Ämnen
 
Arbete
Bostad
Bostadspolitik
Bostäder och byggande
Samhällsplanering
Bostadsekonomi
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
8 maj 2008
 
 
Svarta lägenhetsaffärer försvåras
 
Hyreslagsutredningen föreslår några mindre ändringar i hyreslagen: Handeln med hyreskontrakt ska försvårars, uppsägningar bör föregås av varningar, ingen ska ställas utanför vid bostadsrättsombildning.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se