politiken.se
05 juli 2013

 

Erlandsson tillsätter bondeutredare

Det blir Rolf Annerberg som ska hålla i regeringens så kallade bondeutredning, som ska studera konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för jordbruks- och trädgårdsproduktionen i Sverige.
Rolf Annerberg, som också ska föreslå strategier och åtgärder för näringen, är i dag generaldirektör för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och ordförande i den parlamentariska miljömålsberedningen.

TT