politiken.se
24 juli 2013

 

Vilda djur leds på fel väg

Sannolikheten att stöta på vilda djur inne i städer och förorter har ökat. Älgen är redan en återkommande besökare, medan varg och vildsvin ökar i antal och har setts i en rad svenska städer.
En del av förklaringen kan vara att de stängsel som ska hålla viltet borta från vägarna också styr djur fel - in mot samhällena, säger Anita Bergstedt-Söderström vid länsstyrelsen i Västra Götaland. Hon skulle vilja se fler och bättra utformade viltpassager.

TT