politiken.se
06 dec 2013

 

Oenighet om talmansvägran består

Striden om talmannens vägran att ta upp oppositionens förslag för att stoppa regeringens skattesänkning till omröstning delar nu konstitutionsutskottet längs partigränserna.
Talmannen bröt mot praxis, anser utskottets ordförande Peter Eriksson (MP). Han borde inte ha vägrat ta upp förslaget om att stoppa regeringens sänkning av den statliga skatten. Regeringspartierna i KU anser att han gjorde rätt.
Den lilla möjligheten att KU skulle komma fram till ett enigt yttrande om talmannens beslut försvann snabbt när KU möttes i morse. Det innebär, om de rödgröna och SD:s majoritet håller, att frågan skickas tillbaka till kammaren för omröstning i nästa vecka. Då kan inte talman Per Westerberg (M) vägra att ta upp förslaget om att stoppa den redan beslutade sänkningen av den statliga skatten för högre avlönade. Om alla kommer i tid till voteringen och trycker på den knapp deras partier vill förlorar regeringen sänkningen.
Vid KU-mötet fanns Claes Mårtensson, biträdande riksdagsdirektör, på plats för att redogöra för och svara på frågor från ledamöterna om den rättsutredning talmannen låtit göra.
Det framgick att talmannen, när han tillsatte utredningen, begärde att den skulle komma fram till en klar rekommendation om hur han skulle göra, säger KU-ordföranden Peter Eriksson.
Eriksson hävdar inte att talmannen beställde en viss rekommendation, men anser att han borde ha avstått från att ta ställning. Majoritetens uppfattning borde ha fått avgöra, eftersom det är en så känslig politisk fråga.
I utredningen säger man ju att rättsläget kan tolkas på olika sätt, men sedan så blir det ändå ett tydligt ställningstagande, säger Eriksson.
Eriksson anser att talmannen bröt mot praxis genom att ta fasta på rekommendationen.
I det här fallet vore det rimligt att talmannen inte ger sig in, det är det vanliga i Sverige.
De rödgröna ska nu skriva ihop sig om ett yttrande medan regeringspartierna skriver en reservation.
Det finns en tydlig oenighet i frågan, säger Andreas Norlén, moderat ledamot i KU, som anser att talmannen skött ärendet korrekt, enligt lag- och regelbok.
Förre talmannen Björn von Sydow, Socialdemokraternas gruppledare i KU, säger att utredningen och den information utskotet fått om den bekräftar den rödgröna synen på vad som går an att göra och inte göra när riksdagen arbetar med regeringens budgetförslag.
Det finns inget entydigt statsrättligt läge, säger von Sydow som räknar med att KU justerar sitt betänkande kommande tisdag.
Det skulle betyda att ärendet, i sakfrågan om skattesänkningen, kommer upp till votering i kammaren under onsdagen.

TT