Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
7 juni 2012
 
 
Myndigheter delar på information
 
Sverige ska sekretesstämpla mer
 
En ny sekretessbestämmelse ska förhindra att uppgifter ur utländska databaser som svenska myndigheter har tillgång till, men inte själva får bearbeta, måste lämnas ut med hänvisning till offentlighetsprincipen. Svenska Journalistförbundet är kritiskt.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se