politiken.se
30 nov 2013

 

Oklara följder av nya mobilregler

I morgon införs den nya lagen om hur mobiltelefoner och annan teknisk utrustning får användas när man kör bil. Men vad skärpningen av lagen kommer att innebära i praktiken är högst oklart.
Det är inget mobilförbud. Det är bara om det inverkar menligt på körningen, och vad det innebär är upp till polisen att bedöma, säger Hans-Yngve Berg, trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
Rikspolisstyrelsen har inte utfärdat några konkreta anvisningar till landets poliser för hur reglerna ska tolkas.
Vi har egentligen inga instruktioner. Den konkreta betydelsen får vi inte se förrän vi har en eller ett par domar, säger Bengt Svensson, trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen.
Hans-Yngve Berg är positiv till hur lagen utformats, trots bristen på konkretion.
Vad regeringen vill är inte att förbjuda användandet av kommunikationsutrustning, utan det vårdslösa användandet. Jag tror att den kommer att göra trafiken säkrare, men ändå inte låsa utvecklingen.
TT: Men det finns inga tydliga riktlinjer?
Nej, det blir upp till polisen. Så småningom kommer en rättspraxis att styra. Men det är mycket ansvar som läggs över på polisen nu.
Hans-Yngve Berg tror att den konkreta följden av skärpningen blir att man inte får läsa eller skriva sms bakom ratten. Att skriva på en gps tror han också faller under vad som kommer att betraktas som "menligt", liksom att ta fram en musiklista.
Tidigare har polisen bara kunnat rapportera när det klassas som vårdslöshet i trafik, och då ska det i princip ha hänt någonting. Nu har vi ett verktyg som täcker upp det som ligger mellan vårdslöshet och ingenting, säger Bengt Svensson.
Men för att polisen ska kunna lagföra någon enligt de nya reglerna måste de kunna bevisa såväl mobilanvändandet som ett avvikande beteendet i trafiken.
TT: Blir det inte svårt att bevisa brott?
Det kan det bli, det får vi se. På sikt kan jag tänka mig att vi tvingas in i ett mobilförbud, eftersom i princip hela EU har det. Men nu provar vi den här varianten.
Även straffskalan är än så länge oklar.
Vi har tillsammans med Riksåklagaren bestämt att inte sätta några fasta bötesstraff, utan avvakta var domstolspraxis lägger sig. Jag skulle tro att det kommer att handla om 2 000-3 000 kronor.
TT: När tror du att en praxis kan vara klar?
Jag skulle tro att en del börjar rapportera ganska omgående. Det kommer säkerligen komma ett par rapporter under december, så under vårkanten borde vi ha en bötesnivå klar, säger Bengt Svensson.

TT