Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
7 januari 2010
 
 
Utebliven ratificering - ett fall för KU
 
Justitieminister Beatrice Ask anmäls till Riksdagens konstitutionsutskott, (KU) för att Sverige inte har ratificerat Europarådets konvention mot människohandel, som Sverige undertecknade redan 2005.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se