Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Debitering och uppbörd
Skatter
Tullfrågor
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
31 december 1999
 
 
Trettiofem lagar samlas i en
 
Riksdagen sade ja till en ny inkomstskattelag. Den träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se