara mäter utantillinlärning. Tvärtom menar Per Kornhall att krisen i den svenska skolan är verklig.

 
   
 
HATET Det började med ett brev fyllt av hat och hot som först väckte rädsla och därefter vrede. Resultatet blev en debattbok där författaren och journalisten Maria Sveland kartlägger och analyserar hatet som riktas mot feminister. Hatet, kanske framförallt det som frodas på nätet, har diskuterats intensivt på senaste tiden; i Uppdrag gransknings program, i krönikor och på bloggar. Svelands bok gör en djupare analys genom att sätta in hatet i ett större sammanhang, skriver Jorun Koca Jakobsson i sin recension. RÖSTRÄTTEN Det pågår en rösträttsstrid i USA. En kamp mot allmän rösträtt. Högsta Domstolen ska pröva om Sektion 5 i Voting Rights Act är i överensstämmelse med konstitutionen och stadgar att förändringar av vallagarna i 16 delstater med rasistiskt förflutet ska prövas av de federala myndigheterna i Washington. Samtidigt har det blivit allt vanligare att dessa stater försöker försvåra för minoriteter att rösta. I den amerikanska veckotidningen The Nation beskrivs och analyseras denna bakvända rösträttsstrid. Åke Svidén rapporterar.

 
   
 
OM STASI behöver man inte bevisa något numera. Att säga eller skriva Stasi räcker för att alla ska förstå att det är något skumt på gång. Lite så är det med Christoph Anderssons bok om Stasi, Operation Norrsken. Men kanske är Andersson ute efter att berätta bra historier. Och då lyckas han. AHMED RASHID Pakistans politiker och dess säkerhetstjänst spelar ett avancerat rävspel som nu tycks krackelera, och där författaren och journalisten Ahmed Rashid menar att kärnan till landets kollaps kan ligga.

 
   
 
KAOSET i den svenska järnvägen beror inte på snön utan på avregleringen, marknadskrafterna, privatiseringen och konkurrensen mellan olika järnvägsföretag. Det skriver Mikael Nyberg i Det stora tågrånet, som nu kommit i en pocketutgåva. ÄR NÄTHATETS ”skrivbordskrigare” en armé eller ett gäng knäppisar? Svaret på frågan är avgörande för hur vi andra hanterar problemet. Lisa Bjurwalds bok om näthatet, ”Skrivbordskrigarna”, har kritiserats för att vara ostrukturerad. Men frågan om vem som ligger bakom hatet och hoten på nätet är inte lätt att besvara.

 
   
 
”HUMANIORAS KRIS” är ett återkommande debattämne med tämligen förutsägbara inslag och aktörer. Det tas mer sällan upp i politiken – även om det vore intressant att få ta del av till exempel Jimmie Åkessons ståndpunkter i frågan. KVINNOR I ISRAEL De arabiska kvinnor som intervjuas i den här boken klär sig i heltäckande kläder och ber dagligen. Till en början tycks gud och traditionen styra deras liv, men de välutbildade kvinnorna använder snarare religionen för att rättfärdiga sina egna livsval.

 
   
 
SKITLIV är en bok om skitjobb, men den senare termen är för laddad för att användas som titel. Debatten kring huruvida det finns arbeten som kan och bör betecknas som skitjobb har stundtals varit hätsk på ledarsidor, bloggar och i sociala medier. Det finns de som hävdar att inga jobb är skit, alla är betydelsefulla för samhället. KRIS I EUROPA Det är som ett plockepinn där alla spelar samtidigt, skriver portugisiskan Patricía Portela i en enastående text som inte väjer för några komplikationer. Hennes poetiska språk och intellektuella rörlighet gör hennes bidrag till det i särklass mest läsvärda i Kris-antologin, skriver Kajsa Olsson i sin recension.

 
   
 
”VÅRDEN INIFRÅN”, med underrubriken ”När sjuksköterskan blir patient” av Petra Lilja Andersson med bidrag av Ami Hommel, utgår från fem svårt sjuka sköterskors berättelser om sin egen tid på sjukhus. Man skulle kunna tro att de, som medicinskt kunniga, skulle ställa högre krav på själva vården än andra. Så är det inte alls. Det som betyder allra mest är att personalen är lyhörd och ger sig tid att lyssna. HÅKAN JUHOLT Den socialdemokratiska vänster- och högerflygeln kunde inte enas kring en partiordförandekandidat efter förlustvalet 2010. Därför blev Håkan Juholt lanserad och vald till ordförande utan att ha ett brett stöd i partiet. Detta blev också hans fall. Det säger han själv, och hans motståndare säger inte emot honom på den punkten.

 
   
 
ASEF BAYAT Vad ligger bakom den politiska mobiliseringen i Mellanöstern och Nordafrika? I Väst har vi betraktat den arabiska våren som ett resultat av organiserade gräsrotsrörelser, sådana som finns i t.ex. Latinamerika, Indien och Sydafrika. Fel, skriver sociologiprofessorn Asef Bayat. CHIARA VALENTINI Italienare är ofta påfallande "barnkära". Samtidigt har Italien mycket låga födelsetal, bland de lägsta i västvärlden. Hur går det ihop? Två genomarbetade svar på frågan ges av Chiara Valentini i boken O i figli o il lavoro och av Loretta Napoleonis i Il contagio.

 
   
 
BJÖRN KUMM har skrivit en självbiografi om sitt liv, sina resor, sina möten med världens politiker och författarer. Kumm skildrar den manliga drömmen om ett äventyrligt vagabondliv, förpackad i en prydlig svensk och socialdemokratisk kostym, och sedd genom den medelålders mannens något romantiserade filter. EUROKRISEN Nej, det är inte lata sydeuropéer som levt över sina tillgångar och orsakat eurokrisen. Snarare handlar det om ett valutasamarbete som är felkonstruerat i grunden. Euroland är inget optimalt valutaområde, slår nationalekonomen Stefan de Vylder fast i sin senaste bok. Jorun Koca Jakobsson recenserar.

 
   
 
FINANSKRISEN var akut då den amerikanske ekonomiprofessorn Paul Krugman gav ut ”Krisen – Orsaker, verkan, åtgärder”. Han förespråkade stora offentliga satsningar i keynesiansk anda. Och det började bra – president Obama lanserade ett stimulanspaket på nära 800 miljarder dollar och andra ekonomiska stormakter i Europa och Asien följde efter. Men det hjälpte inte – krisen bara förvärrades. NINA BJÖRK Vi lever i en verklighet där människor blivit varor och mänskliga handlingar tjänster. Ekonomiska logiker styr inte bara vårt samhälle utan också vår syn på varandra, och det är vår egen acceptans som gjort detta möjligt. Så argumenterar Nina Björk i sin senaste bok, som innehåller såväl skarp samhällsanalys som en del trötta klyschor.

 
   
 
PARTIET Är socialde-mokratins kris en genera-tionsfråga? Det är utgångs-punkten för Eva Franchells bok Partiet. Hon, född på 50-talet, tillhörde den revolterande, individuella generation som inte lät sig passas in i det trygga socialdemokratiska folk-hemmet. Och nu har den generationen tagit över i partiet och det kollektiva tänkandet har kastats ut. OLJEPENGAR Ett utslag i USA:s Högsta Domstol år 2010 har öppnat dörrarna för utländska bidrag till amerikanska valkampanjer. Utländska företag stöder kandidater som inte vill ha några begränsningar av utsläppen för att stoppa den globala uppvärmningen och som stöder utbyggnaden av den amerikanska oljeindustrin.

 
   
 
RÅSTAM Fallet Quick har varit föremål för diskussion i många år. Men med Hannes Råstams TV-dokumentärer 2008 och hans nu utkomna bok har rättskandalen blivit uppenbar för de flesta. Men inte för alla. Därtill är fallet Quick en vårdskandal. ELMBRANT Eurokrisen är en gigantisk politisk och ekonomisk härva. Det gör det svårt att peka ut de direkt ansvariga. Alla skyller på varandra. Men var finns bovarna i dramat? Björn Elmbrant gör ett ambitiöst försök att besvara den frågan i sin senaste bok.

 
   
 
KADHAMMAR PÅ VÄG 66 Det är ett alldeles lysande reportage som Peter Kadhammar skrivit om den amerikanska drömmen. Han reser längs Route 66, den stora vägen tvärs igenom USA som slutar i San Fransisco. Här har amerikaner som levt såväl i den amerikanska drömmen som i den amerikanska mardrömmen rest. EHRENBERG Elproduktion i Sverige har av tradition handlat om storskalighet. Tunga intressen inom industrin har styrt de politiska vägvalen. För att över huvud taget räknas ska en produktion vara storskalig. Annars ”ger den ingenting” - en vanlig svensk invändning mot alla energikällor utom kärnkraften och vattenkraften. Kajsa Olsson recenserar Johan Ehrenbergs “lilla elbok”.

 
   
 
AMERIKANSK HÖGER Lagom till presidentvalet i USA kom Martin Gelins bok ”Den amerikanska högern” med underrubriken ”Republikanernas revolution och USA:s framtid. Författaren tar oss med på en resa där vi får träffa konservativa gräsrötter och makthavare runt om i USA. De senaste intervjuerna är gjorda så sent som i maj i år. En del av de personer han träffat dyker nu upp i svenska nyhetssändningar, t ex sheriffen Joe Arpaio, känd för sin skoningslösa jakt på illegala invandrare vid Arizonas gräns. BLÅ TÅGET var aldrig musikjournalisternas band. Publiktillströmningen var skiftande, och bandets texter var ambivalenta i förhållande till tidens politiska rörelser. Dessutom börjar Blå tåget som en iscensättning av ett band snarare än ett faktiskt turnerande band – något som förklarar det något absurda påståendet att få i bandet faktiskt kunde spela sina instrument. Trots det utgör Blå tågets historia en viktig pusselbit i den svenska kulturpolitiska historien. Hur kommer det sig?

 
   
 
”MARGOT” är ingen biografi om Margot Wallström. Definitivt inte en politisk biografi. Den är ett längre, kåserande reportage om Wallströms arbete i FN mot sexuellt våld i militära konflikter. Det varvas med en släktkrönika där vi får möta en del av Margots släktingar i Skellefteåtrakten. Därmed vill Ohlsson förmodligen visa att Margot är en vanlig flicka från Kåge som nått toppen. BLOCKPOLITIK Rikspolitikens politiska block dominerar också kommunpolitiken. Och lokala partier har en starkare ideologisk förankring än vad man tror, oftast högerut. Det är en av slutsatserna i en stor undersökning av de politiska majoriteterna i Sveriges 290 kommuner som publiceras i Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2012/2013.

 

 

Sök
 
Sök i fritext:
 
 
   
 
Europeisk press
 
 
politiken.se rapporterar i den här spalten om vad som skrivs i några europeiska tidningar.
Ny europeisk opinionsundersökning: Nu är EU-motståndarna i majoritet!
Förtroendet för EU rasar också i de medlemsländer som traditionellt varit starka anhängare av europeisk integration. En chock för Europa, skriver Europaanalytiker i Le Monde.
Le Monde 24/4-13
Ingen vill inte betala Malis försvar
I måndags gav den franska nationalförsamlingen grönt ljus för fortsatt militär operation i Mali. Ingen röstade emot. Men uppbyggnaden av Malis egen försvarsmakt kan bli mödosam.
Le Monde 22/4-13
Motståndet mot homoäkteskap förenar fransk höger Le Monde 24/4-13
Ny förtalslagstiftning i Storbritannien The Guardian 23/4-13
Tveksamt utspel om roma och sinti Die Zeit 25/4-13
 
Inrikes – 26 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:20 Stockholm
SD förlåter Wiechel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:19 Stockholm
Lång väntan på akuten
 
 
 
 
 
08:26 Stockholm
Flest tror på Reinfeldt
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 25 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 24 april
 
 
 
19:31 Lindesberg
Misstänkt väska var tom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:06 Stockholm
Vill ha mer patientfokus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 23 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:25 Sundsvall
Sex dopade i Sundsvall
 
 
13:15 Stockholm
S föreslår sommarskola
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05:35 Stockholm
Kidnappades och rånades
 
 
 
 
 
Inrikes – 22 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 21 april
 
 
 
 
 
17:52 Nynäshamn
Jättebeslag av amfetamin
 
16:48 Sollefteå
Kropp hittad i älven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 20 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:47 Helsingborg
Ny skånsk s-ordförande
 
 
 
 
11:12 Göteborg
Blivande brud skrämd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidigare utgåvor: 17|16|15|14|13|12|11|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1|50