Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Pension
Socialförsäkringssystemet
Studiestöd
Sjuk- och föräldraförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
22 januari 2015
 
 
Fler pappamånader är på g
 
Regeringen går under våren fram med förslaget om att öronmärka en tredje månad i föräldraförsäkringen åt vardera förälder. En PM går nu på remiss. I maj läggs propositionen, som väntas bli behandlad av riksdagen efter sommaren.
 
I detalj innebär förslaget att antalet dagar som är reserverade för vardera förälder, det vill säga som man inte kan överlåta sinsemellan, stiger från dagens 60 till totalt 90. Regeringen räknar med att detta kommer att leda till ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen.
    Ändringen påverkar även den så kallade jämställdhetsbonus som infördes av Alliansregeringen. De reserverade dagarna kommer inte att kunna räknas som bonusdagar. Det innebär att det maximala bonusbeloppet kommer att uppgå till 10 500 kronor, heter det i PM:et. Om föräldrarna tar ut föräldrapenning för samtliga så kallade dubbeldagar, det vill säga väljer att stanna hemma samtidigt med föräldrapenning, blir bonusen ännu lägre, 7 500 kronor.
    De nya reglerna väntas kunna träda i kraft i början av 2016. Men de kommer inte att omfatta föräldrar till barn som fötts innan dess, eller föräldrar som tillerkänts vårdnaden för adopterade barn innan dess.
    Av propositionsförteckningen för våren framgår att regeringen också kommer att föreslå att det kommunala vårdnadsbidraget, som är Kristdemokraternas hjärtebarn, slopas. En proposition i det ärendet ska läggas i september i år.
    Regeringen flaggar även för nya regler kring assisterad befruktning. Förra våren presenterades en utredning som föreslog att ensamstående kvinnor ska ha samma rätt till detta som gifta par och sambor. I juni avser regeringen att lägga en proposition i frågan.
 
 
Källor:
Ds 2015:8, Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern
 Fulltext  Info
Propositionsförteckning våren 2015
 Fulltext  Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se