Den oberoende samhällstidningen på internet  •  år 11
 
 
 
 
14|13|12|11
 
 
#2013/14
 
Fredag 5 april 2013
 

Till arkiven:

politiken.se

Ämnen

Källor

Dokument

Söksida

 

forskningen.se

Tidskrifter

Avhandlingar

Uppsatser

Söksida

 

Information om inlogg­ning, prenu­meration, tidning, redaktion, etc

Gå vidare

Inrikes – 05 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 04 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:10 Landskrona
Man föll från lägenhet
 
 
 
 
 
 
08:16 Höör
Vårdhem i konkurs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 03 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:56 Stockholm
Domstolsbakslag för S
 
 
 
 
 
 
 
01:34 Helsingborg
Flera rånade i svarttaxi
 
 
 
Inrikes – 02 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:52 Stockholm
Våren ligger efter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:36 Stockholm
Längre liv med fet fisk
 
 
 
01:33 Malmö
Man nekas livränta
 
01:32 Göteborg
Premiär för havsöring
 
 
 
 
 
Inrikes – 01 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:13 Stockholm
S fortsätter framåt
 
 
05:39 Stockholm
En död i trafikolycka
 
 
Inrikes – 31 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04:08 Stockholm
V vill regera med S
 
Inrikes – 30 mars
 
 
 
 
 
 
 
13:03 Stockholm
Träning på gym ökar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 29 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:07 Stockholm
Svensk vargjakt sågas
 
 
 
09:18 Trollhättan
Kvinna avled i brand
 
 
 
 
 
Inrikes – 28 mars
 
 
 
 
20:30 Helsingborg
Stort tullbeslag av ecstasy
 
 
 
19:18 Stockholm
Fel på Telias e-post
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artiklar

S-kompromiss om välfärdsvinster

En kompromiss har tagits fram om den hetaste frågan på Socialdemokraternas kongress - vinster i välfärden. Den innebär bland annat krav på bemanning och personalkostnader.

5 apr 13


S skärper tonen mot friskolor

Om Socialdemokraterna vinner valet kan kommuner stoppa nya friskolor. En enig kongress antog i kväll partistyrelsens kompromissförslag till skrivningar om vinster i välfärden och kommunernas inflytande vid införandet av friskolor.

5 apr 13


Löfvens löfte på s-kongressen

Ambitiöst jobbmål

Arbetslösheten ska halveras om Socialdemokraterna vinner valet nästa år. Det lovade partiledaren Stefan Löfven när han öppningstalade på partiets 37:e ordinarie kongress. I dag söker 427 000 människor i Sverige jobb och arbetslösheten ligger på 8,2 procent - högre än i jämförbara länder som Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Tyskland och Österrike.

4 apr 13 – Stefan Löfvens inledningstal på kongressen, Magdalena Andersson om full sysselsättning som den främsta prioriteringen


Borg ifrågasätter jobbmål

Finansminister Anders Borg (M) var inte sen med att ge svar på tal åt Socialdemokraternas Stefan Löfven. Moderaten betvivlar att det nya målet att halvera arbetslösheten som Löfven lanserat låter sig uppnås.

4 apr 13


Löfven lovar feministisk agenda

Alla behandlas inte lika i dagens Sverige, sade Stefan Löfven och krävde "en feministisk agenda" i sitt första tal som kongressvald partiordförande. Rätt till heltid, ungdomsgaranti och skrotning av Fas 3 fanns också bland löftena.

4 apr 13


LO-rapport

Offentlig konsumtion är av godo

Med en ny rapport vill LO väcka debatt om den samhällsekonomiska betydelsen av offentligt finansierad skola, vård och omsorg.

2 apr 13 – LO-rapport "Effektiv omfördelning över livet"


Avtal klart för industrianställda

Lönen upp 6,8 procent på tre år

En halv miljon industrianställda har fått nytt avtal som är värt 6,8 procent på tre år i löneökning och förbättrade villkor.

2 apr 13 – Industriavtalet


Utredare föreslår stora ändringar i brottmål

Åtalad som uteblir ska kunna dömas

Fler brottmål ska kunna avgöras även om den åtalade inte kommer till rätten, föreslår regeringens utredare. Dessutom ska straffyrkande finnas med redan i åtalet.

4 apr 13 – SOU 2013:17


Ny lag mot insiderhandel

Reglerna mot bland annat insiderhandel på energimarknaden ska skärpas. Regeringen vill se en ny lag som reglerar straffansvaret. Finansinspektionen är tveksam.

4 apr 13 – Prop 2012/2013:122


SCB: FOU-medlen minskar

Regeringen satsar 100 miljoner kronor mindre på forskning och utveckling i år jämfört med i fjol, enligt Statistiska centralbyråns (SCB) prognos. Men lärosätena får en större del av kakan.

4 apr 13 – SCB:s prognos 2013


Riksrevisionen synar vårdvalet

Är informationen till patienterna som ska välja vårdcentral för dålig? Det tror i alla fall Riksrevisionen som nu ska granska den, skriver Dagens Medicin.

4 apr 13


Efterspel med krav på ursäkt

”En marsch mot avgrunden” handlar om hur det gick till när Håkan Juholt valdes till socialdemokratisk partiledare. Boken har nu fått ett efterspel på DN:s kultursida. Pär Nuder skrev att boken var full av lögner och skvaller. Förattarparet Silberstein/Möller replikerade och sedan har även Nuder replikerat.

2 apr 13 – DN Kultur: Pär Nuder svarar, DN Kultur: Silberstein och Möller, DN Kultur 21/3-13


Åldersgräns för fornlämningar

Fornminne före 1850

Regeringen föreslår nya målsättningar för kulturmiljöarbetet - och plockar upp ett utredningsförslag om att datera fornlämningsskyddet.

2 apr 13 – Prop 2012/2013:96


Ny apoteksmyndighet

Apoteken Service Aktiebolag ska förvandlas till en statlig myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur.

2 apr 13 – Prop 2012/2013:128


Brottmålstribunaler avvecklas

FN:s säkerhetsråd inrättade brottmålstribunalerna för före detta Jugoslavien och för Rwanda i sviterna av krigen i dessa områden på 1990-talet. Nu ska de avvecklas och ersättas av en internationell "avvecklingsmekanism".

2 apr 13 – Prop 2012/2013:126


Ny folkhälsomyndighet

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för folkhälsofrågor. Det är i praktiken fråga om en fusion av Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI).

2 apr 13 – Dir 2013:33


Lättare att erbjuda e-legitimation

Svenska myndigheter ska kunna använda e-legitimationer från alla leverantörer som lever upp till E-legitimationsnämndens krav. Det är innebörden i ett nytt lagförslag.

2 apr 13 – Prop 2012/2013:123


Ny chef för Tillväxtverket

Gunilla Nordlöf, för närvarande finansråd och avdelningschef på finansdepartementet, blir Tillväxtverkets nye generaldirektör.

2 apr 13 – Pressmeddelande


Momslagen EU-anpassas

Efter kritik från EU-kommissionen genomförs nu den begreppsliga EU-anpassning av momslagen som utreddes för 10 år sedan. Det innebär dock inget moms-krångel för småskaliga verksamheter, menar regeringen. Remissinstanserna är tveksamma.

2 apr 13 – Prop 2012/2013:124


Klarhet om kommandomål

Regeringens utredare presenterar förslag på i ärenden det är befogat att låta försvarsministern fatta beslut utan att konsultera den övriga regeringen.

2 apr 13 – SOU 2013:18


Ökat resultat för statliga bolag

De statliga bolagens resultat efter skatt ökade i fjol till 48,8 miljarder kronor, från 41,4 miljarder kronor.

2 apr 13 – Rapport för bolag med statligt ägande januari - december 2012


Regler för tjänstepensionsinstitut utreds

Idag är det inte möjligt att bilda nya, svenska institut som tillhandahåller tjänstepensionsförsäkringar. Det är konsekvensen av en lagändring som trädde i kraft i april 2011. Regeringen ger nu en särskild utredare i uppdrag att ta fram nya regler för tjänstepensionsinstitut.

2 apr 13 – Dir 2013:32


Nya pensionsregler för indier i sverige

Sverige och Indien har undertecknat ett gemensamt socialförsäkringsavtal, som nu läggs fram för riksdagens godkännande.

2 apr 13 – Prop 2012/2013:117


Ekonomi i korthet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  politiken.se
ISSN: 1651-0879
 
Utgivning:   politiken.se uppdateras dagligen, utkommer med 100 nr/år, löpsedeln skickas till prenumeranter på fredagar.
 
Pris helår:   625 kr inkl. 25 procents moms.
Klicka här för prislista
 
Arkiv:   politiken.se
forskningen.se
 
    Politiken.se som arkiv är tillgängligt för privatpersoner som prenumererar. Institutioner, myndigheter, organisationer och företag kan få tillgång till ett eller flera arkiv efter överens-kommelse med redaktionen.
 
Adress:   politiken.se
Själagårdsgatan 17
111 31 Stockholm
 
Telefon:   08-20 28 68
Prenumeration:   prenumeration@politiken.se
Redaktion:   redaktionen@politiken.se
Postgiro:   63 78 79-8
Bankgiro:   5444-4062
Organisationsnr:   556594-0987
TS-upplaga 2013:   1700 prenumerater
Redaktion:   Christian Andersson, Mats Deurell (ansvarig utgivare),
Unn Gustafsson, Fredrik Reinholdsson, Fredrik
Skoglund
och Åke Svidén.

Texterna är skrivna av redaktionen och ett nät av frilansskribenter: Lars Ahnland, Kristina Andersson, Mats H Andersson, Henrik Barrdahl, Helena Björnfot, Anita Boberg, Elisabeth Cervin, Ann Dahlin, Elias Efvergren, Per Elvingson, Maria Eklund, Mikael Gewers, Karin Hertz, Anna Hjorth, Maria Holm, Jöran Hök, David Ingnäs, Jorun Jakobsson-Koca, Eva Johannesson, Jonas Johansson, Pia Karlsson Minganti, Åke Kilander, Ulf Knutson, Lars Mossfeldt, Tomas Kåberger, Karl Erik Lagerlöf, Matts Lindberg, Knut Lindelöf, Sverker Lindström, Jessica Lindvert, Kristina Lundgren, Thomas Michelsen, Mia Moisander, Eva-Lena Neiman, Magdalena Nordensson, Mikael Nyberg, Catrin Offerman, Kajsa Olsson, Jon Pelling, Elisa Rossholm, Anne Rådestad, Johan Schmidt, Wladimir Siwecki, Maria Staf, Ursula Stigzelius, Malin von Strauss, Johan Svensson, Veronica Södermark, Johan Taubert, Torbjörn Tenfält, Sten von Unge, Cajsa Unnbom, Anna Waldehorn, Anders Weidung, Cecilia Wergeni, Mats Wingborg, Stefan de Vylder och Fredrik Öjemar.
Vill du prenumerera på nyhetsmejlet från politiken.se?
 
 
Henrik Arnstad Foto: Björn Leijon
 
Åkesson och Mussolini – samma skrot och korn?
 
Jimmy Åkesson och Mussolini delar samma ideologi. Det menar Henrik Arnstad i sin nya bok ”Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia.” (Norstedts). I Arnstads bok finns ett moraliskt patos som är beundransvärt. Men bokens vetenskapsjournalistiska ambition gör ändå att Christian Andersson som recenserar ställer frågan: forskning eller pamflett?
 
4 apr 13 – Henrik Arnstad : Älskade fascism
 
 
Jesper Strömbäck
 
Nuets förbannelse
 
Politiken och framtidsforskningen har att brottas med “Nuets förbannelse”, som alltid gör den senaste nyheten, opinionsundersökningen, delårsbokslutet intressantare än äldre material, oberoende av det faktiska innehållet. Jesper Strömbäck analyserar ”fem förbannelser” som motverkar och försvårar en långsiktig politik. Kajsa Olsson har läst den antologi som Strömbäck har redigerat.
 
4 apr 13 – Jesper Strömbäck (red.): Framtidsutmaningar – Det nya Sverige.
 
Veckans utrikes
 
 
Ny upptrappning från Nordkorea
 
 
Seoul – 2013-04-03
 
  Nya robothot från Nordkorea
  USA stärker försvaret på Guam
  Nordkorea startar kärnreaktor
  Shin rymde från Nordkoreas fångläger
  USA flög bombflyg över Sydkorea
 

 
Toppmöte i Tchad om rebellkupp
 
 
Pretoria – 2013-04-03
 
 

 
Offensiv FN-styrka sätts in i Kongo
 
 
New York – 2013-03-28
 
 

 
Töväder kring Kosovo i Bryssel
 
 
Bryssel – 2013-04-02
 
  Serbien och Kosovo fortsatt oense
 

 
Syriskt stridsflyg bombade i Libanon
 
 
Arsal – 2013-04-03
 
 

 
Amnesty kräver stopp för tortyrläger
 
 
Stockholm – 2013-04-03
 
 

 
FN antog regler för vapenhandel
 
 
New York – 2013-04-02
 
 
 
Recensioner
 
   
 
S-KRISEN I en ny boken "En marsch mot avgrunden” anklagas tidigare S-höjdaren Pär Nuder för att ha varit med om att avsätta Mona Sahlin och att ha hjälpt Håkan Juholt till makten. Men så gick det knappast till. SKOLA I FÖRFALL Resultaten för den svenska skolan i internationella jämförelser är nedslående. I debatten hörs ibland argumenten att dessa jämförelser är ointressanta då de bara mäter utantillinlärning. Tvärtom menar Per Kornhall att krisen i den svenska skolan är verklig.

 
   
 
HATET Det började med ett brev fyllt av hat och hot som först väckte rädsla och därefter vrede. Resultatet blev en debattbok där författaren och journalisten Maria Sveland kartlägger och analyserar hatet som riktas mot feminister. Hatet, kanske framförallt det som frodas på nätet, har diskuterats intensivt på senaste tiden; i Uppdrag gransknings program, i krönikor och på bloggar. Svelands bok gör en djupare analys genom att sätta in hatet i ett större sammanhang, skriver Jorun Koca Jakobsson i sin recension. RÖSTRÄTTEN Det pågår en rösträttsstrid i USA. En kamp mot allmän rösträtt. Högsta Domstolen ska pröva om Sektion 5 i Voting Rights Act är i överensstämmelse med konstitutionen och stadgar att förändringar av vallagarna i 16 delstater med rasistiskt förflutet ska prövas av de federala myndigheterna i Washington. Samtidigt har det blivit allt vanligare att dessa stater försöker försvåra för minoriteter att rösta. I den amerikanska veckotidningen The Nation beskrivs och analyseras denna bakvända rösträttsstrid. Åke Svidén rapporterar.

 
   
 
OM STASI behöver man inte bevisa något numera. Att säga eller skriva Stasi räcker för att alla ska förstå att det är något skumt på gång. Lite så är det med Christoph Anderssons bok om Stasi, Operation Norrsken. Men kanske är Andersson ute efter att berätta bra historier. Och då lyckas han. AHMED RASHID Pakistans politiker och dess säkerhetstjänst spelar ett avancerat rävspel som nu tycks krackelera, och där författaren och journalisten Ahmed Rashid menar att kärnan till landets kollaps kan ligga.

 
   
 
KAOSET i den svenska järnvägen beror inte på snön utan på avregleringen, marknadskrafterna, privatiseringen och konkurrensen mellan olika järnvägsföretag. Det skriver Mikael Nyberg i Det stora tågrånet, som nu kommit i en pocketutgåva. ÄR NÄTHATETS ”skrivbordskrigare” en armé eller ett gäng knäppisar? Svaret på frågan är avgörande för hur vi andra hanterar problemet. Lisa Bjurwalds bok om näthatet, ”Skrivbordskrigarna”, har kritiserats för att vara ostrukturerad. Men frågan om vem som ligger bakom hatet och hoten på nätet är inte lätt att besvara.

 
   
 
”HUMANIORAS KRIS” är ett återkommande debattämne med tämligen förutsägbara inslag och aktörer. Det tas mer sällan upp i politiken – även om det vore intressant att få ta del av till exempel Jimmie Åkessons ståndpunkter i frågan. KVINNOR I ISRAEL De arabiska kvinnor som intervjuas i den här boken klär sig i heltäckande kläder och ber dagligen. Till en början tycks gud och traditionen styra deras liv, men de välutbildade kvinnorna använder snarare religionen för att rättfärdiga sina egna livsval.

 
   
 
SKITLIV är en bok om skitjobb, men den senare termen är för laddad för att användas som titel. Debatten kring huruvida det finns arbeten som kan och bör betecknas som skitjobb har stundtals varit hätsk på ledarsidor, bloggar och i sociala medier. Det finns de som hävdar att inga jobb är skit, alla är betydelsefulla för samhället. KRIS I EUROPA Det är som ett plockepinn där alla spelar samtidigt, skriver portugisiskan Patricía Portela i en enastående text som inte väjer för några komplikationer. Hennes poetiska språk och intellektuella rörlighet gör hennes bidrag till det i särklass mest läsvärda i Kris-antologin, skriver Kajsa Olsson i sin recension.

 
   
 
”VÅRDEN INIFRÅN”, med underrubriken ”När sjuksköterskan blir patient” av Petra Lilja Andersson med bidrag av Ami Hommel, utgår från fem svårt sjuka sköterskors berättelser om sin egen tid på sjukhus. Man skulle kunna tro att de, som medicinskt kunniga, skulle ställa högre krav på själva vården än andra. Så är det inte alls. Det som betyder allra mest är att personalen är lyhörd och ger sig tid att lyssna. HÅKAN JUHOLT Den socialdemokratiska vänster- och högerflygeln kunde inte enas kring en partiordförandekandidat efter förlustvalet 2010. Därför blev Håkan Juholt lanserad och vald till ordförande utan att ha ett brett stöd i partiet. Detta blev också hans fall. Det säger han själv, och hans motståndare säger inte emot honom på den punkten.

 
   
 
ASEF BAYAT Vad ligger bakom den politiska mobiliseringen i Mellanöstern och Nordafrika? I Väst har vi betraktat den arabiska våren som ett resultat av organiserade gräsrotsrörelser, sådana som finns i t.ex. Latinamerika, Indien och Sydafrika. Fel, skriver sociologiprofessorn Asef Bayat. CHIARA VALENTINI Italienare är ofta påfallande "barnkära". Samtidigt har Italien mycket låga födelsetal, bland de lägsta i västvärlden. Hur går det ihop? Två genomarbetade svar på frågan ges av Chiara Valentini i boken O i figli o il lavoro och av Loretta Napoleonis i Il contagio.

 
   
 
BJÖRN KUMM har skrivit en självbiografi om sitt liv, sina resor, sina möten med världens politiker och författarer. Kumm skildrar den manliga drömmen om ett äventyrligt vagabondliv, förpackad i en prydlig svensk och socialdemokratisk kostym, och sedd genom den medelålders mannens något romantiserade filter. EUROKRISEN Nej, det är inte lata sydeuropéer som levt över sina tillgångar och orsakat eurokrisen. Snarare handlar det om ett valutasamarbete som är felkonstruerat i grunden. Euroland är inget optimalt valutaområde, slår nationalekonomen Stefan de Vylder fast i sin senaste bok. Jorun Koca Jakobsson recenserar.

 
   
 
FINANSKRISEN var akut då den amerikanske ekonomiprofessorn Paul Krugman gav ut ”Krisen – Orsaker, verkan, åtgärder”. Han förespråkade stora offentliga satsningar i keynesiansk anda. Och det började bra – president Obama lanserade ett stimulanspaket på nära 800 miljarder dollar och andra ekonomiska stormakter i Europa och Asien följde efter. Men det hjälpte inte – krisen bara förvärrades. NINA BJÖRK Vi lever i en verklighet där människor blivit varor och mänskliga handlingar tjänster. Ekonomiska logiker styr inte bara vårt samhälle utan också vår syn på varandra, och det är vår egen acceptans som gjort detta möjligt. Så argumenterar Nina Björk i sin senaste bok, som innehåller såväl skarp samhällsanalys som en del trötta klyschor.

 
   
 
PARTIET Är socialde-mokratins kris en genera-tionsfråga? Det är utgångs-punkten för Eva Franchells bok Partiet. Hon, född på 50-talet, tillhörde den revolterande, individuella generation som inte lät sig passas in i det trygga socialdemokratiska folk-hemmet. Och nu har den generationen tagit över i partiet och det kollektiva tänkandet har kastats ut. OLJEPENGAR Ett utslag i USA:s Högsta Domstol år 2010 har öppnat dörrarna för utländska bidrag till amerikanska valkampanjer. Utländska företag stöder kandidater som inte vill ha några begränsningar av utsläppen för att stoppa den globala uppvärmningen och som stöder utbyggnaden av den amerikanska oljeindustrin.

 
   
 
RÅSTAM Fallet Quick har varit föremål för diskussion i många år. Men med Hannes Råstams TV-dokumentärer 2008 och hans nu utkomna bok har rättskandalen blivit uppenbar för de flesta. Men inte för alla. Därtill är fallet Quick en vårdskandal. ELMBRANT Eurokrisen är en gigantisk politisk och ekonomisk härva. Det gör det svårt att peka ut de direkt ansvariga. Alla skyller på varandra. Men var finns bovarna i dramat? Björn Elmbrant gör ett ambitiöst försök att besvara den frågan i sin senaste bok.

 
   
 
KADHAMMAR PÅ VÄG 66 Det är ett alldeles lysande reportage som Peter Kadhammar skrivit om den amerikanska drömmen. Han reser längs Route 66, den stora vägen tvärs igenom USA som slutar i San Fransisco. Här har amerikaner som levt såväl i den amerikanska drömmen som i den amerikanska mardrömmen rest. EHRENBERG Elproduktion i Sverige har av tradition handlat om storskalighet. Tunga intressen inom industrin har styrt de politiska vägvalen. För att över huvud taget räknas ska en produktion vara storskalig. Annars ”ger den ingenting” - en vanlig svensk invändning mot alla energikällor utom kärnkraften och vattenkraften. Kajsa Olsson recenserar Johan Ehrenbergs “lilla elbok”.

 
   
 
AMERIKANSK HÖGER Lagom till presidentvalet i USA kom Martin Gelins bok ”Den amerikanska högern” med underrubriken ”Republikanernas revolution och USA:s framtid. Författaren tar oss med på en resa där vi får träffa konservativa gräsrötter och makthavare runt om i USA. De senaste intervjuerna är gjorda så sent som i maj i år. En del av de personer han träffat dyker nu upp i svenska nyhetssändningar, t ex sheriffen Joe Arpaio, känd för sin skoningslösa jakt på illegala invandrare vid Arizonas gräns. BLÅ TÅGET var aldrig musikjournalisternas band. Publiktillströmningen var skiftande, och bandets texter var ambivalenta i förhållande till tidens politiska rörelser. Dessutom börjar Blå tåget som en iscensättning av ett band snarare än ett faktiskt turnerande band – något som förklarar det något absurda påståendet att få i bandet faktiskt kunde spela sina instrument. Trots det utgör Blå tågets historia en viktig pusselbit i den svenska kulturpolitiska historien. Hur kommer det sig?

 
   
 
”MARGOT” är ingen biografi om Margot Wallström. Definitivt inte en politisk biografi. Den är ett längre, kåserande reportage om Wallströms arbete i FN mot sexuellt våld i militära konflikter. Det varvas med en släktkrönika där vi får möta en del av Margots släktingar i Skellefteåtrakten. Därmed vill Ohlsson förmodligen visa att Margot är en vanlig flicka från Kåge som nått toppen. BLOCKPOLITIK Rikspolitikens politiska block dominerar också kommunpolitiken. Och lokala partier har en starkare ideologisk förankring än vad man tror, oftast högerut. Det är en av slutsatserna i en stor undersökning av de politiska majoriteterna i Sveriges 290 kommuner som publiceras i Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2012/2013.

 
   
 
CAITLIN MORAN Konsten att vara feminist! Hur gör man för att bli kvinna och vad krävs för att leva som en? Och kanske ännu viktigare – får man bete sig hur som helst och ändå kalla sig feminist? Caitlin Morans har skrivit en humoristisk etikettbok för feminister. Jorun Koca Jakobsson recenserar. ÅSHEDEN Sällan har väl ett storslaget journalistiskt grepp blivit en sådan flopp som när DN fick tillstånd att placera reportern Ann-Marie Åsheden i länspolismästare Hans Holmérs knä för dagliga intervjuer om jakten på Olof Palmes mördare. Det som skulle bli ett journalistiskt scoop; DN skulle berätta om den framgångsrika mördarjakten inifrån blev ett dubbelt misslyckande.

 
   
 
ÅKESSON I mediernas bevakning av Sverige-demokraterna finns en besvärlig motsättning mellan demokrati och information, menar journalisten Björn Häger. Han kallar det för en bevakningsparadox. Å ena sidan ska medierna inte sprida odemokratiska åsikter vidare. Å andra sidan ska medierna visa publiken att SD:s företrädare har just dessa åsikter. GRUPP 8 Under 1970-talet hade feministiska frågor en helt annat sprängkraft i den allmänna debatten än de har idag. Det var inte minst den så kallade nya kvinnorörelsens förtjänst. Den hade många förgreningar och uppmärksammade såväl traditionella kvinnofrågor om arbetsmarknad och reproduktion, som helt nya sexualpolitiska frågor.

 

 

Sök
 
Sök i fritext:
 
 
   
 
Europeisk press
 
 
politiken.se rapporterar i den här spalten om vad som skrivs i några europeiska tidningar.
Frankrike backar om vapen till syriska rebeller
I förra veckan förklarade president Holland att läget i Syrien är alltför osäkert för att skicka vapen till rebellerna. En fransk tvärvändning.
Le Monde 31/3-13
Tyskland kräver för mycket av krisländerna
EMU under Tysklands ledning har hållit nordeuropeiska banker under armarna och därmed låtit skattebetalarna i Grekland, Spanien och nu senast Cypern betala för krisen.
Die Welt 27/3-13
Syndabocken Tyskland Frankfurter Allgemeine Zeitung 27/3-13
Kan Frankrike lämna Mali? Le Monde 29/3-13
EU vill tvinga Rumänien att stänga soptippar Le Monde 1/4-13
Rekordhög arbetslöshet inom EMU Der Spiegel 2/4-13
Cyperns kris är Europas Financial Times 26/3-13
Konflikt i krisdrabbade Portugal The Guardian 4/4-13
 
Inrikes – 05 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 04 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:10 Landskrona
Man föll från lägenhet
 
 
 
 
 
 
08:16 Höör
Vårdhem i konkurs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 03 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:56 Stockholm
Domstolsbakslag för S
 
 
 
 
 
 
 
01:34 Helsingborg
Flera rånade i svarttaxi
 
 
 
Inrikes – 02 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:52 Stockholm
Våren ligger efter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:36 Stockholm
Längre liv med fet fisk
 
 
 
01:33 Malmö
Man nekas livränta
 
01:32 Göteborg
Premiär för havsöring
 
 
 
 
 
Inrikes – 01 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:13 Stockholm
S fortsätter framåt
 
 
05:39 Stockholm
En död i trafikolycka
 
 
Inrikes – 31 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04:08 Stockholm
V vill regera med S
 
Inrikes – 30 mars
 
 
 
 
 
 
 
13:03 Stockholm
Träning på gym ökar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 29 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:07 Stockholm
Svensk vargjakt sågas
 
 
 
09:18 Trollhättan
Kvinna avled i brand
 
 
 
 
 
Inrikes – 28 mars
 
 
 
 
20:30 Helsingborg
Stort tullbeslag av ecstasy
 
 
 
19:18 Stockholm
Fel på Telias e-post
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidigare utgåvor: 14|13|12|11|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1|50|49|48|47