Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
4 oktober 2019
 
 
Utfrågningar av blivande EU-kommissionärer
 
Tufft för flera kandidater
 
Veckans utskottsförhör med de tilltänkta kommissionärerna har som väntat blivit en tuff historia, med hårda frågor, ofta med en tydlig politisk slagsida.
Näst värst har det blivit för svenska Ylva Johansson, franska Sylvie Goulard och polske Janusz Wojciechowski som alla fått bakläxa och nu måste svara på fler frågor innan de kan bli godkända – eventuellt.
Värst blev det för László Trócsányi (Ungern), Rovana Plumb (Rumänien) som blivit “underkända”.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se