politiken.se
25 juni 2013

 

Jönköpingsvarg är från Skandinavien

Den varg som har rört sig i Jönköpings län de senaste veckorna och attackerat 27 får är inte genetisk viktig för Sverige, enligt TV4 Nyheterna Jönköping. Dna-prov visar att vargen inte har invandrat, vilket skulle ha gjort den mer viktig för stammens utveckling. Det är en av de faktorer som Naturvårdsverket tar hänsyn till när de beslutar om skyddsjakt på vargen, men beslutet kan dröja.
Det finns många andra faktorer som vi också måste ta hänsyn till, säger Lars Plahn på Naturvårdsverket.

TT