politiken.se
03 dec 2013

 

Flygverkstad i Blekinge läggs ner

Flygverkstaden på F 17 i Blekinge läggs ner på grund av besparingar. Ett fyrtiotal anställda berörs av beslutet att tre flygverkstäder i Sverige ska bli två. Samtliga verkstäder utför i dag tillsyn på Jas Gripen.
"Vi måste helt enkelt spara pengar som sedan kan läggas på förbanden och på insatsverksamheten", säger Tomas Salzmann, chef vid Försvarets materielverk, i ett pressmeddelande.
Målsättningen är att spara 15 miljoner kronor årligen. Verkstäderna i Såtenäs och Luleå blir kvar och förstärks med ett tjugotal nya medarbetare.
Försvarets materielverks utredning visar att verkstäderna i Kallinge utanför Ronneby är mest lämplig att avveckla eftersom det finns minst antal tillgängliga tillsynsplatser där.

TT