Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
3 maj 2002
 
 
Sverige ställer upp på EU:s anti-terrorismlag
 
Dagarna efter den 11 september presenterade EU-kommissionen ett förslag till rambeslut för att bekämpa terrorismen. Rambeslutet ska framtvinga en likartad terroristlagstiftning i alla EU-länder.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se