Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Djur
Naturvård
Energi
Ekologi
Miljöpolitik
Klimat
Klimat
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
8 mars 2003
 
 
Sol, vind och vatten ska kvoteras
 
Sedan sjuttiotalet har det varit ett politiskt mål att öka produktionen av förnyelsebar energi - men inte mycket har hänt. Nu försöker regeringen skapa en marknad för grön el: kvotplikter, pliktavgifter och elcertifikat ska öka efterfrågan på grön el.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se