Ämnen
 
Arbete
Bostad
Bostadspolitik
Bostäder och byggande
Samhällsplanering
Bostadsekonomi
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
26 november 2009
 
 
Stöd till trygghetsboende
 
Regeringen utvidgar investeringsstödet för särskilda boenden så att det också kan ges till trygghetsboenden för dem som inte behöver heldygnsomsorg. Stödet är på sammanlagt 500 miljoner kronor.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se