Ämnen
 
Arbete
Bostad
Bostadspolitik
Bostäder och byggande
Samhällsplanering
Bostadsekonomi
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
9 februari 2011
 
 
Strandskyddet - en kommunal angelägenhet
 
Framöver ska det ligga på kommunerna, i stället för länsstyrelsen, att ge dispens från strandskyddet. Även när det gäller statliga vattenskyddsområde och områden som skyddas enligt miljöbalken ska kommunen besluta om undantag.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se