Sverige
 
Samhällsorientering
Myndighetsinfo
Föreningsinfo
Svenska språket

Lagstiftning
Nya lagar
Länk till lagrummet
Länk till prejudikat

Basfakta
Privatekonomi 2014

Regeringsförklaringen
2015
Tidigare år

Utrikesdeklarationen
2016
Tidigare år

  Valda församlingar
 
Sverige
Riksdagen
Regeringen

EU
EU-parlamentet
EU-kommissionen
EU:s ministerråd
Europeiska rådet
Sök i politiken.se:
   
Basfakta
 
Arbetslöshetsförsäkring
Avdrag för resor
Arvs- och gåvoskatt
Barnbidrag och studiebidrag
Maxtaxa på dagis och fritids
Bilförmån – förmånsvärde
Bostadsbidrag
Bostadstillägg till pensionärer
Fastighetsskatt
Förmån av fri kost
Föräldraförsäkring
Grundavdrag
Pensioner
Prisbasbelopp
Sjukersättning
Skatt på kapitalinkomster och förmögenhet
Studiemedel
Stämpelskatt
Underhållsstöd
Riksnorm för socialbidrag
TV-avgiften
Förmögenhetsskatten
Hushållsnära tjänster (RUT)
Uppskov vid bostadsförsäljning
Vårdnadsbidrag
Statlig inkomstskatt
Husarbete (ROT)
Sjukdom - tak
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se