politiken.se
11 dec 2013

 

Ekonomiskt kärvt för psykisk sjuka

En ny studie från myndigheten Handisam visar att personer med psykisk funktionsnedsättning har det mycket mera ekonomiskt kärvt än andra.
Handisam har i studien sammanställt nationell statistik och uppgifter från bland andra SCB, Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet och tusentals psykiskt sjuka ingår.
Alla våra studier pekar åt samma håll, därför vågar vi säga att personer med psykisk funktionsnedsättning har en ekonomiskt tuff situation och att villkoren verkar ha försämrats, säger Rickard Bracken, projektledare på Handisam, till TT.
I en undersökning 2011 av SCB uppger 52 procent av dem med svåra psykiska besvär att de inte skulle klara en oväntad utgift på 8 000 kronor - jämfört med 15 procent bland dem utan dessa besvär.
I en studie som ingår i i Handisams rapport framgår också att bara tre av tio av dem med svåra psykiska besvär har löneinkomst, och att inkomsten bland dem som faktiskt har arbete är mindre än hälften så stor som hos i befolkningen i övrigt.
Genomgående har de sjuka också i alla studier mycket högre utsträckning socialbidrag, bostadsstöd, sjukpenning eller aktivitetsstöd som huvudsaklig inkomstkälla.
De uppger också oftare än andra att de utsatts för en ekonomisk kris under det senaste året och har mycket oftare än andra avstått från exempelvis tandvård, av ekonomiska orsaker.
Det blir en ond cirkel. Psykisk ohälsa innebär ofta att man har väldigt dålig ekonomi, vilket innebär mindre sociala nätverk och mer ensamhet, vilket i sin tur är ett hinder för återhämtning, säger Rickard Bracken.
Han menar att dagens system på arbetsmarknaden och i ersättningssystemen - med lägre ersättningar ju längre tiden går som sjukskriven - gör det svårt att återetablera sig i samhället efter psykiska besvär.
Karin Flyckt, samordnare vid Socialstyrelsen, har tagit del av rapporten.
Det här är en grupp som gång på gång har det lite sämre än andra grupper i samhället. De har sämre ekonomi, sämre förankring i samhället. Det som är problematiskt är att man lever i kraftig ekonomiskt utsatthet och det händer inget.
TT: Men vad finns det då för lösningar?
Oftast insjuknar personerna under tonåren så det är viktigt att de får hjälp och stöd att gå klart gymnasiet. Har de ingen examen står det sig inte i konkurrensen.

TT