Den oberoende samhällstidningen på internet  •  år 11
 
 
 
 
10|9|8|7
 
 
#2013/10
 
Fredag 8 mars 2013
 

Till arkiven:

politiken.se

Ämnen

Källor

Dokument

Söksida

 

forskningen.se

Tidskrifter

Avhandlingar

Uppsatser

Söksida

 

Information om inlogg­ning, prenu­meration, tidning, redaktion, etc

Gå vidare

Inrikes – 08 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:17 Stockholm
Folkpartiet laddar om
 
 
 
 
 
 
14:19 Helsingborg
Försvunnen mamma häktad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:24 Stockholm
Lätt att köpa heroin
 
 
 
03:55 Stockholm
Slogs ner med planka
 
 
 
 
 
Inrikes – 07 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:56 Stockholm
Sparpaket på DN
 
 
15:20 Hudiksvall
Döms för oljeutsläpp
 
15:16 Helsingborg
Häktesavtal kan bli dyrt
 
 
 
 
 
14:31 Stockholm
Dom i stor kokainhärva
 
 
 
 
 
 
 
11:43 Stockholm
Trafikutsläppen minskar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:37 Stockholm
Vabb-rekord i februari
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 06 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:56 Stockholm
Metaller kan orsaka als
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 05 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 04 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:24 Vänersborg
Höggs med yxa i ryggen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 03 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:20 Göteborg
Ex-sambo begärs häktad
 
 
 
 
 
07:39 Stockholm
Snö och vind drar bort
 
 
 
 
 
 
00:14 Östersund
En död i skoterolycka
 
Inrikes – 02 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02:07 Stockholm
Väljarströmmen vänder
 
 
 
 
 
 
Artiklar

Hög standard, jobba till 77

Med en åldrande befolkning som kräver ökad välfärd måste vi arbeta mer. Den slutsatsen dras i regeringens framtidskommissions rapport ”Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen”. Att arbeta till 77 års ålder skulle ge en fördubblad standardökning i välfärden är ett av rapportens scenarier.

6 mar 13 – Ds 2013:8


Jobba - en kärlekshandling

”Att arbeta längre är en kärlekshandling, ett viktigt uttryck för samhällssolidaritet.” Så skriver Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på SACO i en rapport till pensionsåldersutredningen.

7 mar 13 – Gunnar Wetterberg: Åldern sitter i huvudet


Borg vill minska u-landsbiståndet

Regeringen har planer på att minska Sveriges bidrag till olika FN-organ med upp till tio procent. Pengarna kan istället läggas på flyktingmottagande, enligt finansminister Anders Borg.

5 mar 13 – SR ekot: Borg vill ta biståndspengar till asylmottagandet


Socialförsäkringsministern:

Ökad makt för socialsekreterare

En arbetsgrupp i Moderaterna med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson som ordförande föreslår att socialsekreterarnas makt ska utökas. De, och inte som idag politikerna, ska få besluta om omhändertagande av barn. Dessutom vill Kristersson införa legitimation för socialsekreterare.

6 mar 13 – SvD: Socialsekreterares makt kan utökas


Nya bibliotekslagen

Biblioteket ska stärka demokratin

Bibliotek i varje kommun. Avgiftsfria lån av litteratur oavsett teknikform. Dessa grundläggande regler för biblioteken ligger fast i det förslag till ny bibliotekslag som regeringen lade fram i en lagrådsremiss på torsdagen. I lagförslaget betonas bibliotekens betydelse för demokratins utveckling.

7 mar 13 – Lagrådsremiss: Ny bibliotekslag


Sveriges Radio har störst förtroende

Sveriges Radio följt av SVT hamnar överst i Förtroendebarometern, när den presenterades i samband med mediedagarna i Göteborg på torsdagen.

8 mar 13


Hårdare straff för fridskränkning

Brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning utvidgas till att omfatta exempelvis en situation där förövaren brutit mot ett kontaktförbud. Straffminimum höjs till fängelse i nio månader.

8 mar 13 – Prop 2012/2013:108


Hårdare krav vid upphandlingar

Det saknas en strategi för myndigheters och kommuners offentliga upphandling. Hittills har upphandlingen varit alltför inriktad på lagreglerna för upphandling. Men nu måste kvalitetsfrågorna prioriteras vid upphandling av varor och tjänster som är strategiska för välfärden.

6 mar 13 – SOU 2013:12


Många frågetecken om slutförvar

Kärnavfallsrådet som granskar Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansökan om slutförvar av utbränt reaktorbränsle från de svenska kärnkraftsverken kräver kompletterande information på ett 70-tal punkter. Man vill ha en redovisning av alternativa metoder.

7 mar 13 – SOU 2013:11


Högskolebehörighet på yrkesgymnasiet

Nu backar regeringen om högskolebehörigheten för eleverna på gymnasiets yrkesprogram. Yrkesgymnasierna ska återigen erbjuda kurser som ger behörighet till högskolan.

7 mar 13 – Pressmeddelande


Regeringen vill bygga mer strandnära

Regeringen anser att de förändringar i strandskyddsreglerna som genomfördes 2009 och 2010 tillämpas alltför restriktivt i stora delar av landet. Reglerna skulle underlätta för byggande i strandnära lägen, men så blev det inte.

7 mar 13 – Dir 2013:27


OECD: Unga i Sverige mår dåligt

Enligt en OECD-rapport lider många unga i Sverige av psykisk ohälsa, särskilt bland dem som varken pluggar eller arbetar. OECD rekommenderar svenska myndigheter att öka på skolhälsovården.

5 mar 13 – OECD-rapport. Sverige: Någonting måste göras åt den psykiska ohälsan för att förbättra förutsättningarna för svenska ungdomar att få jobb


Egardt styrelseordförande för Thielska

Regeringen tillsatte på torsdagen ny ordförande för styrelsen för Stiftelsen Thielska Galleriet. Det blir landhövdingen i Uppsala Peter Egardt som tar över den vakanta platsen efter Claës Wachtmeister som avsattes av regeringen för en tid sedan.

7 mar 13 – Pressmeddelande


Undersköterskeexamen utreds

För få elever söker sig till vård- och omsorgsprogrammet i gymnasieskolan. Arbetsmarknadens behov tillgodoses inte alls. Därför får nu Skolverket i uppdrag att utreda frågan om att utfärda en undersköterskeexamen för dem som genomgått utbildningen.

6 mar 13 – Regeringsbeslut 2013-03-06


Lindström utreder välfärdsföretagen

Eva lindström, f.d. riksrevisor har utsetts till utredare av vilka krav som ska ställas på ägare och företagsledningar i välfärdssektorn. Eftersom välfärdssektorn finansieras av skattemedel är det viktigt att de som äger och driver företag i välfärdssektorn och därmed utför grundläggande tjänster för samhället, anser regeringen att de ska ha ett långsiktigt och seriöst engagemang och bedriva en högkvalitativ verksamhet.

6 mar 13 – Pressmeddelande


Ekonomi i korthet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  politiken.se
ISSN: 1651-0879
 
Utgivning:   politiken.se uppdateras dagligen, utkommer med 100 nr/år, löpsedeln skickas till prenumeranter på fredagar.
 
Pris helår:   625 kr inkl. 25 procents moms.
Klicka här för prislista
 
Arkiv:   politiken.se
forskningen.se
 
    Politiken.se som arkiv är tillgängligt för privatpersoner som prenumererar. Institutioner, myndigheter, organisationer och företag kan få tillgång till ett eller flera arkiv efter överens-kommelse med redaktionen.
 
Adress:   politiken.se
Själagårdsgatan 17
111 31 Stockholm
 
Telefon:   08-20 28 68
Prenumeration:   prenumeration@politiken.se
Redaktion:   redaktionen@politiken.se
Postgiro:   63 78 79-8
Bankgiro:   5444-4062
Organisationsnr:   556594-0987
TS-upplaga 2013:   1700 prenumerater
Redaktion:   Christian Andersson, Mats Deurell (ansvarig utgivare),
Unn Gustafsson, Fredrik Reinholdsson, Fredrik
Skoglund
och Åke Svidén.

Texterna är skrivna av redaktionen och ett nät av frilansskribenter: Lars Ahnland, Kristina Andersson, Mats H Andersson, Henrik Barrdahl, Helena Björnfot, Anita Boberg, Elisabeth Cervin, Ann Dahlin, Elias Efvergren, Per Elvingson, Maria Eklund, Mikael Gewers, Karin Hertz, Anna Hjorth, Maria Holm, Jöran Hök, David Ingnäs, Jorun Jakobsson-Koca, Eva Johannesson, Jonas Johansson, Pia Karlsson Minganti, Åke Kilander, Ulf Knutson, Lars Mossfeldt, Tomas Kåberger, Karl Erik Lagerlöf, Matts Lindberg, Knut Lindelöf, Sverker Lindström, Jessica Lindvert, Kristina Lundgren, Thomas Michelsen, Mia Moisander, Eva-Lena Neiman, Magdalena Nordensson, Mikael Nyberg, Catrin Offerman, Kajsa Olsson, Jon Pelling, Elisa Rossholm, Anne Rådestad, Johan Schmidt, Wladimir Siwecki, Maria Staf, Ursula Stigzelius, Malin von Strauss, Johan Svensson, Veronica Södermark, Johan Taubert, Torbjörn Tenfält, Sten von Unge, Cajsa Unnbom, Anna Waldehorn, Anders Weidung, Cecilia Wergeni, Mats Wingborg, Stefan de Vylder och Fredrik Öjemar.
Vill du prenumerera på nyhetsmejlet från politiken.se?
 
 
Maria Sveland Foto: Elis Hoffman
 
Antifeminismen synad
 
Det började med ett brev fyllt av hat och hot som först väckte rädsla och därefter vrede. Resultatet blev en debattbok där författaren och journalisten Maria Sveland kartlägger och analyserar hatet som riktas mot feminister. Hatet, kanske framförallt det som frodas på nätet, har diskuterats intensivt på senaste tiden; i Uppdrag gransknings program, i krönikor och på bloggar. Svelands bok gör en djupare analys genom att sätta in hatet i ett större sammanhang, skriver Jorun Koca Jakobsson i sin recension.
 
6 mar 13 – Maria Sveland: En bok om antifeminism
 
Veckans utrikes
 
 
Kenyatta leder ännu i valet i Kenya
 
 
Nairobi – 2013-03-06
 
  Odinga hävdar valfusk i Kenya
  Valresultat i Kenya dröjer
  Blodig valdag i Kenya
  Tät valkamp kan sluta i blodbad
 

 
Framgång för syriska rebeller
 
 
Damaskus/Amman – 2013-03-04
 
  FN-observatörer fångna på Golan
  Förhandlingar om FN-gisslan i Syrien
  En miljon har flytt krigets Syrien
  Assad i unik intervju: Ger inte upp
  President al-Assad vill bli omvald
  Aleppos opposition valde skuggstyre
 

 
Bedömare: Maduros utmanare chanslösa
 
 
Caracas – 2013-03-06
 
  Chávez kista förd från sjukhuset
  Bildt: Chávez plundrade oljerikedom
  "Öppnar för politisk konkurrens"
  Hugo Chavéz död
 

 
Domslut äventyrar val i Egypten
 
 
Kairo – 2013-03-06
 
  Kerry uppmanar till kompromisser
 

 
Obama beordrar nedskärningar
 
 
Washington – 2013-03-02
 
  Obamas klimatchefer klara
 

 
Xi lär hålla hårt fast vid hårdheten
 
 
Stockholm – 2013-03-03
 
  Kina fortsätter storsatsa militärt
  USA och Kina eniga om Nordkorea
  Kina blir största oljeimportör
  Folkkongressen har inletts
 
 
Recensioner
 
   
 
OM STASI behöver man inte bevisa något numera. Att säga eller skriva Stasi räcker för att alla ska förstå att det är något skumt på gång. Lite så är det med Christoph Anderssons bok om Stasi, Operation Norrsken. Men kanske är Andersson ute efter att berätta bra historier. Och då lyckas han. AHMED RASHID Pakistans politiker och dess säkerhetstjänst spelar ett avancerat rävspel som nu tycks krackelera, och där författaren och journalisten Ahmed Rashid menar att kärnan till landets kollaps kan ligga.

 
   
 
KAOSET i den svenska järnvägen beror inte på snön utan på avregleringen, marknadskrafterna, privatiseringen och konkurrensen mellan olika järnvägsföretag. Det skriver Mikael Nyberg i Det stora tågrånet, som nu kommit i en pocketutgåva. ÄR NÄTHATETS ”skrivbordskrigare” en armé eller ett gäng knäppisar? Svaret på frågan är avgörande för hur vi andra hanterar problemet. Lisa Bjurwalds bok om näthatet, ”Skrivbordskrigarna”, har kritiserats för att vara ostrukturerad. Men frågan om vem som ligger bakom hatet och hoten på nätet är inte lätt att besvara.

 
   
 
”HUMANIORAS KRIS” är ett återkommande debattämne med tämligen förutsägbara inslag och aktörer. Det tas mer sällan upp i politiken – även om det vore intressant att få ta del av till exempel Jimmie Åkessons ståndpunkter i frågan. KVINNOR I ISRAEL De arabiska kvinnor som intervjuas i den här boken klär sig i heltäckande kläder och ber dagligen. Till en början tycks gud och traditionen styra deras liv, men de välutbildade kvinnorna använder snarare religionen för att rättfärdiga sina egna livsval.

 
   
 
SKITLIV är en bok om skitjobb, men den senare termen är för laddad för att användas som titel. Debatten kring huruvida det finns arbeten som kan och bör betecknas som skitjobb har stundtals varit hätsk på ledarsidor, bloggar och i sociala medier. Det finns de som hävdar att inga jobb är skit, alla är betydelsefulla för samhället. KRIS I EUROPA Det är som ett plockepinn där alla spelar samtidigt, skriver portugisiskan Patricía Portela i en enastående text som inte väjer för några komplikationer. Hennes poetiska språk och intellektuella rörlighet gör hennes bidrag till det i särklass mest läsvärda i Kris-antologin, skriver Kajsa Olsson i sin recension.

 
   
 
”VÅRDEN INIFRÅN”, med underrubriken ”När sjuksköterskan blir patient” av Petra Lilja Andersson med bidrag av Ami Hommel, utgår från fem svårt sjuka sköterskors berättelser om sin egen tid på sjukhus. Man skulle kunna tro att de, som medicinskt kunniga, skulle ställa högre krav på själva vården än andra. Så är det inte alls. Det som betyder allra mest är att personalen är lyhörd och ger sig tid att lyssna. HÅKAN JUHOLT Den socialdemokratiska vänster- och högerflygeln kunde inte enas kring en partiordförandekandidat efter förlustvalet 2010. Därför blev Håkan Juholt lanserad och vald till ordförande utan att ha ett brett stöd i partiet. Detta blev också hans fall. Det säger han själv, och hans motståndare säger inte emot honom på den punkten.

 
   
 
ASEF BAYAT Vad ligger bakom den politiska mobiliseringen i Mellanöstern och Nordafrika? I Väst har vi betraktat den arabiska våren som ett resultat av organiserade gräsrotsrörelser, sådana som finns i t.ex. Latinamerika, Indien och Sydafrika. Fel, skriver sociologiprofessorn Asef Bayat. CHIARA VALENTINI Italienare är ofta påfallande "barnkära". Samtidigt har Italien mycket låga födelsetal, bland de lägsta i västvärlden. Hur går det ihop? Två genomarbetade svar på frågan ges av Chiara Valentini i boken O i figli o il lavoro och av Loretta Napoleonis i Il contagio.

 
   
 
BJÖRN KUMM har skrivit en självbiografi om sitt liv, sina resor, sina möten med världens politiker och författarer. Kumm skildrar den manliga drömmen om ett äventyrligt vagabondliv, förpackad i en prydlig svensk och socialdemokratisk kostym, och sedd genom den medelålders mannens något romantiserade filter. EUROKRISEN Nej, det är inte lata sydeuropéer som levt över sina tillgångar och orsakat eurokrisen. Snarare handlar det om ett valutasamarbete som är felkonstruerat i grunden. Euroland är inget optimalt valutaområde, slår nationalekonomen Stefan de Vylder fast i sin senaste bok. Jorun Koca Jakobsson recenserar.

 
   
 
FINANSKRISEN var akut då den amerikanske ekonomiprofessorn Paul Krugman gav ut ”Krisen – Orsaker, verkan, åtgärder”. Han förespråkade stora offentliga satsningar i keynesiansk anda. Och det började bra – president Obama lanserade ett stimulanspaket på nära 800 miljarder dollar och andra ekonomiska stormakter i Europa och Asien följde efter. Men det hjälpte inte – krisen bara förvärrades. NINA BJÖRK Vi lever i en verklighet där människor blivit varor och mänskliga handlingar tjänster. Ekonomiska logiker styr inte bara vårt samhälle utan också vår syn på varandra, och det är vår egen acceptans som gjort detta möjligt. Så argumenterar Nina Björk i sin senaste bok, som innehåller såväl skarp samhällsanalys som en del trötta klyschor.

 
   
 
PARTIET Är socialde-mokratins kris en genera-tionsfråga? Det är utgångs-punkten för Eva Franchells bok Partiet. Hon, född på 50-talet, tillhörde den revolterande, individuella generation som inte lät sig passas in i det trygga socialdemokratiska folk-hemmet. Och nu har den generationen tagit över i partiet och det kollektiva tänkandet har kastats ut. OLJEPENGAR Ett utslag i USA:s Högsta Domstol år 2010 har öppnat dörrarna för utländska bidrag till amerikanska valkampanjer. Utländska företag stöder kandidater som inte vill ha några begränsningar av utsläppen för att stoppa den globala uppvärmningen och som stöder utbyggnaden av den amerikanska oljeindustrin.

 
   
 
RÅSTAM Fallet Quick har varit föremål för diskussion i många år. Men med Hannes Råstams TV-dokumentärer 2008 och hans nu utkomna bok har rättskandalen blivit uppenbar för de flesta. Men inte för alla. Därtill är fallet Quick en vårdskandal. ELMBRANT Eurokrisen är en gigantisk politisk och ekonomisk härva. Det gör det svårt att peka ut de direkt ansvariga. Alla skyller på varandra. Men var finns bovarna i dramat? Björn Elmbrant gör ett ambitiöst försök att besvara den frågan i sin senaste bok.

 
   
 
KADHAMMAR PÅ VÄG 66 Det är ett alldeles lysande reportage som Peter Kadhammar skrivit om den amerikanska drömmen. Han reser längs Route 66, den stora vägen tvärs igenom USA som slutar i San Fransisco. Här har amerikaner som levt såväl i den amerikanska drömmen som i den amerikanska mardrömmen rest. EHRENBERG Elproduktion i Sverige har av tradition handlat om storskalighet. Tunga intressen inom industrin har styrt de politiska vägvalen. För att över huvud taget räknas ska en produktion vara storskalig. Annars ”ger den ingenting” - en vanlig svensk invändning mot alla energikällor utom kärnkraften och vattenkraften. Kajsa Olsson recenserar Johan Ehrenbergs “lilla elbok”.

 
   
 
AMERIKANSK HÖGER Lagom till presidentvalet i USA kom Martin Gelins bok ”Den amerikanska högern” med underrubriken ”Republikanernas revolution och USA:s framtid. Författaren tar oss med på en resa där vi får träffa konservativa gräsrötter och makthavare runt om i USA. De senaste intervjuerna är gjorda så sent som i maj i år. En del av de personer han träffat dyker nu upp i svenska nyhetssändningar, t ex sheriffen Joe Arpaio, känd för sin skoningslösa jakt på illegala invandrare vid Arizonas gräns. BLÅ TÅGET var aldrig musikjournalisternas band. Publiktillströmningen var skiftande, och bandets texter var ambivalenta i förhållande till tidens politiska rörelser. Dessutom börjar Blå tåget som en iscensättning av ett band snarare än ett faktiskt turnerande band – något som förklarar det något absurda påståendet att få i bandet faktiskt kunde spela sina instrument. Trots det utgör Blå tågets historia en viktig pusselbit i den svenska kulturpolitiska historien. Hur kommer det sig?

 
   
 
”MARGOT” är ingen biografi om Margot Wallström. Definitivt inte en politisk biografi. Den är ett längre, kåserande reportage om Wallströms arbete i FN mot sexuellt våld i militära konflikter. Det varvas med en släktkrönika där vi får möta en del av Margots släktingar i Skellefteåtrakten. Därmed vill Ohlsson förmodligen visa att Margot är en vanlig flicka från Kåge som nått toppen. BLOCKPOLITIK Rikspolitikens politiska block dominerar också kommunpolitiken. Och lokala partier har en starkare ideologisk förankring än vad man tror, oftast högerut. Det är en av slutsatserna i en stor undersökning av de politiska majoriteterna i Sveriges 290 kommuner som publiceras i Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2012/2013.

 
   
 
CAITLIN MORAN Konsten att vara feminist! Hur gör man för att bli kvinna och vad krävs för att leva som en? Och kanske ännu viktigare – får man bete sig hur som helst och ändå kalla sig feminist? Caitlin Morans har skrivit en humoristisk etikettbok för feminister. Jorun Koca Jakobsson recenserar. ÅSHEDEN Sällan har väl ett storslaget journalistiskt grepp blivit en sådan flopp som när DN fick tillstånd att placera reportern Ann-Marie Åsheden i länspolismästare Hans Holmérs knä för dagliga intervjuer om jakten på Olof Palmes mördare. Det som skulle bli ett journalistiskt scoop; DN skulle berätta om den framgångsrika mördarjakten inifrån blev ett dubbelt misslyckande.

 
   
 
ÅKESSON I mediernas bevakning av Sverige-demokraterna finns en besvärlig motsättning mellan demokrati och information, menar journalisten Björn Häger. Han kallar det för en bevakningsparadox. Å ena sidan ska medierna inte sprida odemokratiska åsikter vidare. Å andra sidan ska medierna visa publiken att SD:s företrädare har just dessa åsikter. GRUPP 8 Under 1970-talet hade feministiska frågor en helt annat sprängkraft i den allmänna debatten än de har idag. Det var inte minst den så kallade nya kvinnorörelsens förtjänst. Den hade många förgreningar och uppmärksammade såväl traditionella kvinnofrågor om arbetsmarknad och reproduktion, som helt nya sexualpolitiska frågor.

 
   
 
EVA MOBERG Med sin berömda artikel "Kvinnans villkorliga frigivning" sände journalisten Eva Moberg svallvågor genom debatten om kvinnors villkor i början av 1960-talet. Här formulerade Moberg den insikt som senare stöptes om till den "svenska" ståndpunkten: nämligen att kvinnor och män måste dela lika på hushållsarbetet och ansvaret för barnen om jämställdhet ska kunna förverkligas.. ALVA MYRDAL I Sverige skyddades gifta kvinnors rätt till förvärvsarbete i lag redan på 1930-talet. Det var unikt när det begav sig och framstår fortfarande som progressiv politik. Alva och Gunnar Myrdals debattbok "Kris i befolkningsfrågan" samt en statlig utredning om kvinnors förvärvsarbete spelade en till synes avgörande roll.

 

 

Sök
 
Sök i fritext:
 
 
   
 
Europeisk press
 
 
politiken.se rapporterar i den här spalten om vad som skrivs i några europeiska tidningar.
Analys av italienska valet: ”Berlusconi skrämmer, Grillo mobiliserar ilska”
Det är stor skillnad på Berlusconis spekulation i väljarnas rädsla och Grillos maning till krisprotest. Två helt olika populistiska budskap, menar fransk populistforskare.
Le Monde 4/3-13
Är Europa dömt till massarbetslöshet?
EU har 26 miljoner arbetslösa, 11 % av den aktiva befolkningen, rapporterade statistikorganet Eurostat i förra veckan.
Le Monde 3/3-13
Tyska homosexpar vill ha sambeskattning Die Zeit 6/3-13
Schweiz förbjuder fallskärmar Spiegel online 3/3-13, Spiegel online 2/3-13
Tariq Ali reflekterar över Hugo Chávez The Guardian 6/3-13
Brittiska medier avslöjar amerikanska kopplingar till tortyr The Guardian 6/3-13
Dieselskatt splittrar franska regeringen Le Monde 5/3-13
 
Inrikes – 08 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:17 Stockholm
Folkpartiet laddar om
 
 
 
 
 
 
14:19 Helsingborg
Försvunnen mamma häktad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:24 Stockholm
Lätt att köpa heroin
 
 
 
03:55 Stockholm
Slogs ner med planka
 
 
 
 
 
Inrikes – 07 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:56 Stockholm
Sparpaket på DN
 
 
15:20 Hudiksvall
Döms för oljeutsläpp
 
15:16 Helsingborg
Häktesavtal kan bli dyrt
 
 
 
 
 
14:31 Stockholm
Dom i stor kokainhärva
 
 
 
 
 
 
 
11:43 Stockholm
Trafikutsläppen minskar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:37 Stockholm
Vabb-rekord i februari
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 06 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:56 Stockholm
Metaller kan orsaka als
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 05 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 04 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:24 Vänersborg
Höggs med yxa i ryggen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 03 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:20 Göteborg
Ex-sambo begärs häktad
 
 
 
 
 
07:39 Stockholm
Snö och vind drar bort
 
 
 
 
 
 
00:14 Östersund
En död i skoterolycka
 
Inrikes – 02 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02:07 Stockholm
Väljarströmmen vänder
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidigare utgåvor: 10|9|8|7|6|5|4|3|2|1|50|49|48|47|46|45|44|43