Ämnen
 
Arbete
Bostad
Bostadspolitik
Bostäder och byggande
Samhällsplanering
Bostadsekonomi
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
18 november 2002
 
 
Svårare bilda falska bostadsrätter
 
Under krisen på nittiotalet gick åtskilliga bostadsrättsföreningar i konkurs. De senaste åren har bostadsrättsomvandlingen i storstäderna varit en lukrativ verksamhet för de inblandade. Bägge fenomenen blottlägger svagheter i bostadsrättslagen.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se