politiken.se
02 juli 2013

 

Skatteverket röjde papperslösa

Skatteverket har lämnat uppgifter till polisen om var papperslösa arbetade, skriver Dagens Nyheter.
Polisen ville få veta vilken arbetsplats tolv personer som ansökt om att få betala skatt i Sverige hade uppgett. Begäran avslogs med hänvisning till sekretess. Senare fick polisen ändå informationen från Skatteverket, men vem som lämnat ut den och på vilka grunder är oklart.
Enligt polisen har papperslösa spårats på detta sätt tidigare.
Skatteverket uppger för DN att det inte finns något beslut taget om utlämnande av uppgifterna om de papperslösa människorna. Men enligt Jonas Grönkvist, sektionschef på Skatteverkets rättsavdelning, är det ett missförstånd.
Vi gav först avslag, men det beslutet ändrades när vi omprövade ärendet. Enligt en tjänsteanteckning har handlingarna gått till polisen den 10 juni, säger han.
Skatteverket kan inte svara på om uppgifter om papperslösa lämnats till polisen tidigare.
Vi för ingen statistik på när vi lämnar information till andra myndigheter, men de måste naturligtvis motivera varför de vill ha vissa uppgifter, säger Grönkvist.
Enligt Jan Turvall, lektor vid Göteborgs universitet och expert på offentlig rätt, finns det inget enkelt svar på vilka sekretessbelagda uppgifter som myndigheter får lämna ut till andra myndigheter.
Det är en jättestor fråga, och det finns massor av detaljregler. Olika regler gäller till exempel mellan skola och förskola, och mellan försäkringskassa och socialtjänst, säger han.
Reglerna, som ska förenkla samverkan mellan myndigheter samtidigt som enskilda individer skyddas, förändras ofta. När polisen först fick avslag från Skatteverket överklagades beslutet till regeringen.
Beslut från centrala myndigheter överklagas till regeringen. Är det en lokal myndighet överklagar man till kammarrätten, säger Jan Turvall.

TT