politiken.se
25 juli 2013

 

Vi utsätts för mindre bisfenol A

Vi exponeras för mindre bisfenol A (BPA) än tidigare trott. Dessutom kommer den mängd vi får i oss främst från maten, visar en ny bedömning som EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet (EFSA) gjort.
Vi får framför allt i oss BPA via konserverad mat och köttprodukter, men också från till exempel kvitton.
Nu ska EU:s medlemsstater lämna synpunkter på slutsatserna, och en färdig riskbedömning kommer att presenteras 2014.
Tidigare bedömningar har visat på en mycket låg risk för att BPA som förs över via maten ska skada hälsan.

TT