Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Forskning
Högskoleutbildning
Skolan
Vuxenutbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
27 mars 2014
 
 
Vetenskapsrådets stora lotteri
 
Små chanser att få bidrag
 
I dagarna går ansökningstiden ut för Vetenskapsrådets stora utlysning. 5000 – 6000 kvalificerade forskare kommer att lämna in sina ansökningar om projektbidrag. Bakom varje ansökan ligger flera veckors arbete, och ibland mycket mer än så. Chansen att få sin ansökan beviljad är ganska liten. Ungefär 85 procent får avslag. Här redovisar vi hur det gick i förra årets stora utlysning, med beviljandegrader för olika forskningsområden och HS-ämnen.
 
Förra året beviljandes 14 procent av ansökningarna. När man studerar siffrorna område för område ser man tydligt vilka discipliner som är har hög status och är prioriterade. För medicinare, naturvetare och tekniker är chanserna ganska goda och det är stora belopp som delas ut årligen.
    För humanister och samhällsvetare är det kärvare. Förra året låg beviljandegraden något under 9 procent. Och inom fler ämnen med politisk och social inriktning avslogs alla ansökningar. Så var det till exempel när det gäller Genusforskning, Socialt arbete och Freds- och utvecklingsforskning. Noll procents beviljandegrad.
    Genusforskningen har en dålig statistik: Förra året lämnades det in 33 ansökningar, alla avslogs. Året innan var det in 20 ansökningar, alla avslogs. Året dessförinnan var det 17 ansökningar och 1 fick bifall.
    Inom Socialt arbete har det gått utför. Förra året blev det avslag på samtliga 23 ansökningar. Året innan lämnades det in 17 ansökningar varav en bifölls. För tre år sedan var det 22 ansökningar och 3 bifölls.
     Sociologi, nationalekonomi och statsvetenskap har många ansökningar och något högre beviljandegrader men ämnena ligger ändå under genomsnittet på humsam-området, se tabellen.
    Psykologi, etik, religion och filosofi har beviljandegrader som ligger över humsam-snittet.
    Den stora tabellen nedan som redovisar beviljandegrader bygger ett större material som vi begärde ut från Vetenskapsrådet och som förtecknar alla bifall och avslag.
 
 

 

Beviljandegrader, forskningsområden
 

 
Antal bifall, avslag och sökande samt beviljandegrad för projektbidrag fördelat på forskningsområden 2013*.
 
  Beslut
  Ja Nej Sök Proc
Medicin 235 1296 1531 0,15
Natur o teknik 303 1725 2028 0,15
HS-området 105 1089 1194 0,09
Utbildning 26 244 270 0,13
Konst 14 46 60 0,23
695 4415 5110 0,14
 
 *Det finns flera riktade utlysningar vid sidan av de generella utlysningarna av projektbidrag. De riktade utlysningarna är medräknade i ovanstående tabell.
 
 
Vetenskapsrådet, november 2013
hr

 
Beviljandegrader, HS-ämnen
 

 
Redovisning av antal bifall, avslag och sökande samt beviljandegrad för respektive ämne på Hum-sam-området. Uppgifterna i tabellen avser Vetenskapsrådet beslut om projektbidrag på HS-området i 2013 års stora utlysning.*
 
  Beslut
  Ja Nej Sök Procent
Barnspråk 1 0 1 1,00
Semitiska språk 1 1 2 0,50
Vetenskapsteori 1 1 2 0,50
Arkeologi 4 7 11 0,36
Empirisk konfl.forsk. 1 2 3 0,33
Arkitekturhistoria 1 3 4 0,25
Semiotik 1 3 4 0,25
Statistik 1 3 4 0,25
Nat-Tek generellt 1 4 5 0,20
Psykologi 10 50 60 0,17
Språkteknologi 1 5 6 0,17
Etik 2 11 13 0,15
Pedagogik 1 6 7 0,14
Estetik 1 6 7 0,14
Religionsvetenskap 4 25 29 0,14
Filosofi 5 37 42 0,12
Romanska språk 1 8 9 0,11
Antropologi 3 26 29 0,10
Ekonomisk historia 3 29 32 0,09
Musikvetenskap 1 10 11 0,09
Historia 6 68 74 0,08
Hum-Sam generellt 6 68 74 0,08
Statsvetenskap 7 81 88 0,08
Kulturgeografi 2 27 29 0,07
Konstvetenskap 1 14 15 0,07
Nationalekonomi 2 30 32 0,06
Litteraturvetenskap 3 49 52 0,06
Medie- o kom.vet. 1 18 19 0,05
Sociologi 5 92 97 0,05
Idé- o lärdomshist. 1 20 21 0,05
Etnologi 1 20 21 0,05
Lingvistik 1 20 21 0,05
Rättsvetenskap 1 25 26 0,04
Företagsekonomi 1 51 52 0,02
Genusforskning 0 33 33 0,00
Socialt arbete 0 23 23 0,00
Freds- o utv. forsk. 0 16 16 0,00
Nordiska språk 0 12 12 0,00
Miljöforskning 0 11 11 0,00
Antikens kult o sam 0 8 8 0,00
Kognitionsforskning 0 8 8 0,00
Filmvetenskap 0 7 7 0,00
Slaviska språk 0 7 7 0,00
Kriminologi 0 6 6 0,00
Japanologi 0 3 3 0,00
Humanekologi 0 3 3 0,00
Rättssociologi 0 3 3 0,00
Demografi 0 3 3 0,00
Engelska språket 0 3 3 0,00
Germanistik 0 3 3 0,00
Iranistik 0 3 3 0,00
Klassisk grekiska 0 3 3 0,00
Bysantinologi 0 2 2 0,00
Latin 0 2 2 0,00
Tyska språket 0 2 2 0,00
Afrikanska språk 0 1 1 0,00
Kulturvård 0 1 1 0,00
Fonetik 0 1 1 0,00
Islamologi 0 1 1 0,00
Neurovetenskap 0 1 1 0,00
Nygrekiska 0 1 1 0,00
Tvåspråkighet 0 1 1 0,00
Afrikanistik 0 1 1 0,00
Konstnärligt omr. 0 1 1 0,00
Osteologi 0 1 1 0,00
Konstnärligt omr. 0 1 1 0,00
Osteologi 0 1 1 0,00
Teatervetenskap 0 1 1 0,00
Assyriologi 0 1 1 0,00
Egyptologi 0 1 1 0,00
Museologi 0 1 1 0,00
82 995 1077 8%
 
 *Denna tabell redovisar utfallet för projektbidrag. Siffrorna är hämtade från HUM-samrådet beslutsunderlag. De är inte exakt jämförbara med de siffror som redovisas VR:s pressmeddelande.
 
 
Vetenskapsrådet, november 2013
 
Källa:  VR 2013, bifall och avslag på HS-området, alla projekt
 Fulltext  Info
 
 
 
Se också:
 
Vetenskapsrådet. HS-rådet, Stora utlysningen 2012, Underlag för beslut: Alla projekt både bifall och avslag
Flopp för Socialt arbete
Vetenskapsrådets stora utlysning, bidragsbeslut inom olika ämnen hösten 2012 (Pdf-filer som redovisar projekt, bifall och belopp)
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se