Den oberoende samhällstidningen på internet  •  år 11
 
 
 
 
16|15|14|13
 
 
#2013/16
 
Fredag 19 april 2013
 

Till arkiven:

politiken.se

Ämnen

Källor

Dokument

Söksida

 

forskningen.se

Tidskrifter

Avhandlingar

Uppsatser

Söksida

 

Information om inlogg­ning, prenu­meration, tidning, redaktion, etc

Gå vidare

Inrikes – 19 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 18 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:43 Örebro
Tio fast i ekorazzia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 17 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:18 Kristianstad
Anmäler skadat öga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 16 april
 
 
 
 
19:56 Jönköping
Fyra dömda i opiumhärva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:10 Göteborg
Robot redo för katedern
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 15 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:43 Stockholm
Rösta via nätet 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:25 Kristianstad
Vägbyggare vidgår brister
 
Inrikes – 14 april
 
22:36 Örnsköldsvik
Dog efter krock med garagevägg
 
 
 
 
 
 
 
 
15:31 Västerås
Dieselutsläpp i Mälaren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 13 april
22:55 Härnösand
Omar Mustafa tvingades bort
 
 
 
 
 
16:57 Växjö
Bonde vann plasttvist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:51 Örnsköldsvik
Tolv hemlösa vid eldsvåda
 
 
Artiklar

Borg i budgetdebatten

Eurokrisen driver upp arbetslöshet

Arbetslösheten dominerade vårens budgetdebatt. Ungdomsarbetslösheten är en nyckelfråga. Alliansens företrädare pekar på det lärlingssystem man vill upprätta efter tysk förebild. Oppositionen menar att regeringen är för slapphänt och att långtidsarbetslösheten riskerar att bli ohanterbar.

16 apr 13 – Snabbprotokoll 2012/2013:91, Budgetdebatt, webbtv


Borg presenterar vårbudgeten:

Återhämtningen dröjer

Stigande arbetslöshet, svagare tillväxt och växande statsskuld. Sverige är inne i nio år av konjunktursvacka, sa finansminister Anders Borg när han presenterde den ekonomiska vårpropisitionen. Men regeringen vill göra fler skattesänkningar.

15 apr 13 – Prop 2012/2013:100


Problem med e-röstning måste utredas

I valen 2018 kan det bli möjligt att e-rösta. Men bara på prov och bara som komplement till vallokalerna. Många problem återstår att lösa.

17 apr 13 – SOU 2013:24


Riksbanken skjuter upp höjning

Styrräntan kommer att ligga kvar kring en procent ett bra tag framöver, enligt Riksbanken som skjuter upp planerade räntehöjningar. Ett grepp som kan ge bättre tillväxt och färre arbetslösa, enligt Konjunkturinstitutet.

17 apr 13 – Riksbanken: Reporäntan oförändrad på 1,0 procent


Lärarnas arbetstid kartlagd:

Bara en tredjedel undervisning

Bara en tredjedel av grundskollärarnas arbetstid används till att undervisa, enligt en undersökning gjord av Skolverket. En tiondel av tiden går till att bedöma och dokumentera elevernas utveckling. Lika mycket av tiden går åt till planering av undervisningen.

15 apr 13 – Lärarnas yrkesvardag: En nationell kartläggning av grundskollärares tidsanvändning.


Högst förtroende för sjukvården

Svenska folket har högst förtroende för sjukvården och den högre utbildningen i landet. Lägst förtroende har folk för EU-institutionerna. Det konstaterar SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

16 apr 13


Motstånd mot vinst i välfärd

Det finns ett kraftigt motstånd mot vinster i välfärd bland det svenska folket — oavsett partisympati. Över 60 procent vill inte tillåta vinstutdelning inom skattefinansierad vård, skola och omsorg.

16 apr 13


EU-nej till frysta utsläppsrätter

EU-parlamentet säger nej till att tillfälligt frysa utsläppsrättigheterna för växthusgaser, efter starkt motstånd från högerblocket EPP. Miljörörelsen varnar för att beslutet kommer att innebära mer kolkraft i Europa.

16 apr 13


Sida upptäcker alltmer korruption

Målmedvetet arbete mot korruption i biståndet gör att anmälningarna till Sida skjuter i höjden enligt myndigheten. Men det finns sannolikt mer av oegentligheter att upptäcka.

15 apr 13


Ströjobbande unga höjer arbetslöshet

Massvis av gymnasister och studenter som söker extrajobb driver upp den höga svenska arbetslösheten. Något som i grunden är positivt får i stället politiker att varna för förlorade generationer av ungdomar.

14 apr 13


Få länder med hårdare traffickinglag

På bara några år har antalet offer för trafficking i EU ökat kraftigt. Men få medlemsländer har infört den strängare lagstiftningen. Det är skamligt, säger EU-kommissionär Cecilia Malmström.

15 apr 13


Gunilla Carlsson får skarp kritik

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) och hennes ledarskap får skarp kritik i en intern rapport där det framkommer att stora motsättningar uppstått mellan UD:s politiska ledning och tjänstemännen.

14 apr 13


Missnöje med polisledningens arbete

Fyra av tio polisanställda har lågt förtroende för Rikspolisstyrelsens ledning av polisen, visar en medarbetarundersökning från Rikspolisstyrelsen. Det är allvarligt tycker facket, men knappast någon överraskning.

16 apr 13


KU hoppas på svar från Reinfeldt

Näringsminister Annie Lööf (C) hävdade i KU att näringsdepartementet inte gjort något fel. Nu sparkas bollen vidare till statsminister Fredrik Reinfeldt.

16 apr 13


Oppositionen i fortsatt ledning

De rödgröna riksdagspartierna har fortsatt ledning över den borgerliga alliansen enligt den senaste väljarbarometern från Skop.

17 apr 13


Försäkring för fildelare

Det är förbjudet att fildela upphovsrättsskyddad musik och film. Men fildelare kan nu försäkra sig mot böter om de skulle åka fast. Idén kommer från plankarna i Stockholms tunnelbana.

13 apr 13


Fördelningspolitisk analys i vårbudgeten

Klyftorna växer

Inkomstskillnaderna i Sverige växer - och det är i grund och botten bra, menar alliansregeringen. Det framgår av den fördelningspolitiska redogörelsen i vårbudgetpropositionen.

16 apr 13 – Prop 2012/2013:100


Tydlig tendens

Mer välfärd drivs i privat regi

Sysselsättningen i kommunsektorn är tillbaka på samma nivå som före finanskrisens utbrott, meddelar regeringen. Av redogörelsen framgår dessutom att kommuner och landsting köper mer och mer verksamhet av privata företag.

16 apr 13 – Skriv 2012/2013:102


I stället för a-kassa:

Allt fler går på socialbidrag

Ur regeringens årliga skrivelse till riksdagen om utvecklingen i kommunsektorn framgår det att det blir allt vanligare att folk som någon gång behöver ekonomiskt bistånd - förr hette det socialbidrag - fastnar i bidragsberoende.

16 apr 13 – Skriv 2012/2013:102


Ekonomi i korthet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  politiken.se
ISSN: 1651-0879
 
Utgivning:   politiken.se uppdateras dagligen, utkommer med 100 nr/år, löpsedeln skickas till prenumeranter på fredagar.
 
Pris helår:   625 kr inkl. 25 procents moms.
Klicka här för prislista
 
Arkiv:   politiken.se
forskningen.se
 
    Politiken.se som arkiv är tillgängligt för privatpersoner som prenumererar. Institutioner, myndigheter, organisationer och företag kan få tillgång till ett eller flera arkiv efter överens-kommelse med redaktionen.
 
Adress:   politiken.se
Själagårdsgatan 17
111 31 Stockholm
 
Telefon:   08-20 28 68
Prenumeration:   prenumeration@politiken.se
Redaktion:   redaktionen@politiken.se
Postgiro:   63 78 79-8
Bankgiro:   5444-4062
Organisationsnr:   556594-0987
TS-upplaga 2013:   1700 prenumerater
Redaktion:   Christian Andersson, Mats Deurell (ansvarig utgivare),
Unn Gustafsson, Fredrik Reinholdsson, Fredrik
Skoglund
och Åke Svidén.

Texterna är skrivna av redaktionen och ett nät av frilansskribenter: Lars Ahnland, Kristina Andersson, Mats H Andersson, Henrik Barrdahl, Helena Björnfot, Anita Boberg, Elisabeth Cervin, Ann Dahlin, Elias Efvergren, Per Elvingson, Maria Eklund, Mikael Gewers, Karin Hertz, Anna Hjorth, Maria Holm, Jöran Hök, David Ingnäs, Jorun Jakobsson-Koca, Eva Johannesson, Jonas Johansson, Pia Karlsson Minganti, Åke Kilander, Ulf Knutson, Lars Mossfeldt, Tomas Kåberger, Karl Erik Lagerlöf, Matts Lindberg, Knut Lindelöf, Sverker Lindström, Jessica Lindvert, Kristina Lundgren, Thomas Michelsen, Mia Moisander, Eva-Lena Neiman, Magdalena Nordensson, Mikael Nyberg, Catrin Offerman, Kajsa Olsson, Jon Pelling, Elisa Rossholm, Anne Rådestad, Johan Schmidt, Wladimir Siwecki, Maria Staf, Ursula Stigzelius, Malin von Strauss, Johan Svensson, Veronica Södermark, Johan Taubert, Torbjörn Tenfält, Sten von Unge, Cajsa Unnbom, Anna Waldehorn, Anders Weidung, Cecilia Wergeni, Mats Wingborg, Stefan de Vylder och Fredrik Öjemar.
Vill du prenumerera på nyhetsmejlet från politiken.se?
 
 
Omar Mustafa
 
Omar Mustafa petades
 
Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa avgick från Socialdemokraternas partistyrelse efter hård kritik. I realiteten var det Veronica Palm ordförande i Stockholms arbetarekommun som petade honom. Han lämnade samtidigt alla andra poster inom partiet.
 
13 apr 13 – DN-debatt, Peter Weiderud försvarar Omar Mustafa, 13/4, Aftonbladet Debatt: Palm och Burells motiverar petningen av Omar Mustafa, 17/4 , SvD: 29 socialdemokrater kräver att partiledningen förklarar sitt förtroende för Omar Mustafa 15/4, Ekot: vju med Veronica Palm och Jens Orback, Ekot: vju med Ulf Bjereld och Olle Burell 18/4, DN Debatt: Nalin Pekul angiper Omar Mustafa, 18/4, Presskonferens: Omar Mustafa ger sin syn på drevet (ljudklipp på SR:s hemsida)
 
  Palm: Mustafa gav inga tydliga svar
  Palm: Mustafa upprepade misstag
  Demonstration för Omar Mustafa
  Jämtin: Inte krävt Mustafas avgång
  S-krismöte om Omar Mustafa
  Mustafa svarar på kritiken
  S-ledningen tror på Omar Mustafa
 
Veckans utrikes
 
 
Oro hotar sedan Maduro blivit utsedd
 
 
Caracas – 2013-04-16
 
  Expert: Överraskande knapp seger
  Opposition räds repressalier
  Glest i Venezuelas vallokaler
 

 
Misstänkt identifierad i Boston
 
 
Stockholm – 2013-04-17
 
  Svenskar i Boston berättar om kaoset
 

 
Terrorrättegång skjuts upp
 
 
Berlin – 2013-04-15
 
 

 
Våldsvåg inför pakistanska val
 
 
Peshawar – 2013-04-13
 
 

 
Ny fart i rysk-amerikanskt bråk
 
 
Stockholm – 2013-04-13
 
 

 
Korea balanserar på knivseggen
 
 
Peking/Seoul/Tokyo – 2013-04-13
 
  Kerry: Vi är beredda att förhandla
  Ilskan kokar bland nordkoreaner
  BBC kritiseras för Nordkoreafilm
 

 
Fågelinfluensan nu i Peking
 
 
Peking – 2013-04-13
 
 

 
Patent på gener svår nöt för domstol
 
 
Washington – 2013-04-15
 
 
 
Recensioner
 
 
 
ARABISKA VÅREN Mohammad Fazlhashemis biologilärare i gymnasiet i Iran lärde honom att en orm fångar en fågel genom att stirra i fågelns ögon så att fågeln blir förlamad av skräck och glömmer bort att den kan flyga. På samma sätt som ormen satte skräck i fågeln härskar och härskade diktatorerna i Mellanöstern och Nordafrika. De injagade skräck i människor så att de glömde sin förmåga att göra motstånd.

 
   
 
JESPER STRÖMBÄCK Politiken och framtidsforskningen har att brottas med “Nuets förbannelse”, som alltid gör den senaste nyheten, opinionsundersökningen, delårsbokslutet intressantare än äldre material, oberoende av det faktiska innehållet. Jesper Strömbäck analyserar ”fem förbannelser” som motverkar och försvårar en långsiktig politik. Kajsa Olsson har läst den antologi som Strömbäck har redigerat. HENRIK ARNSTAD Jimmy Åkesson och Mussolini delar samma ideologi. Det menar Henrik Arnstad i sin nya bok ”Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia.” (Norstedts). I Arnstads bok finns ett moraliskt patos som är beundransvärt. Men bokens vetenskapsjournalistiska ambition gör ändå att Christian Andersson som recenserar ställer frågan: forskning eller pamflett?

 
   
 
S-KRISEN I en ny boken "En marsch mot avgrunden” anklagas tidigare S-höjdaren Pär Nuder för att ha varit med om att avsätta Mona Sahlin och att ha hjälpt Håkan Juholt till makten. Men så gick det knappast till. SKOLA I FÖRFALL Resultaten för den svenska skolan i internationella jämförelser är nedslående. I debatten hörs ibland argumenten att dessa jämförelser är ointressanta då de bara mäter utantillinlärning. Tvärtom menar Per Kornhall att krisen i den svenska skolan är verklig.

 
   
 
HATET Det började med ett brev fyllt av hat och hot som först väckte rädsla och därefter vrede. Resultatet blev en debattbok där författaren och journalisten Maria Sveland kartlägger och analyserar hatet som riktas mot feminister. Hatet, kanske framförallt det som frodas på nätet, har diskuterats intensivt på senaste tiden; i Uppdrag gransknings program, i krönikor och på bloggar. Svelands bok gör en djupare analys genom att sätta in hatet i ett större sammanhang, skriver Jorun Koca Jakobsson i sin recension. RÖSTRÄTTEN Det pågår en rösträttsstrid i USA. En kamp mot allmän rösträtt. Högsta Domstolen ska pröva om Sektion 5 i Voting Rights Act är i överensstämmelse med konstitutionen och stadgar att förändringar av vallagarna i 16 delstater med rasistiskt förflutet ska prövas av de federala myndigheterna i Washington. Samtidigt har det blivit allt vanligare att dessa stater försöker försvåra för minoriteter att rösta. I den amerikanska veckotidningen The Nation beskrivs och analyseras denna bakvända rösträttsstrid. Åke Svidén rapporterar.

 
   
 
OM STASI behöver man inte bevisa något numera. Att säga eller skriva Stasi räcker för att alla ska förstå att det är något skumt på gång. Lite så är det med Christoph Anderssons bok om Stasi, Operation Norrsken. Men kanske är Andersson ute efter att berätta bra historier. Och då lyckas han. AHMED RASHID Pakistans politiker och dess säkerhetstjänst spelar ett avancerat rävspel som nu tycks krackelera, och där författaren och journalisten Ahmed Rashid menar att kärnan till landets kollaps kan ligga.

 
   
 
KAOSET i den svenska järnvägen beror inte på snön utan på avregleringen, marknadskrafterna, privatiseringen och konkurrensen mellan olika järnvägsföretag. Det skriver Mikael Nyberg i Det stora tågrånet, som nu kommit i en pocketutgåva. ÄR NÄTHATETS ”skrivbordskrigare” en armé eller ett gäng knäppisar? Svaret på frågan är avgörande för hur vi andra hanterar problemet. Lisa Bjurwalds bok om näthatet, ”Skrivbordskrigarna”, har kritiserats för att vara ostrukturerad. Men frågan om vem som ligger bakom hatet och hoten på nätet är inte lätt att besvara.

 
   
 
”HUMANIORAS KRIS” är ett återkommande debattämne med tämligen förutsägbara inslag och aktörer. Det tas mer sällan upp i politiken – även om det vore intressant att få ta del av till exempel Jimmie Åkessons ståndpunkter i frågan. KVINNOR I ISRAEL De arabiska kvinnor som intervjuas i den här boken klär sig i heltäckande kläder och ber dagligen. Till en början tycks gud och traditionen styra deras liv, men de välutbildade kvinnorna använder snarare religionen för att rättfärdiga sina egna livsval.

 
   
 
SKITLIV är en bok om skitjobb, men den senare termen är för laddad för att användas som titel. Debatten kring huruvida det finns arbeten som kan och bör betecknas som skitjobb har stundtals varit hätsk på ledarsidor, bloggar och i sociala medier. Det finns de som hävdar att inga jobb är skit, alla är betydelsefulla för samhället. KRIS I EUROPA Det är som ett plockepinn där alla spelar samtidigt, skriver portugisiskan Patricía Portela i en enastående text som inte väjer för några komplikationer. Hennes poetiska språk och intellektuella rörlighet gör hennes bidrag till det i särklass mest läsvärda i Kris-antologin, skriver Kajsa Olsson i sin recension.

 
   
 
”VÅRDEN INIFRÅN”, med underrubriken ”När sjuksköterskan blir patient” av Petra Lilja Andersson med bidrag av Ami Hommel, utgår från fem svårt sjuka sköterskors berättelser om sin egen tid på sjukhus. Man skulle kunna tro att de, som medicinskt kunniga, skulle ställa högre krav på själva vården än andra. Så är det inte alls. Det som betyder allra mest är att personalen är lyhörd och ger sig tid att lyssna. HÅKAN JUHOLT Den socialdemokratiska vänster- och högerflygeln kunde inte enas kring en partiordförandekandidat efter förlustvalet 2010. Därför blev Håkan Juholt lanserad och vald till ordförande utan att ha ett brett stöd i partiet. Detta blev också hans fall. Det säger han själv, och hans motståndare säger inte emot honom på den punkten.

 
   
 
ASEF BAYAT Vad ligger bakom den politiska mobiliseringen i Mellanöstern och Nordafrika? I Väst har vi betraktat den arabiska våren som ett resultat av organiserade gräsrotsrörelser, sådana som finns i t.ex. Latinamerika, Indien och Sydafrika. Fel, skriver sociologiprofessorn Asef Bayat. CHIARA VALENTINI Italienare är ofta påfallande "barnkära". Samtidigt har Italien mycket låga födelsetal, bland de lägsta i västvärlden. Hur går det ihop? Två genomarbetade svar på frågan ges av Chiara Valentini i boken O i figli o il lavoro och av Loretta Napoleonis i Il contagio.

 
   
 
BJÖRN KUMM har skrivit en självbiografi om sitt liv, sina resor, sina möten med världens politiker och författarer. Kumm skildrar den manliga drömmen om ett äventyrligt vagabondliv, förpackad i en prydlig svensk och socialdemokratisk kostym, och sedd genom den medelålders mannens något romantiserade filter. EUROKRISEN Nej, det är inte lata sydeuropéer som levt över sina tillgångar och orsakat eurokrisen. Snarare handlar det om ett valutasamarbete som är felkonstruerat i grunden. Euroland är inget optimalt valutaområde, slår nationalekonomen Stefan de Vylder fast i sin senaste bok. Jorun Koca Jakobsson recenserar.

 
   
 
FINANSKRISEN var akut då den amerikanske ekonomiprofessorn Paul Krugman gav ut ”Krisen – Orsaker, verkan, åtgärder”. Han förespråkade stora offentliga satsningar i keynesiansk anda. Och det började bra – president Obama lanserade ett stimulanspaket på nära 800 miljarder dollar och andra ekonomiska stormakter i Europa och Asien följde efter. Men det hjälpte inte – krisen bara förvärrades. NINA BJÖRK Vi lever i en verklighet där människor blivit varor och mänskliga handlingar tjänster. Ekonomiska logiker styr inte bara vårt samhälle utan också vår syn på varandra, och det är vår egen acceptans som gjort detta möjligt. Så argumenterar Nina Björk i sin senaste bok, som innehåller såväl skarp samhällsanalys som en del trötta klyschor.

 
   
 
PARTIET Är socialde-mokratins kris en genera-tionsfråga? Det är utgångs-punkten för Eva Franchells bok Partiet. Hon, född på 50-talet, tillhörde den revolterande, individuella generation som inte lät sig passas in i det trygga socialdemokratiska folk-hemmet. Och nu har den generationen tagit över i partiet och det kollektiva tänkandet har kastats ut. OLJEPENGAR Ett utslag i USA:s Högsta Domstol år 2010 har öppnat dörrarna för utländska bidrag till amerikanska valkampanjer. Utländska företag stöder kandidater som inte vill ha några begränsningar av utsläppen för att stoppa den globala uppvärmningen och som stöder utbyggnaden av den amerikanska oljeindustrin.

 
   
 
RÅSTAM Fallet Quick har varit föremål för diskussion i många år. Men med Hannes Råstams TV-dokumentärer 2008 och hans nu utkomna bok har rättskandalen blivit uppenbar för de flesta. Men inte för alla. Därtill är fallet Quick en vårdskandal. ELMBRANT Eurokrisen är en gigantisk politisk och ekonomisk härva. Det gör det svårt att peka ut de direkt ansvariga. Alla skyller på varandra. Men var finns bovarna i dramat? Björn Elmbrant gör ett ambitiöst försök att besvara den frågan i sin senaste bok.

 
   
 
KADHAMMAR PÅ VÄG 66 Det är ett alldeles lysande reportage som Peter Kadhammar skrivit om den amerikanska drömmen. Han reser längs Route 66, den stora vägen tvärs igenom USA som slutar i San Fransisco. Här har amerikaner som levt såväl i den amerikanska drömmen som i den amerikanska mardrömmen rest. EHRENBERG Elproduktion i Sverige har av tradition handlat om storskalighet. Tunga intressen inom industrin har styrt de politiska vägvalen. För att över huvud taget räknas ska en produktion vara storskalig. Annars ”ger den ingenting” - en vanlig svensk invändning mot alla energikällor utom kärnkraften och vattenkraften. Kajsa Olsson recenserar Johan Ehrenbergs “lilla elbok”.

 
   
 
AMERIKANSK HÖGER Lagom till presidentvalet i USA kom Martin Gelins bok ”Den amerikanska högern” med underrubriken ”Republikanernas revolution och USA:s framtid. Författaren tar oss med på en resa där vi får träffa konservativa gräsrötter och makthavare runt om i USA. De senaste intervjuerna är gjorda så sent som i maj i år. En del av de personer han träffat dyker nu upp i svenska nyhetssändningar, t ex sheriffen Joe Arpaio, känd för sin skoningslösa jakt på illegala invandrare vid Arizonas gräns. BLÅ TÅGET var aldrig musikjournalisternas band. Publiktillströmningen var skiftande, och bandets texter var ambivalenta i förhållande till tidens politiska rörelser. Dessutom börjar Blå tåget som en iscensättning av ett band snarare än ett faktiskt turnerande band – något som förklarar det något absurda påståendet att få i bandet faktiskt kunde spela sina instrument. Trots det utgör Blå tågets historia en viktig pusselbit i den svenska kulturpolitiska historien. Hur kommer det sig?

 
   
 
”MARGOT” är ingen biografi om Margot Wallström. Definitivt inte en politisk biografi. Den är ett längre, kåserande reportage om Wallströms arbete i FN mot sexuellt våld i militära konflikter. Det varvas med en släktkrönika där vi får möta en del av Margots släktingar i Skellefteåtrakten. Därmed vill Ohlsson förmodligen visa att Margot är en vanlig flicka från Kåge som nått toppen. BLOCKPOLITIK Rikspolitikens politiska block dominerar också kommunpolitiken. Och lokala partier har en starkare ideologisk förankring än vad man tror, oftast högerut. Det är en av slutsatserna i en stor undersökning av de politiska majoriteterna i Sveriges 290 kommuner som publiceras i Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2012/2013.

 

 

Sök
 
Sök i fritext:
 
 
   
 
Europeisk press
 
 
politiken.se rapporterar i den här spalten om vad som skrivs i några europeiska tidningar.
IMF bannar Cameron
Internationella valutafonden IMF har kritiserat Storbritannien för den kraftiga åtstramningspolitik som genomförs i landet.
The Guardian 16/4-13
Pervez Musharraf tar bladet från munnen
Pakistans före detta president Pervez Musharraf erkänner inblandning i amerikanska drönarattacker på pakistansk mark.
The Guardian 12/4-13
 
Inrikes – 19 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 18 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:43 Örebro
Tio fast i ekorazzia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 17 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:18 Kristianstad
Anmäler skadat öga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 16 april
 
 
 
 
19:56 Jönköping
Fyra dömda i opiumhärva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:10 Göteborg
Robot redo för katedern
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 15 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:43 Stockholm
Rösta via nätet 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:25 Kristianstad
Vägbyggare vidgår brister
 
Inrikes – 14 april
 
22:36 Örnsköldsvik
Dog efter krock med garagevägg
 
 
 
 
 
 
 
 
15:31 Västerås
Dieselutsläpp i Mälaren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 13 april
22:55 Härnösand
Omar Mustafa tvingades bort
 
 
 
 
 
16:57 Växjö
Bonde vann plasttvist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:51 Örnsköldsvik
Tolv hemlösa vid eldsvåda
 
 
 
 
Tidigare utgåvor: 16|15|14|13|12|11|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1|50|49