Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Pension
Socialförsäkringssystemet
Studiestöd
Sjuk- och föräldraförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
25 oktober 2012
 
 
Försäkringskassan ska studera ohälsotal
 
Varför är mammor oftare sjukskrivna?
 
Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att undersöka skillnader i kvinnors och mäns sjukfrånvaro efter det första barnets födelse.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se