Ämnen
 
Arbete
Bostad
Bostadspolitik
Bostäder och byggande
Samhällsplanering
Bostadsekonomi
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
20 maj 2010
 
 
Utbildning om nya plan- och bygglagen
 
Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska samordna och organisera utbildningsinsatser om den nya plan- och bygglagen, som Riksdagen ska besluta om före sommaruppehållet.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se