Sverige
 
Samhällsorientering
Myndighetsinfo
Föreningsinfo
Svenska språket

Lagstiftning
Nya lagar
Länk till lagrummet
Länk till prejudikat

Basfakta
Privatekonomi 2014

Regeringsförklaringen
2015
Tidigare år

Utrikesdeklarationen
2016
Tidigare år

  Valda församlingar
 
Sverige
Riksdagen
Regeringen

EU
EU-parlamentet
EU-kommissionen
EU:s ministerråd
Europeiska rådet
Sök i politiken.se:
   
Ny lag
 
2014, juni2014, jan2012, juli2012, januari2011, juli2011, januari2010, juli2010, januari2009, juli2009, januari2008, juli2008, januari2007, juli2007, januari2006, juli2006, januari2005, juli2005, januari2004, juli2004, januari2003, juli2003, januari2002, juli2002, januari2001, juli2001, januari2000, juli2000, januari1999, juli
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se