Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Flyktingpolitik
Familj
Folkhälsa
Sociala problem
Socialtjänst
Jämställdhet och genus
Integrationspolitik
Sjukvård
Handikapp
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
24 april 2014
 
 
Kommunal varnar:
 
Växande b-lag i vården
 
SKL pekar ut ett enormt rekryteringsbehov av kvalificerad personal i vård och omsorg på grund av stora pensionsavgångar. Samtidigt varnar fackförbundet Kommunal för ett växande b-lag bestående av tim- och visstidsanställda, där många inte vill jobba kvar.
 
I Kommunals organisationsområde, som även innefattar privata arbetsgivare i välfärdssektorn, växer andelen med otrygg anställning. I fjol ökade antalet visstidsanställda för femte året i rad. Totalt handlar det om 156 000 personer. De utgör nästan en tredjedel av de anställda arbetarna i kommunsektorn.
    Mellan 2003 och 2008 minskade andelen visstidsanställda inom kommunsektorn trendmässigt. Men 2007 trädde regeln om "allmän visstidsanställning" i lagen om anställningsskydd i kraft.
    Den nya anställningsformen gav arbetsgivarna möjlighet att stapla visstidsanställningar på varandra utan att behöva fastanställa. TCO har anmält Sverige till EU-kommissionen bland annat på grund av detta.
    För personal i hemtjänsten och på särskilda äldreboenden, som är den grupp som Kommunals rapport kretsar kring, betyder reglerna att folk med adekvat utbildning kan anställas och omanställas som vikarier och visstidsanställda i flera års tid, utan garantier om att någonsin få ingå i den fasta personalstyrkan.
    Kommunal uppmärksammar även andra skillnader i arbetsvillkoren. Visstidsanställda i äldreomsorgen tjänar flera tusen kronor mindre i månaden än de kollegor som har fasta jobb - även när de arbetar lika mycket.
    I praktiken är löneskillnaden ännu större, eftersom de visstidsanställda ofta arbetar deltid. I snitt drar de in nästan 10 500 kronor mindre varje månad, jämfört med de tillsvidareanställda.
    Den timanställda personalen har ännu taskigare villkor. Mer än var femte timanställd inom kommunsektorn har ett annat jobb vid sidan av.
    Kommunal framhåller särskilt att tim- men även visstidsanställda i högre utsträckning tvingas gå delade turer jämfört med den fasta personalen. Det betyder i praktiken en lång, obetald paus mitt under arbetsdagen.
    Vidare har de sämre chanser att förhandla upp sina löner och sämre möjligheter att vidareutbilda sig än den fasta personalen.
    Tim- och visstidsanställda har dessutom sämre förmåner, till exempel har betydligt färre ett så kallat friskvårdsbidrag, och runt fyra av tio får inte arbetskläder av arbetsgivaren.
    Mer än hälften av de med otrygg anställning är kvalificerade yrkesarbetare, det vill säga de har en passande omsorgsutbildning i bagaget.
    Det är visserligen en lägre andel än bland den fasta personalen, men det indikerar att det handlar om människor som befinner sig på rätt plats, menar Kommunal - fast på slitsamma premisser.
    Lönenivån inom den kvinnodominerade vården och omsorgen är låg redan i utgångsläget. Lägg därtill sämre ersättning, plus mer deltid och delade arbetspass - och man får en grupp som har svårt att leva på sin lön, enligt förbundsordförande Annelie Nordström.
    Detta i en sektor där rekryteringsbehovet har uppskattats till 225 000 personer de närmaste åtta åren, kan tilläggas.
    Kommunal hakar på den rekryteringsprognos som arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landtings (SKL) just släppt, och poängterar att var fjärde timanställd person inom äldreomsorgen uppger att hon inte vill fortsätta arbeta på det sättet på tre års sikt. Bland de med fast anställning är andelen 20 procent.
    Välfärdssektorn behöver rekrytera. Men villkoren för en stor del av den aktiva personalen är minst sagt oattraktiva. Personalomsättningen är hög; ett faktum som gäller för alla arbetare inom kommunsektorn (men inte nödvändigtvis för tjänstemännen).
    Det är obegripligt att politiken inte är villig att investera mer i vård- och omsorgsyrken, säger Annelie Nordström i ett pressmeddelande med anledning av rapporten.
 
 
Källa:  Kommunals rapport om villkoren för visstids- och timanställda "Är det här okej?"
 Fulltext  Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se