Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
9 oktober 1998
 
 
Svårt hantera EU:s strukturstöd rätt
 
Dubbla administrativa system för svenskt regionalstöd och EU-stöd, otydliga ansvarsförhållanden och misstankar om jäv vid beslut om EU:s strukturfondspengar – det är bara några av problemen som Sverige har haft när EU:s strukturstöd ska fördelas, enligt riksrevisionsverket, RRV.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se