Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
28 maj 2014
 
 
Tidsbegränsade tvångsmedel permanentas
 
I en proposition föreslår regeringen att de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel, bl.a. hemlig rumsavlyssning och hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ska permanentas.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se