politiken.se
14 juli 2013

 

Många skolor brister i elevstöd

Sju av tio skolor brister i att snabbt utreda och ge elever med särskilda behov stöd. Det framgår av Skolinspektionens halvårsstatistik.
Ytterst handlar det om att eleverna inte får det stöd de har rätt till, säger generaldirektör Anne-Marie Begler, till Svenska Dagbladet.
Begler anser att det bristande stödet till elever med särskilda behov är en bidragande orsak till resultatskillnaderna mellan skolorna.

TT