Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Pension
Socialförsäkringssystemet
Studiestöd
Sjuk- och föräldraförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
18 december 2007
 
 
Vårdnadsbidrag införs i sommar
 
I två PM från Socialdepartementet läggs nu förslagen om vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus fram. Vårdnadsbidraget föreslås bli 3000 kr per barn och månad. Jämställdhetsbonusen innebär ett skatteavdrag.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se