politiken.se
02 juli 2013

 

Skolan väljarnas viktigaste fråga

Skola och utbildning är den viktigaste valfrågan för väljarna, enligt en ny Sifo-undersökning som presenterades i Almedalen i dag. Därefter kommer sjukvården, följt av sysselsättningen.
Enligt undersökningen kommer invandringen först på 16:e plats. Viktigare är då bland annat frågor som landets ekonomi, äldreomsorg, lag och ordning, barnomsorg och miljö. Mindre viktigt tycker väljarna att det är med jämställdhet och familjepolitik, etikfrågor och utrikespolitik. Sist kommer EU-frågor och försvaret.
Sifo har frågat 2 417 röstberättigade under perioden 4 till 13 juni.
Sifo har också frågat vilket block som anses ha bäst politik i de olika frågorna. Av de 24 politikområdena anses det borgerliga blocket ha bäst politik i bara fem frågor: företagens villkor, egen ekonomi, lag och ordning, utrikespolitik och landets ekonomi.
I de övriga frågorna anses de rödgröna ha bäst politik, med undantag för skatter där det väger jämnt. Det innebär att väljarna alltså anser att det rödgröna blocket har den bästa politiken i de tre viktigaste valfrågorna, skola, sjukvård och sysselsättning.
Viktiga frågor för borgerliga väljare som kan tänka sig att rösta på S, V eller MP är äldreomsorg, pensioner, miljö, sjukförsäkringar, sociala frågor och barnomsorg. Motsvarande frågor för rödgröna väljare som kan tänka sig att rösta borgerliga är landets ekonomi, den egna ekonomin, lag och ordning, utrikespolitik och företagens villkor.

TT