politiken.se
02 nov 2013

 

Boende måste koka vatten

Boende i Höganäs kommun uppmanas att koka sitt dricksvatten fram till och med måndag sedan förhöjda halter av tarmbakterier hittats i vattnet. Bakterierna hittades i en rutinkontroll och det finns inga rapporter om att någon har insjuknat på grund av vattnet.
Allting tyder på att analyserna har gått fel, för det finns inga sjukdomsfall anmälda, säger Jonas Håkansson, avdelningschef på Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA).

TT