Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
19 november 2009
 
 
Utvisade egyptier inte välkomna
 
Regeringen har beslutat att inte bevilja de båda egyptier Mohammed Alzary och Ahmed Agiza uppehållstillstånd i Sverige. De båda utvisades till Egypten 2001 trots att de riskerade att torteras där. Sverige har kritiserats av bland andra FN:s tortyrkommitté för utvisningen.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se