Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
20 februari 2019
 
 
Propositionsförteckningen
 
Vallöften ska bli lag
 
Den nya rödgröna regeringen är nu klar med sin plan över propositioner för 2019. Där listas 100-talet propositioner, inklusive den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten som presenteras den 10 april.
 
Flera av lagförslagen har varit vallöften eller ingår i regeringsöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna.

Straffa köpare
    I april kommer ett förslag med åtgärder mot handel med hyreskontrakt. Det var ett vallöfte från statsminister Stefan Löfven (S) och en så kallad lagrådsremiss lämnades till
    Lagrådet redan strax före valet.
    Det förslaget innebar att även de som betalar för ett hyreskontrakt svart ska kunna straffas med böter eller fängelse i upp till två år i normalfallet. Köparen föreslås även kunna bli av med sin lägenhet direkt.
    I vår kommer också förslag om höjt tak för rutavdrag, om större frihet för att få bygga altan och nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag.
    I april lägger arbetsmarknadsdepartementet fram ett förslag om att förlänga anställningsskyddet tills arbetstagaren fyllt 69 år.
    Lagändringen föreslås träda i kraft i två omgångar. Den 1 januari 2020 ska åldersgränsen höjas till 68 år. Den 1 januari 2023 ska gränsen höjas till 69 år.
    I maj kommer även förslaget att höja pensionsåldern.

Hårdare tag mot brott
    En lång rad förslag ger rättsväsendet ökade befogenheter att bekämpa brott.
    Högt på polisens önskelista står en lag som tvingar teleoperatörer att lagra och lämna ut trafikdata vid brottsutredningar. Det förslaget beräknas vara klart 9 april.
    Polisen vill också gärna kunna sätta upp kameror på brottsutsatta platser utan att begära tillstånd först.

Mer kameraövervakning
    En proposition om kamerabevakning i brottsbekämpningen väntas ligga på riksdagens bord i juni. Det innebär sannolikt att lagen inte kan träda i kraft förrän till årsskiftet.
    Samma gäller för ett lagförslag som anses viktig i kampen mot terrorism och annan grov brottslighet. Det förslaget ska ge polisen möjlighet att med spionprogram avläsa innehåll i telefoner och datorer. Förslaget om så kallad hemlig dataavläsning ska vara klar i september.
    Även skärpta straff för angrepp och sabotage mot blåljuspersonal dröjer ännu ett tag. Ett lagförslag ska läggas i maj, men riksdagen kommer inte att fatta beslut förrän efter sommaren.
 
 
Fakta: TT:s urval av propositioner 2019

• Stärkt ordning och säkerhet i domstol: 12 mars
    • Avskaffad särskild löneskatt för äldre: 26 mars
    • Åtgärder mot handel med hyreskontrakt: 2 april
    • Anställningsskyddet förlängs till arbetstagaren fyller 69 år: 2 april
    • Krav på datalagring för teleoperatörer: 9 april
    • Återinförd avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer 9 april
    • Höjt tak för rutavdrag: 9 april
    • Större frihet att bygga altaner 11 april
    • Polisens tillgång till underrättelse från signalspaning: 11 april
    • Kriminalisering av deltagande i terrororganisation: 11 april
    • Förlängning av den tillfälliga syllagen: 9 maj
    • Skärpta straff för angrepp mot blåljuspersonal: maj
    • Höjda pensionsåldrar: maj
    • Förbättrat grundskydd för i pensionen: maj
    • Kamerabevakning i brottsbekämpning: juni
    • Skärpt straff för mord: juni
    • Möjlighet för polisen till hemlig dataavläsning: september
    • Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag: september
    • Nya regler för eget boende för asylsökande: september
    • Åtgärder för brott mot förtroendevalda: september
    Källa: Regeringen

Hela listan med propositioner och skrivelser och när de ska avlämnas till riksdagen finns i förteckning, som pdf-fil.
 
Källa:  Propositionsförteckning 2019
 Fulltext  Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se